fredag 29. august 2008

115 personer er med i gruppen

Ett døgn etter at Eileen Welde Pettersen startet Facebook-gruppen Flerbrukshallen Honningsvåg, har 115 personer meldt seg inn i gruppen.

På veggen er det flere personer som skjeller ut politikerne. Spesielt hardt går det utover Høyres Lars Helge Jensen. For meg som medlem av Høyre er det vondt å se at velgerne er forbannet, men kritikken mot Jensen er vel fortjent.

Ordførere i Nordkapp har standardpensjon

Dem som har vært ordførere i Nordkapp nyter ikke godt av de samme ordningene som stortingspolitikerne har når det gjelder pensjon. Odd Holmgren, Hans Arvid Hansen og Ulf Syversen, for å nevne tre personer, kommer ikke opp i samme situasjon som mange tidligere stortingsrepresentanter er oppe i.

I dag må en ordfører jobbe 16 år for å opparbeide de samme pensjonsrettighetene som en stortingspolitiker gjør på 12 år.

Jann Arne Løvdahl, ordfører Vefsn kommune i Nordland, ønsker samme pensjonsordning for ordførere og stortingspolitikere Jeg er uenig, fordi ordningen for stortingspolitikerne er for god og den misbrukes. Argumentet til Løvdahl er godt. Ordførere jobber like mye som stortingspolitikere, men det er ikke en god grunn for å utvide en ordning som bør avvikles.

Nedenfor legger jeg ved ordlyden KLPs bestemmelser for pensjon til folkevalgte:
Alderspensjon kan tas ut ved fylte 65 år, likevel tidligst fra det tidspunkt den folkevalgte ikke lenger mottar godtgjørelse som folkevalgt. Dersom den folkevalgte fortsatt oppebærer en delvis godtgjørelse eller er tilsatt i statlig eller kommunal/fylkeskommunal stilling som medfører rett til medlemskap i tjenestepensjonsordning, kan det tilstås en redusert alderspensjon. Alderspensjon kan ikke ytes så lenge vedkommende er medlem av Stortinget eller Regjeringen. Full alderspensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget.
Den pensjonsgivende tjenestetid som kreves for å få full pensjon, skal for folkevalgte utgjøre 16 år. Ved kortere tjenestetid enn 16 år avkortes alderspensjonen forholdsmessig.

torsdag 28. august 2008

Flerbrukshallen engasjerer

Eileen Welde Pettersen startet Facebook-gruppen Flerbrukshallen Honningsvåg i formiddag. Nå, noen timer etter etableringen, har gruppen fått et medlemstall på 56.

Jeg håper, som høyremedlem, at ikke alle disse personene hater Høyre etter tirsdagens fiaskomøte. Jeg tror jeg føler meg ensom i Høyre. :)

Liberalerens redaktør ønsket på Stortinget

Ingen ting ville gledet meg mer om Akershus Venstre nominerte Per Aage Pleym Christensen, redaktør i Liberaleren, høyt oppe på stortingsvalgslisten.

Pleym Christensen er dyktig og godt skolert. Han er tvers igjennom en god person. Jeg har tidligere uttalt at han har gjort meg til en bedre person, og den uttalelsen står fast. Jeg er glad i Per Aage Pleym Christensen, og det håper jeg mange i Akershus Venstre også er.

Flerbrukshallen på Facebook.com

Nå er det laget en egen gruppe på Facebook.com for flerbrukshallen i Honningsvåg. Initiativtaker er Eileen Welde Pettersen.

I gruppas beskrivelse står det følgende:
Vis din støtte og sympati til flerbrukshallen og til De som har jobbet med den i mange år...Dugnads ånden er på tur å renne ut...Gi dem ett løft og meld deg inn i gruppa for at du bryr deg!!!

--Jeg var så skuffet da Det fast utvalg for plansaker utsatte saken på det siste møtet. Jeg er ordentlig irritert på Lars Helge Jensen, Renate Olsen og representantene til SV. Planutvalget skulle si ja eller nei til dispensasjon på høyden, men alle andre moment ble trukket inn i debatten. Formålet er klart for meg. Lars Helge Jensen ønsker å ødelegge for HT & IF Allianse, sier Eileen Welde Pettersen som håper Facebook-gruppen får stor oppslutning, noe som kan være et viktig signal til politikerne.

Denne gangen er jeg faktisk enig med AP-sympatisøren Eileen Welde Pettersen, selv om jeg ikke er stor tilhenger av aksjoner på denne saken. Jeg mener det er politikerne som er problemet, ikke huseierne som har klaget på plasseringen av hallen. Alle skal ha rett til å klage på politiske vedtak, men politikerne skal holde en stø kurs. Det har ikke vært tilfellet i saken om flerbrukshallen der Høyre, FrP og SV rotet til saken.

Gi din støtte til hallen på Facebook.com.

onsdag 27. august 2008

En helt!

Denne mannen har jeg sendt en e-post til, og rett og slett kalt han for en helt. Arild Knutsen er et forbilde. Hadde alle vært som han, ville verden vært et mye bedre sted.

tirsdag 26. august 2008

Nei til aksjoner!

Mange er skuffet over dagens vedtak i Det faste utvalg for plansaker. Noen tar til ordet for ulike aksjoner, fra tog til SMS-aksjoner som ramme personer som har benyttet sin rett til å klage på plasseringen av hallen.

Jeg anbefaler ingen aksjoner. Naboene til fotballbanen har kun benyttet seg av sin rett til å protestere mot hallen og har, slik jeg forstår det, brukt plan og bygningsloven for å fronte sin sak. Det er en rett alle bør akseptere, selv om skuffelsen er stor i dag.

Det er en rettighet for alle borgerne å reagere på politiske vedtak. Noen ganger vinner klagerne frem, andre ganger ikke. Hvis det er noen som fortjener kritikk i denne saken, er det flertallet i Det faste utvalg for plansaker som har beslutningsvegring på grunn av ulike bånd. Neste gang bør vi stemme på politikere som tør å gjøre vedtak. Normalt ville jeg anbefalt Høyre, men jeg gjør det ikke i dag. Høyre har forresten foreslått å forenkle plan og bygningsloven, og det trengs. Det er et komplisert regelverk som regulerer bort mye av det som burde vært lokalpolitikernes handlingsrom.

Nei til aksjoner og ja til å være så liberal at vi aksepterer uenigheter uten å gå til ulike aksjoner. Neste gang kan det være vi som krever en rett til å reagere på et politisk vedtak som er gjort av kommunestyret.

Chris Joy blir tatt?

Jeg har nå videresendt en e-post til en mann som er villig til å hjelpe meg for å skaffe informasjon om Chris Joy. Jeg vet ikke om han klarer det, men hvis svaret blir positivt vil jeg bli en glad mann.

Mannen vil selvsagt få tusen kroner for jobben, slik jeg lovte.

Jeg innbiller meg at Chris Joy er en ensom gutt på nesten 30 år. Jeg tror han lever på en eller annen form for trygd. Jeg er spent på om jeg treffer. Jeg håper jeg får den hjelpen jeg trenger. Jeg har lyst å spise Chris Joy til kvelds!

En aktiv gruppe

Jeg har akkurat lest igjennom protokollene for styret i fotballgruppa, pluss sendt ut den neste innkallelsen til møtet som er 2. september.

Dagens styre har avviklet 8 møter. Når neste møte er avholdt, vil det niende møtet være over. Det er mye, veldig mye. Spesielt når mottoet er i tråd med FrPs gamle motto, fremtiden skapes – den vedtas ikke!

Dagens styre ble valgt i april, og det nærmer seg et nytt årsmøte med storskritt.

Jeg skal ikke skryte, ettersom jeg er sentral i dagens styre. Jeg tror likevel mange lag og foreninger har mye å lære av fotballgruppa i HT & IF. Det var ikke et hint spesielt rettet mot de politiske partiene i Nordkapp. :)

FRISKUS og idiotus med mer

Hvis turngruppa til HT & IF kan garantere meg en slik kropp, vil også jeg vurdere å begynne på FRISKUS. Jada, litt galgenhumor må en kunne ha etter at Det faste utvalg for plansaker rotet til saken om flerbrukshall. Rotet og rotet. Politikerne har ikke klart å ødelegge prosjektet helt, men det er jaggu meg nært, ifølge Werner Hansen. Beslutningsvegring er ordet som passer best i dag.

Jeg bare registrer at politiske beslutninger kan være bra tilfeldig, noe jeg skrev om i forrige uke. Jeg hadde bra rett, selv om jeg bommet på hvem som møtte for de ulike grupperingene. Prinsippløshet eller pragmatisme åpner ofte for inkonsekvente løsninger. Det kryr av eksempel på det i Nordkapp kommune.

Fy flate nå er jeg lei det meste. Er lei politikere, er lei Høyre, er lei flerbrukshallen. Utrolig at en gidder bruke tid for at barn og ungdommer skal få det bedre i Nordkapp.

mandag 25. august 2008

Minnerikt


I dag har jeg vært på besøk på kontoret til Sigurd Berg Hansen i Storgata. Han Sigurd drog frem gamle fotografi fra tiden da jeg var hans andre sønn. Det er hundre kilo siden. Jeg hadde til og med langt hår. Utrolig!

Artig med bildene og en utrolig artig tid. Takk til Sigurd for bildene!
Det skal bli skøy å bla igjennom materialet som er i konvolutten jeg fikk hos Sigurd Berg Hansen.

En herlig dag!

I dag er det godt å bo i Nordkapp, i sommerbyen Honningsvåg.
Bildet er hentet fra http://www.nordkapp.tv/.

En av de beste sommerdagene har vi 25. august. Måtte sommeren vare noen dager til!

lørdag 23. august 2008

Hva er det folk røyker for tiden?

Hvilket stoff er det som er ”inn” for tiden? Når Vegard Martinsen blir ”kalt” sosialdemokrat på Liberaleren, må signaturen som bruker denne betegnelsen røyke noe utrolig sterkt.

*Riste på hode av idioter*

En trenger ikke være nasjonalist fordi en liker norske jordbær. Smaken varierer fra person til person. Menneskene er ulike, og derfor er det umulig med et fasitsvar på smak og behag.

fredag 22. august 2008

Arbeiderparti-politiker som ikke tenker før han snakker

Jan Bøhler, leder i Oslo Arbeiderparti, ønsker obligatorisk videregående skole. Det betyr at han vil utvide grunnskolen fra 10 til 13 år. Et dramatisk forslag med tanke på reduserte valgmuligheter og redusert frihet.

Forslaget er med dagens lovverk helt urealistisk. For å få til obligatorisk videregående skole, må den seksuelle lavalderen økes. Ingen 16- og 17-åringer kan få barn hvis dem tvinges til å gå på skole.

Høyre er selvsagt imot forslaget, og Unge Høyres leder argumenterer på en god måte.

Om jeg forsvarer at unge jenter får barn?
Det har jeg ingen meninger om. Det valget må være enkelt få ta, uten innblanding fra politikerne. Det er forresten flere i Nordkapp som har fått barn, i god tid før dem fylte 18 år.

torsdag 21. august 2008

Et eksempel på skattefinansiert sløsing

Finnmark fylkeskommune har over 500 000 kroner i ubrukte midler til forenkla nærmiljøanlegg. Et eksempel på misbruk av skattefinansierte penger. Velg et tall i budsjettprosessen og politikerne vedtar tallet.

Politikk kan være svært tilfeldig

Politikk kan være svært tilfeldig. På tirsdag skal det faste utvalg for plansaker behandle en sak som dreier seg om flerbrukshallen. Enkelt beskrevet dreier saken seg om en dispensasjon fra plan- og bygningsloven for bygging av en flerbrukshall på Menes. Kommunestyret har tidligere gjort et prinsippvedtak om å bygge hallen. Hvis planutvalget ikke følger opp kommunestyrets enstemmige vedtak vil saken ble trenert, men sannsynligvis ikke nok til å stoppe hallprosjektet.

Det faste utvalg for plansaker består av formannskapet, pluss barnas representant som er oppvekst og kultursjef, Tove Hunnålvatn.

Jeg skal prøve å gi en kort beskrivelse på hvor tilfeldig politikk kan være, en av årsakene til at jeg og mange politikere på borgerlig side ønsker at makt skal flyttes fra offentlig til privat sektor.
Felleslisten Ap, Høyre og FrP:
Kristina Hansen, AP: Kommer til å gjøre sitt for at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp.
Svein Rune Pettersen, AP: Kommer til å gjøre sitt for at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Er en idrettsvenn, tidligere leder av HT & IF.
Lars Helge Jensen, Høyre: Umulig å si. Deltok ikke på kommunestyremøtet der beslutningen om hallen ble fattet. Lar seg påvirke av èn av dem som har klaget på plasseringen av hallen.
Renate Olsen, FrP: Er for hall, og overtalte medlemmene i sitt parti om å stemme ja til prosjektet. Kan nå bli påvirket i motsatt retning av ett av de nye medlemmene i partiet som har bindinger til èn av dem som klager på plasseringen av hallen.

Felleslisten SV og Senterpartiet:
Umulig å spå hva grupperingen mener. Det kommer an på hvem som deltar på møtet. Tore Fosse, SV, er mest positiv. Trudy Engen, SV, er slik jeg oppfatter det mest negativ til prosjektet. Torger Samuelsen, SV, ligger midt imellom.

Barnas representant, Tove Hunnålvatn:
Hva er det beste for barn? Ingen fasit på det. Hver enkelt vil gjøre seg opp en mening, selv om jeg mener lekeområdet som hallen tar vil bli erstattet av selve hallen.

Skjønn og personlige interesser kan være sentral i en viktig sak der kommunestyret har fattet en prinsipiell beslutning. Er det rart man er skeptisk til de politiske prosessene?

Boikott svir

Jeg bestemte meg for å boikotte OL i Kina. Det svir. Akkurat nå, klokken 12:15, har jeg lyst å se handballkampen mellom Norge og Sør-Korea. Men er det boikott, så er det boikott.

Arbeiderpartiet bommet

Det er artig å lese pressemeldinger fra tiden da Arbeiderpartiet var i opposisjon, og Høyre, Venstre og KrF var plassert i regjeringskontorene. Arbeiderpartiet klaget på dårlig distriktspolitikk og fraflytting. Ett år før Stoltenberg-regjeringen ”går av”, er situasjonen like dårlig.

I årets seks første måneder har folketallet i Nordkapp gått ned med 26. 1. juli 2008 var det registrert 3 193 innbyggere i Nordkapp. Nordkapp hadde et fødselsoverskudd på 2, men en nettoutflytting på 28, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Over halvparten av alle kommunene i Finnmark hadde folketallsnedgang i det første halvåret av 2008.

Jeg sier ikke at det blir mye bedre med en ny regjering, men verre enn nå blir det ikke. Litt mindre offentlig styring vil styrke Nordkapp og Finnmark.

onsdag 20. august 2008

Rolig i Nordkapp menighet

Jeg er stolt over vår sosialdemokratiske sogneprest som mer enn gjerne ønsker den nye kvinnelige kapelanen velkommen. Det er annerledes i Nesseby, der kirkevergen ikke godtar kvinnelige prester.

Jeg skulle ønske politikerne kunne ta et nødvendig grep og skille kirke og stat, et totalt skille. Så får dem krangle så fillene fyker, uten at skattebetalerne bidrar økonomisk til kirken. Det blir dessverre ikke noe skille enda. Vi må leve med statlige kvinnekamper og statlige homokamper. Et pluss til min venn Mogens Lindhardt Pedersen. Et stort minus til iliberale Bernhard Iversen.

Boller og brus i Arbeiderpartiet

En del bloggere harselerer med Høyres André Boller. Både VamPus og Fredrik Mellem har gode poeng. Jeg trøster meg med at det ikke er bedre i Arbeiderpartiet som inviterer til kafédebatt i Alta. Det blir et helt uinteressant møte. Det mest spennende blir hvor gode bollene er hos Studenthuset City.

Hvis dette er signal på hva partiene skal gjøre i valgkampen, kommer det til å bli en fryktelig kjedelig kamp om stemmene. Da er det faktisk bedre med Kristin Halvorsen som tross alt ikke legger skjul på hvilken retning hun vil dra landet i.

Ros til Bjørn Ronald


Jeg vil gi ros til høyremannen og bedriftslederen, Bjørn Ronald Olsen. Han satser i Nordkapp, og det er bra. Gratulerer med oppkjøpet av bruket i Kamøyvær.

Mange av mine venner er skeptisk til Olsens oppkjøp, men det er venner som ikke aksepterer eiendomsrettigheter. De mener det er uheldig at Olsen skal styre nok et anlegg fordi han har minimalt med videreforedling av fisk. Kort fortalt mener mine venner at Olsen kun kjøper fisk, vasker fisken, pakker den i kasser og sender den til utlandet med en fortjeneste.

Hvis det er dette Bjørn Ronald Olsen gjør, så er han i sin fulle rett. Storbukt Fiskeindustri må få styre egen bedrift slik eieren/eierne mener det er best. De som er uenig, kan starte en konkurrerende virksomhet.

Det er synd norsk næringsliv ikke videreforedler mer av fisken som landes på de ulike mottakene, men vi kan takke oss selv for. Et høyt skattenivå og et svært detaljert regelverk med råfiskloven i spissen, er et hinder for personer som vil utvikle fiskerinæringen. Bjørn Ronald Olsen kan ikke få skylden for den sosialdemokratiske politikken som føres.(Foto: Radionordkapp.no)

tirsdag 19. august 2008

Gi meg Chris Joy – få 1 000 kroner!

Jeg har lyst å skyte han. Jeg kommer aldri til å gjøre det, men å klemme han flat er et godt alternativ.

Les kommentaren han har lagt igjen hos VamPus.

Vet du hvem som skjuler seg bak nicket, send meg en e-post. Den første får utbetalt 1000 kroner.

Spiss søkes

Har du lyst å spille spiss i 4. divisjon? Da er du velkommen til Honningsvåg Turn & Idrettsforening.

Honningsvåg er tettstedet i Nordkapp kommune. Om vinteren er det kaldt og relativt rolig. Om sommeren er det kaldt og et yrende folkeliv. Byen har besøk av vel 300 000 turister. Det er mulig å få jobb, blant annet hos klubbens hovedsponsor.

Andre fordeler:
Mange søte damer.
Mange søte menn.
Mye øl.
En liberal nestleder.
En sportslig leder med masse erfaring fra øverste nivå.
Maritas rompe.
Et rikt kulturliv.
Ubegrenset tilgang på kongekrabber.
En dansk, sosialdemokratisk prest.
En "aktiv" bridgeklubb.

Sosialister har bursdag

I dag har to store kulturpersonligheter bursdag. Det betyr full fres i SV i kveld?

Jeg gratulerer Birgit L Johansen og Øystein Skårset med dagen.

Det er lett å kritisere SVs syn på kultur, men både ho Birgit og han Øystein har gjort mye for kulturlivet i Nordkapp, spesielt innenfor revy og musikk.

Min bursdagspresent til duoen er denne artikkelen, skrevet av Øyvind Myhre i Ideer om frihet.

Norges neste statsminister på Liberaleren

I Liberalerens serie ”Før høsten” er turen kommet til Norges neste statsminister. Husk, les Liberaleren i morgen formiddag.

Eller jeg tok kanskje litt i, men det kan være Norges neste statsminister som svarer på våre spørsmål.

Ingen FRA-lov i Norge

Har akkurat publisert en artikkel på Liberaleren om en norsk versjon av den svenske FRA-loven. Erna Solberg, Høyres leder, lover at det ikke er planlagt en lignende lov i Norge. Da er det trykt å stemme på Høyre ved neste stortingsvalg.

mandag 18. august 2008

Julekvelden

Jeg skal ikke røpe navnene, men dem begge stemmer på Høyre. I dag er det julaften. Hotell Cæsar starter igjen.

Vi har i mange lunsjer mobbet disse to turtelduene for sin Cæsar-hobby. Når episodene ruller over TV-skjermen, sitter de to skruene med kake og kaffe og følger med på livet i Anker Hansen-familien. Trøste og bære, sier nå bare jeg.

Jørgen og Geir Magne, det var ikke dere jeg tenkte på. :)

VamPus har overtatt problemet

Hadde jeg visst hvem det var, skulle jeg lagt mine kilo over han og klemt han flat. Jeg er ikke spesielt vond, men denne fyren irriterer meg noe jævlig. Jeg har lyst å fordrive han med vold. Han er direkte ufyselig. Han fremstiller seg libertarianer, men rekker ikke min gode venn Bent Johan Mosfjell til knærne.

Hvorfor han plager andre, hvorfor han ikke aksepterer den private eiendomsretten, er uforståelig. Hvis han er så glup som han tror, hvorfor får han seg ikke et eget organ der han lufter sine ideer og tanker?

Jeg er liberal, svært liberal. Jeg ønsker full ytringsfrihet, men vil at den private eiendomsretten skal sette grensene. Det betyr at denne signaturen har fått bra med spillerom hos meg og mine venner, men også vi har grenser. Han er blant annet uønsket på Liberaleren. Han er der fortsatt, men signerer under et annet nick. Chris Joy, bli voksen. Slutt med å plage andre med dine spydigheter og dumheter.

Jeg synes oppriktig synd på VamPus som blir plaget av kommentarene til Chris Joy.

Gi VamPus jobb i Høyre

Bloggeren VamPus har skrevet om Høyre på sin blogg. Veldig kloke ord. Hadde Heidi Nordby Lunde bodd i Nordkapp, ville hun sannsynligvis ikke vært medlem av Høyre. Er det ille i Oslo, er situasjonen, både politisk og organisatorisk, ubeskrivelig i kommunen jeg bor i. Jeg tror jeg ønsker meg en Høyre-fri uke snart.

Høyre i gang med valgkampen

Høyre er i gang med valgkampen, over ett år før borgerne skal gå for å stemme. Kanskje en ide å diskutere kommende valgkamp i styret i Nordkapp Høyre? For vi ønsker også en ny regjering?

Ideen skal styrelederen få gratis fra meg.

søndag 17. august 2008

Sint Høyre-leder?

Sånn reagerer Marita Melsbø Nilsen, lederen av Nordkapp Høyre, når en tar til ordet for økte skatter, økte avgifter og flere offentlige inngrep. Hun blir direkte opphisset. Så flott!

Kunstneren Solvik

Hadde jeg vært tilhenger av skattefinansierte ordninger, skulle jeg søkt om kulturstøtte for mine uttrykk med fotografiapparatet. Stort sett blir bildene mislykket, men dette var virkelig blink. For et nydelig bilde, uten bruk av verken fotoshop eller andre hjelpemidler.

Det er Katja som er modell.

Homsesex

Er man liberal, så er man liberal. Denne gangen gikk det utover Idar Magne Klemo.

Alkoholforbud, ja takk :)

I går tok jeg masse bilder i forbindelse med showet ”Born to be trygda”. I ettertid tenker jeg på debatten om alkoholforbud for journalister. Jeg er jo ikke tilhengere av forbud, men i dag sier jeg ja takk. :)

lørdag 16. august 2008

Samtale mellom Ap-mann og liberal høyremann

Fredag var det igjen stor futt på byen. Like etter stengetid hadde en AP-politiker og en Høyre-mann en diskusjon.

AP: Kor d e fest?
Høyre: Hadde dokker stemt for utvida skjenketid, hadde du ikke spurt d spørsmåle.
AP: Hold kjæft, kor d e fest?
Høyre: I Nordvågen.
AP: Vi fær dit. Har dem nokka å drikke på?
Høyre: Hjæmbrent.
AP: Hjæmbrent, bra.
Høyre: E ikke du imot sånn drikke?
AP: Jo d e æ, men æ e ikke en fundamentalistisk. D e vi bare i teorien, ikke i praksis.

fredag 15. august 2008

Jens Stoltenberg på Facebook.com

Nå er til og med Jens Stoltenberg på Facebook.com. Ole Håvard Olsen, leder av Nordkapp Arbeiderparti, hvorfor har ikke du en egen Facebook-side?

*Folkeaksjonen for Ole Håvard Olsen på Facebook*
Send e-post til: tjoliolsen@hotmail.com, og krev at Norges tøffeste AP-politiker kommer seg på Facebook.com.

torsdag 14. august 2008

Jeg var dødssyk, men har helse som en idrettsmann

I sommer ble jeg transportert til skattefinansiert sykehus med sykebil. Jeg hadde utrolige smerter. Jeg trodde jeg skulle dø, helt til legen og ambulansepersonellet ga meg morfin. Da var det kun avslappende å ha vondt. Skattefinansiert sykehus for meg er vel det verste som kan skje. Jeg hater jo skatt!

Jeg kom til Hammerfest. Etter mer morfin, to overnattinger og røntgen fant legene ut at det var nyrestein i systemet. Fy flate, nyrestein er vondt. Jeg fikk beskjed om å drikke masse vann og ble sendt hjem. Til min sjefs store fortvilelse fikk jeg beskjed om at jeg, foruten nyresteinen, hadde helse som en idrettsmann. Det er vanskelig å akseptere for avholdsmannen Raymond.

Helse som en idrettsmann?
Du leste riktig. Jeg har, ifølge legene, helse som en idrettsmann. Jeg har siden jeg var 15/16 år levd utrolig usunt. Minimalt med trening/aktiviteter, masse usunn mat til fryktelige klokkesletter, masse jobb, flere tusen black russian, mye øl, konjakk, snus, millioner av brusflasker, altfor mye jobb, lite søvn osv. Likevel helse som en idrettsmann. Min helse sier litt om at alle kroppene er ulike, og at det ikke finnes en fasit på hvordan livet skal leves for å ta vare på de viktigste delene i kroppen. Jeg kommer til å leve ”evig”. Jeg har helse som en idrettsmann.

Lars Helge, lag et forslag

Høyre ønsker et samferdselsutvalg, ifølge Lars Helge Jensens uttalelser til Radio Nordkapp.

Et eget utvalg for samferdsel har ikke vært programfestet. Det har heller ikke blitt foreslått av Høyre i kommunestyret, i forbindelse med for eksempel konstitueringen. Likevel ønsker Jensen et sånt utvalg.

Mitt ankepunkt mot Nordkapp Høyre er mangelen på forslag, både i interne prosesser, men også i de folkevalgte organene. Hvis et samferdselsutvalg er en god ide, vil et eventuelt forslag få tilslutning, men forslaget må fremmes. Det har ikke Høyre eller noen av de andre partiene gjort i kommunestyret. Lars Helge Jensen har vært Høyres gruppeleder siden valget i 1999.

Jeg liker ikke tanken om et samferdselsutvalg som kun har innstillingsrett. Høyre har jobbet for å legge ned avdelingsstyrene. Det blir meningsløst å ville avvikle avdelingsstyrene, som faktisk kan drive med politikk gjennom å ta beslutninger, samtidig som partiet vil opprette et samferdselsutvalg som kun har innstillingsrett. Hvis fagpolitikere for skolen er uviktig, må personer som skal jobbe med fly- og båtruter, og som kun ha innstillingsrett, også være uviktig for Høyre som bør jobbe for å forenkle de politiske prosessene i Nordkapp.

(Foto: http://www.radionordkapp.no/)

Mislykket satsing på kommunesektoren?

Bare 10 prosent av befolkningen opplever at det kommunale tjenestetilbudet er styrket under den rød-grønne regjeringen, til tross for rekordstore milliardoverføringer fra staten til kommunesektoren. Det er Kommunal Rapport som bestilte meningsmålingen som ble utført av TNS Gallup. Lokalpolitiker – lite å trakte efter.

onsdag 13. august 2008

WOW

Erna Solberg har fått seg hjemmesider, utrolige flotte hjemmesider. Erna på nett er på kanten til å være et råsexy nettsted. Besøk ho Erna!

Hurra

Verden må forberede seg på fire graders global temperaturøkning, advarer ledende klimaforsker, ifølge siste.no.

Hurra! Det betyr økte sommertemperaturer i Nordkapp. Vi øker fra 7 til 11 grader. :)

tirsdag 12. august 2008

Opplæring i Finnmark Høyre

Mange av de sentrale medlemmene i Nordkapp Høyre bør melde seg på opplæringskonferansen som arrangeres på Skaidi Hotell, fredag 29. august til søndag 31. august. Nordkapp Høyre bør delta på konferansen, rett og slett fordi mange av de sentrale politikerne har for lite kunnskap om organisasjonen og Høyres politikk.

Påmeldingsfristen er i dag. Løp og løp…. :) Jeg vil anta at Kåre Breivik godtar påmeldingen, selv om beskjeden fra lokallaget i Nordkapp skulle komme noen dager for sent.

Verdens vanskeligste jobb?

SV søker valgkampsekretær. Foruten landslagssjef i England, må dette være den vanskeligste jobben i verden. Å snu SVs negative trend til noe positivt kan ikke være enkelt.

Min påstand er at SV blir en av valgets tapere. Så får vi vente litt over ett år for å se om jeg får rett.

Forventninger er årsaken til SVs problem

SV skulle avskaffe masse problem for folk flest i valgkampen i 2005. Fattigdom og barnehager er to av områdene der SV har dummet seg ut i forhold til uttalelsene på de ulike folkemøtene for 3 år siden. I tillegg har det vært mange renteøkninger, noe Kristin Halvorsen mente var skremselspropaganda fra Høyre da blant annet Per Kristian Foss tok dette opp i forrige stortingsvalgkamp.

Forventningene til dagens regjering var skyhøye. Regjeringen har ikke innfridd, og det er årsaken til at SV går tilbake på meningsmålingene. Distriktspolitikk har lite å gjøre med SVs fallende kurve.

mandag 11. august 2008

Litt Høyre-reklame

Jeg tar med litt reklame for Høyre på en fin dag i Nordkapp der solen skinner og det er mange varmegrader.

Det viser seg nemlig at de kommunale avgiftene er lave i mange kommuner der Høyre styrer.

De kommunale avgiftene skal være selvfinansierende. Det betyr at prisen skal dekke de faktiske kostnadene, og at kommunen hverken skal subsidiere eller tjene penger på dem.

Det er godt å bo i Nordkapp

Det er umulig å lage en troverdig undersøkelse som fastsetter den beste kommunen. Ingen har fasiten for god levestandard, gode sosiale forhold og et godt tjenestetilbud.

Undersøkelsen som Dagens Næringsliv har laget, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, er useriøs. For meg er Nordkapp en veldig god kommune, til tross for betydelig skattefinansiert og urettferdige velferdsordninger.

Nordkapp havnet forresten på 325. plass i kåringen. Den beste kommunen er Luster i Sogn og Fjordane, ifølge undersøkelsen som ikke er verdt papiret den er skrevet på.

Får barn for pengenes skyld

Jeg kjenner ei dame som får barn kun for pengenes skyld. Jeg har ikke tenkt å nevne navn eller forbindelse, men jeg kjenner dama godt.

Hun er helt sikkert ikke den eneste, med alle ulempene det medfører. Nå vil Kristin Halvorsen sy enda flere putter under dem som lever på skattefinansierte ordninger. Halvorsens forslag er bra for de voksne det gjelder, men forslaget er en tragedie for barn som blir født kun på grunn av penger.

Raust

Tore Fosse er en raus mann. Han kunne rakket ned på ordføreren, funnet noen gode poeng for å styrke seg selv og sitt parti. Istedenfor innrømmer han at dagens ordfører gjør en god jobb. Det er raust, og forteller en del om Tore Fosse som person.

Jeg tror ikke jeg hadde klart å skryte offentlig av ordføreren hvis jeg var i opposisjon. Så raus er jeg ikke, men jeg er heller ingen sosialdemokrat.

fredag 8. august 2008

Jeg boikotter OL-sendingene

Jeg elsker idrett, og ser altfor mye på sport på TV. De neste ukene kommer jeg ikke til å følge sendingene fra OL i Kina. For meg er rettighetene for borgerne langt viktigere enn en idrettsfest. Les for øvrig intervjuet jeg gjorde med Anne Solsvik, leder i Unge Venstre, i Liberaleren.

torsdag 7. august 2008

Nordkapps svar på Five?


Dette er ikke Kaci Kullmann Five, men den lokale høyrepolitikeren Trine Pettersen. Likheten er slående, ikke sant? :)

Jobber lite og galt med budsjettet

Tore Fosse, SVs gruppeleder i kommunestyret, sa i Radio Nordkapp i dag at politikerne jobber mye med budsjett. Så mye at det går utover andre saker.

Jeg er uenig. Politikerne jobber for lite med budsjett og økonomi. Arbeidsmetoden er rimelig dårlig.

Dessverre er budsjettprosessen i formannskapet hver høst. Riktig nok har de økonomiske målene blitt vedtatt før prosessen tar til, men det er hver høst at det er fokus på budsjettet for kommende år. Formannskapet opptrer de første månedene som en koseklubb, uten politikk, uten voteringer over forslag og uten en ideologisk debatt. Først i november og desember tilspisses debatten. Det er for sent. Forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet vedtok på et medlemsmøte tidligere i år, burde vært fremmet i budsjettprosessen for inneværende år i formannskapet.

Budsjett og økonomi er viktig hele året og ikke bare i månedene før jul. Hadde årshjulet blitt fulgt slavisk med ordentlige politiske debatter, ville Nordkapp kommunes økonomi vært bedre, og SV ville ikke vært kommunestyrets største parti.

Arnt Hjalmar


Ikke akkurat en høyremann, men han er djevelsk artig. Jeg gleder meg til Arnt Hjalmar på Bryggerie`.

onsdag 6. august 2008

Hvorfor hunden?

Sigve sendte en e-post med hvorfor hunden var nytt Ap-medlem?

Svaret er enkelt. Hunden er innmeldt i partiet fordi jeg ønsket et Ap-medlem som er pen å se på. Mira er jo en nydelig hund, selv om hun stjeler fra andre. Hun har på samme måte som andre sosialdemokrater ikke respekt for eiendomsrettigheter!

He he

Hvis dette blir en sak i rettsapparatet er Raymond Elde, kringkastningssjæf i Radio Nordkapp, en av de få som kan dekke kulturarrangement.

Politiet kan nekte å ta imot en anmeldelse dersom det er åpenbart at forholdet som blir anmeldt ikke er en straffbar handling. Det burde politiet ha gjort da bandleder Steinar Steffensen leverte inn sin anmeldelse av journalisten som dekker konserten til bandet ZoCloz.

Husk, politiet i Norge er skattefinansiert!

Hmmmm


tirsdag 5. august 2008

June da!

Dette var yndlingstreneren min, helt til i dag klokken 14:16.

Jeg oppdaget at June Mariell Hansen har meldt seg inn gruppen ”Ole Gunnar Solskjær – statue i Kristiansund”.

En motbydelig tanke egentlig. Ole Gunnar Solskjær er sikkert en hyggelig kar, men en statue av en unitedspiller gir meg frysninger langt nedover ryggraden. Historien vil dessverre vise at Manchester United har vært det beste laget i England de 10 siste årene. Norge trenger ikke en statue som bevis! Dessuten vil statuen sikkert bli skattefinansiert, og jeg ønsker ikke å betale skatt for å hedre en fotballspiller som har ødelagt for Liverpool gjennom mange år. Nei, nei, nei til skattefinansierte statuer. Det er forresten èn av mange ulemper med skatt. Vi må betale for ting vi ikke støtter!

June Mariell Hansen var en veldig fornuftig person, helt til i dag klokken 14:16. Hun er forresten trener i fotballgruppa, for et lag som vinner, vinner og vinner.

mandag 4. august 2008

Salg av aksjer

Nordkapp Høyre gikk i 1999 til valg på et program der Høyre ønsket å selge alle aksjene som kommunen hadde i ulike selskap. Programmet tok også for seg Repvåg Kraftlag som skulle omdannes til et aksjeselskap. Programmet ble, med noen små endringer på blant annet fiskerifondet, vedtatt enstemmig. Jeg var leder av programkomiteen.

Høyre gjorde et brakvalg. Vi fikk over 30 prosent i oppslutning og 8 av representantene i kommunestyret. Dessverre fremmet Høyre ikke et eneste privatiseringsforslag i perioden 1999-2003. Bare som et tillegg til Lars Helges ønske som han kom med i Radio Nordkapp i dag.

Valgprogrammet for perioden 1999 – 2003 er sannsynligvis det beste Nordkapp Høyre har gått til valg på. Programmet var svært konkret og veldig ideologisk. Hadde kommunestyret fulgt Høyres program, ville dagens situasjon i Nordkapp vært helt annerledes.

Fylkeskommunen er ubrukelig

Hvis ikke fylkeskommunen nedlegges snart, kommer det til å gå til helv…. med de mindre plassene i Finnmark. Fylkeskommunen er et unødvendig forvaltningsnivå som koster skattebetalerne masse penger, men fylkeskommunen er også med på å gjøre situasjonen verre for små kommuner på mange felt. Maktpersonene prioriterer sine kommuner. Nordkapp, Gamvik, Lebesby, Måsøy er ikke akkurat i flertall i maktapparatet.

Sjekk forslaget til nye flyruter fra Honningsvåg, hentet fra Radio Nordkapp.

Dette er en sak de lokale partiene bør følge opp. Dette er en god sak for lokalpolitikerne fra samtlige parti. Oppfordringen er gitt!
Det er galskap at staten er lovgiver samtidig som staten er en aktør på forretningsvirksomhet. Det gir skjeve konkurranseforhold gjennom ulike typer særbehandling. Derfor er subsidiering og statlig eierskap i samferdselssektoren ille, men det standpunktet er det ingen stortingsrepresentanter som deler med meg.

søndag 3. august 2008

Solvik tester video

Solvik leker sosialdemokraten Knut Erik Jensen, og legger ut en video på bloggen. Bare en test.

Filmen er fra Pattaya, tatt 31. desember i ett eller annet år.

fredag 1. august 2008

Dagens sitat fra Jørgen

Jørgen Næss har dagens sitat.
Kommer snart til en kai nær dæ..

Jeg tipper han stemmer Høyre? :)

Snoen på Liberaleren

I dag har Liberaleren intervjuet yndlingsbonden min, Jan Arild Snoen. Han er ikke bonde da, men han har en bondsk, litt søt dialekt.

Tilhører du kultureliten?

Du fikk 4 rette av 20 mulige, Du er ytterst folkelig. Uansett hva du foretar deg, vil du aldri få innpass i kultureliten, og sannsynligvis har du heller ikke noe ønske om det.

Det var mitt resultat på quizen ” Tilhører du kultureliten?” som finnes hos Aftenposten. En fryktelig dårlig quiz med få svaralternativ, men den var morsom nok til at jeg gikk igjennom de 20 spørsmålene.

Jeg ønsker et kulturliv, helt uten offentlig styring eller reguleringer. Mine holdninger til kultur er det ingen parti på Stortinget som forsvarer, selv om Fremskrittspartiet er nærmest. Jeg er ikke alene om å ønske et kulturliv uten politisk styring. Sjekk programmet til Det Liberale Folkepartiet.

Bønna, hvorfor oppsummerer du ikke år 1?

Det spørsmålet kom på e-post til meg i natt. Jeg vil anta leseren tenker på oppslagene som har vært i Radio Nordkapp den siste uken, der han Raymond har intervjuet Svein Rune Pettersen og Lars Helge Jensen.

Jeg har med vilje latt være å oppsummere det første året i denne perioden for kommunestyret, rett og slett fordi jeg er misfornøyd med Høyre. Jeg er medlem av Høyre, og det er i utgangspunktet ikke min oppgave å skjelle ut partiet ved alle anledningene. Jeg er misfornøyd fordi Høyre ikke har prøvd å gjennomføre mye høyrepolitikk og fordi avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke er fulgt opp på mange punkt.

Det som bekymrer meg er hvordan Høyre og Fremskrittspartiet skal få større oppslutning ved kommunevalget i 2011. I dag er det umulig å skille de tre partiene, altså Ap, Høyre og FrP, i praktisk politikk. Partiene fremstår som identiske, og det vil gi velgerne et betydelig problem med å velge parti om tre år. Sannsynligvis blir resultatet lav valgoppslutning.

Jeg var fornøyd med forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet vedtok på et medlemsmøte, men forslagene ble aldri fremmet på en ordentlig måte. Det var skuffende, og det er slike forslag jeg forventer fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det vil, dersom forslagene får oppslutning, bringe kommunen inn på rett kurs og velgerne får se skillelinjene mellom partiene. Skillelinjer og politisk debatt er kun positivt. Høyre/Fremskrittspartiet bidrar til at debatten er fraværende i Nordkapp.