fredag 27. juni 2008

Jeg vil ha ny jobb!

Jeg vil ha ny jobb. Jeg tror jeg hadde passet til å bli gartner i Amsterdam.

Jeg må sende en takk til den som sendte bildet. Gi meg et hint dersom du har plantet. Jeg ser for meg overskriften allerede: Politisk topp, med et strengt partiprogram, dyrker cannabis. Sååå søtt!

Høyre har forresten nulltoleranse mot narkotika i praktisk politikk, men som regel er det forskjell på liv og lære, også i Høyre.

torsdag 26. juni 2008

Pleym på ferie

Per Aage Pleym Christensen, redaktøren i Liberaleren, har reist på ferie. Det betyr at unge Solvik må bidra enda mer i Liberaleren. Det kommer til å gå utover egen blogg. Så de neste ukene kan det bli lite skriving på dette nettstedet.

Jeg håper Pleym Christensen får en nydelig ferie, og at han ikke gjør så mye av det jeg bruker å gjøre i ferien. :))))

Reklame for politikk

I Nordkapp har lytterne av Radio Nordkapp gjennom mange valgkamper hørt reklamer for en del av de politiske partiene. Det er også vanlig med reklame i aviser og på internett. På TV derimot er politisk reklame ulovlig, av en eller annen merkelig grunn.

Dette kan endre seg. I dag behandles en sak i Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Det var TV Vest som sendte reklamer for Pensjonistpartiet i 2003. TV-kanalen tapte i tingretten og Høyesterett, men kan kanskje vinne frem i dag?

Forbudet mot TV-reklame gir sterke konkurransefortrinn for avisene, radiostasjonene og aktørene på internett. Det er helt sykt at jeg kan lage en filmsnutt for Nordkapp Arbeiderparti som vises på internett, mens den samme filmen blir for sterk til at TV Nord i Alta kan vise snutten. La oss få ny politikk på dette området, la oss styrke ytringsfriheten.

Agurktid!

Befolkningen merker det på sendingene og hjemmesidene til Radio Nordkapp. Leserne merker det på Finnmark Dagblad og helt sikkert også i Finnmarksposten. Det er agurktid. Mitt råd til politikerne, spesielt medlemmene i Fremskrittspartiet og Høyre, er å fronte politiske saker den neste måneden. En liten sak kan bli stor i media på grunn av agurktiden.

Trenger du oppmerksomhet, da er sommertiden perfekt for politiske utspill.

Vi er en internasjonal kommune

Jeg måtte smile da ordfører Kristina Hansen kom med innrømmelsen at hun vil at Nordkapp skal være en internasjonal kommune. Det er vi for lengst! Det er bare lokalpolitikerne som ikke henger helt med.

Kristina, kan jeg anbefale boken ”Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen”? Vi også har EØS-avtalen med det myndighetene kaller fri bevegelighet for varer tjenester, kapital og personer. I Nordkapp har vi, som Kristina påpeker, Nordkapp-platået og havna. I tillegg har Nordkapp erfaring med blant annet flyktninger.

Nordkapp er som en del av Europa og verden en internasjonal kommune. Det er synd ordføreren oppdager det litt sent.

Samtidig skal vi være forsiktig med å gjøre internasjonale spørsmål til politikk i kommunestyret. Hvis en ser på oppgaver en norsk kommune skal løse, inkludert Nordkapp, er det arbeidsoppgaver nok uten verken Fredskorpset eller vennskapskommuner.

For øvrig har Corner for lengst innsett det Kristina skal snakke med formannskapet om. Menyen er på flere språk.

onsdag 25. juni 2008

Legg ned stedsutvalgene

Det avholdes omtrent ikke møte. Få er villig til å sitte i et stedsutvalg. Utvalgene har ingen politisk makt. Tiden er inne for å legge ned stedsutvalgene.

Borgerne på småplassene har flere arena de kan engasjere seg på for å påvirke utviklingen i sitt fiskevær, alt fra næringsforeninger til idrettslag og velforeninger. Stedsutvalgene er overflødige, og kommunestyret bør legge ned utvalgene.

Jeg har i dag lest møteprotokollen for stedsutvalget i Repvåg. Det var stusselig. Søppelproblemet i Repvåg hadde vært løst om andre enn stedsutvalget grep fatt i saken.

Sommer med Kita

Det sikreste tegnet på sommer er at journalisten Kita Eilertsen drar i gang en aksjon. I 2006 fikk Nordkapp kommune en del av regningen i kampanjen om sommerby. En del borgere bidro også, men det av fri vilje. I år er det Altaposten som må betale for Kitas sommerlige entusiasme. Uansett Kita, lykke til.

tirsdag 24. juni 2008

Bønna i egen kalender

Jeg har fått et tilbud fra Norheimsund Trykkeri om å lage en kalender. Jeg tror jeg kommer til å slå til. Jeg vurderer å lage en Bønna-kalender for de 12 månedene i 2009.

For hver måned vil det være et Bønna-bilde. Jeg tenker på følgende motiv:

Januar: Bønna i fjæra i Thailand.
Februar: Bønna på katoybar i Thailand.
Mars: Bønna på ski.
April: Bønna kledd ut som påskekylling. (En jævla stor en)
Mai: Bønna brenner det norske flagget.
Juni: Bønna på startstreken på Nordkappmarsjen.
Juli: Bønna på Nordkapp, leter etter midnattssolen.
August: Bønna med skolesekk, prøver å være Sten Marvin Olsen.
September: Bønna ser film sammen med Tore Fosse.
Oktober: Bønna på jakt sammen med Stig Rune Samuelsen.
November: Bønna lager hjemmebrent.
Desember: Bønna på revy på ”Turn”.

Fotballgruppa hadde vært konkurs

hvis denne saken hadde rammet oss. Ja jeg skriver oss ettersom jeg sitter i styret i fotballgruppa. Det er deprimerende at staten skal regulere hva slags reklamemerke en idrettsorganisasjon kan ha på sine drakter og på sine hjemmesider.

Nå er en slik sak, en slik protest uaktuell for fotballgruppa i Honningsvåg Turn & Idrettsforening. Mange av styremedlemmene ønsker nok en liberalisering av lovverket, uten at vi har votert over en slik sak. Likevel er vi samstemte på å følge norsk lov. Derfor har vi ikke noen former for alkoholreklame i profileringen av sponsorer, for eksempel hovedsponsoren som er Uteliv i Nordkapp, Corner, Nøden Pub og Z.

Personlig synes jeg det er tøft av Manglerud Star å utfordre staten. Jeg håper MS vinner den viktige kampen.

mandag 23. juni 2008

Misunnelse gir resultat?

Jeg skrev tidligere i juni at jeg var misunnelig på Kautokeino fordi Olav Thon har etablert seg med hotell i samekommunen. Jeg er misunnelig på en positiv og god måte.

I dag har jeg gjennom kjenninger fått signal på at Thon leter etter bygninger for å etablere seg i Nordkapp. Jeg håper ryktet stemmer, og ønsker hjertelig velkommen til Nordkapp. Etableringer og økt konkurranse er kun positivt!

Ja jeg har sans for Olav Thon, den litt eldre milliarderen som mener den politiske kursen i Norge går i gal retning.

fredag 20. juni 2008

La 16-åringene stemme

Nordkapp bør søke om å bli en av kommunene som får prøve ut stemmerett for 16-åringer ved valget i 2011. I lokaldemokratimeldingen åpner regjeringen for stemmerett for 16-åringer i enkelte kommuner.

Jeg mener stemmerett for 16-åringer er helt naturlig. Mange under 18 år betaler i dag skatt, en del blir satt i fengsel, de kan sitte i råd og utvalg og de benytter seg av tilbud som er skattefinansiert. Det er naturlig at så mange som mulig får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket.

Stemmerett for 16-åringer er ikke en god høyresak, men SV og Venstre har lenge jobbet for å utvide demokratiet. Det er på tide at disse to partiene får oppslutning for sitt standpunkt.

Nei, jeg er ikke redd for at 16-åringene er dårligere til å foreta valg enn det dagens voksne er. Vi får de politikerne vi fortjener, uansett om stemmerettsalderen er 16 eller 18 år.

Selvkostprinsippet bør brukes

Et flertall i kommunestyret har vedtatt å øke betalingen i Nordkapp kulturskole. Radio Nordkapp melder om en økning på 67 prosent. Jeg ønsker meg først og fremst privatisering av kulturskoletilbudet, men kommunen er lovpålagt å ha en kulturskole, selv om staten gir stor frihet i hvordan tilbudet skal organiseres. Høyre støtter kulturskolen, men har foreslått omorganisering, et forslag jeg støttet på bloggen min. Forslaget om organisering har ikke fått støtte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Dermed gjorde Høyre og Fremskrittspartiet det eneste rette i kommunestyret, nemlig å øke egenbetalingen. SV reagerer på kommunestyrets vedtak, men det er fortsatt langt unna selvkost som er et godt prinsipp som staten selv har definert, blant annet i st.prp.nr.60 (1997-1998).

Hvorfor er selvkost riktig?
Det er to viktige argument som betyr mye for meg.

1. Når en vare eller tjeneste i offentlig sektor ikke finansieres som selvkost, betyr det at varen eller tjenesten er skattefinansiert. Det betyr at mange andre enn brukerne må betale for tjenesten. Gjennom skatteseddelen, altså tvangsmetode, betaler ”musikkhateren Pål” for undervisningen i Nordkapp kulturskole. Sosialistene kaller dette for solidaritet, velferdssamfunn, del godene osv. Jeg kaller det for urettferdighet! Pål, som kun er et tenkt eksempel, bør ikke betale for noe han egentlig hater.

2. Sterkt subsidiert pris øker etterspørselen. Det betyr økte kostnader for kommunen i form av store lønnsutgifter. Jo større skattefinansiert kulturskole vi har, desto verre regnskapstall for kommunen. Subsidiering gir også ulike konkurransevilkår. Det er svært vanskelig for en privat aktør å konkurrere med en skattefinansiert vare eller tjeneste.

De som sjekker Kostra-tallene vil se at kommunen fortsatt kommer til å subsidiere kulturskolen, selv om kommunestyret har vedtatt prisøkninger.

Torger Samuelsen kommer med følgende utblåsing mot Fremskrittspartiet, ifølge Radio Nordkapp:
--Dette vedtaket viser at Fremskrittspartiet leker en politikk sentralt og en annen lokalt.

Jeg er usikker på hva Samuelsen mener. Fremskrittspartiet sentralt har ingen ting om kulturskole i Lokalpolitisk prinsipprogram for denne perioden. En del lokallag har i de lokale programmene at Fremskrittspartiet støtter kulturskolen, men det gjør også Nordkapp Fremskrittsparti. Oppgaven er tross alt lovpålagt.

SVs Trudy Engen kommer med følgende utsagn, ifølge Radio Nordkapp:
--Denne økningen er så stor at den vil virke mot sin hensikt. Det vil føre til mindre inntekter fordi færre har råd til å bruke kulturskolen.

Det eneste gode poenget Trudy Engen har er at etterspørselen etter tjenesten kan bli redusert på grunn av mindre subsidiering. Skulle det skje, må politikerne omorganisere kulturskolen. Det skal gjøres med færre ansatte. Alternativt kan politikerne gå inn for modellen som Marita Melsbø Nilsen allerede har lansert for Nordkapp kulturskole. De som stemte for prisøkningene, må være våken. Blir det betydelig reduksjon i antall elever, må politikerne kutte kostnader. Flertallet må i kommunestyret må følge med!

Av prinsipielle og økonomiske grunner må politikerne bruke selvkostprisnippet i langt større grad, på samme måte som kommunen forlanger at Helse Finnmark skal innføre dette prinsippet for sykestueplassene.

torsdag 19. juni 2008

Galskap!

Jeg er ordløs. I Hammerfest blir det skattefinansiert diskotek. Jeg ønsker at politikerne skal sette klare grenser for hva som er politiske oppgaver. Å finansiere øltilbud for 18-åringene er milevis unna det en kommune bør drive med.

Mer om galskapen i Hammerfest på Liberaleren.

Fosse seiler opp

Kan Tore Fosse bli stortingsrepresentant?
Ja hvis Alta SV får bestemme, da blir han det.

I Finnmark SVs nominasjonsprosess har Alta SV foreslått Tore Fosse som førstekandidat på Finnmark SVs liste. Det er Altaposten som kommer med denne nyheten. Jeg skal innrømme at jeg er overrasket. Jeg trodde ikke Tore hadde rikspolitiske ambisjoner. Det er fortsatt tidlig i prosessen, så mye kan skje. At forslaget kommer fra Alta SV er et sterkt signal. Det er et stort kommuneparti som i dag har stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo som medlem.

Det hadde vært artig med en fast stortingsrepresentant fra Nordkapp. Vi trenger en direktelinje til Stortinget, og det vil Tore Fosse uten tvil være. Han er ikke bare opptatt av Nordkapp, men av hele kystfinnmark.

Jeg jubler for Tore Fosse, men håper likevel at han ikke blir stortingsrepresentant. Vi trenger direktelinje til Stortinget, men ikke stortingsrepresentanter fra SV. Nå må Nordkapp og Finnmark fokusere på privat sektor og omstilling i offentlig sektor og det er ikke SV-politikernes sterkeste sider. Torger Samuelsens utskjelling av Rica fra kommunestyrets talerstol er et bevis for at SV er fiender av det private næringsliv.

(Bildet hentet fra http://www.radionordkapp.no/)

Når vi svikter går det stort sett galt

Vedtaket i Sverige kan og bør føre til fornyet debatt både om personvern, overvåkning og datalagringsdirektivet. Liberaleren har mer om loven som er vedtatt i Sverige.

Jeg bruker å spøke med at hvis det er et liv etter døden, kommer jeg til å nekte å stå opp. Jeg mener det mer og mer. Jeg vet ikke om jeg ønsker et nytt liv der staten behandler meg som en Big Brother-deltaker, og der politikerne og byråkrater oppfører seg som BB-produsent Lasse Hallberg.

onsdag 18. juni 2008

Per Inge fikk kulturprisen

Det var Per Inge Jensen som fikk Nordkapp kommunes kulturpris for 2008. Jeg gratulerer! Jeg innrømmer at jeg bommet på gjetningene, en bloggpost som ble skrevet tidligere i dag.

Han Per Inge hadde blitt prisvinner selv om det var jeg som hadde representert Høyre i avdelingsstyret. Politikerne har tradisjon for å gjøre enstemmige vedtak i kulturpristildelingen. Vi kjemper for våre kandidater, men når en kandidat har flertall bruker mindretallet å gi seg. På den måten blir det et samlet avdelingsstyre som hyller en kulturpersonlighet.

Det er mye som kan sies om at et politisk styre vedtar en kulturprisvinner. Gjennom tildelingen prioriterer politikerne èn person/gruppe foran noen andre, og politikerne definerer hva som er god kultur. Det kommer aldri til å bli akseptabelt for en liberalist, men dette er ikke en stor kampsak for undertegnede. En må velge sine kamper med omhu.

I politikk er alt lov…

Bassengutspillet til Jens Stoltenberg er et godt eksempel på det. I Nordkapp har vi ikke merket mye til den rødgrønne regjeringen. Ja, de frie inntektene har økt litt, men det har også utgiftene. Jens Stoltenberg skal verken få skylden eller æren for utviklingen i Nordkapp.

Jeg ønsker meg ærlige politikere. Jens Stoltenberg er ikke en av dem som står høyt i kurs hos meg.

Jens Stoltenberg, du bør kanskje komme til Nordkapp for å se på bassengsituasjonen? De forholdene er det vanskelig å bløffe seg ut av, selv om jeg ikke er tilhenger av å bygge et nytt skattefinansiert basseng. Ja Stoltenberg, her har Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet et klart flertall og slik har det vært i mange år.

Hagas to hatter

På fritiden praktiserer Åslaug Haga god FrP-politikk. På jobb er hun Senterparti-dronning med alle ulempene det medfører for borgerne. Det er nye avsløringer i Haga-saken.

Hadde hun praktisert sin FrP-linje som privatperson og politiker, ville saken om Åslaug Haga vært en bagatell. Så enkelt er det ikke fordi Senterpartiet og Åslaug Haga er blant de mest reguleringsivrige i det politiske sirkuset.

Hadde Fremskrittspartiet styrt Norge, ville Hagas handlinger vært lov. Det er grunnen til at jeg fortsatt sympatiserer litt med FrP.

Jeg har ingen ting imot at det blir avslørt at mange politikere viser en fryktelig dobbelmoral.

Jeg drømmer fortsatt om fulle eiendomsrettigheter!

Solvik gjetter på kulturprisvinner

Jeg prøver meg som spåmann eller oddssetter som det også kan kalles. Jeg gjetter på hvem som får årets kulturpris som utdeles på blandakorets konsert som er på ”Turn” i dag klokken 20:00.

Jeg vet ikke resultatet av den politiske behandlingen i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, men har vært med på noen slike debatter tidligere. Derfor prøver jeg på en kvalifisert gjetning.

Kjersti Skavhaug: Odds 9.0
Kjersti har vært èn av kandidatene i mange år. Jeg tipper at hun heller ikke i år får prisen.

Nordkapp og Omegn Turlag: Odds 3,5
Nordkapp og Omegn Turlag, Barnas Turlag eller personer i turlaget er et godt tips. Det kan hende årets kulturprisvinner kommer fra turmiljøet.

Bjørnar Pettersen: Odds 2,5
Bjørnar Pettersen er èn het kandidat. Han har vært aktiv i musikkmiljøet i flere tiår. Han er positiv og har bidratt på mange felt, fra dansemusikk til revymusikk.

Odd Holmgren: Odds 1,8
Odd Holmgren har vært sentral i arbeidet med å bygge opp Nordkapp og Omegn Turlag. Han er leder i foreningen. Han har sammen med Heidi Holmgren vært pådriveren for Barnas Turlag, en aktør som får mye skryt i Nordkapp-samfunnet. Jeg hadde satt mine sparepenger på gamleordføreren som årets kulturprisvinner dersom dette var et veddemål på oddsen.

For øvrig er oddsspill ikke tillatt i Norge, foruten hos Norsk Tipping da. Liberaleren har mye godt stoff om den norske politikken som er direkte dårlig.

Knut fikk god kontakt

Inga Marte Thorkildsen., stortingsrepresentant for SV, har vært i Nordkapp. Hun mener det er viktig med god kontakt mellom stortingspolitikere og lokalsamfunn, noe som er et godt poeng. Spørsmålet mitt er om det ikke ble litt vel god kontakt mellom stortingspolitikeren og Knut Ellingsen da han møtte henne på Corner under WWF-kurset som ble arrangert i Honningsvåg?

Knut, ble du fristet til å stemme SV?
Jeg tror ikke jeg ønsker å høre svaret.

Det er forresten en god historie som er bakgrunnen for bildet. Historien er tilgjengelig på hjemmesidene til Corner.

tirsdag 17. juni 2008

SVs forslag var fotballvennlig

Jeg skal sende gratulasjoner til Ole Dyrstad og resten av HT & IF Allianse. Kommunestyrevedtaket i dag og ikke minst signalene som ble gitt fra talestolen er positive for idrettsmiljøet for Nordkapp.

Jeg var skeptisk til rådmannens innstilling fordi jeg trodde administrasjonen skulle dele bane- og hallprosjektet i to. Det ville ikke gitt en god økonomisk effekt. Dagens kommunestyredebatt avklarte den saken.

Alle var positive til saken. Mange stilte kritiske spørsmål, og det er bra. Når en ser på vedtaket og forslaget som Tore Fosse fremmet, var SV-politikerne mest positive i bane- og hallsaken. Det er faktisk betydelig forskjell på vedtaket som ble gjort og forslaget som SV fremmet. Det betyr at også SV-politikere kan bruke kalkulator for å være litt flossete på en ellers fin dag for idrettsmiljøet i Nordkapp.

Jeg som vurderte å gi meg som nestleder i fotballgruppa når perioden er ute senere i år. Kanskje det er på tide å revurdere standpunktet?

Jeg må avslutte med følgende: Jeg skulle gjerne sett at hallen ble et privat foretak, men det er vanskelig å få til når ordningen med momskompensasjon ligger på bordet. Menneskene tilpasser seg begrensningen, og vi, eller sannsynligvis et stort flertall av oss, omgår regelverket for å få oppnå det vi ønsker. Det er det idrettsmiljøet og politikerne i fellesskap har gjort i dag.

Ny ekteskapslov vedtatt

Kjære søte, kjære snille, kjære kranglete, kjære feriekompis Idar. Skal vi gifte oss? :)

Mer om den nye ekteskapsloven hos Liberaleren.

HT & IF på nett

Som et kapitalistsvin kan jeg med stolthet presentere mitt siste arbeidsoppdrag på nett, hjemmesidene til Honningsvåg Turn & Idrettsforening. Jeg synes nettstedet ble veldig bra. Publiseringsløsningen er levert av Visto AS.

Werner, hva gjorde du nå?

Werner Hansen følte seg inhabil, eller ikke habil som han sa selv, da kommunestyret behandlet saken om flerbrukshall og nytt dekke på fotballbanen.

Hvorfor?
Hallprosjektet er kommunalt prosjekt. Det er derfor saken behandles av kommunestyret. Grunnen til at prosjektet er kommunalt er momskompensasjon. Prosjektet blir rimeligere gjennom kommunalt eierskap. Det kan vi gjerne beklage, men slik fungerer systemet. Staten prioriterer offentlig eierskap, selv om det kommer endringer på dette punktet.

HT & IF Allianse, der Werner Hansen har vært sentral, har samlet inn penger og gaver til prosjektet, men det gjør han ikke inhabil i et kommunalt prosjekt. Lærerne var ikke inhabile da kommunestyret vedtok utbygging av Honningsvåg skole. Hallprosjektet kan sammenlignes med skolen, bortsett fra at økonomien er mye bedre i hallprosjektet.

Kommunestyret har ikke startet voteringen. Jeg håper for guds skyld at det ikke står på èn stemme i hallsaken.

Se habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Skriker etter høyrepolitikk

Gunnar Frank Holst hold foredrag for kommunestyret i dag. Foredraget ble overført i Radio Nordkapp. Han skrek etter høyrepolitikk for å få kommunen på rett kjør.

Den godeste Holst vil sikkert protestere på min påstand. Jeg vil anta at Holst vil hevde at han ba om omstilling, og ikke høyrepolitikk slik jeg påstår. Jeg påstår at omstilling i Nordkapp kommune er høyrepolitikk. Hvis Høyre og Fremskrittspartiet benytter sjansen, er Nordkapp kommune et eldorado for politikere som ønsker en ny politisk kurs.

God høyrepolitikk er å sette grenser. Hva skal kommunen gjøre, hva er oppgaver for andre. God høyrepolitikk er konkurranseutsetting og privatisering. Jeg minner om definisjonen på konkurranseutsetting og privatisering. Gunnar Frank Holst har lagt grunnlaget for en ny politisk kurs i Nordkapp i dagens foredrag. Det er Høyre og Fremskrittspartiets fordømte plikt å gjøre ord om til handling.

mandag 16. juni 2008

Høyrevennlige personer vil bli rådmann i Nordkapp

Seks personer vil bli rådmann i Nordkapp. Tre av disse personene ville ikke ha navnet offentliggjort. De tre andre har ikke noe imot at befolkningen får vite at de vil bli rådmann i kommunen som skifter rådmenn nesten like ofte som jeg skifter sokker.

Jeg klarte ikke å la vær. Jeg søkte opp to av de tre der navnet er kjent. Interessant lesing! Den tredje kandidaten kjenner jeg godt fra før. Det er Kjell Walter Sivertsen som jeg regner som Honningsvåg-mann. Han har gjort en god jobb i offentlig sektor, og har erfaring blant annet fra NAV. Spennende! Konklusjonen min er at Nordkapp kan få en høyrevennlig rådmann. Skulle det bli resultatet ligger alt til rette for en positiv utvikling i kommunen. Det eneste vi trenger etter en høyrevennlig rådmannsansettelse er et parti som er høyrevennlig, og der ligger utfordringen til Nordkapp Høyre. Jeg ønsker kommunen og kandidatene lykke til i prosessen. Det blir spennende. Og hvis noen skulle være i tvil, så ønsker jeg en rådmann som kan bli i jobben i en del år. Kommunen trenger kontinuitet på toppnivå i årene som kommer.

VG bommer

VG har følgende overskrift i dag: Froland kan gå konkurs etter skogbrann.

Påstanden eller overskriften er ikke riktig. En kommune kan ikke gå konkurs, men kan komme under statlig administrasjon gjennom det som er kjent som ROBEK. Nordkapp nærmer seg den listen, uten at kommunen har opplevd en alvorlig skogbrann. Derfor skal jeg ikke sammenligne Nordkapp og Froland. Jeg bare påpeker en liten feil i dagens VG.

søndag 15. juni 2008

Soler seg i glansen

Hyggelige Tone Lise Nilsen åpnet Nordkappfestivalen 2008. Fit for fight til å åpne festivalen, men ikke til å møte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, et avdelingsstyret hun leder.

Hun har riktig nok ikke søkt om permisjon, men hun har ikke møtt på de siste avdelingsstyremøtene. Først fordi hun ventet barn, nå fordi hun har fått barn. Det er litt rødgrønt over det å sole seg i glansen, mens andre må gjøre grovarbeidet.

Kautokeino har fått en gave – verdt 20 milliarder kroner

Jeg er utrolig misunnelig. Jeg er misunnelig på en positiv og god måte. Nordkapp kommune skulle fått en tilsvarende gave. Egentlig bør Olav Thon og andre milliardærer bruke en del av pengene sine i Norges perle, Magerøya. For mange vil det være god butikk, fordi rammebetingelsene er best i Finnmark og Nord-Troms på grunn av tiltakssonen.

I dag åpnet Olav Thon sitt nyeste hotell. Det skjedde i Kautokeino. Jeg gratulerer så mye, og håper på oppturer også for oss som bor i Nordkapp. Olav Thon, du er hjertelig velkommen hit også.

Finnmark Dagblad har mer om åpningen av hotellet i Kautokeino. Jeg leide forresten en movieboks en gang i tiden i denne samekommunen, men dessverre var videofilmen utleid.

fredag 13. juni 2008

Trond Giske, velkommen til Nordkappfestivalen

Carsten O. Five har skrevet en god og litt spydig kommentar om Trond Giske som ikke fikk gratisbilletter til festivalen Norwegian Wood. Trond Giske, jeg vil anta at hvis du kontakter Tore Fosse, produsent for Nordkappfestivalen, vil du få innbydelse og full oppvartning i sommerbyen Honningsvåg. Sommerby og sommerby. I skrivende stund er det 4,3 grader.

Nordkappfestivalen starter i morgen. Det blir en uke der lokale kulturaktører markerer seg kraftig. Nordkapp har et rikt kulturliv. Trond Giske og alle andre er hjertelig velkommen.

Nei, nei og nei. Jeg koser meg ikke over at Giske må betale egne festivalbilletter. Jeg tipper forresten at billettene blir belastet departementets representasjonskonto, uten at jeg har tenkt å sjekke regnskapet til Kultur- og kirkedepartementet.

Finale i 71 Grader Nord

Deltakeren: Kan du kjøre meg til krysset?

Sjåføren: Kass kryss?

Deltakeren: Der dem har reinkjøtt?

Sjåføren: Nei! Klepp dæ å få dæ jobb.


Så nært var denne deltakeren en bil til noen hundre tusen kroner. Det kalles uflaks!

Mimre

I helgen arrangerer Fremskrittspartiets Ungdom ideologiskolering. En av foredragsholderne har lært meg om liberalisme.

Jeg husker Jan Arild Snoen lærte meg om landbrukspolitikk tidlig på 90-tallet. Jeg tror han mente jeg var en håpløs elev.

--Solvik, hva er dine tanker om denne næringen, spurte Snoen meg på en sjarmerende bondeknøl dialekt.

Jeg svarte som sant var.

--Æ gjer no helv…. i bøndan.

Politisk dobbelmoral et tema i køen på Rimi

I dag stod jeg sammen med en gammel kommunetopp, gammel arbeiderpartipolitiker i køen ved kassen på Rimi. Mens betjeningen gjorde sitt ytterste for å redusere køen ble vi stående å snakke, med VGs forside mellom oss. Den gamle ringreven mener journalistene var slemme mot Aslaug Haga. Han mener Haga omtrent er uskyldig; det er jo en bagatell, sa han.

Jeg er uenig. Jeg synes journalistene bør være hardere mot politikere som lever et dobbeltliv, altså sier og mener èn ting, og gjør noe helt annet i sitt privatliv. Haga og regjeringen har gjennom hele sin periode hatt gående et felttog mot å bygge i strandsonen og et felttog mot de som ikke betaler nok skatt. Felttoget gjelder tydeligvis ikke for medlemmene i regjeringen, så lenge det ikke blir avslørt offentlig. Aslaug Haga får den behandlingen hun fortjener, selv om den fortsatt er rimelig mild. Køen på Rimi var tydeligvis overrasket over at jeg var så kynisk. Det mente ringreven også.

Jeg følte meg komfortabel med å være i mindretall. Jeg slengte ut følgende bemerkninger: Vi har noen dobbeltliv i Nordkapp også. Politikere som er imot narkotika, mens som røyker hasj. Politikere som er for forbud på spill, men som spiller poker på nettet. Politikere som er for et høyt skattenivå, men som jobber svart. Jeg håper dobbeltmoralen blir avslørt!

Etter denne utblåsingen skiftet vi samtaleevne i køen på Rimi.

Kulturdebatt!

I dag har jeg diskutert kultur med en kulturpersonlighet i Nordkapp. Han er også en aktiv politiker, og han skjeller meg gjerne ut for mitt kultursyn. La det være klinkende klart: Det er forskjell på mitt syn og Høyres syn på kultur. Likevel fulgte jeg Høyres program i forrige periode, og jeg er stolt over innsatsen på dette feltet. Vi jobbet med ny fordeling på kulturmidler der barn og ungdommer skulle prioriteres. Vi ønsket en ny organisering av Nordkapp Filmfestival. Vi fikk på plass en bibliotekplan, selv om vi er uenige i mye av innholdet i planen. Vi jobbet med å sette ut Nordkappfestivalen til private aktører, men lyktes ikke med dette arbeidet. Jeg vil anta at Marita Melsbø Nilsen kommer til å følge opp det arbeidet som jeg og min fraksjon jobbet med i hele forrige periode.

Jeg vil be den jeg diskuterte med og alle høyresympatisører lese ”Kulturstøtte uten stat”. Dette fenomenale innlegger er fra Ideer om frihet. Jeg mener kulturen har en sentral plass i Nordkapp-samfunnet og Norge forøvrig, men den skal være frivillig.

torsdag 12. juni 2008

Nordkapp brannvesen

kommer aldri til å gjøre en slik bommert. Dette er så ille at jeg blir flau.

Brente ned feil hus under brannøvelse i Troms.

Spørsmål til Knut Storberget

Jeg har sendt inn spørsmål til justisministeren som skal svare leserne på VG Nett, fredag fra klokken 14:15.

Mange tilhengere av et lovforslag har hevdet at prostitusjon aldri har vært en frihet, men at de som selger sex gjør det for å overleve. Det at prostitusjon har vært nødvendig er en god grunn til ikke å støtte regjeringens lovforslag. Er påstanden korrekt, vil denne nødvendigheten fortsette i et marked der kontrollen og åpenheten er svært begrenset.

Er justisministeren enig?

Jeg ble skjelt ut da avisene skrev at høyrepolitiker forsvarer sexkjøp. Jeg mener mitt standpunkt er svært humant. Heldigvis er Høyre på linje med undertegnede. Stortingsrepresentant Bent Høie redegjør godt for Høyres syn på sin blogg.

Tidskrevende!

For noen år siden utviklet jeg og min bror det som i dag er Bransjeguiden på Radionordkapp.no. Det er et flott nettilbud, selv om jeg ”angrer” på utviklingen akkurat nå.

Jeg holder på å fornye alle avtalene, noe jeg gjør hver sommer. Avtalene varer i ett år og prisen er omtrent symbolsk. Å fornye alle avtalene er tidskrevende. Jeg må snakke med veldig mange personer, og vi klarer ikke alltid å holde oss til bedriftens opplysninger. Dermed kommer vi inn på politikk, fotball, damer, øl, katoyer og annen slarv. Ofte blir samtalene lange, og jeg føler jeg aldri blir ferdig med oppdateringene. Arbeidet er tidskrevende, men det er utrolig hyggelig å snakke med så mange bedriftsledere som faktisk er årsaken til at Norge kan ha skattefinansiert velferd.

Bransjeguiden har forresten blitt en suksess, både økonomisk og på antall sidevisninger. Vi ligger på i underkant av 10 000 sidevisninger per måned. Det betyr at nettbrukerne bruker registeret som en katalog, en lokal variant av Gule Sider. Det var målsetningen da vi laget Bransjeguiden.

onsdag 11. juni 2008

Ikke utsett saken på grunn av økonomiargumentet

Jeg håper ikke kommunestyret utsetter saken om kunstgressbanen. Banen bør flyttes og nytt dekke bør legges i omtrent samme operasjon som en flerbrukshall bygges ved dagens fotballanlegg.

Det er god økonomi i prosjektene. Dersom kommunen fortsatt skal ha en fotballbane, vil det være lønnsomt å gjøre alt i en stor operasjon. På den måten får kommunen utnyttet gavene som HT & IF Allianse har mottatt fra flere forskjellige entreprenører. Dersom kommunen ikke skal ha fotballbane i fremtiden, kan det være lønnsomt å utsette saken eller si et klar og tydelig nei. Heldigvis er det ingen som har gitt neisignalet.

Rådmannen argumenterer for utsettelse på grunn av dårlig økonomi. La det være klinkende klart; Nordkapp kommune vil ikke ha bedre økonomi neste år. Blir saken utsatt i år på grunn av pengemangel, vil det samme kunne skje neste år. Ingen ting vil endre seg i positiv retning på ett år når det gjelder kommunens økonomiske situasjon.

Rådmannen foreslår oppstart av flerbrukshallen i år. Det er positivt. Det burde vært positivitet over hele linjen, også å flytte banen og nytt dekke til fotballbanen i Honningsvåg.

For øvrig er saken om fotballbanen i Honningsvåg et godt bevis på at kommunen er en dårlig eier, men det er en helt annen debatt som er dobbelt så bred som den kommunestyret skal debattere, tirsdag 17. juni.

tirsdag 10. juni 2008

Lokale saker vil drukne

Dersom det blir felles valgdag for stortingsvalg og lokalvalg, vil rikspolitikerne dominere lokalvalgkampen fullstendig.

Det er Nationen som skriver at sentrale arbeiderparti- og fremskrittspartipolitikere vil samle valgene til et felles valg hvert fjerde år.

Det betyr at TV-debattene vil bli viktig for hva borgerne skal stemme ved lokalvalg. Rikspolitikerne får større innflytelse over lokalvalgkampen, og saker som staten råder over vil være sentral i samfunnsdebatten.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil ta sin beslutning om dette spørsmålet på landsmøtene i 2009.

Liberaleren ønsker at kommunene skal fastsette sitt eget valg uten altfor mange retningslinjer fra staten. Jeg er selvfølgelig enig med Liberaleren som ønsker mer frihet, økt selvstyre for kommunene.

mandag 9. juni 2008

Klassene er berget

Det melder Nordkapp maritime fagskole og videregående skole på sitt nettsted. Den samme meldingen kom Radio Nordkapp med.

Fylkespolitikerne skal prioritere skole. Videregående skole er fylkeskommunens viktigste oppgave. Den dagen fylkeskommunen ikke klarer å gi et tilfredsstillende tilbud til elevene, er fylkeskommunen som forvaltningsnivå en trist og litt kjedelig historie som min bror kan fortelle sine barnebarn om en gang i fremtiden.

fredag 6. juni 2008

Flaks eller?

Av og til kan arbeiderpartipolitikere treffe så utrolig godt. Det har Ole Håvard Olsen og Hans Magne Olsen, henholdsvis styreleder og daglig leder på Bryggerie`, klart denne gangen.

Ap-Olsen og Ap-Olsen booket bandet Orphan’s Call til Bryggerie` i Nordkappfestivalen. Hva er skjer like etterpå? Jo, Orphan’s Call blir tildelt drømmestipendet fra Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Full klaff for Ap-Olsen og Ap-Olsen. La oss håpe flaksen fortsetter. Neste kommunestyremøte er tirsdag 17. juni.

La brukerne betale

I dag har det vært fokus på Helse Finnmark, sykestueplasser og Nordkapp kommune i NRK Troms og Finnmark.

Jeg er enig med ordføreren at Helse Finnmark bør betale enn større del av kostnadene med sykehusplassene i Finnmark. Jeg er for prinsippet om at brukerne skal betale. Sykestueplasser er i utgangspunktet helseforetakets ansvar med det skattefinansierte systemet Norge har på helsevesenet. Alternativet for pasientene er lengre tid på sykehus enn det som i dag er tilfellet for borgere i mange kommuner.

La brukerne betale er et godt prinsipp, uansett om det gjelder sykestueplasser, vann- og avløp eller kulturskole. Synd Kristina Hansen kun bruker prinsippet når hun mener det er best.

Humbug!

Ettersom jeg jobber mye med internett og har mange kunder, vil jeg videreformidle en beskjed jeg har fått fra èn av mine samarbeidspartnere i dag.

Firmaet Norsk Internett Register har nylig sendt ut brev, e-post og faks til norske firmaer i forbindelse med det de kaller en dataoppdatering. Hold deg unna, dette er humbug!

Ler mer i VG.

torsdag 5. juni 2008

Endelig!

Nordkapp kommune har gir Tove Hunnålvatn tilbud om å bli oppvekst og kultursjef. Anne Trine Elde har fått tilbud om å bli virksomhetsleder i Helse- og sosialsektoren. Det var på tide. Det har vært så mye ”om og men” med oppvekst- og kultursjefstillingen at det er skremmende.

I Helse- og sosialsektoren blir det omorganisering, og Anne Trine Elde er et godt valg som sektorens øverste administrative leder.

Politikerne tror tydeligvis at det er rift om jobbene i kommunens administrasjon. Det er det ikke. Vi skal være glad for hver eneste kompetente person som vil jobbe i Nordkapp kommune. Det er mangel på arbeidskraft i Norge, og ledere kan velge å vrake i jobbtilbud. Derfor blir det spennende å se om Nordkapp kommune får den rådmannen politikerne er ute etter.

Hunnålvatn og Elde har fått tilbud om jobbene. Jeg vet ikke om de har takket ja eller om de kommer til å takke ja. Søknadsfristen på rådmannsstillingen er 8. juni.

onsdag 4. juni 2008

Forsvarsminister Solvik

Tom Arnesveen har utnevnt sin drømmeregjering. På den måten kopierer han Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom som fikk en utfordring fra Nettavisen, en sak Liberaleren omtalte.

I Toms drømmeregjering er unge Solvik satt opp som forsvarsminister. Det er en ære. Det første på programmet ville vært å avvikle vernepliktstjenesten. Tror faktisk fantasiregjeringen hadde fremmet et slikt forslag før statsrådene fikk tatt av seg jakka på den aller første dagen på jobb.

For øvrig er Toms regjering svært spennende. Bent Johan Mosfjell som moderniseringsminister, det er en tanke som tenner meg.

Når jeg ser på Tom Arnesveens forslag, vil en eventuell høyreregjering etter valget i 2009 bli et rent B-lag.

Kjempebra oppslutning for Ann Cecilies liv

Etter at Finnmark Dagblad skrev om saken, har det kommet inn over 180 000 kroner i kronerullingen for Ann Cecilies liv. Det er Robert Greiner som skriver dette på Facebook-gruppen for innsamlingsaksjonen.

Kontonummeret til kronerullingen er: 4740 13 02448.

Jeg oppfordrer alle mine lesere til å støtte kronerullingen. Når Nordkapp-samfunnet klarer å samle inn over 3 millioner kroner til flerbrukshall, må det være mulig å samle inn over èn million til ho Ann Cecilie.

Jeg har for lengst støttet innsamlingen, og jeg angrer overhode ikke!

Kjærlighetsbrev


Jeg fikk ingen kjærlighetsbrev da jeg var i fengsel på grunn av militærnekting. Jeg fikk brev og bøker, men jeg vil ikke kalle det kjærlighetsbrev. Det var Bent Johan Mosfjell som skriftlig kalte meg et kapitalistsvin, noe jeg tar som en ære.

Josef Fritzl får derimot kjærlighetsbrev fra flere hundre kvinner. Det er forskjell på folk og heldigvis for det.

Bloggen leses!

Blogging er effektivt. På en enkel måte er det mulig å nå ut til både meningsfeller, motstandere, venner og uvenner. Til og med supersosialisten Torger Samuelsen leser bloggen min.

Torger, når jeg underholder deg på internett bør du gjøre meg en stor tjeneste som gjenytelse. Jeg ønsker nemlig å lære å synge, så et sangkurs hadde vært artig. Avtale?

mandag 2. juni 2008

Utdanningsforbundet følger ikke med i timen

I en resolusjon krever årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp mer penger fra staten til kommunene. Utdanningsforbundet ber regjeringen om økte bevilgninger.

Faktumet er at kommunesektoren har fått mer penger hvert eneste år gjennom èn lang periode, men kommunene har også fått flere oppgaver. Det betyr at kommunenes del av samfunnskaker ikke er blitt større i perioden den rødgrønne regjeringen har styrt. Mer penger fra staten gir ikke kommunene bedre økonomi, slik Utdanningsforbundet Nordkapp tydeligvis tror.

Nordkapp bør satse på skolen innenfor dagens rammer, men det betyr betydelig tøffere prioriteringer enn det kommunestyret legger opp til.

Kronerulling for Ann Cecilies liv

Jeg har i dag overført noen hundrelapper i kronerullingen for Ann Cecilies liv. Èn rørende historie som jeg håper bidrar til at mange støtter saken.

Jeg har ikke tenkt å messe om skattenivå eller helsevesen, bortsett fra at Norges skattefinansierte helsevesen ikke er perfekt, noe historien i Finnmark Dagblad peker på.

Kontonummer til innsamlingen: 4740 13 02448.