mandag 30. november 2009

Kanongodt tilbud!

Jeg har hatt Snoen med meg i sengen. Nå har du også sjansen, for en billig penge.

Erik Langfeldt fikk Anders Forsdahls minnepris

Erik Langfeldt, kommunelege i Nordkapp, har fått Anders Forsdahls minnepris, en pris som henger høyt.

Anders Forsdahls minnepris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Prisen, som er opprettet av Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved Universitetet i Tromsø, utdeles til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep.

Prisen deles ut årlig av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Statutter og begrunnelser samt oversikt over de som har mottatt prisen finnes her.

Det er bare å gratulere, Erik Langfeldt.

søndag 29. november 2009

Er fotballspillerne dumme?

Jeg svarer nei på spørsmålet, fordi vi ikke skal eller kan sette alle fotballspillerne i samme bås. Fotballspillerne er forskjellige individ, på samme måte som borgerne er svært ulike.

Er fotballspillerne lite engasjerte?
Ja, fotballspillerne bryr seg lite om det som skjer i HT & IF. Jeg oppfordrer spillerne og andre om å møte på årsmøtet i klubben. Rett og slett fordi årsmøtet er det viktigste møtet i fotballgruppa. Var det spillere som møtte? Nei! Da regner jeg ikke Stig Erling Kristiansen og Ole Dyrstad som har verv i foreningen, og som har lagt opp som opp som spillere på seniornivå.

Virksomhetsplanen
Fotballgruppa driver aktiviteten etter virksomhetsplanen. Den blir vedtatt foran hvert driftsår. Vi jobber nå med virksomhetsplanen for 2010.

I virksomhetsplanen for 2009 står det følgende under punkt 19.1 Romjulsturneringen:
Fotballgruppa skal arrangere romjulsturnering i Nordkapp Flerbrukshall 2. juledag 2009. Turneringen skal inneholde aldersbestemte lag og seniorlag. Dette er først og fremst en turnering for lokale spillere.

Stig Rune Samuelsen har ansvaret for turneringen.


Når styret nå får kritikk for å planlegge turneringen i flerbrukshallen, er kritikken helt uforståelig. Spillerne, både spillere som er tilknyttet klubben gjennom medlemskap i HT & IF og gjestespillere som Sigve Isaksen og Raymond Johnsen, har hatt ett år på å påvirke prosessen. Ingen har benyttet muligheten. Styret i fotballgruppa har ikke mottatt èn eneste henvendelse om Romjulsturneringen. I arbeidet med virksomhetsplanen blir alle invitert til å komme med innspill, både foreldrer, trenere og spillere. På årsmøtet har medlemmene en rett til å møte. Ingen av spillerne benyttet seg av muligheten, og da blir sure oppstøt totalt uforståelig for meg. Det er på kanten til dumskap, uten at jeg vil kalle alle fotballspillerne for dumme.

fredag 27. november 2009

Godt vedtak av Bergen Høyre

Bergen Høyre ber stortingsgruppa si nei til datalagringsdirektivet. Les mer på Liberaleren.

Jeg fremmet en uttalelse i styret til Nordkapp Høyre i høst. Hadde saken blitt behandlet, ville den sikkert gått igjennom. Men jeg trakk forslaget fordi oppmøtet på møtet var dårlig.

Det er viktig med et trykk mot stortingsgruppa, for å ivareta personvernet.

Nordkapp Venstre er dannet

Det sosialliberale alternativet, Nordkapp Venstre, er dannet i Nordkapp. Kim Sandberg, min gamle diskusjonspartner, er leder av interimstyret. Rolf Terje Mikkelsen er nestleder og økonomiansvarlig, Jakob Rappner er nettverkansvarlig og Rolf Simonsen Hansen er styremedlem.

Interimsstyrets oppgave er å drive partiet frem til ordinært årsmøtet, slik at partiet følger vedtektene.

Gratulerer!

Jeg har ikke tro på kjempeoppslutning for Venstre, men jeg håper på et parti som skiller seg ut fra den grå masse i forhold til dagens formannskap og kommunestyre. Debatter er sunt og nødvendig, og partiene som i dag er representert i Nordkapp er for like. Nordkapp Venstre må holde koken, slik at partiet kommer inn med et par mandater ved valget i 2011.

Venstre på nett, og en artikkel om hvorfor Per Aage Pleym Christensen stemte Venstre ved årets stortingsvalg.

torsdag 26. november 2009

En god ide

Våga har en målsetning om å lage Norges beste skole, og har engasjert Hanne Blåfjelldal til prosjektet.

Les mer om prosjektet.

Ideen om et eget prosjekt på skolen er god, og det hadde vært artig om noen kommunestyrerepresentanter tok opp hansken fra Våga. Skole er det viktigste lokalpolitikerne driver med og barna fortjener økt oppmerksomhet.

onsdag 25. november 2009

Å øke skattene er et usedvanlig dårlig forslag

Fagforeningspampene ønsker økt skatt, og vil ha en diskusjon om økt skattenivå etter valget i 2013.

Det er Dagsavisen som skriver at Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, er misfornøyd med at regjeringen har lovet å holde skatten på dagens nivå de neste fire årene.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over borgerne. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Politikere som ønsker høyere skatter bør gi velgerne beskjed om det i god tid før valget i 2013. Ingen politikere som ønsker et høyt skattenivå fortjener stor oppslutning ved valg.

Venstre er ikke et liberalistisk parti

I intervjuet Raymond Elde har gjort med Kim Olav Sandberg og Rolf Simonsen Hansen, er ett av spørsmålene fra sjefen om det er behov for et liberalistisk parti?

Simonsen Hansen svarer godt på spørsmålet og legger vekt på frihet, men Venstre er ikke et liberalistisk parti. Venstre er et sosialliberalt parti, og det er stor forskjell mellom liberalisme og de politiske tankene Venstre forsvarer. Det finnes liberalister i Venstre, men de er i mindretall.

Hadde Venstre vært et liberalistisk parti, ville jeg ha møtt opp på møte som er på klubbrommet til HT & IF torsdag kveld.

For øvrig er Per Aage Pleym Christensen, èn av dem jeg jobber med på nettstedet Liberaleren, medlem av Venstre. Det beviser at partiet ikke er helt håpløst.

tirsdag 24. november 2009

Lions Club Nordkapp har jubileum

Lions Club Nordkapp har jubileum i dag. Foreningen fyller faktisk 45 år. Gratulerer med dagen til en forening som gjennom tidene har hatt mange medlemmer fra Nordkapp Høyre.

mandag 23. november 2009

Utrolig!

Jeg er født på Eid, en plass utenfor Måløy. Det står i alle fall det i passet mitt. Jeg husker ikke mye fra tiden i Måløy. Det er kanskje ikke så rart? Jeg flyttet, eller ble tvangsflyttet av foreldrene mine, som 4/5-åring. Da traff jeg Trond Egil, Trond Arild, Sten Marvin og resten av rampen i Turngata.

Av og til lurer jeg på hvordan livet hadde vært om vi forble i Måløy. Kanskje hadde jeg vært fisker og en konservativ Høyre-mann med millioner i banken?

Det jeg husker fra Måløy er ei jente som heter Regine. Hun bodde like nedenfor oss, i et grønt hus. Jeg husker sykehjemmet som var noen hundre meter unna huset vi bodde i. Jeg husker St.hansfeiringen med et fantastisk bål på et fjell like ved vår gate, og jeg tror vi bodde i gate 5. Eller kanskje var det gate 3? Gamle mor, rett meg om jeg tar feil.

Jeg fikk i hvert fall en venneforespørsel på Facebook fra Regine, jenta i det grønne huset. Herregud, jeg har ikke sett henne på godt over 30 år. Jeg husker ingen ting, bortsett fra navnet og huset. Likevel smilte jeg fra øret til øret da hun tok kontakt. Utrolig at vi husker noe om hverandre etter så mange år. Vi var jo bitte bitte små, men helt sikkert gode naboer fordi vi hang mye sammen i gate 3, eller var det gate 5?

Det er synd jeg ikke kan si mye om Måløy. Jeg har knapt vært der etter at vi flyttet. Jeg, eller vi, har ikke mye familie igjen i Vågsøy kommune. Jeg savner ikke Måløy, men tenker av og til på hvordan livet hadde vært om vi fortsatt bodde der. Dessuten følger jeg litt med Tornado, kommunens stolthet på fotballbanen. De vinner ikke så mye, men det gjør ikke så mye så lenge jeg vinner litt på oddsen. De har også en fantastisk fotballbane, sprengt ut av fjellet. Nesten like bra som anlegget vi har fått på Honningsvåg stadion.

Jeg fortalte noen venner på Facebook at jeg egentlig er fra Måløy. De trodde meg ikke. Så inngrodd honningsvåging har man blitt på litt over 30 år. Kanskje like greit det.

søndag 22. november 2009

Fotballfestivalen på nett

Sommeren 2010 blir det en ny festival i Nordkapp, Nordkapp Fotballfestival i regi av Uteliv i Nordkapp og fotballgruppa. Festivalen har fått egne hjemmesider på nettstedet til Uteliv i Nordkapp.

Spennende er det, og jeg tror det blir flotte dager for mange innbyggere i Nordkapp i juni 2010.

fredag 20. november 2009

Tore, du tar feil og her er beviset

--Det er ikke kommet tall på bordet som viser at vi har spart penger med å legge ned skoler, samt å flytte barnehager. Årsaken til at vi nå har handlingsrom er småkommunetilskuddet, sa Tore Fosse, gruppeleder for SV, ifølge Radio Nordkapp.

Dette er feil. Hadde SV-politikerne giddet å sette seg inn i saken, ville Tore Fosse oppdaget at omorganiseringen av skolemønsteret har gitt positive resultat i form av reduksjon i antall årsverk som igjen gir reduserte utgifter for Nordkapp kommune.

Ettersom jeg var den som først fremmet forslag om å flytte elever til Honningsvåg skole, har det vært viktig å se at politikken har gitt et ønsket resultat.

2005: 78,5 årsverk
2006: 81,9 årsverk
2007: 83 årsverk
2008: 67,5 årsverk

Uten reduksjon i antall årsverk i grunnskolen, ville den økonomiske situasjonen til Nordkapp vært katastrofal. SV og Senterpartiet stemte imot omorganiseringen av Nordkapp-skolen.

Tallene er hentet fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Usikker

Det er sjeldent jeg er usikker i en sak, men denne saken er vanskelig. Saken har vært diskutert mange ganger blant supporterne på Nøden Pub. Det er delte meninger om spørsmålet.

Videodømming?

Det er Høyre-mannen Eirik Løkke, en god blåblogger, som igjen tar opp på saken. Han vil ha videodømming på internasjonale kamper, i Tippeligaen og kanskje også i Adeccoligaen. Jeg tror, i likhet med Løkke, at videodømming i fotballkamper vil fjerne åpenbare regelbrudd, men det er umulig å få perfekt dømming i alle fotballkampene uansett hvordan kampreglementet blir utformet. Skjønn vil alltid være en del av fotball, og det er litt av sjarmen.

Det som gjør meg betenkt er kravene til fotballklubbene, både i de øverste divisjonene og i lavere divisjoner. Å drive en fotballklubb eller følge vedtatte regler, er allerede tungt og kostbart. Videodømming vil ikke gjøre det lettere. Alta IF ville fått økte kostnader om det var videodømming i Adeccoligaen, og alle vet at Finnmarks stolthet sliter økonomisk sammen med mange andre fotballklubber.

Hadde tilhengerne av videodømming foreslått denne formen for fotball bare på Ullevaal og Old Trafford, ville jeg helt sikkert vært for. Hvis det skal gjelde alle stadionene, er jeg langt mer usikker. Jeg håper imidlertid at vi slipper kamera på Honningsvåg stadion. Ikke først og fremst av personvernhensyn, men på grunn av at fotballgruppa allerede har for høye driftsutgifter.

Nå er det natt. Jeg tror jeg drømmer litt for mye om fotball for tiden. I natt våknet jeg med at Stig Erling Kristiansen tok et løp, også kalt overgang, og det var en skummel drøm. Mannen begynner jo å bli gammel.

torsdag 19. november 2009

Juletidens viktigste budskapOg nei, jeg er ikke spesielt religiøs.

Ny meningsmåling: Bruker du i stor grad lokalt næringsliv i forbindelse med årets julehandel? Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger oppe til høyre på bloggen.

Klubben i mitt hjerte

Det er igjen mulighet til å stemme på Klubben i mitt hjerte. Jeg har stemt på HT & IF, rett og slett fordi foreningen betyr ekstremt mye i lokalsamfunnet. Honningsvåg Turn & Idrettsforening er et godt bevis på at alt ikke trenger å være skattefinansiert for å få det til å fungere.

Stem du også – stem her!

Hurra for LO

Jeg jubler for LO i Oslo som har vedtatt uttalelsen Stopp datalagringsdirektivet.

Mens Helga Pedersen bagatelliserer ulempene som dette direktivet gir, er store deler av det politiske miljøet i Norge imot datalagringsdirektivet på grunn av personvernhensyn.

Odd-Arne har bursdag

Odd-Arne Nilsen, en god venn og et skikkelig kapitalistsvin, har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen!

Nilsen er for øvrig fungerende leder i Nordkapp Høyre. Nordkapp Høyre har en sprek og arbeidsom leder, selv om han nærmer seg 50 år med stormskritt.

onsdag 18. november 2009

Porsanger kommune vurderer å doble eiendomsskatten

I Porsanger kommune innførte politikerne eiendomsskatt på en pen og pyntelig måte. Om to år kan kommunen nå maksimalgrensen for denne skatten som betyr husleie på eget hus.

Det er avisa Sagat som har studert rådmannens forslag for økonomiperioden 2010 – 2013. Får rådmannen støtte hos politikerne, må Lakselv Gjestgiveri AS betale 65.331 kroner i eiendomsskatt, mot 18.666 kroner i inneværende år.

Summene er små, men mange bedrifter har marginale overskudd i driften. I tillegg kommer eiendomsskatt på toppen av andre skatter og avgifter, kun fordi politikerne trenger mer penger til såkalte fellesgoder.

Nordkapp har eiendomsskatt. Det er faktisk selskap som eier hus i Storgata som betaler rundt 60 000 kroner i året i eiendomsskatt. Det er en stor del av selskapets inntekter som kun går til eiendomsskatt. Det er ikke rart det blir så som så med vedlikeholdet av en del bygninger i Honningsvåg sentrum.

Jeg etterlyser en vilje til å kutte i skattefinansiert drift. Hadde den viljen vært like stor som skatteiveren, kunne fremtiden vært lys for byråkrater som jobber for politikerne.

Lokal shopping!

Det er flere grunner til at jeg bruker lokalt næringsliv i svært stor grad, også i årets julehandel.

Gjennom å bruke lokale butikker bidrar jeg til at vi har et næringsliv i kommunen, noe som er viktig for befolkningen blant annet i form av arbeidsplasser. Alle kan ikke og skal ikke jobbe i offentlig sektor!

Lokalt næringsliv er flinke til å støtte lag, foreninger og organisasjoner. Uten lønnsomhet kan bedriftene umulig støtte det rike kulturlivet vi alle nyter godt av.

Min oppfordring er enkel, men viktig: Bruk lokalt næringsliv!

tirsdag 17. november 2009

En spennende sommer

Det blir en spennende sommer i Nordkapp med The Liverpool Way Fotballskole og en egen fotballfestival som høydepunktet. Husk at det er plass til 120 deltakere på fotballskolen. Du bør sikre ditt barn en plass allerede nå!

Leserne støtter ikke aksjoner på Nordkapp-veien

Det gleder meg at mine lesere ikke støtter aksjoner på Nordkapp-veien, slik som SVs Torger Samuelsen ønsker. Det var et betydelig overvekt av nei-stemmer på den siste meningsmålingen. Hurra for at et flertall av mine lesere tenker på Nordkapp-samfunnet, og ikke på rå populisme.

mandag 16. november 2009

De rødgrønne bruke mye skattefinansierte penger

Det har vært en vanvittig økning i statlige utgifter de fem siste årene. Staten har mer enn doblet driftskostnadene siden 2004.

Mer hos Liberaleren.

fredag 13. november 2009

En fin tradisjon med kveldsradio

Da er det bare noen timer til årets første fredagssending som starter klokken 22:00. Det er Nordkapp Filmfestival som har årets første sending. Jeg gleder meg og jeg tror det blir artig.

Dette er en lang og fin tradisjon i Nordkapp. Jeg vet ikke hvor mange år vi har hatt disse sendingene, men det er i mange år. I motsetning til mange andre vurderer jeg ikke kvaliteten på hver enkelt sending. Jeg slår hele sesongen sammen og tror jeg kan love noe for enhver smak på Radio Nordkapp/Radio Porsanger de neste seks ukene.

Lytt på radio i kveld klokken 22:00. Kveldens sending er forresten spesiell. Det er første kveldssending på veldig lang tid Knut Krupa Karlsen ikke leser opp gevinstlisten i julelotteriet.

Snoen tar Høyre

Jan Arild Snoen går til sterke angrep på Høyre.

I går slaktet Jan Arild Snoen Høyre på grunn av partiets statsbudsjettforslag. I dag tar han Høyre, på nettstedet Minerva, på grunn av forslaget med en egen plastposeavgift som skal gi 700 millioner kroner i statskassen.

Snoen reagerer på at søppelforslaget ikke har vært fremmet i programbehandlingen, og forslaget var dermed ikke en del av programmet som Høyres kandidater gikk til valg på. Snoen tror ikke forslaget hadde overlevd om det ble fremmet i programprosessen eller i valgkampen.

Tidligere i år gjorde Liberaleren et søk hos Statens forurensningstilsyn. SFT mener det er små miljøproblem med plastposer, så små problem at tilsynet ikke vil fjerne bæreposer av plast fra markedet. Det betyr at hovedmålsetningen med forslaget, er å få mer penger i statskassen som politikerne kan bruke på ulike tiltak.

Dersom Høyre trenger mer penger til miljøarbeid, er det godt kjent at staten kun bruker en del av miljøavgiftene for å korrigere for negative miljøkonsekvenser. Mye går til å finansiere såkalte fellesgoder.

Spennende

Jeg skal komme med en innrømmelse; jeg har vært spent på interessen for The Liverpool Way Fotballskole. Jeg har, på grunn av spenningen, hatt vondt i magen de siste dagene. Trykket har lettet litt. Påmeldingene strømmer inn, og det gir voldsom inspirasjon til videre arbeid.

Har du barn mellom 8 – 14 år og skal være i Honningsvåg i juni 2010, da bør du melde på deltakere til The Liverpool Way Fotballskole.

torsdag 12. november 2009

Salg av plasser til fotballskolen

Salget av plasser til The Liverpool Way Fotballskole er i gang. Besøk nettstedet The Liverpool Way Fotballskole eller fotballgruppas nettsted.

Dette blir èn av sommerens happeninger i Honningsvåg.

Jeg tenker på Høyre

Jeg prøver å finne tre gode argument for å forbli medlem av Høyre. Ikke så lett etter dagens budsjettforslag. Jan Arild Snoen går igjennom forslaget, og mener partiet ikke hadde fått hans stemme om det var valg i morgen.

Jeg er møkklei at det ikke er ett eneste politisk alternativ med en viss oppslutning som ønsker et annerledes system enn dagens sosialdemokrati. Jeg er glad medlemskontingenten ikke har forfall i morgen. Jeg hadde neppe betalt den på grunn stortingsgruppen enorme forbruk av skattefinansierte penger.

PS: Nordkapp Høyre er langt mer rødt enn stortingsgruppen, og det forteller det meste om min situasjon.

onsdag 11. november 2009

La butikkene få full frihet

Jeg slår et slag for søndagsåpne butikker på Liberaleren. Det er en skandale at Spar-butikken på Lyngseidet i Troms må betale mange hundre tusen kroner i forelegg og inndragning fordi vi har sosialdemokratiske politikere som ønsker å styre borgernes liv.

Koffør?

I dag snakket jeg med Torger Samuelsen for første gang siden han kom med trussel om å sperre veien til Nordkapp-platået. Han var irritert på bloggpostene mine, mens jeg mener han og SV er helt på vidda når det gjelder nye skatter for Rica på grunn av Nordkapp-anlegget.

Etter at Samuelsen hadde gått, var det en kompis som spurte hvorfor jeg var imot at Rica skulle betale mer til Nordkapp kommune.

Jeg måtte fortelle at jeg er imot alle skatteøkninger, også eiendomsskatten som Nordkapp kommunestyre har innført i løpet av de siste periodene. For meg er et samfunn med skatt et samfunn med lite frihet. Å forsvare lavere skatter, er et forsvar for et friere samfunn. Hadde Nordkapp Høyre vært et ordentlig høyreparti, ville kommunestyregruppa stemt imot skatteøkninger i form av eiendomsskatten.

Rica betaler i dag de skattene selskapet er pålagt å betale, og selskapet betaler en altfor høy sum for å skape arbeidsplasser og aktivitet i vårt lokalsamfunn.

Jeg fortalte også kompisen at han heller aldri hadde hørt meg ta til ordet for store skattefinansierte utgifter, noe han sa seg enig i.

Ekstraordinært årsmøte i Venstre

Venstre innkaller til ekstraordinært årsmøte på klubbrommet på ”Turn”, torsdag 26. november klokken 18:00. Det betyr at Kim Sandberg er på tur inn i lokalpolitikken. Det er spennende!

Venstre ønsker gamle og nye sympatisører velkommen på årsmøtet.

Jeg anbefaler èn av mine yndlingspolitikere fra Venstre som laget videoer på tegnspråk i valgkampen. Besøk bloggen til Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Administrasjonen har ikke stengt døra

Administrasjonen i Nordkapp kommune er ikke stengt, slik beskjeden lyder for de som ringer kommunen. De har kun tekniske problem, blant annet med telefonsystemet.

Jeg skvatt da jeg ringte kommunen i dag tidlig. Jeg fikk en beskjed om stengt og trodde hele rådhuset var slått ut av svineinfluensa. Heldigvis er forklaring en annen enn massesykdom.

tirsdag 10. november 2009

SVs kamp mot Rica kan gi mindre penger til Nordkapp-samfunnet

SV har gjort et poeng av at det gis bare under 2 kroner av adgangsavgiften på Nordkapp-platået til "kommunen". Tidligere utredninger har vist at det er tvilsomt om de har lovhjemmel til å gi selv det lille de gir. Friluftslovens § 14 sier:
Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Om adgangsavgiften er "rimelig" har vært behandlet av Miljøverndepartementet. Miljødepartementet har ikke funnet det nødvendig å gripe inn. Men det er høyst tvilsomt om det er anledning til å gi noe som helst til en kommune eller et aksjeselskap (Nordkapp Reiseliv). Enden på visa kan være at det blir kroner 0 fordi dette ikke er "til fordel for friluftsfolket".

Denne bloggposten har jeg skrevet sammen med en person som jeg ønsker å holde anonym. Jeg håper SV stopper kampen mot Rica. I beste fall bør kommunen forberede seg på forhandlinger om en ny avtale når dagens avtale utløper, uten at jeg er sikker på hva resultatet kan bli.

Bjørn Ronald Olsen nominert til Årets navn 2009

Bjørn Ronald Olsen er av FiskeribladetFiskaren nominert som èn av kandidatene til Årets navn 2009.

Det er totalt 35 ulike kandidater i kåringen som FiskeribladetFiskaren og IntraFrish arrangerer.

Det er leserne som bestemmer hvem som skal bli Årets navn for 2009. Etter en innledningsvis avstemning vil det bli en finale mellom 5-6 kandidater.

I begrunnelsen for Olsens nominasjon legger FiskeribladetFiskaren vekt på at han vært kreativ og nytenkende, Bedriften hans, Storbukt Fiskeindustri, har gjort det meget bra de siste årene tross store investeringer. Han har hele tiden tenkt på nyskapende teknologi og har stor evne til å tenke nytt samtidig som han tenker på kvalitet. Flott begrunnelse. Han må være medlem av Høyre!

Jeg har gitt Bjørn Ronald Olsen min stemme. Gjør det du også!

mandag 9. november 2009

Verdiløs offentliggjøring

I dag ble resultater for elevene offentliggjort på Skoleporten. Tallene som er offentliggjort er nesten verdiløse.

Det politiske flertallet har skjermet skolene, også de dårlige skolene som fortjener økt søkelys. Det samme flertallet ønsker offentlige skattelister med feilaktige opplysninger om hver enkelt borger, men ønsker ikke skolelister med opplysninger om hver enkelt skole. Det er en betydelig forskjell mellom opplysninger om et individ kontra en skole. En skole består tross alt av mange individer.

Forstå det den som kan.

Resultatene for Honningsvåg skole.

Om resultatene:
Skoleporten presenterer resultater fra utvalgte fag og grunnleggende ferdigheter som kan bidra til å gi gode indikatorer på elevenes læringsutbytte. Datagrunnlaget omfatter standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i de fleste fagene samt grunnskolepoeng i grunnskolen, og karakterer fra en rekke fellesfag og programfag i videregående opplæring. I tillegg publiseres resultatene fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning samt engelsk.

Resultatene vises på skole-, kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Resultatene fra de nasjonale prøvene for hver enkelt skole publiseres ikke i åpen del av Skoleporten.

Liverpool – Birmingham


Ronny har gjort klar for kveldens feiring, etter at Liverpool har banket Birmingham på Anfield.

Kanskje greit at Liverpool har tapt en del i år. For uten tap, kunne landet vært fri for lam og sau.

Hva frykter rødgrønne politikere?

Hva er rødgrønne politikere redde for?

Nasjonale prøver i femte og åttende klasse i engelsk blir publisert i dag, men ingen får vite resultatene ved de enkelte skolene.

Dessverre blir bare ferdighetene på nasjonalt nivå og gjennomsnittet i fylkene og kommunene gjort kjent. Svært betenkelig, ettersom foreldrer og foresatte ikke får vite om barnas skole er god eller dårlig. Uten denne informasjonen blir det vanskelig å forbedre skoler med svake resultat. Hemmelighold sørger også for at foreldrer og foresatte tror alt er i skjønneste orden, til tross for svake resultat.

Resultatene blir publisert i dag klokken 14:00 på Skoleporten.no.

Festetomt

Det er mulig politikerne gjorde en elendig jobb da tomten Nordkapp-platået ble festet bort, eller da det ble inngått en avtale mellom grunneier og fester/leietaker. Den avtaler forholder de fleste seg til, foruten Nordkapp SV.

Innenfor rammen av avtalen er det fester/leietaker som har en begrenset eiendomsrett til tomten. Med begrenset mener jeg fester/leietaker plikter seg å følge avtalen og kan for eksempel ikke selge tomten.

Avtaler mellom ulike parter er viktig i samfunnet. Det gjelder alt fra avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere til avtaler mellom bedrifter. Uten vanntette avtaler, vil samfunnet bryte sammen. Jeg mener de som fester en hyttetomt i Finnmark har vanntette avtaler med Finnmarkseiendommen, på samme måte som Rica-systemet har det for Nordkapp-platået. Avtaler er med på å sikre forutsigbare rammebetingelser for borgerne og for næringslivet. Ulike avtaler sikrer for frihet for borgerne.

Det er min tro på avtalefriheten som gjør at jeg er totalt motstander av å bryte avtalen for Nordkapp-platået. Jeg ønsker ingen aksjoner. Jeg ønsker at alle partene forholder seg til avtalen som ble inngått for mange år siden.

Istedenfor aksjoner i denne perioden, bør politikerne legge grunnlaget for en ny avtale når dagens utløper om noen år. Forberedelsene bør starte nå, og SV bør bruke anledningen til å fremføre argumentene istedenfor å fremstå som villmenn som driter i avtalefriheten og eiendomsrettigheter.

Meningsmålingen er fortsatt åpen, og jeg anbefaler at mine lesere trykker på nei på den.

søndag 8. november 2009

Feiring hos internettpartner

Jeg må gratulere Visto, et selskap jeg samarbeid med om mange ulike internettløsninger. De har tilholdssted i Ålesund og jeg må sikkert høre Aalesund-sanger i mange varianter på jobb i morgen, ettersom klubben i Dag Arnes hjerte vant cupfinalen.

Gratulerer med dagen, ikke bli for full.

fredag 6. november 2009

Torger i NRK

SVs uansvarlighet får dekning hos NRK, som omtaler at partilederen ønsker å sperre veien til Nordkapp-platået èn dag sommeren 2010.

Det verste er at det er mulig å gjennomføre en slik aksjon uten å bryte loven. Dersom pøbelen bryter loven, håper jeg de får en streng straff.

Jeg har laget en meningsmåling om saken. Støtter du aksjoner på veien til Nordkapp-platået sommeren 2010? Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

Problemer i Høyre

Du har sikkert hørt sangen Problemer innad i Høyre?

Nordkapp Høyre har problem, samme type problem som mange andre lag og organisasjoner i Nordkapp. For kommunen er det ille at Høyre sliter, fordi fremskrittet er avhengig av konkurranse om politiske standpunkt og politiske debatter. En kommune uten en Høyre-forening, er en fattig kommune på mange måter.

Det er Nordkapp Høyre som presser frem effektivisering. Vi har ikke vært flinke nok til å fremme forslag, men det problemet deler vi med flere andre parti. Vi har fokus på effektivisering, på skole, på avgifter, på eiendomsrettigheter og på ruspolitikk, for å nevne noen områder de siste periodene.

Politikk er ekstremt artig og veldig interessant. Det er utrolig lærerikt. Ideologiske debatter er som……… *griseord* . Jeg håper Høyre-sympatisører vil engasjere seg i Nordkapp Høyre.

Jeg mener bestemt at Nordkapp Høyre har misligholdt organisasjonen i mange år. Også det kommer av lite konkurranse og dårlig organisasjonskultur. Bli med på å heve kvaliteten!

Vedtaket fra dagens årsmøte:
Innstillingen ble lagt frem på årsmøtet, og alle valgene ble foretatt i tråd med valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen hadde ikke forslag på kandidater til leder, nestleder og sekretær.

Valg: Leder: Ikke valgt.
Nestleder: Ikke valgt.
Kasserer: Odd-Arne Nilsen, ikke på valg.
Styremedlem: Asbjørn Jensen, valgt for 2 år.
Styremedlem: Magnus Nilsen, ikke på valg.
Styremedlem: Bjørn Ronald Olsen, gruppeleder fra kommunestyregruppa.
Sekretær: Ikke valgt.
Varamedlem: Børge Brattli, ikke på valg.
Varamedlem: Kristine Sandvik Jensen, valgt for 2 år.
Revisor: Idar Jensen, valgt for 1 år.

Bjørn Magne Solvik foreslo følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
Bjørn Magne Solvik og Marita Melsbø Nilsen skriver et brev til Finnmark Høyre, og forklarer at årsmøtet ikke fikk valgt leder og nestleder i styret. Årsmøtet skal innkalle til ekstraordinært årsmøte innen 31. januar 2010. Odd-Arne Nilsen og Børge Brattli fungerer som henholdsvis leder og nestleder i perioden frem til det ekstraordinære årsmøtet.

Årsmøtet blir avsluttet etter sak 9.

torsdag 5. november 2009

Partieier Renate

Renate Olsen er gjenvalgt som leder i Nordkapp Fremskrittsparti. Det var årsmøte i partiet i går kveld. Som nestleder valgte årsmøtet sosialdemokraten Per Tore Schjelderup, som har vært kommunestyrerepresentant for Senterpartiet.

Jeg gratulerer med vervene.

Renate nærmer seg lengst fartstid som FrP-leder i Nordkapp. Hun kommer til å slå undertegnende, som var formann fra begynnelsen av 1991 til våren 1994.

Den første julegaven

Jeg har kjøpt den første julegaven. Eller; jeg setter arbeidet ut på anbud og andre gjør jobben med mine penger.

Den første julegaven ble kjøpt til sønnen til dama som er gift med min eldste bror. Han har nettopp flyttet fra Thailand til Norge. Jeg er litt stolt over gutten som har kommet til et nytt land og en ny kultur. Det er en tøff gutt som nærmer seg 9 år.

Som en liberal person, har jeg sans for innvandring og utvandring. For meg er fundamentet i liberalismen at mennesket er født fritt, og eier seg selv. Fordi en eier seg selv har man rett til personlig frihet, og rett til å søke lykken. Lykken er som kjent individuell. Hvis menneskene er forskjellige, vil også samfunnet være mangfoldig. Jeg har sans for mangfoldet. Jeg er litt stolt over den lille familien i Tromsø som har bevist på en god måte at mangfold er en berikelse.

onsdag 4. november 2009

Politikk er artig

Det er tragisk at det er dårlig oppmøte på politiske møter i Nordkapp kommune. Politikk kan være ekstremt artig, men da må politikerne drive med politikk. Det skjer sjeldent, og kanskje er det hovedgrunnen til elendig oppmøte?

Jeg har ikke et fasitsvar. Jeg bare registrerer at systemet fungerer dårlig, alt fra å sende ut dokumenter til prosesser og til oppmøte. Kristina Hansen gjør rett gjennom å sende valgte politikere brev.

Kanskje blir kommunen straffet fordi partiene i altfor stor grad har nominert personer som møter på møtene for å drikke kaffe/spiser kaker? Bare litt høyttenking fra unge Solvik.

Stopp datalagringsdirektivet

Et viktig møte i en viktig organisasjon.

Per Ivar er teknisk sjef


Jeg er glad formannskapet har ansatt Per Ivar Pettersen som teknisk sjef. Ikke fordi det er Per Ivar, men fordi formannskapet over en altfor lang periode har utlyst stillinger på nytt dersom det var få søkere.

Å jobbe i Nordkapp er ikke spesielt attraktivt, og derfor bør politikerne ta vare på kvalifiserte personer som søker lederstillinger i kommunen. Dersom det hele tiden blir nye runder, vil de som har søkt en jobb kunne trekke søknaden og det blir vanskelig å fylle nøkkelstillingene som kommunen er helt avhengig av.

Ros til formannskapet som for en gang skyld fattet en raskt og korrekt avgjørelse i forbindelse med en ansettelse.

Jeg er for åremål på lederstillinger, men den diskusjonen orker jeg ikke ta nå. Åremål på sektorsjefer i Nordkapp forblir kun en drøm, på grunn av den negative utviklingen i Nordkapp kommune.

tirsdag 3. november 2009

Arbeiderpartiet styrer Hammerfest kommune

Raymond Robertsen har følgende beskjed på Facebook.com: Det blir store kutt i årene som kommer. Det er ganske utrolig hvordan Hammerfest Arbeiderparti har klart å sette en av Norges rikeste kommuner i et slikt økonomisk uføre.

Jeg synes det er beundringsverdig at kommunen som burde vært Norges rikeste kommune, er blakk. Det skal være mulig i teorien, men ikke i praksis. Det er Arbeiderpartiet som styrer Hammerfest kommune.

Debatt i Alta

Det er debatt i Alta, og Bjørn-Atle Hansen, gammel Honningsvåging, er en del av debatten. Les mer hos Altaposten.

Jeg følger litt med politikken i Alta, fordi det er debatt om eiendomsskatt i kommunen. Politikerne bruker for mye penger, og borgerne får regningen.

mandag 2. november 2009

Hyggelig samtale med valgkomiteen

Jeg har hatt en hyggelig samtale med valgkomiteen i Nordkapp Høyre. Det var Terje Nilsen som ringte. Jeg fikk spørsmål om posisjoner i styret, fra ledervervet til posisjoner etter eget ønske.

Jeg takket nei, også nei til gjenvalg som sekretær. Jeg har ikke tid. Fotball sluker dessverre alt av min fritid for tiden, og jeg ønsker ikke å bruke mer ressurser på frivillige organisasjoner enn jeg gjør.

Det var en veldig hyggelig samtale med en person som er enig med mye av det jeg står for i organisasjonsspørsmål. Heldigvis hadde Nilsen forståelse for mitt valg.

For øvrig er jeg fornøyd med jobben styret har gjort i inneværende periode. Vi har laget en organisasjonsmodell og lokalforeningens lovverk vil bli vedtatt på årsmøtet som er på torsdag klokken 19:00.

Jeg ønsker valgkomiteen lykke til med arbeidet. Jeg håper valgkomiteen får på plass et forslag på et styre som vil gjøre en jobb for Nordkapp Høyre. Kommunen fortjener et borgerlig parti som utgjør et alternativ til SV og Arbeiderpartiet.

Galskap!

Hvordan skal SV og Torger Samuelsen få borgerne og næringslivet til å følge lover og regler, når de selv tar til ordet for å bryte lovverket eller være helt på kant med lovverket?

Torger Samuelsen er avhengig av at borgerne ikke gir blaffen i politiske vedtak. Han er lokallagsleder i et parti som ønsker et skyhøyt skattenivå og som forsvarer innskrenket eiendomsrettigheter. Hvis folket gir blaffen i regjeringen og stortingsflertallet, vil samfunnsmodellen han forsvarer rakne totalt.

Det er i et intervju med Radio Nordkapp, at Samuelsen ymter frem på om å sperre veien til Nordkapp-platået èn dag neste sommer.

Jeg er veldig uenig i aksjonsformen, og kan ikke tenke meg at Høyre vil støtte Samuelsens tanker. Rica betaler det de skal betale til staten og kommunen. De som mener selskapet betaler for lite eller for mye, må prøve å endre skattesystemet.

Ifølge dagens lovverk har ikke Rica en plikt til å betale mer til Nordkapp kommune enn det selskapet allerede gjør, blant annet gjennom eiendomsskatt. Vi skal være glade vi har private aktører i kommunen. Det er de som betaler velferden som Samuelsen & co deler ut.

Hvis Nordkapp-turismen er så ille som Torger Samuelsen fremstiller den, hvorfor har SV jobbet for en skattefinansiert cruisekai som vil påføre kommunen ”ekstra utgifter”? Hvis turistene koster kommunen penger, vil det være galskap å legge til rette for flere besøkende. Ikke sant, Torger Samuelsen?

SV er et skummelt parti, og Samuelsens Nordkapp-utspill er bevis mer enn nok.

søndag 1. november 2009

Idrettens helg fortsetter

Jeg er inni en grusom helg med fokus kun på idrett og HT & IF. Kun litt over ett døgn igjen. Fotballgruppa har forresten fått Nordkappfestivalen for 2010. Undertegnede og Odd Johnsen blir ikke fri for dugnader de neste 8 månedene.

Nordkappfestivalen i privat regi er forresten god høyrepolitikk. Det gir mye velferd for få skattefinansierte kroner.