onsdag 19. desember 2007

Høyre og Frp kolliderer med egen politikk

I dag gikk kommunestyret inn for å øke eiendomskatten. Kommunestyret utvider også ordningen til å gjelde hele kommunen. Dette er i strid med partiprogrammene til blant annet Høyre og Fremskrittspartiet.

Leder i Finnmark Høyre, Robert Gærnæ, kaller eiendomsskatten for Rød-grønn rettferdighet er urettferdig. Fremskrittspartiet ga i valgkampen en garanti mot eiendomsskatt. Både signalene fra Høyre og Fremskrittspartiet er lite verdt når partienes representanter i Nordkapp er kåt på økt skatt.

I avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet står det at eiendomsskatten skal vurderes i budsjett- og økonomiplansammeheng. Avtalen skisserer også at eiendomsskatten primært skal avsettes til nærings- og fiskerifondet. Et grusomt punkt ettersom Høyre og spesielt Fremskrittspartiet burde avvikle hele eiendomsskattordningen. Forøvrig er avtalen mellom de tre partiene ikke verdt papiret den er skrevet på. Avtalen er helt verdiløs når den brytes på punkt etter punkt.

Kommunestyrerepresentanter sov!

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet kommer ikke til å gi positive svar på henvendelser og søknader som Nordkapp kommune mottar. Det ble klart da kommunestyret vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer. Dagens praksis følges, og det betyr at skjenketiden forblir til klokken 02:00, mens Alkoholloven faktisk åpner for skjenking til klokken 03:00.

Dagens vedtak betyr at kommunestyret kommer til å si nei dersom Corner, Nøden Pub, Bryggerie` eller noen andre søker om skjenking til klokken 03:00. Det er brudd på avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har inngått. I avtalen står det at Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som kommunen kan gjøre noe med, skal endres. Denne ja-holdningen gjelder ikke for skjenkebevillinger fordi kommunestyret i dag vedtok en restriktiv linje i forhold til muligheten som ligger i Alkoholloven. Det er flaut, ettersom deler av Høyre og hele Fremskrittspartiet ønsker å markedsføre Nordkapp som en JA-kommune. Kommunestyrerepresentantene sov da denne saken ble behandlet av kommunestyret.

Det er for så vidt bemerkelseverdig at Høyre vil liberalisere mulighetene for å skjenke ute, uten å gjøre noe med skjenketiden inne. Dårlig jobb av Høyre og Fremskrittspartiet i kommunestyret. Arbeiderpartiet er nok relativt fornøyd, ettersom det partiet alltid har vært tilhengere av en restriktiv skjenkepolitikk, noe som henger igjen fra Eli Skille sin tid som aktiv politiker i Nordkapp.

tirsdag 18. desember 2007

Budsjettdebatt i kommunestyret

I morgen, onsdag 19. desember, skal kommunestyret vedta budsjettet for 2008. Jeg tror det blir triste vedtak, en trist debatt. Høyre har markert seg svært lite i budsjettprosessen. Bortsett fra Maritas innspill har ikke Høyre fremmet et eneste konkret forslag. Kommunen skal gjennomgå den administrative organiseringen, noe som blir vedtatt i morgen. Det er et gammelt høyreforslag. Omtrent det eneste gode forslaget Høyre har fremmet i kommunestyret siden begynnelsen av 90-tallet når vi snakker om effektivisering av Nordkapp kommunes drift.

Innstillingen fra formannskapet blir ikke vedtatt, uten at en inndekning er på plass. I tillegg klarer ikke Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet å følge opp egen avtale. Det var forventet, men likevel dypt skuffende.

Jeg har en bønn til høyrepolitikerne. Stå for høyrepolitikk, skill dere ut. Som Høyres Hovedorganisasjon skisserer: Dersom Høyre ikke fører høyrepolitikk, kunne vi stilt fellesliste til kommunevalget og latt det være med det.

Dersom Høyre ikke er Høyre i kommunestyret, er vitsen borte med en egen Høyre-forening, legger jeg til for egen regning.

Alle som er imot eiendomskatten vil bli skuffet. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for å øke denne skatten i Nordkapp. Jeg lurer litt på hva Per Kristian Foss og Siv Jensen mener om det?

søndag 16. desember 2007

Bedrøvelig

For en grusom søndag. Liverpool tapte for Manchester United. Jeg har det vondt. Jeg som var så sikker på seier. Dette var bedrøvelig.

Fra en trist kamp til en annen. Per Aage Pleym Christensen har postet flere innlegg på sin blogg om utmeldelsen fra Fremskrittspartiet. Ettersom jeg meldte meg ut omtrent samtidig med Christensen, med omtrent samme begrunnelse, linker jeg til hans blogg. De som ønsker å forstå tiden rundt 1994, bør lese artiklene.

Selv om jeg ledet landets mest aktive og kanskje minste lokallag og var fylkesformann, ser jeg kun på Frp-tiden som positiv i dag. Det var en morsom og lærerik tid. Jeg har glemt alt det triste som skjedde, spesielt i tiden før Dolkesjø i 1994. I Finnmark tapte forresten Carl I Hagen resolusjonsdebatten, selv om han tok kraftig hevn noen måneder senere på landsmøtet. God fornøyelse med bloggen Liberalist? Javisst!.

Nei, jeg er ikke bitter på Fremskrittspartiet. Jeg ønsker ikke partiet ditt pepperen gror. Jeg gleder meg hver gang det kommer gode utspill, på samme måte som jeg blir oppgitt når de dårlige utspillene kommer. Jeg kan absolutt sammenligne Frp med alle de andre sosialdemokratiske partiene i Norge.

Et høydepunkt

Det er i underkant av 12 timer igjen til et av årets høydepunkt, Liverpool møter Manchester United. Om under 12 timer kan jeg be Knut Krupa Karlsen, Raymond Elde, Per Roar Nilsen og de andre simple fotballsupporterne reise til en betydelig varmere plass, også kalt ....... :) Om 12 timer blir det klart at Liverpool har et bedre lag enn Manchester United. Dæven, jeg gleder meg!

Fotball er ikke politikk og heldigvis for det. Fotball er mye, mye, mye mer viktig. :)

fredag 14. desember 2007

En konservativ lokalpolitikk?

Det er ikke kommunen som har fått tildelt et sett innbyggerne som den eier. Nei, det er innbyggerne som eier kommunen! Det er ikke mine ord. Det var slik Frank Jenssen innledet sitt innlegg om arbeidet for å lage en ideologisk plattform for lokalsamfunnet, ifølge Høyre sitt nettsted.

Jeg skal prøve å gå igjennom noen hovedpunkt for gode saker for Høyre, og sammenligner punktene med det Nordkapp Høyre har gjort de siste 8 årene. Ettersom Nordkapp Høyre ikke har en organisasjon som fungerer tiltrekkelig, vil det positive som kommer frem i sammenligningen kun være Lars Helge Jensens fortjeneste. Skylden, dersom sammenligningene ikke strekker til, må Jensen dele med noen få andre.

Noen verdier som konservative, etter Høyres mening, skal legge vekt på:
· at hvert enkelt menneske har like stor verdi, og den verdien er uendelig
· at de fellesskap hver enkelt av oss er en del av, er byggestenene i samfunnet – for fellesskap er noe markant mer enn offentlig sektor
· at hver enkelt har ansvar for seg selv og for de rundt oss, og at vi både kan og må få lov til å ta ansvar
· at vi skal ha frihet til å utfolde oss og leve det livet vi ønsker, fordi Høyre har tillit til folk – vi tror på frihet under ansvar
· og så tror vi på den enkeltes initiativ og skaperkraft – verden går ikke fremover på grunn av politiske vedtak, men fordi enkeltmennesker går foran og skaper noe nytt

Tja hva skal jeg skrive? Til og med liberalister kan slutte seg til deler av dette. Punktene er så generelle at det er vanskelig å si at Nordkapp Høyre ikke har jobbet etter dette i ganske mange år. Samtidig er det faktisk rart at Høyre i Nordkapp har forsvart en gigantisk kommunal sektor som direkte kolliderer med flere av disse målsetningene. Jeg vil faktisk tro at også en del Arbeiderparti-politikerne kan slutte seg til punktene.

Noen hevder at det er bare praktisk samarbeid i kommunepolitikken, men da ville vi jo ikke merke forskjell på om kommunene ble styrt av Høyrefolk eller andre. Da kunne vi bare stilt fellesliste til kommunevalget og latt det være med det. Men det gjør vi jo ikke, fordi det er forskjeller – også i lokalpolitikken.
Jeg er veldig enig med påstanden fra Høyre, men dette er et område Nordkapp Høyre ikke har fulgt opp de siste årene. Unntaket var i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode. Det er få forslag Høyre har fremmet. I forrige periode ble 90 prosent av vedtakene fattet enstemmig i formannskapet. Ser en bort fra litt mediaomtale, ville ikke Nordkapp-samfunnet ha merket hvis det ikke var en Høyre-forening i kommunen.

I arbeidet har vi hatt et ønske om å være ett av mange bidrag til å re-vitalisere idé-debatten i Høyre; debatten som ikke bare synliggjør hva vi mener, men også hvorfor Høyre mener det vi gjør.
Nordkapp Høyre har ikke bidratt til en idé-debatt. Det har hendt at Høyre har kritisert Arbeiderpartiet, men ofte uten å fremme alternative løsninger og ofte gjennom å stemme sammen med Arbeiderpartiet i folkevalgte organ.

Høyres fellesskap er noe mer enn å betale skatten sin og si at ”dett var dett, nå får noen andre ta over resten”. For den gode følelsen vi får av å bidra med noe selv, gjør oss til mer ansvarsfulle og mer omsorgsfulle medmennesker – og det er sånt som bygger sterke lokalsamfunn.
På dette punktet er Nordkapp Høyre bra, uten at partiet skal ha æren. De som er aktive i partiet, engasjerer seg også i andre organisasjoner eller aktører, alt fra skytterlaget til næringsliv. Viktig, viktig, viktig og bra for Nordkapp! Dessverre er dugnadsånden kraftig redusert, men det er ikke kommunepolitikerne sitt ansvar.

Det er på tide vi avslører dette sosialdemokratiske forskjells-Norge, hvor du har valgfrihet bare hvis du har penger, og heller får gjennomslag for Høyres ideer om like muligheter til trygghet, god hjelp og muligheten til å bestemme over eget liv – uavhengig av størrelsen på lommeboka di.
Ettersom Nordkapp Høyre har ført sosialdemokratisk politikk, gjennom å være enig med Arbeiderpartiet i 90 prosent av sakene, vil jeg påstå at Høyre i Nordkapp ikke har avslørt sosialdemokratiske forskjells-Norge.

Å gi mennesker praksisplass, utdanning eller arbeid er altså ikke en debatt forbeholdt sosionomer eller sosialister. Det er en debatt for Høyrefolk med bankende hjerte for sine medmennesker, for alle som ser at sløsing med menneskelige ressurser er noe av det verste et samfunn gjør.
Et samfunn som gir mennesker nye muligheter og en ny sjanse, det er et samfunn der Høyres ideer har slått rot og fått gjennomslag.

Høyre har ikke vært på kollisjonskurs med dette i Nordkapp. Alle får sine sjanser, ofte betalt gjennom kommunale budsjett. Hvis jeg skal ta selvkritikk er det at min hovedsak i forrige periode var å legge om skolestrukturen. Det kunne vært tonet ned, men den økonomiske situasjonen i kommunen er årsaken til at Høyre faktisk har fokusert på skolemønsteret. Der har partiet skilt seg ut, der har partiet vært konsekvent.

Når venstresiden rir sine ideologiske kjepphester og roper på monopol, skal Høyre invitere med både kommunalt ansatte, private og frivillige for å spørre hva de kan bidra med for å skape bedre tjenester og tryggere lokalsamfunn.
Jeg kommer ikke på slike innspill fra Høyre de siste årene, bortsett fra nylig, nemlig kulturskoletilbudet til Marita. Fryktelig ergerlig at Høyre har spilt spillet på sosialistenes premisser.

Noen vil sikkert hevde Høyre har prøvd å sette ut festivalene til private, men uten å fremme konkrete forslag på dette, foruten om Nordkappfestivalen da.

Høyre fikk i forrige periode til konkurranseutsetting på en bitte liten del av helse – og sosialsektoren. Den suksessen viser at sosialistisk ideologi ikke er spesielt vellykket i Nordkapp.
Det er dette vi kaller samarbeidsløsninger. Og samarbeidsløsninger er viktig, fordi det utløser kreativitet og nye måter å gjøre ting på. Det handler i praksis også om å la private og andre få lov til å legge inn tilbud på å yte tjenester, og ikke beskytte kommunen mot å bli sammenlignet med andre.

Nettopp, og hvor har Nordkapp Høyre vært?

Likevel er det slik at det viktigste bidraget til en god skole, eldreomsorg eller barnevern, det er at vi har dyktige og motiverte ansatte i kommunene, som sammen med dyktige ledere får lov til å gjøre jobben sin.
Også på dette punktet har Høyre vært like gode som de andre. Alle ansatte har blitt tatt godt vare på, kanskje for godt? Ingen baktanker med spørsmålstegnet, men må kommunen virkelig ha lønnsutgifter som tar 70 prosent av budsjettet?

Punktene til god Høyre-politikk er hentet fra utspillet En konservativ lokalpolitikk. Jeg håper flere enn meg ser at Nordkapp Høyre har mye å gå på. Når Lars Helge Jensen i formannskapet og kommunestyret har stemt sammen med Ulf Syversen og Inger Anne Dokken, eller stemmer sammen med Kristina Hansen, er det ikke god konservativ lokalpolitikk.

onsdag 12. desember 2007

Jeg har sans for Ron Paul


Som lokalpolitiker bryr jeg meg ikke om hvem som er president i USA. Som en person for fred, en frihetstilhenger, er dette spørsmålet ganske viktig for meg. Derfor ønsker jeg Ron Paul som president.

Han blir sannsynligvis ikke USAs neste president. Han blir trolig ikke nominert av Det republikanske partiet. Likevel hadde han vært en president etter mitt hjerte. Bent Johan Mosfjell har skrevet om Paul på Liberaleren i dag, og jeg anbefaler mine frihetsvenner om å lese artikkelen.

Politikk er mer enn kommunebudsjett, skolenedleggelser og skjenkebevillinger. Politikk handler om å sette grenser, om å tro på noen grunntanker. Derfor poster jeg min begeistring for Ron Paul.

Han er allerede president, president på nettet.

søndag 9. desember 2007

Våkn opp!

Kommunestyret skal den 19. desember behandle Alkoholpolitiske retningslinjer for Nordkapp kommune. Hvis kommunestyret ikke er våken, vil det bli vanskelig eller umulig å opprettholde punktet i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, nemlig Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som~ kommunen kan gjøre noe med, skal endres. I tillegg ønsker partene at kommunen i mye sterkere grad opptrer som døråpner mot Fylkeskommunen og ulike Departementer, slik at lønnsomme prosjekter kan etableres og få maksima1 politisk støtte. Jeg tolker avtalen slik at kommunestyret skal være positiv til søknader, så fremst lovverket tillater det. Dette gjelder også skjenkebevillinger!

I dagens retningslinjer, vedtatt i forrige kommunestyreperiode, er det en rekke begrensninger, både på skjenketid og på andre punkt, blant annet uteservering. Hvis ikke retningslinjene endres, vil det bli umulig for kommunestyret å gi positive svar på henvendelser, slik avtalen skisserer. Søknader om retten til å skjenke til klokken 03:00 må for eksempel avslås hvis ikke kommunestyret endrer dagens retningslinjer.

Alkoholloven, vedtatt av Stortinget, er streng, men kommunene har et viss handlingsrom. Kommunestyret i Nordkapp bør være så liberal som overhode mulig, noe som er i tråd med den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Saken har allerede vært behandlet av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester. Innstillingen derfra er ikke god nok, og kommunestyret bør overprøve avdelingsstyret.

Jeg avslutter med å linke til en artikkel i Liberaleren. Artikkelen er fra årets valgkamp der Høyre og Fremskrittspartiet gikk offensiv ut gjennom et liberalt skjenkeløfte. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

fredag 7. desember 2007

Edelh har rett

Det er sjeldent en opplever at folk som er ansatt i Nordkapp kommune virkelig fyrer løs mot vedtakene som politikerne har fattet. Edelh Ingebrigtsen er virkelig frisk i Finnmark Dagblads oppslag Døden for kulturtilbudet i Nordkapp.

La meg starte med at jeg støtter Edelh sin rett til å fyre løs mot politikerne. Jeg oppfatter henne ikke som illojal. Hun er innbygger av Nordkapp, hun er mor og må få lov til å mene det hun gjør. Så lenge hun ikke saboterer politiske vedtak i jobbsammenheng, noe hun aldri har gjort, må ytringsfriheten gjelde også for henne. Det er viktig med debatt, og ansettelsesforholdet til Nordkapp kommune bør ikke hindre Edelh Ingebrigtsen til å delta i debatten. Noen høyrepolitikere i Nordkapp vil være uenig med meg i dette, men disse høyrepolitikerne kan ikke sette ytringsfriheten spesielt høyt.

Så til poenget hennes. Formannskapets innstilling vil svekke den skattefinansierte kulturen i Nordkapp. Jeg er faktisk enig med kulturbyråkraten i den påstanden, men jeg ser ikke problemet. Politikerne skal sette grenser for kommunens virksomhet. Det har politikerne i Nordkapp vært altfor dårlig til å gjøre. Derfor bor vi i en veldig blakk kommune. Formannskapet har i sin innstilling ikke satt grenser for politikk, men kommet med symbolske og noen urealistiske kuttforslag. Hadde jeg fått viljen min, uten at det er god høyrepolitikk, ville jeg satt klare grenser for politikk. Kommunen skal ikke drive med noe som kan drives i privat regi. Høyre møter dessverre ikke denne målsetningen på halvveien en gang, og det kan jeg kritisere Høyre for.

Edelh Ingebrigtsen går igjennom noen av kuttforslagene, blant annet Nordkapp kino. Hun reagerer på at politikerne ønsker å redusere underskuddet kraftig. Forståelig nok. At Nordkapp kommune skal drive en kino med et underskudd på kun 40 000 kroner i året er urealistisk. Derfor burde formannskapet, med Høyre i spissen, gått inn for privatisering av kinoen. Med privatisering mener jeg at kommunen ikke skal ha ansvar for verken å finansiere eller produsere tjenesten og heller ikke ha noe ansvar for at tjenesten i det hele tatt blir produsert. De som ønsker kino skal både betale for den og finne noen som vil vise kinoforestillinger. Kanskje ikke så enkelt i Nordkapp på grunn av sterk konkurranse, men borgerne blir ikke fri for filmer selv om vi ikke har en kino.

Hvorfor vil jeg ha privatisering?
Svaret er enkelt. Jeg mener det er uheldig at offentlig sektor er en aktør gjennom eierskap når det er staten, gjennom politikerne, som vedtar lovene og pålegger skattene. Det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Det er heller ikke heldig at en som leier ut eller selger filmer må betale skatt for å finansiere en konkurrent, som Nordkapp kino og andre kommunale kinoer helt klart er.

Edelh Ingebrigtsen raser også over forslaget om å legge ned ungdomsklubbene. Dessverre vil politikerne i formannskapet videreføre dette tiltaket i 2008, men legge ned klubben i Honningsvåg på sikt. Jeg har allerede skrevet om dette i Ungdommens snuoperasjon.

Jeg tror Edelh Ingebrigtsen har misforstått innstillingen om Nordkapp kulturskole. Politikerne skal riktig nok kutte 250 000 kroner, men det er ikke vedtatt en omorganisering av kulturskolen. Høyre har ikke fått støtte for sitt forslag. Det betyr at kulturskolen ikke blir så god eller så billig som den burde ha vært. Jeg forventer at Nordkapp Høyre står på videre for å få gjennomført forslaget til Marita Melsbø Nilsen.

Kommunestyret har sitt budsjettmøte den 19. desember.

onsdag 5. desember 2007

Fantastisk søt historie

Ei lita, litt søt historie som viser at det bor mye godt i menneskene.
I går hadde vi ei melding i sendingen fra en person som hadde mistet en konvolutt med en god del penger i. Jeg var skeptisk, men også personen sjøl hadde liten tro på å få tilbake pengene. I dag tidlig lå faktisk konvolutten, med alle pengene, i postkassa. Artig!

Først blir pengene borte, så får eieren pengene tilbake. Herlig!

Nei, dette var ikke politisk, bortsett fra at personen som mistet konvolutten faktisk har tilhørighet til Høyre. Noen dager er bare bedre enn andre.

En konkret politiker

Politikere er kjent for å snakke rundt grøten, kjent for å snakke uten å være spesielt konkret.

Dette gjelder tydeligvis ikke for Marita Melsbø Nilsen, Høyres medlem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Etter at hun mottok kritikk for utspillet om kulturskolen, har hun blitt intervjuet i Radio Nordkapp. Der er hun utrolig konkret og voldsom ærlig. Med slik åpenhet, både fra Høyre-politikere og andre, ville politikerforakten vært mye mindre. Stå på Marita!

tirsdag 4. desember 2007

Høyre driver høyrepolitikk?

Høyre driver høyrepolitikk. Jeg får det nesten til å låte som en nyhet, men det er egentlig ikke meningen. Det har skjedd før, selv om det skjer litt for sjeldent. Jeg bør egentlig vite hva jeg snakker om, ettersom jeg har ledet programarbeidet i Nordkapp Høyre to perioder på rad før dagens kommunestyregruppe inntok rådhussalen.

På mandag var det budsjettmøte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg var dessverre ikke en flue på veggen, men jeg vil anta at Høyres representant, Marita Melsbø Nilsen, fokuserte på gode Høyre-saker. Jeg vil anta at hun prøvde å sette grenser for politikk, prøvde å definere hva kommunen skal drive på med og hva som er oppgaver for private aktører. Jeg vil anta at hun sa nei til noen tiltak, for å spare penger. Det å spare penger eller kutte i driften er viktig. Hvis ikke kommer Nordkapp kommune på ROBEK-listen. Jeg vil anta at hun ønsket å omorganisere, gjøre ting enklere og billigere for å spare penger. Jeg antar også at hun fokuserte på kommunens viktigste oppgave, nemlig skole. Kjenner jeg forholdene rett, tipper jeg at hun la frem kutt på mellom 2 og 3 millioner kroner. Det høres ikke så mye ut, men det er nesten 3 millioner mer enn hva som sannsynligvis kom av forslag fra de andre partiene.

Jeg antar at SV ikke ønsket et eneste kutt i sektoren. Det er direkte uansvarlig, enkelt og greit. Arbeiderpartiet er heller ikke tilhengere av omorganisering, av grensesettinger i politikken. Tone Lise & co hadde sikkert noen få kuttforslag, men forslag som betyr minimalt med innstramninger i driften. Det vil i alle fall være i tråd med det partiet har gjort i dette avdelingsstyret i forrige periode. Det er en av grunnene til Nordkapp kommunes skakkjørte økonomi. Det skal bli spennende å lese møteboken, spennende å se om jeg har rett i spådommen. Har jeg rett, skal Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet få store problem med å innfri egen avtale, noe jeg for så vidt har hatt en mistanke om ganske lenge.
Den som lever får se osv…

Vox Populi

Jeg er innom en rekke blogger i løpet av en dag. En av de jeg liker aller best er Vox Populi.

Jeg anbefaler faktisk mine lokale lesere om å besøke denne bloggen. Han er god, han skyter hardt til høyre og venstre.

Jeg kjenner ikke skribenten, men har ikke noe imot å bli kjent med Knut Johannessen. Jeg koser meg ofte over hans artikler, selv om jeg kan være uenig i noen av konklusjonene. Det har vært en fornøyelse å følge Vox Populi.

Litt skryt til regjeringen

Samarbeidsregjeringen, med Høyre i spissen, økte prisen på pass. I dag koster det faktisk 990 kroner for et pass for en voksen person. Det er langt mer enn selvkost, faktisk en snikskatt slik at staten får mer penger inn i kassen, penger som kan brukes til offentlige velferdsordninger.

Nå har Stortinget redusert prisen for pass, et vedtak som trår i kraft 1. januar 2008. Den nye prisen, for voksne personer, er 450 kroner. Det er faktisk Kristin Halvorsen som skal ha æren for denne skattereduksjonen. Les mer i Liberaleren.

Jajaja jeg innrømmer at det er litt flau å bli slått på avgifter av en finansminister fra SV. Det var selvsagt Per Kristian Foss som burde redusert eller fjernet denne snikskatten. Det er faktisk umulig å komme med en god bortforklaring på hvorfor det ikke ble slik. Høyre var med på å øke denne avgiften, mens SV er med på å sette ned prisen. Flaut!

Ikke helt lokalpolitikk dette, men faktisk morsomt å skryte av regjeringen når gjengen i Oslo fortjener skryt.

fredag 30. november 2007

Høyre vil omorganisere kulturskolen

Jeg vil faktisk gi skryt til Høyre. Et av tiltakene for å få Nordkapp kommunes økonomi i balanse, er å omorganisere Nordkapp kulturskole. Høyre ønsker fortsatt en kulturskole, ettersom dette er en lovpålagt oppgave, men Høyre vil organisere aktivitetene i organisasjoner som allerede er knyttet til Nordkapp kommune gjennom kulturmidler. Det betyr at alle fra Honningsvåg skolekorps til HT & IF kan komme til å gi kulturskoletilbud fra nesten år, hvis Høyre får gjennomslag for sine tanker.

Høyres forslag er så fleksibelt at politikerne i samarbeid med private aktører kan utarbeide en fantastisk kulturskole for en lav pris.

SV raser mot forslaget. Jan Ole Mikalsen mener det ikke er forsvarlig at ”tilfeldige” tanter og onkler skal drive undervisning i en fremtidig kulturskole. Den uttalelsen sier litt om holdningen SV har til private aktører.

Jeg har lyst å minne SV om at det er onkler og tanter som i dag gir tilbud i en rekke lag og foreninger. Dette er foreninger som SV støtter, blant annet gjennom tildelinger av kulturmidler. I HT & IF er alle trenerne hentet fra privat sektor, altså ikke ansatt gjennom kommunen som trenere. Det samme gjelder Klippen, Nordvågen IL, Betania, Røde Kors og en rekke andre lag, foreninger og organisasjoner. Det er de private kreftene som bidrar til det rike kulturlivet i Nordkapp. Jeg sier ja til onkler og tanter i kulturlivet i Nordkapp!

Forslaget fra Høyre bidrar til å lage et skille mellom partiene. Høyre viser at partiet setter pris på private aktører, mens SV viser stor forakt for personer som bidrar til et rikt kulturliv gjennom dugnadsarbeid. Jeg elsker politiske skillelinjer, jeg elsker kultur og jeg liker dugnadsarbeid. Derfor er jeg meget fornøyd med forslaget fra Nordkapp Høyre.

Åja, jeg angrer selvsagt på noe. Det var jeg som burde ha fremmet dette forslaget i forrige periode. Jeg burde ha vært i forkant av Høyres Marita Melsbø Nilsen, men men… :)

torsdag 29. november 2007

En ”laaaaang” liste

Rådmannens kuttliste er klar. Jeg skal ikke si hva jeg sa i hele forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg skal heller ikke minne om alle forslagene jeg fremmet på 90-tallet. Hadde forslagene/tankene fått gjennomslag, ville vi for lengst vært ferdigomstilt. Vi kunne ha gått fremtiden lyst i møte. Med dagens sosialdemokrati er det motsatt. Politikerne har litt av en jobb foran seg, og jeg tror ikke dem klarer jobben i 2008-budsjettet. Jeg tror ikke det er flertall for store budsjettkutt i kommunestyret, selv om det kan bety ROBEK-listen. Istedenfor knallharde politiske prioriteringer i budsjettsammenheng på 90-tallet, var Nordkapp-politikerne opptatt av bysaken og store revyoppsetninger. Det må nesten gå galt ed en slik innstilling?

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har nok en målsetning om kutt, men jeg antar det forblir med målsetningen. Hvorfor snu om den politiske kursen nå, når kommunepolitikerne ikke har vært i stand til en snuoperasjon tidligere?

Nordkapp kommune må foreta en politisk kursendring. Jeg anbefaler å sette grenser for politikk. Hva skal kommunen drive med, og hva skal andre ta seg av? Cirka 200 millioner kroner i inntekter er mer enn nok til å drive helse, skole og andre lovpålagte oppgaver, men vi må organisere driften annerledes. Jeg skal komme noen definisjoner som gir en ryddigere debatt.

Privatisering: At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.
Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den. Det er mange tiltak som kan privatiseres i Nordkapp, alt fra kinoen til næringsliv der kommunen har en del aksjeposter.

Konkurranseutsetting: At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.
I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.
Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.
Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.
Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Anbud: Det samme som konkurranseutsetting.

Kun fantasien setter grenser for hva som kan konkurranseutsettes eller settes ut på anbud i Nordkapp, alt fra kino til Nordkapp helsesenter. Jeg tror jeg avslutter med å ønske lykke til.

tirsdag 27. november 2007

Roger, det er en plikt

Roger Hansen, den sosialdemokratiske, ganske hyggelige kommunestyrerepresentanten i Nordkapp, orienterte i dag kommunestyret om at han er uavhengig representant.

Det er allerede kjent at han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. I Hansens innlegg til kommunestyret la han vekt på at han fortsatt har en rett til å møte i kommunestyret som en uavhengig representant. Jeg vil si det mye sterkere enn Hansen gjorde fra talerstolen. Det er, i henhold til kommuneloven, en plikt å møte i kommunestyret for valgte representanter. Kommunestyret kan riktig nok gi fritak, men fritaksgrunnen skal være ganske god, selv om både Nordkapp og en god del andre kommuner har ført en liberal praksis. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Partiløshet gir ikke uforholdsmessige vanskeligheter, og dermed har den godeste Roger Hansen en plikt til å møte opp på kommunestyremøtene de neste fire årene.

Roger Hansen er forresten velkommen som medlem av Høyre. Er det plass til meg i Høyre, burde det være god plass til en hyggelig skarsvågværing. Roger Hansen vil dessverre ikke være alene som sosialdemokrat i Høyre.

Espen, slapp av

Ingen ting tyder på at politikerne kommer til å fjerne kreftsykepleierstillingen. Dette betyr veldig mye for mange av politikerne. I tillegg bor vi i et lite lokalsamfunn der mange er berørt av kreft, på en eller annen måte. Derfor er mitt tips, og jeg er rimelig sikker på at jeg har rett, at politikerne bevarer kreftsykepleierstillingen.

Bekymringen er at argumentene som mange bruker for å opprettholde denne stillingen kan brukes om mange offentlige tilbud. Det er kanskje grunnen til den gigantiske offentlige sektoren og Nordkapp kommunes elendige økonomi. De som vil bevare velferdsordninger, bør også komme med forslag på inndekning. Ellers kommer dette til å gå strake veien til Vadsø.

Hør Espen Mikalsen argumentere mot rådmannens tilpasningsliste.

søndag 25. november 2007

Har avgitt mine stemmer

Da har jeg avgitt mine stemmer. Denne gangen var det enklere enn ved valg. Eller ved valg får Høyre min stemme, men jeg har vel en eller annen bismak i munnen når jeg stemmer Høyre. Jeg er så uenig med Høyre i en god del saker. Likevel er Høyre det partiet som står meg nærmest i praktisk politikk. Det er enorme motsetninger mellom konservatisme og liberalisme, men jeg velger å se bort fra at Høyre fører en sosialdemokratisk politikk med en gigantisk offentlig sektor. Jeg drømmer om et annerledes Høyre, et Høyre som legger vekt på personlig frihet, personlig ansvar og retten til privat eiendom, alt fra egen kropp til egne penger. Ja ja, nok om det.

Jeg har avgitt mine stemmer på avstemningen Årets handelsbedrift i Nordkapp 2007. Jeg ga tilbakemeldinger til bedrifter jeg besøker ofte og bedrifter jeg kjenner godt. Du verden, jeg er virkelig en fornøyd kunde. Det er morsomt å gi positive tilbakemeldinger, og denne avstemningen beviser at jeg er fornøyd med det lokale næringslivet.

torsdag 22. november 2007

Ulovlig å gå på kino i Nordkapp?

Det er på tide kommunestyret i Nordkapp, for så vidt også andre kommuner ettersom vedtektene stort sett er vedtatt etter samme mal, går igjennom politivedtektene for kommunen. Verre eksempel på den totalitære stat og inkonsekvens praksis er det vanskelig å finne. Dagens politivedtekter er en skam for et sivilisert samfunn!

I politivedtektene for Nordkapp, vedtatt av kommunestyret, er det mange merkelige paragrafer, men den verste er muligens at barn under 14 år kan bli vist hjem hvis de møter politiet etter klokken 20.00. For sommerhalvåret er tidspunktet for “husarresten” satt til klokken 22.00.

Hvor lenge et barn er ute og hva et barn gjør i uteområdet, har politikerne og politiet veldig lite med så fremst ingen eiendomsrettigheter blir krenket. Det er rett og slett foreldre og foresatte som må sette begrensningene, ikke kommunepolitikerne gjennom politivedtektene.

Søndag 18. november viste Nordkapp kino, den kommunale kinoen, filmen Stardust. Filmen gikk klokken 21:00. Aldersgrensen var satt til 11 år. Hvis jeg skal ta politivedtektene på alvor, var mange av kinogjengerne ulovlig på denne filmen ettersom barn under 14 år ikke skal være ute etter klokken 20:00. Noen vil hevde dette eksemplet er søkt, men jeg mener det beskriver den politiske inkonsekvensen på en veldig god måte. Politivedtektene er moden for en revidering!

Jeg har skrevet et brev til Nordkapp Høyre om denne saken, og jeg forventer at Lars Helge Jensen, Bjørn Ronald Olsen og Marita Melsbø Nilsen griper fatt i saken. Ingen er tjent med et lovverk som de fleste av oss rister på hode av. Ingen er tjent med en stat der politiet faktisk kan gripe inn ovenfor barn som er ute leker mens Viggo Johansen underholder TV-seerne i Redaksjon EN.

Politivedtektene for Nordkapp kommune.

Svømmetilbudet i Nordkapp

Jeg skal komme med et råtips. Nordkapp har fortsatt en svømmehall som er åpen i 2008.

Rådmannen har i sin tilpasningsliste foreslått å legge ned flere svømmehaller.

Jeg gjetter, men baserer gjetningen på de politiske løftene som Arbeiderpartiet og Høyre har gitt ved valg siden midten av 90-tallet. I valgkampene har disse to partiene hintet om ny svømmehall i Nordkapp, om alt fra bygging til å prosjektere en ny hall. Slike løfter bør faktisk forplikte, uten at jeg skal røpe om jeg synes ideen er god eller dårlig. Med så sterke signal, vil det være galskap om Nordkapp plutselig skulle være uten et svømmetilbud. Det vil ikke bare være å lure velgerne. Det vil være på kanten til ren svindel.

Jeg skjønner frustrasjonen til svømmemiljøet. Nordkapp Idrettsråd har vært mild i sin uttalelse. Sannsynligvis fordi idretten forventer at politikerne mener litt av det som har blitt sagt i valgkampene. Løftene om ny svømmehall har ikke vært spesielt troverdig, men med slike løfter må de folkevalgte klare å holde åpen en av de som allerede er i drift. I Høyre står svømmehallsaken rimelig sterkt. Derfor er mitt tips at minst en svømmehall vil være åpen etter årsskiftet. At svømmeopplæringen også er lovpålagt i grunnskolen, styrker min antagelse.

Hvis Nordkapp blir uten en svømmehall neste år, er det ikke på grunn av budsjettvedtaket i desember. En eventuell stenging kommer av at dagens haller ikke tilfredsstiller kravene, og kommunen blir pålagt å stenge hallene. Lite trolig ettersom kommunen har en hånd på rattet som kontrollmyndighet.

tirsdag 20. november 2007

Ny jobb?

Jeg skal søke på ny jobb. Får jeg den, vil jeg være sjef i kun noen få måneder. Etter det skal reise på ferie for å ligge på stranden å drikke øl.

Sjefen i Norsk Tipping går av etter skattejuks, skriver E24. Dermed må det statlige selskapet erstatte Reidar Nordby junior. Hvis det blir meg, skal jeg jobbe for å avvikle Norsk Tipping. Jeg ønsker at private aktører skal konkurrere om kundene også på dette området. Ikke god høyrepolitikk, men helt i tråd med min politiske overbevisning. Når jeg har overbevist Trond Giske skal jeg reise på en lang ferie, røyke sigar og nyte det deilige livet på en solfylt bar.

Jeg og Reidar Nordby junior kan ordne oss ja!

Ungdommens snuoperasjon

Jeg var Høyres representant på ungdomshøringen i fjor. Det var en merkelig opplevelse. Dagens oppslag om innsparinger på ungdomsklubbene fikk tankene tilbake til ungdomshøringen.

Nesten alle, jeg er rimelig nøktern nå, klaget over ungdomsklubben i Honningsvåg. Nesten alle, jeg overdriver ikke, mente klubben var dårlig. Nesten alle, helt sant, innrømmet at de ikke ville bruke ungdomsklubben slik som driften var da Nordkapp kommune arrangerte ungdomshøringen. Istedenfor ville de fleste av ungdommene ha et ungdommens hus, selv om jeg prøvde å komme med formanninger om at det var utenkelig på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Kommuneøkonomien er så dårlig at det var unødvendig å bruke ideologiske argument mot et ungdomshus i Nordkapp.

Jeg skjønte etter hvert hvor kravet om ungdomshus kom fra. Fremtredende SV-politikere hadde vært i klasserommene i forkant av høringen med røverhistorier om hva ungdommene kunne kreve av politikerne. Dessverre fulgte et stort flertall på høringen manuset til SVs eventyr.

Det er nå kjent at rådmannen vil kutte betydelig på bevilgningen til ungdomsklubbene. Jeg mener forslaget er på sin plass. Både med tanke på den økonomiske situasjonen, men også på bakgrunn av signalene som veldig mange ungdommer ga på fjorårets ungdomshøring. Hvorfor bruke flere hundre tusen kroner på ungdomsklubber som få bruker, hvorfor bruker hundrevis av tusener på ungdomsklubber der brukerne mistrives? Kanskje hadde ungdomshøringen og ungdommenes svartmaling en misjon? Offentlig drevne ungdomsklubber i Nordkapp kan snart være historie?

Jeg skal selvfølgelig ikke ta gleden på forskudd. Jeg er faktisk usikker på hva Høyre mener om dette kuttet. Det kan være at partiet prioriterer dårlige drevne ungdomsklubber på bekostning av noe annet. Jeg håper det ikke, men i lokalpolitikk er det vanskelig å forutse sluttresultatet av en sak.

fredag 16. november 2007

Politivedtekter

Jeg har vært med på å behandle politivedtektene for Nordkapp i kommunestyret. Det er veldig mange år siden. Jeg husker ikke vedtaket eller debatten. Jeg kan huske at jeg ikke la mye arbeid i saken, og den latskapen kommer aldri til å gjenta seg. Neste gang saken skal opp, skal jeg engasjere meg gjennom behandlingen i Høyre.

Nordkapp kommune skal ikke kopiere vedtektene til Sømna kommune. Mer hos Liberaleren.

torsdag 15. november 2007

Fraflytting

Jeg er litt bekymret over fraflyttingen fra Nordkapp. Jeg innrømmer det, men har ingen gode løsninger på hvordan vi kan snu flyttestrømmen. Sosialistiske virkemiddel hjelper ikke. I Nordkapp har vi vært rødere enn de fleste andre kommuner, og det har ikke hjulpet. Tvert imot har det forsterket den sterke befolkningsnedgangen. En arbeiderpartipolitiker i Nordkapp er langt rødere enn sørpå. Det samme gjelder for Høyre-politikere. Unntaket er kanskje meg selv.

Ti gode grunner for å flytte til Nordkapp:
1. Lavere skatter og noen avgifter.
2. Et rikt kulturliv, der privat sektor er viktigst.
3. Flott natur med utrolig muligheter.
4. Enorme velferdstilbud. (Egentlig en ulempe ettersom det aller meste er skattefinansiert)
5. Lite pendling, spesielt fra hjem til jobb og omvendt.
6. Mangfoldig, spesielt om sommeren.
7. Veldig lave bokostnader, spesielt sammenlignet med plasser sørpå.
8. Lite kriminalitet.
9. Midnattsol.
10. Fotballmiljøet på Nøden. (Odd-Arne, den får du regning for)

Det alle i Nordkapp bør kunne være enige om, er å bli flinkere til å markedsføre det som er bra på plassen. Det er langt flere fordeler enn bakdeler, og derfor trives jeg i Honningsvåg.

tirsdag 13. november 2007

Outing

I dag har Liberaleren publisert en veldig god artikkel. Redaktør Per Aage Pleym Christensen spør om VG outet Meltveit Kleppa?

Outing betyr å avsløre noe om en person, mot dennes vilje. Det kan ofte være aktuelt ovenfor politikere når de lever i strid med hva de prediker ovenfor andre.

Jeg er ikke en supertilhenger av outing, men det finnes mange interessante saker også i Nordkapp. Politikere som er skeptisk til skjenkebevillinger, men som drikker hjemmebrent og smuglesprit på privatfester. Politikere som er imot narkotika, men som selv røyker hasj. VG hadde funnet mange gode saker i Nordkapp, om avisen tok seg tid til å lete.

lørdag 10. november 2007

Z - åpning av ny plass

I dag åpner Odd-Arne Nilsen, Uteliv i Nordkapp, en ny uteplass i Nordkapp. Jeg er spent på sluttresultatet, og jeg er spent på hvordan dette vil påvirke alkoholkonsumet i Nordkapp.

Den nye uteplassen har fått meg til å tenke på alkoholdebattene i kommunestyret på 90-tallet. Jeg representerte Fremskrittspartiet, og gikk inn for full liberalisering, eller så langt som Stortinget tillot kommunene å gå. Det var meg mot de andre. Ikke en gang Høyre var på linje med Fremskrittspartiet, selv om det har endret seg i dag. Høyre støttet til og med alkoholpolitisk plan som var som en bibel for Eli Skille. Jeg var selvsagt imot.

Etter hvert eller etter mye og men vedtok kommunestyre å liberalisere bevillingspolitikken. I dag er det utenkelig å gå tilbake til gamle krav fordi alle, eller de aller fleste, ser at skjenking til klokken 02:00 ikke er et problem. Det er også utenkelig å stramme inn på hvem som skal få bevilling for brennevin. Alle behandles likt, og det fungerer veldig bra. I henhold til avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er det muligheter for å liberalisere ytterligere, dersom noen søker om å skjenke til klokken 03:00.

Jeg håper Z bidrar til at folk går mer ut. Eller jeg ønsker flere på byen tidligere på kvelden. Det betyr mindre privatfester og dermed også mindre fyll. En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk. Det at Odd-Arne Nilsen og gjengen bak Bryggerie` skal tjene penger på alkohol, er overhode ikke et problem. Jeg er glad for konkurranse, og likeverdig konkurranse mellom private aktører er en fordel for borgerne.

Mer om Z på Uteliv i Nordkapp.

torsdag 8. november 2007

Useriøst av SV

SV-leder Torger Samuelsen hevder i Finnmark Dagblad at Arbeiderpartiet svartmaler den økonomiske situasjonen i Nordkapp kommune.

Nei, Arbeiderpartiet gjør ikke det. Det beklagelige er at Arbeiderpartiet har innsett så altfor sent at noe må gjøres. I hele forrige periode har det blitt påpekt fra Høyre at situasjonen er alvorlig. Ingen har tatt påstandene til etterretning. Det samme var situasjonen på 90-tallet der jeg foreslo store endringer i kommunens organisasjon. Vi ble latterliggjort, men i dag er det vi som kan si: Hva var det vi sa?

For 2007 budsjetterte kommunestyret med et overskudd på 3,5 millioner kroner. Det kommer minst til å bli et underskudd på 4 millioner kroner. Det betyr at kommunen allerede bruker over 7 millioner kroner mer enn planlagt. I tillegg kommer økninger i lønninger i forhold til det som er planlagt og pensjonskostnadene som vil bli høyere enn det kommunestyret tok høyde for i juni. Vi har også befolkningsnedgang, noe som betyr redusert rammetilskudd. Dette er tall også SV må ta inn i sitt regnestykke. Hvis partiet ikke tar slike hensyn, blir det totalt useriøst. Det er renspikka populisme! Jeg blir kvalm av SVs-holdninger til økonomi.

Arbeiderpartiet svartmaler ikke. Partiet har kun innsett at Høyre hadde rett i sine spådommer. Ja, i hele forrige periode snakket jeg om kommuneøkonomi i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg fulgte opp med mange forslag. Dessverre var det bare Høyres representant som var klarsynt i økonomiske spørsmål.

søndag 4. november 2007

Høyremann som digger progrock

Ja, jeg er en uvanlig høyremann. Langt mer liberal enn det som er vanlig. Jeg er sannsynligvis også den eneste høyresympatisøren i Norge som elsker gruppa Thule. Ja, jeg elsker Thule, et progrock band fra Honningsvåg. Bandet har gitt ut fem album. Alle bandets utgivelser har kommet i begrensede opplag, og flere av dem går for relativt høye priser på bruktmarkedet, på tross av at bandet er lite kjent utover prog-miljøet.

Det er egentlig rart at jeg digger et progrock band. Jeg hører ikke på sånn musikk til vanlig og jeg kan veldig lite om sjangeren. Likevel elsker jeg Thule og musikken til gruppa.

Lørdag var det konsert på Bryggerie`. Det er cirka ti år siden Thule sist spilte i Honningsvåg. Da dekket jeg konserten for Radio Nordkapp. Da som nå var opplevelsen minnerik.

Vokalist Peer-Einar Pedersen startet lørdagens konsert med å sende en hilsen til meg, og sa det var jeg som hadde skylden for at gruppa igjen spilte i Honningsvåg. Det var flott å få æren, men den er ikke særlig fortjent. Medlemmene i Thule bestemmer selv når dem vil opptre. Kvaliteten er så høy at i Honningsvåg får gruppa opptre hvor som helst. Hvis Pedersen mente at jeg hadde æren for at Thule fikk Nordkapp kommunes kulturpris for 2007, vil jeg ikke kommentere det. Møtene i avdelingsstyret er lukket når saken om kulturprisen behandles. Det eneste jeg vil si er at vedtaket var enstemmig, og at politikerne fra samtlige parti var kjempefornøyd med årets tildeling.

Hvis jeg skal beklage noe som helst, er det at Bryggerie` har stoler, bord og servering. Thule kunne jeg godt tenkt meg å oppleve live, helt edru og liggende, gjerne i en seng eller i en hage, der jeg kunne se mot himmelen. Musikken tar meg inn i et helt nytt univers. Jeg flyr og det hadde vært deilig å bare la tankene vandre dit bassisten, gitaristen og trommisen ville at det intellektuelle skulle lande.

På lørdag fikk publikum i Nordkapp oppleve Thule. Snart får andre plasser besøk av honningsvågingene. Jeg håper publikum møter opp og nyter konsertene som Thule gir. Det er fantastiske opplevelser, og det gjør livet rikere. God fornøyelse og takk for en fantastisk kveld på Bryggerie`.

fredag 2. november 2007

En spennende politiker

Hvorfor finnes det ikke slike politikere i Nordkapp? Nei, det gjør ikke det, verken i Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet. Jeg unnlater med vilje å blande inn SV, Senterpartiet og Kystpartiet.

Jeg har i Liberaleren intervjuet Anne Solsvik.

Tannlege, tannlege

En med tannlegeskrekk må være forsiktig å skrive om tannhelsetjenesten. Jeg har faktisk tannlegetime om litt over en måned. Hvis dem på kontoret er forbannet på meg, kan deres hevn bli uforklarlig vondt for meg. Derfor skal jeg være rimelig forsiktig.

I dag tidlig hadde jeg time, tannlegetime. Jeg hadde selvfølgelig gruet meg i noen dager. Jeg har av ulike grunner angst for tannleger. Det er langt fra en glede å besøke tannlegekontoret. Tidligere i høst fikk jeg en hastetime. Ei fylling var ramlet ut. Hastetimen var satt til i dag. Jeg møtte selvsagt opp, etter en natt med onde drømmer om store borrer. Da jeg ankom kontoret, fikk jeg beskjeden jeg ikke ønsket. Timen er utsatt!

Jeg forstår at også tannlegene kan bli syke. Derfor bærer jeg ikke nag til noen på kontoret, men jeg stiller spørsmålet om Finnmark fylkeskommune, eieren av tannklinikken i Nordkapp, har gjort nok for å rekruttere tannleger til kontoret. I dag har vi 1 tannlege, etter en lang periode uten tannlegedekning. Det skal i utgangspunktet være 2 tilstede i Honningsvåg. Det er lenge siden vi hadde 2 tannleger i min hjemby og jeg gir Finnmark fylkeskommune skylden for dårlig jobb, dårlig rekrutteringsjobb. Det er ikke sikkert at situasjonen hadde vært bedre om kommunen hadde ansvaret for tannhelsetjenesten, men da kunne vi plassert ansvaret hos lokale byråkrater og lokalpolitikerne. I dag ramler denne tjenesten mellom 2 stoler fordi Finnmark fylkeskommune har ansvaret. I flere kommuner har fylkeskommunen til gode å bevise at de kan drive tannhelsetjenesten på en forsvarlig måte. De siste års drift i Honningsvåg er under enhver kritikk.

Legg ned fylkeskommunen, ikke etabler nye regioner. La fylkeskommunens oppgaver bli overført til kommunene og private aktører. Et godt Høyre-standpunkt som langt flere velgere bør slutte seg til. Ikke bare vil dette være effektivisering i praksis, men vi vil i de fleste tilfeller få tjenester som fungerer bedre enn i dag.

Jeg har en drøm om private tannleger i Nordkapp. Ja, jeg vet det er vanskelig for private aktører å konkurrere med tjenester som nyter godt av skattefinansierte subsidier, men i andre byer, på andre plasser er det private tannleger som klarer denne konkurransen. Tannleger, kom til Nordkapp!

onsdag 31. oktober 2007

Roger Hansen


I går ble det kjent at Roger Hansen, en av frontfigurene i Nordkapp Arbeiderparti, har meldt seg ut av partiet. Det er regjeringens katastrofale fiskeripolitikk som er årsaken. Det er hyggelig at lederen i Finnmark Fiskarlag er mer enig med Høyre enn Arbeiderpartiet når det gjelder fiskeripolitikk, men jeg tror Roger Hansen kommer til å angre på utmeldelsen. Spesielt hvis han fortsatt skal forvalte sitt verv i kommunestyret på en god måte.

Jeg representerte Fremskrittspartiet i kommunestyret på begynnelsen av 90-tallet. Jeg var Fremskrittspartiets eneste representant. Ja, jeg var superaktiv med mange, mange hundre forslag i perioden 1991 – 1995. Det å være en enmannsgruppe er fryktelig ensomt og tungt, spesielt hvis alle sakene er like viktige. Det ble nesten en halvdagsjobb. Jeg tror ikke fiskeren Roger Hansen har tid til en ny halvdagsjobb som politiker. Det kommer han til å oppleve som frustrerende. I en gruppe, i et fellesskap er det enklere å dele på oppgavene. Den muligheten hadde ikke jeg. Den muligheten har ikke Roger Hansen etter utmeldelsen fra Arbeiderpartiet.

Roger Hansen har vært uenig med regjeringens fiskeripolitikk siden denne Stoltenberg-regjeringen ble dannet. Han burde takket nei til renominasjon i vår. På den måten ville han sluppet å stille til valg for Arbeiderpartiet. Han kunne ha brukt nøyaktig samme argumentasjon som i går. Den ville ha vært minst like troverdig, og sannsynligvis gitt like mye mediaomtale, spesielt lokalt. Åpne kort er alltid en fordel, også for fiskere fra Skarsvåg. Nå kan det være velgere og partisympatisører som føler seg sviktet ettersom mange har støttet og stemt på Roger Hansen, både i nominasjonsprosessen og i valget 10. september.

(Bildet hentet fra Radionordkapp.no)

mandag 29. oktober 2007

Basso ut av Kystpartiet

Det er ikke overraskende at Arne Basso har meldt seg ut av Kystpartiet. Alle som fulgte lokalpolitikken i forrige periode fikk med seg at Basso stemte sammen med Arbeiderpartiet i de fleste av sakene, også kommunebudsjettene som ikke har vært spesielt gunstige for Nordkapps fremtid. På bakgrunn av voteringer i folkevalgte organ, er det ikke en overraskelse at Basso har meldt seg ut av Kystpartiet. Så får vi se om Arbeiderpartiet vil ta han inn i varmen eller om partiet gir blaffen i det. Arbeiderpartiet har jo uansett Basso sin stemme i kommunestyret den neste perioden.

Stengte grenser skaper globalt apartheid

ABC Nyheter har en glitrende artikkel om innvandring. Økonom og journalist Philippe Legrain mener stengte grenser skaper globalt apartheid. Han mener innvandring bidrar til økonomisk og kulturell vekst.

Ettersom så mange i Nordkapp er skeptisk til nye landsmenn, også mange av mine venner, velger jeg å ”linke” til artikkelen. Den anbefales for personer fra alle politiske grupperinger i Nordkapp. Ja, også SV-folk. Mange av dem er som regel sosialister kun på papiret.

søndag 28. oktober 2007

Jeg søker jobben som klarsynt

Jeg har sendt en e-post til TV Norge. Jeg søker på jobben som klarsynt.

Nei, nei, nei. Jeg tror ikke på spøkelser. Jeg tror ikke på ånder. Jeg tror rett og slett ikke på noe overnaturlig. Ja, jeg har sett skygger og grønne elefanter på veggene, men det var aldri snakk om noe gjenferd. Jeg har bare vært grådig bakfull. Det kan faktisk skje den beste, også høyrefolk.

I dag viste TV Norge en ny episode av Åndenes makt. Episoden handlet om Kjelvik, Nordkapp kommune. Der skal det visstnok ha skjedd uforklarlige ting, fra skudd til tenning av lys. Jeg tror selvsagt ikke på dette, men forsvarer trosfriheten og ytringsfriheten. Det betyr at jeg forsvarer retten til å komme med meningsløse påstander, retten til å tro på det meningsløse.

Jeg har ikke en spesielt velutviklet 6. sans. Jeg er ikke klarsynt, men jeg søker jobb i TV-kanalen som klarsynt. Jeg har gjennom mange år advart mot dramatiske kommunale utgifter i Nordkapp kommune. Senest i hele forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Advarslene ble latterliggjort av politikere fra Arbeiderpartiet og SV. Nå innrømmer kommunens administrasjon at situasjonen er alvorlig. Jeg gikk imot forslaget om å forby kjøp av sex. Dessverre vil ikke Stortinget høre på meg, selv om erfaringene fra Sverige tilsier at et forbud ikke fungerer. Jeg antok at det ville bli et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i årets konstituering i Nordkapp. Jeg fikk selvsagt rett! Jeg ville ha min mamma på et møte i Arbeiderpartiet. Hun gikk selvfølgelig på møtet. Jeg har alltid ment at sosialister er mer ulykkelig enn andre. Nå imøtekommer forskerne denne påstanden.

Jeg er ikke det TV Norge vil kalle for klarsynt, men jeg har en ganske god intuisjon. Får jeg jobben?

torsdag 25. oktober 2007

Liberalist? Javisst!

I dag har jeg delt stolen med min homofile katt på 11 kilo. Vi har fora oss sjøl med masse marsipankake. Årsaken er bloggen Liberalist? Ja visst! som fylte 2 år i går. Jeg vet vi burde tatt festen i går. Da var dessverre katta ute på vift for å få småplukk. Derfor marsipankake i dag. Aldri for sent for litt kake!

Folk i Nordkapp bør lese Liberalist? Ja visst!. Nettstedet vil være god skolering for alle som er politisk interessert. Spesielt politikerne i Fremskrittspartiet og Høyre har godt av noen innputt.

Gratulere med dagen Pleym og lykke til videre.

onsdag 24. oktober 2007

Høyremann i arbeiderpartidrakt?

Tidligere var det var vanskelig å få posisjoner i Arbeiderpartiet. Det var stort sett gamle ringrever som fikk de gjeveste vervene. En måtte ha noen år på baken, og måtte kjenne de rette partistrategene for å få tunge politiske verv. Dette har nok endret seg noe de siste årene.

Nyvalgt kommunestyremedlem Ronny Andersen er ny leder av avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester. Ronny er utvilsomt kvalifisert til vervet, ettersom han har jobbet som Teknisk sjef hos Rica Magerøya i en årrekke. At han også har vært innom Høyre, riktig nok på en vag måte, på sin vei til å bli partitopp i Arbeiderpartiet, er utvilsomt også en fordel. Valget av Andersen viser likevel at tiden er endret og at de gamle strategene i Arbeiderpartiet må være borte. For oss som liker prinsipielle debatter er nok ikke valget av det beste, men den debatten kan vi ta når Andersen legger frem forslag til avgifter på kommunale tjenester.

tirsdag 23. oktober 2007

Tøff jobb for kommunestyret

Det blir tøft for formannskapet og kommunestyre å gjøre omprioriteringer slik at driften i Nordkapp kommune ikke går med store underskudd. I går redegjorde rådmannen for formannskapet, og Arnhild Beate Ramseng mener omstillingsbehovet er på mellom 10 og 15 millioner kroner, ifølge Radio Nordkapp.

Jeg tror omstillingsbehovet er mellom 15 og 20 millioner kroner. Jeg håper jeg tar feil, men årets driftsresultat kan bli verre enn de fire millionene som politikerne allerede har fått beskjed om. Uansett blir jobben tøff for kommunestyret.

Fremskrittspartiet kan uten problem foreslår kutt på 15 millioner kroner i kommunebudsjettet. Partiprogrammet tar høyde for dette, men de lokale Frp-politikerne må følge programmet for finne gode løsninger. Høyre kan også kutte mye, ifølge programmene vedtatt av landsmøtet. Arbeiderpartiet er jeg mer skeptisk til. Kristina Hansens parti har mer eller mindre styrt kommunen på egenhånd, uten at det har gått spesielt bra. Hvorfor skal Arbeiderpartiet plutselig klare en storstilt omstilling i Nordkapp kommune? Jada, jeg vet de aller fleste vedtak var enstemmig i forrige periode, men det var Arbeiderpartiet som la premissene for den politiske kursen i kommunestyret.

SV, Senterpartiet og Kystpartiet har jeg ingen tro på. SV ønsker ingen kutt, og mener i utgangspunktet at kommunestyret bør vedta et nullbudsjett. Det er dristig når det allerede i dag er store underskudd. Senterpartiet og Kystpartiet har aldri laget egne budsjettforslag. Ingen ting tyder på at partienes representanter er i stand til det foran det viktige 2008-året.

fredag 19. oktober 2007

Skrekkampanje

Vi blir ikke alkoholikere av å drikke en øl, like lite som om vi blir hektet på narkotika av å prøve hasj en gang iblant.

Veldig mange, også i Nordkapp, har prøvd rusmidler. De aller fleste har ikke blitt avhengig av narkotika, selv om de har røyket hasj på en fest eller to. Derfor er det ufornuftig å påstå at en blir hektet av å prøve en gang. Det er ufornuftig fordi et flertall av alle som har prøvd vet det ikke er slik i virkelighetens verden.

Betania har hatt et møte om rusmidler, spesielt narkotiske stoffer. Den kristne gjengen inviterte Jan Henrik Sara og Hans Petter, HP Martinsen på besøk. Som tidligere misbrukere slo disse to på stortromma og mente bruk av narkotika nesten automatisk ville føre til avhengighet og misbruk.

Ingen ting tyder på at skrekkampanjer virker etter hensikten, I 2003 gjennomførte staten en skrekkampanje mot røyk. Flere titallsmillioner kroner ble brukt. Salget av tobakk gikk litt ned de første månedene, men økte igjen året etterpå, ifølge tall fra Absentia. Ekspertene mente den gang at skrekkampanjer ikke virker på lang sikt. Det er sikkert ulike forklaringer på det. Jeg antar forklaringen ligger på personlige erfaringer, pluss at en del av oss liker å ta sjanser eller leve litt ”farlig”.

Ære være Betania som ønsker å forebygge bruk av rusmidler, men forebyggende arbeid og reell informasjon er betydelig bedre enn katastrofehistorier. En blir ikke automatisk avhengig av å prøve hasj, like lite som man dør av å røyke en vanlig sigarett.

Uttalelsen til Jan Henrik Sara tar nesten kaka.
--Når en bruker narkotika mister en alle følelsene sine og en mister respekten for andre. Man blir store egoister og tenker kun på seg selv. Man forandrer helt personlighet, sier Sara til Radio Nordkapp.

En kan lure på om alle sosialistiske hasjrøykere er enige i den påstanden?

Til alle i Nordkapp som lurer på om undertegnede bruker narkotika, er svaret nei. Jeg fordømmer ikke de som gjør det, men for meg holder Black Russian i massevis.

torsdag 18. oktober 2007

Tre viktige spørsmål til ordføreren

Hvorfor går Kristina Hansen inn for store omstillinger i kommunen nå, når Arbeiderpartiet ikke har vurdert dette tidligere?

Hva slags grep vil Kristina Hansen ta for å rette opp kommuneøkonomien? Arbeiderpartiet har vært imot alle store omlegginger i forrige periode, selv om kommunestyregruppen gikk inn for å endre skolestrukturen i 2007-budsjettet?

Er Kristina Hansen enig i påstanden om at kommunen må kutte utgifter på mellom 10 og 15 i millioner kroner i 2008-budsjettet for å få en såkalt sunn økonomi?

Årsaken til spørsmålene er uttalelsen Kristina Hansen, nyvalgt ordfører, kom med i Radio Nordkapp. Store omstillinger i Nordkapp kommune kolliderer kraftig med politikken Nordkapp Arbeiderparti har ført de siste fire årene i Nordkapp kommunestyre.

tirsdag 16. oktober 2007

John Grøtta er dagens bombe

Overraskelsen i kommunestyremøte i dag er ikke at Kristina Hansen ble ordfører. Det er ikke at Lars Helge Jensen ble varaordfører. Det er ikke avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Nei, nei, nei. Bomben er Høyres John Grøtta, en person som har vært leder av Nordkapp Høyre i en årrekke, har meldt overgang til Fremskrittspartiet. Dette kom klart og tydelig frem under valgene til representantskap i Repvåg Kraftlag. John Grøtta ble valgt som representant for Fremskrittspartiet.

At Nordkapp Høyre ikke klarer å ta vare på personer som John Grøtta er et problem. Han tok ansvar da partiet lå med brukket rygg. Ikke bare i ett år, men i mange år. Han ble gjenvalgt gang etter gang som leder i lokalforeningen. Nå har han sagt farvel til Høyre til fordel for Fremskrittspartiet. For Grøtta kan avskjeden bli svært positiv. For Høyre er det trist, kun trist. Det er viktig å ta vare på sliterne, og John Grøtta er en typisk representant for denne gruppen, fordi han aldri sa nei til oppgavene partiet ville han skulle gjøre. John, takk for jobben du har gjort for Høyre.

mandag 15. oktober 2007

AUF-topp fryser

Jeg får frysninger på ryggen når jeg tenker på at Nordkapp Arbeiderparti skal samarbeide med Fremskrittspartiet, sier Steffen Ditløvsen, ifølge Radio Nordkapp.

Ååååå så bekymret jeg ble, er mitt svar. Jeg har i tillegg lyst å legge til at unge Steffen Ditløvsen er svært så tøff i kjeften mot politiske motstandere i leserinnlegg, men hva han konkret vil gjøre politisk for å blant annet rette opp Nordkapp kommunes økonomi, er det svært så vanskelig å få tak i. Stor i kjeften, men snar å springe er et uttrykk som passer godt på denne AUF-toppen.

onsdag 10. oktober 2007

Sløsing og tungvindt

Det er nesten irriterende å se oversikten over valg som kommunestyret skal foreta førstkommende tirsdag, den 16. oktober. En rekke av utvalgene bør nedlegges, i tråd med forslag som Høyre har fremmet gang på gang de siste årene. Høyre og Fremskrittspartiet burde brukt sin posisjon ovenfor Arbeiderpartiet til å kreve nedleggelse av en rekke utvalg, blant annet avdelingsstyrene. Det er kun underlig at Høyre har endret kurs i måten kommunen organiserer den politiske aktiviteten på.

Nedleggelse av avdelingsstyrene ville ha betydd noen hundre tusen kroner i innsparinger. Kommunen ville spart penger på vikarer, tapt arbeidsfortjeneste og redusert møtegodtgjørelse. Viktigst er likevel å hindre at rådmannen må gjøre dobbeltarbeid. I dag skal de aller fleste av sakene fra avdelingsstyrene videre til formannskapet eller formannskapet og kommunestyret. Først gjør avdelingsstyrene sine vedtak, også endrer toppene kursen og gjør nye vedtak i etasjen over, altså i formannskapet og i kommunestyret. Det er ulogisk, uøkonomisk, komisk og byråkratisk.

Politikere fra SV og Arbeiderpartiet vil helt sikkert hevde det har vært en effektivisering på dette området. I den nye perioden skal avdelingsstyrene bestå av fem representanter, og ikke syv som har vært vanlig. Denne endringen betyr bare smuler økonomisk og har ikke medført noen forenklinger i systemet. Den eneste forandringen er at fem politikere møter på møtene for å spise wienerbrød, istedenfor syv. Det er latterlig, frustrerende og veldig irriterende.

Igjen uttaler jeg meg på noe jeg skal ha peiling på. Jeg har nemlig vært kommunens mest aktive avdelingsstyrepolitiker de siste fire årene med mange titalls forslag på samvittigheten, fordelt på 10-12 møter i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.

Les mer om valgene hos Radio Nordkapp.

mandag 8. oktober 2007

Skansen tar feil

I utgangspunktet bør en stole på administrasjonen, og jeg synes faktisk rådmannen og staben kom med gode råd til politikerne i budsjettprosessen foran vedtakene for 2007. At politikerne kviet seg til å innse realitetene er et problem som kommunen kommer til å slite med i mange år. Det er ikke en gang sikkert at det blir bedre ettersom kommunestyret er minst like rødt som før, altså som inneværende periode som nærmer seg slutten.

Nei, jeg fritar ikke Høyre for feilene som er gjort. Høyre har kommet med mye glupt, men dessverre er ikke mange av tankene fulgt opp med konkrete forslag. Dermed har ikke velgerne fått et reelt alternativ til dagens sosialdemokratiske politikk.

Jeg er ingen rakettforsker, men det er enkelt å være uenig med økonomisjef i Nordkapp kommune, Arnt Egil Skansen. Han mener omstillingsbehovet i kommunen er rundt 10 millioner kroner i 2008-budsjettet, ifølge Radio Nordkapp. Det er et for lavt tall. I 2007 budsjetterte kommunestyret med et overskudd på 3,5 millioner kroner. Det kommer til å bli et underskudd på minst 4 millioner. Det betyr at kommunen allerede i dag bruker over 7 millioner kroner mer enn planlagt. I tillegg kommer økninger i lønninger i forhold til det som er planlagt og pensjonskostnadene som vil bli høyere enn det kommunestyret tok høyde for i juni. Det er også fare for flere renteøkninger og større fraflytting, noe som forverrer kommuneøkonomien. Skal kommunen i tillegg ha et budsjettert overskudd, som Høyre, Frp og Arbeiderpartiet håper, viser kjapp hoderegning at kommunestyret må omstille for mellom 15 og 20 millioner kroner. Sosialdemokratiske politikere er ikke i stand til å ta slike kutt fordi sosialdemokratiet ikke klarer å sette grenser for hva kommunen skal drive med, og hva som er oppgaver for andre aktører.

Den ellers dyktige Skansen kan få rett dersom overskuddskravet senkes og kommunen bruker momsrefusjon i driften, for å gi to konkrete virkemiddel som gjør jobben enklere både for administrasjonen og politikerne. Dette er en dårlig medisin som kun gjør pasienten sykere. Nordkapp kommune har prøvd lignende oppskrift, faktisk i hele inneværende periode, uten spesielt stort hell.

Nordkapp kommunes budsjett er på vel 200 millioner kroner. Vel 70 prosent av pengene går til lønninger. Kommunen har en gjeld på godt over 200 millioner kroner. Jobben er, for å uttrykke det forsiktig, svært vanskelig.

Anbud – sånt liker vi!

I dag har Teknisk sektor offentliggjort eller lyst ut anbudet for rydding av snø i Nordvågen, Honningsvåg, Kamøyvær og Sarnes. Meldingen er positiv for alle som setter pris på konkurranse. Konkurranse i kommunal sektor betyr i de fleste av tilfellene mer igjen for pengene. Mer igjen for hver krone er utrolig viktig for Nordkapp for å kunne yte like god og bedre service til innbyggerne, og for å unngå ROBEK-registeret.

Anbud på snørydding er ikke en ny praksis for kommunen eller en politisk kursendring. Det er, av ulike årsaker, kun tid for å tegne en ny avtale mellom kommunen og det som bør være en privat aktør.

Det vil sikkert være noen kauringer som vil kalle dette for å privatisere. Det er det ikke, og det sier litt om hvor dårlige media, politikere og byråkrater kan være med begrepene. Å privatisere betyr at det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller en tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Snørydding skal, ifølge dagens sosialdemokratiske kurs, kommunen ha ansvaret for å finansiere, mens andre aktører skal utføre jobben, såkalt offentlig finansiert - privat produsert.

Mer om anbud og konkurranseutsetting på Liberaleren som prøver å definere begrepene slik at folk flest skjønner hva debatten om offentlig finansiert - privat produsert dreier seg om.

lørdag 6. oktober 2007

Kvalmende Michael Moore

Fredag var det norsk premiere på Michael Moore sin film om helsevesenet i USA. Filmen, som heter Sicko, var åpningsfilmen på Nordkapp Filmfestival 13. september i år.

Tore Fosse, Kristina Hansen, Raymond Elde og andre sosialister og sosialdemokrater har i offisielle og uoffisielle anledninger brukt filmen som skrekkeksempel på det amerikanske samfunnet, akkurat som om Michael Moore skulle være guds gave til menneskeheten. Hans forrige ”mesterverk” Fahrenheit 9/11 er full av feil og manipulasjoner.

Jan Arild Snoen har laget artikkelen Guide til amerikansk helsevesen i forbindelse med premieren på Moore sin film. Den artikkelen bør sosialister og sosialdemokrater lese, i alle fall hvis de skal innta propagandaen til Michael Moore.

Film kan brukes som politisk propaganda, noe Nordkapp Filmfestival har benytter seg av. Det er problematisk ettersom filmfestivalen er skattefinansiert eller går hånd i hånd med Nordkapp kommune. Jeg må som skattebetaler betale for en festival som ønsker å rive ned en politisk retning jeg i utgangspunktet støtter. Større personlig ansvar for egen helse er et humant standpunkt jeg er stolt av å inneha.

La meg for sikkerhetens skyld minne om at jeg er mye mer radikal på dette området enn det Høyre og Fremskrittspartiet er. Disse to partiene ønsker et skattefinansiert helsevesen, og skiller seg ikke spesielt ut fra verken Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som i dag styrer den norske politikken gjennom regjeringsarbeidet og vedtakene i Stortinget.

fredag 5. oktober 2007

Kommunepolitikerne fikk ikke hjelp av regjeringen

Avtalen som Arbeiderpartiet prøver å inngå med Høyre og Fremskrittspartiet er ikke verdt papiret den er skrevet på. Statsbudsjettet for 2008 viser at det kommer til å bli klare avtalebrudd på viktige punkt i Nordkapp.

Partene har ikke skrevet under avtalen, men partiene er enige om innholdet. I utgangspunktet er jeg positiv på grunn av avtaleteksten som betyr en dreining av politikken. Den politiske kursen blir lagt til høyre for dagens kurs som er svært langt til venstre på den litt tørre, kjedelige og ikke helt troverdige skalaen.

Eller avtale og avtale. I Høyre kalles dokumentet for en avtale. Det samme sier Fremskrittspartiet. Kristina Hansen, som sannsynligvis blir kommunens neste ordfører, kaller samarbeidet mellom de omtalte partiene for en villighetserklæring. Hva huleste er en villighetserklæring? Ting tyder på at Fremskrittspartiet og Høyre blir lurt trill rundt av Arbeiderpartiet. Villighetserklæring er det ingen ting som heter, heller ikke når Kristina Hansen skal samle støtte i eget parti for samarbeid med Fremskrittspartiet og Høyre. Hvis Arbeiderpartiet egentlig ikke bryr seg om et samarbeid, vil Nordkapp største parti samle støtte hos SV i kommunestyret. Det betyr at FrP og Høyre taper på hvert eneste punkt, og kommunen er på tur til å bli kjørt i grøften.

Statsbudsjettforslaget for 2008 har ikke gjort det lettere for partiene å følge avtalen eller villighetserklæringen. En utregning som Radio Nordkapp har publisert viser at politikerne må kutte mange, mange millioner kroner. Det ble bråk da mellomtrinnet ble flyttet fra Nordvågen og Kamøyvær. Det betydde innstramninger på litt over 1 million kroner. Hvordan i all verden skal kommunestyre klare å kutte 15 million, 17 eller 19 millioner kroner for å ta noen realistiske tall for å oppnå målsetninger? Selvfølgelig umulig dersom politikerne, fra samtidlige parti, ikke setter grenser for politikk. Avtalen eller villighetserklæringen er ikke verdt papiret den er skrevet på, og Nordkapp kommune nærmer seg ROBEK-klubben med storskritt.

onsdag 3. oktober 2007

Fornuften seiret i regionrådet

Politikere fra Fremskrittspartiet vil nok hevde at Vest-Finnmark Regionråd på dette området vil føre Frp-politikk. Det er for så vidt riktig ettersom Fremskrittspartiet har programfestet å flytte makt fra fylkesmannsembetet, og etter hvert avvikle denne delen av den offentlige forvaltningen. Det vil bety at kommunene vil få mer selvbestemmelse, også på området snøscooterkjøring som Vest-Finnmark Regionråd etterspør, ifølge Radio Nordkapp.

Hvis en mener alvor med kommunalt selvstyre er det naturlig at kommunene får bestemme i egen kommune. En av de enkleste sakene å gjennomføre dette grepet på er å la kommunestyrene vedta snøscooterløyper. Ingen ulemper, kun fordeler gjennom økt kommunalt selvstyre, mindre byråkrati, ansvarliggjøring av lokalpolitikerne og sannsynligvis større engasjement om lokale saker. Hurra for regionrådet, litt hurra for Fremskrittspartiet. Jeg må nesten minne om at Fremskrittspartiet har frontet denne saken nokså alene gjennom mange år. Det var på tide partiet fikk gehør fra andre. La oss håpe regjeringen og til slutt Stortinget er like fornuftig som Vest-Finnmark Regionråd.

tirsdag 2. oktober 2007

En alternativ trontale

Norge er mulighetenes samfunn, sa Hans Majestet Kongen i sin tale til det 152. Storting ved dets åpning i dag. Dermed en ypperlig anledning til å minne leserne om Liberalerens alternative trontale som ble publisert 11. oktober 2005.

Jeg ber spesielt personer i Høyre lese den alternative trontalen. Et systemskifte er mulig, dersom vi virkelig ønsker det.

søndag 30. september 2007

Sosialist reagerer på eiendomsskatten

Anne Gerd Paulsen er medlem av SV, men reagerer på politikernes skattekåthet. Paulsen frykter at hun tvinges til å flytte på grunn av økning av eiendomsskatten. Den samme frykten vil jeg anta at mange i Nordkapp har.

Liberaleren har tidligere meldt at medlemsmøtet i Alta Arbeiderparti ønsker mer eiendomsskatt i kommunen. I dag har Alta kommune omtrent 27 millioner kroner i året i inntekter på eiendomsskatten. Når medlemmene i Arbeiderpartiet har fått viljen sin, vil inntektene øke til omtrent 40 millioner kroner. Eiendomsskatten er frivillig for kommunene. Staten lar kommunene bestemme innenfor visse rammer. Dessverre velger flere og flere kommuner å ty til økt skatt for å finansiere offentlig forbruk. Nordkapp kommune har dessverre ikke vært et unntak.

Anne Gerd Paulsen, som bor i Alta, liker dårlig at det er sosialistene i Alta som går i front for å utvide eiendomsskattegrensene, og dermed også å øke satsene. Selv har hun mangeårig medlemskap i SV, og regner seg selv som sosialist. Ifølge Altaposten mener hun at eiendomsskatten kolliderer med SV og Arbeiderpartiets sosialpolitikk. Skatten rammer mange som tjener dårlig.

Dilemmaet for Anne Gerd Paulsen, som regner seg som sosialist, er at hun er imot eiendomsskatt, men ønsker betydelig offentlig forbruk. Hun vil at Alta kommune skal drive alt fra fritidsklubber til næringsarbeid. Så stort offentlig engasjement betyr at borgerne må betale regningen i form av skatter og avgifter. Innbyggerne i Alta er ikke et unntak. Skal skatter reduseres, må offentlig sektor redusere sine utgifter, verken mer eller mindre. Den dagen Paulsen går i front for store kutt i Alta kommune sitt budsjett, kan hun med troverdighet ytre sin motstand mot eiendomsskatt. Hun må endre sitt sosialistiske grunnsyn for å bli troverdig i kampen mot eiendomsskatt.

Personer godt planet på høyresiden på den såkalte skalaen, som ikke forsvarer en gigantisk kommunal sektor, kan med god samvittighet skrive under oppropet mot eiendomsskatt.

fredag 28. september 2007

Regjeringen kan ødelegge lokaldemokratiet

Jeg er spent, kanskje mer spent enn andre, på hva regjeringen kommer med når det gjelder å øke kvinneandelen i kommunestyrene. Jeg mener det skal være en soleklar rett for medlemmene i Nordkapp Høyre å gjøre de nominasjonene de mener er best for partiet. Nordkapp Høyre skal legge føringer på hvem som skal representere partiet i kommunestyret, uten innblanding fra Åslaug Haga, regjeringen eller Stortinget.

På landsbasis er kvinneandelen i de nye kommunestyrene 37,4 prosent. Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng i forhold til forrige periode. Ifølge Liberaleren sier kommunal og regionalministeren at hun vil vurdere å innføre krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg. Hvis trusselen blir reell, vil medlemmene i partiorganisasjonene miste eiendomsretten til egen partiorganisasjonen. Statlige krav i de forskjellige nominasjonsprosessene, gjennom for eksempel å endre valgloven, vil bety mindre demokrati.

Radio Nordkapp meldte at menn ble kumulert inn i kommunestyrene i Finnmark. Dette vil irritere statsråd Åslaug Haga, men jeg synes det er helt greit. Vi har de politikerne vi fortjener ettersom det er velgerne som har det siste ordet i valget. Sånn bør det forbli også i fremtiden.

torsdag 27. september 2007

Den økonomiske situasjonen – alvorlig!

Glem prinsipp, glem ideologi. Eller forresten, verken prinsipp eller ideologi er spesielt fremtredende i Nordkapp-politikken. Det jeg prøver å få frem er at kommunen er i en alvorig økonomisk situasjon. Vi bruker langt mer penger enn vi har. Vi har ikke lengre store byggeprosjekt som gir momskompensasjon, men rammeoverføringene fra staten er presset på grunn av befolkningsutviklingen. Kommunen har betydelig med gjeld. Alle dette er gode grunner til å omstille kommunen. Det er også gode bevis på at sosialdemokratiet, også Høyres sosialdemokrati, ikke fungerer i Nordkapp kommune. Ooooops jeg som ba leserne om å glemme både prinsippene og ideologien. Sånn er det å være en liberalist.

På Radio Nordkapp sitt nettsted presenterer Arnt Egil Skansen tallene for kommunestyret. Det går mot underskudd, for å uttrykke dette enkelt, på 4 millioner kroner, mens kommunestyret, der Høyre gjennom behandlingen i formannskapet heldigvis var drivkraften, ønsket et overskudd 3,5 millioner kroner. Det betyr en voldsom skjevhet mellom inntekter og utgifter. Nå må politikerne ta grep. Mitt beste forslag er å sette grenser for politikk. Komme med en klar definisjon på hva kommunen skal gjøre og hvilke oppgaver som private aktører skal ta seg av. Gjennom grenser for politikk hadde kommunen kommet et godt stygge på vei og diskusjonene om veivalgene hadde blitt mye klarere.

Det er nesten synd Arnt Egil Skansen ikke holdt sitt innlegg før valget. Dersom velgerne jevnt og trutt hadde blitt gjort oppmerksom på behovet for omstilling, ville SV aldri ha oppnådd 29,5 prosent i oppslutning slik tilfellet var 10. september i år.

onsdag 26. september 2007

Fikk juling – står oppreist

Politikerne i Nordkapp, også de sosialdemokratiske høyrepolitikerne i kommunen, fikk sjokk da jeg i juni i fjor gikk imot forslaget om forbud på sexkjøp. Det som faktisk er sant er at jeg står på Høyres program, eller Høyres syn i denne saken, noe også stortingsrepresentant Bent Høie gjør, og som han forklarer i sin egen blogg. Jada, vi bruker forskjellig argument, men konklusjonen er den samme.

Unge Høyre sin leder, Torbjørn Røe Isaksen, skriver godt om saken. Uskolerte høyrepolitikere i Nordkapp bør lese Isaksens artikkel.

Også sjimpanser kjøper sex. Det gjør regjeringens lovforslag direkte latterlig. Dessverre kommer Stortinget til å slutte seg til forslaget, uten at det betyr slutten for prostitusjon i Norge.

Ja til samarbeid, men…..

Arbeiderpartiet har sagt ja til et samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. Dermed blir Kristina Hansen ordfører. Lars Helge Jensen blir varaordfører. Den eneste som ikke får ordentlig betalt er Fremskrittspartiet, i hvert fall ikke sammenlignet med Høyre som kun fikk 8 stemmer mer enn Fremskrittspartiet ved valget.

Jeg har ikke hatt innflytelse på denne avtalen, til tross for at jeg hadde en følelse om hvordan det ville gå. Magefølelse er som regel en god ting. Spesielt når magen har en viss størrelse.

Jeg synes denne avtalen er positiv. En del av punktene betyr en høyredreining av politikken, noe som er helt nødvendig om Nordkapp skal komme ut av den store grøfta som politikerne har gravd for borgerne de siste årene. Når jeg sier politikerne, er alle partiene inkludert på grunn av manglende skille mellom partiene i Nordkapp.

Avtalen som er inngått skal bety kutt i offentlige utgifter for å få overskudd, eller noe å gå på for å forklare det enkelt, og redusert eiendomsskatt. I tillegg skal kommunen innta en ja-holdning, så fremst lovverket tillatter det. Dette er et viktig moment for Nordkapp, ettersom janteloven står rimelig høyt i kurs hos det store politiske flertallet. Disse punktene er viktige for Nordkapps fremtid, og punktene vil ved gjennomføring bety betydelig dreining av den politiske kursen.

Hvis medlemsmøtet hadde gjort et annerledes vedtak, ville SV ha fått stor innflytelse i kommunen, et parti som ønsker nullbudsjett. Masse SV-innflytelse er betenkelig ettersom Nordkapp kommune bruker mellom 7 og 10 millioner kroner mer enn det kommunen opprinnelig planlegger i sine budsjett. SV ønsker nullbudsjett, og det betyr i praksis medlemskap i ROBEK-registeret. Når pengeforbruket allerede er for høyt, er ikke mer SV-politikk den rette medisinen. Heldigvis er dette et poeng medlemmene i Nordkapp Arbeiderparti allerede har skjønt.

Mye mer om samarbeidet og medlemsmøtet i Arbeiderpartiet, er tilgjengelig på nettstedet til Radio Nordkapp.

tirsdag 25. september 2007

Kursendring – ja takk!

Det er mange som reagerer når jeg tar til ordet for store kutt i Nordkapp kommune. Det er også mange i Høyre som mener jeg er for ekstrem. Jeg synes tallene som økonomisjef Arnt Egil Skansen presenterte for kommunestyret i dag taler for seg selv.

Kommunen har til nå et underskudd på 3,9 millioner kroner i 2007. Det kan fort bli fire millioner før året er omme. Det betyr at kommunen, dermed også politikerne, bruker mer penger enn det kommunen har. Situasjonen blir ikke bedre når kommunestyret i utgangspunktet budsjetterte med det jeg vil kalle for et overskudd eller mindre forbruk på godt over 3 millioner kroner. 2007 er ikke spesielt, men også i år får Nordkapp kommune en reell sprekk på mange millioner kroner.

Kursendring? Ja takk!

Hvordan nesten 30 prosent av befolkningen kunne finne på å stemme SV med en slik utvikling, er et gigantisk under på linje med da Jesus visstnok, ifølge bibelen, skulle ha gått på vannet.

Vil ha mor på den politiske arenaen

Min gamle, snille, til dels hyggelige mor, etter min mening da, kan være på tur inn i politikken. Eller hun har vært medlem av Arbeiderpartiet i flere tiår, men aldri vært en møteplager på noen måter. Det kan ikke være mange møter i arbeiderpartiregi hun har deltatt på opp igjennom årene.

Hvis hun ikke møter opp i dag, når medlemsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti skal diskutere en eventuell avtale med blokken Høyre/Fremskrittspartiet, vil hun aldri dra på arrangement i regi av Arbeiderpartiet. Mer spennende enn det er nå kan det aldri bli, og denne saken bør engasjere medlemmene i Arbeiderpartiet. Hvis medlemmene ikke lar seg engasjere, er det noe som er fundamentalt galt i partiet. Som høyremann synes jeg det er hyggelig at Arbeiderpartiet sliter med å vekke medlemmene, men det er synd for lokalsamfunnet at folk ikke bryr seg om hvem som skal få posisjoner og hvilke politikk som skal føres i Nordkapp de neste fire årene.

Medlemsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti er i dag klokken 19:00 på messen til Teknisk sektor.

mandag 24. september 2007

Kolberg vil redusere lokaldemokratiet

Martin Kolberg, Arbeiderpartiets partisekretær, innrømmer langt på vei at han ønsker en felles valgdag for kommune - og stortingsvalg. Det vil i så fall bety forverret vilkår for kommunepolitikerne og de lokale debattene.

Jeg har i noen artikler tatt til ordet for det helt motsatte, at kommunene skal få bestemme sin egen valgdato, gjerne innenfor en periode som kan være et kalenderår. Gjennom mange forskjellige valgdatoer ville valgsirkuset på sentralt hold avtatt kraftig. Dersom Nordkapp kommune avholdt sitt valg i november, som en av ti små kommuner, ville fokuset ha vært på de sakene som var viktige for borgerne i Nordkapp. Valget ville gått av stabelen uten fjernsynsdebatter, uten at partilederne måtte svare på spørsmål i partilederutspørringer i radiostasjoner. Nordkapp kunne gjennomført sitt valg uten stort press fra Jens Stoltenberg eller Siv Jensen. Det ville ha styrket debatten om de lokale sakene.

Martin Kolberg viste til Sverige på Arbeiderpartiets landsstyremøte. Skillet mellom valgdeltakelsen i riksdagsvalg og lokalvalg er nå mindre enn når valgene var avskilt. Dette kan også bli resultatet i Norge, men det er ikke sikkert. På grunn av oljeinntektene er det større enighet om de politiske sakene enn det er i vårt naboland. Store likheter mellom partiene betyr mindre engasjement som igjen går utover valgdeltakelsen. En velger som i dag er sint på Arbeiderpartiet, vil naturlig nok også mislike mange av de andre partiene. Det er kun nyanser som skiller Høyre fra Arbeiderpartiet i praktisk politikk.

Et forsøk med egen valgdato for en spesiell kommune har vært prøvd ut i Norge. Liberaleren omtalte forsøket i Nittedal i 2003. Selv om eksperimentet ikke førte til økt valgdeltakelse, bør Nittedal-eksperimentet prøves på nytt, men i langt flere kommuner spredt over en lang periode. Det er et dristigere forslag enn det Martin Kolberg kommer med, men gevinsten kan bli mye høyere.

Det jeg nå foreslår er ikke Høyres politikk, men det betyr ikke at forslaget er dårlig, tvert imot. Egne valgdatoer for kommunene ville ha vært kommunalt selvstyre i praksis.

Ulf og historiene


Arbeiderpartiet holder for tiden på med forhandlinger for å få på plass avtalene i forbindelse med konstitueringen av Nordkapp kommunestyre. Partiet forhandler med blokken Høyre/Fremskrittspartiet.

Et av medlemmene i Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg er ordfører i Nordkapp, Ulf Syversen. Jeg har forstått at han bruker deler av møtene til å fortelle gode ”Bønna-historier” fra unge Solviks tid som Fremskrittspartiets representant i Nordkapp kommunestyre. Taktikken skal visstnok være å myke opp stemningen mellom forhandlingsdelegasjonene. Jeg må selvfølgelig svare med en historie basert på en samtale mellom to barn.

Ole til Kai: Hei, kan jeg stille deg et spørsmål?

Kai: Ja, klart det.

Ole: Hvem var Tore Fosse?

Kai: Det var en politiker som levde på Ulf Syversen sin tid.

torsdag 20. september 2007

Farvel!

Det er umulig å forestille seg tiltakene som kommunal- og regionalminister Åslaug Haga kan komme til å foreslå, men krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg kan bety slutten for Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet i Nordkapp.

Regjeringen mener for få kvinner er valgt inn i kommunestyrene i perioden 2007 til 2011. Kommunal- og regionalminister vurderer å innføre krav, blant annet å kvotere kvinner inn på listene for i det hele tatt å få lov til å stille til valg. Slike krav kan bety slutten for aktiviteten i Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet.

I Nordkapp kommunestyre vil det i perioden være 10 kvinnelige representanter av et kommunestyre på 25 representanter. Det er langt unna regjeringens målsetning. Dårligere blir kvinneandelen hvis en ser på partienes lister. Høyre hadde 8 kvinner av totalt 28 kandidater. (Det er to kandidater på denne Høyre-listen som ikke stilte til valg). Fremskrittspartiet hadde 3 kvinner blant sine 10 kandidater. Kystpartiet hadde også 3 kvinnelige kandidater på sin liste.

Endringer av valgloven, slik regjeringen truer med, kan bety slutten for flere av partiene i Nordkapp. Det hadde vært hyggelig om Arne Basso ikke ble innvalgt i kommunestyret, men det er velgerne i Nordkapp eller medlemmene i Kystpartiet som bør kaste han, ikke Åslaug Haga gjennom krav til kjønnsbalanse på listeforslagene.

Mer om saken hos Liberaleren.

onsdag 19. september 2007

Er SV konkurs?


Er det så viktig for Nordkapp SV å få ordføreren at partiet gir blaffen i andre posisjoner og politikken? Hvis ja, da har unge Solvik grunn til å tro at SV mangler penger, masse penger.

I Radio Nordkapp ber partileder i Nordkapp SV, Torger Samuelsen, Arbeiderpartiet om å bestemme seg. Samuelsen ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet. Han og partiet har ingen krav, bortsett fra at Tore Fosse, valgets såkalte vinner, skal bli kommunens neste ordfører.

Når et parti oppgir posisjoner og politikk på grunn av ordførervervet, da må det være alvorlig. Det mest alvorlige jeg kommer på i skrivende øyeblikk er pengeproblem.

I SV er det partiskatt. De som har folkevalgte verv betaler inn et beløp av godtgjørelsen til partiorganisasjonen. Det finnes lokale variasjoner og lokale varianter. Asker SV bestemte blant annet at alle som har folkevalgte verv skal betale inn til partiorganisasjonen 10 prosent av nettoutbetalt godtgjørelse. I Nordkapp kan en lignende ordning bli innbringende for SV om Tore Fosse blir ordfører. Det er tydeligvis pengene som råder også i SV.

Mer om SVs partiskatt finner du på partiets hjemmesider som akkurat nå ikke fungerer. Pengeproblem?

tirsdag 18. september 2007

Påminnelse!

Finnmark Arbeiderparti har engasjert seg i konstitueringen i de forskjellige finnmarkskommunene. Litt rart at Ingalill Olsen og styret i fylkespartiet er så inkonsekvent som dette.

Vedtaket fra Finnmark Arbeiderparti:
Styret i Finnmark Arbeiderparti viser til de pågående forhandlinger i forbindelse med konstitueringen. FAP ber alle lokallag om å ikke samarbeide med Fremskrittspartiet under konstitueringen.
Arbeiderpartiet har gått til valg på at Frp,s politikk er det helt motsatte av sosialdemokratisk politikk. Det vil derfor være helt unaturlig at et lokallag utgått fra Dna samarbeider valgteknisk med Frp.
Vi ber våre tillitsvalgte og våre lokallag ta hensyn til dette klare rådet fra fylkespartiet.


Det er kanskje på tide å minne Finnmark Arbeiderparti om at Evy Ann Midtun ble fylkesordfører gjennom valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet i Finnmark fylkeskommune i 1999. Hans Arvid Hansen ble ordfører i Nordkapp gjennom valgteknisk samarbeid med Nordkapp Fremskrittsparti i 1991. Det som skjedde i 1999 har jeg ikke spesielt stor kunnskap om, men Nordkapp-avtalen fra 1991 vet jeg alt om. Hva har gjort Fremskrittspartiet mer uspiselig nå i forhold til i 1999, bortsett fra at partiet har nærmet seg Arbeiderpartiet i stor grad gjennom et ønske om mer politisk styring på mange av områdene?

Venter i spenning på et svar!

mandag 17. september 2007

Mord i kommunestyresalen

Jeg fikk en hyggelig e-post fra Jan Simonsen, en gammel kjenning fra Frp-tiden. Jeg må bruke ordet kjenning om han. Han er en flott fyr, men vi kranglet litt på slutten av min tid i Fremskrittspartiet. Han var skeptisk til innvandring, mens jeg er for et fargerikt fellesskap. Han forgudet Carl I Hagen, mens jeg mener Hagen er flink, men at han tok eller tar feil i sentrale politiske spørsmål. Han likte Bolkesjø, mens jeg kaller det ”dolkesjø”. Nok om det. Simonsen er og blir en fargerik person, på alle mulige måter.

Nå har Jan Simonsen endelig skrevet en kriminalbok, og den heter Døden på Stortinget. Jeg skal selvfølgelig lese boken, og jeg oppfordrer så mange som mulig til å gjøre det samme. Simonsen har nemlig sagt at hvis forfatterskapet ikke blir vellykket, vil han vurdere politikk igjen. Så vondt vil ikke jeg Jan Simonsen. Derfor kommer jeg til å kjøpe boken hos G.Hagen Libris i Honningsvåg. For øvrig er Simonsen er person som skriver godt. Jeg har store forventninger til boken.

Jan Simonsen har forresten gitt meg en knakende god idé. Hvis jeg ikke blir rik på bloggen, skal jeg skrive kriminalboken Mord i kommunestyresalen. Jeg har for lengst bestemt meg for hvem jeg ønsker skal dø politisk.

Mer om Simonsens boklansering i Bokavisen.