fredag 30. mai 2008

Veldig positivt!

Søknaden om å få starte Nordvågen Montessoriskole er sendt. Det er en ekstrem positiv sak for alle oss som ønsker mangfold og private alternativ. Jeg håper Nordvågen Montessoriforening får tillatelse fra staten. De rødgrønne politikerne er skeptisk og er imot friskoleloven som forrige regjering fikk vedtatt, men som dagens regjering har satt til side.

Jeg er for private skoler. Hadde jeg hatt barn, ville jeg søkt plass i Nordvågen. Lykkeønsker sendes til initiativtakerne i Nordvågen!

torsdag 29. mai 2008

Bomskudd!

Da Nordkapp kommunestyre vedtok at Honningsvåg skulle bli by, var det stor feiring. I realiteten var vedtaket et bomskudd, et skikkelig bomskudd. Nordkapp kommune er beviset på at fremtiden ikke kan vedtas, men må skapes.

Jeg var imot vedtaket. Det finnes grenser for hva som en politisk oppgave. Et byvedtak ligger langt utenfor kommunestyrets virkeområde, etter min mening.

Nå, mange år etter vedtaket, kan Nordkapp kommune motta det statlige småkommunetilskuddet. Vi er en by på papiret fordi kommunestyret vedtok det høsten 1996, men i realiteten er vi en bitteliten kommune. Bomskudd, bomskudd, bomskudd av et stort flertall i Nordkapp kommunestyre.

Fremtiden skapes – den kan ikke vedtas!

Nettet – fantastisk arena for kronerulling

Jeg husker noen kronerullinger fra da jeg var 80 kilo lettere og mange år yngre. Lokalt var den beste plassen for slike innsamlinger Finnmarksposten. Det har nok endret seg i dag. Internett er en fantastisk arena for kronerullinger.

HT & IF Allianse gjennomfører en kronerulling/innsamlingsaksjon for ny flerbrukshall. Alliansen har inngått en avtale om å bruke litt av portalen til Radio Nordkapp. Jeg husker samtalene jeg hadde med Kjell Andreassen da innsamlingen startet. Vi håpet på 100 000 kroner, drømte om 150 000 kroner. Nå nærmer beløpet seg 3,5 millioner kroner. Alt er ikke rene penger, en del er arbeid og tjenester utført av næringslivet.

3,5 millioner i en kronerulling er sykt mye, en utrolig høy sum. Jeg har aldri hørt om en lokal innsamling som har fått en slik respons. HT & IF Allianse har mye av æren. Radio Nordkapp har litt av æren, men internett har vært viktigst, etter min mening.

onsdag 28. mai 2008

En gladmelding!

Kultur, næring og samferdselsstyret i Finnmark fylkeskommune har vedtatt å bevilge 2,485 millioner kroner i spillemidler til Nordkapp kommune.

1,235 millioner kroner skal gå til rehabilitering av den utslitte kunstgressmatta på Honningsvåg stadion. 1,25 millioner kroner skal gå til kunstgress inne i flerbrukshallen.

Hvis kommunestyret klarer å si ja til prosjektet, kan dugnadsarbeidet starte allerede i sommer. Jeg håper virkelig politikerne ser de positive ringvirkningene og den positive økonomien i prosjektet.

Jeg kunne klaget på den sosialdemokratiske spillepolitikken, spillemidler, Norsk Tipping, politiske vedtak i idrettsaker og mye annet, men jeg dropper det. I dag er jeg kun fornøyd. De som vil lese noe kritisk om politikernes styring av idrettsbevegelsen, må besøke Liberaleren.
For øvrig ber jeg alle mine venner og uvenner om å støtte opp om kronerullingen. Dette prosjektet er et solid bevis for at det finnes privat initiativ i Nordkapp!

Det regner, det regner

Er du lei regn? Du har faktisk en god grunn til å være lei.

Det falt 19,6 millimeter nedbør i Honningsvåg i løpet av tirsdag 27. mai. Det begynte å regne tirsdag morgen. Det regnet uavbrutt til langt ut på onsdag 28. mai.

19, 6 millimeter nedbør i løpet av et døgn er nesten like mye nedbør som det kom i hele februar i år. I februar målte Radio Nordkapps værstasjon 24 millimeter.

Jeg har ikke tenkt å gi politikerne skylden for regnværet, selv om jeg har djevelsk lyst. Jeg tror det hadde vært bedre vær med mindre sosialdemokrati. Eller tror og tror. Håper er vel et bedre ord.

tirsdag 27. mai 2008

Høyre og eiendomsskatt

Bent Høie, stortingsrepresentant for Høyre, deltok i et nettmøte på Høyres nettsted om lokalpolitikk og kommunenes økonomi.

nettmøtet fikk Høie mange gode spørsmål. Et av dem handlet om eiendomsskatt. Bent Høie svarte som høyrepolitikere bruker å gjøre, nemlig at Høyre er imot eiendomsskatt, men at spørsmålet om eiendomsskatt avgjøres i hver enkelt kommune.

Hvis Høyre er imot eiendomsskatt, hvorfor stemmer en del av Høyres lokalpolitikere for eiendomsskatt og for å øke eiendomsskatten?

Jeg brukte ikke lang tid på å finne et eksempel. I Nordkapp vedtok kommunestyret enstemmig i desember å øke eiendomsskatten. Av 25 representanter i Nordkapp kommunestyre har Høyre og Fremskrittspartiet 3 representanter hver.

Det er prisverdig av Høyres politikere å være imot eiendomsskatt, men standpunktet må følges opp i praktisk politikk.

mandag 26. mai 2008

Mange har tenkt de samme tankene

I dag har jeg hørt mange velgere som er forbannet på Fremskrittspartiet og Per Sandberg. Jeg forstår godt at Per Sandberg kan hisse folk opp, men på andre saker enn i samferdselssektoren. Sandberg ønsker bedre mobilitet, og vil gjøre det med å legge ned småflyplasser. Uansett om dagens mønster videreføres eller om Per Sandberg får oppslutning for sine tanker, vil det bety utgifter som skattebetalerne må finansiere.

Per Sandberg er ikke alene om å tenke effektivisering i denne delen av offentlig sektor.

Jeg skal følge Nesset kommune

Statens institutt for rusmiddelforskning, Sirus, bør følge Nesset kommune de neste årene. Kommunepolitikerne har gitt forskerne og oss liberale som ikke bor i kommunen en gavepakke.

Ifølge avisen Driva har Nesset kommunestyre strammet kraftig inn på alkoholpolitikken. Salgsbevillingene videreføres, men skjenkebevillingene har blitt innskrenket fra klokken 02:00 til 01:00. Det betyr mindre frihet for næringsaktørene, færre valgmuligheter for borgerne, men også muligheter til å undersøke konsekvensene av en restriktiv alkoholpolitikk. Resultatet vil ikke bli mindre konsum, slik flertallet i kommunestyret håper.

Liberaleren tok kontakt med Vertshuset Bjørnson tidligere i dag. De ansatte på bedriften tok ikke vedtaket fra kommunestyret spesielt tungt. Vertshuset kommer til å stenge tidligere fredager og lørdager. Resultatet blir at gjestene blir sendt hjem. De som tror at gjester ikke tar en øl etter klokken 01:00, har ikke kontakt med virkelighetens verden. Dessverre mangler mange politikere i Nesset kommunestyre bakkekontakt!

Ole Dyrstad – usedvanlig dyktig!


Ole Dyrstad er valgt inn i styret til Finnmark Idrettskrets. Jeg må gratulere kretsen med et fantastisk godt valg.

Jeg må innrømme at jeg synes Ole Dyrstad er en usedvanlig dyktig fyr. Jeg kjenner han som sportslig leder i fotballgruppa, en klubb han gjør en fantastisk innsats for. Aldri har Honningsvåg hatt flere lag påmeldt i kretssystemet, og aldri har så mange og så godt kvalifiserte trenere vært på plass i klubben. Ole Dyrstad har æren for dette.

At han i tillegg stemmer Høyre er et pluss. Det er en liten ulempe med Dyrstad. Han heier på Lillestrøm, klubben han har spilt på i mange, mange år. Den ulempen må vi bare leve med, og det gjør vi på en god måte.
Ojda, bildet ble like uklart som Lillestrøm sin spillestil. Det var ikke bra.

fredag 23. mai 2008

Jeg har mottatt aksjonsposten

Jeg har mottatt e-poster der vi blir oppfordrer til å boikotte bensinstasjoner. I postene jeg har fått ligger oppfordringen i et PDF-vedlegg.

Min anbefaling for billigere bensin er reduksjon av avgiftene. Det betyr mindre penger til politikerne å drive offentlig sektor for, noe jeg anser som en stor fordel. Motargumentet mot lavere bensinavgift er økt forbruk på bensin, men ettersom jeg ikke er spesielt bekymret for klimaendringene bryr jeg meg ikke så veldig om det, for å være litt populistisk på en ellers litt kjip fredag ettermiddag.

For øvrig er det hyggelig å få protestposter fra personer som til vanlig forsvarer høye avgifter. Endelig ser disse personene resultatet av sosialdemokratiet.

onsdag 21. mai 2008

FD og privatisering

Det er vanlig at politikere og media bruker gale begrep. Denne gangen er det Finnmark Dagblad som tråkker i salaten.

I et oppslag om at medlemsmøtet i Alta Arbeiderparti fortsatt vil ha kommunale renholdstjenester, klarte fylkes største avis å bruke privatiseringsordet i overskriften. Rådmannen Bjørn Atle Hansen har ikke foreslått privatisering, men en utredning om konkurranseutsetting av renholdet på Saga skole og de nye psykiatriboligene. Grunnen til forslaget som ble støttet av formannskapet er selvfølgelig at Alta kommune må spare litt penger.

Jeg skal igjen gå igjennom definisjonen for privatisering og konkurranseutsetting:

Privatisering: At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Konkurranseutsetting: At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Høyre og Fremskrittspartiet blir ofte beskyldt for å ville privatisere for mye. Etter min smak vil de to partiene privatisere for lite, men programmene åpner for betydelig bruk av konkurranseutsetting.

tirsdag 20. mai 2008

Konsesjon for salg av ballonger


I Alta er politikerne enda mer reguleringskåt enn i Nordkapp. Ja, det er visst mulig. Alta kommune har en ordning med konsesjon for salg av ballonger.


Privatskoler og SV

Lars Helge Jensen, Høyres gruppeleder i kommunestyret, kom med skudd mot SV i torsdagens kommunestyremøte. Skuddene var helt på sin plass. SV er imot privatskoler. SV er mer imot privatskoler enn det er mulig å forklare med enkle ord.

Det beste den forrige regjeringen gjorde, bortsett fra skattelettelsene, var å få vedtatt friskoleloven. Liberaleren gratulerte regjeringspartiene og Fremskrittspartiet med dagen da loven ble vedtatt i Stortinget. SV gikk til valg i 2005 på å reversere denne loven, og har dessverre klart målsetningen. Når SV-politikere jobber for en privatskole i Nordvågen, er det imot egen overbevisning. Det hele blir latterlig for oss som følger med på nasjonal politikk. Øystein Djupedal, tidligere kunnskapsminister, har sagt mye dumt om private skoler. Et søk i kvasir gir en del oppslag.

Jeg håper den private skolen i Nordvågen blir realisert. Jeg tror, i motsetning til dagens regjering, på frihet og retten til å foreta valg. Lykke til alle nordvåginger, også alle sosialistene som spiller et grusomt dobbeltspill i skolesaken.

mandag 19. mai 2008

Litt positivt om 17. mai

Jeg er ikke spesielt positiv til den nasjonalistiske feiringen av nasjonaldagen. Jeg skal likevel komme med litt skryt.

I Honningsvåg var det HT & IF som hadde ansvaret for arrangementet. I helgen gjennomførte foreningen en oppvisning i effektivitet. Idrettshallen ble gjort klar på i underkant av to timer på fredag 16. mai. Ryddingen, 17. mai om ettermiddagen, gikk minst like raskt. Det å følge dugnadsarbeidet var en opplevelse. Maken til effektivitet skal en lete lenge etter. Når gruppene i HT & IF slår seg sammen, er de utrolig dyktige på å gjennomføre arrangement. Ros til HT & IF som forhåpentligvis tjente seg litt penger slik at den store aktiviteten for barn og ungdommer kan videreføres, uten at foreninger belaster offentlige budsjett spesielt mye.

PS: Jeg fikk et enstemmig vedtak i fotballgruppa om at jeg slapp å stille til dugnad under selve feiringen.

Godbit fra Maradona

Verdens beste fotballspiller danser med ballen. En morsom video.

lørdag 17. mai 2008

Nasjonalsangen!

”Ja vi elsker”, en sang mange kommer til å synge i dag er utdatert. Den hører ikke hjemme i et moderne samfunn. Heldigvis er Roger Lockertsen, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger, på grensen til å være enig med meg, ifølge NRK.

Jeg kommer ikke til å synge ”Ja vi elsker”, eller delta i feiringen av nasjonaldagen. Den norske feiringen er en selvforherligelse med skumle nasjonalistiske understrømninger. Jeg hater nasjonalisme, og da blir det unaturlig å være med på å feire 17. mai. Jeg tar gjerne en fest i dag, men kun fordi jeg har fri på søndag. Jeg fester ikke fordi det er nasjonaldag.

For øvrig er det lenge siden jeg skrev om nasjonalsangen på Liberaleren.

fredag 16. mai 2008

Jeg deltar i FD-tipset

Jeg skal for første gang delta i FD-tipset til Finnmark Dagblad.
Jeg har sendt inn følgende tippetegn denne uken.

1 Porsanger – Nordlys H
Porsanger og min venn Reidulf vinner klart og tydelig. Ingen tvil.

2 Båtsfjord – Norild B
Jeg vet ingen ting om laget til Båtsfjord, og ganske lite om Norild. Jeg vet at det jobbes godt i organisasjonen til Norild. Derfor en B.

3 Hammerfest – Kautokeino H
Til Leif Åges store fortvilelse tipper jeg på Hammerfest-seier.

4 Kirkenes – Bjørnevatn H
Kirkenes skal være mye bedre enn Bjørnevatne, og vinner kampen med god margin.

5 Bossekop – Tverrelvdalen H
Ukens sikreste hjemmeseier.

6 Bryne – Sarpsborg H
Bryne drømmer om opprykk til Tippeligaen, og da må laget vinne slike kamper.

7 Haugesund – Hødd H
Haugesund har imponert i ligaen, og jeg regner med hjemmeseier denne gangen også.

8 Moss FK - Nybergsund/Trysil H
Moss vinner, men jeg ville ikke satset sparepengene mine på denne kampen.

9 Odd - Løv-Ham H
Odd vinner, og denne kampen har jeg satset penger på.

10 Sandefjord - Alta H
Jeg håper Alta vinner, men tror Sandefjord er best. Hjemmelaget trenger poengene mest.

11 Sandnes Ulf – Hønefoss H
Jeg gambler på hjemmeseier.

12 Start – Kongsvinger H
Start er bedre enn Kongsvinger. Dessuten har jeg denne kampen på oddsen. Hjemmeseier.

Stakkars sjeler

Thaksin Shinawatra ledet Thailand på en kritikkverdig måte. Han gjør det ikke bedre i Manchester City. Jeg synes litt synd på alle de som har Thaksin som sjef. Død over nasjonalismen!

Trudy får bevis!


Lars Helge Jensen, Høyres gruppeleder i kommunestyret, hevdet fra talerstolen at liberaliseringen av alkoholpolitikken ikke har ført til større problem. Han er selvsagt på linje med undertegnende som jobbet for en liberal alkoholpolitikk på 90-tallet i Nordkapp kommunestyre.

SV-politiker Trudy Engen spurte fra talerstolen om Jensen hadde bevis for sin påstand om at en liberal alkoholpolitikk ikke medførte problem. Hun la til at hun var overbevist om at økt tilgjengelig gir økt konsum.

Jensen la ikke frem et bevis for kommunestyret, men Trudy Engen skal få et soleklart bevis for at det ikke er automatikk i hennes påstand.

1980 var det 2257 plasser som hadde bevilling for øl, vin og/eller brennevin i Norge gjennom bevillinger fra kommunene. I 2000 var dette tallet 6600. Hvis påstanden om at økt tilgjengelighet gir økt konsum stemmer, skulle forbruket i 1980 ha vært betydelig lavere enn i år 2000. Det var det ikke. Ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, drakk hver nordmann 5,98 liter alkohol i 1980, mens dette tallet var 5,60 liter tjue år etter. Det betyr at en ikke automatisk kan sette likhetstegn mellom tilgjengelighet og konsum slik mange motstandere av en liberal alkoholpolitikk gjør. Mange andre komponenter må inn i regnestykket enn utsalgs- og skjenkeplasser.

Mer om norsk alkoholpolitikk finner du på SIRUS. Dette er et statlig organ som forsvarer Norges restriktive linje når det gjelder rusmidler, men av og til kommer det noen godbiter som liberalister kan bruke.

(Foto: Radionordkapp.no)

torsdag 15. mai 2008

Er en ja-kommune

Nordkapp kommune er en ja-kommune, i alle fall når det kommer til skjenkebevillinger. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet fulgte for en gang skyld sin egen avtale, og innvilget alle søknadene i torsdagens øldebatt.

Jeg har vært forbannet fordi de tre partiene ikke liberaliserte de alkoholpolitiske retningslinjene da den saken ble behandlet i kommunestyret i desember 2007. Jeg antok at kommunestyret ikke ville innvilge søknader fordi retningslinjene ikke ble endret. Jeg tok heldigvis feil. Det ble innvilget søknader som strider mot retningslinjene. Det gjelder søknadene fra Corner og Nordkapphallen om uteservering. Høyre skal riktignok unnskyldes. Partiet prøvde å endre tiden for skjenking ute da retningslinjene ble behandlet i kommunestyret i desember. Høyre fikk ikke Arbeiderpartiet med på en liberalisering. Dermed ble de alkoholpolitiske retningslinjene slik de har vært de fire siste årene.

Til tross for retningslinjene vedtok kommunestyret i dag å innvilge søknader om uteservering til klokken 02:00. Det er bra, det er gledelig. Dagens vedtak strider mot retningslinjene. Politikerne staket altså ut en kurs i desember, og en ny kurs i dag. Det må være mulig å tenke fremover i noen måneder når en sak behandles. Det klarer ikke kommunestyret i Nordkapp. Heldigvis ble det et lykkelig utfall, men jeg mener fortsatt at retningslinjene bør endres slik at politikken er i tråd med det lokale rammeverket. Hvis ikke blir de alkoholpolitiske retningslinjene fullstendig meningsløse!

Oppsiktsvekkende: Høyre og FrP fremmet forslag!

Hurra, Høyre og Fremskrittspartiet brukte budsjettsaken i dagens kommunestyremøte til å fremme utredningsforslag. Forslagene var tannløse, uten mye politikk, men partiene fikk vist at det er liv i partigruppene. Hurra, hurra, hurra.

Rådmannen ble bedt om å utrede følgende:
-Nedleggelse av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester og avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
-Samkjøring mellom Teknisk sektor og Nordkapp menighet når det gjelder Kirkegårdsarbeider.
-Hvor mange kan gå av på AFP-ordningen ved fylte 62 år i år 2008 og år 2009?

Jeg håper Høyre og Fremskrittspartiet synes det var artig å fremme forslag og at det frister til gjentakelse. Å fremme forslag som er i tråd med kontrakten som et parti har inngått med velgerne, er en viktig del av jobben til politikerne. Jeg vil ha mange flere forslag, gjerne forslag som er forankret i partienes prinsipprogram. Forslagene bør fremmes i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret. For så vidt er det bemerkelsesverdig at ordføreren (og andre ordførere i noen andre kommuner) må innkalle eksterne konsulenter som må holde foredrag for kommunestyret om økonomiprosesser. I gamle dager var dette en del av folkevalgtopplæringen som var i Fremskrittspartiet. Jeg vil anta at partiets fokus på dette er like høyt i dag som det var på 90-tallet. Fremskrittspartiet er ikke unike i sin skolering.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittspartiet fikk forresten enstemmig tilslutning for sine forslag.

VamPus følger tradisjonen

31 prosent av befolkningen sier det er vanlig å bli invitert i selskaper uten alkohol. Alkoholfrie selskap er minst utbredt blant Høyre-velgere og folk som bor i Oslo.

Vanligvis er det lett å skjelle ut den typiske høyrevelgeren for å være grå og kjedelig, men at de kan feste har Blå Kors bekreftet gjennom sin 2008-undersøkelse. Alkoholfrie selskap er nesten et fremmedord for den typiske Høyre-velgeren. Heldigvis for det!

Vi som kjenner VamPus og Marita Melsbø Nilsen, lederen i Nordkapp Høyre, har visst om alkoholvanene til høyrefolk ganske lenge. Marita, sist sett: Over et glass vin!

onsdag 14. mai 2008

Solheim sendte postkort til Kristina


Rødgrønne politikere har lite å bruke tiden til. Nå har miljø- og utviklingsmister Erik Solheim har sendt postkort til ordførerne i Norge. Også Kristina Hansen mottok et postkort fra statsråden.

Solheim ber ordføreren og kommunen om å ha spesiell oppmerksomhet mot den arten som han har valgt ut. 960 dager etter at kortet mottas, altså innen 2010, skal Norge ha klart å stanse tapet av naturens mangfold.

Nordkapp-ordføreren blir bedt om å ha oppmerksomhet mot Purpurkarse. Den finnes visstnok bare på Duksfjellet i Nordkapp og vokser på kalkgrus. Den trues av overbeite av rein, tråkk og på sikt kanskje også av klimaendringer. Planten er regnet som "sårbar" og er fredet.

Hadde jeg vært ordfører i Nordkapp ville jeg sendt et kort tilbake til statsråden med følgende beskjed: Sorry Solheim, dette har ikke jeg tid til. Jeg skal få orden på blant annet kommuneøkonomien.

Hvis jeg kjenner Kristina Hansen rett vil hun uoffisielt ikke bry seg om kortet, men i offisielle sammenhenger skryte av hvor dyktig Nordkapp kommune er til å ta vare på truede arter.

Mer om postkortene til kommunene i Finnmark hos Direktoratet for naturforvaltning.

tirsdag 13. mai 2008

Øldebatt!

Torsdag 15. mai er det øldebatt i kommunestyret. Jeg er misfornøyd med at kommunestyret ikke liberaliserte de alkoholpolitiske retningslinjene fordi kommunen har fått inn søknader som går utover retningslinjene som er vedtatt. Jeg skal likevel innrømme at torsdagens debatt blir mye roligere enn debattene vi hadde på 90-tallet. Da var det liv i kommunestyret, under de såkalte øldebattene.

På 90-tallet var jeg på den ene siden. Jeg ville innvilge alle søknadene, og så ikke et eneste problem. Mine motpoler var Bjørn Atle Hansen og Eli Skille. De mente at lengre skjenketider ville medføre større konsum. Litt etter litt ble politikken liberalisert, til Hansens og Skilles store fortvilelse. Etter hvert ble politikken slik den er i dag, med skjenking til klokken 02:00. Det medfører ingen problem, verken i forhold til bråk i byen eller konsum.

Jeg liker å ha rett i min argumentasjon!

Kuppet

Det er ikke ofte jeg mister verv sånn på direktesendt radio, men i dag føltes det sånn da Ole Dyrstad og Odd Johnsen mente at nestleder Solvik var ”for” aktiv i styret til fotballgruppa.

Artig at jobben blir lagt merke til, artig å få litt ros.

torsdag 8. mai 2008

Sparer røykerne staten for penger?

Det spørsmålet stiller liberalisten Jan Arild Snoen i Minerva. Utgangspunktet er forskning fra Nederland. Liberaleren omtalte den nederlandske rapporten i artikkelen De usunne subsidierer de sunne. Når politikerne krever høye avgifter på det som omtales som usunt, kan det bety at usunne personer subsidierer sunne personer. Det kalles sosialdemokrati, men rettferdig er det ikke.

onsdag 7. mai 2008

Politikeropplæring!

Politikerne i Nordkapp må få opplæring. Det bør skje rimelig raskt. Alle bør gå igjennom opplæringen, også de som har vært med i mange år.

Som medlem av Høyre har jeg selvfølgelig god kontakt med Høyre- og FrP-politikerne. Jeg snakker mye politikk med politikere fra disse to partiene. Mest fordi jeg kjenner partiprogrammene svært godt. Først og fremst gjennom skolering, men også gjennom jobben i Liberaleren. Det var jeg som laget Høyres program ved kommunevalgene i 1999 og i 2003. De mest prinsipielle programmene som Høyres kandidater har gått til valg på i Nordkapp. Jeg var også formann i Nordkapp Fremskrittsparti i 1992, da ble Nordkapp FrP kåret som et av landets beste/mest aktive lokallag.

Denne valgperiode er godt i gang. Når 2008 er over, vil kommunestyret ha vedtatt to kommunebudsjett. Fortsatt har det ikke vært politikeropplæring. Hadde kommunen hatt politikere med stor kompetanse ville jeg ikke vært bekymret, men det er ikke tilfellet. Mange av medlemmene i kommunestyret og en del av medlemmene i formannskapet og avdelingsstyrene har ikke peiling på den politiske prosessen og den politiske rollen. Kunnskapen om blant annet kommuneloven er minimal.

Jeg har de siste dagene mottatt henvendelser på at møtelederen nekter å ta imot forslag. Jeg kan forstå det hvis det er forslag som skal realitetsbehandles, altså avgjøres der og da, uten at saken står på sakslisten. Jeg har ingen forståelse for at møtelederen nekter å votere over utredningsforslag i forbindelse med for eksempel budsjettsaker som er oppført på sakslisten. Å foreslå utredninger betyr at saken ikke skal realitetsbehandles der og da, men at saken kommer tilbake til politikerne etter at administrasjonen har gjort forberedelser. Hvis administrasjonen skal jobbe videre med en slik sak, må et flertall i for eksempel kommunestyret stemme for forslaget der forslagsstilleren ber om en spesiell utredning.

Høyre og Fremskrittspartiet har fortsatt ikke fremmet mange av de forslagene som et medlemsmøte vedtok. Ifølge rapporter jeg får er det fordi møtelederen nekter voteringer. Hvis det er sant, er det galskap. I en budsjettsak finnes det ingen muligheter for organets leder til å nekte å votere over utredningene som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at kommunens administrasjon skal utføre. Det er forresten gode forslag som vil gi oss en bedre kommune.

Jeg er sannsynligvis den personen i Nordkapp som har fremmet flest forslag i kommunale organ. Vi snakker om mange hundre forslag siden jeg ble valgt inn i kommunestyret i 1991. Jeg har kun en eneste gang opplevd at møtelederen nektet votering over et forslag jeg fremmet. Da var Ulf Syversen møteleder. Jeg tok kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, og fylkesmannsembetet ga meg rett. Så lenge forslaget ikke skulle realitetsbehandles, hadde ikke møtelederen rett til å avvise votering.

Husk politikerne driver med politikk, altså å fordele knappe gode og byrder. Det betyr forskjellige meninger. De som er uenig i et forslag bør stemme imot istedenfor å hindre at demokratiet får gå sin gang.

Jeg skrøt over at jeg har fremmet mange hundre forslag. Jeg må minne om at alle forslagene har ikke vært like gode, men jeg angrer ikke. Formålet har vært en enklere, billigere og mer oversiktig kommune der borgerne får flere valgmuligheter.

Bjørn Atle får skryt

En gammel venn, en god administrator, en elendig politiker får skryt av politikerne i Alta kommune. Bjørn Atle Hansen fortjener dagens flotte omtale i Altaposten.

Det er faktisk artig å oppleve at politikere skryter av administrasjonen. Det er dessverre enklest å slenge negative bemerkninger, istedenfor å gripe fatt i det som er positivt. Husk, rådmannens stab er politikernes beste venner!

tirsdag 6. mai 2008

Organiseringen – det var på tide!

Nordkapp Filmfestival skal se på organiseringen. Det var jaggu meg på tide. Høyres Lars Helge Jensen og Bjørn Magne Solvik har maset og maset om denne saken uten at noe har skjedd. Jensen har brukt formannskapet, mens Solvik har brukt avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.

Det har kommet mange beskjeder på hvorfor Nordkapp Filmfestival ikke er en egen stiftelse, et eget selskap eller en egen organisasjon. Ofte har argumentene vært at når filmfestivalen ligger under kinoen, er det enklere å få tilskudd. Høyre har ikke vært imot en filmfestival, men organiseringen må være riktig slik at festivalen ikke har sugerør nede i kommunekassen og dermed betydelige konkurransefortrinn sammenlignet med andre. Hvis jeg hadde prøvd å starte opp en konkurrerende filmfestival, ville festivalen vært konkurs relativt raskt. Jeg ville slitt med å konkurrere med dagens Nordkapp Filmfestival fordi denne gjengen har veldige gunstige avtaler med Nordkapp kommune. I fjor, ifølge virksomhetsplanen til kultursektoren, var administrasjonens oppgaver å jobbe for filmfestivalen før og mens festivalen pågikk. Ingen private bedrifter eller organisasjoner har lignende avtaler med Nordkapp kommune.

Takk til de som jobber med Nordkapp Filmfestival. De gjør en fantastisk jobb, men det er viktig å lage et klart skille mellom filmfestivalen og Nordkapp kommune.

At Nordkapp kommune har blitt eier av en filmfestival uten at politikerne har vedtatt dette, gidder jeg ikke en gang å kommentere.

Det går litt sent i kommunen

Nordkapp kommune er sjeldent på forskudd med viktige saker. Jeg vet egentlig ikke hvorfor det er slik, men det irriterer meg kraftig. Jeg mener det er lett å løse problemet, men noen må ta ansvar, noen må gripe fatt i sakene slik at kommunen slipper å være på etterskudd i viktige prosesser.

I kommunestyremøtet den 15. mai skal kommunestyret behandle ”budsjett- og økonomiplanprosess – nytt årshjul” som saken heter i sakspapirene. Det er en god og viktig sak, men hvorfor behandle årshjulet i mai? Vi har tross alt snart gjort ferdig halve 2008, og budsjettprosessen for 2009 bør være i gang. Det slurves med viktige prosesser i Nordkapp kommune.

I forrige periode representerte jeg Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. I fjor vår behandlet vi virksomhetsplanen for sektoren, etter at nesten halve året var gått. Å lage en helårsplan for ett halvt år er meningsløst. Jeg fremmet selvfølgelig forslag om at virksomhetsplanen for 2008 skal vedtas i månedsskiftet januar/februar, men forslaget ble ikke vedtatt. Jeg vet ikke hvorfor det ble nedstemt, men spesielt smart var det ikke av det som da var mine politiske konkurrenter i avdelingsstyret.

mandag 5. mai 2008

Ny vår for bokliberalistene?

I dag har jeg mimret. Jeg har lest Jan Arild Snoens artikkel i Liberaleren.

søndag 4. mai 2008

Slutt for direktevalg av ordfører?

Direktevalg av ordfører har naturlig nok ikke ført til økt valgdeltakelse. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å avvikle forsøksordningen. Liberaleren har mer om saken.

Det var debatt om ordningen i Nordkapp foran fjorårets valg. Kommunestyret ville innføre ordningen. En elendig søknad ble sendt til Kommunal- og regionaldepartementet som naturlig nok avslo søknaden.

Jeg var imot direktevalg av ordfører i Nordkapp. I Nordkapp kunne det betydd en blodrød ordfører, nemlig Tore Fosse, mens Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har flertall i kommunestyret. Det ville vært vanskelig for Fosse å forsvare politikken med basis i blå ideologi.

Avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet strider mot mye av det SV jobber for i Nordkapp. Tore Fosse ville fått et betydelig problem hvis han var ordfører, og den såkalte opposisjonen fulgte avtalen under hans regi. Nå kan hevdes at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville fulgt avtalen i opposisjon. Det er et godt poeng ettersom avtalen ikke blir fulgt i posisjon, men det er en litt annen debatt.

lørdag 3. mai 2008

Tog for ny politikk!

Hadde jeg vært i Oslo i dag, ville jeg gått i tog sammen med Liberalerens Per Aage Pleym Christensen.

Arbeid for en ny narkotikapolitikk er ikke god høyrepolitikk, ettersom partiet har nulltoleranse for narkotika. De argumentene Høyre bruker for å liberalisere alkoholpolitikken, kan brukes på narkotikaområdet med minst like stor kraft.

fredag 2. mai 2008

Publikumsmagnet?

Honningsvåg Musikkforening i Skarsvåg, onsdag 30. april 2008. Bildet (trykk på lenken) er hentet fra Finnmark Dagblad.

Jeg regner med at suksessen blir omtalt på Musikkshowet 29. og 30. desember?

Gratulere med dagen alle sammen!

Repvåg Kraftlag fyller 60 år i dag. Selskapet ble stiftet 2. mai 1948. Ifølge et foredrag Oddbjørn Samuelsen holdt i Havøysund, var det personer til stede på stiftelsesmøtet både fra lokalmiljøet og nabokommuner.

Jeg er for å privatisere offentlige selskap, også Repvåg Kraftlag AL. Mitt standpunkt er tatt på grunn av politisk overbevisning. Som kjent er liberalister for en sterkt begrenset statsmakt, der virksomheten er begrenset til statlige kjerneoppgaver. Næringsvirksomhet og subsidier er ikke blant disse oppgavene.

Når staten både gir lover og pålegger skatter, som begge deler bidrar til å regulere markedet, er det uheldig at staten også er aktør gjennom eierskap. Egenfavorisering vil føre til skjeve konkurransebetingelser mellom offentlige og privateide bedrifter.

Selv om jeg i prinsippet ønsker full privatisering av Repvåg Kraftlag, er jeg usikker på om det er klokt i dagens situasjon. Jeg mener vi akkurat nå har mange svake politikere i kommunen, og et salg av Repvåg Kraftlag vil gi mye penger i kommunekassen som politikerne med stor sannsynlighet kommer til å rote bort gjennom å gjøre driften av kommunen dyrere enn det den allerede er.

torsdag 1. mai 2008

Full rulle for Nordkappfestivalen, eller?


Er du en av dem som er skuffet over Nordkappfestivalen? Da skal du få vite grunnen til at den ikke er spesielt bra i denne bloggposten.

Mandag 5. mai klokken 17:00 er det idédugnad om årets Nordkappfestival. Årets festival arrangeres i perioden 14. til 22. juni. Det er kun litt over 1 måned igjen til festivalen, og på mandag arrangeres en idédugnad om årets arrangement. Å planlegge en festival på 1 måned er vanskelig, spesielt hvis festivalen skal bli god. Hadde Midnattsrocken vært drevet på denne måten, ville det ikke vært en rockefestival i Lakselv.

Høyre har foreslått at festivalen skal ut til private aktører, enten gjennom konkurranseutsetting eller privatisering. I noen få år valgte kommunen å støtte Høyre, men festivalen er i dag tilbake på kommunale hender. Jeg mener det beste er full privatisering. Dersom ingen tar på seg arrangementet, betyr det nedleggelse. Hvorfor skal kommunen drive med en festival som få vil ha?

Har slettet Kristina Hansen


I dag har jeg slettet Ordførerens hjørne fra favorittlisten min. Jeg gidder ikke å ha en nettside i browseren min som er helt død. Det er omtrent seks måneder siden hun ble valgt til ordfører i kommunestyret. På denne tiden har hun ikke skrevet et eneste ord på Ordførerens hjørne. Mitt råd til Nordkapp kommune er at de følger mitt eksempel. Fjern Ordførerens hjørne fra kommunens nettsted. Denne delen av hjemmesidene er mer til irritasjon enn glede.

Tro om Kristina Hansen kommer til å være ordfører i en hel periode uten å benytte Ordførerens hjørne?

(Foto: http://www.radionordkapp.no/)

Internasjonal solidaritet!

Fagbevegelsen og partiene på venstresiden har i dag brukt dagen til å tale om internasjonal solidaritet. Til og med jeg er enig i stikkordet solidaritet, men politikerne på Stortinget er ikke spesielt solidariske. Norge og mange andre land gir betydelig med økonomisk utviklingshjelp, men vi legger hindringer i veien slik at landene i den 3. verden ikke får solgt sine varer i vårt marked. En mindre proteksjonistisk politikk vil være utviklingshjelp i praksis. Dessverre har politikerne vært opptatt av å skjerme norske produsenter mot konkurranse. Derfor er Norge i sammen med mange andre land svært proteksjonistiske. Å være proteksjonistisk er det samme som å være usolidarisk. Et fritt marked vil hjelpe mange av de fattigste i verden!

Å feire 1. mai, å tale om solidaritet er dobbeltmoral når de som hever fanene høyt ikke ønsker frihandel på tvers av landegrensene.

For øvrig må jeg sende en hilsen til min kompis Ole Håvard Olsen, leder i Nordkapp Arbeiderparti. Han skal få terningkast seks for innsatsen med 1. mai arrangementet i Honningsvåg, men kun 1 på terningen for innholdet i store deler av budskapet som ble presentert.