tirsdag 13. september 2011

mandag 12. september 2011

Noen tanker om Nordkapp-valget

I den nestsiste bloggposten skal jeg skrive om tankene jeg har rundt kommunestyrevalget i Nordkapp. Arbeiderpartiet ble valgets vinner. Høyre gjorde et greit valg. SV og FrP gikk kraftig tilbake. Venstre og Senterpartiet blir ikke representert i kommunestyret i den kommende perioden.

Arbeiderpartiet:
42,2 prosent, en fremgang på 10,2. Det gir ni kommunestyrerepresentanter i et kommunestyre som den neste perioden skal bestå av 19 representanter.
Et formidabelt resultat og helt fortjent. Arbeiderpartiet møter svært liten konkurranse i politikk og organisasjon, og er kommunens ledende parti.

Jeg håper Hans Arvid Hansen har fått mange personstemmer. Nordkapp kommune trenger han i formannskapet!

Høyre:
21,7 prosent, en fremgang på 8,1. Det gir fire kommunestyrerepresentanter. Tenk den oppslutningen det kunne vært om Høyre var et alternativ til Arbeiderpartiet i folkevalgte organ. Alt lå til rette for Høyre i dette valget på grunn av partiets oppslutning nasjonalt. Dessverre er utbytte i Nordkapp bare passe godt. Det er Nordkapp Høyres egen feil! Jeg ber tillitsmannsapparatet i Nordkapp Høyre se på andre kommuner i Finnmark, blant annet Alta, Hammerfest og Porsanger der Høyre driver organisasjonen godt. Alle lokalsamfunn trenger konkurranse om politikk og det er Høyre som må være Arbeiderpartiets konkurrent!

SV:
23,7 prosent, en tilbakegang på 5,8. Det gir fem kommunestyrerepresentanter.
Helt naturlig. SV gjorde et sykt godt valg for fire år siden på grunn av Tore Fosses popularitet.

FrP:
7,0 prosent, en tilbakegang på 6,1. Det gir én kommunestyrerepresentant.
FrP har vært ekstremt dårlig i inneværende periode, og har stemt sammen med Arbeiderpartiet og Høyre i veldig mange saker. Det er ikke FrP-politikk som blir gjennomført i Nordkapp kommunestyre. Jeg kjenner personer som har blitt ekskludert fra partiet på grunn av mindre ting. Renate Olsen & co kan takke seg selv. Ikke fikk de drahjelp fra nasjonalt hold i denne valgkampen. FrP må fronte fremskrittspartipolitikk!

Senterpartiet:
2,4 prosent, en tilbakegang på 5,2. Gir ingen kommunestyrerepresentanter.
Helt fortjent. Senterpartiet har omtrent ikke vært tilstede i inneværende periode. Ved oppmøte har SP-representantene vært helt like resten av kommunestyret. Dersom senterpartifolkene er opptatte av politikk, hvorfor melder de seg ikke inn i et etablert parti? For eksempel Arbeiderpartiet/SV som de i stor grad stemmer sammen med i løpet av en valgperiode.

Venstre:
2,9 prosent, en fremgang på 2,9 ettersom Venstre ikke stilte liste i Nordkapp i 2007. Venstre blir ikke representert i kommunestyret.
Kim Sandberg har i valgkampen vist at han er dyktig. Det er synd for den politiske debatten at han ikke kom inn i kommunestyret. Nordkapp hadde fortjent politikere som tenker annerledes enn den store grå massen. Politikk er fordeling av byrder og goder, men det handler også om ulike løsninger. Venstre kunne gitt Nordkapp helt nye tanker. At Venstres forsøk i Nordkapp ble mislykket, gjør meg kun trist.

Oppslutningen:
Valgoppslutningen på 59 prosent bør gi alle politikerne et tankekors. Så lenge alle er helt like, er det vanskelig for velgerne å finne sitt parti. Så lenge valgprogrammene ikke stemmer overens med det partiene gjør i kommunestyret, blir det skapt politikerforakt. Den lave oppslutningen bør være problematisk for alle partiene i Nordkapp.

Arbeiderpartiets er valgets vinner i Nordkapp

Tallene fra Valg.no for kommunestyrevalget i Nordkapp er klare. Arbeiderpartiet er valgets vinner i Nordkapp, slik jeg har spådd. Høyre gjør også et greit valg, men det er et blodrødt kommunestyre uten at det spiller stor rolle ettersom partiene i Nordkapp er identiske i praktisk politikk.

Venstre kom ikke inn. Det er trist!!!

Sjekk Valg.no.

Ordførerens hjørne

Mange ordførere har fått en del av kommunens nettsted som de kan bruke til å markedsføre seg selv, politikken som de fronter og kommunen.

Noen ordførere er flinke til å skrive jevnlig på kommunens nettsted, mens andre bruker ordførerens hjørne relativt sjelden. I dag var det store oppslag, blant annet på Nordlys.no, om at ordføreren i Torsken kommune, Fred Ove Flakstad, bruker sitt hjørne til å drive valgkamp.

Har ordføreren egne sider på kommunens nettsted, bør det være tillatt å oppdatere sidene. Det blir først problematisk den dagen ordføreren skal redigere nettstedet, altså overta redaktøransvaret for kommunen på nett. Det kan gi opposisjonen, kommunens ansatte og innbyggerne en politisk propagandamaskin som kun jobber for deler av kommunestyret. Det er ikke en ordfører verdig.

Fred Ove Flakstad har ikke vært aktiv på kommunens nettsted, men han har publisert poster siden 2007. Han burde bruke ordførerens hjørne langt mer enn han har gjort.

Opposisjonspolitikere som er imot at ordføreren skal ha egen tumleplass på nett, bør ta dette opp på en formell måte. Gjerne i formannskapet. Inntil det skjer, er det mer enn greit at ordføreren fyller ordførerens hjørne på internett.

Vår ordfører hadde ordførerens hjørne på kommunens nettsted da hun startet i vervet for fire år siden. Ettersom hun sjelden skrev noe, ble denne vignetten tatt bort fra nettstedet. Jeg skulle gjerne sett Kristina dele tankene hun har med leserne av kommunens nettsted.

Fornøyd med meg selv

Selv om jeg er kritisk til mange av partiene og mange politikere, har jeg jobbet godt og gitt dem gode tilbud på reklamer i valgkampen. Jeg har hatt Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og SV som kunder i valgkampen. Jeg tror alle jeg har gjort avtaler med, er fornøyd med servicen som er gitt.

I neste kommunevalgkamp, altså i 2015, er det forhåpentligvis et nytt flertall på Stortinget. Jeg håper et eventuelt nytt flertall åpner for politisk TV-reklame. Det er fullstendig meningsløst at politikerne kan kjøpe reklameplass på radio og på internett, men ikke på TV. Det gir ekstremt ulike konkurranseforhold mellom aktører som er avhengige av reklamepenger. Politisk vedtatt forskjellsbehandling er like kvalmende som melk utgått på dato.

Knall på kultur, elendig på skole

Nordkapp kommune er Norges 222. beste kommune på rangeringen som NRK har foretatt. Vi får knallkarakterer på kultur, passe på barnehager og rimelig dårlig på resten.

Husk: Det har i inneværende periode vært tverrpolitisk enighet om politikken på områdene. Marita Melbø Nilsen prøvde å få en temadag om skole i kommunestyret i begynnelsen av perioden, men forslaget ble dårlig mottatt.

Nå er det mulig å rive noen av tallene i undersøkelsen i stykker, men det er uten tvil rom for ekstreme forbedringer i Nordkapp på mange felt.

Politikere på mattekurs

Fylkesmannen i Nordland vil gi politikerne opplæring i mattematikk. Kurset burde vært unødvendig, men ROBEK-tallene viser at mange lokalpolitikere ikke tar økonomiske spørsmål spesielt alvorlig.

Roar Kvitvik hos Fylkesmannen i Nordland mener, ifølge NRK.no, at politikerne mangler god skolering.

--Vi skal nå ut i kommunene og presentere en veileder i kommunal økonomi for folkevalgte. Mange kommuner står overfor tøffe prioriteringer. Derfor er det svært viktig at politikerne tar grep, sier Roar Kvitvik.

Over tid er det ingen som kan bruke mer penger enn de har. Kommuner som er på ROBEK-listen har hatt økonomisk overforbruk. Politikerne har ikke tatt nødvendige grep.

Det er i skrivende stund 50 kommuner på Register om betinget godkjenning og kontroll. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for å registrere kommuner som har rot i økonomien.

Det finnes flere medisiner for å rydde opp i økonomisk kaos, men den beste kuren er trolig at politikerne setter grenser for politikk. Det betyr å redusere offentlig sektor og overlate oppgaver til private aktører.

På listen som departementet offentliggjorde 5. september, er Nordkapp endelig ute av ROBEK. Det er flaut at vår kommune har vært en ROBEK-kommune.

Politikk er fantastisk artig

Jeg har akkurat lest igjennom Twitter.com. Det er mange politikere som er ekstremt spente på valgresultatet. For de fleste kommuner kan valgresultatet bety eiendomsskatt, eller lavere eiendomsskatt. Det kan bety konkurranseutsettelse av tjenester og privatisering av småoppgaver i kommunesektoren, blant annet kino. Det kan bety økt fokus på skole eller åremål på sektorsjefer. Det er kun fantasien som setter grenser for hva politikerne kan gripe fatt i. Budsjettvedtakene legger rammen for mye av arbeidet som politikerne skal utføre i kommunesektoren.

Jeg skjønner godt at mange er spente på valgresultatet. Politikk er fantastisk morsomt og lærerikt. Jeg håper Høyre-foreninger som har nedlagt stor innsats de siste fire årene får betalt for arbeidet. Jeg tenker spesielt på Alta, Hammerfest og Porsanger Høyre som jeg har fulgt litt denne valgperioden.

Selv om jeg er svært skeptisk til sosialdemokrater, helt uavhengig av partitilhørigheter, er det mange hyggelige mennesker som driver med politikk. Eller; politikere er helt vanlige mennesker som har fått tilslutning gjennom valg. Vanlige mennesker er stort sett hyggelige. Jeg er ikke spesielt glad i politikeren Lars-Helge Jensen (H), men han er en trivelig mann som er opptatt av lokalsamfunnet. Jeg synes FrPs Renate Olsen har gjort en grusomt dårlig jobb de siste fire årene, men hun er en flott dame med god humor. Jeg synes Werner Hansen (Ap) er en grei kar, men han har vært med på å kjøre kommunens økonomi i grøfta gjennom å bruke mer penger enn kommunen har.

De som blir valg i Nordkapp, i Hammerfest, i Alta, i Trondheim og i Oslo, har alle muligheter til å gjøre livet bedre for mange borgere. For meg er det viktig med engasjement og jeg setter ekstra stor pris på om engasjementet blir brukt til å flytte makt fra politiske organ og over til borgerne. Det betyr i realiteten en mindre kommunal sektor. En kommune som driver med alt fra A til Å gir minimalt med spillerom for private aktører.

Jeg tror ikke en politiker eller en kommune kan bli best på alle områdene. Å prioritere er viktig, altså velge ut noen satsingsområder. Jeg synes økonomi er det viktigste området, for uten god økonomi er det vanskelig å redusere eiendomsskatten. Uten penger er det vanskelig å satse på skole, på helse og på omsorg. Jeg håper politikerne som blir valgt på mandag brenner for å sette grenser for politikk. Uten klare grenser vil kommunene og staten vokse oss over hodet. Nordkapp er et eksempel på en kommune som driver med alt, og det er ikke penger nok til alle oppgavene som politikerne prioriterer.

Mitt beste minne fra politikken er fra perioden 2003 – 2007. Jeg var Høyres medlem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Foran hvert møte samlet jeg alle varamedlemmene. Vi gikk igjennom sakskartet og bestemte oss for standpunkt og hvilke forslag vi skulle fremme i sakene. I én av sakene, fremmet Odd-Arne Nilsen et forslag i avdelingsstyret om å styrke basisfagene i skolen på bekostning av kultur. Jeg husker ikke ordlyden i forslaget, men jeg husker hva som skjedde etter at møtet var over. Tore Fosse (SV) kom innom meg på kontoret. Han var rystet over forslaget som Nilsen fremmet på vegne av Høyres fraksjon, men han sa at dette var den artigste debatten han hadde vært med i på svært lenge. Sterke fronter og politiske uenigheter er kun et gode, slik jeg ser det. Det er derfor vi har ulike politiske partier.

Politikere som setter seg inn i sakene og tar med partiorganisasjonen i beslutningsprosessen, vil få fire fantastiske år. Lite er så morsomt som politikk når målsetningen med arbeidet er klart. Politikere som åpner konvoluttene på møtene og som møter opp for kaffe og kaker, vil få det tøft. Slike politikere mangler det viktigste, nemlig engasjement. Uten et sterkt engasjement er det vanskelig å gjøre en god jobb.

Jeg ønsker alle et godt valg. Jeg har allerede valgt ut kommuner og politikere jeg skal følge ekstra godt på valgkvelden.

søndag 11. september 2011

Lars-Helge kan forbli varaordfører

Like etter at valgresultatet er klart i Nordkapp, vil Nordkapp Arbeiderparti ha et styremøte. På dette møtet vil de første strategiene for valgteknisk samarbeid bli vedtatt. Ja, det blir valgteknisk samarbeid, ikke politisk samarbeid fordi samarbeidet med Høyre og FrP i inneværende periode har vært en total fiasko. Det er faktisk utrolig at Høyre og FrP lot seg lure av Arbeiderpartiet. Det sier mye om hva verv betyr for personene i Nordkapp-politikken. De hadde fått de samme vervene med valgteknisk samarbeid.

Nordkapp Arbeiderparti kommer til å gjøre et godt valg. Rett og slett fordi det mangler gode alternativ. Selv om valgresultatet blir godt, er det lite trolig at partiet får rent flertall. Dermed må partiet samarbeide med andre når kommunestyret blir konstituert.

Av de tre siste periodene, har Arbeiderpartiet samarbeidet én gang med Høyre, én gang med SV og én gang med Høyre/FrP. I perioden 1999 – 2003 var det valgteknisk samarbeid som sørget for at Arbeiderpartiet og Høyre fikk henholdsvis ordfører og varaordfører. I perioden 2003 – 2007 var det samarbeid mellom Arbeiderpartiet og SV. Ulf Syversen ble ordfører, mens Tore Fosse ble varaordfører. I inneværende periode er samarbeidet godt kjent. Kristina Hansen er ordfører og Lars-Helge Jensen er varaordfører.

Jeg tror Arbeiderpartiet gjør et godt valg i Nordkapp og jeg tror Høyre gjør det greit. Sammen vil disse to få flertall i et kommunestyre som i neste valgperiode skal bestå av 19 representanter. Ettersom Arbeiderpartiet ser på Lars-Helge Jensen som en god sosialdemokrat og en politiker som ikke fronter Høyre-politikk i veldig stor grad, tipper jeg at Arbeiderpartiet tar kontakt med Høyre. Jensen har vært varaordfører i to av de tre siste periodene, uten at han har gjort mye som har krasjet med det Arbeiderpartiet eller det ordføreren står for.

Da Tore Fosse var varaordfører, i perioden 2003 – 2007, ble Fosse ekstremt populær og sørget for et sykt godt SV-resultat for inneværende periode. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet ønsker seg en slik situasjon igjen. Dermed får Høyre et tilbud som Lars-Helge Jensen ikke vil avslå. Får Arbeiderpartiet rent flertall, vil partiet unngå valgteknisk samarbeid og Ole Håvard Olsen blir varaordfører og gruppeleder for partiet i kommunestyret.

Personlig bryr jeg meg ikke om det politiske spillet i forbindelse med konstitueringen. Jeg er opptatt av politikk, ikke verv, og jeg håper de ikke-sosialistiske partiene fronter nye løsninger som gir fremskritt i lokalsamfunnet. Troen er ikke sterk, men håpet er tilstede.

Uansett samtaler om valgteknisk samarbeid, håper jeg avtalene blir inngått raskt. Budsjettarbeidet for 2012 er viktig og politikerne bør bruke tid på dette arbeidet og ikke på politisk spill om posisjoner.

Pleym sliter også

Per Aage Pleym Christensen, redaktør i Liberaleren og medlem av Venstre, sliter foran årets kommunevalg. Les artikkelen.