onsdag 26. september 2007

Ja til samarbeid, men…..

Arbeiderpartiet har sagt ja til et samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. Dermed blir Kristina Hansen ordfører. Lars Helge Jensen blir varaordfører. Den eneste som ikke får ordentlig betalt er Fremskrittspartiet, i hvert fall ikke sammenlignet med Høyre som kun fikk 8 stemmer mer enn Fremskrittspartiet ved valget.

Jeg har ikke hatt innflytelse på denne avtalen, til tross for at jeg hadde en følelse om hvordan det ville gå. Magefølelse er som regel en god ting. Spesielt når magen har en viss størrelse.

Jeg synes denne avtalen er positiv. En del av punktene betyr en høyredreining av politikken, noe som er helt nødvendig om Nordkapp skal komme ut av den store grøfta som politikerne har gravd for borgerne de siste årene. Når jeg sier politikerne, er alle partiene inkludert på grunn av manglende skille mellom partiene i Nordkapp.

Avtalen som er inngått skal bety kutt i offentlige utgifter for å få overskudd, eller noe å gå på for å forklare det enkelt, og redusert eiendomsskatt. I tillegg skal kommunen innta en ja-holdning, så fremst lovverket tillatter det. Dette er et viktig moment for Nordkapp, ettersom janteloven står rimelig høyt i kurs hos det store politiske flertallet. Disse punktene er viktige for Nordkapps fremtid, og punktene vil ved gjennomføring bety betydelig dreining av den politiske kursen.

Hvis medlemsmøtet hadde gjort et annerledes vedtak, ville SV ha fått stor innflytelse i kommunen, et parti som ønsker nullbudsjett. Masse SV-innflytelse er betenkelig ettersom Nordkapp kommune bruker mellom 7 og 10 millioner kroner mer enn det kommunen opprinnelig planlegger i sine budsjett. SV ønsker nullbudsjett, og det betyr i praksis medlemskap i ROBEK-registeret. Når pengeforbruket allerede er for høyt, er ikke mer SV-politikk den rette medisinen. Heldigvis er dette et poeng medlemmene i Nordkapp Arbeiderparti allerede har skjønt.

Mye mer om samarbeidet og medlemsmøtet i Arbeiderpartiet, er tilgjengelig på nettstedet til Radio Nordkapp.

Ingen kommentarer: