mandag 24. september 2007

Kolberg vil redusere lokaldemokratiet

Martin Kolberg, Arbeiderpartiets partisekretær, innrømmer langt på vei at han ønsker en felles valgdag for kommune - og stortingsvalg. Det vil i så fall bety forverret vilkår for kommunepolitikerne og de lokale debattene.

Jeg har i noen artikler tatt til ordet for det helt motsatte, at kommunene skal få bestemme sin egen valgdato, gjerne innenfor en periode som kan være et kalenderår. Gjennom mange forskjellige valgdatoer ville valgsirkuset på sentralt hold avtatt kraftig. Dersom Nordkapp kommune avholdt sitt valg i november, som en av ti små kommuner, ville fokuset ha vært på de sakene som var viktige for borgerne i Nordkapp. Valget ville gått av stabelen uten fjernsynsdebatter, uten at partilederne måtte svare på spørsmål i partilederutspørringer i radiostasjoner. Nordkapp kunne gjennomført sitt valg uten stort press fra Jens Stoltenberg eller Siv Jensen. Det ville ha styrket debatten om de lokale sakene.

Martin Kolberg viste til Sverige på Arbeiderpartiets landsstyremøte. Skillet mellom valgdeltakelsen i riksdagsvalg og lokalvalg er nå mindre enn når valgene var avskilt. Dette kan også bli resultatet i Norge, men det er ikke sikkert. På grunn av oljeinntektene er det større enighet om de politiske sakene enn det er i vårt naboland. Store likheter mellom partiene betyr mindre engasjement som igjen går utover valgdeltakelsen. En velger som i dag er sint på Arbeiderpartiet, vil naturlig nok også mislike mange av de andre partiene. Det er kun nyanser som skiller Høyre fra Arbeiderpartiet i praktisk politikk.

Et forsøk med egen valgdato for en spesiell kommune har vært prøvd ut i Norge. Liberaleren omtalte forsøket i Nittedal i 2003. Selv om eksperimentet ikke førte til økt valgdeltakelse, bør Nittedal-eksperimentet prøves på nytt, men i langt flere kommuner spredt over en lang periode. Det er et dristigere forslag enn det Martin Kolberg kommer med, men gevinsten kan bli mye høyere.

Det jeg nå foreslår er ikke Høyres politikk, men det betyr ikke at forslaget er dårlig, tvert imot. Egne valgdatoer for kommunene ville ha vært kommunalt selvstyre i praksis.

Ingen kommentarer: