mandag 28. februar 2011

Langt fra friskemeldt

Økonomien til Nordkapp kommune er langt fra friskemeldt. Derfor er det viktig at opposisjonen presser politikken til høyre, slik vi gjorde i saken om skolestrukturen. Da jeg fremmet forslaget den første gangen, ble jeg utskjelt i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. I dag er mitt forslag gjeldende politikk.

Ja, jeg kaller Høyre og FrP for opposisjon selv om partiene var med på en håpløs avtale med Arbeiderpartiet og stort sett er enige med Arbeiderpartiet når det gjelder budsjett. I programmene er det stor forskjell på partiene. Høyre og FrP bør rett og slett følge egne partiprogram.

Enorm gjeld i kommunesektoren

Bruttogjelden i kommune-Norge er 300 milliarder kroner, ifølge Kommunal Rapport.

Et litt forslitt uttrykk; politikerne bruker penger som fulle sjømenn!

fredag 25. februar 2011

Oppfordring til Finnmark fylkesting

En oppfordring til Finnmark fylkesting. Gjør som kollegaene i Nordland; si nei til datalagringsdirektivet.

Neste møte i fylkestinget er 23. og 24. mars.

torsdag 24. februar 2011

Magerøya, én av Norges fineste øyer

Helge Baardseth, redaktør i reiselivsmagasinet Vagabond, mener Magerøya er én av de fineste øyene i Norge. Adressa.no har mer om saken.

FrP-politiker jobber for SP-politikk

Tidligere senterpartipolitiker og nå nestleder i Nordkapp FrP, Per Tore Schjelderup, har tatt med seg jernbanesaken fra gamle partiet. I dagens utgave av Finnmarksposten er det et stort oppslag om at Finnmark FrP ønsker jernbaneutbygging i Nord-Norge.

Så sent som like før årsskiftet ønsket samferdselsminister Maghnild Meltveit Kleppa (SP) å utrede saken, noe Liberaleren omtalte.

Jernbaneutbygging og drift i en del av Nord-Norge vil bli svært kostbart. Jernbaneutbygging og drift i store deler av Nord-Norge vil være ekstremt kostbart. Det er kun skattekåte politikere og politikere som fokuserer på ulike konkurransevilkår som kan fremme slike forslag. Det er trist, irriterende trist, at FrP-politikere fronter irrasjonell politikk.

Ingen ting i dagens handlingsprogram for perioden 2009 – 2013 tyder på at FrP på Stortinget vil støtte kraver fra Finnmark FrP. Godt er det!

Vi blir flere!

Det er befolkningsvekst i Nordkapp, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Jeg jubler og fastslår at omleggingen av skolestrukturen, en politikk som har forbedret kommuneøkonomien, faktisk ikke har slått negativt ut, selv om motstanderne advarte sterkt imot effektivisering av den kommunale driften. Bedre bruk av skattefinansierte penger er positivt på de fleste måter!

Det er mange andre momenter som bidrar til de positive tallene, alt fra Nordkapp Flerbrukshall til festivaler, kulturliv for øvrig og næringsliv.

Syk?

Ansatte i Robek-kommuner er sykere enn andre steder, ifølge en undersøkelse som Kommunal Rapport omtaler. Nordkapp er dessverre en ROBEK-kommune.

Uttakleiv og Solberg

Per Gunnar Uttakleiv og Erna Solberg er like gamle. Begge har bursdag i dag, og fyller 50 år. Gratulerer!

tirsdag 22. februar 2011

Nei til DLD i Finnmark?

Årsmøtet i Finnmark Høyre har fattet et kort vedtak om datalagringsdirektivet.

Vedtaket fattet på årsmøtet i Kirkenes 19. februar:
“Finnmark Høyre sier nei til datalagringsdirektivet slik det i dag foreligger fra regjeringer!”

Da jeg først kikket på vedtaket var jeg glad, men jeg klarte heller ikke denne gangen la vær å tolke politikerne. Alle som tolker vedtaket vil se at Finnmark Høyre gir stortingsgruppen, og dermed stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen, betydelig spillerom. Dersom regjeringen kommer Finnmark Høyre i møte, blant annet på lagringstid, vil datalagringsdirektivet kunne få støtte i Finnmark Høyre. Finnmark Høyre sier dermed både ja og nei i tradisjonell Høyre-stil og det er beklagelig.

Feigt! Det er feigt å spille på flere hester og det gjør Finnmark Høyre til tross for at programmet for inneværende periode er klinkende klart. Sjekk punkene under 9.4.

Prissjokk: Tverrpolitisk enighet i Nordkapp

Innbyggerne i Nordkapp rammes av avgiftssjokk, og vi bor i én av de kommunene som flår innbyggerne mest. VG har publisert oversikten over kommunale avgifter og eiendomsskatt. Nordkapp kommer svært dårlig ut!

Blåbloggeren VamPus skylder på rødgrønne politikere. For så vidt helt korrekt, men det gjør det ekstra trist at Høyre og FrP ikke har egen politikk i Nordkapp kommunestyre. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig.

Sosialdemokratisk politikk vil alltid være kostbart for borgerne. Derfor må Høyre og FrP være et politisk alternativ, noe som slett ikke er tilfelle i Nordkapp.

De som har fulgt godt med i kommunepolitikken, vet at budsjettet for 2011 ikke var spesielt. Enstemmigheten har vart lenge, altfor lenge.

mandag 21. februar 2011

Gratulerer med dagen!


Lars Simonsen, én av de som virkelig står på i lokalsamfunnet med mange verv, fyller 60 år i dag. Gratulerer med dagen!

(Foto: radionordkapp.no)

Liv og lære i FrP

Kampen mot eiendomsskatt står fast i FrP, selv om en del FrP-lag gir blaffen i vedtak Siv Jensen & co fatter i sentrale partiorgan.

Landsstyret slår fast at FrP vil avvikle eiendomsskatten i kommuner som har innført slik skatt og motsette seg forslag om eiendomsskatt i nye kommuner. Landsmøtet vil helt sikkert følge landsstyret i kampen mot eiendomsskatten i lokalpolitisk program for neste valgperiode.

FrPs store problem er at mange FrP-politikere ikke klarer å lage budsjett uten eiendomsskatt. De er altså imot skatten, men bruker inntektene i kommunesektoren. Det er i inneværende periode flere slike eksempler.

De som vil avvikle eiendomsskatten må sette klare grenser for politikk og forbedre bruken av skattefinansierte penger. Det er enklere sagt enn gjort for mange FrP-politikere.

Nordkapp FrP er ett av FrP-lagene som er med på budsjettvedtak med maksimal eiendomsskatt. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig i kommunestyret.

søndag 20. februar 2011

Venstre jobber fortsatt

Selv om Nordkapp Venstre allerede har varslet at partiet ikke stiller liste ved kommunevalget i Nordkapp, kan jeg avsløre at styret jobber med kandidater for at partiet skal stille liste i Nordkapp. Det er viktig med liberale stemmer i den politiske debatten.

FrP har ikke vært et liberalt alternativ i inneværende periode. I Høyre, i alle fall slik som jeg kjenner partiet og min kunnskap er god, er liberale personer ute av partiet. Det betyr at en Venstre-liste er ekstremt viktig for fokuset på enkeltindividet i kommunepolitikken.

Jeg håper Venstre lykkes og jeg er sikker på at partiet blir representert i kommunestyret dersom partiet stiller til valg. Nordkapp Venstre trenger en arena og kommunestyresalen passer perfekt for liberale politikere.

fredag 18. februar 2011

Dette er politikk!

Et eksempel på politikk; for noen måneder siden fattet Nordkapp idrettsråd et vedtak. Som leder har jeg fulgt opp alle vedtakene, noe som er naturlig. Følgende brev ble sendt til Nordkapp kommune:
“Til Oppvekst og kultursektoren v/Tove Hunnålvatn, Nordkapp kommune.

Styret i Nordkapp idrettsråd fattet følgende vedtak i sak 8/10 “Tall fra kommunen”:

“Nordkapp idrettsråd ønsker en høyere andel av kulturmidlene til idrett. Idretten får for lite i forhold til antall medlemmer og utgiftene knyttet opp mot aktivitetene. Idrettsrådet ber avdelingsstyret for Oppvekst og kultur ta debatten om kulturmidlene”.

Jeg forventer at det blir en politisk debatt om kulturmidlene før saken om tildelinger sendes på høring til Nordkapp idrettsråd. Bakgrunnen for debatten i idrettsrådet var tallene vi mottok fra oppvekst- og kultursjefen”.

I dag kom svaret fra kommunen om at saken blir behandlet på neste møte. Denne saken er ett eksempel på hvordan det er mulig å drive politikk. Det er ubegripelig for meg at vi har mange politikere og flere parti i Nordkapp som unnlater å drive politikk i folkevalgte organ. Skal en forandre kursen må en fremme forslag. Skal en få oppslutning om partiet må forslaget markedsføres. Det bør være barnelærdom.

Politikk i Enebakk, en blåblogg, deler synspunktet til Nordkapp idrettsråd.

Nå er ikke saken behandlet og det er ikke sikkert fordelingen av kulturmidler blir mer rettferdig, men Nordkapp idrettsråd har drevet med politikk og det bør også politikerne gjøre.

Har det rabla for kulturministeren?

Det er umulig for politikerne å stenge borgere ute fra utenlandske nettsteder som tilbyr ulike spill.

Kulturminister Anniken Huitfeldt vurderer, ifølge dagbladet.no,
sensur på internett, nemlig å stenge norske internettbrukere ute fra utenlandske spillsider. Forslaget bryter fullstendig med liberale verdier som det bør være tverrpolitisk enighet om i Norge.

FpU reagerer naturlig nok på forslaget og leder Ove Vanebo er ikke nådig mot formynderen Anniken Huitfeldt.

Umulig
Liberaleren har i dag tatt kontakt med en nordmann i Bangkok, Thailand. Han flirer rått av det rødgrønne forslaget.

--I Thailand er det sensur, altså forbud mot mange forskjellige nettsider. Det er lett å omgå forbudet, sier Pål Hansen som legger til at han spiller på Betsson.com fra den thailandske hovedstaden.

Den norske spillpolitikken er galskap satt i system og Anniken Huitfeldt vil forverre politikken på området spill.

Spiller og skal fortsatt spille
Jeg er én av mange som bruker internett til spill. Det skal jeg fortsette med uansett hva politikerne mener og uansett hvilket inngrep som blir vedtatt på Stortinget.

Politikerne har jevnt og trutt vedtatt forbud på dette området, uten at forbudene har fungert.

Høyre stiller liste

Nordkapp Høyre stiller liste ved kommunevalget. Partiet har innkalt til nominasjonsmøte, tirsdag 15. mars klokken 18:00 i Høyres hus.

At Høyre fortsatt blir representert i Nordkapp er bra. Alle kommuner er avhengige av konkurranse om politiske løsninger, ikke minst Nordkapp kommune. Om Nordkapp Høyre kan bidra i konkurransen er mer tvilsomt. Nordkapp Høyre har ikke, med få unntak, gjennom forslag presentert mye god høyrepolitikk i denne valgperioden. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Til Høyres forsvar kan en si at partiorganisasjonen ikke har fungert og Lars Helge Jensen har blitt stående mye alene. Et politisk parti kan aldri på en vellykket måte bli drevet av én person.

torsdag 17. februar 2011

Anbefaling

Jeg anbefaler Liberaleren, en fantastisk artikkel skrevet av Per Aage Pleym Christensen. Jeg håper artikkelen gir mange lesere en tankevekker.

Avbrøt årsmøtet

Årsmøtet i Nordkapp idrettsråd ble avbrutt på saken “valg”. Valgkomiteen, som har kontaktet mange personer, klarte ikke å finne ny leder. Dermed blir det ekstraordinært årsmøte 9. mars klokken 20:00.

Ekstremt skuffende fordi idrettsbevegelsen i Nordkapp består av nesten tusen personer. Personavhengigheten bør være mindre i en så stor bevegelse.

Årsmøtet prøvde å overtale meg til å være leder i ett år til. Jeg takket nei. Jeg har brukt mer enn nok tid på idrett og ønsker å prioritere andre saker. Idrettsmiljøet kan ikke bare bruke de sidene av meg som de liker og ta avstand fra resten. Jeg er en liberalist med alle fordelene og ulempene det gir. Legalisering av narkotika er et naturlig liberalistisk standpunkt.

Valgkomiteen består av Ole Dyrstad, Mads Stian Hansen og Werner Hansen. Trioen må de neste ukene jobbe med å finne leder for Nordkapp idrettsråd som er et lovpålagt organ ettersom kommunen har over tre idrettslag.

Tøft, annerledes og dristig

Jeg kan ikke noe for det, men jeg liker dette VG-oppslaget om et Thailandsk flyselskap som har ansatt personer som jeg omtaler som katoyer.

Hadde en katoy kommet på Nøden Pub i Honningsvåg ville mange gjester ha siklet. Det er slett ikke alle som ser forskjell på en kvinne og en katoy.

For noen år siden hadde jeg og Idar Magne en dyp samtale med en katoy i Pattaya. Da fikk vi vite at hans operasjon kostet vel 300 000 Bath, altså i dagens verdi cirka 60 000 kroner.

Jeg synes utviklingen har kommet langt når en mann kan bli en ”kvinne”. Jeg kaller det fremskritt, mens mange andre kaller det motbydelig.

Delta på høringsrundene!

Råd til Nordkapp Høyre; send inn innspill i høringsrundene om Eiendomsrett og Kvalitet i omsorgen. Høringsrundene er muligheter for lokalforeningene til å påvirke Høyres politikk. Jeg synes spesielt Eiendomsrett er spennende, men kunne godt tenkt meg videre tanker enn det høringsdokumentet legger opp til.

Om jeg tror Nordkapp Høyre sender inn innspill? Nei, det gjør jeg ikke.

På Eiendomsrett er høringsfristen 25. februar. På Kvalitet i omsorgen er fristen 11. mars.

onsdag 16. februar 2011

Kristina Hansen nominert

Nordkapp Arbeiderparti har en del listefyll på listen som nominasjonsmøtet vedtok i kveld, altså kandidater som kun er oppført for å oppta plass. Det er likevel en spennende liste der flere personer gjør comeback i lokalpolitikken. Mest pris setter jeg på Hans Arvid Hansen som var ordføreren i en periode der deler av opposisjonen fremmet mange mer eller mindre gode forslag. Jeg må også legge til at Hansen var en populær ordfører som sørget for at Arbeiderpartiet gjenvant flertallet i kommunestyret i perioden 1995 – 1999.

Cathrine Prytz Olsen, Ulf Syversen og Bjørnar Pettersen gjør comeback.

Kristina Hansen er partiets ordførerkandidat. Ole Håvard Olsen er varaordførerkandidat. Nordkapp Arbeiderparti har valgt å kumulere de to øverste. Det betyr at velgerne får betydelig innflytelse på AP-gruppa for perioden 2011 – 2015.

For sosialdemokrater en hyggelig liste. For oss andre, huff.

Nei, takk!

Jeg har i mange år påpekt at små lokalsamfunn er ekstremt avhengige av enkeltpersoner, også kalt ildsjeler. Det er kanskje ulempen med Nordkapp; få personer bærer byrden for flertallet i idrett- og kultursektoren. Jeg har bidratt, men er på tur ut av idrettsmiljøet fordi jeg skal prioritere annerledes de neste årene. Dette er årsaken til at jeg trekker meg som leder i idrettsrådet på årsmøtet i morgen. Jeg trekker meg ett år før valgperioden er over.

Årsaken til at jeg trekker meg er vedtaket i hovedstyret til HT & IF. Nå har hovedstyret gjort om sitt vedtak, uten at jeg har sett møteboken. Jeg tok det første meningsløse vedtaket til etterretning og står fast på at jeg ønsker å fratre vervet. Jeg føler HT & IF skal være lykkelig for mitt bidrag ettersom jeg aldri har jaktet på verv i idrettsbevegelsen.

Valgkomiteen fikk beskjed i god tid før årsmøtet og medlemmene i valgkomiteen skrøt vilt og hemningsløst av jobben jeg har gjort.

I dag ble jeg oppsøkt av valgkomiteen som ønsker at jeg skal fortsette som leder i Nordkapp idrettsråd. Jeg ble riktignok oppsøkt av en person som ikke støttet det første vedtaket som hovedstyret i HT & IF fattet. Jeg synes likevel besøket sier mye om hvor avhengige idrettsmiljøet er av enkeltpersoner; utskjelt for noen måneder siden og likevel ønsket til tross for klare intensjoner i et håpløst vedtak.

Jeg har bidratt fordi det har vært viktig for lokalsamfunnet, ikke fordi lysten har vært spesiell stor. Nå vil jeg prioritere annerledes og jeg vil blant annet prioritere narkotikapolitikk. Det betyr at hull må fylles og det er viktig at flere personer bidrar i frivillig sektor.

Mange gjør en ekstrem god innsats for barn og ungdommer i kommunen, men dagens besøk av valgkomiteen viser at det er manko på personer til å fylle alle vervene. Det er et stort tankekors; uten privat sektor og private aktører vil Nordkapp-samfunnet stoppe opp.

Boken for militærnektere


Boken ”Fornyelse eller forvitring” av Sverre Diesen er lansert. Jeg skal lese boken fordi har en del standpunkt om Forsvaret som jeg støtter. Eller; boken er viktig for alle oss som har kjempet og sittet i fengsel for et annerledes forsvar.

I boken blir politikerne kritisert for å vedta et større forsvar enn det pengesekken tillater. Forhåpentligvis kan boken videreføre en debatt om Forsvarets fremtid. Forhåpentligvis et forsvar uten verneplikt!

tirsdag 15. februar 2011

Vanskelig for butikkeierne

Kjøpmenn Liberaleren har vært i kontakt med i dag, mener en slik linje vil ødelegge butikkenes muligheter til å tilby øl til kundene.

Det er Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund som foreslår at utsalgsstedene skal plassere øl og rusbrus i egne rom slik at produktene ikke er synlige for forbrukerne.

--Mange butikker har ikke et stort bakrom der kasser av øl kan plasseres. Det er mulig å gjemme alkoholproduktene i skap, på samme måte som tobakksproduktene, men det vil bety et langt dårligere utvalg. Forslaget som NRK omtaler er håpløst, sier én av kjøpmennene Liberaleren har snakket med i dag.

Praktisk vanskelig for kjøpmennene og voldtekt av eiendomsrettighetene er enkle karakteristikker av forslaget fra Arbeiderbevegelsens rus og sosialpolitiske forbund.

Formyndere!

Min lokale kontakt angående dette forslaget er Per Gunnar Uttakleiv.

mandag 14. februar 2011

Atlas Shrugged Movie

Wow, wow, wow. Sjekk filmens teaser.

Boken er fantastisk og en del personer har fått boken i gave hos meg, blant annet Bjørn-Atle Hansen da han fylte 40 år. Jeg ser virkelig frem til filmen.

Stilfullt og oversiktlig

Høyre i ny drakt på internett. Partiets nettsted ser virkelig bra ut og en betydelig forbedring i forhold til de gamle sidene.

Eldremilliarden

TV2.no kan du sjekke hvordan Nordkapp og andre kommuner brukte ”eldremilliarden”.

TV 2 har spurt rådmenn i samtlige 430 kommuner hvordan eldremilliarden blir disponert i kommunen.

Opplysningene er i gitt til TV 2 i tidsrommet 17. desember 2010 – 19. januar 2011.

Sanner, se til Nordkapp!

Jan Tore Sanner jubler over gode meningsmålinger, og mener Høyres lokalpolitikere skaper gode skoler og god eldreomsorg.

Det samme kunne nyvalgt leder i Nordkapp Arbeiderparti, Ulf Syversen, skrevet på twitter.com, riktig nok med Arbeiderpartiet istedenfor Høyre.

I Nordkapp er det likhetstegn mellom AP og Høyre. Uenighetene mellom partiene er ikke synlige, dessverre. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig.

lørdag 12. februar 2011

Ny styreleder i Nordkapp Ap

Dersom han gidder å gjøre en jobb, har Nordkapp Arbeiderparti fått en god styreleder. På årsmøtet ble Ulf Syversen valgt som partileder. Han erstatter Ole Håvard Olsen som ikke tok gjenvalg.

Ulf Syversen kan organisasjon og han kan politikk. Med han som styreleder i partiet, har Arbeiderpartiet styrket laget sitt. Syversen var blant annet primus motor i den politiske avtalen mellom AP, Høyre og FrP, en avtale der Høyre og FrP ble lurt trill rundt.

Partiorganisasjonen er viktig i alle partiene og organisasjonen har etter min mening vært nedprioritert i de politiske partiene i Nordkapp. Jeg har mest kjennskap til Nordkapp Høyre som ikke har hatt en oppegående partiorganisasjon på mange, mange år.

Godt valg av årsmøtet i Arbeiderpartiet. Men og det er et stort men; Ulf Syversen må gidde og det blir spennende å se om han tar vervet seriøst.

Resten av styret:
Nestleder: Inger M Hansen
Sekretær: Mona Johnsen
Kasserer: Åshild Ravlø
Styremedlem: Roger Hansen
Kvinnepolitisk kontakt: Kjellbjørg Matheisen
Studiekontakt: Annette Horn
Varamedlemmer: Oluf Løkke og Hege Jernsletten

Et godt styre og et bevis på at Nordkapp AP dessverre ligger milevis foran konkurrentene når det gjelder organisasjonen. Valgene ble foretatt på årsmøtet som ble avholdt på fredag.

fredag 11. februar 2011

Presten synger

Hør gamle presten vår, Maren Lockertsen, synge. Flink ja!

Et mislykket innlegg i mobbedebatten

Liberaleren har fått kritikk av Erik Nadheim i kronikken “De voksne nettmobberne”. Det er artikkelen “Apenes’ efterfølger klar – hvitvaskes på nett” som har såret Nadheim. At Erik Nadheim angriper Liberaleren er et kompliment. Jeg hadde vært bekymret dersom vi hadde sammenfattende holdninger om personvern.

Liberalerens redaktør Per Aage Pleym Christensen har besvart kritikken.

Vi skal være forsiktig med å kalle debatter og uenigheter for mobbing. Ja, liberalister er veldig uenige med sosialdemokraten Erik Nadheim når det gjelder personvern.

Det hadde blitt ramaskrik i Norge dersom Datatilsynet hadde en direktør som er for DLD. Erik Nadheim støtter nok Arbeiderpartiets standpunkt i DLD-saken.

Latterlig!

42 år etter han fikk sin sistefødte, fikk han brev fra NAV om svangerskapspenger, ifølge Finnmark Dagblad.

NAV ble etablert 1. juli 2006, og er et samarbeid mellom kommunene og staten. De første kontorene kom i drift høsten 2006. I 2009 var det NAV-kontor i 447 kommuner og bydeler. Etaten har om lag 14 000 ansatte.

torsdag 10. februar 2011

Omtaler av fotballfestivalen

Regionale medier omtaler for tiden Nordkapp Fotballfestival. I dag, altså torsdag 10. februar, var det én side om festivalen i Finnmark Dagblad.

Alex Eliassen opplyser også at han skal bli intervjuet av NRK Nordnytt radio, i ettermiddag sånn cirka klokken 16:35.

Besøk nettstedet til Man U Fotballskole – Nordkapp, en fotballskole som er en viktig del av Nordkapp Fotballfestival.

Advarsel; svindel!

Jeg fikk følgende e-post i dag tidlig:

”Kjжre Telenor e-post Webmail kunder,

God dag til deg og din familie, er dette е informere alle vеre Telenor e-post Webmail brukere at vi nе oppgraderer vеr database og e-postkonto sentrum, er vi sletter alle ubrukte Telenor e-post Webmail e-postkontoer for е skape mer plass for nye kontoer, er meldingen fra Telenor e-post Webmail kundeservice support teamessaging senter til alle Telenor e-post Webmail e-postkonto eiere.

For е hindre at kontoen blir stengt, mе du oppdatere den nedenfor, slik at

vi vet at det er en til stede som brukes konto.

Bekrefte identiteten din nedenfor.

Personlige data: -

E-post Brukernavn :..........................

Passord :.................................

Land :..................................

Vi beklager eventuelle ulemper er sе snart Telenor e-post Webmail post blir oppgradert den vil fungere som normalt, og det vil bli mer forbedret.

Avvente svaret ditt.

Takk for at du tillater oss е tjene deg.

Med vennlig hilsen,

Telenor e-post Webmail tjenester”.

Dette er svindel! Telenor spør aldri om brukernavn og passord i en e-post. Telenor-kunder som har fått denne e-posten, bør avstå fra å sende inn svar. Min påstand ble bekreftet av Telenor over telefon i dag tidlig.

onsdag 9. februar 2011

Comeback for Hans Arvid Hansen

Jeg har sett listeforslaget til nominasjonskomiteen i Nordkapp Arbeiderparti. Det er en god liste med mange dyktige kandidater og hardt arbeidende personer. Ulempen er at alle er sosialdemokrater. Dermed klarer de ikke å sette grenser for politikk. Kommunen skal styre med alt fra A til Å.

Nordkapp kommune trenger politikere som setter grenser for politikk. Arbeiderpartiets fordel, er at heller ingen av de andre partiene i inneværende periode har vært gode på grensesetting. Budsjettet for 2011 ble blant annet vedtatt enstemmig.

Arbeiderpartiet har nominasjonsmøte, onsdag 16. februar. Ut fra nominasjonskomiteens forslag, får AP en sterkere liste enn partiet hadde foran valget i 2007.

Viktig at Bakke Jensen er imot DLD

Ulike medier navngir stortingsrepresentanter i Høyre som visstnok skal ha bestemt seg for å stemme nei til datalagringsdirektivet.

Partiet har fortsatt ikke konkludert i saken. Det er et sterkt ønske i store deler av partiet at direktivet skal bli en sak på landsmøtet.

Ifølge VG og Aftenposten er følgende Høyre-representanter klart imot datalagringsdirektivet:
Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Torbjørn Røe Isaksen, Henning Warloe, Frank Bakke og Svein Harberg.

Høyres program for denne valgperioden er klinkende klart på området personvern og ytringsfrihet:
”•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

For meg er det veldig viktig at Frank Bakke Jensen er imot datalagringsdirektivet. Han var sterk og klar i valgkampen, og ærlighet bør være viktig for Høyre.

tirsdag 8. februar 2011

Stoltenberg fokuserte på en enklere hverdag

Det var fokus på næringspolitikk da Jens Stoltenberg holdt tale for landsstyret i Arbeiderpartiet.

Det var en frekk statsminister som talte til en lydhør forsamling. Plutselig var Arbeiderpartiet blitt et næringsvennlig parti som skal gjøre hverdagen mye enklere for bedriftseierne.

Stoltenberg lovet forsamlingen at regjeringen skal legge frem en tallfestet målsetning for å redusere kostnadene bedrifter har for å følge opp krav fra myndighetene.

Ifølge tall fra prosjektet Et enklere Norge, koster byråkratiet 60 milliarder kroner i året for næringslivet. Arbeiderpartiet har uten tvil vært en drivkraft bak alle skjemaene og rapportene som bedriftene må fylle ut for å blidgjøre tusenvis av byråkrater. Tobakksforbudet er ett av mange bevis på at Jens Stoltenberg er en næringsfiendtlig statsminister.

Arbeiderpartiet kan lage et enklere Norge for bedriftene, men statsministeren må prioritere eiendomsrettigheter i langt større grad. Eiendomsrettigheter har en lav verdi hos Jens Stoltenberg.

Eksempel på effektivisering i offentlig sektor

Arbeiderpartipolitikere ønsker å legge ned siviltjenesten, ifølge VG.

Forslaget er en konsekvens av endringene i Forsvaret. Færre må gjennomføre slaveriet og dermed blir det naturlig færre som nekter den militære førstegangstjenesten.

For å få siviltjeneste må overbevisningen må være fast og alvorlig, og skape en samvittighetskonflikt. En alvorlig overbevisning kan være etisk, religiøst eller politisk fundert. Det kreves at du har en grunnleggende pasifistisk innstilling.

Ordningen har blitt endret og effektivisert de siste årene. Dagens ordning medfører at de aller fleste som søker siviltjeneste får søknaden innvilget. Slik var det ikke da politiavhør var en del av prosessen for søkerne.

I Nordkapp finnes det mange eksempler på personer som har vært sivilarbeidere. Det finnes også personer som ikke fikk innvilget tjenesten, og tilbrakte tid i et fengsel. Siviltjeneste var aldri noe alternativ for meg. Jeg er imot verneplikten, både den militære førstegangstjenesten og siviltjenesten.

mandag 7. februar 2011

Mer kommunal råderett

Et godt Høyre-forslag, omtalt på Liberaleren.

Fremskrittspartiet har fremmet lignende forslag mange ganger tidligere, uten å få flertall. Håpet er ikke større denne gangen, men det er viktig å fremme gode forslag for å synliggjøre egen politikk.

Skryt til Kleppa

Jeg trodde ikke jeg skulle skryte av Senterpartiet eller senterpartipolitikere. Det meste som Senterpartiet står for, er motbydelig for meg. Jeg må likevel legge meg flat; Magnhild Meltveit Kleppa er god i høringen som blir gjennomført om datalagringsdirektivet på Stortinget. Høringen blir sendt på stortinget.no.

søndag 6. februar 2011

6. februar

I dag er det 100 år siden Ronald Reagan ble født. Reagan var én av de største presidentene. Han var en vanvittig kraft som forente Europa, og brakte frihet og demokrati til Øst-Europa. En undervurdert president i Norge, men ekstremt viktig for mange andre land.

Dagen blir feiret i Oslo med en stor konferanse.

Dermed toner jeg ned at det er Samefolkets dag i dag og at Rødgrønne kvinner ønsker forbud mot stripping. Nasjonalisme og forbud er ikke noe jeg setter spesielt høyt.

For øvrig en hilsen til alle Liverpool-supporterne; det blir en spennende kamp mot Chelsea i London!

lørdag 5. februar 2011

Nordkapp Venstre på nett

Kim Sandberg har skrevet om nytt svømmeanlegg på egen sidenettstedet. Venstre-politikere har aldri vært spesielt god på økonomi, altså minimal bruk av skattefinansierte penger, og Nordkapp Venstre viderefører denne tradisjonen. Partiet og Sandberg bommer grovt, etter min mening, når anlegget som skisseres i artikkelen har en prislapp på mellom 60 – 70 millioner kroner.

Anlegget i Karasjok, et minimumsanlegg, kostet nesten 60 millioner kroner. Anlegget som Nordkapp Venstre skisserer på nettstedet er ikke et minimumsanlegg.

Det er mulig å bygge, samt finansiere et nytt anlegg i Nordkapp. Det er et spørsmål om å prioritere. Ingen politikere og ingen av partiene har så langt prioritert denne saken de siste valgperiodene.

For øvrig er det veldig hyggelig at Nordkapp Venstre er på nett.

fredag 4. februar 2011

Nøden Quiz

Torsdag er det oppstart av ett av de mest populære vintertilbudene i Nordkapp, Nøden Quiz.

Johnny bør vinne

Dersom partileder, altså leder i Finnmark SV, Johnny Ingebrigtsen ikke vinner en votering om førsteplassen på listen, er det mistillit mot lederen.

I helgen har Finnmark SV nominasjonsmøte. Det blir et spennende møte. Det er flere enn Johnny Ingebrigtsen som ønsker førsteplassen. Jeg vil regne det som mistillit dersom Ingebrigtsen ikke vinner nominasjonskampen. Eller; et godt eksempel på at politikerne ikke bruker hodet i mange saker. Heldigvis er denne saken et problem for Finnmark SV.

Altaposten omtaler kampen om plasser i Finnmark SV.

torsdag 3. februar 2011

Fint ferdig

Da har jeg gjort ferdig grovarbeidet til årsmøtet i Nordkapp idrettsråd som er 17. februar. Grovarbeidet betyr å gjøre klart til styremøte som skal innstille til årsmøtet.

Selv om ledervervet i idrettsrådet ikke er spesielt tidskrevende, har det faktisk vært et aktivt år med 22 styresaker det siste året. Vi har drevet økonomisk fornuftig, og har kun brukt 3019 kroner. Det betyr et underskudd, men langt fra bekymringsverdig. Idrettsrådets effektive drift er årsaken til at vi ikke belaster medlemsorganisasjonene med kontingenter eller skatt som det heter i kommunestyret og på Stortinget. Det er altså mulig med effektiv og god drift dersom dette er en målsetning.

På årsmøtet går jeg av som leder, ett år før valgperioden er over. Det skal bli godt å bli ferdig med dette vervet.

onsdag 2. februar 2011

Bra med Venstre-fremgang

Jeg kan ikke noe for det, men jeg liker at Venstre har en fin fremgang på den nye målingen som TV2.no omtaler. Det er fortjent og partiets to stortingsrepresentanter jobber veldig, veldig hardt. At det lønner seg å jobbe hardt med politiske saker, er veldig bra.

Venstre er et herlig alternativ i det vi kan omtale som innvandringspolitikken.

Kurs i sosiale medier

På tirsdag var det kurs i sosiale medier i Nordkapp. Jeg deltok ikke. Jeg føler min kompetanse er stor nok til mitt bruk og jeg ligger milevis foran mange andre i lokalsamfunnet. Nei, jeg mener ikke det er en fasit på hvordan borgerne skal bruke de sosiale mediene.

Terje Wold fra Invenia i Tromsø var kursleder. Han var i veldig opptatt av at sosiale medier er viktig for alle.

Jeg vil lenke til VamPus som skriver godt. Hun har arbeidet med sosiale medier i mange år. God fornøyelse. Hun gir gode råd og denne gangen er rådene helt gratis.

Besøk av Grobbelaar

Da er avtalen i boks. Bruce Grobbelaar kommer til Magerøya under Nordkapp Fotballfestival. Med Liverpool-seier mot Stoke i kveld, vil dette være en bortimot perfekt dag.

Elendig kommunal service

Oppslaget på Kommunal Rapport viser elendig service i mange kommuner. Ingen ting tyder på at Nordkapp er blant de beste i klassen, uten at jeg har sjekket om det er samsvar mellom priser som kommunen oppgir på nettstedet og det borgerne må betale for kommunale tjenester.

Hvor vanskelig kan det være å ha et oppdatert nettsted?

Viktig, viktig

Nordlendinger er ikke kåtere, ifølge forskning.no. Bare sånn til orientering.

tirsdag 1. februar 2011

Stor gjeld i mange kommuner

Renteøkninger vil gi mange kommunepolitikere hodebry. Mange kommuner har enorm gjeld!

Det er Kommunal Rapport som omtaler den enorme gjeldsveksten det har vært siden de rødgrønne partiene inntok regjeringskontorene. Gjeldsbelastningen er så stor, at mange kommuner vil slite ved eventuelle renteøkninger i 2011.

De viktigste grepene kommunepolitikerne kan gjøre er å kutte driftsutgifter og investeringer. I budsjettprosessen for 2012 bør det være fokus på kutt i mange norske kommuner.

Jeg anbefaler privatisering og konkurranseutsetting.

Nordkapp er blant de verste i klassen. Vår kommune har en gjeldsbelastning på cirka 250 millioner kroner. Ikke småtteri for en kommune med 3 200 innbyggere.

Snøscooterliberalistene?

Hvis en skal tolke Altaposten kryr det av liberalister i Alta kommunestyre. Jeg må innrømme at det er ukjent for meg at det finnes liberalister i Alta kommunestyre. Jeg har rimelig god oversikt over godt skolerte liberalister i Finnmark.

I dag ble betegnelsen snøscooterliberalister brukt av Altaposten. I november ble betegnelsen liberalister brukt i forbindelse med en debatt om skjenkebevillinger. Jeg oppfordrer journalist Jarle Mjøen til å lære seg mer om liberalisme. Han misbruker ordet til de grader.

Nei, jeg regner ikke FrP-politikere i Finnmark som liberalister. De aller fleste som representerer Fremskrittspartiet i Finnmark ønsker en stor stat finansiert av skatter og avgifter. De forsvarer ikke den private eiendomsretten sterkt nok til å fortjene betegnelsen liberalist.