lørdag 6. oktober 2007

Kvalmende Michael Moore

Fredag var det norsk premiere på Michael Moore sin film om helsevesenet i USA. Filmen, som heter Sicko, var åpningsfilmen på Nordkapp Filmfestival 13. september i år.

Tore Fosse, Kristina Hansen, Raymond Elde og andre sosialister og sosialdemokrater har i offisielle og uoffisielle anledninger brukt filmen som skrekkeksempel på det amerikanske samfunnet, akkurat som om Michael Moore skulle være guds gave til menneskeheten. Hans forrige ”mesterverk” Fahrenheit 9/11 er full av feil og manipulasjoner.

Jan Arild Snoen har laget artikkelen Guide til amerikansk helsevesen i forbindelse med premieren på Moore sin film. Den artikkelen bør sosialister og sosialdemokrater lese, i alle fall hvis de skal innta propagandaen til Michael Moore.

Film kan brukes som politisk propaganda, noe Nordkapp Filmfestival har benytter seg av. Det er problematisk ettersom filmfestivalen er skattefinansiert eller går hånd i hånd med Nordkapp kommune. Jeg må som skattebetaler betale for en festival som ønsker å rive ned en politisk retning jeg i utgangspunktet støtter. Større personlig ansvar for egen helse er et humant standpunkt jeg er stolt av å inneha.

La meg for sikkerhetens skyld minne om at jeg er mye mer radikal på dette området enn det Høyre og Fremskrittspartiet er. Disse to partiene ønsker et skattefinansiert helsevesen, og skiller seg ikke spesielt ut fra verken Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som i dag styrer den norske politikken gjennom regjeringsarbeidet og vedtakene i Stortinget.

Ingen kommentarer: