tirsdag 4. desember 2007

Høyre driver høyrepolitikk?

Høyre driver høyrepolitikk. Jeg får det nesten til å låte som en nyhet, men det er egentlig ikke meningen. Det har skjedd før, selv om det skjer litt for sjeldent. Jeg bør egentlig vite hva jeg snakker om, ettersom jeg har ledet programarbeidet i Nordkapp Høyre to perioder på rad før dagens kommunestyregruppe inntok rådhussalen.

På mandag var det budsjettmøte i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg var dessverre ikke en flue på veggen, men jeg vil anta at Høyres representant, Marita Melsbø Nilsen, fokuserte på gode Høyre-saker. Jeg vil anta at hun prøvde å sette grenser for politikk, prøvde å definere hva kommunen skal drive på med og hva som er oppgaver for private aktører. Jeg vil anta at hun sa nei til noen tiltak, for å spare penger. Det å spare penger eller kutte i driften er viktig. Hvis ikke kommer Nordkapp kommune på ROBEK-listen. Jeg vil anta at hun ønsket å omorganisere, gjøre ting enklere og billigere for å spare penger. Jeg antar også at hun fokuserte på kommunens viktigste oppgave, nemlig skole. Kjenner jeg forholdene rett, tipper jeg at hun la frem kutt på mellom 2 og 3 millioner kroner. Det høres ikke så mye ut, men det er nesten 3 millioner mer enn hva som sannsynligvis kom av forslag fra de andre partiene.

Jeg antar at SV ikke ønsket et eneste kutt i sektoren. Det er direkte uansvarlig, enkelt og greit. Arbeiderpartiet er heller ikke tilhengere av omorganisering, av grensesettinger i politikken. Tone Lise & co hadde sikkert noen få kuttforslag, men forslag som betyr minimalt med innstramninger i driften. Det vil i alle fall være i tråd med det partiet har gjort i dette avdelingsstyret i forrige periode. Det er en av grunnene til Nordkapp kommunes skakkjørte økonomi. Det skal bli spennende å lese møteboken, spennende å se om jeg har rett i spådommen. Har jeg rett, skal Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet få store problem med å innfri egen avtale, noe jeg for så vidt har hatt en mistanke om ganske lenge.
Den som lever får se osv…

Ingen kommentarer: