tirsdag 2. oktober 2007

En alternativ trontale

Norge er mulighetenes samfunn, sa Hans Majestet Kongen i sin tale til det 152. Storting ved dets åpning i dag. Dermed en ypperlig anledning til å minne leserne om Liberalerens alternative trontale som ble publisert 11. oktober 2005.

Jeg ber spesielt personer i Høyre lese den alternative trontalen. Et systemskifte er mulig, dersom vi virkelig ønsker det.

Ingen kommentarer: