tirsdag 27. november 2007

Roger, det er en plikt

Roger Hansen, den sosialdemokratiske, ganske hyggelige kommunestyrerepresentanten i Nordkapp, orienterte i dag kommunestyret om at han er uavhengig representant.

Det er allerede kjent at han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. I Hansens innlegg til kommunestyret la han vekt på at han fortsatt har en rett til å møte i kommunestyret som en uavhengig representant. Jeg vil si det mye sterkere enn Hansen gjorde fra talerstolen. Det er, i henhold til kommuneloven, en plikt å møte i kommunestyret for valgte representanter. Kommunestyret kan riktig nok gi fritak, men fritaksgrunnen skal være ganske god, selv om både Nordkapp og en god del andre kommuner har ført en liberal praksis. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Partiløshet gir ikke uforholdsmessige vanskeligheter, og dermed har den godeste Roger Hansen en plikt til å møte opp på kommunestyremøtene de neste fire årene.

Roger Hansen er forresten velkommen som medlem av Høyre. Er det plass til meg i Høyre, burde det være god plass til en hyggelig skarsvågværing. Roger Hansen vil dessverre ikke være alene som sosialdemokrat i Høyre.

Ingen kommentarer: