tirsdag 30. november 2010

Skjenkekontroller og diskriminering

Vet du hvordan skjenkekontrollen fungerer i Nordkapp? Tja, la meg forklare det enkelt. Kommunen har heldigvis satt ut denne tjenesten. Det kommer representanter til Magerøya, og har kontroll med utvalgte plasser som har fått skjenkebevillinger av kommunestyret. De siste årene, under Nordkappfestivalen, har en fotballdommer fra Alta besøkt Honningsvåg by.

I bransjen vet alle når det er kontroll. Det betyr at det er full skjerpings den dagen det er kontroll. Bedriftene er denne dagen pinlig nøye med å overholde lovverket. Naturlig nok, eventuelle lovbrudd kan gå utover skjenkerettighetene.

Statsråd Audun Lysbakken foreslår plakater om aldersgrenser, gjestelister og hyppige kontroller for å bekjempe utelivsdiskriminering, ifølge Dagbladet. Jada, det betyr mye de få gangene det er kontroll av skjenkesteder i kommunen.

Jeg mener faktisk at uteplassene skal ha lov til å diskriminere, men anbefaler det ikke. Dersom Odd-Arne Nilsen vil nekte kvinner eller innvandrere adgang til Nøden Pub, burde han hatt anledning til det. Rett og slett fordi han er eieren og har det økonomiske ansvaret for bedriften. Heldigvis er Nilsen en mann som skjønner at det bør være godt samspill mellom gjestene og han utøver ingen former for diskriminering.

Det beste virkemidlet mot diskriminering, er å avvikle ordninger med kvoteringer. Dersom staten går frem som et godt eksempel, vil det være lettere å få bedriftseiere med på laget. Kvotering er i praksis diskriminering. Så lenge staten diskriminerer, vil også private aktører benytte seg av virkemidlet.

Et inkompetent hovedstyre?

Jeg har lyst å svare ja på eget spørsmål. Det som gjør at jeg holder litt igjen, er at flere hovedstyremedlemmer gjør en fantastisk jobb. Først og fremst for barn og ungdommer i Nordkapp. Hovedstyret har i alle fall bevist at det er vanskelig å forby dumskap på en god måte.

I natt kom HT & IFs vedtak om narkotika på nettstedet til Radio Nordkapp. Vedtaket, eller artikkelen, ser stygg ut, fordi det går direkte på meg som person og direkte på personer som har et liberalt utgangspunkt. Vi blir flere og flere. Unge Venstre går inn for å legalisere cannabis. Venstre har en liberal politikk for rusomsorg. FpU er naturlig nok liberale. Unge Høyre går inn for heroinassistert behandling. Mange vil komme etter Unge Høyre. Når, og jeg skriver når, dette blir vedtatt, er nullvisjonen mot narkotika død. Hovedstyret vil altså stenge ute en stor del av befolkningen fra tillitsmannsapparatet fordi styret har tro på forbundslinje, pisk og tvang. Det er en vanvittig tanke. Gode, gamle Stalin ville følt seg hjemme i hovedstyret til Honningsvåg Turn & Idrettsforening.

Jeg må også legge til at det var hovedstyremedlemmer som stemte for dette vedtaket, som ga meg full støtte som leder i fotballgruppas valgkomité på årsmøtet som ble avholdt fredag 29. oktober. Det er så inkonsekvent som det er mulig å bli. Det er amatørmessig, på grensen til fullstendig useriøst.

Artikkelen på radionordkapp.no:
”Hovedstyret i Honningsvåg Turn & Idrettsforening tar sterk avstand fra Bjørn Magne Solviks holdninger om å legalisere narkotika.
Hovedstyret fastslår at ingen med slike holdninger kan være sentrale tillitsmenn i foreningen.
Narkotika er et ulovlig rusmiddel, og HT & IF tar derfor sterk avstand fra alle uttalelsene om å legalisere og bruk av narkotika.
Vedtaket var som følger:
HT&IF vil derfor presisere at vi ikke ønsker å assosieres med bruk av ulovelige rusmidler, og vil gjøre det helt klart at vi ikke vil godta slike holdninger fra noen av våre sentrale tillitsmenn, verken nå eller i fremtiden.
Det betyr at ingen med slike holdninger til narkotika kan inneha sentrale tillitsverv som styreverv eller trenere i HT&IF”.

Det har vært godt kjent at jeg er for en helt annen ruspolitikk. Jeg har skrevet mange artikler om temaet. Den første ble publisert på Liberaleren 24. januar 2001. Jeg var medlem av en organisasjon som het FRIdemokratene, en organisasjon som hadde en stortingsrepresentant som fremmet forslag om legalisering i 1997. Jeg ble senere nestleder i organisasjonen. De som ikke har visst om mine standpunkt har sovet i timen. Jeg kan umulig få skylden for slappe rutiner. De som velger en person inn i et tillitsverv, har et personlig ansvar om å sette seg inn hva personen mener i konfliktfylte spørsmål. De som ikke gjør dette, er farlig nær grensen for dum.

Hovedstyret i HT & IF brøt organisasjonens vedtekter med sitt vedtak og basislovnormene fra Norges Idrettsforbund. HT & IFs vedtekter ble godkjent av idrettsstyret i 2008. Vedtaket i hovedstyret er verdiløst!

Jeg skrev torsdag 25. november følgende brev til hovedstyret med kopi til Finnmark Idrettskrets. Brevet ble sendt fredag 26. november klokken 00:52:
”Jeg ber hovedstyret annullere vedtaket som ble fattet i det forrige hovedstyremøtet angående tillitsmenn og narkotika. Jeg ber hovedstyret gjøre et nytt vedtak basert på verdiene mot rus, vedtatt av Norges Idrettsforbund.

Jeg har ikke sett møteboken, men har hørt vedtaket referert på Radio Nordkapp basert på en pressemelding sendt ut av Werner Hansen på vegne av foreningen.

Det er ikke hovedstyret i Honningsvåg Turn & Idrettsforening som bestemmer styresammensetningen i foreningen. Det blir bestemt gjennom valg på årsmøtet, som naturlig nok er foreningens høyeste organ. Ifølge foreningens vedtekter og basisnormallovene fra Norges Idrettsforbund, har personer over 15 år stemmerett og er valgbar dersom medlemskapet har vært gyldig i minst én måned og medlemsforpliktelsene er oppfylt. (§5 i basisnormallovene og også i tråd med vedtektene behandlet på foreningens årsmøte) Jeg kan også vise til §3 i det samme lovdokumentet.

Jeg, og en del andre i samfunnet, er veldig liberal i ruspolitikken og jeg antar hovedstyrets forhandlinger gikk på mine meninger til narkotikapolitikken. Selv om jeg er liberal, er jeg tilhenger av å følge lover og regler. Dette er ikke første gang jeg reagerer på at hovedstyret bryter basisnormallovene. Jeg ber hovedstyret følge vedtatt lovverk.

Dersom hovedstyret ikke følger opp vedtatte lover, vil det bli vanskelig å få medlemmene til å være lovlydige i forhold til vedtak i idrettsbevegelsen. Hovedstyret skal og må stå frem som et godt eksempel. Jeg forventer at HT & IF følger opp egne vedtekter”.

Er det noe vi liberalister vet, er det at vi må være bedre forberedt og kunne lovverket bedre enn alle andre. Vi har standpunkt som er utfordrende for mange. Derfor må jeg meddele at jeg er overrasket over at hovedstyret utfordrer meg med noe som er et overtramp mot vedtatt lovverk og normale spilleregler. Werner Hansen bør, etter et langt samarbeid, kjenne meg rimelig godt. Vedtak, vedtekter og spilleregler, er viktig for meg.

Jeg forventer at hovedstyret gjør et nytt vedtak basert på gjeldende politikk fra Norges Idrettsforbund. Dersom det ikke skjer, bør hovedstyre ekskludere meg. Det blir vanskelig, ettersom jeg ikke har brutt idrettens retningslinjer.

Jeg er fortsatt i tvil om hva jeg vil gjøre i mitt forhold til HT & IF. Jeg har ikke sans for personer som bryter spillereglene og vurderer å gi opp alt dugnadsarbeid. Jeg tenker fortsatt, og blir nok ikke ferdig med det denne natten. Dersom jeg ikke gir meg og stiller opp til valg igjen, håper jeg at de som er uenig med en liberalist lanserer en motkandidat og stemmer på kandidaten. Det er kun gjennom å bruke stemmeretten at det er mulig å hindre meg og andre liberale personer verv i HT & IF.

mandag 29. november 2010

God stemning på Høyre-årsmøtet

Årsmøtet til Høyre er over. Jeg kom da årsmøtet var over, ettersom Alex Eliassen snakket som en foss på fotballmøtet jeg var på. Dermed rakk jeg kun avslutningen av årsmøtet. Det var sikkert et godt møte, fordi humøret var på topp hos medlemmene. Lars Helge Jensen er ny leder og Idar Jensen ny nestleder. Idar er flink og det var på tide at han fikk en sentral plass i styret i Nordkapp Høyre. De andre styremedlemmene tør jeg ikke røpe, for jeg husker rett og slett ikke hvem som innehar de ulike posisjonene.

For meg blir det avgjort 7. desember om jeg stemmer Høyre i 2011. Et nytt budsjettvedtak uten forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre, vil bety at jeg ikke stemmer Høyre ved neste års kommunevalg. Jeg er ingen sosialdemokrat og jeg hater, virkelig hater, eiendomsskatt. Nå tror ikke jeg at Høyre vil kunne fjerne hele eiendomsskatten i en jafs, men det er viktig å vise innbyggerne hvilken kurs kommunen skal ha de neste årene. Redusert eiendomsskatt betyr mer makt til borgerne og dermed mindre makt til politikerne.

Jeg ønsker det nye styret lykke til med arbeidet og takker Odd-Arne Nilsen for jobben han har gjort for Høyre. Uten Nilsen, ville Lars Helge Jensen aldri vært varaordfører i denne valgperioden. Nilsen er årsaken til at det fortsatt er noe som heter Nordkapp Høyre.

Tanker om Høyre noen minutt før årsmøtet

I dag klokken 18:00 er det faktisk årsmøte i Nordkapp Høyre, et parti som har ligget brakk siden 6. november 2009. Debatten på møtet var om det var et poeng med et Høyre-lag i Nordkapp, ettersom engasjementet var labert og politikken omtrent helt identisk med Arbeiderpartiet.

Jeg er én av dem som savner et godt Høyre-lag med klare lover og regler for driften. Jeg er altså for at Høyres vedtekter skal følges, noe Nordkapp Høyre ikke har gjort på år og dager. Jeg har vært på årsmøter i Nordkapp Høyre uten en årsberetning. Det er utilgivelig av et politisk parti med klare regler!

Jeg savner et Høyre-parti som fører høyrepolitikk. For meg er høyrepolitikk best mulig bruk av hver skattefinansierte krone. Det betyr grenser for politikk gjennom å privatisere, samt å konkurranseutsette tjenester. Høyre har siden 1999 sjeldent fremmet slike forslag i kommunestyret. Unntaket var i forrige periode i oppvekst- og kulturspørsmål. Private aktører som skaper velferd gir økt valgfrihet både for borgerne og det politiske systemet.

Jeg skulle gjerne vært på årsmøtet, men må prioritere et annet møte. Til tross for at hovedstyret i HT & IF har gjort et meningsløst og ulovlig vedtak i henhold til vedtektene, sitter jeg fortsatt med idrettsverv og jeg prioriterer Nordkapp Fotballfestival i kveld.

Dersom Høyre og Arbeiderpartiet er enige i alle sakene i budsjettet som blir vedtatt 7. desember, kommer jeg ikke til å stemme Høyre ved kommunevalget i 2011. Jeg er ingen sosialdemokrat. Dermed støtter jeg heller ikke sosialdemokratisk politikk med eiendomsskatt og en stor og tung kommunal sektor.

Det er mange som tror at jeg er uenig med Høyres Lars Helge Jensen i alt og ett. Det stemmer faktisk ikke, forskjellen er at jeg er skolert i organisasjon og det politiske spillet. Den skoleringen tror jeg Jensen mangler. Derfor har jeg alltid fremmet mange forslag og er opptatt av interne møter, mens Jensen sjelden fremmer forslag og bryr seg ikke mye om organisasjonen. Vi har rett og slett forskjellige arbeidsmåter. Standpunktene i kommunalpolitikk er ikke så ulike, men vi har svært ulike tilnærminger til sakene. Jeg mener selvsagt at min måte er den rette.

Jeg vet ikke om jeg skal ønske årsmøtet lykke til. Dersom Høyre ikke skal være et alternativ til Arbeiderpartiet, kan medlemmene like godt legge ned foreningen. Høyre har ikke vært et godt alternativ til Ap på mange år i Nordkapp. Hva som blir sagt fra talerstolen er uvesentlig. Det er forslagene og vedtakene som teller i politikk.

Jeg vil avslutte med en liten historie fra en tidligere periode i Oppvekst og kultur. Odd-Arne Nilsen møtte for Høyre. Tore Fosse møtte for SV. Etter møtet kom Tore på besøk til meg på jobb.

--Dæsken dere er tullete, på bergensk dialekt. Men fy kor artig det var med ordentlige diskusjoner der det var uenigheter mellom politikerne, sa Fosse.

Sånt ønsker jeg mye mer av. Det er debatt og harde fronter som ofte gir gode resultat. Odd-Arne Nilsen ble nedstemt i flere viktige saker, men han fikk frem forskjellene mellom partiene.

Julegleder

Fargen på juletrelysene engasjerer visst flere enn noen av leserne jeg har. Etter tips har jeg sett på en diskusjon på juleglede.net. Jeg skrev bloggposten En hel kveld i vasken i går.

Det er eieren av ethvert juletre som må få bestemme hvordan treet skal pyntes. Er treet skattefinansiert, må de som er uenig ta saken opp med politikerne/byråkrater. Jeg håper ingen politikere får juletrehenvendelser. De bør engasjeres i langt viktigere saker enn lys på trær.

For øvrig vil hva som er pent variere fra person til person. Ingen fasit der. Derfor er eiendomsrettigheter viktig!

Takk for tipset, som jeg fikk hos en fremtredende AP-politiker i kommunen.

Knockout

I Nordkapp har vi mange borgere som er interessert i boksing. Jeg digget Mike Tyson i gamle dager og fulgte kampene hans. Da han bet øret av motstanderen, sa jeg takk og farvel til den amerikanske oksen.

Jeg vil sende en spesiell hilsen til min navnebror, Bjørn Magne Dahle. Jeg gjør det med FrP-forslaget om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing som stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet har fremmet. Forslaget blir dessverre ikke vedtatt, eller de rødgrønne formynderne kommer til å slå knockout på FrP-politikerne. De skal likevel ha ros for forsøket.

Hvert menneske eier sin egen kropp, med de fordelene og ulempene som det gir. Det er et godt nok argument for meg om å tillate boksing på norsk jord.

DLD-leder sov dårlig

WikiLeaks-lekkasjene blir kjedelige i forhold til det pressen kan skrive dersom datalagringsdirektivet blir innført.

Den tanken har nok streifet Anders Brenna, lederen i Stopp Datalagringsdirektivet. Han fikk nemlig ikke sove i natt, ifølge en melding på Twitter.com.

Datalagringsdirektivet vil bringe oss et skritt nærmere 1984-samfunnet.

Jeg frykter fremtiden. Jeg tør ikke tenke på kårene personvernet kan få dersom politikerne fortsetter med å trampe på viktige rettigheter.

Liberale ungdommer

Nesten hele sentralstyret i FpU, Fremskrittspartiets Ungdomsorganisasjon, er for å legalisere narkotika, ifølge Jørn Kyle Finnesand som er én av liberalistene i Fremskrittspartiet.

Fra før av har Unge Venstre vedtatt at ungdomsorganisasjonen er for å legalisere cannabis. Unge Høyre har et stykke igjen, men har tross alt gått inn for heroinassistert behandling.

Det har vært en rivende utvikling i narkotikadebatten de siste årene. Jeg var jo moderat som ung FrP-politiker sammenlignet med dagens ungdommer.

Jeg er glad for at deler av denne gjengen skal styre Norge i årene som kommer. Nå håper jeg FpU tar skrittet fullt ut neste gang organisasjonen vedtar manifestet.

Selv om ungdomspolitikerne er liberale i narkotikaspørsmålet, betyr det ikke at dem liker misbruk av narkotika. Disse ungdomspolitikerne har skjønt at det er umulig å forby dumskap på en vellykket måte. Å misbruke rusmidler, uansett hvilke rusmidler vi snakker om, er dumt.

Av moderpartiene er det ingen som vil legalisere narkotika, men flere parti har en nokså liberal politikk for rus og rusomsorg. Det er umulig å fastslå et tidspunkt for en kursendring i moderpartiene, men kursendringen kommer. Det er garantert!

Jeg er nysgjerrig på hva lokale politikere mener om narkotika. Jeg vet at Nordkapp Høyre, en organisasjon som i skrivende ligger brakk, er for en urealistisk nulltoleranse. Hva de andre mener, vet jeg faktisk ikke. Ruspolitikk er, foruten øldebattene i kommunestyret, et fremmedord i lokalpolitikken.

En hel kveld i vasken

Jeg fikk følgende kommentar på bloggposten Dagens hendelse: Julestemning i Honningsvåg by!
--Håper de som har hengt fargede lys på treet tar disse ned snarest. Lysene på treet SKAL være blanke. Mistenker at noen Nordvåginger har fått noen lys til overs og har gitt disse til Honningsvåg, skriver signaturen anonym.

Etter at jeg mottok kommentaren, har jeg trålet mange ulike regelverk og forskrifter. Jeg ville gjerne vite om Nordkapp kommune brøt lysregelverket for juletrær. Jeg var nysgjerrig på om politikerne virkelig hadde vedtatt et eget regelverk for bruk av juletrelys. Dersom svaret hadde vært ja, ville det vært en ny sak i boken min for regler jeg vil endre.

Jeg fant ingen verdens ting. Jeg hadde kontakt med venner som kjenner ulike lover og regler svært godt. Heller ikke de var til stor hjelp. Like før jeg ga opp, kom anonym med en ny kommentar.

--Tradisjoner, tradisjoner. Lysene har alltid vært blank. Man tuller ikke med tradisjoner!

Jeg er ikke så veldig opptatt av tradisjoner. Tvert imot må tradisjoner utfordres for å få fremskritt. Saken er ute av verden og jeg kan innrømme at jeg synes juletreet på rådhusplassen er fint.

Dersom det hadde vært et regelverk for juletrelys, ville jeg og mange av mine liberale venner jobbet for å endre reglene. Det er eieren som skal bestemme hvordan juletreet skal se ut. I Honningsvåg er Nordkapp kommune eieren. Lokalpolitikere og engasjerte innbyggere som synes Nordkapp kommune gjør en dårlig juletrejobb, må fremme forslag. Eventuelle forslag får ikke min støtte. Politikerne bør bruke tiden på viktigere ting.

Ikke en gang at kommunen bruker skattefinansierte penger på et juletre, bekymrer meg. Det er en bagatell i den store sammenheng, selv om det på liberalistisk grunnlag finnes argumenter imot pengebruken på juletrær.

søndag 28. november 2010

Nettrekord for Uteliv i Nordkapp

Aldri før har så mange besøkt forsiden på nettstedet til Uteliv i Nordkapp som i november 2010.

--Uteliv i Nordkapp har i 2010 hatt flotte trefftall med økninger over hele linjen. Det er likevel hyggelig å sette rekorder og rekord har vi satt i november, selv om det er noen dager igjen av måneden, sier webmaster Bjørn Magne Solvik.

Solvik tror høstens omtaler i Finnmark Dagblad og Nordlys i forbindelse med Vekst i Nord-bedrift, er årsaken til at november har vært en fantastisk måned på internett for Uteliv i Nordkapp.

--Uteliv i Nordkapp har det beste nettstedet av bedriftene som er i Nordkapp. Enkelt og greit, konkluderer Bjørn Magne Solvik.

Nilsen fornøyd
Odd-Arne Nilsen er fornøyd med rekorden.

--Jeg stoler fullt og helt på Bjørn Magne Solvik når det gjelder internett. Han får masse frihet og jobber for lav betaling. Bedre kan det ikke bli, sier Odd-Arne Nilsen, mens han gnir seg i hendene.

(Artikkel hentet fra nettstedet til Uteliv i Nordkapp.Legg merke til det Odd-Arne Nilsen uttaler om frihet. Også på dette området er frihet et nøkkelord).

Dagens hendelse: Julestemning i Honningsvåg by!

Mitt første narkotikautspill?

Jeg har i natt lett etter mitt første narkotikautspill. Det var verre enn jeg trodde. Jeg husker narkotikadebatten i pausene på FpU-landsmøtet i 1992, men at jeg argumenterte for legalt cannabissalg har jeg ikke funnet medieoppslag på. Vi mangler også et godt arkiv for de første månedene etter at Bent Johan Mosfjell dannet nettavisen Liberaleren den 4. juni 1999. Jeg ser ikke bort ifra at det var artikler fra undertegnede så tidlig som i 1999 eller helt i begynnelsen av år 2000.

Det jeg fant, er at Ellen Christiansen, som fridemokratrepresentant etter utmeldingen fra FrP, fremmet forslag på Stortinget den 11. mars 1997 om å legalisere narkotika samt å avkriminalisere brukerne. Tenk, det har altså vært stortingsrepresentanter som har fremmet forslag om en ny narkotikapolitikk! Da var jeg medlem av FRIdemokratene, en organisasjon som ble stiftet etter Bolkesjø-landsmøtet i 1994. Jeg meldte meg ut av FrP i mai 1994. FRIdemokratene var en liberalistisk organisasjon med medlemmer fra flere ulike parti.

Jeg har funnet en narkotikaartikkel fra undertegnede, en artikkel som ble skrevet 24. januar 2001. Jeg tviler på at dette var første gang jeg offisielt hevdet at norsk narkotikapolitikk er mislykket, men jeg kan ikke vise til et annet bevis. Snart 10 år med narkotikaartikler! Jeg kan i alle fall hevde at vi har fått vind i seilene de siste årene. Forsøk med heroinassistert behandling er ett eksempel på fremskrittet.

Nordkapp er en gjennomsnittskommune

Kommunene bruker friheten som alkoholloven gir.

Én av syv kommuner har gitt tillatelser til å skjenke til klokken 03:00. Rundt halvparten av kommunene har gitt bevillinger med skjenkestopp klokken 02:00, viser en gjennomgang SIRUS har gjort av kommunenes forvaltning av alkoholloven.

Maksimaltiden for skjenkebevillingene er satt til klokken 03:00.

Nesten alle kommunene har gitt salgstillatelser til lovens maksimal tid som er til klokken 20:00 på hverdager og til klokken 18:00 på lørdager.

Nordkapp er altså en gjennomsnittkommune når det gjelder alkoholpolitikk. Jeg må legge til at kampen for å bli en gjennomsnittskommune var lang og hard. Det var harde fronter på 90-tallet og jeg var i mange heftige diskusjoner med byråkraten Anne Sivertsen og politikerne Bjørn-Atle Hansen og Eli Skille.

De som ønsker lengre skjenketider og flere bevillinger, må stemme på liberale politikere i 2011. Borgere som ønsker en mer restriktiv alkoholpolitikk, må stemme på personer som fronter formynderholdninger.

Liberalisering
Gjennomgangen viser at kommunene bruker valgmulighetene som dagens alkohollov gir. Den samme valgmuligheten ville bedriftene brukt dersom det var en uinnskrenket salgs- og skjenkerett. Selv med en mulighet til å skjenke alkoholholdige varer 24 timer i døgnet, ville et fåtall av bedriftene benyttet seg av muligheten fordi markedet begrenser dette på en ypperlig måte uten politisk innblanding. Få bedrifter vil ha åpen dersom dette medfører tapte penger.

Jeg vil ha fri omsetning av alkohol, og jobber hver dag, gjennom Liberaleren, for å få oppslutning for en liberal alkoholpolitikk. En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

lørdag 27. november 2010

For en merkelig uke

Jeg er endelig ferdig på jobb for denne uken. Jeg skal kun gjøre noen få nettoppdateringer i løpet av helgen. Foruten det skal jeg sove, kun sove. Det har vært en veldig merkelig uke.

Jeg har jobbet masse og hatt søvnproblem, noe som er helt vanlig på denne tiden av året. Jeg ble skjelt ut i et hovedstyrevedtak i HT & IF samtidig som Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til høringskonferanse om Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika med fokus på heroinassistert behandling. At Norge kan komme til å innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, er den fineste julegaven jeg kunne fått.

Jeg har kjøpt fem julegaver, takket være fantastisk service på én av byens butikker. Mens jeg i mange år har brukt mange tusen kroner på julegaver, slapp jeg ekstremt billig unna i år. Det er ufattelig rart at det er mulig å kjøpe flotte julegaver til barn for kr 150,- pr pakke. Takk til betjeningen! Jeg var så stolt etter innkjøpet at den første som fikk se gavene var Marita Melsbø Nilsen. Jeg tipper jeg får en klem hos Idar.

Jeg fikk se Tor Mikkel Wara i en politisk debatt igjen på TV. Da jeg var ung var Wara én av flere helter jeg hadde. Han mistet heltestatusen da jeg ble slått i øldrikking. Tor Mikkel Wara kunne vært Norges dyktigste politiker. Jeg merket denne uken at jeg savner Tor Mikkel Wara i politikken. For en mann!

Jeg har nynnet på en Moillrock-sang. Jeg eier ingen CD-plater, men skal kjøpe Moillrock-skiva. Jeg gleder meg veldig til å høre CDen på full guffe. Det er veldig uvanlig at jeg nynner, men jeg nynner til et flott band.

Jeg avslutter fredagen med en ørliten Black Russian, og gleder meg til å få den mørke fløten i glasset sammen med isbitene. God natt!

fredag 26. november 2010

Norsk ruspolitikk i endring

Jeg får faktisk frysninger nedover ryggraden ved å lese pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet inviterer til høringskonferanse om Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. Det blir spesielt fokus på Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og forsøk med heroinassistert behandling.

Skulle politikerne vedta et forsøk med heroinassistert behandling, vil det bety en voldsom kursendring av norsk rusomsorg. Forsøket betyr at nulltoleransen mot narkotika dør. Det er mange av oss som har jobbet for dette i lang, lang tid. Heroinassistert behandling er å tenke på de svakeste av de svake i samfunnet. Det er en solidaritet jeg kan være med på.

Flere land har innført forsøket med gode resultat. Heroinprogrammene virker bedre enn metadon, ifølge forskning fra Sveits, Nederland, Tyskland og Canada. Ny rusomsorg er en seier for stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H), som skrev en artikkel for Liberaleren for mange år siden. Han ble upopulær i Høyre, men har stått på i kampen for de svakeste av de svake i samfunnet. Også partiet Venstre og tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen kan juble ved en eventuell snuoperasjon.

Jeg har brukt lang tid på saken, fordi jeg er imot at skattebetalerne skal betale for heroin. At skattebetalerne betaler betyr i praksis at jeg som er imot narkotika, må betale for at andre er misbrukere. Blodig urettferdig! Jeg var i tenkeboksen i flere år. Det var Nikolai Astrup som fikk meg på rett side med innlegget Utdeling av heroin som behandlingstilbud. Jeg angrer ikke i ett sekund!

For mange i Nordkapp vil et forsøk komme som et sjokk, fordi vi ikke har tunge heroinmisbrukere i lokalsamfunnet. I Oslo er det mange tusen og Oslo er overdosehovedstaden i Europa. Ny politikk på dette området er en kamp for mennesker som har det ille i dagens Norge.

I 2008 var det 179 overdosedødsfall i Norge. La oss jobbe for et langt lavere tall!

Kjære gud, hvis du finnes, takk for at verden blir mer og mer liberal.

Skoler er viktigst

De rødgrønne partiene har, godt hjulpet av andre parti, kjørt den fylkeskommunale økonomien i grøfta. Økonomien er så ille at fylkesrådmannen foreslår store kutt innen utdanningssektoren, altså hos videregående skoler. Fylkesrådmannen har blant annet foreslått kutt ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Det er trist at fylkespolitikerne har brukt skattefinansierte penger som fulle sjømenn, men det er typisk politikere. Politikerne klarer ikke å sette grenser for politikk.

Fylkeskommunens, for øvrig et unødvendig forvaltningsnivå, viktigste oppgaver er skoler og samferdsel. Det er penger nok i systemet til å ivareta disse feltene, men da må politikerne foreta tøffe prioriteringer. Utdanning og samferdsel er viktige saker for Høyre. Jeg mener Høyre-politikerne og andre oppegående politikere, bør ivareta de viktigste oppgavene. Det betyr at skoler og samferdsel må bli prioritert.

Ifølge ryktene fra Vadsø, kommer fylkestinget fortsatt til å satse på skolen i Nordkapp. Det er bra, men Finnmark fylkeskommune trenger en kursendring med langt større fokus på det fylkeskommunen skal ivareta. Viktige oppgaver med dagens sosialdemokratiske organisering; skoler og samferdsel.

Fra fylkesrådmannens budsjettdokument:
Avvikling av MS Finnmarksfisk
Finnmark fylkeskommune har en opplæringsbåt i Honningsvåg som benyttes til opplæring innenfor fiske og fangst. Denne kan avvikles og erstattes med avtaler med skip som reiser i ordinært fiske. Nettobesparelse forventes å være på ca 1 mill. kr. årlig. Det vil i tillegg falle fra en del ekstraordinære kostnader i forbindelse med sertifisering av båten.

Avvikling av LOSA
En fullstendig avvikling av alle LOSA –tilbud medfører en besparelse på 5,9 mill. kr i 2011, helårseffekt fra 2012 og ut planperioden vil være 12,9 mill. kr årlig. En hel- eller delvis avvikling av LOSA er eneste ikke lovpålagte oppgave utdanning kan saldere for å nå hele salderingskravet for 2011. Alternativet er nedleggelser av skoler.

(Fylkesrådmannens tanker blir ikke vedtatt, men tankene vil tvinge seg frem om politikerne ikke skjerper bruken av skattefinansierte penger)

Turnrevyen 2010

HT & IF har publisert viktig informasjon om Turnrevyen 2010. Dersom du ønsker billetter, bør du lese hva Werner Hansen, leder av Revyutvalget, kommer med i artikkelen.

For øvrig er jeg spent på om jeg får billetter til årets revy. Idar Magne er irritert fordi jeg gikk av som nestleder i fotballgruppa. Han mener det kan gå utover han. :-)

Offentliggjør to kommentarer som en bloggpost

Jeg gjør nå et unntak, og publiserer to kommentarer som en bloggpost. Rett og slett fordi jeg mottok en kommentar i dag tidlig fra en person som mangler store kunnskaper.

Anonym skriver: Finn andre arenaer enn idrettens til å fronte din narkotikakampanje!

Mitt svar: Anonym! Hvis du mener jeg har frontet narkotikaspørsmålet i idrettsbevegelsen, er det så galt som det er mulig å bli. Jeg er faktisk tilfreds med idrettens holdning mot rus. Jeg mener faktisk at idrettsorganisasjonene kunne bli enda mer restriktiv mot alkohol, som er en lovlig vare. Har også, riktig nok for mange år siden, fremmet forslag om dette, men ble nedstemt.

Narkotika er i dag ulovlig og idrettsbevegelsen tar avstand fra kriminelle handlinger som bruk og besittelse er.

Narkotikaspørsmålet er politikk, og hører hjemme i de politiske partiene, på nettet, i mediene…… Det er på disse arenaene temaet blir debattert.

De eneste spørsmålene jeg er i opposisjon i forhold til flertallet i HT & IF, er i spillpolitikken og bruk av egenandeler. Egenandeler har fotballgruppas styre drøftet flere ganger de siste tre årene. Jeg har hele tiden frontet høyere egenandeler, men har ikke fått helt gehør for mitt syn. Spillpolitikken ble debattert i forbindelse med Fotballtinget i 2010. Jeg mente, og mener fortsatt, at HT & IF skulle gå inn for å avvikle Norsk Tippings monopol, men ble nedstemt i fotballgruppas styre.

Anonym, det er synd du fremstår som anonym med den påstanden som du fremmet. Den er og blir feil.

Liberale Oslo Høyre

Synes du at jeg er liberal? Da kan jeg trøste deg med at jeg ikke er den eneste i Høyre, heldigvis. Oslo Høyre kommer sannsynligvis til å programfeste døgnåpen skjenking i hovedstaden, en sak jeg har skrevet om på Liberaleren.

Nordkapp Høyre, dere har mye å lære av vennene i Oslo.

Huff, ser frem til helgen. Jeg sliter med voldsomme søvnproblemer i ukene før jul. Klokken er snart 06:30.

torsdag 25. november 2010

Et spark til hovedstyret

Jeg holder på å finne ut når Nordkapp idrettsråd etter vedtektene skal ha årsmøte. Jeg tror jeg er på valg og kommer ikke til å ta gjenvalg. I letingen etter lovverket, fant jeg denne i basislovnormene for idrettslag:
§ 5 Stemmerett og valgbarhet.

Måtte bare publisere den slik at hovedstyret skjønner at personer som er liberale ikke automatisk kan utestenges fra verv i foreningen. De som er imot liberalister må stemme imot kandidater ved valg, verken mer eller mindre.

Egentlig dumt at årsmøtet i HT & IF, inkludert meg selv, har stemt på personer som ikke følger idrettens lovverk. :-)

Les bloggposten Vurderer å utfordre Lars Simonsen som leder i HT & IF.

Oppdatering: F… er ikke på valg før neste årsmøte. Vet ikke om jeg klarer ett år til i idrettens tjeneste.

Valgfrihetsrevolusjon

Kristin Clemet og Tor Mikkel Wara ønsker at en ny borgerlig regjering skal gjennomføre en valgfrihetsrevolusjon, ifølge Tabloid på TV2 nyhetskanalen.

For øvrig var duoen enige med Liberaleren om at det er små forskjeller mellom partiene.

Som liberalist er det lett å innrømme at det var hyggelig med Wara i TV-ruta igjen. Han trives i rampelyset og med de store spørsmålene.

Jeg anbefaler mine lesere om å se TV-programmet på TV2-Sumo. Jeg håper alle er enige om at et samfunn med mer valgfrihet er å foretrekke.

Meningsmåling; bør den nye regjeringen, utgått av borgerlige parti etter valget i 2013, gjennomføre en valgfrihetsrevolusjon? Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

Høyrepolitiker om NSB

Det er ganske morsomt å lese meldinger som Tage Pettersen, leder i Østfold Høyre, skriver på Twitter.com.

I tillegg til ulike politiske meldinger, skriver Pettersen mye om NSB. La oss gå igjennom denne månedens NSB-meldinger.

25. november:
-- Hvor lenge et 2-3 minutter hos NSB? Noen som vet? Jeg vet bare at det er lenge... Synd/godt vi står rett utenfor stasjonen...

--Tja der stoppet lokmotivet og skal vistnok startes opp på nytt... Godt det ikke skjer med bilen min på E6.

--Først innstiller NSB tog så klarer de i tillegg ikke å skaffe personell til det toget som skulle gått. Verden er ikke enkel.

--Hvorfor kan ikke togene gå når de skal?

18. november:
--Alltid feil kø! Skulle valgt bussene NSB satt opp. Bedre å kjøre buss i sakte kø enn å sitte på toget som venter på signal.

--Mulig de leter etter togsettet nå, for vi stoppet 200 meter utenfor Oslo S. Håper vi ikke skal stå her til de finner det i 2013...

--Ser ut til at konduktøren ikke vet at vi mangler ett togsett. Han snakker om hva som befinner seg i det bakre settet - som ikke er der....

--Du verden, NSB mangler vist et togsett igjen. Har noen sett det?

10. november:
--Statsråden skjønner at pendlerne stiller spørsmål om togene. Hun burde heller svare de!

5. november:
--To tur/retur Moss-Oslo i dag og NSB har levert! Jeg skryter når det er fortjent. Eller er det kanskje bare slik det skulle vært hver dag?

4. november:
--Du verden. Hilsen fra NSB på Twitter. Takk!!

--I dag er det jeg og ikke NSB som er forsinket. Hm trodde ikke det var mulig!

NSB er et aksjeselskap, eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Det er merkelig at søringer forblir søringer. NSB og tog er heldigvis fremmedord her i nord.

Så enige, så enige

Innlegget DLD styrker personvernet, skrevet av stortingsrepresentantene Arve Kambe (H) og Håkon Haugli (Ap), viser at Høyre har et stort problem eller snakker med flere tunger. Innlegget står på trykk på Dagbladet.no.

Høyres DLD-motstandere bør reagere! Etter min mening tapte Arve Kambe høringsrunden som var i partiet, men han fortsetter kampen for omfattende overvåking av borgerne.

Narkotikadebatt i Nederland

Det er for tiden en relativ heftig debatt om narkotikapolitikken i Nederland. Forskjellen mellom den norske debatten og den nederlandske debatten er at politikerne er langt mer liberale i Nederland.

Les mer på Liberaleren eller i VG.

Om jeg blir lei av å diskutere narkotikaspørsmålet? Nei, det er jeg ikke. Det er dette som er politikk!

Idrettens rammevilkår i Nordkapp

Nordkapp idrettsråd og Finnmark Idrettskrets inviterer til åpent møte om idrettens rammevilkår i Nordkapp. Møtet er hos Corner, mandag 6. desember klokken 18:00. Alle som er opptatt av den frivillige sektoren bør komme på møtet.

Forhåpentligvis blir det en god debatt som viser at idrettsbevegelsen i Nordkapp er svært viktig for lokalsamfunnet.

På møtet blir det forhåpentligvis lagt frem tall som viser at idretten får en beskjeden del av skattefinansierte penger sammenlignet med andre uttrykksformer. Kommunen har fått en rekke spørsmål fra idrettsrådet og svarene foreligger om noen dager.

Selv om jeg er leder av idrettsrådet, har ikke jeg et ønske om betydelig mer skattefinansierte penger til idrettsbevegelsen. Det jeg ønsker er likere konkurransevilkår mellom de ulike aktørene som kjemper om oppslutningen i lokalsamfunnet. Også på kultur er konkurranse et nøkkelord.

Husk; alle i den lokale idrettsbevegelsen jobber dugnad, uten å motta store godtgjørelser. Det er ingen automatikk i god drift av idrettsorganisasjonene. Noen må gjøre en innsats og innsatsen kommer ikke av seg selv.

John Grøtta – den mest liberale i styret

John Grøtta, tidligere høyreleder i Nordkapp, er den mest liberale i styret i Nordkapp Fremskrittsparti.

FrP har endelig sendt ut styresammensetningen etter årsmøtet som ble avholdt. Det er ingen bomber i valgene som årsmøtet foretok. Jeg synes det er hyggelig at John Grøtta, en gammel venn fra Høyre som deler mine liberale verdier, fortsatt er engasjert i lokalpolitikk.

Leder: Renate Olsen
Nestleder: Per Tore Schjelderup
Sekretær: Lena Synnøve Isaksen Juvdal
Kasserer: Konrad Karlsen
Studieleder: John Grøtta

Varamedlemmene er Tedd Sandvik, Marit Josefsen, Per Arne Pedersen, Bengt Ove Sandvik.

onsdag 24. november 2010

Kim Sandberg, er du for legalisering av narkotika?

Hovedstyret i HT & IF har gjort et håpløst og urealistisk vedtak, en sak jeg allerede har blogget om. I vedtaket sier hovedstyret at ingen med slike holdninger til narkotika kan inneha sentrale tillitsverv som styreverv eller være trenere i HT&IF. Jeg er én av dem som har ”slike holdninger”.

Vedtaket er urealistisk fordi hovedstyret ikke kan pålegge meninger hos årsmøtevalgte tillitsmenn. Narkotikapolitikk er et politisk spørsmål på linje med alkoholpolitikk, skattepolitikk, helsepolitikk og kulturpolitikk, for å nevne fire konkrete felt. Hovedstyret kan ikke med troverdighet hindre at personer som er motstandere av eiendomsskatt får årsmøtevalgte verv, for å bruke ett eksempel alle bør forstå. Blir personene valgt av årsmøtet, har de vervene. Kun eksklusjon gir hovedstyret den retten Werner Hansen & co hevder.

Det hovedstyret i teorien kan gjøre, er å pålegge gruppene å ha trenere som er for dagens mislykkede narkotikapolitikk. Uvanlig ja, men teoretisk mulig. Jeg tviler sterkt på om gruppene kan følge linjen helt ut. Rett og slett fordi ideologi ikke er et tema når trenerne/instruktørene blir engasjert av gruppestyrene. Det er vanskelig å få nok gode trenere. Sile folk ut på grunn av politiske standpunkt er dumt.

Kim Sandberg er leder av Nordkapp Venstre, et parti som forhåpentligvis stiller til valg i Nordkapp i 2011. Han er også en fantastisk ressurs for HT & IF. Sandberg har vært medlem av Venstre i mange år, og har dermed hatt tilhørighet til Unge Venstre som vil legalisere cannabis. Dersom Sandberg støtter Unge Venstre i dette spørsmålet, har hovedstyret pålagt Sportslig utvalg i fotballgruppa om å la vær å bruke Sandberg som trener i gruppa. Håpløst, ikke sant? Kim Sandberg, det hadde vært artig å vite om du er enig med ungdomsorganisasjonen eller ikke? Er Sandberg enig med Unge Venstre skal han, ifølge hovedstyret, ikke bidra i HT & IF gjennom tillitsmannsapparatet.

For øvrig er moderpartiet uenig med ungdommene, selv om Venstre ønsker en helt annen ruspolitikk enn det som blir gjennomført i Norge.

Kim Sandberg er i dag engasjert rundt A-laget til Honningsvåg Turn & Idrettsforening. Forhåpentligvis blir han det lenge, selv om hovedstyret har skutt ballen langt bak mål med et meningsløst vedtak.

Skummelt!

Det er ingen forskjeller mellom SV, Arbeiderpartiet, Høyre og FrP i formannskapet. Formannskapet har enstemmig vedtatt budsjettinnstillingen for 2011.

For meg er det utrolig at høyre- og fremskrittspartipolitikere kan være enige med SV og Arbeiderpartiet i alle sakene. Det hadde ikke skjedd i min tid som aktiv politiker.

Jeg minner om Hagens krav til FrP-lokallagene. Jeg minner om at Høyre er imot eiendomsskatt.

Når KrF er uenig, er det et godt tegn

Det er et godt tegn når KrF er uenig i alkoholpolitikken. Kjell Magne Bondevik var en populær statsminister blant smuglerne og hos kriminelle. Jeg roser regjeringen som, ifølge VG, har snudd i saken om skjenking til klokken 02:00.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk! Nordkapp kommunestyre kan fortsatt liberalisere salgs- og skjenkepolitikken.

Vurderer å utfordre Lars Simonsen som leder i HT & IF

I dag har jeg vært oppgitt, mer oppgitt enn kroppen min har godt av. Hovedstyret i HT & IF har fattet et merkelig vedtak, et vedtak som gjør foreningen svært inkonsekvent.

Det var visstnok en sak om undertegnedes liberale holdninger til rus i det siste hovedstyremøtet og styret fattet, ifølge Radio Nordkapp, følgende vedtak:
HT&IF vil derfor presisere at vi ikke ønsker å assosieres med bruk av ulovelige rusmidler, og vil gjøre det helt klart at vi ikke vil godta slike holdninger fra noen av våre sentrale tillitsmenn, verken nå eller i fremtiden.
Det betyr at ingen med slike holdninger til narkotika kan inneha sentrale tillitsverv som styreverv eller trenere i HT&IF.

Vedtaket er altså gjort av personer som er kjent med liberalismen jeg jobber for, personer som flere ganger på årsmøtene har stemt meg inn i ulike verv. Sist på årsmøtet i fotballgruppa som ble avholdt 29. oktober i år. Da ble jeg valgt som leder av valgkomiteen, blant annet med støtte fra hovedstyremedlem Werner Hansen. Hvis Hansen skulle være konsekvent, burde han ha stemt imot valget av meg i valgkomiteen. Det gjorde han ikke og dermed gir han svært uklare signaler om hva han mener. Selv om vi nå snakker om ei forening, må det være lov å kreve at fremtredende medlemmer opptrer konsekvent.

Hovedstyret kan heller ikke vedta at sentrale personer i foreningen ikke skal ha en liberal holdning til narkotika, fordi narkotikapolitikk er politikk på samme måte som skattepolitikk, alkoholpolitikk og kulturpolitikk. Kun medlemmer i kongefamilien og en del personer i embetsverket skal holde seg unna politiske spørsmål.

Styresammensetningen i hovedstyret og alle gruppene i HT & IF, blir bestemt gjennom valg på årsmøtene. Dersom en liberalist stiller til valg og blir valgt, kan ikke foreningen forhindre dette. Vil styret hindre at liberalister blir valgt, må de ekskludere personer med liberale holdninger eller stemme på alternative kandidater. Alle med medlemskap kan stille til valg og dermed er det en viss risiko for å bli valgt i en forening som skriker etter personer som vil yte innsats i lokalsamfunnet.

Etter hovedstyrets vedtak vurderer jeg å stille til valg på vinterens årsmøte, rett og slett for å vise at hovedstyrets vedtak ikke er verdt papiret det er skrevet på. Stiller jeg til valg, er det en god mulighet til å vinne valget fordi jeg er god på fraksjonsvirksomhet. Det kan være at jeg utfordrer dagens leder, Lars Simonsen, eller styremedlem Marita Melsbø Nilsen som sikkert ikke ønsker gjenvalg i hovedstyret.

Hvis en skal ta vedtaket i hovedstyret bokstavelig, skal ingen personer som er medlem av Unge Venstre ha tillitsverv i foreningen. Unge Venstre er for å legalisere cannabis. Forbud mot Unge Venstre-medlemmer vil være en ekstrem holdning fra en forening og en bevegelse som skal være inkluderende.

Jeg ønsker en liberal ruspolitikk fordi jeg ikke har tro på forbudslinjen. Forbudet mot narkotika beskytter narkotikakartellene. Jeg ønsker narkotikakartellene dit pepperen gror. Jeg ønsker et samfunn med mindre kriminalitet og mindre svart økonomi.

Willy Pedersen, en kjent sosiologiprofessor, mener den svarte økonomien med cannabis er farligere enn helsefarene. Han har skrevet bok om evnet, en bok jeg virkelig anbefaler.

Idrettsbevegelsen skal arbeide mot alkohol i idrettslig sammenheng. Likevel er det mange i idretten som jobber for en liberal alkoholpolitikk, blant annet Werner Hansen som kommunestyremedlem. En liberal alkoholpolitikk er en god politikk fordi illegale miljøer får mindre spillerom og det blir konsum i kontrollerte former. HT & IF bruker også klubbrommet til festlige anledninger og det er salg av øl, vin og brennevin på Turnrevyen. Jeg unnlater med vilje å nevne alle festene i regi av HT & IF der alkohol er én av flere ingredienser. I alkoholpolitikken er jeg naturlig nok veldig liberal, men i HT & IF-sammenheng har jeg vært en talsmann for mindre skjenking. Jeg fremmet blant annet på 90-tallet en gang et forslag om at klubbrommet ikke skulle benyttes til festlige anledninger med flyt av alkohol. Forslaget ble nedstemt i hovedstyret.

En liberal narkotikapolitikk vil presse seg frem. Verden blir mer og mer liberal og det vil vi merke også på narkotikaområdet.

HT & IF bør ta avstand fra rus, men foreningen bør være inkluderende. Hovedstyret viser seg som et totalitært organ med lite rom for politiske meningsutvekslinger.

tirsdag 23. november 2010

Elendige Nordkapp-resultat i nettavstemning

Nettavstemningen «Klubben i mitt hjerte» er over. Nordkapp har, for å uttrykke det på en veldig mild måte, gjort det elendig i avstemningen. Honningsvåg Turn & Idrettsforening fikk åtte stemmer i klassen fleridrettslag over 500 medlemmer og det er nedslående oppslutning for Nordkapps største forening.

Resultatene for Finnmark er publisert på Dagbladet.no.

Jeg tror mange av oss må ta selvkritikk for de dårlige resultatene.

Kari Lene innstilt på 10. plass

Nominasjonskomiteen i Finnmark Arbeiderparti har sendt ut sitt endelige forslag i forkant av nominasjonsmøtet som er 5. desember. Kari Lene Olsen er på 10. plass i forslaget.

Ulf Syversen, som i dag er fylkestingsrepresentant, er innstilt på 37. plass. Dette er en dårlig plassering og dersom Syversen ikke blir flyttet mye høyere opp på listen av nominasjonsmøtet, er den tidligere Nordkapp-ordføreren ferdig i politikken.

Reguleringer avler reguleringer

Den nye tobakksforebyggende strategien skal være klar til våren. Ett tips; røykerne kan grue seg!

Røykedebatten viser at reguleringer avler reguleringer, med de ulempene dette har for eiendomsrettigheter.

Statssekretær Ragnhild Mathisen viser til at det var stor motstand da det ble forbud mot røyk på serveringsstedene. Nå er det et solid flertall for loven som Dagfinn Høybråten fikk vedtatt. Det er den rødgrønne regjeringens unnskyldning for å foreslå flere forbud.

Formyndere!

La meg minne om innlegget som Hilde Bojer har skrevet. Hun mener, og jeg er enig, at kjernesunne borgere belaster skattefinansierte budsjett i større grad enn oss som ikke lever helt slik som politikerne ønsker vi skal leve.

mandag 22. november 2010

Skulle gjerne sett et svar fra Anne Sivertsen

Samarbeidsutvalget, altså Anne Sivertsen, Øystein Mathiesen & co, har kritisert meg for å ønske en annerledes og liberal narkotikapolitikk.

VG har et stort oppslag om prostitusjon og narkotika i Bergen fengsel. Mange innsatte gjør altså det som er grunnen til at de sitter i fengsel, i ett fengsel. Det er helt vilt!

Når politikerne ikke klarer å holde et fengsel fri for narkotika, hvordan skal de samme politikerne holde en åpen, nokså liberal rettsstat fri for narkotika? Umulig! Derfor hevder jeg at krigen mot narkotika er tapt.

Den norske narkotikapolitikken er det beste eksemplet på at forbudet ikke fungerer. Et hvert menneske tilpasser seg begrensninger, og enhver regulering har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Til og med i et fengsel, altså et omtrent lukket samfunn, gjør mennesker tilpasninger. Anne Sivertsen, hvordan har du tenkt å vinne kampen mot narkotika?

Nei til stryking av kandidater

Det blir ikke lov å stryke kandidater ved kommunevalget i 2011, ifølge Kommunal Rapport.

Høyre er for ordningen, men ble nedstemt.

Det er fordeler og ulemper med ordningen. Det er lett å være en populær politiker, men å være populær er ikke det samme som å være en god politiker.

lørdag 20. november 2010

Idrettsbevegelsen kan styre de politiske partiene

Norges Idrettsforbind, dermed også Finnmark Idrettskrets, fokuserer for tiden på at idrettsbevegelsen bør ha møter med partiene i forkant av programvedtakene. Min innstilling til idrettsrådet er negativ; først og fremst fordi lokalpolitikk er mer enn idrett.

Idrettsbevegelsen er stor og vi kunne styrt de største partiene dersom dette var interessant. Partiorganisasjonene fungerer dårlig, kun Ap har en organisasjon som er tilfredsstillende etter min mening. Oppmøtet er labert og idrettsbevegelsen kan vinne alle voteringene i programsammenheng og valg dersom vi hadde en målsetning om dette. Vi er en stor familie, men bruker ikke makten størrelsen vår gir.

Årsaken til at jeg mener vi ikke bør styre lokalpolitikken er at også idrettsmenneskene er forskjellige. Jeg og Mads Stian har den samme målsetningen for idrett, men vi er ulike som personer. Dermed fokuserer vi ulikt på politiske spørsmål. Mens jeg er motstander av eiendomsskatt og for privatisering og konkurranseutsetting, er Mads Stian Hansen mer moderat som den sosialdemokraten han er. Det er i lokalpolitikk vanskelig å fokusere på ett tema, altså idrett, fordi mye henger sammen. Mange ingredienser må være med for å få et godt lokalsamfunn. Nordkapp er avhengig av alle uttrykksformene for at vi skal ha et rikt kulturliv.

Idretten kunne kjørt over alle andre interesser dersom dette var ønskelig. Jeg mener det er uklokt å fokusere altfor mye på idrett i valg av personer og i programsammenheng. En idrettsperson kan være svært dyktig i idrett, men en udugelig politiker. Det kryr av eksempler!

Idrettsbevegelsen har et godt forhold til Nordkapp kommune, selv om vi som bevegelse aldri har brukt makt i ett eller flere parti. Saken om Nordkapp Flerbrukshall er ett eksempel på at vi har politiske venner i kommunestyret.

Idrettsbevegelsen kan forbedre seg på å påpeke hvor viktig idrett er i lokalsamfunnet og hvor ulike konkurransevilkår vi har sammenlignet med andre uttrykksformer. Som leder i idrettsrådet tar jeg på meg ansvar og vi skal bli flinkere, kanskje like dyktig som det kultureliten med fremtredende SV-politikere har vært.

Idrettspersonligheter, bli engasjert i politisk arbeid og politiske prosesser. Gjør det som borgere, ikke som personer som har tillitsverv i idrettsbevegelsen.

fredag 19. november 2010

11 nye vinmonopolutsalg

Kommuner som får vinmonopolutsalg, får et nytt virkemiddel mot smuglevarer og hjemmebrenning.

Vinmonopolordningen er god for politikere som vil bekjempe illegal omsetning av alkoholholdige drikkevarer. Polutsalg sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. Ordningen har bred politisk tilslutning.

Mange kommuner som har fått polutsalg, merker tilbakegang i illegal omsetning av alkohol. Det blir mindre spillerom for aktører som lever av salg utenfor de lovlige rammene.

Nå åpner Vinmonopolet 11 nye utsalg, ifølge Vinmonopolet.no.

I Nordkapp ble smugling og hjemmebrenning omtrent fremmedord da Vinmonopolet åpnet butikk i Honningsvåg. Økt tilgjengelighet ga altså bedre alkoholpolitikk, stikk i strid mot det formyndere hevder i alkoholdebatter.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk og politikken blir aldri for liberal.

FrP-skattene er realistiske

Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, harselerer med FrPs skattepolitikk på egen blogg. Han vil ha leserne til å tro at FrP vil rasere velferdsstaten. Med hundre milliarder kroner mer til borgerne vil staten bestå, men hver enkelt av oss får mye, mye mer frihet.

Hundre milliarder kroner er faktisk en liten sum i forhold til skattene og avgiftene borgerne betaler. Skatteoppgjøret for 2009 viste at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt.

Skattekutt betyr rett og slett å la borgerne beholde mer av egne penger. Skattekutt er å redusere politikernes makt. Det er en syk holdning at velferd må betales over skattefinansierte budsjett; privatfinansiert velferd er rettferdighet i praksis.

Det er noe herlig sjarmerende med sendingene

Da er det under ett døgn igjen til den første kveldssendingen går på lufta i Radio Nordkapp. Kveldssendingene er en flott tradisjon og en påminnelse om at det var slik Radio Nordkapp startet for over 25 år siden.

Jeg gleder meg masse til den første sendingen; gleder meg fordi underholdningsprogrammene er morsomme. Det er radio på den gode, gamle måten med alle skjønnhetsfeilene. Det er direktesendinger med muligheter for uforglemmelige høydepunkt for innbyggerne i Nordkapp.

Jeg gruer meg fordi jeg aldri får sove etter en kveldssending. Det betyr at jeg går inn i én måned med store søvnproblem. Når julaften kommer, er jeg trøtt som en dupp.

Jeg har flere tiår med ufatterlige mange gode minner fra tiden med Vidar Berg-Hansen, Hilde, Bernt-Aksel og Tor Einar, Stig Hansen, Linda, Lars, Bente, Birgitt, Odd-Erling og mange andre. Jeg har vært heldig som har fått styrt spaker og pratet tull med mange personligheter i Nordkapp. Det har vært artig og jeg tror jeg gleder meg like mye til fredagens sending som jeg gjorde da jeg styrte programmet for godt over 20 år siden. Over 20 år siden? Huff, jeg begynner å bli gammel!

Det er Nordkapp Filmfestival som har den første sendingen. Mange av mine lesere vil sikkert tro at vi krangler under sending, fordi jeg og programlederne er ekstremt uenige om politikk. Jeg kan avsløre en hemmelighet; ingen krangler og ingen diskusjoner! Vi jobber med å markedsføre filmfestivalen samtidig som vi skal lage god underholdning. Hør på Radio Nordkapp fredag klokka 22:00.

Ja, jeg blir lei av å høre Krupa lese gevinstlisten. Men det har sin sjarm det også.

torsdag 18. november 2010

Loven er vedtatt, men….

Fire menn bøtelagt for kjøp av sex i Troms de siste to årene, selv om det kryr av selgere.

Nordlys har sjekket ulike nettsteder som prostituerte bruker for å selge tjenester. De omreisende prostituerte er for tiden meget aktive i Tromsø og en rekke andre større og mindre steder i Nord-Norge, ifølge Nordlys.

Jeg var klinkende klar før stortingsflertallet vedtok det mislykkede forbudet. Vi registrer nok en gang at forbud er et lite egnet virkemiddel. Stortingsrepresentantene som stemte for regjeringens forslag har bommet og skribenten er nysgjerrig på hva neste trekk fra formynderne vil være.

De som ønsker å få et behov dekket, omgår begrensningene. Slik må det være og slik vil det forbli også i framtiden.

Høyre stemte heldigvis imot regjeringens lovforslag. Jeg vet også at Finnmark Arbeiderpartiets delegasjon på landsmøtet var motstandere å kriminalisere sexkjøp. Jeg og Tone Lise fikk rett!

For mye skatt i Høyres alternative budsjett

Høyre presenterte i dag sitt alternative statsbudsjett for 2011. Det er minimale forskjeller mellom Høyre og regjeringen.

Høyre justerer skattenivået med omtrent 10 milliarder kroner. Mange må betale mindre, men Jan Tore Sanner legger også opp til avgiftsøkninger. 10 milliarder kroner er veldig lite målt opp mot hvor mye borgerne betaler for ordninger vedtatt av politikerne.

Forbruket av oljepenger er like høyt som i regjeringens forslag. Det betyr at også Høyre ønsker en offentlig sektor subsidiert av oljepenger. Olje er økonomisk doping, men Høyre velsigner bruk av dopingmidler i den økonomiske politikken.

Det positive med forslaget er at Høyre foreslår å fjerne arveavgiften. En begravelse for denne skatten er på sin plass.

Fremskrittspartiet er det partiet på Stortinget som prioriterer å la borgerne beholde mest av egne penger.

Færre innbyggere i Nordkapp

Det har de siste månedene, tredje kvartal, blitt færre innbyggere i Nordkapp. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser nedgang på 11. Etter en veldig positiv periode i 2010, kan det se ut som om trenden snur. Synd!

1.oktober 2010 var det registrert 3 201 innbyggere i Nordkapp kommune.

Tredje kvartal viser i alle fall at økte skattefinansierte overføringer, i form av småkommunetilskuddet, ikke automatisk gir flere innbyggere.

Åtte påmeldinger til fotballskolen

Bare 92 plasser igjen. Tallet 92 kan virke høyt for mange, men vi har fått en bedre start enn det vi hadde sammenlignet med den samme perioden foran skolen som ble arrangert sommeren 2010.

onsdag 17. november 2010

Hurra, VG glemte ikke Die Hard

Tidligere i dag klaget jeg på VGs avstemning om tidenes julefilm. Jeg mener legendariske «Die Hard» burde vært på listen. VGs redaksjon deler mitt synspunkt og filmen er utelatt på grunn av en glipp.

Ingvill Dybfest Dahl har lagt igjen følgende kommentar på bloggposten Glemte VG Die Hard?
”VG glemte ikke Die Hard. Den var med i vårt originale utvalg, men så skjedde det beklageligvis en glipp på veien mot nettsystemet og avstemningen. Da vi oppdaget dette hadde allerede flere tusen avgitt stemmer, og vi kunne ikke endre alternativene.
Vi beklager selvfølgelig dette, men av og til skjer dessverre menneskelig svikt.
Mvh,
Ingvill Dybfest Dahl
Filmansvarlig Rampelys - som gremmes”.

Takk VG. Jeg trodde tidligere i dag at redaksjonen inntok sterkere saker enn sigaretter, men det er allerede glemt.

Glemte VG Die Hard?

VG Nett kårer tidenes julefilm. Jeg skulle stemme på «Die Hard», men filmen er av en eller annen grunn ikke på listen.

«Die Hard» fra 1988 gjorde Bruce Willis til superstjerne. Han var ekstremt tøff i handlingen som er lagt til julehøytiden. At VG ikke har filmen på listen, må være en forglemmelse?

Uten Die Hard på listen, kommer jeg ikke til å avgi stemme i denne avstemningen.

Foruten revy, fest og fyll, håper jeg å se Die Hard også denne julen.

Godt innlegg av Hilde Bojer

Endelig et veldig godt innlegg om livsstil, skrevet av Hilde Bojer som er tidligere førsteamanuensis i samfunnsøkonomi.

Bojer tar opp hansken etter debattene om livsstil som har rast de siste månedene. Konklusjonen er at de kjernesunne bør betale mer, fordi de belaster skattefinansierte budsjett i større grad enn oss som ikke lever helt slik som mange politikere ønsker at vi skal leve.

Det er Aftenposten som har publisert innlegget.

Frihetspris til cubansk blogger

CEPOS har gitt årets frihetspris til bloggeren Yoani Sánchez som er en kjent systemkritiker. Prisen er på 300 000 danske kroner.

Cubanske myndigheter har sperret tilgangen til bloggen fra alle de offentlige datamaskinene, men Sánchez lar seg ikke stoppe. Ifølge CEPOS blir blogginnleggene oversatt til 15 språk av frivillige i hele verden.

Gratulerer!

tirsdag 16. november 2010

Et lokalsamfunn i dugnad

Julelotteriet til Honningsvåg Supporterklubb er en dugnadsfest. Bidragsytere; privatpersoner, bedrifter, loddselgere, loddkjøpere og Radio Nordkapp. Julelotteriet er med på å skape en hel spesiell stemning på Magerøya.

Honningsvåg Supporterklubb har publisert årets gevinstliste.

FrP = partiet som gir mest frihet

FrP lanserte i dag sitt alternative statsbudsjett for 2011. I forhold til regjeringens forslag foreslår FrP skatte- og avgiftslettelser på vel 19 milliarder kroner. 19 milliarder kroner er en pen sum, men langt fra tilfredsstillende. Det er likevel nok til å fastslå at Fremskrittspartiet er det partiet på Stortinget som vil gi borgerne mest frihet, i form av skatte- og avgiftslettelser.

Jeg ønsket meg et forslag med mer skatte- og avgiftslettelser og større kutt i skattefinansiert forbruk. Jeg fikk ikke ønsket innfridd, men når alt kommer til alt er FrP det partiet på Stortinget som vil gi borgerne mest råderett over egne penger.

Er liberalister dumme mennesker?

Hvorfor kjempe for mer frihet når vi allerede har valgmuligheter?

Som medlem av Liberalerens redaksjon mener jeg bestemt at fasiten for mange av samfunnets utfordringer ligger i frihet over eget liv og eiendomsrettigheter. Liberaleren er én av flere aktører som i mange år har kjempet for økt frihet. Spørsmålet er om det er dumt; burde vi brukt mulighetene vi allerede har?

Skatt
Hvorfor kjempe for et lavere skattenivå? Alternativet finnes allerede gjennom svart arbeid og svart økonomi. Vi kan vri oss unna skatt og noen avgifter, samtidig som vi nyter godt av skattefinansierte tjenester. På den måten beholder vi mer av egne inntekter og får større frihet.

De som lever på andres penger kan bli regnet som parasitter, men det jo flertallet som ønsker dagens system og oppmuntrer til svart økonomi. Hvis mange sluntrer unna skatter og avgifter vil velferdsstaten ramle sammen. Det er faktisk et godt argument for å gi blaffen i skatter og avgifter.

Jeg kjenner jo mange sosialdemokrater som jobber svart eller har svart økonomi. Hvorfor skal jeg, som er motstander av skatter og avgifter, være bedre enn dem?

Verneplikten
Hvorfor gjennomføre verneplikt, altså førstegangstjeneste, siviltjeneste eller fengsel?

Vi kan på en enkel måte dimittere og dermed få fritak. Dersom mange gjør dette, altså veldig mange personer, vil tvangstjenesten opphøre. Kostnad; kun en hvit løgn med legeerklæring på sesjon.

Jeg kunne kommet med en hvit løgn og dimittert istedenfor å sitte syv måneder i Vadsø kretsfengsel.

Narkotika
Hvorfor kjempe for legalisering av narkotika?

Det illegale markedet fungerer nesten perfekt, et marked med få begrensninger. Jada noen blir tatt og det har medført stigmatisering av de narkomane, men trenger vi å tenke på de svakeste av de svake?

Gambling
Dagens marked, på siden av det markedet politikerne ønsker, fungerer godt. Noen få blir arrestert av politiet, men den prisen er verdt å betale for et illegalt marked med stor frihet og mange valgmuligheter.

Det er det politiske flertallet som har sørget for et velfungerende ukontrollert marked.

Jeg lever godt med dagens spillpolitikk. Hvorfor jobbe for endringer, endringer som kan medføre flere restriksjoner enn det vi har i dag?

De kjente pokerklubbene i privat regi vil forsvinne med en liberalisering av spillpolitikken.

Helse og skole
Det norske helsevesenet og den norske skolen er ikke spesielt god, men som gratispassasjerer fungerer systemene godt. Med frihet over egen inntekt, kan vi kjøpe spesielle tjenester etter behov.

Ytringsfrihet
Internett har gitt alle borgerne unike muligheter til økt ytringsfrihet. Vi er ikke avhengige av TV-stasjoner, radiostasjoner eller aviser. Med servere i utlandet er det mulig å utnytte smutthullene som formynderne har laget.

mandag 15. november 2010

Rådmannen advarer

Rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen, gjør det samme som rådmannen i Nordkapp har gjort, nemlig å advare politikerne om kommunens økonomiske situasjon.

Hansen advarer i Alta og Hansen advarte i Nordkapp da han var rådmannen i vår kommune. La oss håpe politikerne tar advarslene på alvor.

Se kuttlisten på FD.no.

I Nordkapp ignorerte politikerne rådene og vi ble en ROBEK-kommune.

fredag 12. november 2010

Hemmelig valg?

Det var årsmøte i Nordkapp FrP, lørdag 6. november. Det har fortsatt ikke kommet pressemeldinger fra partiet, for eksempel om valgene på årsmøtet.

Er det noe fremskrittspartipolitikerne skal være gode på, er det å markedsføre partiet og politikken. I Nordkapp står partiet til strykkarakter.

Jada det har blitt purret på de lokale FrP-toppene, men fortsatt vet vi ikke hvem som er leder i partiet. Skummelt dårlig og ikke i FrP-ånd.

Hjelp!

Kan noen være snill å hjelpe meg? Jeg trenger at flere slår laget Ustabilt i Nøden-quiz. Det begynner å bli plagsomt å være sammen med Marita, Asle, Idar Magne & co. Gjengen er rimelig høy på pæra for tiden.

Dessuten skal vi ha quizfest snart. Laget begynner å få en stor egenkapital og det går utover oss som fortsatt er fattige.

Quizresultatene på Noden.no.

Quiztreningen har utvilsomt gitt gode resultat, altfor gode resultat.

torsdag 11. november 2010

Går under jordenSå får vi se hvor mye tid det blir til å leke ekspert på å drive fotballag.

onsdag 10. november 2010

Norge på overdosetoppen

Norge ligger øverst på statistikken over dødsfall som skyldes overdoser, ifølge Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Senteret viser til rapporten fra EMCDDA.

Det er mulig å si mye rart om norsk narkotikapolitikk, men vellykket er den ikke.

Ruspolitikken er én av grunnene til at jeg er glad i Venstre. Jeg mener Venstre, i motsetning til flere andre parti, viser omsorg for de svake av de svakeste. Les artikkelen Kriminell for å få behandling? Artikkelen er signert Anne Solsvik.

Min yndlingssøring har vondt

Det er ikke ofte jeg smiler foran dataskjermen, men i dag gjorde jeg det. Én av mine favorittsøringer og yndlingsbonden min, Hanne Blåfjelldal, har tannverk. Stakkars Hanne!

Jeg smilte ikke fordi den tidligere FrP-politikeren har det vondt, men fordi jeg tenkte på den gangen jeg tok tak i tannlegen og holdt på å kaste han i veggen. At han er mørk i huden var årsaken til at han unngikk juling. Jeg var livredd for å bli kalt rasist!

Han hadde båret i ett av flere hull. Han ville avslutte timen med å trekke en tann. Jeg sa nei, men han kikket på meg med de små søte øynene. Jeg ble overtalt og angrer på det.

Klokken 10:45 startet han trekkingen. Klokken 12:30 var håret vått, skjorten våt, buksen vår og jeg var flyforbanna. Jeg tok tak i halspartiet til tannlegen, og ba han om mer bedøvelse, mye mer bedøvelse. Klokken 12:45 var tanna ute og jeg gikk på sterke medisiner i én uke.

I flere år etterpå har jeg hørt personellet på tannlegekontoret fortelle historier om den gang unge Solvik skulle trekke en tann. Det gjør like vondt hver gang.

Partifinansiering i Nordkapp

Senterpartiet er det eneste partiet som ble representert i Nordkapp kommunestyre ved valget i 2007, som ikke har innrapportert inntektene for 2009 innen fristen som var 15. august 2010.

Kystpartiet er borte fra listen på partifinansiering.no.

Alle andre har overholdt politiske vedtak. For så vidt et stort fremskritt i forhold til 2008 da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kystpartiet, ikke hadde innberettet tallene til registeret.

Et godt signal fra kommunepolitikere

Mange kommunepolitikere prioriterer kutt i drift fremfor eiendomsskatt, viser NRKs kommuneundersøkelse.

I 2009 hadde omtrent 40 prosent av kommunene innført eiendomsskatt, ifølge en artikkel som Liberaleren publiserte i oktober i år.

I 2009 betalte norske borgere nesten 6,5 milliarder kroner i eiendomsskatt.

Til NRK sier mange lokalpolitikere at de mener eiendomsskatten rammer usosialt. Kampen mot eiendomsskatt er en kamp for økt frihet.

Politikerne i Nordkapp har prioritert økt skatt fremfor kutt og effektiv drift. Det har medført at vi er en ROBEK-kommune og kommunen har nådd taket på eiendomsskatten.

tirsdag 9. november 2010

Én million i offentlig sektor

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå er skremmende; én million ansatte i offentlig sektor i 2030 er et høyt tall.

Nærings- og handelsdepartementet har en positiv tilnærming til rapporten, og mener det ikke blir en industridød i Norge i overskuelig fremtid. Én million mennesker som er ansatt i offentlig sektor, betalt av skattefinansierte penger, er skremmende lesning for Liberalerens redaksjon. Uten at politikerne effektiviserer og omstiller, kommer dette til å bli svært kostbart for skattebetalerne. Ingen tyder på at dagens politikere er flinke til å foreta prioriteringer.

Den politiske debatten om offentlig sektor må snart komme; skal vi ha en stat som tar ansvar på mange felt eller skal hver enkelt borger få mer frihet til å styre eget liv, med det ansvaret som friheten gir? Rapporten gir i alle fall grunnlag for en nødvendig debatt.

Politikerne er vanlige mennesker, altså ingen supermenn eller superkvinner. Jeg har ikke lyst å legge min fremtid i hendene til politikerne.

Jan Bårdsnes er i ekstase

Jeg kjenner en ihuga Molde-supporter, Jan Bårdsnes. Da Ole Gunnar Solskjær ble presentert som ny Molde-trener, på VG Nett, var unge Bårdsnes utrolig nær orgasme. Han var centimeter unna en ordentlig sprut. Det skal altså ikke mye til å glede fotballsupportere som har vunnet minimalt med titler.

Det Ole Gunnar Solskjær har gjort som hovedtrener, kan vi skrive på et sigarettpapir med stor tusj. Han kan bli en nedtur som Molde-trener!

For norsk fotball er det positivt at Solskjær er tilbake. Han skaper blest og interesse om fotball og det er bra. Måtte Kjell Inge Røkke & co gi han tid. Det er kun noen måneder siden sist klubben sparket en trener.

Rosenborg vinner også i 2011, hvis noen skulle være i tvil om det. Heia RBK!

Nei til eiendomsskatt!

På grunn av politikken til Fremskrittspartiet og Høyre frykter ikke Hvaler hytteforening rådmannens forslag om eiendomsskatt på Hvaler.

Rådmannen ønsker å utrede muligheten for å innføre eiendomsskatt i hyttekommunen. Det er omtrent 5 000 hytter på Hvaler og eiendomsskatt vil gi politikerne betydelig mer makt. Det er skattenivået som definerer hvor mye politikerne skal bestemme. Mye makt til politikerne betyr redusert frihet for borgerne.

Ettersom Fremskrittspartiet og Høyre har flertall i kommunen, frykter ikke Gunnar Dahl Johansen i Hvaler hytteforening forslaget som rådmannen har fremmet. Det er deilig å registrere borgere som faktisk stoler på politikerne.

De som eier en hytte til tre millioner kan risikere hytteskatt på 20 000 kroner i året, ifølge NRK.no.

Nordkapp har eiendomsskatt, også kalt hytteskatt på Hvaler. I vår kommune har høyre- og fremskrittpartipolitikerne vært lite troverdige i skattespørsmål.

mandag 8. november 2010

Om Man U Fotballskole – Nordkapp

Fotballgruppa i Honningsvåg Turn & Idrettsforening skal arrangere Man U Fotballskole – Nordkapp, fra fredag 24. juni – søndag 26. juni 2011. Trenerne blir Man Utd-legender, pluss én trener fra akademiet til Manchester United. Trenerteamet fra England blir bistått av trenere fra fotballgruppa.

Fotballskolen blir arrangert på Honningsvåg stadion og Nordkapp Flerbrukshall.

Det er plass til 100 deltakere i alderen 8 – 15 år. Påmeldingen er bindende.

Legender som kommer til fotballskolen er: Arthur Albiston, 364 kamper for klubben i perioden 1974 til 1988. Clayton Blackmore, 251 kamper for klubben i perioden 1982 til 1994. Peter Davenport, 92 kamper for klubben i perioden 1986 til 1988. Lee Martin, 73 kamper for klubben i perioden 1988 til 1994.

Vi må selvsagt ta forbehold om at det kan skje ting som endrer sammensetningen av trenerteamet

Pris pr. deltaker
Pris pr. deltaker er kr 1 600,- Når skjemaet er sendt til oppgitt e-postadresse, vil foreldre/foresatte motta en giro fra fotballgruppa. Når giroen er betalt, vil påmeldingen bli registrert. Foreldre/foresatte vil motta et brev som bekrefter påmeldingen. Ytterligere informasjon vil bli sendt ut i begynnelsen av juni 2011.

Fotballgruppa ber foreldre/foresatte være nøye med å oppgi korrekt e-postadresse. Informasjonen om fotballskolen blir først og fremst sendt ut på e-post, og publisert på nettstedet http://www.manunordkapp.net.

Kr 1 600,- inkluderer deltakelse på fotballskolen, fotball, t-skjorte, drikkeflaske og diplom underskrevet av trenerne.

Påmeldingsskjemaet kan lastes ned her. Lagre skjemaet på egen maskin. Fyll ut skjemaet og send det til werner@bompengeselskap.no. Det er viktig å fylle ut ett skjema for hver deltaker.

Overnatting
Fotballgruppa gir et tilbud om overnatting på skole for deltakere som ikke bor i Nordkapp kommune. De som trenger overnatting i regi av fotballgruppa, må skrive det på skjemaet under punktet ”Annet”.

Vi anbefaler også vår samarbeidspartner Rica, som gir et godt tilbud til turister og tilreisende som besøker Nordkapp kommune.

Avlysning?
Dersom uforutsette ting skulle oppstå og fotballskolen mot formodning skulle bli avlyst, vil hver deltaker få refundert hele påmeldingsavgiften.

Mer informasjon?
For ytterligere informasjon, kontakt Alex Eliassen på alex@noden.no eller Bjørn Magne Solvik på masolvik@online.no.

Sjekk bildegalleriet for The Liverpool Way Fotballskole, et arrangement som gikk av stabelen i juni 2010:

Velkommen til et fantastisk arrangement i Nordkapp sommeren 2011!

Liberal sosialisme

--For meg er det avgjørende og naturlig at SV skal være et tydelig liberalt parti, skriver Audun Lysbakken på bloggen Rett Venstre.

Med liberal sosialisme mener Lysbakken at SV er i fremste rekke når det gjelder forsvar av rettsstat, ytringsfrihet og personvern.

Ekstremt spennende ordlek i SV. Et liberalt SV vil tvinge andre parti til å bli tydeligere i viktige saker for liberale borgere. Liberal sosialisme er en vinn-vinn situasjon for oss som er liberale.

Jeg tror faktisk det liberale er dominerende i Nordkapp SV, selv om Torger Samuelsen er partileder. Han vil jeg ikke karakterisere som spesielt liberal.

Økt byråkrati i kommunesektoren

Mye av pengene i kommunesektoren går til byråkrati.

Fra 2005 til 2009 vokste byråkratikostnadene i norske kommuner med 6 milliarder kroner. Kostnadene var 34 prosent høyere i 2009 enn i 2005.

I samme periode har pris- og lønnsveksten i kommunal sektor vært på om lag 20 prosent. Den reelle veksten i administrasjonskostnader er dermed 12 prosent, viser beregninger Kommunal Rapport har foretatt med basis i statistikk fra Teknisk beregningsutvalg.

Tallene viser med tydelighet at det er rom for å effektivisere norske kommuner.

søndag 7. november 2010

Fantastisk Nøden-reklame i Nordlys

Uteliv i Nordkapp, som formelt er Nøden AS, er en Vekst I Nord-bedrift. På lørdag var Uteliv i Nordkapp omtalt i Nordlys med to hele sider. Fantastisk reklame både for bedriften og for Nordkapp.

De som vil lese hele reportasjen kan gjøre det i lørdagens papiravis eller bruke ordningen E-avis, noe jeg gjorde i dag.

Leserne mine vil legalisere cannabis

Jeg er imponert over leserne mine for tiden som er enige med meg i sak etter sak. Den siste meningsmålingen viste at 60 prosent vil legalisere cannabis, mens 39 prosent fortsatt vil ha forbud.

Det går mot avkriminalisering og legalisering, men det tar tid. Vi kommer til å ha et forbud i mange år. Men husk; borgerne blir mer og mer liberale i slike spørsmål og det vil få konsekvenser. Tenk tilbake på alkoholpolitikken. For 15 - 20 år siden var den restriktiv, faktisk på grensen til tilfeldig. I dag forsvarer de fleste en liberal alkoholpolitikk.

Det er av ungdomspartiene kun Unge Venstre som vil legalisere cannabis. Ingen av stortingspartiene har foreløpig kommet etter Unge Venstre, men det vil skje i fremtiden.

Jeg har lagt ut et nytt spørsmål, et spørsmål som ikke er like omstridt som narkotikasaken. Skal ditt barn delta på Man U Fotballskole – Nordkapp? Svar ja eller nei.

Les mer om fotballskolen.

lørdag 6. november 2010

”Lurt av Karlsen….”

Jeg er lurt, og innrømmer det glatt.

Forrige fredag hadde vi Jahn Teigen-fest med altfor mye god drikke, sang og musikk. I løpet av festen diskuterte vi Eva Schmutterer og alle var enige om at hun er en flink kunstner. Årsaken til at vi snakket om Eva, var at flere drakk vin fra flasker med et maleri på innsiden av flaskene. Sten Marvin, Idar Magne og Marita sa at det var Eva Schmutterer som hadde stått for utsmykkingen av flaskene. Alle var troverdige i påstanden om kunstneren som bor i Kamøyvær.

I går da jeg skulle kjøpe vin for Idar, fikk jeg beskjed om å kjøpe den samme vinen som han drakk på Jahn Teigen-festen. Enkelt; jeg trengte ikke navn på vinen, for jeg husket jo maleriet som Eva hadde laget. Blid og fornøyd gikk jeg på polet og sa til Merethe at jeg skal ha en flaske av vinen til Eva Schmutterer.

-Hæ, sa Merethe.

-Jeg skal ha vinen som Idar Magne og Sten Marvin drikker. Den vinen som Eva Schmutterer har utsmykket, sa jeg.

Merethe ser rart på meg, og spør: -Solvik, er du full?

Jeg la meg flat og sa at jeg hadde blitt lurt av såkalte gode venner. Merethe lo godt, og fant frem en flaske med vin av typen som Idar Magne & co ønsket seg. Da flasken ble overlevert Klemo fortalte jeg historien og han lo godt.

-Tenk at du trodde på oss, utbrøt han mens han slo seg selv på magen.

I går kveld ble historien fortalt på en hyggekveld hos Ada, en tilstelning med revyaktører tilstede. Alle lo godt og fikk det jeg betegner som latterkrampe da Idar Magne fortalte historien. Jeg rødmet og la meg skinnflat. Jeg er lurt og gikk rett i fella. Blir denne historien skildret på årets turnrevy, kommer jeg til å krype under bordet på ”Turn” 2. juledag. Jeg tror ikke jeg tåler en kveld til med fleiping med vin, maleri og feller.

fredag 5. november 2010

Skryt til Nordkapp kommune

Nordkapp idrettsråd har behandlet saken: Teknisk kommuneplandel for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2011 – 2015.

Denne gangen får kommunen skryt fordi vi har fått god tid til å behandle saken, noe som har vært uvanlig de siste årene. Vi påpekte dette for ett år siden og kommunen har forbedret rutinene. Det nytter å fremme gode forslag!

Ettersom prioriteringen er satt opp i et skjema, sliter jeg med å kopiere vedtaket til bloggen. Derfor skriver jeg heller vedtaket, og viser til Teknisk kommuneplandel for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2011 – 2015.

Vedtak:
Nordkapp idrettsråd støtter den prioriterte rekkefølgen som ligger i plandokumentet.

Rekkefølgen er en konsekvent av tidligere vedtak både i Nordkapp idrettsråd og i Nordkapp kommunestyre. Idrettsrådet takker Nordkapp kommune for at rådet fikk god tid til å behandle saken.

Mye bra i Høyre-programmet

Jeg hadde stemt Høyre dersom jeg var bosatt i Oslo. Programkomiteen har publisert det første utkastet av valgprogrammet for perioden 2011 – 2015. Det er et godt Høyre-program.

Som liberalist er det lett å være uenig i en del av programpostene, men slik vil det alltid være for oss som setter frihet og eiendomsrettigheter svært høyt.

Oslo Høyre sier i forslaget klart og tydelig nei til alle former for eiendomsskatt. Det er veldig bra!

Programkomiteen ønsker å programfeste at åpenlyst narkotikaomsetning på Plata og sentrum for øvrig blir fjernet. Programkomiteen ønsker også å hindre at nye markedsplasser oppstår, noe som kun er en drøm. Blir borgerne jaget bort fra Plata, vil de flytte seg til andre deler av byen. Oslo Høyre kan aldri hindre omsetning av narkotika!

Programmet blir vedtatt på årsmøtet som er 28. og 29. januar.

I Nordkapp kan alle partiene lære av programarbeidet til Oslo Høyre. Det er åpenhet, demokratisk og ikke minst; Høyre-politikerne prøver å følge programmet de er valgt inn på.

Havnestyret

Det er forbausende at det i flere kommuner i Finnmark er bråk om det såkalte havnestyret. Nordkapp har hatt sin del av kaka. Nå er det i Hammerfest det er bråk.

Hvis en ser på kamp om plasser i forbindelse med konstitueringene i kommunestyrene, er det mest drakamp om plassene i havnestyret i partiene. Helt utrolig egentlig ettersom et havnestyret ikke driver så mye med det vi omtaler som lokalpolitikk.

Havnefeltet er spesielt, ettersom statens styring på området er enorm. Mye er regulert av statlige myndigheter.

Ved neste korsvei bør kommunestyrene velge inn representanter i havnestyrene som ikke er utgått fra partiene. Kompetanse bør være viktig, ikke partitilhørighet.

Lars Helge Jensen tok tidlig til ordet for et upolitisk styre i Nordkapp Havn. Den tanken er meget, god og bør følges opp av kommunestyret.

Kommunepolitikerne må gjøre jobben

Det er politikerne som må skape engasjement for kommunevalget, også engasjement i tjue kommuner som er med på forsøksprosjektet med stemmerett for 16-åringer.

VG skriver om pengestøtten som Kommunal- og regionaldepartementet gir til Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner. 1,5 millioner kroner skal organisasjonen bruke for å skape politisk engasjement i kommunene som er med på forsøksordningen i 2011.

For ett år siden offentliggjorde Kommunal- og regionaldepartementet hvem som får være med på forsøket med stemmerett for 16-åringer.

Jeg er sammen med SV og Venstre for lavere stemmerettsalder.

Forskjeller
De skattefinansierte pengene som Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner får, betyr lite for oppslutningen ved neste års valg. Det er politikerne som må engasjere ungdommene og det kan politikerne gjøre gjennom en heftig valgkamp. De viktigste stikkordene er forskjeller mellom partiene.

Høyrepartiene må tørre å være høyrevridde med fokus på effektiv drift og frihet. Mens venstrepartiene stort sett kan være slik de opptrer i dag. Det vil bety klare alternativer, noe som også engasjerer ungdommer.

Det kan godt hende Høyre og Fremskrittspartiet ikke oppnår optimal oppslutning i ungdomsgruppen, fordi partiene ikke kan love like mange skattefinansierte goder som det SV gjør, men det er viktig at stemmeretten omfatter alle som anses voksne nok til å gjøre seg opp en mening om hvordan samfunnet skal styres. Mange 16-åringer er like skikket som borgere som allerede har stemmerett.

Nordkapp søkte om å få være med på forsøksordningen, etter at Tore Fosse (SV) gjorde en god jobb i formannskapet. Dessverre ble ikke vår kommune valg ut av Kommunal- og regionaldepartementet.

torsdag 4. november 2010

Hvem er den anonyme?Jeg har det litt hyggelig i ettermiddag. Noen, eller en anonym person, har kritisert Marita Melsbø Nilsen i et leserinnlegg i dagens utgave av Finnmarksposten. Jeg smiler innvendig; fordi personen som har skrevet innlegget kjenner Marita Melsbø Nilsen svært dårlig.

Jeg synes ikke synd på Marita. Jeg har i mange år fått kritikk av anonyme personer, blant annet på nettstedet Liberaleren som vi har drevet i over ti år. Marita har aldri ment at det var synd i meg. Tvert imot mener hun at jeg fortjener kritikk for liberalistiske holdninger. Derfor synes ikke jeg synd på favorittservitøren min i dag.

Det som er beklagelig er at hun blir oppfattet som negativ, en person som syter. Er det noe hun skal ha ros for, er det at hun er positiv ovenfor personer, grupper, lag, foreninger og organisasjoner, som tar initiativ. Hun elsker private næringsaktører og private kulturaktører. Hun jobber, eller er gift med en arbeidsplass (Odd-Arne/Corner) som bruker mye penger hvert år på private aktører. På denne måten er hun en stor sponsor i Nordkapp.

Marita skal også ha ros for at det er mulig å være uenig med henne. Hun skiller godt mellom sak og person. Det vet jeg alt om, fordi våre diskusjoner har vært heftige. På grensen til organisert galskap. Likevel er vi gode venner, eller venninner som hun selv sier.

Jeg er delt i synet på budskap fra anonyme personer. Delt fordi jeg har fått mye kritikk fra personer som kun signerer med nick. Anonymitet er bra fordi det gir flere stemmer i den offentlige debatten. Det er også forståelig at mange velger å forbli anonyme i omstridte debatter. Å fronte saker trenger ikke å være populært i vennekretsen, hos familie, arbeidsplassen osv.

På den andre siden er anonymitet med på å redusere verdien av en debatt. Det er ikke mulig å vite hvem en snakker med og kanskje er det en sentral involvert som selv taler sin sak? Da er det fritt frem for å si hva som helst, relevant eller ikke. Marita Melsbø Nilsen stod forrige torsdag frem med navn. Det gjorde ikke personen som besvarte hennes innlegg. For alt jeg vet, kan det være en person som planla konserten som hadde dagens innlegg. Er dette tilfellet, vil jeg kalle personen sterkt involvert.

Hvis jeg skal avslutte med noen velvalgte ord, er det at vi i Nordkapp er altfor flinke til å komme med kritikk og altfor dårlige til å gi skryt. Det er, av en eller annen grunn, enklere å være negativ enn positiv. Det er synd og jeg tror det sliter ut mange som fortsatt har mye å gi i lokalsamfunnet.

Hvis jeg skal trekke frem en foregangsmann når det gjelder positive tilbakemeldinger, er det Odd Johnsen som leder fotballgruppa. Han trekker alltid frem det positive og mange av oss har mye å lære av han.

onsdag 3. november 2010

Ingen innbyggerinitiativ i Nordkapp

Innbyggerinitiativet innebærer at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne eller minst 300 personer står bak forslaget, for å beskrive ordningen på en enkel måte.

Det har, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet, vært fremmet 200 – 250 innbyggerinitiativ. 20 prosent av initiativene har fått tilslutning i kommunestyret. Departementet mener ordningen er lite kjent.

Det er gode muligheter for å fremme saker i Nordkapp kommune uten innbyggerinitiativet. Befolkningen kan bruke organisasjoner, partiene og ulike møter som kommunen arrangerer, for eksempel i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Borgerne har valgmuligheter nok uten innbyggerinitiativet, men må benytte mulighetene som finnes til å påvirke politikerne i riktig retning.

Asle + Cathrine

Jeg tror min venn og politimann, Asle Heramb, ville hatt Cathrine Aschim som kollega ved Nordkapp lensmannskontor. Hvis Cathrine hadde jobbet på kontoret, ville unge Heramb kanskje besøkt meg litt sjeldnere.

Jada vi har god kaffe på kontoret, men kaffen kan ikke konkurrere med Cathrine Aschim.

Nå får ikke den flotte dama jobb i politiet. Hun er nemlig for pen, ifølge Dagbladet, til å jobbe i en etat som overhode ikke bør drive med diskriminering.

Valgkampmaskinen FrP

Jobben som politiker er etter min mening først og fremst i folkevalgte organer. Valgkamp er kun artig eller en nødvendig byrde, alt ettersom hvordan man ser på det.

Nordkapp FrP har i fire år brutt mange av punktene i lokalpolitisk program 2007 – 2011. Punktet som irriterer meg mest er eiendomsskatt. Eller; partiet har faktisk klart å stemme imot denne skatten ved noen anledninger i Nordkapp kommunestyre, men har aldri fremmet inndekningsforslag. Partiet er altså imot eiendomsskatt, men bruker pengene skatten gir.

Men nå skal det bli annerledes, ifølge Per Tore Schjelderup.

--Vi går inn i en viktig periode frem mot kommunevalget. Jeg håper vi kan bli mer politisk aktive i tiden som kommer, sier Schjelderup til Radio Nordkapp.

Nordkapp FrP er uten politisk troverdighet. Det blir useriøst å hevde noe i en valgkamp, mens politikerne gjør noe helt annet i folkevalgte organ. Det beste ordet jeg kan bruke er svindel, men politikerne blir dessverre aldri straffet for å lure velgerne.

For øvrig er det fortsatt søtt å se at Per Tore Schjelderup, en tidligere ”senterpartitopp”, fronter FrP i mediene.

Mange støtter Proposition 19

Det er mange borgere i California som vil legalisere marihuana.

Selv om Proposition 19 har stor støtte i befolkningen endte folkeavstemningen med nei til ny politikk på dette området. Likevel kan vi konkludere med at fire av ti borgere ønsker å legalisere marihuana, og det er et betydelig mindretall av velgerne i den amerikanske staten.

Under nattens valgsendinger gikk skribentens tanker til Unge Venstre som er for å legalisere cannabis. Unge Venstre har fått juling for forslaget, men nattens avstemning viser betydelig støtte for en ny og annerledes narkotikapolitikk.

Jeg tok ikke knekken på sigaren min i natt, men jeg får muligheten i 2012. Det blir nemlig omkamp i California om to år.