torsdag 31. januar 2008

VamPus, skal vi røyke?

Eller kanskje ikke. Sist jeg så den flotte høyredama røyke, ble det et sabla liv. Ettersom hun nå har en karriere i Høyre, dropper jeg forslaget.

VamPus skriver godt om saken som har irritert meg i dag, nemlig at Sylvia Brustad vil ha nye forbud og reguleringer når det gjelder tobakk. Jeg er møkk lei reguleringer. Jeg er så lei statlig innblanding at jeg har problem med å sette ord på det. Helst skulle jeg kommet med skryt av Høyre, men også Høyre ønsker å regulere livet fra A til Å. Partiet var for den nye røykeloven som er forløperen til dagens forslag fra Sylvia Brustad.

Jeg har i dag tatt en viktig avgjørelse. Er det et liv etter døden, kommer jeg til å takke pent og pyntelig nei til det livet. Jeg orker ikke flere reguleringer. Ett liv med politisk styrting er mer enn nok for meg.

onsdag 30. januar 2008

Trist!

Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Den siste nyheten fra kommunen er låneopptak for å fortsette driften. Problem med likviditeten kan ramme alle, men dette er et nytt sykdomstegn i en pasient som er syk.

Alle vet at pasienten er syk, men ingen er villig til å gi pasienten riktig medisin. Det er tragisk. Jeg skrev om økonomien og budsjettprosessen i november og desember. Jeg hater å skryte av at jeg fikk rett. Ikke nok med at bloggen er en såkalt fasit, men advarslene fremmet jeg i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i hele forrige periode. Jeg, og mitt parti Høyre, var de eneste som fremmet forslag i avdelingsstyret, uten at de andre ville høre snakk om økonomiske bekymringer. Det er tragisk. Grunnen til at jeg kan gi Høyre æren for mine forslag, er at i forrige periode opptrådte Høyre som en fraksjon i avdelingsstyret. Vi hadde kun et medlem, men partiapparatet, altså medlemmet og varamedlemmene, var med på å behandle sakene som skulle opp i avdelingsstyret. Derfor mente Høyre i oppvekst- og kultursaker det samme i avdelingsstyret som vi gjorde i kommunestyret i forrige periode.

Hvis jeg blir syk, håper jeg at mine nærmeste vil sørge for medisiner og behandling slik at jeg blir frisk. Det samme tror jeg befolkningen forventer av politikerne som ble valgt i fjor høst. Medisineringen bør starte raskt og det er kommunestyret som må ta ansvar.

tirsdag 29. januar 2008

Løftebrudd – ikke bare i Nordkapp

Det er ikke bare i Nordkapp høyre- og fremskrittspartipolitikerne er udugelige når det gjelder eiendomsskatt. Løftebruddene står i kø. Sist i Kragerø. Mer om saken i Liberaleren.

lørdag 26. januar 2008

Fokus på datalagringsdirektivet i NRK

Programmet Kurer på NRK P2 dreide seg denne gangen om datalagringsdirektivet. Programmet kan høres på NRK.no. Uttalelsene til statssekretær Steinulf Tungesvik viser behovet for kampanjer rettet mot politikerne! Delta i Liberalerens e-postkampanje mot datalagringsdirektivet.

fredag 25. januar 2008

Ja-stemplet visner

I morgen, lørdag 26. januar, er det klart for en ny sparkefest i Honningsvåg. Mange av festdeltakerne vet sannsynligvis ikke at kommunen har strammet inn skjenkepraksisen, og at festen blir avsluttet en time tidligere enn vanlig. Eller avsluttet og avsluttet. På grunn av kommunens nei til søknaden om skjenking til sluttet lag til klokken 3, vil mange forsvinne på privatfester. Der blir det drikking i ukontrollerte former. Det som skulle være et virkemiddel fra rådmannen for å få mindre fyll, kan fort resultere i det motsatte. Skjenking på et utested er god alkoholpolitikk. Drikking hjemme kan fort bli et mye verre alternativ for de som tenker på konsum og støy.

Det som skuffer meg er at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har en avtale om å være en ja-kommune. Likevel fikk Corner nei på sin søknad om utvidet skjenketid. Politikerne sov da kommunestyret behandlet de alkoholpolitiske retningslinjene for kommende periode tidligere i år. Å videreføre dagens forskrifter er et brudd på avtalen om å være en ja-kommune. Alkoholloven åpner for skjenking til klokken 03:00.

Corner overlever at det kun blir skjenking til klokken 02:00 på sparkefesten. Lokalsamfunnet overlever helt klart et par privatfester, men kan politikerne leve med det ene løftebruddet etter det andre ovenfor velgerne? En valgoppslutning på under 60 prosent, en oppslutning som har vært stabilt lav lenge, kan tyde på at velgerne er lei av politikere som lover og lyg.

torsdag 24. januar 2008

Tenk nytt i havneselskapet

Nå består styret i Nordkapp Havn KF av Bjørn-Ronald Olsen, Ole Håvard Olsen, Lill-Anni Amundsen og Ann Kristin Samuelsen. Personene representerer henholdsvis Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. I tillegg valgte kommunestyret brukerrepresentantene Leif Figenschau og Stig Tønderlund.

Mye kan sier om norske havner, men det meste er regulert av sentrale myndigheter. Det er ikke så enkelt å komme med paroler om full privatisering på grunn av lovverket. Havneloven er et sentralt verktøy for staten.

Jeg beklager, sannsynligvis med full ryggdekning fra Nordkapp Høyre, at det er politikere som utgjør styret i selskapet. Politikere er helt vanlige personer som tar gode og dårlige valg, som tar mer eller mindre gode beslutninger. Havna i Nordkapp er for viktig til å leke butikk. Derfor burde havnestyret vært sammensatt slik at havne kunne gi Nordkapp konkurransefortrinn sammenlignet med plasser vi konkurrerer med. Det har dessverre aldri vært tradisjon for annerledes tankegang i Nordkapps havnepolitikk. Heller ikke etter at havna ble organisert som et kommunalt foretak.

Nå har Nordkapp kommune og Porsanger kommune gått sammen om å etablere et felles havneselskap, et såkalt IKS. Det betyr at Nordkapp Havn KF får mye mindre å si, men det betyr også at kommunene skal velge et styre som skal organisere driften av det nye selskapet. Jeg håper, forhåpentligvis med hardt arbeid fra Høyres side, at styrerepresentantene i det nye selskapet ikke er politikere som møter på møtene for å drikke kaffe og å spise kaker. Havnesaker er i dagens sosialdemokrati for viktig til at Nordkapp kan leke butikk.

Det er ordførerne i Nordkapp og i Porsanger skal velge styret i det nye selskapet. Det betyr at Kristina Hansen og Mona Skanke har mye makt i denne saken. Jeg håper de bruker makten på en god måte for lokalsamfunnet. Et styre bestående av politikere vil være misbruk av unike muligheter.

Fy f…

Susanne Eriksson er ingen forbryter, men hun er dømt til ett års fengsel. Det er for jævlig!

Den MS-syke kvinnen på 39 år har fått sin straff på grunn av bruk av cannabis. Hun har brukt cannabis som selvmedisinering. Cannabis har gitt henne en mulighet til å leve et nokså normalt liv. Den svenske staten så en narkoman, og ikke en svært syk dame. Hun fikk fengsel med alle ulempene det medfører, både økonomisk og i forhold til sykdommen. Dette er et overgrep! Det skjer i vårt naboland, men det kunne ha vært en sak fra Norge ettersom lovgivningene er rimelig like. Forbudslinjen praktiseres i Norge og i Sverige.

Det er allerede startet en gruppe på Facebook til støtte for Susanne Eriksson. Expressen har på lederplass sammenlignet denne saken med dødsstraff eller tortur.

Stakkars Susanne Eriksson! Hvis noen nå forteller at liberalister ikke tenker på de svake, da blir jeg forbanna.

onsdag 23. januar 2008

Oljeutslipp – naturlige lekkasjer

Mange er redd for petroleumsaktiviteter i nordområdene på grunn av utslipp og forurensninger. SV har et klart standpunkt mot olje – og gassvirksomhet i Barentshavet. Høyre er, naturlig nok, for oljeaktiviteter i nordområdene.

Denne uken kom følgende melding på NRK Tekst-TV:
De største oljeutslippene i nordområdene kommer fra lekkasjer fra havbunnen, og ikke fra menneskelige aktiviteter.

Det kommer frem i en ny vitenskapelig rapport som offentliggjøres på en nordområdekonferanse i Tromsø.

--Mange vil bli overrasket over deler av det som kommer frem, sier seniorrådgiver Erik Syvertsen i Statens forurensningstilsyn, ifølge NKR tekst-tv.

Overrasket?
Jeg innrømmer at jeg er litt forbauset, men på en positiv måte. Jeg vet at naturen går sin gang og at det betyr en del forurensning, men jeg visste ikke at de største oljeutslippene i nordområdene kommer fra lekkasjer fra havbunnen som ikke er menneskeskapt.

Denne rapporten må leses. Hvis nyhetsmeldingen til NRK er sann, er det positivt for alle oss som ønsker petroleumsaktiviteter i nordområdene.

tirsdag 22. januar 2008

Hjort på regjeringsjakt

Les mer i Liberaleren.

Som høyremann mener jeg Nordkapp kommune har mer enn nok penger, men politikerne foretar feilslåtte prioriteringer. Hvis ikke kommunestyret endrer kursen, vil pengemangel fortsatt være stikkordet selv om hjortejakten blir en suksess.

Kulturgata

Hjelp, jeg må nesten døpe om gata mi fra Turngata til Kulturgata. Knut Erik Jensen har tenkt å flytte hjem.

Fra før av bor Per Gunnar Uttakleiv og Helge Willy Tauselv i samme gate.

Kulturgata. Jaja. Ikke det verste navnet en gate kunne få.

mandag 21. januar 2008

Overvåking av barn

Barn som går i barnehage har også krav på personvern. Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av barnehageloven er kritikkverdig. Istedenfor å forenkle lovverket, ønsker regjeringen en mer detaljert lov der personvernet svekkes.

Skrekkscenariet er at personopplysninger misbrukes eller kommer på avveie. Det kan faktisk skje dersom regjeringen får igjennom endringene i barnehageloven. Regjeringen ønsker en omfattende registrering av barnehagebarn. Dette vil selvsagt svekke personvernet, som står nokså svakt i Norge allerede. Jeg ønsker ikke å vite alt om alle barna som går i barnehage i Nordkapp.

Mer om denne saken i Liberaleren, en nettavis som tar personvernet på alvor.

Rød feber?

Hva er det med barn og unge for tiden? Har skattefinansiert barneomsorg vært fullstendig mislykket? Ja, er svaret og beviset finnes i Altaposten. Der roper en hel haug med små barn ut følgende: Oh, United we love you!

Det finnes kun ett godt fotballag i England, ett lag det er verdt å heie på. Liverpool er best! At barn oppfordres til å heie på Manchester United, er nesten barnemishandling. Nei, nei, nei. Jeg vil ikke se flere slike avisoppslag mens jeg drikker morgenkaffen min.

torsdag 17. januar 2008

Bønna

Når en mann tatoverer Bønna på rompa, må jeg drive reklame for filmen. Tøft!

onsdag 16. januar 2008

Før sin tid....

Som ung Frp-politiker fremmet jeg på begynnelsen 90-tallet et forslag om fotballandskamper i Alta. Jeg husker ikke når det var. Jeg tror det var et kjempeoppslag i Finnmark Dagblad. Jeg mener bestemt det var journalist Morten Sand som skrev saken. Forslaget ble latterliggjort. Landskamper i Alta var urealistisk, var svaret jeg fikk på utspillet. I dag, onsdag 16. januar 2008, ble det kjent at fotballforbundet ønsker å spille landskamper i Alta, ifølge Altaposten.

(Slå seg på magen og brøle HURRA)

tirsdag 15. januar 2008

Idrettspolitisk plan?

I tirsdagens kommunestyret sa Kystpartiets Rolf-Arne Nicolaisen at det i hele forrige periode var bred enighet om en idrettspolitisk plan i Nordkapp, men at kommunen ikke har klart å lage en slik plan. Disse opplysningene var overraskende for meg, som representerte Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode.

Det har ikke, i offisielle sammenhenger, vært etterspørsel etter en idrettspolitisk plan i Nordkapp. De planene som har blitt debattert i kultursektoren de siste fire årene, er det Høyre som har presset frem. Dette gjelder en plan om kulturmidler og en bibliotekplan. Vi fikk ikke gjennom alle våre forslag i planene, men planverkene/retningslinjene ble vedtatt.

En idrettspolitisk plan i Nordkapp er unødvendig. Lag, foreninger og organisasjoner konkurrerer. Denne konkurransen er sunn. Det er konkurransen som bidrar til et godt og rikt kulturliv i Nordkapp. Nordkapp kommune skal ikke sterkere inn i idretten. Vi vil ha et rikt idrettsliv, ikke omvendt, som vil være konsekvensen av tankene til Kystpartiets Rolf-Arne Nicolaisen.

For øvrig var Kystpartiet representert i avdelingsstyret i forrige periode. Arne Basso fremmet ikke forslag om en idrettspolitisk plan. Så det så.

Forøvrig må idrettsfolket vente i spenning. Hallprosjektet skal opp igjen i februar. Kommunestyret har brukt 10 minutt på å diskutere utbyggingen av Honningsvåg skole, et prosjekt til over 100 millioner kroner, men skal bruke time etter time på et prosjekt som omtrent skal være ”gratis”.

Helga på dypt vann

Helga Pedersen har holdt en tale om ting hun ikke har greie på. Heldigvis får hun svar fra Corner.

Politikerne bør ikke blande seg inn i driften til privat næringsliv. Det bør gjelde alle politikere, fra kommunestyrerepresentant Arne Basso til statsråd Helga Pedersen. Basso ringte meg forresten forleden. Han ville bare svare på min etterlysning. Jaja, sånn går no dagan.

mandag 14. januar 2008

Gode tanker fra Finnmark Høyre

Finnmark Høyre ønsker å overføre videregående skole fra fylkeskommunen til kommunen. Radio Nordkapp har publisert hele resolusjonen.

Forslaget er godt. Det betyr i praksis to forvaltningsnivå istedenfor tre. Det vil være effektivisering i praksis, uten at skoleverket forringes ytterligere.

Eksempel på mislykket politikk

Honningsvåg barnehage, som har behov for renovering der prisen er mellom 4 og 6 millioner kroner, er bare ett av mange eksempel på eiendomsmassen som kommunen ikke har tatt godt vare på. Noen vil hevde kommunen har for lite penger, og at vedlikeholdskostnadene på barnehagen beviser det. Jeg derimot vil hevde kommunen har nok penger, men at politikerne prioriterer galt. Eller prioriteringer og prioriteringer. Politikerne foretar knapt prioriteringer. Derfor driver Nordkapp kommune med det meste, fra kinodrift til Aktiv sommer. Honningsvåg barnehage er dessverre bare en av flere bomber i Nordkapp. Det er faktisk politikerne lokalt som har ansvaret for mislykket politikk.

søndag 13. januar 2008

Legg ned veto mot datalagringsdirektivet

Jeg har selvsagt gjort som de andre medlemmene i Liberaleren redaksjon. Jeg har sendt et brev til statsministeren, utenriksministeren og justisministeren. Det samme brevet er sendt til partigruppene på Stortinget.

Jeg har brukt Liberalerens forslag til brev, men du kan selvsagt formulere deg annerledes. Det viktigste er at du engasjerer deg mot datalagringsdirektivet.

Støtt kampanjen mot datalagringsdirektivet. All informasjon, e-postadresser og forslag til brev er tilgjengelig i Liberalerens artikkel.

torsdag 10. januar 2008

Konkurransefortrinn!

Alle som leser hjemmesidene til Radio Nordkapp fikk i dag vite at Finnmarksposten fikk 580 000 kroner i produksjonsstøtte, også kalt pressestøtte. Det betyr at politikerne har vedtatt at skattebetalerne, også de som ikke leser Finnmarksposten, skal betale for avisen. Et sterkt konkurransefortrinn i forhold til aktører som ikke mottar skattefinansiert støtte.

Liberaleren har skrevet en del om pressestøtten, sist mandag 7. januar. Artikkelen er skrevet av undertegnede.

Heldigvis er også Høyre for å kutte pressestøtten, fra Høyres stortingsprogram, side 84.

onsdag 9. januar 2008

Jeg anbefaler….

hjemmesidene til Monticello Society. Det er en forening for alle med tildes svært nerdete interesse for amerikansk kultur, historie og politikk. Deres nettsted er den aller beste norske ressursen for alle som vil følge med på amerikansk politikk og den amerikanske presidentnominasjonen. Sidene oppdateres flere ganger daglig med de viktigste nyhetene, og er et must for alle som vil følge med. Svært mye bedre enn alle de norske avisene.

Jeg er avhengig av dette nettstedet, og jeg anbefaler det for alle mine lesere.

Kveldsmøte – lite innsparing?

Et forslag som Høyre har fremmet, både muntlig og skriftlig, med jevne mellomrom de siste årene er å innføre kveldsmøte i de folkevalgte organene. På grunn av kommunens dårlige økonomi, vedtok kommunestyret dette på tampen av 2007. En ting er å spare penger, men møte på kveldstid er også viktig for å rekruttere politikere fra privat sektor.

Formannskapet drøftet saken på gårsdagens møte. Ofte når koseklubben formannskapet blander seg inn i ting, blir resultatet dårligere enn antatt. Det samme var tilfellet i går.

Formannskapet står fast på at de fleste av kommunestyremøtene skal være på kveldstid. Det er bra og viktig, både økonomisk og rekrutteringsmessig. Også avdelingsstyremøtene skal være på kveldstid. Det er bra for rekrutteringen fra privat næringsliv, men betyr ikke mye økonomisk. Avdelingsstyrene møtes svært sjeldent. I forrige periode var møtefrekvensen mellom 4 og 6 hvert år i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Avdelingsstyret for Tekniske tjenester hadde langt lavere aktivitet. Dermed blir utgiftene små, selv om kommunen skal dekke tapt arbeidsfortjeneste, vikarutgifter og møtegodtgjørelse. Jeg har i skrivende stund ikke møteoversikten fra avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester, men antar at nivået er omtrent det samme som oppvekst – og kultur.

Formannskapet, som i denne sammenhengen er en stor utgiftspost for kommunen på grunn av stor møteaktivitet, skal fortsatt ha møtene på dagtid. Dermed er det ingen innsparinger på dette nivået. Ny møtetid i formannskapet kunne bidratt til å effektivisere møtene, kanskje ville det betydd mer politikk i organet som jeg for lengst har omdøpt til en koseklubb. Hvorfor Høyre ikke fremmet forslag på denne saken, forslag som det ble votert over, er ubegripelig. Det er tross alt Høyre som har kjempet for nye tidspunkt på møtene i Nordkapp kommune.

tirsdag 8. januar 2008

Hvor er denne mannen?


I forrige periode brukte han talerstolen ofte. Han kom med mange leserinnlegg. Han hadde drøssevis av redaksjonelle oppslag i Finnmarksposten og i Radio Nordkapp. Han fremmet aldri forslag, men vi som følger det politiske liv i Nordkapp fikk litt for ofte livstegn fra denne mannen. Nå er det stille, farefullt stille. Hvor er Arne Basso?

Ofte sett i forrige periode: I Finnmarksposten.
Ofte hørt i forrige periode: På radioen.

(Foto: radionordkapp.no)

Kjedelig!

Det blir et kjedelig kommunestyremøte tirsdag 15. januar. Administrasjonen har lagt ut sakslistenkommunens hjemmesider. Sakslisten er gørr kjedelig, for å si det mildt. Unntaket er saken om fotballbanen og flerbrukshallen.

Når jeg innkaller til husmøter, der jeg har drøftelser med min homofile katt, er sakslisten langt mer spennende. Vi diskuterer alt fra salg av eiendommer til vedtekter. Apropos vedtekter. Ordfører Kristina Hansen burde satt politivedtektene for Nordkapp på sakslisten. Paragrafene er svært umoderne, og på en rekke punkt bryter kommunen egne politivedtekter. Det hintet skal ordføreren få gratis fra meg.

mandag 7. januar 2008

Ja til privat initiativ

Flerbrukshallprosjektet er et godt eksempel på at prosjekt kan etableres i privat regi, også i Nordkapp.

Bønna, er du full, vil noen idrettsmotstandere sikkert spørre? Dem vil påstå at en ny flerbrukshall i Honningsvåg er et kommunalt prosjekt ettersom kommunen skal bygge hallen.

Det er sentrale myndigheter som oppmuntrer til kommunalt eierskap gjennom momsrefusjonsordningen. Uten denne ordningen, ville flerbrukshallprosjektet helt sikkert ha blitt drevet frem uten offentlig innblanding. Det hadde vært det beste, men når staten har utformet en ordning som har smutthull er det naturlig at en del aktører vil utnytte ordningen. HT & IF Allianse er ikke et unntak.

Jeg ønsker ikke mer kommunal eiendomsmasse, men synes faktisk det er greit at rådmannen innstiller at hallen skal bygges i kommunal regi for å få momsrefusjon. Jeg håper og tror politikerne slutter seg til rådmannen.

Saken avgjøres av kommunestyret den 15. januar. Hvis kommunestyret sier ja, lukter det comeback for unge Solvik som venstre back. :)

torsdag 3. januar 2008

Meningsløs støtteordning

Store ord, lite handling. Disse ordene beskriver godt ”gaven” på 50 millioner kroner som regjeringen vil gi til kommuner som har fraflytting i 2008. I fjor var det i underkant av 200 kommuner som opplevde befolkningsnedgang. Hvis ”gaven” deles likt mellom kommunene, blir det i underkant av 300 000 kroner i støtte til hver kommune. En slik ekstraordinær overføring betyr svært lite for tjenestetilbudet i en norsk kommune. I fjor fikk Porsanger kommune 19 000 kroner, penger som skulle sikre det skattefinansierte tjenestetilbudet i en kommune som opplevde stor fraflytting. Idioti!

Mer kulturskole …..

Vårt Land kunne i dag melde at 25 000 barn står på venteliste ved landets kulturskoler. Samtidig er dette tilbudet gitt et løft i Soria Moria-erklæring. Regjeringen har heldigvis ikke fulgt opp intensjonene i egen erklæring.

Derfor skrev jeg om Nordkapp Høyres kulturskoleforslag på Liberaleren i dag.