fredag 30. april 2010

Krigen mot tobakk fortsetter

Regjeringen ønsker at Norge skal være ledende i det internasjonale tobakksarbeidet. Det er dårlige nyheter for personer som benytter seg av tobakksproduktene, samt næringslivet som selger sigaretter og snus.
Det er WHO som har hjulpet regjeringen. Helseorganisasjonen har vurdert det myndighetene har gjort på dette området de siste årene. Merkelig nok får Norge kritikk, for å være et liberalt land. WHO ønsker flere tiltak som gir redusert frihet og dårligere kår for eiendomsrettighetene.

– Jeg vil gjerne takke våre kollegaer i WHO for at de den siste uken har hjulpet oss ved å se på tobakksarbeidet i Norge med et kritisk blikk. Jeg lover at vi skal øke vår innsats for å stoppe denne epidemien. Vi kan ikke hvile på våre laurbær i denne saken. Til det er for mye ugjort. Vi må gjøre mye mer for å forhindre nye generasjoner av røykere, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet, ifølge Regjeringen.no.

Kostnader
Kampen mot tobakk er viktig for politikerne, fordi de mener forbruket av tobakkvarer belaster skattefinansierte budsjett i stor grad. I 2008 kom det en studie fra Nederland som viser at formynderne tar feil. De som lever såkalt usunt subsidierer de sunne.

Jeg nyter min snus, og kommer til å gjøre det uansett hva regjeringen mener.

torsdag 29. april 2010

Dugnad for spillerne

Klokka nærmer seg 11, ja 11 om kvelden. Jeg jobber fortsatt dugnad og har gjort det i hele kveld. Det er dugnadsarbeid for fotballgruppa til HT & IF.

Jeg bruker å si følgende; jeg og Odd Johnsen har 50 prosent stilling i fotballgruppa. Vi bruker mye tid på fotball slik at barn og ungdommer skal få spille ball. I tillegg kommer tiden Ole Dyrstad, Svein Kandola, resten av styret og alle trenerne bruker på den største gruppa i HT & IF.

Det er artig å bruke tid på fotball, men jeg tror ikke alle spillerne skjønner hvor mye administrativt arbeid som ligger bak alle treningene, turene, turneringene og seriekampene. Vi alle gjør det uten å få én eneste krone i lønn. Det eneste vi mottar er kjeft, og det lever vi ganske godt med.

Med så mye tid på fotball, er det verste jeg vet dårlig treningsoppmøte og dårlige holdninger. Resultatene betyr ikke så mye for meg, men jeg ønsker at de som spiller fotball for Turn skal yte sitt aller beste og representere klubben på en fin måte.

Min betaling er de yngste spillerne. Jeg elsker aldersbestemt fotball og det er flott å se idrettsgleden de yngste viser. En lilleguttekamp kan være en fornøyelse, og det er vel hovedgrunnen til at jeg skal jobbe med fotballgruppa én time til før jeg tar kvelden.

Der scoret Liverpool, og dagen i dag nærmer seg perfekt. Natta!

Høyres høringsrunde i forbindelse med DLD

Høyre inviterer hele partiet til å være med å behandle datalagringsdirektivet. Høringsfristen er satt til 27. august.

Høringsfristen er satt til høsten 2010 slik at hele partiapparatet får muligheten til å være med på å behandle saken. Temaet engasjerer mange, og Høyres hovedorganisasjon oppfordrer til medlemsmøter og høringsmøter.

Oppsummering av høringen vil bli lagt frem for arbeidsutvalget og sentralstyret og publisert på HiT, samt sendt til alle som har gitt høringssvar. For øvrig legges det opp til debatt også om datalagringsdirektivet på landsmøtet.

Med en slik høringsrunde, er det ingen ting som tyder på at saken er avgjort. Høyres medlemmer har makt og medlemmene bør bruke makten.

Jeg håper Nordkapp Høyre, dersom organisasjonen våkner til liv igjen, kan vedta noe som ligner dette:
Retten til privatliv, og til ikke å bli overvåket av myndighetene – uten at det foreligger en rettslig kjennelse, basert på konkret mistanke – burde være en selvfølge i et fritt og demokratisk samfunn. Selv i et høyteknologisk samfunn som det norske bør det være mulig å leve et sporløst liv. Som lovlydige borgere forventer vi at staten ikke pålegger tele- og internettoperatører å lagre detaljert informasjon over lang tid. Som borgere ønsker vi å føle oss trygge på at staten ikke lagrer detaljinformasjon om borgerne i ulike registre.

EU-direktiv 2006/24/EF om datalagring kan bli en del av norsk lov i løpet av de nærmeste par årene. Direktivet pålegger teleselskap å lagre informasjon om hvem som ringer, hvem det blir ringt til, når det blir ringt og hvor det blir ringt fra. De samme opplysningene skal lagres for tekstmeldinger. Internettilbydere får pålegg om å lagre informasjon om involverte IP-adresser, navn og adresse på registrerte nettbrukere, tidspunkt for innlogging og utlogging, avsender og mottaker for all e-post, samt geografisk lokalisering. Selve innholdet lagres ikke, men all data om trafikken skal lagres i opptil to år.

Det er først og fremst de lovlydige borgerne som blir rammet. Det er også viktig å understreke at politiet i dag har mulighet til å “fryse” trafikkdata fra mistenkte personer. Å lagre informasjon om kontakt mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe – i tilfelle det skjer noe kriminelt i fremtiden – er et alvorlig brudd mot det grunnleggende liberale rettsprinsippet om at man er “uskyldig inntil det motsatte er bevist”.

Personvernet kan aldri bli bra nok – men i Norge er det allerede for dårlig. Skal vi akseptere at det svekkes ytterligere?
Nei, naturligvis ikke!

I bunn og grunn er det bare en måte å stanse direktivet på: Nekte å ta det inn i norsk lovverk. Spørsmålet er om ikke denne saken er av så avgjørende prinsipiell art at alle må foreta en grundig sjeleransakelse, og finne ut om ikke grensen bør gå her.

Nordkapp Høyre ber Høyres stortingsgruppe jobbe for at regjeringen skal legge ned veto mot dette direktivet. Om ingen annen sak er viktig nok til å legge ned veto, så er dette saken.

tirsdag 27. april 2010

En god løsning


Jeg har sans for privatisering og konkurranseutsetting. Naturlig nok leide jeg inn ei dame som pakket kofferten min. Ti tusen ganger bedre enn hva jeg selv hadde klart. Nit, takk!

Adjø

Da er ferien omtrent over for denne gangen. Det har vært fantastiske uker med gode venner, god mat, mye god drikke, masse latter og mer eller mindre gode historier. Det har vært mindre herjing enn det var i gamle dager, men jeg tror faktisk både jeg og mange av mine venner har blitt eldre. Godt er det! Med herjing mener jeg for mye alkohol, altså overskjenking.

De siste timene gjør jeg ikke mye. Det er stort sett å vente, og jeg må pakke litt. Å pakke tar ikke så lang tid, men det gjør ventetiden litt kortere. Jeg drar fra hotellet med taxi klokken 20:30, altså om vel 5 timer, og er forhåpentligvis hjemme i Honningsvåg onsdag kveld. Det er en fryktelig lang reise, og jeg gruer meg litt.

Jeg elsker fortsatt Thailand; eller jeg elsker samfunn som er mindre komplisert enn det Norge er. Skattenivået er mye lavere og alt er ikke gjennomregulert. Det er mulig å kjøpe god mat fra ei vogn på hjørnet og det er heldigvis fortsatt mulig å drikke ei pils etter klokken 03:00. Gi borgerne frihet, og de fleste bruker friheten på en god måte. Thailand er ikke et perfekt land. Nasjonalismen er sterk, og troen på religionen og kongen er enorm. Det er kanskje det som gjør det hele litt spennende. Det er pirrende å bli forundret i blant og mye i Thailand gjør noe med meg, uten at jeg kan sette ord på det. I Norge har vi staten. I Thailand er familien den viktigste støttespilleren, og det setter jeg stor pris på.

Jeg tror borgerne i Thailand går en spennende tid i møte, en tid som kan bli skummel på mange måter. Det er bråk i Bangkok og kongen begynner å bli gammel. I dag er det ingen som kan svare helt nøyaktig på hva som vil skje den dagen kongen…. Ja, dere vet hva jeg mener. Jeg frykter det verste, men håper på det beste. Å sammenligne det norske monarkiet med det thailandske er umulig. Kongen er i en særstilling i dette landet på veldig mange måter.

Når jeg drar fra hotellet om vel fem timer, tipper jeg at tårene triller nedover kinnene. Jeg har blitt kjent med ei fantastisk flott jente som har humor, er varm, snill, omsorgsfull, flott, deilig osv. Vi har tilbrakt masse tid sammen og det har vært morsomt. For første gang på veldig lang tid har jeg fått varme følelser for en person, og det blir jeg straffet for i kveld når taxien kommer. Jeg gruer meg til den avskjedsklemmen.

Pattaya, takk for i år. Vi møtes siden!

Sverige får yrkessoldater

Det nærmer seg slutten for vernepliktsordningen i Sverige. Tvangstjenesten blir, ifølge NRK, erstattet med en ny ordning som innbefatter bruk av yrkessoldater. Fantastisk!

Kan Sverige, da bør også Norge kunne. Politikerne bør avvikle slaveriet!

Les mer om verneplikten i arkivet som Liberaleren har.

søndag 25. april 2010

VIP-reiser har imponert

VIP-reiser er et reiseselskap jeg vet lite om, selv om det er venner som eier og driver selskapet. Jeg har aldri kjøpt tjenester hos VIP-reiser, men må kanskje gjøre det etter denne ferien? Maken til skryt har jeg aldri hørt før. Det er askefaste nordmenn som har skrytt av selskapet. VIP-reiser har på minutter ordnet nye billetter hjem til Norge, til en svært lav pris.

Det er gøy å høre om fornøyde kunder, og det har VIP-reiser hatt mange av de siste dagene. Varme hilsninger til Kåre, Tom og dama på kontoret. Dere har imponert mange Pattaya-turister de siste dagene.

Nå går de gamle hjem

I natt fikk jeg smake egen medisin og det var ikke spesielt godt, selv om det skapte latter i baren.

Jeg har fått en uvane med å synge ”Nå går de gamle hjem” etter hvert som gjestene til Erik forlater Scandibaren. I natt da jeg og Arsenal-Geir skulle gå, sang thailandske barjenter den samme sangen. Det var som å høre meg selv, eller sølvguttene når de synger julen inn. Jeg og Geir snudde, og gikk ikke hjem. Vi bestakk jentene, slik at vi fikk gå i fred uten sang og masse latter.

De som lærer jentene i barene norsk, bør egentlig få straff. Det setter oss høyresympatisører, som er glade i fester, i vanskelige situasjoner, for å uttrykke det på en mild måte.

lørdag 24. april 2010

Bedre sent enn aldri

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner gikk lørdag inn for at 16-åringer skal få allmenn stemmerett, ifølge Finnmark Dagblad.

For meg har det vært naturlig med et standpunkt om redusert stemmerettsalder. Mange ungdommer under 18 år betaler skatt, noen blir satt i fengsel eller får andre former for straff. En del får barn og de aller fleste er storforbrukere av skattefinansierte tiltak som er vedtatt av politikerne. Det bør medføre at også denne gruppen får muligheten til å bruke stemmeretten som er demokratiets mest grunnleggende borgerrettighet. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsippet om at all makt utgår fra folket.

Ved neste valg blir det en forsøksordning i utvalgte kommuner. Etter forsøket bør politikerne redusere stemmerettighetsalderen slik at alle som fyller 16 år får retten til å stemme ved valg.

Les hva jeg tidligere har skrevet om denne saken på bloggen.

Bompengedebatt i FrP

Hadde jeg vært hjemme ville jeg fulgt landsmøtet i Fremskrittspartiet på nett. Selv om jeg meldte meg ut av partiet i 1994, synes jeg fortsatt at noen av debattene i FrP er interessante.

Fremskrittspartipolitikerne er fullstendig motstandere av bompenger. Jeg mener bompenger er fornuftig, hvis målet er at brukerne skal betale og dermed gi betydelige skattelettelser til borgerne. Dersom politikerne ikke følger selvkostprinsippet, vil det være umulig å gi store skattelettelser. I Fremskrittspartiets statsbudsjettforslag for 2010 var det minimale skatte- og avgiftslettelser til borgerne.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og derfor vil jeg ha så lav skatt som overhode mulig.

Bompengeordningen er god fordi ordningen kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt: Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for varene personen kjøper. Helt uproblematisk og regningen overlates til brukerne.

Hjemme er det debatt om Skarvbergtunnelen og bompenger. En ny tunnel bør finansieres av bompenger, men bommen bør stå ved tunnelen og ikke på Veidnes slik enkelte har foreslått.

Det er mulig å følge landsmøtet i FrP på frp.no.

Øver til Turnrevyen

Jeg har denne ferien øvet på sang til årets turnrevy. Det er et par sanger jeg synger med jevne mellomrom. Det har ikke vært mange tilbakemeldinger så langt, bortsett fra denne fra Erik Sørensen: I gaar ble det nok. Enda jeg ikke gikk hjem foer nesten kl 6, sang Boenna "nå går de gamle hjem" for full hals. Den stemmen har jeg hørt inni hodet i hele natt, selv om jeg har prøvd å dytte bomull i ørene.
Flott kveld i baren.


Jeg synger og Erik Sørensen ønsker bomull i ørene? Slike tilbakemeldinger skaper latter på hotellrommet. Om jeg er klar til Turnrevyen 2010 er fortsatt høyst usikkert.

fredag 23. april 2010

Liverpool omtaler Nordkapp

Den offisielle supporterklubben for Liverpool i Norge omtaler The Liverpool Way Fotballskole og Nordkapp Fotballfestival.

Artikkelen er lagt ut på nettstedet Liverpool.no. Jeg innrømmer at tanken på arrangementet gir meg kriblinger i min store mage.

torsdag 22. april 2010

Savnet

Jeg jobber og går igjennom mange e-poster. I noen av disse får jeg beskjed om at jeg er savnet. Det er faktisk hyggelige beskjeder å motta. Samtidig er det litt skremmende. Jeg ønsker ikke systemer som er avhengig av enkeltpersoner. Systemene skal virke, helt uavhengig av hvem som fyller vervene.

Mer dugnad

Noen av ildsjelene gir seg aldri. Ole Dyrstad er ett av mange eksempel i HT & IF.

Møt opp på dugnadene slik at banen blir klar til første seriekamp!

lørdag 17. april 2010

Dagens solnedgangDagens solnedgang på en ellers regntung dag. Sola forsvant for to minutt siden. Vakkert, er ordet jeg vil bruke.

fredag 16. april 2010

Brann på TQ

Erik Sørensen melder på gruppen Scandibar at det har vært brann på TQ. Plassen er ikke brent helt ned, men den må antakeligvis bygges opp på nytt igjen.

Jeg er innom TQ omtrent hver dag, og var der senest i går kveld. TQ er en populær plass der nordmenn møtes over noe godt å drikke. Les hva jeg har skrevet om TQ, en bloggpost fra fjorårets ferie.

Jeg ber nå til høyere makter om at ingen ble skadet eller døde i brannen.

Nesten helt nedbrutt, men…..

I går, altså torsdag kveld, dro vi til restauranten som Erik Sørensen eier. Ja, det er den kjente bareieren som er medlem av Kystpartiet. I tillegg til en bar driver han også en flott restaurant. Hver torsdag har han buffé, en fantastisk buffé med blant annet ribbe. Jeg hadde sultet hele dagen, slik at maten på Beach-klubben skulle smake best mulig.

Etter en ellevill Songkran-feiring dro vi med mopedtaxi til området restauranten ligger. Det var med livet som innsats! Da vi kom frem oppdaget vi, til vår enorme skuffelse, at buffeen var borte. Ingen fikk servert Sørensens fantastiske ribbe med tilbehør på denne torsdagen. Jeg slang ut noen nordnorske gloser. Serveringspersonellet smilte, nikket og jeg fikk en god klem. Vi var alle enige om at det er vanskelig å stole på personer som tilhører Kystpartiet.

Som plaster på såret laget kokken noe fra en imponerende meny. Jeg fikk biff med løk og tilbehør. Biffen smeltet i munnen, og det var et fantastisk deilig måltid. Den var akkurat like god som det Jakob lager på Corner i sine beste stunder. Fantastisk! Buffeen, skiene i baren og Kystpartiet ble raskt glemt, på grunn av en fantastisk biff og et strålende alternativ for ribbe med svor.

Erik Sørensen, du er allerede tilgitt. Restauranten din har mer å tilby enn ulike buffeer.

torsdag 15. april 2010

Kåre fyller 65 år

I dag må jeg prøve å kjøpe en eller annen gave, og det er ikke enkelt ettersom det er en sinnssyk nyttårsfeiring i byen. Kåre, eieren av partybaren, fyller 65 år i morgen.

Jeg har kjent Kåre i mange år. Vi møttes i Fremskrittspartiet tidlig på 90-tallet, og han var én av dem som ønsket at liberalistene skulle forlate FrP i 1994. Jeg fulgte rådet og meldte meg ut 16. mai. Etter dette traff vi hverandre på ferie i Pattaya, og vi hadde noen livlige turer sammen. På fredag har han bursdag, og det er en mann som holder seg godt mange av oss skal feire.

Kåre, gratulerer med dagen og takk for alle samtalene vi har hatt opp igjennom årene.

onsdag 14. april 2010

Skatt er moro

Skattedebatter kan være artige for oss som er prinsipielt imot økte skattefinansierte utgifter. Nå skal, naturlig nok, også bloggerne under lupen av Skatteetaten. Les saken på Liberaleren.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Den viktigste beskyttelsen


Denne uken er plastbagen det viktigste mange av oss bærer i Pattaya. Det er Songkran, altså en nyttårsfeiring med vannkrig, og plastbagen sørger for at penger, mobiltelefoner og kort, unngår enorme mengder vann.

Jeg har sikret meg flere slike plastbager. Det er det viktigste jeg går med helt frem til og med 19. april.

tirsdag 13. april 2010

Bilder fra øyturenDet ble tatt noen bilder på søndagens øytur. Jeg legger ut noen få av bildene som ble tatt. De andre er lagret i mappen Store kropper. Fotograd: Nit.

mandag 12. april 2010

Nyttårsfeiringen er i gang

Thailand er i gang med nyttårsfeiringen, også kalt Sokran. Selv om jeg er veldig liberal og dermed åpen for andre kulturer, må jeg innrømme at jeg misliker Sokran svært sterkt.

Sokran er en vannfest. De aller fleste spruter vann, mye vann, og i Pattaya skal vannfesten vare til 19. april. Voksne blir som barn og turistene er de verste.

Fastboende nordmenn har fortalt meg at Sokran er en hyggelig feiring på bygda, men i Pattaya er den grusom. Feiringen er grusom fordi mange har manglende respekt for frihet og eiendomsrettigheter. Det er turistene som sørger for en lang og lite minneverdig nyttårsfeiring i Pattaya.

For øvrig er Thailand nå i år 2553, noe å tenke på for alle kristne som tror Gud og Jesus er det korrekte svaret på høyere makter.

Stikkord fra søndagens øytur

Søndag var vi på en øytur. Det var fantastisk artig, og vi var over 30 personer som dro med båt litt over klokken 12 på formiddagen. Jeg tror Høyre og Fremskrittspartiet hadde det politiske flertallet på øya på søndag.

Noen stikkord fra turen:
-Terje går Pappa Kjell i næringen.
-Bønna avsørte at han var født på Nordfjoreid, og fikk jubel fra sunnmøringene.
-Magnar er forelsket.
-Ingar måtte vente på servering, altså på eggene.
-Sunnmøringene er god til å drikke sprit.
-Joe plager gjerne fiskene.

lørdag 10. april 2010

Valgkomiteen har presentert sitt forslag

Valgkomiteen i HT & IF har presentert forslaget foran årsmøtet. Jeg mener det er et godt forslag og jeg er spesielt fornøyd med kjønnsbalansen, selv om jeg er motstander av kjønnskvotering. Likevel har idretten vedtatt ulike regler, og reglene bør vi prøve å følge så godt som mulig.

Det som er deilig å vite etter arbeidet, er at alle kandidatene er behandlet med respekt. Ingen personer føler at prosessen har vært skitten og det er viktig for meg.

Jeg har heller ikke noe imot at fotballfamilien blir bedre representert i hovedstyret og Aina Pettersen er en ypperlig kandidat for HT & IF.

Det er Line Johnsen Myhre som har ledet valgkomiteen, og det har hun gjort på en flott måte. Det er nestlederne i gruppene som har utgjort valgkomiteen.

For ei dame!Dette er bilder av kona til Erik Sørensen, han som eier Scandibar. Hun deltok i moteshowet på fredag. Jeg tviler på at hun er medlem av Kystpartiet, slik mannen i huset er.

For ei fantastisk dame og nydelige bilder, som jeg stjal uten tillatelse fra Facebook-gruppen Scandibar.

Eiendomsretten bør være hellig, men jeg antar Erik gir meg tilgivelse.

Gud med makt i moteverden

Vi satte i går kveld ved Pattaya Klang. Vi ante fred og ingen fare, selv om vi hadde mistanke om at det skulle være et stort moteshow. Strandveien, også kalt Beach Road, var stengt og det var bygget opp en voldsom catwalk. Tja, jeg tror det heter catwalk. Moter og fasionshow er ikke mine sterkeste sider.

Thaierne snakket med hverandre. De jublet og lo, og jeg fikk etter hvert vite at store superstjerner skulle vise frem de siste motene. Superstjerner er visst ikke dekkende nok; big superstars er visstnok ordene. Hadde det var politikere, kunne jeg kanskje kjent igjen noen av ansiktene. Men moter? Neppe! Jeg ga opp lenge før showet startet.

Moteshowet startet, og thaierne var helt ville. Noen brukte kameraet mitt, og jeg har mange filmsnutter fra begivenheten. Jeg ga blaffen, kjedelige politikere tenner meg langt mer enn ekstremt vakre kvinner. Ja, de var virkelig ekstremt vakre. Plutselig kom det noe kjent på ”catwalken”, noe kjent med et stort og fantastisk smil. Hun blunket til meg. Jeg ble oppspilt, og funderte veldig på hvem denne superstjerna var som kjente igjen en liberalist fra Norge. Åååååååååå; kona til gud, altså kona til Erik Sørensen, mannen som eier Scandibar.

Erik Sørensen bestemmer ikke bare nordmenns drikke- og spisevaner i badebyen. Han har også personer i familien som har innpass hos superstjernene. Jeg kalte han gud for første gang for noen uker siden, og kallenavnet passer helt perfekt.

Fasionshowet var forresten også en god idé til Nordkappfestivalen som starter om noen måneder. Hintet er herved gitt til næringslivet i byen ved Nordkapp.

fredag 9. april 2010

Ny øytur med gutta

På søndag blir det en ny øytur. Vi skal gjenta suksessen fra forrige søndag. Jeg gleder meg veldig, selv om jeg innrømmer at klokken 12:00 er vel tidlig.

torsdag 8. april 2010

Har du satt av 10.april?

Da er det markering mot datalagringsdirektivet. Jeg klarer ikke med ord å forklare hvor viktig denne markeringen er.

Les mer på Liberaleren.
Ja til personvern!

Tiltakssonen er 20 år

Det er 20 år siden Finnmark og Nord-Troms fikk betydelig konkurransefortrinn sammenlignet med resten av landet. Ordningen med Tiltakssonen er blodig urettferdig, men for en liberalist er det viktig med lav skatt og det viktigste virkemiddelet i Tiltakssonen er lavere skatt.

I Finnmark blir jubileet markert i Alta med foredrag og fest. Høyres leder, Erna Solberg, er naturlig nok til stede.

Jeg tror nok Finnmark og Nord-Troms også i fremtiden vil dra nytte av tiltak som gir konkurransefortrinn sammenlignet med resten av landet. Det er likevel viktig med debatt om virkemidlene i Tiltakssonen. Jeg ønsker lavere skatt, og mener skattelettelsene er mulig å finansiere gjennom å fjerne andre ordninger i Tiltakssonen.

Merker ingenting til Bangkok-bråket

Jeg har fått noen e-poster på om jeg merker noe til demonstrasjonene og bråket som er i Bangkok. Foreløpig merker vi ingen ting i Pattaya, bortsett fra TV-innslagene. Jeg antar at det forblir slik i overskuelig fremtid.

De thaierne jeg snakker med er lei bråk og demonstrasjoner. Regjeringen bør nok bli flinkere til å markedsføre at landet går så det suser sammenlignet med det forrige regimet som rødskjortene vil ha tilbake.

onsdag 7. april 2010

Jeg er heldig og veldig vanskelig

HT & IF er i gang med å planlegge 17.mai-arrangementet. Omtrent hver gang har jeg vært fritatt fra arbeidet, fordi jeg er imot nasjonalisme og har ikke en eneste nasjonalistisk celle i kroppen.

Jeg er heldig som kan overlate jobben til andre på grunn av politisk overbevisning, men skulle jeg gjort mesteparten av jobben ville det ikke blitt markering av 17. mai i Honningsvåg.

Jeg mener at nasjonalisme, også det som noen omtaler som positiv nasjonalisme, kun skaper vondt blod mellom borgerne. Det er vanskelig å få til en liberal innvandringspolitikk når den norske befolkningen forguder flagget, 17. mai, OL-prestasjoner, det norske landslaget osv. Det er en av de viktigste grunnene til at jeg er skeptisk og imot 17. mai. Jeg engasjerer meg ikke stort i arbeidet, og har heldigvis fått aksept for det i HT & IF de siste årene. Ja, jeg vet dette er en uvanlig holdning fra en Høyre-mann, men jeg mener det er en sunn holdning. Hadde alle tenkt som meg, ville rasisme mot utlendinger vært fremmede ord i lokalsamfunnet.

Litt om 17. mai på bloggen.

Ønsker forslag på kulturpriskandidater

Nordkapp kommune, ved Oppvekst- og kultursektoren, ønsker forslag på kandidater til kulturprisen for 2010. Fristen for å fremme forslag på kandidater er satt til 25. mai.

Kulturprisdebatten er én av mange morsomme debatter i avdelingsstyret, selv om det er betenkelig at politikerne gjennom tildelingene definerer hva som er god kultur og hva som ikke er det.

Ulf Syversen har allerede lansert Frode Kristiansen som kulturprisvinner, selv om han bør fremme forslaget offisielt hvis Kristiansen skal være en het kandidat.

Jeg har lyst å fremme forslag på en fotballpersonlighet. Det er en mann som legger ned ekstremt med tid på fotball, og han har gjort det i mange år. Lokalt har han vært den viktigste personen for fotballgruppa de siste årene. Jeg kjenner ingen personer som jobber så mye dugnad som det denne mannen gjør. Han er fantastisk, og han fortjener heder og ære for jobben han har gjort og gjør. Jeg lar navnet forbli hemmelig, men alle som kjenner fotballmiljøet på Magerøya vil forstå hvem jeg mener.

tirsdag 6. april 2010

Kjedene vinner ikke automatisk konkurransen

Jeg har akkurat endret reklamen til Joker Honningsvåg på nettstedet til Radio Nordkapp. Ketil & co har gode tilbud!

Jeg har kontakt med en hyggelig mann fra Vardø, en mann som driver byens eldste butikk. Butikken er ikke medlem av en kjede, men er likevel størst i byen. Butikken slår både Rimi og Rema 1000 på omsetning og sannsynligvis fortjeneste. Jeg elsker konkurranse, og det er hyggelig å registrere at en lokal kjøpmann er konkurransedyktig med de store kjedene. Jeg sender en hilsen til kjøpmannen i Vardø som det var en glede å bli kjent med.


Konkurranse = god høyrepolitikk!

Tabellen

Tabellen for bedriftsfotballen er publisert på nettstedet til HT & IF. Jeg har noen kommentarer, men kommentarene skal jeg spare til jeg kommer hjem.

Sjekk HT & IFs nettsted.

mandag 5. april 2010

Øytur med gutta

I går var det gutta på tur. Vi dro til øya med båt, og hadde en fantastisk dag på stranda med sol, mat, bading og inntak av noen ytterst få alkoholenheter.

Kl 11:45 – Bønna ankommer Scandi, riktig nok svært trøtt.
Kl 11:45 – Solvik får applaus.
Kl 11:45 – Gjengen bestiller øl.
Kl 11:55 – Gjengen bestiller mer øl.
Kl 12:00 – Terje drikker raskt, og bestiller en til.
Kl 12:10 – Ingar registrerer at båten er forsinket.
Kl 12:12 – Gruppemøte i Pattaya Høyre, for lavere skatt og bedre skole.
Kl 12:15 – Terje filosoferer om hvor Bønna skal sitte i båten, for at dette skal gå bra.
Kl 12:16 – Latter.
Kl 12:17 – Gjengen bestiller mer øl.
Kl 12:18 – Veddemål om Pappa Kjell kommer. Lav odds!
Kl 12:19 – Mon snakker, og ber Bønna holde kjeft i fem minutt.
Kl 12:24 – Bønnas karantene er over, noe deltakerne merker.
Kl 12:30 – Marsj til stranda.
Kl 12:35 – Ombordstigning, og mange deltakere blir våte.
Kl 12:36 – Ingar drikker mer øl på båturen som varte i 18 minutt.
Kl 12:53 – Ankomst øya.
Kl 12:55 – Magnar bestiller vannmelonslash og lager den første av mange Magnar-drivers.
Kl 13:00 – Deltakerne snur seg bort fordi Bønna tar av seg skjorta.
Kl 13:05 – Pappa Kjell ringer, og snakker om Formel 1.
Kl 13:06 – Ingar flirer så tårene triller.
Kl 13:10 – Terje vurderer å bade.
Kl 13:11 – Gjengen flirer.
Kl 13:15 – Deltakerne får servert mer drikke. Magnar blander Magnar-drivers.
Kl 13:20 – Mat.
Kl 13:45 – Drikke.
Kl 14:00 – Mer mat.
Kl 14:15 – Mye mer drikke, og Magnar begynner å komme i form.
Kl 14:20 – Terje går mot vannet.
Kl 14:22 – Gjengen vedder på om Terje blir å bade.
Kl 14:25 – Terje vasser i sjøen.
Kl 14:30 – Terje svømmer og Magnar tar en skål.
Kl 14:45 – Pappa Kjell ringer på nytt og truer med å komme ut til øya.
Kl 14:47 – Ingar flirer masse, og lurer på om Pappa Kjell virkelig kommer.
Kl 14:50 – Deltakerne får igjen servert masse, masse drikke. Bønna begynner å bli solbrent.
Kl 15:30 – Pappa Kjell ankommer øya til stor applaus.
Kl 15:31 – Masse tullprat, latter og Magnar lager Magnar-drivere til den store gullmedaljen.
Kl 17:00 – De erfarne deltakerne flytter baren ut i sjøen og hele gjengen henger rundt baren med en badetemperatur på rundt 33 grader.
Kl 17:25 – Bønna og Ingar svømmer i land, og henter mer drikke til den flytende baren.
Kl 17:26 – Pappa Kjell svømmer i land og henter flere sigaretter.
Kl 17:30 – Bønna og Ingar ankommer den flytende baren med mer øl.
Kl 17:35 – Pappa Kjell ankommer den flytende baren med våte sigaretter.
Kl 17:36 – Pappa Kjell henger rundt halsen til Bønna, og Solvik har en mistanke om at han blir tisset på.
Kl 17:37 – Latterkrampe i sjøen som fortsatt holder behagelig badetemperatur.
Kl 17:45 – Tomt for øl i Ingars flytende bar.
Kl 17:50 – Deltakerne svømmer i land. Terje er overrasket over Bønnas kondisjon, og mener han har kropp som en idrettsmann.
Kl 17:55 – Deltakerne er i land og ulike drinkvarianter blir mikset på stranden.
Kl 18:00 – Bønna sliter med hukommelsen og antar resten av turen gikk perfekt. I land i Pattaya ved 20-tiden.
The end.

Magnus med blogg

Magnus Nilsen har fått seg blogg. Jeg anbefaler mine lesere om å besøke Turloggen.

Magnus jobber i dag på flyplassen, men han har også vært politi. Han har vært aktiv i Høyre og revygruppa til HT & IF.

lørdag 3. april 2010

Artig å høre

Jeg har akkurat hørt Radio Nordkapps innslag om bedriftsfotballen, et innslag som er publisert på internett. Veldig artig å høre, fordi styret i fotballgruppa brukte relativ lang tid på saken fordi aktiviteten kun skulle være artig, uten at det gikk utover andre tilbud; blant annet A-lagsfotballen.

Responsen fra deltakerne er meget god og det må være deilig å høre for styremedlemmene i fotballgruppa, og for medlemmene i utvalget som jobber med bedriftsfotballen.

Jeg tipper det i vinter blir en ny sesong med bedriftsfotball.

fredag 2. april 2010

Rekordtidlig hjemme

Jeg holder på å sette personlig rekord. Klokken er vel halv fire og jeg er på hotellet. Jeg har drukket noen få øl, og det blir spennende om dette blir en god natt med søvn.

Jeg har med min gamle venninne som sov i min seng i går. Hun ville dusje, se TV, spise potetgull, sove. Som liberalist, er jeg naturlig nok svært solidarisk og låner mer enn gjerne ut deler av rommet til en god venn med verdens søteste smil. La oss håpe hun ikke snorker, for i dag har det blitt altfor få øl på undertegnede.

Det er ganske flott å få betegnelsen en mann med stort hjerte. Jeg er én av mange nordmenn som blir kalt for det i badebyen. Det er en fin betegnelse, og jeg liker å bli omtalt som det. Det forteller egentlig mye om liberalismen, en ideologi jeg omtrent forguder.

God natt Norge. Må pine meg gjennom Thai-program på TV før lyset blir slukket på rom 516.

Les mer om liberalisme på Liberaleren, under kategorien ideologi.

Båttur på søndag

Da har jeg bestilt båttur på søndag, sammen med Ingar & co, og jeg regner med det blir en tur til øya om formiddagen. Jeg gleder meg litt. Båtturene bruker å være fantastiske opplevelser. Jeg tror det blir mye latter, fordi mange av gjestene til Scandibar skal være med.

Klokken nærmer seg midnatt og jeg skal gå ut på byen en tur. Jeg tipper det blir en liten tur i partybaren, og forhåpentligvis møter jeg Arsenal-Geir som har sterke meninger om engelsk fotball. En fotballdiskusjon er ikke å forakte.

Jeg har hørt P4 mens jeg dusjet, og det irriterer meg noe grenseløst at radiokanalene og TV-kanalene ikke får sende reklamer på enkelte helligdager i løpet av året. Reklameforbudet bryter både med ytringsfriheten og eiendomsrettighetene. Forbudet er meningsløst, fordi kanaler driftet fra utlandet får sende informasjon for annonsører.

Sexturist? Huffda!

Beklager mamma, men jeg har vært full de siste dagene. Jeg har festet sammen med sunnmøringer og da de merket hvor god jeg er til å drikke, skjønte de at jeg ble født på Eid. Jeg er liksom tatt inn i den sunnmørske familien her nede, til tross for at jeg prater halvt samisk. Ikke sant, Magnar?

I natt husker jeg lite fra siste delen av festen. Jeg antar jeg var på rommet i 6- eller 7-tiden, men er slett ikke sikker. Da jeg våknet, sånn cirka klokken 14:00 i dag, fikk jeg panikk. Det lå ei naken, men nydelig dame, i sengen min. Jeg var riktig nok fullt påkledd. Svetten rant og jeg tenkte umiddelbart på nye dager i Vadsø kretsfengsel. Jada; jeg har nektet verneplikten og fikk min samfunnsstraff i Vadsø. Jeg er heller ikke for forbudet mot kjøp av sex, men som medlem av lov og orden partiet Høyre, prøver jeg å akseptere lovene som politikerne har vedtatt.

Jeg vekte dama, riktig nok helt forsiktig. Før hun fikk sagt
”Good morning”, forklarte jeg at jeg var medlem av Høyre, Norges mest respektable parti og at vi følger lover og regler til punkt og prikke. Dama lo, og jeg oppdaget umiddelbart at det var en gammel venn, også kalt min søster, fra mange år tilbake som lå i sengen. Hun garanterte at det ikke var sex inne i bildet og det eneste hun gjorde før jeg sovnet, var at hun tok av meg sokkene. Naken dame i sengen, og det eneste jeg får til, forhåpentligvis på grunn av lover og regler (ironi), er at sokkene ble lagt i skittentøykurven.

Hun fikk riktig nok penger, men ikke på grunn av sex, som vi ikke hadde, eller sokkene. Hun fikk penger fordi hun har verdens vakreste smil! Å våkne opp sammen med en skjønnhet gjør noe med fyllesyken. Den forsvinner av seg selv, uten at én eneste regel ble brutt. Mamma, du er stolt nå, ikke sant?

Ja til Høyre, lavere skatt og bedre skole! For øvrig ligger det noen arbeidse-poster i innboksen, men siden det er påske drøyer jeg med å svare på e-postene.

Werner Hansen, din hyggelige sosialdemokrat, gratulerer med dagen som du hadde i går!