fredag 31. juli 2009

Kommuneøkonomien er fortsatt anstrengt

Det er utrolig, på kanten til galskap, at kommunepolitikerne ikke effektiviserer den kommunale driften gjennom å bruke konkurranseutsetting og privatisering. Rådmannen presenterte et foreløpig regnskap for 2009 i dagens formannskapsmøte, et regnskap som viser et overforbruk på 2,7 millioner kroner.

2,7 millioner kroner er mye penger, ettersom kommunestyret har budsjettert med et overskudd på 1 178 kroner i 2009. Ikke le, du leste riktig; 1 178 kroner.

Regnskapstallene bare bekrefter hvor vanvittig galt det var å utsette saken om virksomhetsoverdragelse av renholdet. Skal kommunens økonomi bli bedre, skal politikerne få en form for handlingsrom, må det tenkes nytt. De beste virkemidlene er konkurranseutsetting og privatisering, noe som er god høyrepolitikk.

Jeg må legge til at rådmannen sa til formannskapet at han ikke hadde gått bak tallene. Derfor kunne han ikke garantere at tallene er periodisert riktig.

ROBEK, here we come!

La meg avslutningsvis minne om hva som er privatisering og hva som er konkurranseutsetting.

torsdag 30. juli 2009

Intervju med redaktøren

Jeg er veldig ofte innom nettstedet til Fremskrittspartiet. Jeg tror jeg besøker FrP.no oftere enn jeg besøker nettstedet til Høyre. I dag fikk jeg et kort intervju med ansvarlig redaktør i FrP.no, Geir Almåsvold Mo.

Jeg gjorde intervjuet fordi Fremskrittspartiet er best på nett, ifølge Nettavisen.

Jeg angrer meg litt. Jeg glemte å spørre Geir Almåsvold Mo, som også er generalsekretær, om han er fornøyd med nettsatsingen til Nordkapp Fremskrittsparti. Det var dumt!

Jeg har laget en ny meningsmåling. Jeg spør mine lesere om hvem som er best på internett. Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

Maren med blogg

Maren Lockertsen, den kvinnelige presten i Nordkapp, har blogg. Jeg oppfordrer mine lesere til å besøke den koselige, unge dama. Jeg skal i hvert fall sjekke bloggen med jevne mellomrom, fordi jeg er spent på om hun er en liberal prest med fokus på kjærlighet for alle i Den norske kirke.

Prestens blogg, som faktisk heter Prestens blogg.

Skattefinansiert tannlege gir ikke billigere tannlegetjenester

Finnmarksposten har i dag et oppslag om en gruppe på Facebook.com som kjemper for at tannlegetjenesten skal bli skattefinansiert. Det er merkelig at mange borgere tror tannlegetjenesten blir billigere om tjenesten finansieres gjennom skatter og avgifter. Den gjør nemlig ikke det!

Hvis tannlegen kommer inn under folketrygden, må alle betale for denne tjenesten gjennom skatteseddelen. Det betyr at mange borgere som ikke bruker tannlege i spesielt stor grad, må betale skatt for å finansiere tannlegebesøkene til andre. Det er sosialdemokrati på sitt verste! Jeg ønsker ikke at Tore Fosse skal betale skatt for at jeg skal kunne gå til tannlegen på en billigere måte enn i dag, og mine besøk på tannlegekontoret er faktisk ganske kostbare fordi jeg var uforsiktig med tennene da jeg var ung.

Det finnes en måte å få ned tannlegekostnadene på, nemlig å liberalisere mange ulike lovverk.

Nei, jeg er ikke med i denne facebookgruppen. Jeg er motstander av skattefinansiert tannlegetjenester.

onsdag 29. juli 2009

Fyttigrisen for en jobb

Liberaleren holder på å sende ut e-poster til stortingskandidater. Jeg har sendt til kandidatene i Troms og Finnmark.

Jeg er nesten ferdig med oppdraget. Det gjenstår kun noen kandidater fra to miniputtparti i Finnmark. Fyttigrisen for en jobb det har vært, fordi mange av kandidatene er gjemt bort på partienes hjemmesider. Det finnes heldigvis unntak, ingen nevnt, ingen glemt. I de minste partiene har jeg kun sendt til toppkandidatene, fordi det er vanskelig å finne kandidatene på hjemmesidene.

Pleym Christensen, redaktøren i Liberaleren, har et mye større område enn det jeg har. Jeg misunner han ikke. Å sende e-poster til stortingskandidater kan være en grusom jobb.

Heldigvis gir bloggstafetten resultat. Det nærmer seg 150 bloggere som er imot datalagringsdirektivet. Vi har også fått svar oss noen stortingskandidater som vi har kontaktet på e-post. Peter Ørebech fra Troms Senterparti er ett eksempel:
Senterpartiet vil si opp EØS. Partiet vil avvise ethvert direktiv som truer den norske velferdsmodellen og grunnleggende interesser i det norske samfunnet. Personovervåkning som datalagringsdirektivet legger opp til er i strid med det grunnleggende grunnlovsprinsipp (grl. § 102); ”Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde”. Undertegnede vil sørge for – dersom jeg kommer i posisjon – at datalagringsdirektivet ikke blir vedtatt. Jeg er som jurist helt på linje med Datatilsynets sjef Georg Apenes; ” Da EØS-avtalen ble inngått, var det et pro-argument at dersom EU fant på å presentere direktiver som etter sitt innhold var aldeles uforenlige med norsk rettstradisjon osv., ja, så kunne Norge reservere seg. Det har vårt land hittil aldri gjort. Men hva kan man da tenke seg som mer uforenlig med vår rettskultur og våre rettighetstradisjoner enn å utnevne 250 norske teletrafikkoperatører til ulønnede lagerbetjenter for norsk politi?” (Georg Apenes: Den forseglede tenkeboksen. (Datatilsynet 19.03.2009). Dette tiltredes!

Jeg har også kontaktet personer fra Nordkapp-samfunnet, fordi de er listekandidater. Johnny Ingebrigtsen, Tore Fosse, Renate Olsen, Marita Melsbø Nilsen og Tone Lise Nilsen har fått e-post fra Liberaleren.

Bli med på bloggstafetten du også!

Drømmedama?

Jepp! Også jeg må smiske litt ettersom Ulf Syversen gjør det.
Besøk bloggen til skjønnheten fra Alta.

Nettmøte med Audun Lysbakken

Dagbladet har i skrivende stund et nettmøte med Audun Lysbakken (SV). Jeg sendte inn følgende spørsmål: Er du enig i påstanden om at FrP og Høyre vil opprettholde mange av de skattefinansierte ordningene vi har i dag?

SV har lansert en rapport om FrP og Høyre, basert på partiprogrammene og arbeidet i Stortinget de siste fire årene. Jeg mener, faktisk helt bestemt, at de fleste skattefinansierte velferdsordninger vil bestå med en ny regjering/annerledes sammensetning i Stortinget der FrP og Høyre er drivkraften. Velferdsordninger består, på godt og vondt. Jeg bruker den forrige Bondevik-regjeringen som et bevis, en regjering jeg ikke var spesielt fornøyd med.

Jeg vet ikke om Lysbakken tar seg tid til å svare på spørsmålet som jeg har sendt inn.

tirsdag 28. juli 2009

Politikerne i Finnmark er dårlige på sosiale medier

Liberaleren har i kveld sendt ut en pressemelding:
Nettavisen Liberaleren mener politikerne i Finnmark er dårlige på sosiale medier. Nesten ingen av stortingskandidatene har blogg eller eget nettsted, og mange av stortingskandidatene har gjemt bort egen kontaktinformasjon i forkant av høstens valg.

--I forbindelse med bloggstafetten mot datalagringsdirektivet, sender vi ut e-poster til stortingskandidater. Vi har sendt ut mange e-poster til kandidater i Finnmark, men et fåtall av kandidatene har egen blogg. Det er underlig og ikke i tråd med utviklingen i mange av de andre fylkene, sier skribent i Liberaleren, Bjørn Magne Solvik.

Liberaleren skryter av kandidatene Helga Pedersen (Ap), Otto Strand (KrF), Morten Edvardsen (Sp) og Eskil Dahl Olaussen (H). Alle fire har blogger som er lett tilgengelig for brukerne av internett.

--Hvis jeg var stortingskandidat, ville jeg i alle fall hatt en blogg. Det er enkelt og jeg ville fått ut et politisk budskap på en enkel måte, faktisk usensurert, sier Solvik.

Per Aage Pleym Christensen, redaktøren i Liberaleren, er overrasket over at politikerne i Finnmark ikke bruker internett aktivt i markedsføringen av seg selv, partiene og politikken.

--Sosiale medier blir viktigere og viktigere. Internett er den nye møteplassen. Skal politikerne i nord kommunisere med velgerne, er nettet den viktigste arenaen, sier Pleym Christensen.

Pleym Christensen mener spredt bosetning taler for bruk av sosiale medier. Derfor var Liberaleren ekstra overrasket over få hjemmesider og blogger.

--Noen av finnmarkspolitikerne bruker Twitter og mange er på Facebook.com. Likevel var resultatet nedslående for oss, sier Solvik og Pleym Christensen.

Jeg har laget en kategori med lenker til stortingskandidater fra Finnmark. Vet du om andre blogger som passer til kategorien, sendt e-post.

Blånytt kom i innboksen i dag

Nordkapp Høyre sender ut et nyhetsbrev til medlemmene hver eneste måned. I dag kom juliutgaven i posten.

Styret i Nordkapp Høyre har vedtatt å sende ut et informasjonsbrev til medlemmene. Brevet skal komme i din innboks hver måned. Har du tips, ris eller ros, kontakt styret i Nordkapp Høyre.

Sommerferie – også i Nordkapp Høyre
Det har vært en rolig juli måned for Nordkapp Høyre. Det er sommerferie, og det går utover aktiviteten. Styret håper det har vært en flott sommerferie for alle medlemmene!

Blogg – Nordkapp Høyre på internett
Nordkapp Høyre har fortsatt en egen blogg. Navnet på bloggen er Blånytt. Adressen er:
http://blaanytt.blogspot.com/

Engasjer deg: Følg valgkampen!
På nettstedet til Høyre,
www.høyre.no, er det mye informasjon om partiet, både organisatorisk og politisk. Det er også mulig å registrere seg som mottaker av nyhetsbrevet som blir sendt ut med jevne mellomrom. Besøk nettstedet, og foreta registreringen du også!

Høyre vinner partitesten til Nettavisen
Flere store aviser/TV-stasjoner har lansert partitester i løpet av juli måned. Nettavisens test er kanskje den beste, en test Høyre gjør det svært godt på.
Link:
http://www.nettavisen.no/nyheter/valg/article2662394.ece

Høyre i media
Lars Helge Jensen fungerer som ordfører.
Link:
http://www.radionordkapp.no/nyheter.php?newsID=10241&katID=3

125 deltar i bloggstafetten

Liberaleren har listet opp bloggene som deltar i stafetten mot datalagringsdirektivet. I dag var det 125 deltakere.

Dessverre er det få deltakere fra Nordkapp. Nordkapp-borgere, skjerp dokker!

Årsaken til medlemskapet i Høyre

Politikere som Nikolai Astrup, 4. kandidat for Oslo Høyre ved stortingsvalget, er èn av årsakene til at jeg har mitt medlemskap i Høyre. Han står fortsatt fast på gamle standpunkt, og vil hjelpe de svakeste av de svake. Les mer i Liberaleren.

mandag 27. juli 2009

Flertallet mener skattenivået er for høyt

Et flertall av mine lesere mener skattenivået er for høyt. I den siste meningsmålingen spurte jeg om skattenivået er for høyt i Norge? 72 prosent svarte ja, 28 prosent svarte nei.

Hvis du ønsker lavere skatt, må du stemme på Høyre eller Fremskrittspartiet denne høsten. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet hevder at et lavere skattenivå går utover skattefinansiert velferd, noe som er tøv. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker også en gigantisk offentlig sektor som er skattefinansiert. Det blir fortsatt skattefinansierte skoler, skattefinansierte helsetjenester, skattefinansierte barnehager osv…..med lavere skatt.

Torger vil knuse Repvåg

SV er et næringsfiendtlig parti. Lokallagslederen i Nordkapp, Torger Samuelsen, vil i god gammeldags SV-ånd ta livet av private bedrifter. Hans siste forslag med en avgift for fisketurister, vil kunne bety kroken på døra for Repvåg Fjordhotell & Rorbusenter AS.

En avgift på fra 500 til 1000 kroner høres kanskje ikke så mye ut? Torger vil helt sikkert argumentere med at bedriftene må hente inn avgiften gjennom gjestene som kommer på besøk. Argumentet er uspiselig, fordi en turistfiskeavgift bare er èn av mange avgifter som politikerne har pålagt borgerne og bedriftene i dette landet.

Torger Samuelsen lanserte forslaget om en ekstra avgift i et oppslag i Nationen.

Høyre er, i motsetning til SV, et parti som er opptatt av gode rammevilkår for næringslivet. Vi trenger et sterkt næringsliv om Torger Samuelsen og SV skal videreføre alle skattefinansierte ordninger som er vedtatt.

Bildebevis

Noen bildebevis for at jeg var på hytta som ligger på Sarnes i helgen.

Min gamle far tenker, men på hva?

Hytta, sett fra fjellet. Jaja jeg gikk tur.

Blomstrene til fru Solvik.

Mai og Asbjørn som ønsker statsstøtte. Hva er bedre for sosialdemokrater enn å utnytte systemet; jordbær.

Tørrfisk er dyrefor

Mira, familiens stolthet, spiser vanvittig mye tørrfisk. Opptak på Sarnes, lørdag 25. juli. Jeg tror Høyres Bjørn Ronald Olsen har fått en ny kunde.

lørdag 25. juli 2009

Hyttetur på Sarnes

Jeg er på hyttetur på Sarnes, på hytta til gamlingene. Det er lenge siden sist, og mye har skjedd. Mine foreldre har faktisk fått internettoppkobling. Det går sakte, men det er bedre enn ingen ting.

Hvis alt går som det skal, vil jeg legge ut bilder fra Sarnes i morgen. Eller; kanskje ikke?

Sarnes er en flott plass i godt vær, og det har vi vært velsignet med i dag. Over 20 grader og sol. Sjelden kost, men veldig behagelig. Tro om det kommer av at Høyre har ordføreren i Nordkapp for tiden?

Mer sol og glede - med Høyre! :)

Natta alle sammen, sov godt.

Stortingsrepresentant støtter oss i kampen

Vera Lysklætt, stortingsrepresentant for Finnmark Venstre, støtter bloggstafetten mot datalagringsdirektivet. Det bekreftet hun til Liberaleren tidligere i dag.

Som høyremann må jeg innrømme at jeg liker Venstre.

fredag 24. juli 2009

VGs partitest er ikke spesielt god

I går kveld tok jeg partitesten til VG. Dette var min tredje partitest i år, og jeg synes denne testen var den dårligste av testene jeg har prøvd. Jeg har tidligere tatt testene til Nettavisen og TV2.

Jeg synes VG-testen var dårlig fordi jeg havnet mellom stolene i mange spørsmål. Jeg er ingen sosialdemokrat, og det betyr at jeg får problem med spørsmål der statens størrelse øker. Stor stat betyr høye skatter, mange avgifter, detaljstyring og kompliserte regler, noe vi ser i dagens sosialdemokratiske Norge.

La meg gi et lite eksempel for å illustrere hva jeg mener. Ett av spørsmålene i testen er slik: Bør det bygges ut høyhastighetstog?

Jeg har ingen ting imot høyhastighetstog som konkurrerer på like vilkår med de andre aktørene som kjemper om kundene. Likevel måtte jeg svare nei, fordi høyhastighetstog i Norge i kommende stortingsperiode betyr at skattebetalerne må betale mye av regningen. Det burde vært et svaralternativ på spørsmålet som tok hensyn til en privat løsning som ikke begrenser friheten til noen andre, og som ikke skaper ulike konkurransevilkår. Dette var et lite eksempel fra VGs partitest. Jeg kunne nevnt mange andre eksempel fra en under middels partitest.

Mitt resultat på testen:
FrP 75,8 %
Høyre 60 %
Venstre 35,8 %
SV 33,8 %
KrF 32,5 %
Ap 31 %

Hvis du er en konsekvent liberalist, bør du ikke ta denne testen. Den er mer irriterende enn givende. Er du en typisk sosialdemokrat, vil du ha glede av partitesten til VG.

torsdag 23. juli 2009

Høyres valgkampvideo – Hagen flytter

Det er sjeldent jeg skvetter til når jeg ser TV2 nyhetene, men i dag skjedde det. Stein Erik Hagen flytter fra Norge og han gjør det på grunn av regjeringen, var hovedoppslaget i kveldens nyhetssending. At næringslivstopper flykter fra Norge på grunn av politikerne, er grusomt. Norge burde gitt Hagen roser for alt han har skapt, istedenfor å dynge han ned med skatter og avgifter.

Formueskatten er en særnorsk avgift som Stortinget bør avvikle. Reduksjon i inntektene kan dekkes inn på mange måter, men det beste er å kutte i skattefinansierte ordninger. Altså ulike ordninger vedtatt av politikerne. Kun fantasien setter begrensningene!

Det med å gi Hagen roser var en fleip, men jeg mener seriøst at vi skal ta vare på personer som skaper arbeidsplasser og dermed velferd som vi alle nyter godt av i dagens sosialdemokratiske Norge.

Dette er en blogg om kommunepolitikk, men det vil gå utover borgerne i Nordkapp om politikerne skremmer bort næringslivstopper som sørger for mye av verdiskapningen.

Avgi èn stemme på meningsmålingen. Det er tre dager igjen til stemmegivningen avsluttes.

10 år siden…..

Det er, ifølge Finnmarksposten, 10 år siden jeg fikk min andre dom for å nekte vernepliktstjenesten. Under vignetten ”Fp for 10 år siden” stod følgende notis på trykk i dag:


Jeg takker Knut Eivind for tipset. Jeg visste ikke at det var ti år siden jeg fikk dommen fra Senja herredsrett.

Grunnen til at jeg var optimistisk i avisa, var at advokatene mine var optimistiske i forhold til å sette rettshistorie i Senja herredsrett. John Christian Elden var ikke med på rettssaken, men det var Trond Odin Rønbeck. Han var sikker på at vi fikk meddommerne på vår side. Slik gikk det ikke, selv om vi hadde et sabla show i retten.

Det hører med til historien at jeg traff èn av meddommerne på Sjøfarten en del måneder etterpå. Jeg la merke til èn mann som kikket på meg mens jeg inntok Blak Russian. Etter hvert gikk jeg bort til mannen, og spurte hvem han var. Han var nok overrasket over at jeg ikke kjente han igjen, men han fortalte at han var meddommer i saken som gikk på Finnsnes. Jeg kjøpte Black Russian til mannen, og spurte hvorfor jeg ble dømt ettersom advokaten min var sikker på at meddommerne ville gå inn for motsatt standpunkt.

Mannen sa at advokaten min hadde rett, men at dommeren overtalte den andre meddommeren, som var èn kvinne, til å gå inn for dom. Dermed ble voteringen 2-1 i min disfavør, og jeg tapte alle punktene og måtte dermed sone straffen på 120 dager i Vadsø kretsfengsel.

For øvrig gikk militærsaken som forventet. Jeg ble dømt to ganger, og det var nøyaktig det vi regnet med da vi planla min militærnektersak. Saken ble planlagt da jeg var veldig ung, ifølge min gamle mor.

Heldigvis har militærnektere det lettere i dag enn det jeg hadde for ti år siden. Det er fortsatt mye som gjenstår før verneplikten er borte, men vi kommer dit en eller annen gang. Det er helt sikkert!

For flere saker om Forsvaret, sjekk Liberalerens kategori om Forsvaret.

Misbruk av ordet privatisering

I dagens utgave av Finnmarksposten er det et leserinnlegg, uten at innlegget er signert av en person, et parti, en organisasjon eller en fagforening. Innleggets overskrift er ”Privatisering av kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter”.

Vedkommende som har skrevet innlegget vet ikke hva privatisering er. Da blir det vanskelig med en seriøs diskusjon.

Å privatisere er at det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for hverken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Ingen av partiene i kommunestyret har foreslått privatisering av kjøkkentjenesten ved Nordkapp helsesenter.

Les Liberaleren for noen definisjoner, slik at vi får ryddige debatter om konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Liberalerens artikkel er skrevet av redaktør Per Aage Pleym Christensen.

Leserinnlegget som var på trykk i Finnmarksposten, er ikke publisert på internett.

Enig med Høyre

På partitesten som TV2 har publisert, ble partivalget mitt Høyre. Ikke alt i testen er like bra for en liberalist, men jeg er ganske fornøyd med partitesten som TV2 har lansert.

Ta testen du også!

For en liberalistisk mal, sjekk Liberaleren i løpet av torsdagen. Liberalerens redaktør jobber i skrivende stund med redaksjonelt stoff om testen.

onsdag 22. juli 2009

Høyre gjør seg klar til 125-årsmarkering

Den 25. august fyller Høyre 125 år. Størst andel av velgerne hadde partiet i 1894 og fikk en oppslutning på 49,4 prosent. Det var tider det!

Nordkapp Høyre har ikke markeringen i virksomhetsplanen, men kanskje jeg skal foreslå en liten feiring for partiet Høyre. Jeg tror det er en god ide.

Sosialdemokrater hjelper legemiddelindustrien

Det er påfallende at sosialdemokrater, med regjeringen i spissen, hjelper aktører i legemiddelindustrien til å tjene grådig med penger. Svineinfluensaen blir sannsynligvis like alvorlig som Sars og fugleinfluensa, alvorlige sykdommer som likevel rammet langt færre enn det myndigheter i mange land fryktet.

Det er greit å komme med advarsler, men advarslene bør stå i stil med de negative konsekvensene en sykdom har.

Ordtaket det er farlig å leve, en kommer til å dø passer til denne bloggposten.

tirsdag 21. juli 2009

Valginformasjon

På nettstedet til Radio Nordkapp er det nå lagt ut viktig informasjon om valget 2009. Reklameknappen skal være tilgjengelig i nøyaktig èn uke.

Nordkapp bør bosette flyktninger

Nordkapp kommune blir gjennom et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektorat, bedt om å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger.

Politikerne har erfaring med å være positiv til mennesker som trenger hjelp. Jeg forventer at den positive holdningen videreføres. Kristina Hansen har kalt Nordkapp kommune for en internasjonal kommune. En liberal flyktningpolitikk er en naturlig konsekvent av ordførerens uttalelse.

Flyktningpolitikken skal ikke berge kommuneøkonomien, men det ligger betydelig med ekstratilskudd i potten til kommuner som tar imot mindreårige flyktninger.

La oss imøtekomme henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektorat. Ja til et flerkulturelt samfunn!

mandag 20. juli 2009

Flertallet av velgerne er uenige med Tore Fosse

Dersom Tore Fosse fikk bestemme skatte- og avgiftspolitikken i Norge, ville det vært tre spørsmål på selvangivelsen.

Spørsmål 1: Hvor mye tjente du?
Spørsmål 2: Hva betalte du i skatt?
Spørsmål 3: Når kan vi hente resten?

Heldigvis ønsker ikke borgerne et sånt samfunn. Borgerne har tydeligvis fått nok av det høye skattetrykket, til glede for Høyre og FrP.

PS: På tre år har toppskatten rammet 200.000 nye, vanlige lønnstagere, ifølge Skattebetalerforeningen. Det er dagens rødgrønne flertall som har skylden!

Jeg har laget en ny meningsmåling. Spørsmålet er enkelt: Mener du at skattetrykket er for høyt i Norge? Svar ja eller nei! Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

søndag 19. juli 2009

Overraskelsen

I kveld gikk jeg en tur på kiosken. Hos ho Trine, som forresten er politiker for Høyre, kikket jeg på veggen der filmene står. Det tok to sekunder før jeg la merke til coveret ”Maradona”. Det er altså laget en spillefilm om Maradonas liv, mannen som en gang var verdens beste fotballspiller. For en gledelig overraskelse, og jeg gleder meg som et lite barn til å sette på filmen.

Maradona var en gigantisk spiller og jeg greier ikke å irritere meg over at han drev med ulovligheter, blant annet kokain. Fotball er kunst og Maradona var èn av verdens største kunstnere.

Hundre deltakere i bloggstafetten

Bloggstafetten mot datalagringsdirektivet har nå nådd 100 deltagere. Liberaleren har publisert alle bloggene som deltar i stafetten.

Jeg håper flere Nordkapp-personer deltar i bloggstafetten!

lørdag 18. juli 2009

Ulf Syversen kan ikke liberalisme

En beruset mann fra Honningsvåg skal visstnok ha bæsjet i avgangshallen i Tromsø natt til i dag, ifølge Finnmark Dagblad.

Ulf Syversen, en kjent Ap-politiker i Nordkapp, skrev følgende på min Facebook-vegg i kveld:
Du synes vel at det er passe liberalt å drite på gulvet foran skranken på Langnes. Må man, så må man og ingen offentlige reguleringer og påbud skal begrense enkeltmenneskets handlefrihet.

Meldingen fra Syversen forteller hvor skremmende lite Ap-politikere kan om liberalisme og eiendomsrettigheter.

fredag 17. juli 2009

Stemmerett for 16-åringer? Kanskje også i Nordkapp!

Nordkapp kommune har endelig søkt om å få være med på forsøksordningen om stemmerett for 16-åringer. Mine lesere har sikkert lagt merke til brummingen min i forbindelse med at kommunen ikke sendte en søknad, til tross for et vedtak i formannskapet. Nå er feilen rettet opp fra kommunens side, og Nordkapps søknad er registrert hos Regional- og kommunaldepartementet.

--Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en søknad fra Nordkapp, sier Stein Ove Pettersen hos departementet i en kort kommentar gjennom en telefonsamtale som han hadde meg med tidligere i dag.

Pettersen la til at hvor mange kommuner som blir valgt ut og hvem som får være med på ordningen, vil bli avgjort i løpet av høsten.

Nordkapp er igjen med i kampen. Ettersom jeg ikke vil røpe at jeg snakker politikk med Tore Fosse, kommer jeg ikke til å gi bort kompliment til mannen som sørget for at formannskapets vedtak ble fulgt opp.

Godt jobbet!

torsdag 16. juli 2009

Per Sandberg tok feil om datalagringsdirektivet

Politikere tar ofte feil. Nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, kan sikkert skrive under på den påstanden.

Foran landsstyremøtet som Fremskrittspartiet avholdt i februar 2009, kom Liberaleren med en oppfordring. Vi ba leserne sende e-poster til Siv Jensen, for å få en klarere formulering om datalagringsdirektivet i partiprogrammet for perioden 2009 – 2013.

På vegne av Fremskrittspartiet sendte Sandberg ut svar. Han kom med løfter om at datalagringsdirektivet skulle avklares i 2009. Det var tydeligvis hovedargumentet mot et klarere standpunkt mot direktivet i partiprogrammet for den kommende stortingsperioden.

Denne stortingsperioden er snart over. Det nærmer seg faktisk et nytt valg, og datalagringsdirektivet er fortsatt uavklart i Stortinget. Per Sandberg, du skulle fulgt Liberalerens oppfordring fra februar 2009.

Delta i bloggstafetten som pågår for fullt. Denne saken er for viktig til å ikke bry seg.

Lyst på spennende jobb i Honningsvåg?

North Energy søker etter prosjektleder til Honningsvåg-kontoret. Søk, søk, søk. Det hadde gøy å få en ny borger, et nytt kapitalistsvin til byen med sans for frihet.

Er imot mobiltelefoner

På nettstedet til Radio Nordkapp har sjefen skrevet at undertegnede er imot mobiltelefoner. Det er kanskje ikke så rart?

Les kveldens artikkel i Liberaleren.

De lokale politikerne bruker agurktiden dårlig

De lokale politikerne fra samtlige av partiene bruker agurktiden dårlig. Sommeren er et eldorado for de som liker å komme med politiske utspill i media, men bortsett fra noen uttalelser fra ordføreren har politikerne i Nordkapp brukt agurktiden dårlig.

Da jeg var aktiv var sommeren viktig, fordi det var enkelt å komme i avisa. Oppslag i media er viktig blant annet for å få økt oppslutning om både partiene og sakene.

onsdag 15. juli 2009

Gode eller dårlige guider?

Nordlys har en artikkel der Norges Guideforbund fortviler over det lave kunnskapsnivået hos mange utenlandske guider. I tipset som jeg fikk på e-post, mener leseren at også Nordkapp har et betydelig forbedringspotensiale på guiding. Den anonyme leseren redegjør kort for sitt syn i e-posten, en redegjørelse jeg har tenkt å holde for meg selv.

Jeg vet ikke om det finnes mange dårlige guider i Nordkapp. Jeg har kun hørt historier fra en del bussjåfører, og alle historiene er ikke like hyggelige selv om mange av dem er morsomme. Når en guide i en buss lefser av seg at Nordpolen er like borti der, da har både bussjåføren og andre lov til å lure på hva guiden driver med. Jeg må også legge til at jeg har hørt fine historier om guider som har gjort en strålende jobb, uten overdrivelser og ren løgn.

Lars Helge Jensen har tidligere lansert tanker om et sertifikat for reiselivsfolk i media. Forslaget var dårlig da det ble lansert og er like dårlig i dag. Opplæringen bør gis av arbeidsgiver fordi det er i deres interesse at de ansatte gjør en så god jobb som mulig. Det bør ikke komme et nytt pålegg eller nye skattefinansierte ordninger, heller ikke for guidene.

tirsdag 14. juli 2009

Ap er dårligst på kunnskap

Det er mange grunner til forkaste Arbeiderpartiet ved høstens stortingsvalg. At Arbeiderpartiet er dårligst på kunnskap, er et viktig argument.

Det er Abelia, NHOs organisasjon for kunnskapsbedrifter, som har gått igjennom valgprogrammene for å finne ut hvem som er mest kunnskapsvennlige. Høyre scoret naturlig nok høyt på undersøkelsen.

Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk

Da Nordkapp kommunestyre liberaliserte skjenkepolitikken medførte det ingen ulemper. Ikke en gang alkoholkonsumet har økt merkbart. Å tillate skjenking til klokken 02:00 er blant de beste handlingene foretatt av politikerne i Nordkapp.

Da Vadsø reduserte skjenketiden, økte antall voldshandlinger kraftig. Derfor ønsker Høyre nå, fornuftig nok, å liberalisere alkoholpolitikken i Vadsø. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

I Nordkapp er det fortsatt mer å gå på. Hvis Stortinget ikke endret alkoholloven, bør kommunestyret vedta skjenking til klokken 03:00.

Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

En rekke bloggere og andre som er opptatt av personvern sender i dag en klar melding til regjeringen om at de må ta stilling og si nei til EUs Datalagringsdirektiv. Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati.

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet:

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.
Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.
Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.
Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik regjeringen har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.
Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

Mer om bloggstafetten hos Liberaleren.

mandag 13. juli 2009

Tannlegen i morgen

I dag tidlig, da jeg lå i sengen, drømte jeg om milliarder i skattelettelser. Jeg hadde tanker om Norge som et skatteparadis. Plutselig kjente jeg noe hardt på tunga. Jeg bantes og skjønte med en gang at en fylling hadde ramla ut fra ei tann som ikke er så glad i meg. Jeg ringte mine venner på tannlegekontoret og så serviceinnstilt som dem er, fikk jeg time raskt. Timen er i morgen klokka 08:15.

Time i morgen tidlig betyr lite søvn i natt. Eller hvis jeg sovner, blir det helt sikkert mareritt over dama som har all makt over meg i morgen tidlig. Jeg har tannlegeskrekk, og innrømmer det.

Til de som jeg snakker med i morgen; beklager hvis jeg er grinete. Er jeg sur, betyr det at natta var rimelig dårlig.

Jeg hadde vært like redd om Nordkapp hadde private tannleger, men gleden med å besøke en privat tannlegeklinikk hadde vært større.

For øvrig har Nordkapp Høyre-ordfører de neste ukene. Lars Helge Jensen er fungerende ordfører fordi Kristina Hansen er på ferie. Små gleder blir store gleder når jeg tenker på tannlegetimen.

Melding til meg selv

Jeg får ikke sendt e-post til meg selv. Jeg sender og sender, men ingen e-poster kommer på min private adresse som jeg bruker hjemme. Derfor denne korte meldingen til meg selv:
Tannlegen tirsdag klokken 08:15.

fredag 10. juli 2009

Narkotikaproblem i Finnmark

Ja vi har et narkotikaproblem i Nordkapp, men forbud er ikke en god løsning.

Politimesteren i Vestfinnmark, Geir Ove Heir, mener ordførerne må innrømme et narkotikaproblem i finnmarkskommunene. Jeg gjør det gjerne for Kristina Hansen, selv om Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Senterpartiet og Kystpartiet ikke har en annen løsning enn å fortsette en krig som politikerne umulig kan vinne.

Krigen mot narkotika er mislykket. Når 14-åringer blir tatt med dop, skulle det være bevis nok for at politikken må liberaliseres. Et narkotikafritt samfunn er kun en illusjon!

Politikerne mener vinmonopolordningen sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. Denne tenkingen skulle vært overført til narkotika. Et kontrollert salg er mye bedre enn et ulovlig salg som ikke lar seg kontrollere. På alkohol er det tverrpolitisk enighet om dette, på narkotika må en være liberal eller en liberalist for å innse galskapen.

Jobber med Bransjeguiden

Denne måneden jobber jeg blant annet med Bransjeguiden på nettstedet til Radio Nordkapp. Det er et heftig arbeid fordi jeg skal snakke med veldig mange personer. Når arbeidet er ferdig om 8-10 dager skal jeg ha snakket med over hundre personer på telefon. Det høres ikke så mye ut, men det er en betydelig mengde midt i ferietiden.

Bransjeguiden ja, et nettilbud som vi utviklet for en del år siden. Det startet med en idé. Jeg ruget lenge på ideen. Jeg tok til slutt kontakt med min bror og han utviklet første versjon av tilbudet. Etter hvert har vi videreutviklet systemet og har nå en guide som fungerer optimalt.

Bransjeguiden er et populært tilbud på nettstedet til Radio Nordkapp. Trefftallene varierer litt, men registeret oppnår ofte 8 000 sidevisninger per måned. Det betyr at folk bruker registeret slik vi håpet da ideen ble unnfanget for mange år siden, nemlig som et oppslagsverk eller en slags telefonkatalog om du vil.

Jeg har siden 1. februar 2001 vært med på å utvikle mange tilbud på internett. Bransjeguiden er kanskje det jeg er mest stolt av. Registeret overlever fordi parter gjør frivillige avtaler med hverandre.

torsdag 9. juli 2009

En fantastisk gjeng og et godt arrangement

Jeg synes gjengen bak Midnattsrocken gjør en fantastisk jobb. I dag starter årets rock, og jeg ønsker hele Porsanger lykke til med arrangementet. Programmet er helt rått og jeg er sikker på at Midnattsrocken 2009 vil bli en flott opplevelse for publikum.

Mer om Midnattsrocken hos RadioNordkapp.no eller RadioPorsanger.no.

Sommer i Honningsvåg


onsdag 8. juli 2009

Nordkapp-skolen er god

Det er en fryd å studere resultatene fra Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, èn av de beste skolene i fylket. Ettersom Norge bruker mye, veldig mye skattefinansierte midler på skoler, bør dette være et viktig område for alle som er interessert i politikk.

Fullføringsgraden ved skolen var i forrige skoleår 84 prosent. Det betyr at 84 prosent av elevene har fått vitnemål og godkjent i alle fagene. 84 prosent er faktisk bra, selv om det er synd i elevene som ikke besto.

Skolen i Honningsvåg ligger også helt i toppen i Finnmark når det gjelder gode snittkarakterer. Det er viktig, og det viser at mange personer som er ansatt på skolen har gjort en veldig god jobb.

John Arne Andersen & co, vel blåst for skoleåret 2008/2009.

tirsdag 7. juli 2009

Norge stod stille?

Jeg tror Nordkapp og Norge stod stille mens ”begravelsen” av Michael Jackson gikk på TV. Ikke en mail mens TV-sendingen pågikk. Måtte mister Jackson dø hver dag. Det har vært en behagelig kveld.

Det med død var en fleip da.

mandag 6. juli 2009

Ny partitest i Nettavisen

I juni kom Nettavisen med den første versjonen av partitesten foran høstens stortingsvalg. Nå er en ny versjon publisert. Liberaleren, ved Per Aage Pleym Christensen, har tatt testen. Gjør det du også!

Radio Porsanger på nett

Foreningen Radio Porsanger har fått et nettsted. Jeg håper politikerne, partiene, lag, foreninger og organisasjoner i Porsanger kommune benytter seg av mulighetene nettstedet gir.

Foreningen Radio Porsanger har et tett samarbeid med Radio Nordkapp.

Det er undertegnede, på vegne av Visto AS, som har levert nettstedet.

Rart

Det er faktisk merkelig at Nordkapp ikke er på listen over 49 plasser som reisemagasinet Reiser & Ferie har plukket ut som verdt et besøk.

I Finnmark er det Grense Jakobselv som får best skussmål, og havner på 15. plass. Hammerfest er plassert på 24. plass, mens Skallelv er på 33.plass, ifølge Radio Nordkapp.

Tro hvorfor Reiser & Ferie ikke liker Nordkapp eller attraksjonene som vi har i nærområdet?

søndag 5. juli 2009

Test av kameraet


Jeg har fått nytt kamera. Testen ble foretatt på hunden Mira og på Bella, en homofil katt på 11 kilo. Egentlig skulle jeg ta bildet av mor og far, men begge nektet. Jeg tror ikke de ønsker oppmerksomhet fordi gamla satser på å bli nominert på Arbeiderpartiets liste i 2011. Jaja.

lørdag 4. juli 2009

Bombe; flertall for redusert stemmerettsalder

Mine lesere er for redusert stemmerettsalder. I den siste meningsmålingen spurte jeg om stemmerettsalderen bør senkes. Det ble gitt to alternativ, ja og nei. 57 prosent svarte ja, 43 prosent svarte nei. Det ble kun avgitt 14 stemmer.

Det betyr at et flertall er enig med meg, med SV og med Venstre. Disse to partiene ønsker redusert stemmerettsalder og har fremmet forslag om det på nasjonalt plan.

I Nordkapp ble det vedtatt at kommunen skulle søke Kommunal- og regionaldepartementet om å få være med på forsøksordningen i 2011. Av en eller merkelig grunn har ikke rådmannen, som er betegnelsen for administrasjonen, fulgt opp vedtaket. Kommunen står i hvert fall ikke på departementets liste over kommuner som ønsker å være med på ordningen. Jeg forventer at politikerne rydder opp i rotet på rådhuset. Det må være rutiner for at vedtak blir iverksatt.

fredag 3. juli 2009

Radio Porsanger på nett

Mens normale folk har drukket øl i kveld, har jeg jobbet med nettstedet til Radio Porsanger. Jeg er omtrent ferdig, og nettstedet blir forhåpentligvis publisert om noen dager.

Vi starter denne nettsatsingen rimelig forsiktig. Blir det en suksess, vil vi utvide med et nytt nettsted som gir flere muligheter for brukerne av www.radioporsanger.no.

Det er sabla artig å jobbe med internett, fordi resultatene er veldig målbare gjennom nøyaktige trefftall. Høye trefftall gir gode inntjeningsmuligheter for en reklamemann, også kalt kapitalistsvin.

Da er det på tide å ta en Black Russian, den første siden klassetreffet i juni.

Departementet har lagt ut listen

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt ut listen for kommunene som ønsker å delta i forsøksprosjektet med stemmerett for 16-åringene i 2011. Til tross for at Nordkapp har fattet positivt vedtak, er det umulig å finne Nordkapp kommune på listen.

Jeg kjenner jeg dirrer av sinne, fordi oppfølging av politiske vedtak er viktig. Uten at vedtak blir fulgt opp, er demokratiet verdiløst.

Nå er ikke stemmerett for 16-åringer en god høyresak, men det er uvesentlig for meg. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. 16 og 17-åringene er absolutt en viktig del av befolkningen.

Pleym gjør det godt på bloggkåring

Liberalerens redaktør gjør det godt på bloggkåringen som Svein Tore Marthinsen gjennomfører. Det fikk meg til å gjøre et intervju med mannen som gjennomfører konkurransen. Intervjuet er publisert hos Liberaleren.

Besøk gjerne noen av bloggene i konkurransen. Det er mange som gjør en veldig god jobb.

torsdag 2. juli 2009

Vi har evaluert Nordkappfestivalen 2009

Jeg er for åpenhet, stor åpenhet. Derfor kan jeg med stolthet si at fotballgruppa har lagt ut evalueringen av Nordkappfestivalen 2009 på nettstedet til HT & IF.

Jeg mener bestemt at det er første gang et sånt dokument blir presentert for offentligheten gjennom å publisere dokumentet på internett.

Ja til åpenhet. Åååå hørtes ut som en Venstre-politiker i kveld.

Ansett Idar Jensen

Nordkapp kommune sliter med å få søkere til rådmannsstillingen. Kommunal Rapport omtaler saken.

Jeg vet om en del lokale personer som kan gjøre en veldig god jobb som rådmann. For flere år siden lanserte jeg Leif Gustav Olsen for en del personer i Høyre og Arbeiderpartiet. Nå er jeg fristet til å foreslå Idar Jensen, rett og slett fordi han er dyktig og skjønner rollene i den kommunale forvaltningen.

Han må selvfølgelig søke som alle andre, men han vil gjøre en fantastisk jobb. Dessuten vil han, dersom han skulle bli rådmann i Nordkapp, bli i jobben over en lengre periode. Nordkapp trenger kontinuitet!

Hvem har slurvet i jobben?

Jeg jublet fordi Nordkapp kommune, gjennom formannskapet, vedtok at kommunen skulle søke om å få delta i forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalget i 2011.

NRK har publisert en liste over kommuner som vil delta i forsøksordningen. Nordkapp kommune står ikke på listen. Mitt spørsmål er; hvem i hel…… er det som har slurvet eller rett og slett ikke gjort jobben sin i denne saken?

Nå er jeg irritert, fordi dette er nok et eksempel på inkompetanse og slurv i Nordkapp kommune.

Til kommunens forsvar kan det være at NRK har glemt å ta med Nordkapp kommune på listen i sitt oppslag, men en slik forglemmelse er lite trolig.

onsdag 1. juli 2009

Black Russian fra utlandet

Fra i dag av kan jeg faktisk bestille varene til min deilige, gode, søte Black Russian i utlandet. Mer hos Liberaleren.

Dette er et bittelite fremskritt for oss som ikke ønsker oss et statlig vinmonopol.