torsdag 22. november 2007

Svømmetilbudet i Nordkapp

Jeg skal komme med et råtips. Nordkapp har fortsatt en svømmehall som er åpen i 2008.

Rådmannen har i sin tilpasningsliste foreslått å legge ned flere svømmehaller.

Jeg gjetter, men baserer gjetningen på de politiske løftene som Arbeiderpartiet og Høyre har gitt ved valg siden midten av 90-tallet. I valgkampene har disse to partiene hintet om ny svømmehall i Nordkapp, om alt fra bygging til å prosjektere en ny hall. Slike løfter bør faktisk forplikte, uten at jeg skal røpe om jeg synes ideen er god eller dårlig. Med så sterke signal, vil det være galskap om Nordkapp plutselig skulle være uten et svømmetilbud. Det vil ikke bare være å lure velgerne. Det vil være på kanten til ren svindel.

Jeg skjønner frustrasjonen til svømmemiljøet. Nordkapp Idrettsråd har vært mild i sin uttalelse. Sannsynligvis fordi idretten forventer at politikerne mener litt av det som har blitt sagt i valgkampene. Løftene om ny svømmehall har ikke vært spesielt troverdig, men med slike løfter må de folkevalgte klare å holde åpen en av de som allerede er i drift. I Høyre står svømmehallsaken rimelig sterkt. Derfor er mitt tips at minst en svømmehall vil være åpen etter årsskiftet. At svømmeopplæringen også er lovpålagt i grunnskolen, styrker min antagelse.

Hvis Nordkapp blir uten en svømmehall neste år, er det ikke på grunn av budsjettvedtaket i desember. En eventuell stenging kommer av at dagens haller ikke tilfredsstiller kravene, og kommunen blir pålagt å stenge hallene. Lite trolig ettersom kommunen har en hånd på rattet som kontrollmyndighet.

Ingen kommentarer: