fredag 16. november 2007

Politivedtekter

Jeg har vært med på å behandle politivedtektene for Nordkapp i kommunestyret. Det er veldig mange år siden. Jeg husker ikke vedtaket eller debatten. Jeg kan huske at jeg ikke la mye arbeid i saken, og den latskapen kommer aldri til å gjenta seg. Neste gang saken skal opp, skal jeg engasjere meg gjennom behandlingen i Høyre.

Nordkapp kommune skal ikke kopiere vedtektene til Sømna kommune. Mer hos Liberaleren.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Politivedtektene for Nordkapp finner du her:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-19930827-0882.html

At en liberalist har vært med på å vedta dette, viser at du ikke bare må ha sovet, men vært nærmere bevissløs når dette ble behandlet i kommunestyret.

Solvik sa...

Jeg husker faktisk svært lite av saken, selv om jeg innbiller meg at kommunestyret behandlet dette på begynnelsen av 90-tallet. Hvis kommunestyret vedtok dette enstemmig, noe som sjeldent skjedde da Fremskrittspartiet sist var representert i Nordkapp kommunestyre, er jeg enig i betegnelsen bevisstløs. Jeg husker ikke voteringsresultatet og jeg husker ikke debatten. Det vil forundre meg veldig om Nordkapp kommunestyre ikke vedtok dette mot en stemme, da jeg var kommunestyrerepresentant.

Anonym sa...

Ser at du ikke husker behandlingen av saken, men stoler på at du handterte den "riktig". Vi andre er kanskje ikke like sikker på det, så jeg vil anbefale at du tar deg en tur på Rådhuset og sjekker i gamle protokoller for å finne ut hva du gjorde dengang.

Regner med at du lar oss andre få vite hva du finner ut, slik at vi kan se om det kun er hukommelsen som svikter på dine gamle dager, eller om du også sviktet ideologisk i din fagre, politiske ungdom....

(Forresten, vi vet jo at du sviktet ideologisk, du ga oss jo en Ap-ordfører, men det er jo en annen skål...)

Solvik sa...

Vet ikke om jeg gidder å sjekke protokollen for dette møtet som var en gang i perioden 1992 – 95, men kanskje jeg gjør det.

Nei, jeg har ikke gitt Nordkapp en ordfører av noen art. Jeg stemte Høyre, men har ikke vært aktiv i partiet i valgkampen eller i forbindelse med konstitueringen. Det er kommunestyret som velger ordfører, ikke velgerne ettersom vi ikke hadde direktevalg på dette vervet.

Anonym sa...

Enten svikter hukommelsen din totalt, eller så må du ha fortrengt det. Vi snakker jo om din politiske ungdom, og der kommer du ikke unna at det var du som sørget for at Hans Arvid ble ordfører i 1991.

(Mest sannsynlig har du fortrengt det....)

Solvik sa...

Hans Arvid Hansen hadde blitt ordfører uansett. Det eneste vi gjorde var å få prosessen til å gå litt raskere enn den ellers ville ha gjort. Jeg tror kanskje den anonyme glemmer stemmetallene på ordførervalget i 1991. Hans Arvid Hansen ble valgt med støtte fra flere enn kun Ap og Fremskrittspartiet i kommunestyret.

Det valgtekniske samarbeidet, som kun var valgteknisk, ga Fremskrittspartiet noen posisjoner vi ikke ville ha fått uten en avtale med Arbeiderpartiet. Det medførte blant annet effektivisering i kultursektoren og en mer liberal alkoholpolitikk, for å nevne to konkrete felt. På dette området er hukommelsen inntakt. Uten en avtale ville ikke Fremskrittspartiet får verv i Kulturstyret og Helse og sosialstyret, men Hansen ville uansett blitt ordfører.

For øvrig var Hans Arvid Hansen en ypperlig ordfører. Jeg ville ha gjort det samme en gang til. Arbeiderpartiet fikk faktisk økt oppslutning ved valget i 1995.

Mye kan sies om konstituering i et kommunestyre. Formannskapsmodellen er ikke spesielt god, ettersom det er vanskelig å plassere ansvar. Derfor ba vi i denne perioden om utredning av parlamentarisme, et forslag som ikke fikk tilsutning.