onsdag 19. desember 2007

Høyre og Frp kolliderer med egen politikk

I dag gikk kommunestyret inn for å øke eiendomskatten. Kommunestyret utvider også ordningen til å gjelde hele kommunen. Dette er i strid med partiprogrammene til blant annet Høyre og Fremskrittspartiet.

Leder i Finnmark Høyre, Robert Gærnæ, kaller eiendomsskatten for Rød-grønn rettferdighet er urettferdig. Fremskrittspartiet ga i valgkampen en garanti mot eiendomsskatt. Både signalene fra Høyre og Fremskrittspartiet er lite verdt når partienes representanter i Nordkapp er kåt på økt skatt.

I avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet står det at eiendomsskatten skal vurderes i budsjett- og økonomiplansammeheng. Avtalen skisserer også at eiendomsskatten primært skal avsettes til nærings- og fiskerifondet. Et grusomt punkt ettersom Høyre og spesielt Fremskrittspartiet burde avvikle hele eiendomsskattordningen. Forøvrig er avtalen mellom de tre partiene ikke verdt papiret den er skrevet på. Avtalen er helt verdiløs når den brytes på punkt etter punkt.

Kommunestyrerepresentanter sov!

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet kommer ikke til å gi positive svar på henvendelser og søknader som Nordkapp kommune mottar. Det ble klart da kommunestyret vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer. Dagens praksis følges, og det betyr at skjenketiden forblir til klokken 02:00, mens Alkoholloven faktisk åpner for skjenking til klokken 03:00.

Dagens vedtak betyr at kommunestyret kommer til å si nei dersom Corner, Nøden Pub, Bryggerie` eller noen andre søker om skjenking til klokken 03:00. Det er brudd på avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har inngått. I avtalen står det at Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som kommunen kan gjøre noe med, skal endres. Denne ja-holdningen gjelder ikke for skjenkebevillinger fordi kommunestyret i dag vedtok en restriktiv linje i forhold til muligheten som ligger i Alkoholloven. Det er flaut, ettersom deler av Høyre og hele Fremskrittspartiet ønsker å markedsføre Nordkapp som en JA-kommune. Kommunestyrerepresentantene sov da denne saken ble behandlet av kommunestyret.

Det er for så vidt bemerkelseverdig at Høyre vil liberalisere mulighetene for å skjenke ute, uten å gjøre noe med skjenketiden inne. Dårlig jobb av Høyre og Fremskrittspartiet i kommunestyret. Arbeiderpartiet er nok relativt fornøyd, ettersom det partiet alltid har vært tilhengere av en restriktiv skjenkepolitikk, noe som henger igjen fra Eli Skille sin tid som aktiv politiker i Nordkapp.

tirsdag 18. desember 2007

Budsjettdebatt i kommunestyret

I morgen, onsdag 19. desember, skal kommunestyret vedta budsjettet for 2008. Jeg tror det blir triste vedtak, en trist debatt. Høyre har markert seg svært lite i budsjettprosessen. Bortsett fra Maritas innspill har ikke Høyre fremmet et eneste konkret forslag. Kommunen skal gjennomgå den administrative organiseringen, noe som blir vedtatt i morgen. Det er et gammelt høyreforslag. Omtrent det eneste gode forslaget Høyre har fremmet i kommunestyret siden begynnelsen av 90-tallet når vi snakker om effektivisering av Nordkapp kommunes drift.

Innstillingen fra formannskapet blir ikke vedtatt, uten at en inndekning er på plass. I tillegg klarer ikke Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet å følge opp egen avtale. Det var forventet, men likevel dypt skuffende.

Jeg har en bønn til høyrepolitikerne. Stå for høyrepolitikk, skill dere ut. Som Høyres Hovedorganisasjon skisserer: Dersom Høyre ikke fører høyrepolitikk, kunne vi stilt fellesliste til kommunevalget og latt det være med det.

Dersom Høyre ikke er Høyre i kommunestyret, er vitsen borte med en egen Høyre-forening, legger jeg til for egen regning.

Alle som er imot eiendomskatten vil bli skuffet. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for å øke denne skatten i Nordkapp. Jeg lurer litt på hva Per Kristian Foss og Siv Jensen mener om det?

søndag 16. desember 2007

Bedrøvelig

For en grusom søndag. Liverpool tapte for Manchester United. Jeg har det vondt. Jeg som var så sikker på seier. Dette var bedrøvelig.

Fra en trist kamp til en annen. Per Aage Pleym Christensen har postet flere innlegg på sin blogg om utmeldelsen fra Fremskrittspartiet. Ettersom jeg meldte meg ut omtrent samtidig med Christensen, med omtrent samme begrunnelse, linker jeg til hans blogg. De som ønsker å forstå tiden rundt 1994, bør lese artiklene.

Selv om jeg ledet landets mest aktive og kanskje minste lokallag og var fylkesformann, ser jeg kun på Frp-tiden som positiv i dag. Det var en morsom og lærerik tid. Jeg har glemt alt det triste som skjedde, spesielt i tiden før Dolkesjø i 1994. I Finnmark tapte forresten Carl I Hagen resolusjonsdebatten, selv om han tok kraftig hevn noen måneder senere på landsmøtet. God fornøyelse med bloggen Liberalist? Javisst!.

Nei, jeg er ikke bitter på Fremskrittspartiet. Jeg ønsker ikke partiet ditt pepperen gror. Jeg gleder meg hver gang det kommer gode utspill, på samme måte som jeg blir oppgitt når de dårlige utspillene kommer. Jeg kan absolutt sammenligne Frp med alle de andre sosialdemokratiske partiene i Norge.

Et høydepunkt

Det er i underkant av 12 timer igjen til et av årets høydepunkt, Liverpool møter Manchester United. Om under 12 timer kan jeg be Knut Krupa Karlsen, Raymond Elde, Per Roar Nilsen og de andre simple fotballsupporterne reise til en betydelig varmere plass, også kalt ....... :) Om 12 timer blir det klart at Liverpool har et bedre lag enn Manchester United. Dæven, jeg gleder meg!

Fotball er ikke politikk og heldigvis for det. Fotball er mye, mye, mye mer viktig. :)

fredag 14. desember 2007

En konservativ lokalpolitikk?

Det er ikke kommunen som har fått tildelt et sett innbyggerne som den eier. Nei, det er innbyggerne som eier kommunen! Det er ikke mine ord. Det var slik Frank Jenssen innledet sitt innlegg om arbeidet for å lage en ideologisk plattform for lokalsamfunnet, ifølge Høyre sitt nettsted.

Jeg skal prøve å gå igjennom noen hovedpunkt for gode saker for Høyre, og sammenligner punktene med det Nordkapp Høyre har gjort de siste 8 årene. Ettersom Nordkapp Høyre ikke har en organisasjon som fungerer tiltrekkelig, vil det positive som kommer frem i sammenligningen kun være Lars Helge Jensens fortjeneste. Skylden, dersom sammenligningene ikke strekker til, må Jensen dele med noen få andre.

Noen verdier som konservative, etter Høyres mening, skal legge vekt på:
· at hvert enkelt menneske har like stor verdi, og den verdien er uendelig
· at de fellesskap hver enkelt av oss er en del av, er byggestenene i samfunnet – for fellesskap er noe markant mer enn offentlig sektor
· at hver enkelt har ansvar for seg selv og for de rundt oss, og at vi både kan og må få lov til å ta ansvar
· at vi skal ha frihet til å utfolde oss og leve det livet vi ønsker, fordi Høyre har tillit til folk – vi tror på frihet under ansvar
· og så tror vi på den enkeltes initiativ og skaperkraft – verden går ikke fremover på grunn av politiske vedtak, men fordi enkeltmennesker går foran og skaper noe nytt

Tja hva skal jeg skrive? Til og med liberalister kan slutte seg til deler av dette. Punktene er så generelle at det er vanskelig å si at Nordkapp Høyre ikke har jobbet etter dette i ganske mange år. Samtidig er det faktisk rart at Høyre i Nordkapp har forsvart en gigantisk kommunal sektor som direkte kolliderer med flere av disse målsetningene. Jeg vil faktisk tro at også en del Arbeiderparti-politikerne kan slutte seg til punktene.

Noen hevder at det er bare praktisk samarbeid i kommunepolitikken, men da ville vi jo ikke merke forskjell på om kommunene ble styrt av Høyrefolk eller andre. Da kunne vi bare stilt fellesliste til kommunevalget og latt det være med det. Men det gjør vi jo ikke, fordi det er forskjeller – også i lokalpolitikken.
Jeg er veldig enig med påstanden fra Høyre, men dette er et område Nordkapp Høyre ikke har fulgt opp de siste årene. Unntaket var i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode. Det er få forslag Høyre har fremmet. I forrige periode ble 90 prosent av vedtakene fattet enstemmig i formannskapet. Ser en bort fra litt mediaomtale, ville ikke Nordkapp-samfunnet ha merket hvis det ikke var en Høyre-forening i kommunen.

I arbeidet har vi hatt et ønske om å være ett av mange bidrag til å re-vitalisere idé-debatten i Høyre; debatten som ikke bare synliggjør hva vi mener, men også hvorfor Høyre mener det vi gjør.
Nordkapp Høyre har ikke bidratt til en idé-debatt. Det har hendt at Høyre har kritisert Arbeiderpartiet, men ofte uten å fremme alternative løsninger og ofte gjennom å stemme sammen med Arbeiderpartiet i folkevalgte organ.

Høyres fellesskap er noe mer enn å betale skatten sin og si at ”dett var dett, nå får noen andre ta over resten”. For den gode følelsen vi får av å bidra med noe selv, gjør oss til mer ansvarsfulle og mer omsorgsfulle medmennesker – og det er sånt som bygger sterke lokalsamfunn.
På dette punktet er Nordkapp Høyre bra, uten at partiet skal ha æren. De som er aktive i partiet, engasjerer seg også i andre organisasjoner eller aktører, alt fra skytterlaget til næringsliv. Viktig, viktig, viktig og bra for Nordkapp! Dessverre er dugnadsånden kraftig redusert, men det er ikke kommunepolitikerne sitt ansvar.

Det er på tide vi avslører dette sosialdemokratiske forskjells-Norge, hvor du har valgfrihet bare hvis du har penger, og heller får gjennomslag for Høyres ideer om like muligheter til trygghet, god hjelp og muligheten til å bestemme over eget liv – uavhengig av størrelsen på lommeboka di.
Ettersom Nordkapp Høyre har ført sosialdemokratisk politikk, gjennom å være enig med Arbeiderpartiet i 90 prosent av sakene, vil jeg påstå at Høyre i Nordkapp ikke har avslørt sosialdemokratiske forskjells-Norge.

Å gi mennesker praksisplass, utdanning eller arbeid er altså ikke en debatt forbeholdt sosionomer eller sosialister. Det er en debatt for Høyrefolk med bankende hjerte for sine medmennesker, for alle som ser at sløsing med menneskelige ressurser er noe av det verste et samfunn gjør.
Et samfunn som gir mennesker nye muligheter og en ny sjanse, det er et samfunn der Høyres ideer har slått rot og fått gjennomslag.

Høyre har ikke vært på kollisjonskurs med dette i Nordkapp. Alle får sine sjanser, ofte betalt gjennom kommunale budsjett. Hvis jeg skal ta selvkritikk er det at min hovedsak i forrige periode var å legge om skolestrukturen. Det kunne vært tonet ned, men den økonomiske situasjonen i kommunen er årsaken til at Høyre faktisk har fokusert på skolemønsteret. Der har partiet skilt seg ut, der har partiet vært konsekvent.

Når venstresiden rir sine ideologiske kjepphester og roper på monopol, skal Høyre invitere med både kommunalt ansatte, private og frivillige for å spørre hva de kan bidra med for å skape bedre tjenester og tryggere lokalsamfunn.
Jeg kommer ikke på slike innspill fra Høyre de siste årene, bortsett fra nylig, nemlig kulturskoletilbudet til Marita. Fryktelig ergerlig at Høyre har spilt spillet på sosialistenes premisser.

Noen vil sikkert hevde Høyre har prøvd å sette ut festivalene til private, men uten å fremme konkrete forslag på dette, foruten om Nordkappfestivalen da.

Høyre fikk i forrige periode til konkurranseutsetting på en bitte liten del av helse – og sosialsektoren. Den suksessen viser at sosialistisk ideologi ikke er spesielt vellykket i Nordkapp.
Det er dette vi kaller samarbeidsløsninger. Og samarbeidsløsninger er viktig, fordi det utløser kreativitet og nye måter å gjøre ting på. Det handler i praksis også om å la private og andre få lov til å legge inn tilbud på å yte tjenester, og ikke beskytte kommunen mot å bli sammenlignet med andre.

Nettopp, og hvor har Nordkapp Høyre vært?

Likevel er det slik at det viktigste bidraget til en god skole, eldreomsorg eller barnevern, det er at vi har dyktige og motiverte ansatte i kommunene, som sammen med dyktige ledere får lov til å gjøre jobben sin.
Også på dette punktet har Høyre vært like gode som de andre. Alle ansatte har blitt tatt godt vare på, kanskje for godt? Ingen baktanker med spørsmålstegnet, men må kommunen virkelig ha lønnsutgifter som tar 70 prosent av budsjettet?

Punktene til god Høyre-politikk er hentet fra utspillet En konservativ lokalpolitikk. Jeg håper flere enn meg ser at Nordkapp Høyre har mye å gå på. Når Lars Helge Jensen i formannskapet og kommunestyret har stemt sammen med Ulf Syversen og Inger Anne Dokken, eller stemmer sammen med Kristina Hansen, er det ikke god konservativ lokalpolitikk.

onsdag 12. desember 2007

Jeg har sans for Ron Paul


Som lokalpolitiker bryr jeg meg ikke om hvem som er president i USA. Som en person for fred, en frihetstilhenger, er dette spørsmålet ganske viktig for meg. Derfor ønsker jeg Ron Paul som president.

Han blir sannsynligvis ikke USAs neste president. Han blir trolig ikke nominert av Det republikanske partiet. Likevel hadde han vært en president etter mitt hjerte. Bent Johan Mosfjell har skrevet om Paul på Liberaleren i dag, og jeg anbefaler mine frihetsvenner om å lese artikkelen.

Politikk er mer enn kommunebudsjett, skolenedleggelser og skjenkebevillinger. Politikk handler om å sette grenser, om å tro på noen grunntanker. Derfor poster jeg min begeistring for Ron Paul.

Han er allerede president, president på nettet.

søndag 9. desember 2007

Våkn opp!

Kommunestyret skal den 19. desember behandle Alkoholpolitiske retningslinjer for Nordkapp kommune. Hvis kommunestyret ikke er våken, vil det bli vanskelig eller umulig å opprettholde punktet i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, nemlig Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som~ kommunen kan gjøre noe med, skal endres. I tillegg ønsker partene at kommunen i mye sterkere grad opptrer som døråpner mot Fylkeskommunen og ulike Departementer, slik at lønnsomme prosjekter kan etableres og få maksima1 politisk støtte. Jeg tolker avtalen slik at kommunestyret skal være positiv til søknader, så fremst lovverket tillater det. Dette gjelder også skjenkebevillinger!

I dagens retningslinjer, vedtatt i forrige kommunestyreperiode, er det en rekke begrensninger, både på skjenketid og på andre punkt, blant annet uteservering. Hvis ikke retningslinjene endres, vil det bli umulig for kommunestyret å gi positive svar på henvendelser, slik avtalen skisserer. Søknader om retten til å skjenke til klokken 03:00 må for eksempel avslås hvis ikke kommunestyret endrer dagens retningslinjer.

Alkoholloven, vedtatt av Stortinget, er streng, men kommunene har et viss handlingsrom. Kommunestyret i Nordkapp bør være så liberal som overhode mulig, noe som er i tråd med den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Saken har allerede vært behandlet av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester. Innstillingen derfra er ikke god nok, og kommunestyret bør overprøve avdelingsstyret.

Jeg avslutter med å linke til en artikkel i Liberaleren. Artikkelen er fra årets valgkamp der Høyre og Fremskrittspartiet gikk offensiv ut gjennom et liberalt skjenkeløfte. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

fredag 7. desember 2007

Edelh har rett

Det er sjeldent en opplever at folk som er ansatt i Nordkapp kommune virkelig fyrer løs mot vedtakene som politikerne har fattet. Edelh Ingebrigtsen er virkelig frisk i Finnmark Dagblads oppslag Døden for kulturtilbudet i Nordkapp.

La meg starte med at jeg støtter Edelh sin rett til å fyre løs mot politikerne. Jeg oppfatter henne ikke som illojal. Hun er innbygger av Nordkapp, hun er mor og må få lov til å mene det hun gjør. Så lenge hun ikke saboterer politiske vedtak i jobbsammenheng, noe hun aldri har gjort, må ytringsfriheten gjelde også for henne. Det er viktig med debatt, og ansettelsesforholdet til Nordkapp kommune bør ikke hindre Edelh Ingebrigtsen til å delta i debatten. Noen høyrepolitikere i Nordkapp vil være uenig med meg i dette, men disse høyrepolitikerne kan ikke sette ytringsfriheten spesielt høyt.

Så til poenget hennes. Formannskapets innstilling vil svekke den skattefinansierte kulturen i Nordkapp. Jeg er faktisk enig med kulturbyråkraten i den påstanden, men jeg ser ikke problemet. Politikerne skal sette grenser for kommunens virksomhet. Det har politikerne i Nordkapp vært altfor dårlig til å gjøre. Derfor bor vi i en veldig blakk kommune. Formannskapet har i sin innstilling ikke satt grenser for politikk, men kommet med symbolske og noen urealistiske kuttforslag. Hadde jeg fått viljen min, uten at det er god høyrepolitikk, ville jeg satt klare grenser for politikk. Kommunen skal ikke drive med noe som kan drives i privat regi. Høyre møter dessverre ikke denne målsetningen på halvveien en gang, og det kan jeg kritisere Høyre for.

Edelh Ingebrigtsen går igjennom noen av kuttforslagene, blant annet Nordkapp kino. Hun reagerer på at politikerne ønsker å redusere underskuddet kraftig. Forståelig nok. At Nordkapp kommune skal drive en kino med et underskudd på kun 40 000 kroner i året er urealistisk. Derfor burde formannskapet, med Høyre i spissen, gått inn for privatisering av kinoen. Med privatisering mener jeg at kommunen ikke skal ha ansvar for verken å finansiere eller produsere tjenesten og heller ikke ha noe ansvar for at tjenesten i det hele tatt blir produsert. De som ønsker kino skal både betale for den og finne noen som vil vise kinoforestillinger. Kanskje ikke så enkelt i Nordkapp på grunn av sterk konkurranse, men borgerne blir ikke fri for filmer selv om vi ikke har en kino.

Hvorfor vil jeg ha privatisering?
Svaret er enkelt. Jeg mener det er uheldig at offentlig sektor er en aktør gjennom eierskap når det er staten, gjennom politikerne, som vedtar lovene og pålegger skattene. Det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Det er heller ikke heldig at en som leier ut eller selger filmer må betale skatt for å finansiere en konkurrent, som Nordkapp kino og andre kommunale kinoer helt klart er.

Edelh Ingebrigtsen raser også over forslaget om å legge ned ungdomsklubbene. Dessverre vil politikerne i formannskapet videreføre dette tiltaket i 2008, men legge ned klubben i Honningsvåg på sikt. Jeg har allerede skrevet om dette i Ungdommens snuoperasjon.

Jeg tror Edelh Ingebrigtsen har misforstått innstillingen om Nordkapp kulturskole. Politikerne skal riktig nok kutte 250 000 kroner, men det er ikke vedtatt en omorganisering av kulturskolen. Høyre har ikke fått støtte for sitt forslag. Det betyr at kulturskolen ikke blir så god eller så billig som den burde ha vært. Jeg forventer at Nordkapp Høyre står på videre for å få gjennomført forslaget til Marita Melsbø Nilsen.

Kommunestyret har sitt budsjettmøte den 19. desember.

onsdag 5. desember 2007

Fantastisk søt historie

Ei lita, litt søt historie som viser at det bor mye godt i menneskene.
I går hadde vi ei melding i sendingen fra en person som hadde mistet en konvolutt med en god del penger i. Jeg var skeptisk, men også personen sjøl hadde liten tro på å få tilbake pengene. I dag tidlig lå faktisk konvolutten, med alle pengene, i postkassa. Artig!

Først blir pengene borte, så får eieren pengene tilbake. Herlig!

Nei, dette var ikke politisk, bortsett fra at personen som mistet konvolutten faktisk har tilhørighet til Høyre. Noen dager er bare bedre enn andre.

En konkret politiker

Politikere er kjent for å snakke rundt grøten, kjent for å snakke uten å være spesielt konkret.

Dette gjelder tydeligvis ikke for Marita Melsbø Nilsen, Høyres medlem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Etter at hun mottok kritikk for utspillet om kulturskolen, har hun blitt intervjuet i Radio Nordkapp. Der er hun utrolig konkret og voldsom ærlig. Med slik åpenhet, både fra Høyre-politikere og andre, ville politikerforakten vært mye mindre. Stå på Marita!

tirsdag 4. desember 2007

Høyre driver høyrepolitikk?

Høyre driver høyrepolitikk. Jeg får det nesten til å låte som en nyhet, men det er egentlig ikke meningen. Det har skjedd før, selv om det skjer litt for sjeldent. Jeg bør egentlig vite hva jeg snakker om, ettersom jeg har ledet programarbeidet i Nordkapp Høyre to perioder på rad før dagens kommunestyregruppe inntok rådhussalen.

På mandag var det budsjettmøte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg var dessverre ikke en flue på veggen, men jeg vil anta at Høyres representant, Marita Melsbø Nilsen, fokuserte på gode Høyre-saker. Jeg vil anta at hun prøvde å sette grenser for politikk, prøvde å definere hva kommunen skal drive på med og hva som er oppgaver for private aktører. Jeg vil anta at hun sa nei til noen tiltak, for å spare penger. Det å spare penger eller kutte i driften er viktig. Hvis ikke kommer Nordkapp kommune på ROBEK-listen. Jeg vil anta at hun ønsket å omorganisere, gjøre ting enklere og billigere for å spare penger. Jeg antar også at hun fokuserte på kommunens viktigste oppgave, nemlig skole. Kjenner jeg forholdene rett, tipper jeg at hun la frem kutt på mellom 2 og 3 millioner kroner. Det høres ikke så mye ut, men det er nesten 3 millioner mer enn hva som sannsynligvis kom av forslag fra de andre partiene.

Jeg antar at SV ikke ønsket et eneste kutt i sektoren. Det er direkte uansvarlig, enkelt og greit. Arbeiderpartiet er heller ikke tilhengere av omorganisering, av grensesettinger i politikken. Tone Lise & co hadde sikkert noen få kuttforslag, men forslag som betyr minimalt med innstramninger i driften. Det vil i alle fall være i tråd med det partiet har gjort i dette avdelingsstyret i forrige periode. Det er en av grunnene til Nordkapp kommunes skakkjørte økonomi. Det skal bli spennende å lese møteboken, spennende å se om jeg har rett i spådommen. Har jeg rett, skal Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet få store problem med å innfri egen avtale, noe jeg for så vidt har hatt en mistanke om ganske lenge.
Den som lever får se osv…

Vox Populi

Jeg er innom en rekke blogger i løpet av en dag. En av de jeg liker aller best er Vox Populi.

Jeg anbefaler faktisk mine lokale lesere om å besøke denne bloggen. Han er god, han skyter hardt til høyre og venstre.

Jeg kjenner ikke skribenten, men har ikke noe imot å bli kjent med Knut Johannessen. Jeg koser meg ofte over hans artikler, selv om jeg kan være uenig i noen av konklusjonene. Det har vært en fornøyelse å følge Vox Populi.

Litt skryt til regjeringen

Samarbeidsregjeringen, med Høyre i spissen, økte prisen på pass. I dag koster det faktisk 990 kroner for et pass for en voksen person. Det er langt mer enn selvkost, faktisk en snikskatt slik at staten får mer penger inn i kassen, penger som kan brukes til offentlige velferdsordninger.

Nå har Stortinget redusert prisen for pass, et vedtak som trår i kraft 1. januar 2008. Den nye prisen, for voksne personer, er 450 kroner. Det er faktisk Kristin Halvorsen som skal ha æren for denne skattereduksjonen. Les mer i Liberaleren.

Jajaja jeg innrømmer at det er litt flau å bli slått på avgifter av en finansminister fra SV. Det var selvsagt Per Kristian Foss som burde redusert eller fjernet denne snikskatten. Det er faktisk umulig å komme med en god bortforklaring på hvorfor det ikke ble slik. Høyre var med på å øke denne avgiften, mens SV er med på å sette ned prisen. Flaut!

Ikke helt lokalpolitikk dette, men faktisk morsomt å skryte av regjeringen når gjengen i Oslo fortjener skryt.