onsdag 30. april 2008

Hvil deg, borger…


Carl I Hagen takker nei til nominasjon til Stortinget, og gir seg med aktiv politikk. Den mannen jeg har forgudet og vært forbannet på, skal forlate den offentlige debatten.

Jeg har ingen sterke følelser for dagens store nyhet. Vi kjente ikke hverandre, men har møttes en del ganger, spesielt i min FrP-tid. Det er Carl I Hagen, gjennom Frp-skoleringen, som har lært meg mye av det jeg kan om media. Jeg kan kun sende en stor takk. Det var også han som var årsaken til at jeg meldte meg ut av Fremskrittspartiet 16. mai 1994. Jeg sender liksom godt en takk for det også.

På Liberaleren har vi publisert en lang og god artikkel om Carl I Hagen i dag. Jeg anbefaler det Per Aage Pleym Christensen har skrevet på det sterkeste.

Jeg har aldri hatet Fremskrittspartiet etter at jeg meldte meg ut. Det var en morsom og lærerik tid, og den ville jeg aldri ha vært foruten. Uten Carl I Hagen i norsk politikk, ville jeg sikkert aldri blitt medlem av et politisk parti.

Regjeringen støtter festen

Noen kaller det en fyllefest, men det offisielle navnet er Samerådets 19. konferanse. Årets konferanse skal avholdes Rovaniemi i perioden 27.10.-2.11.08, med samisk kulturarv som hovedtema.

Regjeringen har bevilget 800 000 skattefinansierte kroner til konferansen. Det betyr at folkene i Arbeids- og inkluderingsdepartementet umulig kan vite hvordan det er på arrangementet som ofte omtales som samekonferansen.

I 2004 ble Samerådets 18. konferanse arrangert i Nordkapp. Det går fortsatt gjeteord om dagene samene var på besøk i kommunen. Det var eventyrlig omsetning for utelivsbransjen. Samene drikker som store menn, verken mer eller mindre.

Jeg har ikke noe imot at samer, politikere og byråkrater tar seg en fest, gjerne en stor fest, men jeg reagerer på at festen støttes ved hjelp av skattefinansierte penger. Prinsipielt er det forkastelig at et avholdsmenneske må finansiere en fyllefest ved hjelp av penger som staten tar inn i form av skatter og avgifter.

Skål til deltakerne på årets samekonferanse!

Artig!

Jeg mottar mange e-poster. Mange kommer selvsagt gjennom jobb, men utenom det vil jeg anta at jeg får mellom 150 og 200 e-poster hver eneste dag. Alle er ikke like hyggelige eller morsomme. Derfor var den jeg fikk i natt en virkelig en opptur.

Jeg søkte på nettet etter "obskøn nærradiostasjon i Finnmark med tvilsomme feriereportasjer fra utlandet, gjennomsyret av lokalpolitikk og Vålerengahypoteser!"

Det var åpningen på e-posten jeg fikk hos en mann jeg traff på vinterens ferie i Thailand. En fantastisk flott fyr! Det var morsomt å høre fra han igjen, og jeg gleder meg til å sende av gårde et svar.

Erfaringen min er at piloter er mye mer humørfylte enn politikere!

tirsdag 29. april 2008

Skryt til Høyres landsmøte

For meg var det gledelig at Høyres landsmøte ikke hørte på delegatene fra Unge Høyre. Høyres landsmøtet ønsker ikke kjønnsnøytral verneplikt.

I en artikkel på nettstedet til Unge Høyre beklager ungdomspartiet landsmøtets vedtak. Generalsekretær Sunniva Flakstad mener det var synd at Unge Høyre tapte saken, og lover at likestillingsdebatten skal fortsette innad i partiet. Det betyr at Unge Høyre ser på vernepliktssaken som en kamp om likestilling mellom kjønnene.

Jeg synes det er et dårlig argument at kvinner skal avtjene verneplikt fordi en del menn må gjennomføre en slik tjeneste. Likebehandling i dette spørsmålet betyr større overgrep, at flere rammes av slaveriet. Jeg ønsker at alle skal kunne takke ja eller nei til et jobbtilbud, og denne valgmuligheten bør også unge menn og unge kvinner få.

Verneplikt handler ikke om likestilling eller likebehandling. Det viktigste er at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter, er det en tragedie. Dersom to personer får krenket sine rettigheter, er det dobbelt så galt. Unge Høyre ønsker at dagens ordning skal bli verre.

For øvrig er det en glede å meddele leserne om at det i denne omgang ikke blir kjønnsnøytral verneplikt. Det er ikke flertall for ordningen på Stortinget.

Jeg lever

Jeg har vært lat på bloggen de siste dagene, men jeg lever. Jeg har holdt på med politikk, selv om mine lesere ikke har merket det. I tillegg til politiske samtaler, har jeg skrever Alkoholforsker: Liten eller ingen effekt, Vegard Martinsen gjenvalgt som leder i DLF og Kjøper narkotika på skolen på Liberaleren. Jeg er spesielt fornøyd med artikkelen Straff for takling.

Jeg har også brukt mye tid på fotballgruppa. Der jobber vi med mange spennende saker for tiden, saker jeg ikke har tenkt å offentliggjøre. Ha en riktig god natt!

Stille som graven

På fredag var det årsmøte i Nordkapp Høyre. Det har enda ikke kommet en pressemelding eller resolusjon fra årsmøtet. Det er veldig dårlig. Jaja, de rekker kanskje å få det ut før neste årsmøte om vel ett år?

torsdag 24. april 2008

Bokanbefaling!

Ettersom Nordkapp Høyre har årsmøte på fredag, skal jeg komme med en bokanbefaling. Den lokale partiledelsen bør lese, og få andre partifolk til å lese, boken som Høyres stortingsgruppe har gitt ut.

Boken tar for seg mangfold, maktspredning, offentlig velferd, frivillig sektor og kulturlivet gjennom bidrag 17 ulike Høyre-politikere. Ettersom boken er angrep på venstresidens frykt for valgfrihet og private alternativ, bør boken leses av Høyre-politikerne i Nordkapp. Nordkapp Høyre har nemlig, så langt jeg kan huske, ikke kommet med mange forslag som medfører konkurranseutsetting og privatisering. Noen få prosesser er i gang, men Nordkapp Høyre kan ikke ta æren for mange av prosessene som pågår. Det har rett og slett manglet forslag fra Nordkapp Høyre i folkevalgte organ. Jeg ser med vilje bort fra konkurranseutsetting av Nordkappfestivalen. Det er en fillesak.

Programmene til Nordkapp Høyre har som regel vært spekket av slike tanker, men partiets folkevalgte har ikke fulgt opp programmene de har gått til valg på. Derfor denne bokanbefaling!

Skryt til Tor Steve

I dag gikk Tor Steve Jensen, daglig leder i Maskindrift ANS, kraftig ut mot det han kaller useriøse politikere. Det var på tide. Politikerne og borgerne for øvrig trenger mer informasjon om brøytetjenesten. Jeg lærte mye av å høre Tor Steve Jensen på Radio Nordkapp i dag.

Bakgrunnen til motangrepet var leserinnlegget til Torger Samuelsen, leder i Nordkapp SV, som er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

I formannskapet, og det er ikke bedre i kommunestyret, sitter det helt vanlige personer som ikke har kompetanse på brøyting. Det blir helt galt om lokale politikere, som ikke innehar kompetanse eller som ikke har ansvaret for riksveien, skal gå igjennom saken, slik Torger Samuelsen ønsker. Politikerne skal i utgangspunktet trekke de store linjene, vedta prinsippene. Deretter må fagpersonellet få gjøre sin jobb. Det er Statens vegvesen og Maskindrift ANS som har arbeidet og kompetansen på strekningen det nå er debatt om i Nordkapp. Politikerne kan komme med ønsker og innspill, men det er alt. Kompetansen og ansvaret for denne delen av offentlig sektor har ikke Nordkapp formannskap. Heldigvis for det!

Jeg lærte mye av dagens utblåsing fra Tor Steve Jensen. Neste gang vi snakker om brøyting i lunsjpausen, lover jeg å holde munn. Denne delen overlater vi til de som har kompetanse, og det er ikke oss som sitter på Bryggerie` med en kaffekopp eller en flaske brus. Hvordan veiene finansieres og organisering av samferdselssektoren, er derimot en sak for oss som liker ideologi, som liker å trekke opp de store linjen. Det er et annet spørsmål som ikke bør blandes med utblåsingen Tor Steve Jensen hadde i dag.

For øvrig var dagens innslag svært lærerik. Maskindrift ANS bør drive folkeopplysning også neste vinter i Nordkapp.

onsdag 23. april 2008

Bør noen henges?

Jeg er imot dødsstraff, og måtte selvfølgelig argumentere imot da den gamle politikeren kom innom kontoret for å kritisere administrasjonen og anbefalte henging. Bakgrunnen for kritikken var en lovlighetsklage som tre kommunestyrerepresentanter har sendt inn på saken om å legge ned Nordvågen skole.

Den gamle politikeren må ikke engste seg for tidlig. Riktignok har noen kommunestyrerepresentanter klaget på vedtaket på grunn av manglende høringsrunde, men de samme politikerne har ikke fått medhold av Fylkesmannen i Finnmark, i hvert fall ikke foreløpig. Det kan hende kommunestyret har holdt seg til regelverket, basert på utredninger fra rådmannen.

Skulle kommunestyrerepresentantene derimot få medhold, er det alvorlig. Det er rådmannskollegiet, altså administrasjonen, som er ekspertisen. Det er administrasjonen som må sørge for at en sak er innom de rette instansene. Derfor er det viktig med gode utredninger. Derfor har jeg alltid likt å foreslå utredningsforslag på mine tanker om en mer effektiv kommune før mine forslag skal realitetsbehandles. I utredningene skal alt komme frem om en sak, fra A til Å.

Ingen kan forvente at politikerne skal sitte på kunnskap om hele lovverket. Politikerne er helt vanlige personer som bruker noen timer hver måned på lokalpolitikk. Mange innehar ikke den samme kompetansen som vi kan forvente av en saksbehandler. Får Ottar Hansen fra Arbeiderpartiet, Jan-Ole Mikalsen fra SV og Lill-Annie Amundsen fra Senterpartiet medhold i sin klage, er det en skrape i lakken på administrasjonen. Henging er uansett ingen anbefalt straffemetode.

Jeg må legge til at en av Høyres kommunestyrerepresentanter, Marita Melsbø Nilsen, tok kontakt med personer i administrasjonen før vedtaket ble fattet i kommunestyret. Henvendelsen var muntlig, og spørsmålet var om saken måtte ut på en høringsrunde. Tilbakemeldingen til høyrepolitikeren var klar og tydelig. Saken trenger ikke en ny høringsrunde! At det var jeg som tipset Marita om forespørselen, lar jeg pent og pyntelig ligge.

tirsdag 22. april 2008

Fy flate!

I dag har jeg vondt i magen. Når et kapitalistsvin på godt over hundre kilo har vondt i magen, da kan dere tenke hvor vondt det er.

Nei, det er ikke skolekretser, alkoholpolitikk, skatteøkninger, skilsmisser eller andre småsaker jeg tenker på. Det er kveldens Champions League kamp mellom Liverpool – Chelsea som bekymrer meg litt. Eller bekymret og bekymret. Vi vinner 2-0, tipper jeg.

YNWA

Mer om kampen på Alex sin blogg.

Alkoholpolitiske retningslinjer må endres

Det er bedrifter i Nordkapp som har søkt om retten til å skjenke ute etter klokken 24:00. Søknadene er i strid med de alkoholpolitiske retningslinjene som kommunestyret vedtok i desember 2007.

Jeg var forbannet på kommunestyret, på Høyre og Fremskrittspartiet etter dette vedtaket. Jeg mener avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og FrP ble brutt. I avtalen står det at Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger det at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Alkoholloven tillater en mer liberal alkoholpolitikk enn den Nordkapp fører. Det er de alkoholpolitiske retningslinjene, vedtatt av kommunestyret, som begrenser muligheten for næringslivet.

Jeg mener at for eksempel Rica skal få muligheten til å skjenke alkohol ute på Nordkapp-platået senere enn midnatt. Jeg mener politikerne bør innvilge søknaden, men før det skjer i øldebatten senere i vår i kommunestyret, må politikerne endre de alkoholpolitiske retningslinjene. I retningslinjene som i dag gjelder tillater kommunen kun skjenking til klokken 24:00 i uteområdet. Også andre punkt i retningslinjene bør endres, men det er en annen debatt. Konklusjonen min er at flertallet i kommunestyret, altså Arbeiderpartiet, Høyre og FrP, gjorde en elendig jobb foran og i kommunestyremøtet som vedtok retningslinjene for alkoholpolitikken i Nordkapp de neste fire årene.

mandag 21. april 2008

Tips til Marita


Et lite tips til Marita M Nilsen, Høyres medlem av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Foreslå Honningsvågrevyen til årets kulturpris når kulturprissaken behandles av avdelingsstyret om litt over 1 måned.

Honningsvågrevyen går i gang med sitt tiende show til høsten. Siden starten har revygjengen hatt et gigantisk publikum. Sannsynligvis har flere hundre tusen personer vært på ett eller flere show. Gjengen har solgt CD-plater og DVD-plater i stort monn. Honningsvågrevyen er den beste markedsføringen Nordkapp kommune kan få. Innsatsen til gjengen kan ikke måles i penger. Det er heller ingen ulempe at denne kulturen ikke koster skattebetalerne en eneste krone.

Det er ikke et motargument at Finn Arild Selnes og Torger Samuelsen allerede har fått kulturprisen. Selnes og Samuelsen er revypersonligheter, men de kan ikke sette en stopper for å gi Honningsvågrevyen den anerkjennelsen som revygjengen fortjener.

lørdag 19. april 2008

Honningsvågrevyen – fantastisk bra!

Jeg har akkurat vært på Honningsvågrevyens forestilling hjemme i Honningsvåg. Det var en fantastisk opplevelse. Jeg tror det er den beste forestillingen jeg har sett av gjengen. Den beste av veldig mye bra!

Artistene fleipet med alt fra innvandring til kongen og overvekt. Jeg lo i nesten to timer. Jeg var svett da forestillingen var over noen minutt på 23. Tro om noen i kongehuset har sett oppsetningen?

Jeg gleder meg allerede til neste år. Da er det 10-årsjubileum for Honningsvågrevyen, en gjeng befolkningen i Nordkapp kan være stolte av. Tenk, dette koster ikke skattebetalerne en eneste krone og det er kultur.

fredag 18. april 2008

Ingen ting negativt med øl i butikk

I Ulstein kommunestyre er det 13 formyndere eller tullinger. Et knapt flertall klarte utrolig nok å si nei til salg av øl i butikker.

I Nordkapp har vi heldigvis opphevet ølmonopolet. Det var mye mas før det skjedde på 90-tallet, men ordningen har vært god. Det er ingen uheldige virkninger med at øl selges i butikker i Nordkapp. Tvert imot er det god alkoholpolitikk. Det er slutt på hamstringen, slik mange av oss gjorde da vi hadde ”Øl-lageret”.

Det er dessverre fortsatt noen få kommuner i landet som har ølmonopol. Det er uheldig og unødvendig i 2008. Jeg håper idiotiske formyndere snart kommer i mindretall i Ulstein og andre sammenlignbare kommuner.

torsdag 17. april 2008

Fallskjerm!

Kommunestyret har gitt Arnhild Ramseng fallskjerm. Det er ganske søtt, ettersom Arbeiderpartiet og SV har flertall i kommunestyret. Arbeiderpartiet er skeptisk til høye lederlønninger og fallskjermer, men det er kun i teorien. I praktisk politikk klarer ikke partiet å følge egne lovnader.

I onsdagens ekstraordinære kommunestyremøtet drøftet politikerne rådmannssaken, og kommunestyret har vedtatt en avtale mellom kommunen og Arnhild Ramseng. Jeg er ikke imot avtalen, men jeg har heller aldri angrepet frivillige og desentraliserte avtaler i arbeidslivet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller mellom et styre og en leder. Etterlønn og fallskjermer er noe vi må leve med, selv om Arbeiderpartiet og SV i festtaler tar avstand fra slike avtaler.

Det var på sin plass at Arnhild Ramseng fikk en økonomisk kompensasjon fra kommunen, en avtale som helt sikkert er utarbeidet mellom partenes advokater. Formannskapet burde vist Ramseng tillit de siste dagene av januar 2008, og ikke mistillit gjennom votering. Det er ikke lederen av rådmannskollegiet som er årsaken til de økonomiske problemene i kommunen. Det er politikerne som har skylden for tom kommunekasse.

La meg legge til at jeg kun kjenner jobben Ramseng har gjort gjennom sakspapirer fra rådmannskollegiet. Jeg vet ikke hvordan hun har fungert daglig på kontoret. Jeg vet ikke ingen ting om forholdet mellom rådmannen og de øvrige ansatte, eller mellom rådmannen og politikerne. Det eneste jeg vet er at de fleste i formannskapet ikke vet mer om dette enn undertegnede, og det er ikke nok til å vise manglende tillit til avtroppende rådmann i Nordkapp kommune. Kommunens situasjon blir ikke bedre uten Arnhild Ramseng på jobb på rådhuset.

onsdag 16. april 2008

Små barn og Bønna

Det er underlig, men noen barn har en utrolig interesse for Bønna. Beviset har jeg i bloggposten som Per Aage Pleym Christensen har skrevet.

Barna skulle ha visst at jeg er svært skeptisk til skattefinansiert barnetrygd, skattefinansiert kontantstøtte, skattefinansierte barnehager, skattefinansierte skoler, skattefinansiert SFO og skattefinansierte kulturtilbud. Jeg vet nemlig, i motsetning til mange barn og voksne for så vidt, at statlige penger ikke kommer fra himmelen.

Når jeg tenker meg om, kan det hende Pleym sine barn er klar over dette og kanskje til og med er på linje med meg. Hvis de ligner pappaen sin, kommer de til å bli svært smarte.

Vervene kommer ramlende

Etter at jeg i lang tid har prøvd å bli kvitt verv, har jeg de siste ukene fått flere tilbud om styreposisjoner. Den siste kom i dag. Begrunnelsen var hyggelig.
-Solvik, du er så ryddig, så flink at vi ønsker deg på laget.

Hmmm. Godtgjørelsen var for høy. Jeg klarte rett og slett ikke å si nei, selv om jeg hadde lyst.

Jeg vil anta at de jeg jobber sammen med ser på meg som arbeidsom og dyktig. Jeg er ganske god til å planlegge, legge planer. Hardt arbeid gir som regel resultat uansett om det er i næringslivet, kulturlivet eller i politiske organisasjoner.

Jeg har akkurat avsluttet arbeidet med årsmøtet i Nordkapp idrettsråd. Klokken er 01:45. Det har vært en veldig lang dag. Jeg har vært i aktivitet siden klokken 09:15 i dag tidlig. Mye av arbeidet har vært morsomt og interessant, men jeg skal røpe en liten hemmelighet. Det er ensomt på toppen, dessverre.

tirsdag 15. april 2008

Elendig oppmøte – igjen!

I forrige uke var det innkalt til møte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Det var nokså tragisk, ettersom det kun ble med innkallingen. Kun to av medlemmene møtte, og igjen er det på tide å stille spørsmålet om Nordkapp kommune trenger avdelingsstyrene?

Det var Marita Melsbø Nilsen og Øystein Skårset som møtte. Ros til dem, men slakt til de som har tatt på seg verv uten å gjøre en innsats. Selv om kommunestyret kan velge fritt til avdelingsstyrene, vil jeg anta at de som har fått posisjoner i utgangspunktet ville ha vervene. Vil du ha et verv, da bør du jaggu gjøre en jobb. Hvis ikke blir konstitueringen som kommunestyret gjør etter hvert kommunevalg kun latterlig.

Jeg vil legge ned avdelingsstyrene. Det har tidligere vært en god lokal høyresak. Av en eller annen merkelig grunn har Lars Helge snudd, og Jensen forsvarer ikke standpunktet han og partiet hadde i forrige periode. Eksemplet fra forrige ukes innkalte møte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur er grunn god nok til å forenkle politikerstyringen og byråkratiet i Nordkapp kommune.

mandag 14. april 2008

Jeg vil legge ned

Nordkapp idrettsråd, men lovheftet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité krever at det skal være et idrettsråd i kommuner hvor det er over 3 idrettslag som er medlem av NIF.

Det er mulig idrettsrådene har sin misjon i store byer der medlemsorganisasjonene krangler. Det er ikke tilfellet i Nordkapp. Organisasjonene samarbeider godt og har et utmerket forhold til kommunen. Når det oppstår et problem, blir problemet drøftet av partene. Partene finner en løsning raskere enn Werner Hansen skiftet sokker. Det betyr veldig raskt!

Det er årsmøte i Nordkapp idrettsråd om under 1 time. Jeg har vært leder i noen år, og skal forlate dette vervet. Jeg er ikke stolt over jobben jeg har gjort, men Nordkapp idrettsråd har gjort det som er forventet av oss, verken mer eller mindre. Jeg skulle gjerne ha lagt ned rådet, men lovverket til idretten tillater ikke en avvikling. Derfor håper jeg medlemsorganisasjonene engasjerer seg i rådets arbeid betydelig sterkere enn det som har vært tilfellet de siste årene. Hvis ikke forblir idrettsrådet et helt unødvendig organ som tapper ressurser av personer som kunne bidratt på andre felt.

Tiden er inne for å delta i den store debatten om lovverket i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Vi som er ildsjeler er gjennomregulert. Det er ikke rom for frihet og fleksible løsninger i lovbestemmelsene som idrettstinget sist reviderte i 2007.

Mer skatt for Ap-politikere

I fremtiden kommer også Ap-ordførere til å betale partiskatt, i tråd med det nye vedtaket i Oslo Arbeiderparti som Dagsavisen skriver om. Det vil bety at en Ap-ordfører i Nordkapp må overlate egne penger til andre, med de ulempene det medfører. Tro om Kristina Hansen støtter tanken om partiskatt?

Sånn går det når arbeiderpartipolitikere ikke har prinsipielle ankepunkt mot skatter og avgifter. De godtar at andre skal få disponere penger som i utgangspunktet er personlige eiendeler.

Partiskatt er ikke et ukjent fenomen. Flere parti har ordninger for dette. Mest kjent er nok SV for ordningen med partiskatt.

fredag 11. april 2008

Mie skaper vekst

Mie ble sammen med Stig Rune. Det betyr at hun må følge han på jakt etter ryper og andre krypdyr. Vips, regjeringen kunne gå ut med melding om at antallet på kvinnelige jegere økte.

Når departementene skal markedsføre regjeringspartiene på slike saker, er det ikke merkelig at Stoltenberg-regjeringen har rekordmange kommunikasjonsmedarbeidere. Hva med å sette grenser for politikk, sette grenser for hva staten skal drive på med? Ryper meg her og ryper meg der…

Gratulere!


Jeg vil gratulere en kjernekar, en god kjenning med nybutikken som åpnet i dag.

Konkurranse er viktig, og det er forbrukerne som tjener på et mangfoldig tilbud. Ketil og Ronny, gratulere med dagen! Lykke til med Joker Honningsvåg.

torsdag 10. april 2008

Mitt lille problem

Jeg har et lite problem. Jeg regner med at problemet lar seg løse, men jeg må igjennom noen debatter med personer som ikke skjønner mitt utgangspunkt.

HT & IF har fått 17. mai arrangementet i Honningsvåg. Det er ikke uvanlig, men det er uvanlig at en person som hater eller er imot alle former for nasjonalisme skal jobbe med 17. mai arrangementet. Som medlem av styret i fotballgruppa, blir 17. mai arrangementet sentralt den neste måneden. Jeg kjenner jeg blir kvalm bare av tanken. Jeg hater nasjonalisme, jeg hater norsk selvgodhet, selv om mange mener den norske feiringen av nasjonaldagen er positiv nasjonalisme.

Markering av Grunnloven er grei, selv om ikke alt i lovverket er like bra. Mitt problem med 17.maimarkeringen er alle de norske flaggene, nasjonalsangen, TV-sendingene og talene. Norge fremstår på denne dagen som verdens beste land, noe som ikke er tilfellet for oss som setter pris på eiendomsrettigheter.

Jeg har de siste årene jobbet hjemme på 17. mai. Jeg håper jeg får følge min private tradisjon også i år. Patriotisme gir langt flere ulemper enn fordeler. Derfor hater jeg 17. mai, og derfor har du aldri hørt meg snakke stygt om for eksempel Hammerfest slik som Odd Martinsen har en tendens til å gjøre med jevne mellomrom.

Enig med Holst

Jeg leser dagens Finnmarksposten. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er enig med Gunnar Frank Holst som gikk i rette med politikernes ambisjoner i formannskapet. Holst sin konklusjon, ifølge Finnmarksposten, er at kommunen havner på ROBEK-listen, noe jeg har påstått lenge.

Å gud jeg har hatt noen private fighter med personer i administrasjonen i Nordkapp kommune. Ofte er vi på forskjellige planeter politisk. Byråkratene i Nordkapp kommune har ofte forsvart sosialdemokratiet i private sammenhenger, mens jeg er en liberalist. Til tross for diskusjonene i private sammenhenger, kan jeg ikke kritisere en eneste byråkrat for jobben som er gjort. De har fulgt opp vedtak og har vært en støttespiller for meg som politiker. De har kommet med utredninger når et organ har gitt en arbeidsordre. De har rett og slett gjort jobben sin. La meg legge til at jeg har siden jeg var 18 år gammel, fremmet mange hundre forslag i Nordkapp kommune. Det meste er nedstemte, men noe er blitt vedtatt. Ofte noen år etter at jeg først kom med forslaget. Det er det som kalles å presse politikken til riktig side.

Å skyte på administrasjonen gir ikke gode resultat. Byråkratene er politikernes beste venner, og venner skytes ikke på åpen gate. Det var et hint til en del politikere som slakter administrasjonen i Nordkapp kommune helt åpenlyst. Jeg har en mistanke om at mange politikere, inkludert i Høyre, ikke forstår sin rolle som politiker. Hvis mistanken er riktig, er det ikke rart Nordkapp kommune har møtt en kraftig motbakke.

Dessverre har vi de politikerne vi fortjener!

onsdag 9. april 2008

Dette var enkelt!

Å stryke på denne testen er flaut, i hvert fall hvis en jobber som journalist der politikk og samfunn er en viktig del av jobben.

Kunnskapstesten Norsk Respons har gjort for arrangørene av Nordiske Mediedager i Bergen i mai, avdekker nemlig til dels grove mangler i allmennoversikten til både journalister og redaktører, skriver VG.

Jeg tok testen. Den var veldig enkel.

Da undertegnede tok testen var gjennomsnittskarakteren 8 av 10. At mange norske journalister ikke klarer 8 riktige svar er skremmende. Det er skummelt fordi norske journalister har mye makt. Prøv testen du også!

Nå er det ikke bare kunnskap som avgjør om en kan gjøre en god jobb som journalist. Mange andre faktorer teller, fra språk til vinklinger og kontaktflate. Det er likevel et tankekors at 34 prosent av norske journalister, som har politikk, samfunn og økonomi som arbeidsfelt, tror at KS er en fagforeningen for kommuneansatte. Det skal omtrent ikke være mulig å bomme så grovt hvis en jobber med samfunnsspørsmål. Det kan sammenlignes med en mattelærer som ikke vet at 1+1 er lik 2.

Gratulere Kurt, Alex, meg selv……

Egentlig bryr jeg meg ikke om Stortinget vedtar betydelige skatteøkninger i dag. Jeg driter i om politikerne vedtar dødsstraff for narkotikaforbrytelser. Jeg tenker ikke på Nordkapp kommune og ROBEK-listen. Jeg gleder meg kun over Liverpool som slo Arsenal 4-2. Nå lukter det en ny europeisk tittel til Englands beste by!

For øvrig overdrev jeg nok litt. Hadde politikerne økt skattetrykket i dag, ville jeg nok blitt forbannet. Noen ganger må også Høyre-politikere/sympatisører kunne få slå på stortromma.

Er du med på et vinlotteri på jobben, bryter du loven. Norge er fortsatt Norge, selv om Liverpool er klar for semifinalen i Champions League.

tirsdag 8. april 2008

Privatskole, ja gjerne!

Tankene om en privatskole, gjerne en skole som konkurrer med den kommunale skolen, er genial. Jeg elsker tanken. Ulempen er at myndighetene ikke kommer til å godkjenne en privatskole i Nordkapp. Det er i alle fall mitt tips, og som regel har jeg rett.

Den forrige regjeringen, Samarbeidsregjeringen, fikk vedtatt Friskoleloven. Dagens regjering er, uten at et nytt lovverk er på plass, imot eller svært skeptisk til private skoler. Derfor satt Øystein Djupedal, tidligere kunnskapsminister, Friskoleloven ut av drift. Dagens regjering ønsker seg i utgangspunktet tilbake til den gamle privatskoleloven. Den inneholdt en bestemmelse om at kun private skoler som tilbyr alternativ pedagogikk, eller som har et annet livssynsgrunnlag enn den offentlige skolen fikk drive. Det betyr en helt annen drift, en helt annen skole enn det nordvågingene er vant til. Det kolliderer sannsynligvis med drømmen om en privat skole i Nordvågen.

Det er riktig så sjarmerende at lokale Ap-politikere, SV-politikere og SP-politikere ønsker en privat skole i Nordvågen. Ja til det fornuftige lokalt, men nei til private løsninger på sentralt hold. Jeg håper blodrøde lokalpolitikere lager bråk i egne parti og masse støy i media. Denne gangen heier jeg på de lokale politikerne.

Mer om planene i Nordvågen hos Radio Nordkapp.

mandag 7. april 2008

Ut av FrP

Jeg får ofte spørsmål om hvorfor jeg meldte meg ut av Fremskrittspartiet. I dag var det et oppslag i VG som forklarer godt hvorfor mange liberalister forlot FrP på 90-tallet. Innvandringspolitikken til partiet er pyton, verken mer eller mindre.

Jeg meldte meg ut 16. mai 1994. Jeg sa dermed nei til en politisk karriere, men jeg er stolt over at jeg holder prinsippene høyere enn personlige ambisjoner.

Se dagens oppslag i VG.

lørdag 5. april 2008

Litt lei gratispassasjerer

Jeg har vært på årsmøte i HT & IF, idrettsklubben i mitt hjerte. Det var et godt årsmøte, selv om oppslutningen var altfor dårlig. Det irriterer meg litt. Det beviser at det er for mange gratispassasjerer som bruker idrettslaget til billig barne- og ungdomsvakt.

Werner Hansen og resten av ledelsen har gjort en ypperlig jobb i forkant av årsmøtet. Beretningen var god. Det samme var regnskapene for 2007 og budsjettene for 2008. I tillegg var det gode saker som var sendt inn for behandling på årsmøtet, alt fra medlemskontingenter til organisasjonsplan og revisjon av vedtektene. Alle spennende og prinsipielle saker som jeg burde brukt tid til å tenke på. Isteden irriterer det meg at flere av gruppene sliter med å fylle styrene. Det er ikke bare krise i handballgruppa og fotballgruppa. Det er kjempekrise fordi foreldre og foresatte ikke bryr seg for mye om foreningen som deres håpefulle benytter i stor grad.

At handballgruppa kan stoppe aktiviteten den kommende sesongen er et varselstegn for alle. Kun tre personer ønsker styreverv, men ingen vil være leder eller nestleder. Handballgruppa har over 100 barn og ungdommer i aktivitet, men svært få voksne vil bidra. Hvorfor, hvorfor i all verden er det slik?

Jeg har ikke barn, og har egentlig gjort min jobb i fotballgruppa for lenge siden. Likevel føler jeg en forpliktelse til å bidra slik at Nordkapp skal ha et fotballtilbud. Fotballgruppa sliter, men det blir en løsning i løpet av noen uker. Det blir en løsning fordi de samme stiller opp år etter år. Hvor er de som virkelig benytter Honningsvåg Turn & Idrettsforening? Jeg burde vært lykkelig fordi det var et spennende årsmøte. Istedenfor irriterer jeg meg over gratispassasjerene, de som tar aktiviteten for gitt. Jeg håper flere ser lyset snart og er villig til å ofre litt fritid for egne barn. Det fortjener barna.

Fantasifull Ap-politiker


Han er søt, morsom og fantasifull. Denne ideen var genial. Ole Håvard Olsen fyller 40 år. Gratulerer litt på forhånd, kompis.

torsdag 3. april 2008

Alta, ikke følg Nordkapp

I Nordkapp har politikerne vedtatt retningslinjer som gir skjenkestopp klokken 02:00. Alta bør være mer liberal enn det Nordkapp er.

Det er Finnmark Dagblad som skriver om forslaget som er ute på høring. Skjenkestopp klokken 02:00 i Alta vil føre til mer bråk i byen og flere privatfester. Dersom det er et mål om å få folk på byen tidligere på kvelden, er det næringen som må ta dette ansvaret. En restriktiv linje på alkoholpolitikken er en dårlig løsning. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk. Det burde politikerne i Alta vite!

Mye mer om en liberal alkoholpolitikk finner du hos Liberaleren.