fredag 26. februar 2010

Siste ord kan være skrevet

Jeg kan ha skrevet de siste ordene på nettstedet Liberaleren. Jeg tar ferie om litt over en time og har orientert redaksjonen om at jeg ikke kommer til å skrive de neste to månedene.

Etter at ferien er over må jeg ta en diskusjon med meg selv. Jeg har mye å gjøre og må trappe ned på enkelte områder. Det kan godt bli ideologi, politikk og Liberaleren jeg nedprioriterer for å få timeplanen til å gå opp fra mai måned.

For øvrig anbefaler jeg mine lesere om å fortsette å lese Liberaleren. Det er en nettavis med fokus på frihet, uten taktiske manøvere. Redaktør Pleym må inntil videre holde hjulene i gang.

Arbeiderpartiet ja

Det er mulig å si mye rart om Arbeiderpartiet og om Nordkapp Arbeiderparti. Uansett hvem som har viktige posisjoner i partiet, har Arbeiderpartiet en oppegående partiorganisasjon sammenlignet med Høyre. Jeg er dritmisunnelig!

På mandag er det årsmøte i Nordkapp Ap, og lokalforeningen følger i stor grad rammene som er vedtatt sentralt, gjerne på landsmøtene. Det kan ikke Nordkapp Høyre skryte av, dessverre.

Det å være medlem av AP i Nordkapp må være et eldorado sammenlignet med medlemskap i Høyre, fordi de røde har en god partistruktur.

torsdag 25. februar 2010

Rekord!

Årsmøtet i Nordkapp idrettsråd varte i 10 minutt. Et godt og effektivt møte!

Fortløpende opptak

Høyre ønsker at det innføres fortløpende opptak til barnehagen. Les saken på Hoyre.no.

Et hint til alle i Nordkapp som i disse dager søker om barnehageopptak.

Gammel nok, men likevel for ung

Som 18-åring er det mulig å bli valgt inn i Nordkapp kommunestyre, men kommunestyrerepresentantene kan i fremtiden være for unge til å kjøpe tobakk.

Statistisk sentralbyrå har publisert Nordmenns røykevaner 2009. Helsedirektoratet liker ikke utviklingen, og ønsker forsterket innsats mot norske røykevaner.

--Vi ser behov for en styrket satsing på tobakksforebygging, og ønsker å begrense tilgangen på røyk og snus for ungdom. Prisøkninger, høyere aldersgrense og mer kontroll med utsalgsstedene er virkemidler som bør vurderes for å redusere tobakksbruken blant unge, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Helsedirektoratet.no.

De som er gamle nok til å sitte i kommunestyret, er utvilsomt i stand til å vurdere fordelene og ulempene tobakksproduktene medfører. Bjørn-Inge Larsen, din formynder!

Gammel nok til å bestemme din hverdag gjennom blant annet kommunebudsjett og skolepolitikk, men for ung til tobakk. Merkelig, ikke sant?

Mads Stian, hold munn

I kveld er det årsmøte i Nordkapp idrettsråd. Styret har i årsmøtesakene innstilling meg som møteleder. Hvis det blir vedtatt av årsmøtet, ønsker jeg å sette årsmøterekord. Møtet skal være over på 12 minutt.

Skal vi klare det, må Mads Stian Hansen, leder av håndballgruppa, prate minimalt. Å få Mads Stian til å prate lite er like vanskelig som å tørrlegge en foss, men jeg ønsker virkelig ny rekord i kveld.

For øvrig har valgkomiteen innstilt meg som leder av idrettsrådet, og det betyr mest sannsynlig at jeg fortsetter i to nye år.

onsdag 24. februar 2010

Vi lever i ditt land, Dagfinn Høybråten

Hva slags land er det vi lever i når et offentlig organ kan lire av seg slikt vås? Det er Dagfinn Høybråten, leder i Kristelig Folkeparti, som stiller spørsmålet på nettstedet Verdidebatt.no.

KrF-lederens utblåsing kom etter at det ble kjent at Lotterinemnda ga avslag til Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand om å holde et lotteri til inntekt for misjonsprosjekter i Afrika og Palestina. De norske lotterimyndighetene mener misjonering og misjonsarbeid ikke anses som humanitær virksomhet. Dermed er det ikke grunnlag for å gi lotteritillatelse, altså tillatelser som Kristelig Folkeparti, gjennom lotterilovgivningen, mener staten skal regulere rimelig strengt.

Dagfinn Høybråten, du får nå smake din egen medisin. Norge er ikke et fritt land, og Kristelig Folkeparti har i stor grad vært med på vedtak som reduserer friheten for næringslivet, for frivilligheten og for alle borgerne.

Inkonsekvente politikere er det verste som finnes.

tirsdag 23. februar 2010

Foreslår ny spillpolitikk – en sak i fotballgruppas styre

I kveldens styremøte i fotballgruppa skal vi diskutere spillpolitikk, en sak som skal opp på forbundstinget i mars måned.

Jeg legger frem følgende forslag i styremøtet:
Bjørn Magne Solvik foreslår:
Fotballgruppas delegat på forbundstinget skal støtte forslag om en ny spillpolitikk med konkurranse i markedet.

I dag er det over 300 000 nordmenn som spiller på internett, og pengene går rett ut av landet uten at idretten eller kulturaktører nyter godt av tilskudd fra aktørene.

Fotballgruppa mener det er to grunner til at Norges Fotballforbund bør ta initiativ til å endre norsk spillpolitikk. Hovedgrunnen er at det går mye penger ut til spillaktører i utlandet som ikke gir noe til frivilligheten i Norge. Den andre grunnen er at Norsk Tipping trenger konkurranse. Norsk Tipping bruker nesten like mye på egen virksomhet som de gir til norsk idrett i løpet av ett år, og det indikerer at selskapet har behov for konkurranse fra andre aktører som bør få konsesjon for virksomhet på det norske markedet.

Kun Venstre og Fremskrittspartiet støtter klart og tydelig en slik linje blant stortingspartiene.

Vinterens viktigste lotteri

Flere hjemmefester!

Det blir konsumert mindre alkohol hos aktører som har skjenkebevilling. Flere drikker hjemme, ifølge BT.no.

Verre vil det bli, ettersom politikerne strammer inn skjenkepolitikken. Mer alkohol på private fester betyr mer fyll og flere ulemper for et politisk system som prøver å begrense borgernes muligheter til å innta alkohol.

Konsumet av øl på barer og restauranter gikk ned med 7 prosent i fjor, ifølge tall BT.no har innhentet. Salget av brennevin hos aktørene i utelivsbransjen, ble redusert med 5,6 prosent og vinsalget gikk ned 11,4 prosent. Det ga økt salg for Vinmonopolet og dermed et større totalforbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Med dagens erfaringer er det helt uforståelig at politiet ønsker skjenkestopp klokken 01:00. Det er like meningsløst at regjeringen ønsker stopp klokken 02:00.

En bitteliten del av alkoholholdige drikkevarer blir konsumert hos aktører med skjenkebevilling. De som ønsker mindre fyll og færre problem tilknyttet alkohol, bør jobbe for å øke omsetningen hos utelivsbransjen. Det blir ikke en økning i bransjen gjennom å redusere skjenketidene.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

lørdag 20. februar 2010

Hovedstyret bør gripe inn i revygruppa

Jeg har de siste dagene hørt merkelige historier om valgkomiteens arbeid i revygruppa. Valgkomiteen jobber med å bytte ut kandidater som ikke er på valg i år. Hvis HT & IF hadde vært et politisk parti i en større by, ville revygruppa fått førstesiden i VG på grunn av amatører i valgkomiteen.

Valgkomiteen kan ikke og skal ikke fremme forslag på motkandidater på personer som ikke er på valg. Hvis de som ikke er på valg velger å beholde vervene, altså ikke trekker seg frivillig, forblir de i posisjonene til de er på valg. Dermed basta!

HT & IF er en idrettsorganisasjon, selv om revygruppa ikke er en del av norsk idrett. Det gjør organiseringen av foreningen jeg er medlem av, litt spesiell. Valgte personer i idrettsbevegelsen kan miste valgte verv ved dom i idrettens organer, for eksempel doping, underslag osv. Ingen slike episoder er under opprulling i revygruppa.

HT & IF som forening kan nok også ekskludere medlemmer og da mister personene retten til å ha verv i foreningen. Men jeg vet ikke om noen slike episoder og dermed kan jeg ikke vise til tidligere praksis.

Jeg håper hovedstyret griper inn i valgkomiteens arbeid i revygruppa. HT & IF består av personer som helt frivillig engasjerer seg i arbeid for Nordkapp-samfunnet. Alle fortjener forutsigbare spilleregler og respekt.

For øvrig tror jeg tiden er inne for et formelt møte i valgkomiteen. Valgkomiteens leder har ansvaret med å innkalle til møte.

Forbruk: Kr 562 kroner

Styret i Nordkapp idrettsråd holder på med forberedelsene til årsmøtet som er på torsdag. Regnskapet for det siste året viser en utgiftsside på kr 562 kroner. Det er effektivitet i praksis.

Lave utgifter betyr et minimalt behov for inntekter. Derfor betaler ikke medlemmene kontingent. Hadde offentlig sektor hatt samme filosofi, ville skattenivået i Norge vært betydelig lavere.

*Stolt*

Nordkapp idrettsråd har behandlet 22 saker i 2009. Saksområdene:

• Fordeling av lokale aktivitetsmidler til Idrettslag.
• Idretts- og anleggsplanen.
• Kulturmidler.
• Høstsamling for idrettsrådene.
• Anleggspolitisk handlingsplan.

fredag 19. februar 2010

Kauringer!

Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse ble vedtatt i statsråd dag. Regjeringen består av mange kauringer!

Kauringer er et ord fra Finnmark. Det er vanskelig å oversette ordet, men kauringer kan bety idioter.

Forskriften, som ble vedtatt i dag, innebærer at banker og betalingsinstitusjoner får forbud mot å formidle betaling fra Norge til utenlandske pengespilloperatører.

--Forskriften er et viktig tiltak for å begrense omfange av ulovlige og avhengighetsskapende pengespill i Norge, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

En gammel sak
Det har vært kjent lenge at regjeringen ønsket et forbud. Det var Trond Giske som i sin tid lanserte ideen i et innslag på Kveldsnytt i NRK1.

Det som gjør denne saken håpløs, er at det finnes metoder for betalingsformidling via internett som omgår forskriften. I tillegg vil det bli utviklet nye løsninger. Det blir spill på internett for norske borgere også i fremtiden. Hvorfor vedta en forskrift som ikke vil fungere?

Hans Martin Nakkin, leder av Betsson Norge, har tidligere fortalt Liberaleren at store selskap i USA økte omsetningen etter at politikerne vedtok ordninger som kan sammenlignes med den som nå blir innført i Norge. Kauringer!

torsdag 18. februar 2010

Folketallet

Folketallet i Nordkapp og de andre kommunene i Finnmark. I Nordkapp blir vi dessverre færre og færre, selv om tilbakegangen ikke har vært så stor de siste månedene.

Hvorfor er folketallet viktig?
Det er vanskelig å forklare på en enkel måte hvorfor folketallet er viktig for kommunene. Det er folketallet som i stor grad avgjør det statlige bidraget til kommunesektoren.

For meg er det viktig å påpeke at vi ikke tåler å bli så mange færre før mye ramler sammen i lokalsamfunnet. Vi er avhengige av x-antall innbyggere for å bevare et variert næringsliv og et variert kulturliv. Få innbyggere betyr få kunder i butikkene, få personer til å ta på seg tillitsverv, få personer som går på konserter osv. Alle aktørene i privat sektor er avhengig av at noen etterspør tilbud, og reduksjon i folketallet betyr i stor grad redusert etterspørsel.

Debatt i Radio Nordkapp

Det er debatt i Radio Nordkapp i ettermiddag. Temaet er rimelig bredt, men det er spennende at han Raymond inviterer politikere og næringslivs- og kulturpersonligheter til debatt om Nordkapp.

Det er altfor få debatter i Nordkapp der meninger brytes. Debatter og uenigheter skal gi fremskritt, og passive borgere (politikere) kan være årsaken til noen dårlige år for kommunen og lokalsamfunnet. En grå sosialdemokratisk masse har i alle fall ikke vært en suksess!

Hør ettermiddagens debatt i Radio Nordkapp. Jeg gleder meg!

onsdag 17. februar 2010

Nytt kommunestyremøte

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, har innkalt til kommunestyremøte.

Sakslisten:
-Protokoll
-Referatsaker
-Seniorpolitikk i Nordkapp kommune
-Nærværsprosjektet – Evaluering 2008 – 2009 og handlingsplan 2010 – 2011.
-Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Nordkapp kommune.
-KOM I FOKUS Finnmark – et kulturutviklingsprosjekt.
-Full barnehagedekning? Status og utvikling.
-Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Sakene er lagt ut på nettstedet til Nordkapp kommune. For politikere som liker ideologi, er det faktisk et spennende sakskart.

Bloggplakat

Det kan komme en bloggplakat som skal være veiledende for bloggere. Jeg, eller vi, kommer ikke til å følge en bloggplakat som retningslinjer for bloggingen.

tirsdag 16. februar 2010

Organisasjonen Tobakksfritt- en sovende bjørn

Tobakksfritt har ikke fulgt godt nok med dersom organisasjonen mener det har skjedd lite med tobakkspolitikken den siste tiden.

Fra 1. januar måtte utsalgsstedene skjule tobakksvarene, en sak Liberaleren har omtalt flere ganger. Reguleringen innskrenket eiendomsrettighetene og ga mange aktører i næringslivet betydelige kostnader.

Nå ønsker organisasjonen Tobakksfritt endringer av tobakkspolitikken med redusert tilgjengelighet og økt aldersgrense. Aftenposten.no har omtale av forslagene fra “fanatikerne”.

Gjengen i Tobakksfritt fortjener en betegnelse; formyndere!

mandag 15. februar 2010

Tilbud om forpliktende forhold

Jeg får mange, mange merkelige e-poster i form av brev og i form av spam. I mange brev blir jeg skjelt ut av politiske motstandere. Det er ikke så ofte jeg får tilbud om forpliktende forhold.

Dette brevet kom i dag:
Dette brevet fra direktoratet til bekjente "Kvinner og menn."
Jeg gir informasjon om deg selv og byraet a sende et brev til deg i Norge.
Jeg far visum til Norge og vil komme til landet ditt.Jeg fortelle deg om meg selv: Jeg heter Ekaterina.
Min fodselsdato 15/05/1982. Jeg har svart har og oyne Carie. Min hoyde er 172 cm. Min vekt 64 kg.
Jeg soker mann for alvorlige forhold og onsker a skape en sterk familie.
Hvis du er en serios mann og du ikke har en kone og klar til a skape en familie, svar meg dette brevet vil jeg bli glad for a ha en dialog med dere.
Jeg er snill og veldig glad kvinne. Jeg er 27 ar gammel og jeg er klar for et seriost forhold og se etter en mann.
Jeg er veldig trygg kvinne og soker alltid sitt eget formal, jeg har en sterk karakter.
Jeg fortelle om meg selv i detalj i min neste Pismo og sende deg bilde av meg hvis du svarer meg.
Fortell om deg selv, send meg ditt bilde! I hvilken by du bor?
Er du klar for a mote en kvinne fra Russland til et seriost forhold?

Skriv til meg svar pa min e-post (e-mail): (fjernet e-postadressen)

Hvis du ikke spille i kampen, men onsker a skape seriose forhold skrive til meg nodvendigvis!
Jeg venter svar pa, sender jeg dere bilde av meg i min neste brev.
Ekaterina fra Russland.

Jeg svarer ikke, og skulle jeg svart hadde jeg takket pent og pyntelig nei. Det er grenser også for meg.

Å være singel er veldig greit. Det gir mye, mye frihet og friheten har jeg ikke tenkt å oppgi. Flere burde prøve det samme.

For øvrig er spam, en slik e-post som du nettopp har lest, ikke forenlig med liberalisme. Bent Johan skriver litt om det, på en gammel artikkel på Liberaleren.

lørdag 13. februar 2010

Forslag om å oppheve spillemonopolet

Jeg kommer til å fremme forslag i fotballgruppas styre om at vår delegat på forbundstinget, Ole Dyrstad, skal støtte forslaget fra Manglerud Star om å oppheve spillemonopolet som Norsk Tipping har.

Jeg misliker statlige monopol, og mener monopolet kun gir negative ringvirkninger. Det er ikke forbundstinget som bestemmer norsk spillpolitikk, men det hadde vært et kraftig signal til regjeringen og Stortinget om fotballfolket sa nei til modellen som Trond Giske forsvarer for enhver pris.

fredag 12. februar 2010

Ny skobutikk i Honningsvåg

Janne Mathisen skriver følgende melding på Facebook.com:
hallo alle sammen!!! spre d glade budskap.....høsten 2010 åpner vi ny skobutikk å frisør i de gamle lokalene til lilli chicago...å navnet vil bli "fra topp til tå" hipp hipp hurra:-)))))

Det skjer for tiden mye spennende i privat sektor i Nordkapp!

Lynkjappe SV

Torsdag kveld var det årsmøte i Nordkapp SV. I går ble det kjent at fungerende politimester ønsker å fjerne en stilling i Nordkapp. SV reagerte raskt, og årsmøtet krever at den ledige politibetjentstillingen i Honningsvåg blir besatt.

Godt jobbet SV, og tilsvarende dårlig av Høyre og FrP som er de såkalte lov og orden-partiene.

torsdag 11. februar 2010

Nordkapp-personer bruker penger på spilleautomater

Selv om politikerne ga Norsk Tipping monopol og vedtok såkalt ”snille automater”, er det fortsatt en del personer i Honningsvåg som bruker penger på spilleautomater. Jeg møtte én av dem i dag, på vegne av Liberaleren.

Håpløst og bortimot helt umulig

Bjarne Kvadsheim (Sp) synes øl og rusbrus er for synlig i dagligvarebutikkene, og ønsker en tobakksløsning på alkoholholdige drikke.

Aktørene i næringslivet brukte flere hundre millioner kroner, og imøtekom kravet om skjulte tobakksvarer. Nå ønsker Bjarne Kvadsheim en lignende løsning på øl og rusbrus, ifølge Rogalands Avis.

Slike forslag blir latterlige, når en vet at politikerne har et inderlig ønske om mindre byråkrati og færre regler for næringslivet. Det vil være bortimot umulig å gjemme bort alle ølflaskene, og hvis det lar seg gjøre vil tiltaket koste milliarder av kroner for aktørene i næringslivet. Bjarne Kvadsheim, du er håpløs!

Hver butikkeier må få bestemme hvor varene skal være plassert i butikken. Politikerne skal ikke ha rett til å gjøre inngrep i driften, og i alle fall ikke på det som er lovlige produkter.

Hvor skal Rimi , Rema 1000 og Joker i Honningsvåg, plassere ølflaskene dersom Bjarne Kvadsheim får det som han vil?

onsdag 10. februar 2010

Hvorfor er jeg for kommunesammenslåinger?

Det er debatt om kommunesammenslåinger. Mange toppolitikere har de siste månedene fremmet forslag på nye Norges-kart. Kommunesammenslåinger er god Høyre-politikk, fordi det i utgangspunktet betyr bedre bruk av skattefinansierte penger.

Jeg er, som en mer eller mindre god Høyre-mann, for kommunesammenslåinger. Jeg mener det vil gi reduksjon av offentlige utgifter. Jeg fikk sjokk da jeg leste CEPO-notatet om virkningene i Danmark, etter at kommunalreformen har virket i noen år i vårt naboland.

Hvis Nordkapp og Porsanger blir én kommune, må virkningene være ett rådhus istedenfor to slik det er i dag. Det må bli én Teknisk sektor, én kultursektor, én helse- og sosialsektor osv. I teorien må antall administrative stillinger bli halvert. Reduksjon i utgiftene kan politikerne bruke til å styrke tjenesteproduksjonen, eller fjerne eiendomsskatten. Økt økonomisk handlingsrom kan bety bedre infrastruktur, alt ettersom hva politikerne prioriterer.

Om rådhuset ligger i Lakselv eller Honningsvåg, er i utgangspunktet klinkende likegyldig. Dagens teknologi har sørget for at de fleste av oss ikke besøker rådhuset. Vi ringer eller sender e-poster når vi skal ha kontakt med en kommunal byråkrat.

Større kommuner vil også styrke ulike fagmiljø, og det er en fordel. Jeg mener likevel at økonomi er det viktigste argumentet, fordi gode fagmiljø kan vi sikre gjennom interkommunalt samarbeid og privatisering av oppgaver.

Hvis en kommunesammenslåing ikke gir reduksjon i administrative stillinger, vil poenget med sammenslåingen være borte. Hvorfor skal vi ha én kommune dersom vi skal beholde alle sektorstillingene som Nordkapp kommune og Porsanger kommune har?

Hvis kommunesammenslåinger skal bli vellykket, må det politiske flertallet være enige om målsetningen. Jeg er ikke sikker på at alle som tegner nye Norges-kart ønsker store økonomiske gevinster.

Mer om kommunesammenslåinger i Dagsavisen.

Sekten SV

En liten sekt driver Nordkapp SV. Til tross for betydelig størrelse i kommunestyret, har partiet kun 29 medlemmer. Av erfaring vet vi at kun et lite antall av medlemmene er aktive.

Til og med Nordkapp Høyre kan konkurrere med SV når det gjelder medlemstallet. Det bør være et tankekors for partileder Torger Samuelsen og gruppeleder Tore Fosse.

Det er i årsmeldingen medlemstallet til Nordkapp SV er offentliggjort. SV har årsmøte på torsdag.

Jeg koser meg ikke over dårlig medlemstall. Jeg ønsker et stort politisk engasjement og friske debatter. Debatter, gjerne ideologiske debatter, driver samfunnet fremover.

Ikke gratis dette heller

På nettstedet til Radio Nordkapp er overskriften at innbyggerne i Repvåg får bompengekort hos kommunen. Det er for så vidt riktig, men det på tide å minne på at ingen ting er gratis. Ordningen er skattefinansiert.

Det betyr i praksis at ordningen blir betalt av personer som ikke benytter tjenesten. Rettferdig? Nei! Men det er sosialdemokrati, og da er formannskapet i Nordkapp fornøyd.

Det hadde vært rettferdig om repvågingene betalte bompenger, slik som mange honningsvåginger må gjøre når de skal på hytta.

mandag 8. februar 2010

Katastroferesultat

Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger.

Ifølge en rapport fra CEPOS har det blitt 8 500 flere byråkrater etter at reformen trådte i kraft. Det betyr færre kommuner, men dyrere drift fordi det administrative apparatet har blitt større i mange kommuner.

Det er stor forskjell på kommunene. Fredericia fikk langt flere byråkrater etter kommunesammenslåingen, mens Hillerød fikk færre byråkrater.

En tankevekker
Resultatene fra Danmark er en tankevekker for politikere i Norge som vil redusere antall kommuner. Reduksjon i antall kommuner betyr ikke automatisk mindre byråkrati og lavere driftskostnader. Politikerne må ha også privatisere tjenester, for å oppnå et ønsket resultat.

Les Rapporten.

CEPOS er en uavhengig tenketank med fokus på frihet, ansvar, privat initiativ og en begrenset statsmakt.

fredag 5. februar 2010

Et mer effektivt land

Har du erfaring med:
Unødendig byråkrati?
Dyre og meningsløse rapporteringer?
Dyre og meningsløse skjemaer som må sendes inn til myndighetene?

Da er Høyre interessert i å høre fra deg! Fortell Høyre om dine erfaringer, eller kom med forslag til hvordan Høyre kan gjøre Norge enklere og billigere. E-posten sender du til politikk@hoyre.no.

Jeg vurderer å sende en e-post til Høyre. Jeg har mange forslag på hvordan politikerne kan redusere byråkratiet. Stikkordet er større fokus på eiendomsrettigheter.

Høyre-ordfører vil ha politikerne på kurs

Hvis politikerne i Ballangen ikke har skjønt arbeidsgiveransvaret etter at over halve valgperioden er unnagjort, vil de neppe forstå ansvaret etter et kort kurs som skal koste 424 000 kroner.

Ballangen kommune har et høyt sykefravær, og ordførerens løsning er å arrangere et kurs for å forbedre arbeidsmiljøet i kommunen.

Ordfører Anne Rita Nicklasson (H) møter motbør, og ifølge NRK.no er det flere sentrale kommunepolitikere som er uenige med henne.

Arbeidsgiveransvaret er en del av folkevalgtopplæringen som kommunepolitikerne bør gå igjennom, men denne opplæringen bør politikerne få i begynnelsen av en valgperiode og ikke når valgperiode nærmer seg slutten.

Diskusjon med Asle, en diskusjon jeg vinner

Jeg har en diskusjon med høyremannen Asle Heramb. Vi har diskutert bedriftsfotball i Nordkapp. Han har ikke spesielt tro på prosjektet, mens jeg synes tanken er veldig god.

I dag går påmeldingsfristen ut, og jeg tror det nærmer seg 12 påmeldte lag. Det er mer enn det jeg trodde på, og det er langt mer enn det Asle drømte om. Det er kun én ulempe. Det var jeg som burde fremmet forslag om bedriftsfotball i Nordkapp og ikke Venstre-mannen Kim Sandberg.

Fotballgruppa har nedsatt et utvalg som administrere bedriftsfotballen. Utvalget får en utfordrende, men spennende jobb på grunn av stor oppslutning. At Asle tok feil er en stor fornøyelse, noe han skal få høre når han en gang kommer fra ferie.

Jeg ønsker utvalget, altså Odd Johnsen & co, lykke til med arbeidet.

torsdag 4. februar 2010

Hora – omtalt i på VG Nett

Filmen Hora, laget av Reinert Kiil, er omtalt på VG Nett. Jeg synes filmen har en grusom tittel, men hvis jeg ser filmen på DVD er det kun fordi en Honningsvåg-mann har laget filmen.

For øvrig er det tøft at noen fortsatt produserer filmen som ikke har sugerør nede i statskassen.

SV-politiker blir sjef

Kommunestyrerepresentant for Nordkapp SV, Ann Kristin Samuelsen, er ansatt som daglig leder i InfraNord AS. Det er bare å gratulere Ann Kristin med jobben. InfraNord har fått en spennende leder!

Jeg jubler hver gang jeg hører om SV-politikere som har andre jobber enn stillinger i offentlig sektor, fordi det er viktig at SV-politikerne gjennom arbeid i privat sektor ser at staten er stor, komplisert og kostbar.

Ja, jeg regner Repvåg Kraftlag som en aktør i privat sektor, selv om kommuner har betydelige eierandeler i andelslaget. Det er Repvåg Kraftlag som eier InfraNord AS.

onsdag 3. februar 2010

Inger Lise Hansen

Jeg har skrevet om Inger Lise Hansen, nestleder i KrF, på Liberaleren i dag. Selv om jeg synes det er hyggelig at hun har blitt mer liberal, mener jeg at hun burde brukt programprosessen foran stortingsvalget til å kjempe for ny KrF-politikk.

Programprosessene i partiene er ekstremt viktig, og politikerne må lære seg å bruke programarbeidet på en god måte.

Rådmann?

Har du lyst å bli rådmann i Nordkapp? Hvis ja, søk på jobben.! Politikerne sliter alvorlig med å få inn søknader fra kandidater som har veldig lyst på jobben.

At det ville bli tungt å få ansatt ny rådmann etter ”mistillitsvedtaket” mot den forrige rådmannen, var ikke uventet. Likevel er denne prosessen historisk: Nordkapp har aldri slitt i så stor grad med rådmannsstillingen som kommunen nå gjør.

Politikerne, og inkonsekvent politikk, er ikke hele årsaken, men formannskapet og kommunestyret må ta mye av skylden for at Nordkapp ikke får inn en ny person i rådmannsstillingen. ROBEK-registreringen frister ikke akkurat aktuelle kandidater.

For øvrig bør Kristina Hansen og Lars Helge Jensen takker høyere makter for at Gunnar Frank Holst fortsatt synes det er gøy å jobbe. Han kunne vært pensjonist, og studert de politiske debattene gjennom media istedenfor å være konstituert rådmann i kommunen.

tirsdag 2. februar 2010

Vil gi kommunene valgfrihet

Sogn og Fjordane Venstre har tatt tak i et gammelt forslag fra Liberaleren, nemlig å la kommunene få velge valgdatoene.

Reformen vil revitalisere lokaldemokratiet, og sentrale politikere og sentrale saker vil ikke være dominerende i mange kommunevalgkamper. De som stemmer Høyre i Tromsø, stemmer ikke på Erna Solberg. En reform vil synliggjøre dette på en langt bedre måte enn det ordningen med felles valgdag gjør.

Det er Sogn Avis som har en artikkel om Venstre-forslaget.

Egen valgdato for Nordkapp vil nok i dagens situasjon svekke Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti, fordi partiene får drahjelp av valgkampen som partiene gjennomfører fra sentralt hold. Likevel ønsker jeg en reform, og mener bestemt at det vil gi økt fokus på lokale saker.

Ole Håvard i galla


Ole Håvard Olsen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, i gallaantrekk er sjelden kost. Til tross for at han er en sosialdemokrat, må jeg si at han ser fantastisk bra ut. Bare ikke antrekket drar masse velgere, fordi mer sosialdemokrati vil være lite gunstig for Nordkapp kommune.

Bildet er fra sparkefesten som ble arrangert i Honningsvåg.

mandag 1. februar 2010

Betal giroen

Selv om Nordkapp Høyre sliter, og har gjort det i mange år, oppfordrer jeg alle til å betale medlemskontingenten som blir sendt ut med magasinet Muligheter.

De som er registrert som medlemmer, får giroen i posten i løpet av kort tid.

Likestillingspanel

I dag har barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV), nedsatt et likestillingspanel. Forhåpentligvis blir panelet et nytt supperåd som ikke får gjort større skade i et samfunn som allerede er overregulert.

Likestillingspanelet består av 31 kvinner, og panelet blir ledet av Loveleen Brenna. SV-politikeren Kirsti Bergstø er nestleder.

Moderne borgere foreslår nedleggelse av Likestillingsombudet, slik Nils August Andresen har gjort hos Minerva. Regjeringen svarer med å etablere et gigantisk supperåd som skal jobbe med saker som sosialdemokratiske politikere har jobbet med i mange år. Smør på flesk! Måtte arbeidet til likestillingspanelet kunne skrives på et sigarettpapir med stor tusj når panelet sluttfører sitt virke.

Nordkapp er ikke spesielt god på likestilling, til tross for at Arbeiderpartiet og SV kjører showet i kommunestyret og de ulike avdelingsstyrene. Det i seg selv bør være et tankekors for statsråden.