torsdag 18. oktober 2007

Tre viktige spørsmål til ordføreren

Hvorfor går Kristina Hansen inn for store omstillinger i kommunen nå, når Arbeiderpartiet ikke har vurdert dette tidligere?

Hva slags grep vil Kristina Hansen ta for å rette opp kommuneøkonomien? Arbeiderpartiet har vært imot alle store omlegginger i forrige periode, selv om kommunestyregruppen gikk inn for å endre skolestrukturen i 2007-budsjettet?

Er Kristina Hansen enig i påstanden om at kommunen må kutte utgifter på mellom 10 og 15 i millioner kroner i 2008-budsjettet for å få en såkalt sunn økonomi?

Årsaken til spørsmålene er uttalelsen Kristina Hansen, nyvalgt ordfører, kom med i Radio Nordkapp. Store omstillinger i Nordkapp kommune kolliderer kraftig med politikken Nordkapp Arbeiderparti har ført de siste fire årene i Nordkapp kommunestyre.

Ingen kommentarer: