onsdag 30. september 2009

En epoke er snart over

I dag har jeg snakket med de ansatte på Bryggerie` for siste gang. På 11 år har jeg sikkert inngått flere tusen avtaler med uteplassen som har skapt trivsel i hjertet av Honningsvåg.

Det har vært en fornøyelse å jobbe med Bryggerie`, og Bryggerie` har vært en god kunde både på radioreklamer og internettreklamer. I natt er det slutt. Det betyr at jeg kun skal endre banneren som ligger på Radionordkapp.no, èn gang til. Det skjer i kveld eller i natt. Jeg tror jeg må drikke Black Russian på Bryggerie` i kveld, bare for å si hadet på en ordentlig måte.

Bildet ble tatt da Bryggerie` feiret 10-årsjubileum i desember i fjor.

R I P Bryggerie`.

Vedtok en uttalelse om elevhjem

Kommunestyret vedtok i går en uttalelse, som blir sendt Finnmark fylkeskommune, om å etablere et elevhjem i Honningsvåg.

Det er noen prinsipielle betenkeligheter med saken, men de lar jeg ligge ettersom det er stor forskjell på min liberalisme og Høyres konservatisme.

Saken viser i hvert fall at det er mulig å få vedtatt forslag som blir fremmet. Jeg ønsker meg mange flere forslag, både internt i Nordkapp Høyre og fra høyrepolitikere i de folkevalgte organene.
Saken startet med at jeg fremmet et forslag i styret. Forslaget ble vedtatt. Det ble sendt et brev fra gruppelederen til ordføreren. Saken kom på sakskartet. Det ble forhandlet i kommunestyret, og et endelig vedtak ble fattet i kommunestyremøtet tirsdag 29.september. Enkelt og greit!

Les mer om uttalelsen på Blånytt, bloggen til Nordkapp Høyre.

Historisk

Vi, først og fremst unge Solvik og Knut ”Krupa” Karlsen, er i gang med å booke inn fredagssendingene som skal være i Radio Nordkapp før jul. For første gang i historien skal Porsanger kommune underholde lytterne i Nordkapp, i Porsanger og resten av verden.

Ordfører i Porsanger, Mona Skanke, har booket sendingen fredag 4. desember.

Vi er litt usikre på når den første kveldssendingen går på lufta, men det kan bli 20. november. Det betyr at det nærmer seg jul med stormskritt, med de gledene som det gir.

(Foto: porsanger.kommune.no)

Depper

I kveld depper jeg. Jeg tapte noen tusen på oddsen, på et spill jeg skulle unngått. Humøret blir ikke bedre at et stort flertall av mine lesere mener Ulf Syversen blir en god kirkepolitiker. 68 prosent svarte ja, mens 31 prosent svarte nei på den siste meningsmålingen. Det betyr at jeg har homofobe lesere. Ikke bra, ikke bra. De som ikke aksepterer at menneskene er forskjellige, kan forsvinne fra dette nettstedet. La oss håpe, for Ulf sin del, at ingen homofile eller lesbiske prester søker jobb i Nordkapp de neste fire årene.

Jeg må få opp humøret igjen, før jeg skjeller ut sosialister, rasister, sosialdemokrater og andre som lager et intolerant samfunn. Humøret får jeg opp med denne sangen.

tirsdag 29. september 2009

Wow – byråkratene gjør fremskritt!

Jeg har, sammen med mange andre for eksempel Werner Hansen, vært irritert over at enkelte ting går svært sakte i Nordkapp kommune. Blant annet har kommunen i mange, mange år vært sen med å utlyse 17.mai-arrangementene. Utlysningene har ofte kommet noen få måneder før den nevnte datoen. Derfor foreslo jeg, på vegne av Høyre, å føre 17.mai-arrangementet inn i virksomhetsplanen til Oppvekst- og kultursektoren. Forslaget ble, av en eller annen merkelig grunn, nedstemt.

Selv om forslaget ble nedstemt da jeg fremmet det, følger Oppvekst- og kultursektoren Høyres råd. 17.mai-arrangementet for 2010 og 2011 er allerede utlyst, ifølge en annonse fra servicekontoret. Det er rekordtidlig og helt i tråd med forslaget Høyre fremmet i avdelingsstyret.

Det hjelper å presse på og det hjelper å fremme forslag, selv om forslagene ikke alltid får flertall.

Annonsen
Lag og organisasjoner anmodes herved om å påta seg 17.mai arrangementene på følgende steder: Honningsvåg – Nordvågen – Kamøyvær – Skarsvåg - Gjesvær - Repvåg
Arrangøren i Honningsvåg må påta seg et koordineringsansvar i forhold til musikk og felles annonsering for kommunen.
Gjelder for 2 år Søknadsfrist: 26.10.09.

Hjertebarn om monopol

Jeg har lovet meg selv om å ikke jobbe og ikke skrive etter klokken 01:00 om natta. Jeg er nødt å sove mer, og skal bruke natta til det. Mer søvn, ellers møter jeg veggen. Jeg har vært flink den siste uka, og har vært i seng rundt 01.

Jeg bare må kommentere bloggposten til Hjertebarn, altså dattera til Kari Lene Olsen. Hjertebarnet er en sosialdemokrat og for en stor offentlig sektor, offentlig forretningsdrift og høye skatter. Hun stemmer Arbeiderpartiet, et parti som forsvarer offentlige monopol.

I bloggposten skriver unge, lovende Olsen, at det er beklagelig at Bryggerie` legger ned. Beklagelsen deler jeg, men i motsetning til Ina mener jeg at Nordkapp fortsatt har et utelivstilbud. Dersom Uteliv i Nordkapp gjør en dårlig jobb, vil det åpne seg for andre. Tilbud og etterspørsel, eller markedskreftene om en vil, er geniale greier.

Hun skriver: Tenk at det nå er monopol i utelivsbransjen der oppe, det er en grusom situasjon som ikke fører med seg noe godt.

Monopolsituasjonen er ikke gunstig for borgerne, men hun støtter altså et parti som ønsker statlige monopol på alt fra spill til skoler og helsetjenester. Hun støtter et parti som forsvarer Vinmonopolet for enhver pris! Ina Helene Olsen, hvis du er motstander av ulike monopol da sympatiserer du med feil parti. Monopol på skjenke- og serveringsplasser er bagateller i forhold til det som virkelig er ille i det norske samfunnet. Dermed basta!

Fem minutt til jeg skal være i seng. Natta!

mandag 28. september 2009

Gunnar Frank har bursdag

Konstituert rådmann i Nordkapp, Gunnar Frank Holst, har bursdag i dag. Jeg vet ikke helt hvor gammel han er, men han er en sprek 68-åring. Derfor sier jeg 52. Gratulerer med dagen!

søndag 27. september 2009

Blånytt – september 2009

Styret i Nordkapp Høyre har sendt ut e-posten med nyheter fra lokalforeningen. Denne forsendelsen var faktisk ganske interessant, i motsetning til forsendelsen i august måned.

Har du lyst på Blånytt, bli medlem i Nordkapp Høyre.

Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv oppfordrer regjeringspartienes forhandlere til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov. Borgerinitiativet følger opp bloggstafetten mot datalagringsdirektivet fra i sommer.

Mandag 28.september møtes forhandlerne til Ap, SV og SP for å bli enige om regjeringens felles program for den neste fireårsperioden. Oppfølgeren til Soria Moria-erklæringen.

14.juli i år ble bloggstafetten mot datalagringsdirektivet lansert. Over 130 bloggere oppfordret partiene generelt og regjeringen spesielt om å ta stilling til EUs datalagringsdirektiv, og si et klart og tydelig nei til at direktivet skal bli norsk lov. I tillegg ble partiene oppfordret til å si ja til om nødvendig å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet.

Av stortingspartiene har Venstre og SV programfestet å bruke reservasjonsretten mot direktivet. FrP og SP har landsstyrevedtak om det samme. KrF er mot direktivet, men vil se konsekvensene av å bruke reservasjonsretten. Høyre er ikke villig til å bruke retten, mens Ap ikke har tatt stilling til direktivet ennå.

En rekke partier utenfor Stortinget, organisasjoner og enkeltpersoner har tatt klart og tydelig stilling mot at direktivet blir en del av norsk lov, og oppfordrer regjeringen til ikke å ta direktivet inn i norsk lov. Siden januar 2008 har det eksistert ulike former for opprop, epostaksjoner, Facebook-grupper som alle er motstanderen av datalagringsdirektivet.

I juni 2008 sa to av våre fremste jurister på europarett Finn Arnesen & Fredrik Sejersted ved senter for europarett, UIO, i en betenkning bestilt av IKT-Norge at det ved bruk av reservasjonsrett materielt sett synes å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt”. Samtidig sa regjeringens egen personvernkommisjon at de ikke kunne støtte en innføring av direktivet fordi grunnlaget for innføring av direktivet ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Gjennom bloggstafetten tidligere i år og Borgerinitativet nå forener vi kreftene for å stå sterkere sammen. Vi synliggjør en uvanlig bred politisk allianse for personvern og mot datalagringsdirektivet. Alliansen strekker seg inn i regjeringspartiene.

Datalagringsdirektivet er et angrep på den retten hver og en av oss har til å beskytte vårt privatliv. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.
I februar iår ble det klart at EU-direktivet må innføres, efter at EU-domstolen avsa dom i saken Irland hadde anlagt mot EU-kommisjonen.

Vi som publiserer dette oppropet slutter oss til "Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv", og er enige i oppfordringen om å be be Ap, SV og SP gjennom regjeringsforhandlingene si et klart og tydelig nei til at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Creative Commons License
Dette verk av Per Aage Pleym Christensen, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Carl Christian Grøndahl og Knut Johannessen er lisensiert under enCreative CommonsNavngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge lisens.

fredag 25. september 2009

Asbjørn v Geir

Neste lørdag er det kamp mellom de gode spillerne som herjet for Honningsvåg på 80- og 90-tallet i 2. og 3. divisjon og dagens 4.divisjonsspillere som skal spille i 3. divisjon neste sesong. Jeg kaller kampen for Asbjørn v Geir.

Jeg gleder meg, og jeg tror tiden er inne for å jekke ned Stein Arne Granaas, Bjørn-Atle Hansen, Annathon Granaas og alle de andre spillerne som nærmer seg pensjonsgrensen med stormskritt.

Følg med i lokalmedia og nettstedet til HT & IF for mer informasjon om kampen. Heia Turn!

torsdag 24. september 2009

Svak oppfølgingskultur i ungdomsskolen

Den norske ungdomsskolen, som er skattefinansiert og i stor grad med kommunalt eierskap, tolererer at lærere gjør en dårlig jobb.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har NIFU STEP analysert de norske resultatene fra OECDs internasjonale lærerundersøkelse. Undersøkelsen viser en svak oppfølgingskultur i norske ungdomsskoler, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Internasjonale undersøkelser av elevresultatene, blant annet PISA, TIMSS og PIRLS, viser at norske skoler har dårlig kvalitet på undervisning og læring. Til tross for dette, ønsker rødgrønne politikere å bevare dagens skolesystem. De er motstandere av private skoler, og kjemper tappert mot en frihet for elevene til å velge fag. I tillegg er lærerne hellige kuer.

Analysen fra NIFU STEP viser at skolelederne sjeldent iverksetter tiltak ved svake lærerprestasjoner, sammenlignet med utenlandske kollegaer. Et flertall av lærerne mener at dårlig utført arbeid blir tolerert av kollegaene.

Det hjelper ikke med bygg til over 100 millioner kroner, hvis innholdet i ikke er godt nok. Det var et spark til alle i Nordkapp som er opptatt utdanningspolitikk, inkludert meg selv.

Prinsippet for bompenger

Bompenger er et godt virkemiddel fordi brukerne betaler, men det er viktig at politikerne har tunga rett i munnen når vedtak om bompengeprosjekt blir fattet. I Nordkapp har vi politikere som ikke bryr seg om prinsippene, og derfor vedtok kommunestyret i 2003 å forlenge bompengeinnkrevingen på Fastlandsforbindelsen til Magerøya for å finansiere en utbygging av Nordvågveien. Helt galt, fordi en slik modell hadde medført at mange som ikke bruker Nordvågveien måtte betale regningen for utbyggingen.

I går var det et møte mellom Nordkapp kommune, Porsanger kommune og Statens vegvesen. Temaet var Skarvbergtunnelen, og bompenger er en naturlig del av finansieringen av en ny skarvbergtunnel. Det er likevel viktig å huske på at det er brukerne som skal betale. Det må og skal bety at bompengeinnkrevingen på FATIMA ikke blir videreført for å finansiere en ny tunnel i Porsanger kommune. Bommen må være i Porsanger, så tett opp til en ny tunnel som overhode mulig. Borgere som for eksempel har hytte eller hus i Repvåg, skal ikke betale for Skarvbergtunnelen. Det vil være urettferdig, og slik urettferdighet bør ingen godta.

Jeg forsvarer brukerbetaling, også kalt bompenger, fordi det betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk og regningen overlates til de som benytter de ulike prosjektene. Hadde politikerne fulgt dette prinsippet, ville borgerne fått store skatte- og avgiftslettelser.

onsdag 23. september 2009

Odd-Arne Nilsen og gjester bør gråte

Tiden der Corner har noen arrangement der Nordkapp kommune har gitt tillatelse til å skjenke alkohol til klokken 03:00, nærmer seg slutten. Forbudsregjeringen slår til igjen, og ønsker innstramninger i alkoholloven.

Corner har blant annet skjenking i noen slutta lag til klokken 03:00. Utvidet skjenketid er god alkoholpolitikk, fordi det gir færre privatfester.

Les mer hos Liberaleren.

Borgerlig styrte kommunen klarer seg best

Denne valgperioden har vist klart og tydelig at store kommuner som blir styrt av de ikke-sosialistiske partiene, klarer seg bedre enn de rødgrønne utstillingsvinduene.

Det er langt fra perfekt i store blå kommuner. Også der er det en voldsom skattefinansiert pengebruk og stort byråkrati, men så vidt jeg kjenner til er ingen av disse kommunene i fare for å havne på ROBEK-listen.

Det er annerledes i utstillingsvinduene Trondheim og Tromsø. Trondheim sliter økonomisk, og sosialdemokratisk arbeiderpartipolitikk har vært mislykket i Trondheim. Det samme gjelder for Tromsø, en kommune som nærmer seg ROBEK-listen med stormskritt, ifølge Kommunal Rapport.

Konklusjonen er rimelig klar: Rødgrønne politikere styrer dårlig.

- Finnmarkinger er Norges narkomane

Frank Aarebrot har satt ord på den skattefinansierte subsidieringen av Finnmark. Han kaller finnmarkingene Norges narkomane.

I dag holder professoren et foredrag under Forskningsdagene i Alta. I foredraget vil han dra i gang en diskusjon om avhengigheten av statlige penger som er skapt i Finnmark.

--Finnmark er Norges narkomane, med staten som pusheren. Stadig påfyll av statlige midler gjør at man kanskje ikke klarer å tenke nytt og konstruktivt i fylket. Det blir heller en sovepute, sier Aarebrot til Finnmark Dagblad.

Gode vilkår
Borgerne i Finnmark har gjennom en rekke ordninger fått bedre vilkår enn det resten av befolkningen har. Innbyggerne nyter godt av alt fra større tilskudd til kommunene til Tiltakssonen som blant annet gir redusert skatt og økt barnetrygd.

Alle særordningene har ikke gitt spesielt gode resultat. Fraflyttingen har vært stor og mange finnmarkinger står utenfor arbeidslivet.

Mange kommer til å kritisere Frank Aarebrot for utspillet, men det er viktig at noen setter ord på en politikk som ikke har vært vellykket.

tirsdag 22. september 2009

Ulf Syversen fikk sånn passe med stemmer

Ulf Syversen, en ordfører jeg satte pris på, fikk sånn passe med stemmer i menighetsrådvalget. Ettersom han er en mørkemann i sosialdemokratisk drakt, er jeg rimelig fornøyd med at kristenfolket ikke forguder Syversen.

Syversen drev en aktiv valgkamp og spurte meg om jeg hadde forhåndsstemt, i tilfelle jeg skulle dø før valgdagen. Han la sin sjel i valgkampen. Likevel oppnådde han kun 654 stemmer, og havnet så vidt foran Anita Jensen som er første varamedlem til Nordkapp menighetsråd.

Min tolkning av resultatet er at kirkemedlemmene, de som brukte stemmeretten, er rimelig liberale og det passer meg bra.

Meningsmålingen for den neste uken er slik: Tror du Ulf Syversen blir en god kirkepolitiker? Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

For øvrig er det hyggelig at 70 prosent av mine lesere er misfornøyde med valgresultatet fra stortingsvalget 2009, ifølge meningsmålingen som ble publisert etter stortingsvalget.

Nytt parti er etablert

Norge har fått et nytt politisk parti: DnC – Det norske Cannabisparti. Vi vil neppe få se partiet i Nordkapp, fordi partiet vil slite med å få fotfeste. Saken og markeringen er god, men det er vanskelig å etablere et politisk parti som skal kjempe om folkevalgte verv.

Jeg skulle ønske at de som ønsker ny narkotikapolitikk, melder seg inn i de større partiene og kjemper mot forbudslinjen i alt fra SV til Fremskrittspartiet. Det vil gi større gjennomslagskraft enn å stifte et parti som får noen hundre stemmer ved valg.

Redusert tilgjengelighet ga økt forbruk

Salgstidene for øl ble redusert med to timer fra mandag til lørdag. Det ga økt forbruk av vin og sprit, ifølge iTromsø.no.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

Nordkapp-saker inn i Soria Moria 2?

Vil du ha Nordkapp-saker, for eksempel beredskapssenter, inn i Soria Moria 2? Da bør du besøke bloggen til Bård Vegar Solhjell.

Solhjell ber om tilbakemeldinger i egen blogg. SV-nestlederen lover å lese alle innspillene som kommer.

SV skal forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SVs delegasjon består av Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell.

De som legger igjen kommentarer om Nordkapp-saker i bloggen, bør argumentere på en god måte.

Private sykehus er billigere enn offentlige sykehus

Politikere som ønsker offentlig finansiert - privat produsert, bruker skattefinansierte penger på en effektiv måte sammenlignet med politikere som har allergi mot private aktører.

Det er danske CEPOS som har funnet ut at det er markant billigere å bruke private sykehus sammenlignet med offentlige sykehus.

Rapporten viser at det er mellom 5 og 44 prosent billigere å få en pasient behandlet på et privat sykehus. Offentlig finansiert - privat produsert, er rett og slett god butikk for politikere som ønsker at helsetjenestene skal være skattefinansierte.

De som er imot private løsninger, sløser med skattefinansierte penger.

mandag 21. september 2009

Kjempefornøyd med meg selv

Etter neste styremøte i Nordkapp Høyre, vil vi ha fulgt opp vedtakene fra årsmøtet i 2008. Vi vil også ha fulgt de fleste punktene i virksomhetsplanen som dagens styre vedtok for driften i 2009. Dette var ingen hokuspokus og det var heller ikke mye arbeid. Kun litt planlegging og struktur på organisasjonsarbeidet. Nordkapp Høyre har nå en organisasjonsplan og vil etter årsmøtet også ha normallover for foreningen.

Fornøyd? Ja, jeg er kjempefornøyd med meg selv og jeg er fornøyd med resten av styret.

Det er riktig nok et sentralt punkt i organisasjonsplanen som ikke har blitt fulgt opp, men det tar ikke jeg ansvaret for. Fraksjonslederne har et betydelig ansvar, og det er sørgelig at dem ikke tar ansvaret.

Synd!

Det hadde vært så deilig å få en kretsmester fra Honningsvåg igjen. Jeg trodde det skulle skje i helgen, men slik ble det ikke. Godt jobbet av småjentelaget som dessverre ble slått av Bossekop. Sånn er fotball, og det er kanskje derfor denne idretten er spennende for mange gutter, jenter, menn og kvinner.

Nordvågen-sak i Narvik

Narvik bystyre skal på torsdag behandle søknader om private skoler i byen. Innstillingen som politikerne har fått servert fra administrasjonen, er negativ.

Foreldrer og foresatte ønsker å etablere Montessori-skoler i Narvik på to skoler som Narvik kommune i dag driver. Foreldrene ønsker Montessori-skoler fordi det har vært stor debatt om skolemønsteret på grunn av kommunens økonomiske situasjon, skriver avisen Fremover.

Private skoler vil bety mindre penger til kommunen, fordi skoleeierne får statlig tilskudd for elevene. Narvik kommune vil miste inntekter til Montessori-foreningene hvis de etablerer Montessori-skoler i kommunen.

Det er sentrale myndigheter som gir tillatelser til å drive Montessori-skoler, men kommunene, også Narvik kommune, har stor makt ettersom private aktører ofte vil overdra kommunale bygninger til skoledriften.

Jeg har sans or politikere som ønsker JA-kommuner. Med JA-kommuner mener vi at politikerne skal gi positive svar på alle henvendelsene, med mindre lover og forskrifter er til hinder for et JA-stempel. Bystyret i Narvik bør strekke seg langt for å imøtekomme kravet om private skoler i kommunen.

Det er gode skoler som er viktig. Hvem som eier skolene, bør være klinkende likegyldig.

Omkamp om datalagringsdirektivet?

Dersom de jeg setter veldig stor pris på i Høyres stortingsgruppe vinner frem, vil det være flertall mot datalagringsdirektivet i Stortinget.

Les mer hos Liberaleren.

Det er viktig at de nye stortingsrepresentantene i Høyres gruppe holder godt fast på prinsippene. Nå tar jeg natta, faktisk med en god følelse i kroppen.

fredag 18. september 2009

Bror, gratulerer med dagen

Etter at min bror ble gift, fikk barn og begynte å motta skattefinansierte overføringer i form av barnetrygd og subsidier på barnehageplass, har han sluttet å svare på henvendelser som jeg sender på e-post.

Derfor benytter jeg bloggen min til å gratulere han med dagen som han har i dag. Utrolig hva man klarer å huske på. Feir med måte, kjære småbarnsfar.

Jubel i Gjesvær

Mange bygdebutikker kan juble. De har fått utviklingstilskudd gjennom Merkur-programmet. Butikken i Gjesvær har fått 40 000 kroner.

Jeg er glad på vegne av Ola Thomassens Eftf. AS i Gjesvær. 40 000 kroner er tross alt 40 000 kroner. Jeg registrerer også at politikerne, denne gangen regjeringen, kjøper seg oppslutning gjennom å bruke skattefinansierte penger.

Les pressemeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet.

torsdag 17. september 2009

Gratulerer

Jeg sender gratulasjoner til trenerne og spillerne. Honningsvåg rykker opp til 3. divisjon. Det ble klart etter kveldens seier mot Rafsbotn.

Jeg er, som faste lesere sikkert har skjønt, ikke spesielt patriotisk, men jeg misliker 4. divisjon fordi seriespillet er dårlig organisert. 3. divisjon er bedre, og Honningsvåg hører hjemme midt på treet i fotball-Finnmark.

Intervju med seks av Høyres stortingsrepresentanter

Jeg har intervjuet seks av Høyres 30 stortingsrepresentanter i serien Kandidaten på Liberaleren.

Det er foretatt intervju med André Ôktay Dahl, Elisabeth Røbekk Nørve, Nikolai Astrup, Torbjørn Røe Isaksen, Elisabeth Aspaker og Svein Flåtten.

I intervjuene ligger det mye god høyrepolitikk.

Stortingsrepresentantene til Høyre

I perioden 2009-2013 vil Høyres nye stortingsgruppe bestå av 30 representanter. På nettstedet til Høyre har partiet lagt ut listen.

Denne gjengen skal jobbe for lavere skatt, effektivisering av offentlig sektor og bedre skole. Lykke til!

Det er litt artig at Finnmark Høyre igjen er representert i stortingsgruppa med Frank Bakke Jensen fra Båtsfjord.

Bryggerie` skal stenge

Da er det offentlig kjent. Bryggerie` skal stenge, og det er trist. Bryggerie` har vært en fantastisk plass i 11 år. Det har vært en pub, spiseplass og kulturformidler. Ja kanskje den viktigste kulturformidleren av levende musikk i kommunen.

Konkurransen på kultur er stor, fordi politikerne, også Ole Håvard Olsen som er styreleder i selskapet, bruker ekstremt mye skattefinansierte penger på dette formålet. Private aktører har ikke mulighet til å konkurrere med offentlige aktører. Derfor mener jeg, og andre liberalister, at staten/kommunenes rolle må være som regulator og lovgiver, og skal ikke være aktører på markedet.

Jeg har vært mye på Bryggerie`. Jeg har spist der, og jeg har drukket mengder med øl og Black Russian gjennom 11 år. Utfordringen i fremtiden er hvor lunsjgjengen skal samles. Hvor skal vi møtes for den daglige dosen med tullprat?

The Liverpool Way fotballskole

I hele kveld, ja nesten hele kvelden, har jeg og andre personer jobbet med The Liverpool Way fotballskole som fotballgruppa skal arrangere i Honningsvåg til sommeren.

Nøkkelen er god planlegging, og planleggingsarbeidet er godt i gang.

Den første artikkelen om arbeidet er publisert på nettstedet til HT & IF.

onsdag 16. september 2009

En annerledes stemme

I Radio Nordkapp i dag er det en debatt om valgdeltakelsen i Nordkapp, en valgdeltakelse som er lav. For Høyre er det viktig at borgerne bruker stemmeretten fordi stemmeretten er en viktig del av demokratiet.

Jeg mener det er lav valgdeltakelse fordi partiene som får omtale i media er altfor like. De som ikke liker Arbeiderpartiet, kan umulig automatisk like Høyre. La meg legge til at avstanden i Nordkapp-samfunnet er mye, mye, mye mindre enn på Stortinget.

Jeg ønsker å bringe en ny stemme inn i debatten i Nordkapp. Navnet hans er Bent Johan Mosfjell, og han er en god venn av meg. På Liberaleren skriver han hvorfor DU ikke bør bruke stemmeretten, og artikkelen anbefales.

Fy f….

Jeg spiller så fryktelig dårlig for tiden. Pengene renner ut av konto. Fortsetter det slik, har jeg snart ikke råd til å betale skatt. *Juble*

I dag, altså tirsdag, tapte jeg på sjefens yndlingslag, Ipswich. De møtte Nottingham Forest. Det var fryktelig dumt å tippe på et lag som Raymond liker. Fordelen er at det blir en artig dag på jobb i morgen, for Raymond skal mobbes!

tirsdag 15. september 2009

Valgordningen er urettferdig

FrP, Høyre, KrF og Venstre fikk flere stemmer enn Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Likevel tapte de ikke-sosialistiske partiene valget om flertallet i Stortinget.

Erna Solberg kom med denne påminnelsen i debatten i Dagsnytt Atten tirsdag kveld.

Det er viktig at det blir en debatt om valgordningen og i motsetning til lokalforeningen i Nordkapp, vil Høyre på Stortinget fremme forslag i tråd med partiprogrammet.

Høyre har programfestet at partiet ønsker at hver stemme skal telle likere. Den geografiske mandattildelingen må endres og velgerne må få større innflytelse over hvem som velges, ifølge programmet til Høyre.

Fornøyd med valgresultatet?

Det er klart for en ny meningsmåling for mine lesere. Er du fornøyd med resultatet fra stortingsvalget 2009?

Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger til høyre på denne siden.

Slapp å sykle fra Nordkapp til Oslo

I valgkampen sa Abid Raja at han skulle sykle fra Nordkapp til Oslo dersom han kom inn på Stortinget for Venstre, ifølge Nettavisen.

Dette valgløftet gikk jeg glipp av, men det er et friskt løfte. Synd for Venstre og for Abid Raja at han slipper den lange sykkelturen.

Gladmelding for liberale borgere

Jeg har deppet litt i dag fordi det ikke ble et nytt flertall i Stortinget, og fordi Venstre gjorde et dårlig valg. Hadde Venstre fått større oppslutning, ville et ikke-sosialistisk flertall vært innen rekkevidde.

Norge trenger et liberalt parti, et parti som er en motpol til alle politikere som spiller på fremmedfrykt.

Nå har jeg nettopp fått en hyggelig e-post fra en kjent mann i Honningsvåg. Personen spør meg hvordan han skal gå frem for å starte Nordkapp Venstre.

Jeg har bedt personen ta kontakt med Finnmark Venstre eller Rolf Simon Hansen. De som vil starte Nordkapp Venstre må innkalle til et møte. Et interimstyre velges, og dette styret gjør forberedelser til et ordinært årsmøte som skal behandle årsmøtesakene.

Jeg håper faktisk på et Venstre-lag i Nordkapp. Både fordi jeg er liberal, svært liberal, og fordi de andre partiene har godt av konkurranse fra et parti som setter enkeltmennesket i sentrum.

Takk og farvel Ballo

Èn av stortingspolitikerne jeg kommer til å savne de neste fire årene, er Olav Gunnar Ballo fra Finnmark SV. Han er ferdig som stortingspolitiker når den neste perioden starter.

Jeg er uenig med Ballo i de fleste spørsmål, men han har vært en fargeklatt på Stortinget i 12 år. På 90-tallet var jeg i flere debatter med han da vi kjempet om velgere for hvert vårt parti. Jeg er nok gladere i han i dag enn jeg var da vi var ”bitre” konkurrenter.

I går var det et avskjedsintervju med Ballo og Inge Lønning i Dagsnytt Atten. Alle som er glad i politikk og god radio bør høre debatten som gikk over flere etapper i magasinet til P2.

Ballo kom faktisk med oppsiktsvekkende kritikk av egen stortingsgruppe og eget parti i intervjuet. Han mener SVs gruppemøter er lange, forutsigbare og kjedelige, og han synes det har vært skuffende å se mange statsråder forsvare departementskulturen enn å stå på for saker de brenner for. Skudd direkte mot statsrådene til SV fra politikeren fra Alta.

Politikere bør ha visjoner og bør jobbe for visjonene. Administrasjon kan byråkratene ta seg av.

For øvrig er det synd at politikere som Ballo forsvinner fra Stortinget, fordi det gir dårligere kår for personvernet.

Elendig valgdeltakelse i Nordkapp

Jeg ga kommunen et godt reklametilbud i forbindelse med valget, for å få økt valgoppslutning. Kommunen sa nei. Valgoppslutningen ble 65,7 prosent, en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med stortingsvalget for fire år siden.

Nå er det ikke bare reklamer som avgjør valgoppslutningen. Politikerne er for like, eller de politiske alternativene er for uklare og det gir dårlig valgdeltakelse. I Nordkapp er ”alle” sosialdemokrater og det merker vi på valgoppslutningen.

Brukbart høyrevalg i Nordkapp

Høyre har gjort et greit valg i Nordkapp, verken mer eller mindre. En fremgang fra stortingsvalget for fire år siden, viser tall fra Radio Nordkapp.

Det artigste er at Frank Bakke Jensen kan bli stortingsrepresentant gjennom utjevningsmandatet, slik jeg håpet. Utjevningsmandatet er langt fra sikkert, og dette kan endre seg de neste timene.

mandag 14. september 2009

Stemte Høyre

I ettermiddag var jeg på menighetshuset og jeg stemte på Høyre. Jeg har forklart hvorfor Høyre er mitt parti på Liberaleren.

Høyre ønsker ny regjering, lavere skatt og en bedre skole.

Når jeg først skriver om en ny regjering, må jeg innrømme at jeg er lei regjeringen til Stoltenberg. Mange av samfunnets problem vil regjeringspartiene løse ved hjelp av ulike forbud, uten at det hjelper. Regjeringen har sørget for at offentlig sektor vokser, med de ulempene som det gir.

Nei, jeg tror ikke en ny regjering blir perfekt. Men den blir ikke verre enn den vi har i dag.

(Foto: Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen)

De venter på deg

Denne gjengen, altså Torger Kari Lene, Renate og Kristina, venter på deg på menighetshuset. Valglokalet stenger klokken 20:00. Stem, og stem gjerne på et parti som ønsker ny regjering, lavere skatter og bedre skole.

søndag 13. september 2009

Høyre størst blant mine lesere

Jeg er litt overrasket, men jeg synes det er veldig hyggelig. For litt over en uke siden laget jeg en meningsmåling med spørsmålet ”Hvem stemmer du på ved årets stortingsvalg?”

Høyre fikk størst oppslutning med 26 prosent. Ap og FrP fikk begge to 23 prosent. SV fikk 9 prosent. Venstre fikk 6 prosent og KrF fikk 4 prosent.

Denne målingen er for god både for stemmetallene i Nordkapp og i Finnmark, men det hadde vært fantastisk deilig om borgerne sa takk og farvel til Arbeiderpartiet og SV.

Jeg lar tallene på meningsmålingen ligge ute til etter valget.

lørdag 12. september 2009

Uenig?

Hvordan er det mulig å være uenig i standpunktene Per Aage Pleym Christensen går igjennom i Liberaleren? Hvordan er det mulig å forsvare kristenkonservativ politikk?

fredag 11. september 2009

Jeg stemmer Høyre og elsker Erna Solberg

Redaktøren har bedt medlemmene i Liberalerens redaksjon redegjøre for valget vi skal ta 14. september. Mitt valg vil bli gjort i ren kjærlighet til Høyres leder, Erna Solberg.

Les hele artikkelen i Liberaleren.

Sykdomstegn

Velferdsstaten kommer til å råtne på rot hvis utviklingen fortsetter. I dag ble det kjent at hver eneste skattekrone fra over 681.000 nordmenn må til for å betale Norges unormalt mange uføretrygdede.

Hvis tallet på uføretrygdede fortsetter å øke, vil det ikke være penger igjen til mange andre skattefinansierte ordninger som skole og helse. Antall nordmenn på ulike trygdeordninger, er den største utfordringen for politikere som forsvarer velferdsstaten for enhver pris.

Jeg kritiserer ikke personer i Nordkapp som går på utføretrygd, men jeg kritiserer politikere som har laget et system som gjør det ulønnsomt å jobbe. Jeg stemmer Høyre på mandag!

torsdag 10. september 2009

Dæsken

Min gamle pappa er på førstesiden i Finnmarksposten, sammen med høyremannen Bjørn Ronald Olsen og andre ansatte på STOFI. Jeg tror dette er første gang min gamle pappa har vært i avisa.

Partiene ønsker skattefinansiert velferd

Hvor ofte har du hørt Jens Stoltenberg og andre politikere fra den rødgrønne alliansen skjelle ut høyrepolitikere i denne valgkampen, fordi de mener Høyre ønsker skattelettelser fremfor velferd?

Jeg tipper du har hørt uttalelsen eller lignende uttalelser mange ganger.

Det de rødgrønne politikerne påstår, stemmer ikke. Skattefinansierte bevilgninger til offentlig velferd har steget under alle regjeringene, også i perioden 2001 – 2005 da Høyre var et regjeringsparti.

Det er ikke en motsetning mellom skattelettelser og velferd. Tvert imot er skattelettelser en nødvendighet om det norske velferdssamfunnet skal bestå.

Kandidat til kirkevalget

Jeg har intervjuet en person som er en liberal kandidat ved årets kirkevalg. Intervjuet er publisert i Liberaleren. Jeg må innrømme at jeg er nysgjerrig på om Ulf Syversen eller Stian Høyen når Ronny Fagereng til knærne når det gjelder omsorg for medmenneskene?

Kirkevalget i Nordkapp er førstkommende mandag.

onsdag 9. september 2009

SV gode på fred

En kan si mye rart om SV-politikere som Tore Fosse og Torger Samuelsen. Økonomi og eiendomsrettigheter er omtrent fremmedord for den lokale SV-duoen, men på fredspolitikk gjør SV det godt. Jeg er litt misunnelig, ettersom Høyre gjorde det elendig i Fredspolitisk Regnskap 2009.

Mer om saken hos Liberaleren.

Tar livet av en myte

Det blir ofte sagt i ulike debatter at byene tapper distriktene. Påstanden er feil, men det blir likevel hevdet med jevne mellomrom. Nå tar Jan Arild Snoen, liberalist og medlem av Høyre, livet av myten i artikkelen Oslofolk betaler regningen. Anbefales!

Ny glede for ølhestene

Nytt norsk øl snart klart for markedet, en glede for oss som liker litt brunt i glasset.

Ølhester er det mange av Nordkapp. Det er synd Norge har en alkoholpolitikk som gjør det attraktivt å drikke på andre plasser enn hos aktørene i utelivsbransje.

tirsdag 8. september 2009

Enorm tilbakegang for Høyre

Høyre gjorde et dårlig skolevalg i Nordkapp, og fikk en tilbakegang på 24,1 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2007.

Fremskrittspartiet fikk en fin fremgang sammenlignet med valget i 2007, og endte på 21,3 prosent i år.

Arbeiderpartiet og SV ble de største partiene i Nordkapp, og det betyr, til min store sorg, at flertallet av elevene på Nordkapp maritime fagskole og videregående skole er sosialdemokrater. Trist!

Valgresultatene fra skolevalget 2009, riktig nok for alle skolene som deltok i valget, ligger her.

Forskjell mellom en SV-politiker og Høyre-politiker

Fylkesmannen i Finnmark har registrert Nordkapp kommune i ROBEK. Kommunen har dårlig økonomi, og det lukter et underskudd også i 2009.

Da de foreløpige regnskapstallene ble debattert i formannskapet på mandag, kom det frem klare forskjeller mellom partiene. Forskjeller som sørger for at jeg er medlem av Nordkapp Høyre.

Tallene viser at kommunen har driftsunderskudd på noen millioner kroner, ifølge Radio Nordkapp. Noen millioner kroner er dramatisk med tanke på at kommunen allerede er i ROBEK. Raymond Elde har referert fra ordvekslingen mellom politikere. Det er rimelig klart at SV ikke har forstått alvoret i situasjonen.

--Jeg synes ikke det går så verst ettersom vi vet årsakene til budsjettsprekken, sa Torger Samuelsen (SV) i formannskapsmøtet som var på mandag, ifølge Radio Nordkapp.

--Vi må sette i verk tiltak umiddelbart for å redusere underskuddet, sa Lars Helge Jensen (Høyre), ifølge Radio Nordkapp.

Med dårlig økonomi og en drift som er dimensjonert for langt flere innbyggere, er det lett å være enig med Lars Helge Jensen. Sosialister og sosialdemokrater er gode til å bruke penger, noe Torger Samuelsen beviser med sitt utsagn.

Ulempen til Høyre er at de har en korrekt holdning til pengebruk, men er altfor dårlig til å følge opp med konkrete forslag på innsparinger.

I budsjettprosessen foran 2009 var Høyre og FrP de partiene som jobbet best, uten at resultatet var imponerende. Jeg synes likevel det er greit å minne om at også administrasjonen liker at politikerne er konsekvente, noe nesten hele Høyre-gruppen og hele FrP-gruppen var da kommunebudsjettet for 2009 ble banket igjennom.

Høyre arrangerer valgvake – for alle

Styret i Nordkapp Høyre har vedtatt å arrangere valgvake på Corner på mandag, en valgvake der alle som er interessert i politikk er velkommen. Det betyr at det kan bli et treff med Marita (H), Ole Håvard (Ap) og Torger (SV) på samme arrangement. Tanken er spennende!

Styret i Nordkapp Høyre har skrevet mer om arrangementet på bloggen Blånytt.

mandag 7. september 2009

Bra for Høyre

En god meningsmåling for Høyre på TV2 i dag, men Finnmark Høyre sliter fortsatt. Det er trist at Frank Bakke Jensen ikke når opp, selv om jeg fortsatt tror på utjevningsmandatet.

Bjørn Ronald bør trekke seg

Bjørn Ronald Olsen, Høyres gruppeleder i kommunestyret, bør trekke seg fra vervet som leder av Nordkapp Havn KF. Nordkapp Havn KF er eiendomsselskapet i havna, altså foretaket som eier verdiene. Nordkapp og Porsanger Havn IKS er driftselskapet.

Formannskapet har i dag vedtatt at forutsetningene som kommunestyret fastsatte, er på plass. Det betyr at Nordkapp Havn KF kan begynne å bygge en ny kai, dersom Fylkesmannen i Finnmark godkjenner låneopptaket. Fylkesmannen må godkjenne lånet fordi Nordkapp har blitt en ROBEK-kommune.

Det som er mindre kjent, er at Olsen er styreleder i det kommunale foretaket, altså Nordkapp Havn KF. Så vidt jeg kjenner til har styret med Bjørn Ronald i spissen ikke behandlet denne saken, til tross for at det er det såkalte eiendomsselskapet som skal bygge kaia.

Formannskapet og kommunestyret kan overkjøre Nordkapp Havn KF og det er det den administrative og politiske ledelsen gjør med full kraft, men saksgangen er prinsipielt svært betenkelig. Formannskapet har gjort Nordkapp Havn KF til et supperåd med store verdier, og hvorfor skal Bjørn Ronald være ingrediens i en suppe med vond bismak?

Godt skolevalginnlegg

Vanlige høyrepolitikere får kaffen i halsen av slike innlegg, men jeg synes Onar Åm er god i skoledebatten for elevene på Lundehaugen videregående skole.

søndag 6. september 2009

Meningsmåling: Valg 2009

Det er èn uke igjen til stortingsvalget, og jeg er nysgjerrig på hva mine lesere skal stemme. Spørsmålet er enkelt; hvem stemmer du på?

Svaralternativene ligger oppe til høyre på bloggen. Jeg har allerede krysset av for Høyre.

Ap
FrP
Høyre
KrF
Venstre
Sp
SV
Rødt
Demokratene
Kristent Samlingsparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne

fredag 4. september 2009

Forskningsdagene med blogg

Forskningsdagene som arrangeres i Nordkapp i perioden 23. – 25. September har fått en egen blogg. Tøft!

Styremøte i Høyre

På torsdag var det styremøte i Nordkapp Høyre. Jeg fikk æren av å være møteleder, til tross for at lederen var tilstede. Koselig gest fra Marita til meg. Det var faktisk ganske så hyggelig.

Møte ble hevet etter 15 minutt, og da hadde vi behandlet 6 saker.

Effektivitet = Solvik.

torsdag 3. september 2009

Liberalisten

Hvis dere synes jeg har merkelige politiske meninger, bør dere lese Kandidaten i morgen på Liberaleren. Fantastiske svar fra en person som dessverre ikke blir valgt inn på Stortinget, men som ville gjort den politiske debatten langt rikere.

Morgendagens kandidat publiseres klokken 08:00.

Staten hindrer konkurranse

Jeg mener at statens rolle er som regulator og lovgiver, og ikke som en aktør på markedet. Dersom staten er en aktør, vil politikerne kunne sørge for forskjellsbehandling mellom bedrifter som kjemper om de samme kundene. Jeg er derfor motstander av skattefinansiert forretningsdrift.

I Finnmark hindrer staten konkurranse mellom flyselskap. Les mer hos Liberaleren.

onsdag 2. september 2009

Blånytt

Nordkapp Høyre har sendt ut en ny utgave av Blånytt på e-post. Ettersom jeg har vært med på å lage utgaven, skal jeg være forsiktig med å kritisere produktet. Men augustutgaven var rimelig tynn, etter min mening.

Skjerpings!

Fem ut og fem inn i ROBEK

Fem kommuner kom ut av ROBEK-registeret, og fem kommuner kom inn i ROBEK. Nordkapp er dessverre èn av de nye medlemmene i klubben som jeg mener er en katastrofe for friheten til lokalpolitikerne.

Ifølge Kommunal Rapport er driftsnivået for høyt i Nordkapp, noe som ikke er en bombe for oss som følger med på lokalpolitikk. Det er synd kommunestyret ikke har tatt faresignalene på alvor.

En fantastisk dag, men litt lang

Det har vært en lang dag. Kun èn liten artikkel igjen på Liberaleren, tømme glasset med Black Russian også er det natt. En lang, men en flott dag.

Det har vært mye jobb med reklame og internett, fotball og politikk. Opp klokka 9 og ferdig klokka; tja cirka 01.

Vi har vedtatt fotballskolen The Liverpool Way. Jeg er nesten ferdig med grunnlagsdokumentet for en god diskusjon i styringsgruppen. Kun detaljer gjenstår før vi kan innkalle medlemmene i gruppa til det første møte.

Honningsvåg slo Hammerfest i dag. Jeg er ikke spesielt patriotisk på fotball, men jeg vil at A-laget skal rykke opp til 3. divisjon. Derfor var seieren viktig. 4. divisjon stinker virkelig og skal vi ha seniorfotball, må lage rykke opp.

Sov godt folkens. Litt politikk og litt Black Russian gjenstår før jeg tar natt. Arbeidsmiljølov, hva er det? :)

tirsdag 1. september 2009

En voldsom stor kommunal sektor

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt ut en oversikt over den samlede veksten i årsverk for enkeltkommuner over tre år. Dette er tall kommunene selv har rapport inn. Oversikten viser dessuten fordelingen av årsverk på barnehager, grunnskole og pleie- og omsorg, ifølge kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Tallene viser at Nordkapp kommune er en arbeidsplass med mange årsverk. Det er en fattig trøst at antall avtalte årsverk har blitt redusert i 2008 sammenlignet med 2006 og 2007. Fortsatt går veldig mye av de kommunale pengene til lønninger og sosiale utgifter.

Driften i Nordkapp kommune er sannsynligvis dimensjonert for et innbyggertall tett opp mot 5 000.

Jeg må legge til at tallene viser at sammenslåing av skoler har gitt resultat gjennom færre årsverk i grunnskolen. Heldigvis var det undertegnede som først fremmet forslag på å flytte elever fra utværene til Honningsvåg. Synd forslaget måtte fremmes flere ganger før det ble en realitet.