tirsdag 31. mai 2011

Nordkappfestivalen = en suksesshistorie

Det er dessverre svært få i lokalsamfunnet som ønsker kultur uten politisk innblanding. Derfor er modellen som jeg foreslo på vegne av Høyre svært god. Kommunen gir et tilskudd, men private aktører utfører oppgaven. Nordkappfestivalen er et glimrende eksempel på god Høyre-politikk. La meg legge til at forslaget ble fremmet flere ganger før det ble reel politikk. Gjennom forslag ble politikken dreid til høyre.

I år er det tredje året fotballgruppa arrangerer Nordkappfestivalen. Programmet er publisert og det er et godt program. Odd Johnsen er dyktig som festivalgeneral.

Dagens organisering har gitt en veldig god festival med økonomisk gevinst. Årets festival er billigere enn om Nordkapp kommune skulle koordinert festivalen. I neste periode bør politikerne jobbe for å få samme gjennomføring av filmfestivalen dersom Nordkapp kommune virkelig ønsker å eie festivaler.

Jeg ønsker fotballgruppa og alle som har arrangement i årets festival lykke til.

Ønsket klamydiabonus

Bergen Arbeiderparti ønsket klamydiabonus på 100 kroner for hver ungdom som testet seg selv for kjønnssykdommen. Du leste riktig, kr 100,- Heldigvis ble forslaget nedstemt i Bergen bystyre.

Siw Anita Lien og Pål Hafstad Thorsen (Ap) foreslo pengebelønning som middel for å lokke flere til å teste seg. De ville ha et pilotprosjekt blant seksuelt aktiv ungdommer i alderen 16 til 20 år. Prosjektet skulle ha en budsjettramme på 100 000 kroner, med andre nok til 1000 ungdommer, melder BT.no.

Sosialdemokratiske politikere skal ha én ting, nemlig stor fantasi med å bruke skattefinansierte penger. Politikere som tror en ungdom tenner på en 100-lapp mangler kontakt med virkeligheten.

Påmeldingene strømmer inn

Det har vært stor pågang til Man U Fotballskole – Nordkapp de siste dagene. Fortsetter pågangen kommer fotballskolen til å bli fullbooket. Mitt råd til foreldrer og foresatte er: Meld på deres håpefulle så raskt som mulig. Kun gjennom påmelding og betaling av giroen fra fotballgruppa er plassen på fotballskolen sikret.

Sjekk fotballskolens nettsted.

Idretten og kommunestyret var på banen

Lars Helge Jensen har skrevet et brev til kommunen der han ber Nordkapp kommune ta et initiativ til et informasjonsmøte om spillemidlene. Jensen mener fylkeskommunen, idrettslag, kommunen og andre interesserte bør være på møtet. Årsaken er at Kultur-, nærings- og samferdselsstyret i Finnmark fylkeskommune nå skal fordele x antall millioner kroner i spillemidler uten at noen prosjekt fra Nordkapp har søkt om midler.

I desember 2010 behandlet kommunestyret den såkalte idrettsplanen med prioritert rekkefølge av prosjekt kommunen støtter. Saken ble behandlet i god tid før søknadsfristen gikk ut og ifølge vedtaket var politikerne, etter innstilling fra Nordkapp idrettsråd, enige i at kommunen skulle søke om penger for Nordkapp Flerbrukshall. Av én eller annen grunn fulgte ikke administrasjonen opp vedtaket og det ble ikke sendt en søknad.

Mandag 6. desember 2010 arrangerte Nordkapp idrettsråd et møte mellom idretten, byråkrater og politikerne. Det var fantastisk oppmøte og mye informasjon ble gitt, både om spillemidler og om idrettsrådets rolle i lokalsamfunnet. Både SV og Arbeiderpartiet var tilstede på møtet med folkevalgte politikere. Det kan jeg ikke si om Høyre og FrP som overhode ikke deltok i den fruktbare diskusjonen som møtet innebar for deltakerne.

mandag 30. mai 2011

Hva er liberalisme i et kommunestyre?

Artikkel på Liberaleren og et spesielt hint fra meg til Fremskrittspartiet som i denne perioden har vært like rød som Arbeiderpartiet, SV og Høyre. Senterpartiet nevner jeg ikke, ettersom partiet har vært elendige på oppmøte i folkevalgte organ.

søndag 29. mai 2011

19!

Mange Utd-supportere er sure fordi en del supportere av Premier League-lag er rimelig lykkelige fordi Manchester United tapte Champions League-finalen mot Barcelona. Jeg er én av dem som synes det beste laget vant. Jeg er én av dem som håper det blir lenge til neste gang Man Utd vinner noe av betydning.

Etter at ligamesterskapet ble avgjort har nesten alle Utd-supporterne sagt og skrevet tallet 19 til Liverpool-supporterne. Takk for sist, sier jeg.

I Honningsvåg har 19 vært det mest omtalte tallet på Nøden Pub de siste ukene.

lørdag 28. mai 2011

Takk og pris!

Den neste uken kan jeg gå på Corner uten at Geir Olsen snakker om fotball. Jeg kan ha møte i fotballfestivalen uten at Geir Magne roper at Utd er best. Jeg kan snakke med Farvehjørnet på telefon uten at Per Roar Nilsen synger én av de mange Utd-sangene. Jeg kan møte Krupa uten at han kun snakker om Old Trafford.

Barcelona – Man Utd 3-1. Takk og pris!

fredag 27. mai 2011

Latterlig, fullstendig latterlig

Mette Strand Nilsen får ikke pusse opp badet. Hun må vente tre måneder på kommunen som skal behandle søknaden, ifølge BT.no.

Det skal f… ikke være mulig!

Deler av byggesaksforskriften er makkverk. Sterkere fokus på den private eiendomsretten ville gjort Norge til et enklere land for mange borgere.

Kommunestyret velger ordfører

I formannskapsmodellen er det kommunestyret som velger ordføreren når det er konstituering.

Ofte blir valget av ordføreren avtalt gjennom valgteknisk samarbeid mellom ulike partier. Den som blir ordfører trenger ikke å få stor oppslutning ved valget.

I Nesodden kommune er det stor debatt om ordførervervet. Etter at forsøksordningen med direktevalg av ordfører ble avviklet, er det flere som tar til ordet for folkeavstemning i kommunen på grunn av ordførervervet. Ifølge NRK, har ikke Kommunal- og regionaldepartementet noe imot at Nesodden kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning om hvem som skal være ordfører i perioden 2011 – 2015.

Jeg har sans for at ordføreren har støtte bak seg i kommunestyret. Ikke bare i konstitueringen, men i hele perioden. Derfor vil jeg ikke at ordføreren skal komme fra et lite parti med en radikal toppkandidat. Skrevet på en annen måte; jeg bør ikke bli ordfører med et sosialdemokratisk flertall i kommunestyret.

Liberaleren har også skrevet om denne saken i dag.

Da Nordkapp ville være med i forsøksordningen var jeg skeptisk. Med direktevalg i 2007 ville Tore Fosse blitt ordfører uten at SV trengte å være spesielt godt representert i kommunestyret. Det ville vært uheldig for Nordkapp. Bare tenk på alle Rica-utspillene til SV de siste årene. Uheldig er kanskje et mildt ord ja.

Kulturprisen flyttet tilbake!

Kulturprisen blir delt ut under Nordkappfestivalen, under jubileumskonserten til Nordvågen skole og ungdomskorps som er 16. juni. Jeg tar litt av æren for at tradisjonen blir videreført på grunn av bloggpostene Kulturelite med mye makt og En irritert leser.

Da Odd Johnsen, leder i fotballgruppa, fortalte meg at kulturprisen var flyttet ut av Nordkappfestivalen, spurte jeg om han ikke protesterte på avgjørelsen. Han sa at det var nytteløst.

Jo Odd, det hjelper å påpeke det urimelige.

torsdag 26. mai 2011

Runar Elde bør på TV

I dag har det vært alkoholdebatt på NRK1, i programmet Debatten. Jeg fulgte heldigvis ikke sendingen. Jeg klarer ikke synet av flere formyndere, og har bestemt meg for å ha en formynderfri uke.

Selv om jeg ikke fulgte Debatten, er det mange meningsutvekslinger på Twitter.com.

Det er synd ikke politibetjenter/lensmannen i Nordkapp var på TV i kveld. Runar Elde, som slett ikke er spesielt liberalistisk, mener liberale skjenketider er uproblematisk i Nordkapp. Når vi fester, og vi er ganske gode på fest, er det sjeldent/aldri problemer. De store folkefestene i Nordkapp er under Nordkappfestivalen, filmfestivalen og jula. Julehøytiden i Nordkapp er forresten noe alle bør oppleve før døden.

Heldigvis har Runar Elde sagt dette offentlig flere ganger, også på spørsmål fra undertegnede.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

I tiden med null skjenking på “Turn” i romjula var det mye fyll under revyene. Nå, med skjenkebevilling, er det mye, mye, mye bedre. I tiden med skjenking til midnatt var det svært mange privatfester. Nå er det fortsatt fester i private hjem, men i mye mindre skala. Ja, en klar liberalisering som har gitt bedre alkoholpolitikk i vår kommune.

Jeg er én av dem som har kjempet for å liberalisere alkoholpolitikken i Nordkapp. Jeg er stolt over at liberaliseringen har gitt færre problem!

Fåne i slag

Jan Erik Fåne har vært i slag i dag og skrevet følgende bloggpost: En dag i en Statsministers liv.

Jeg kaller Fåne for genial. Jan Arild Snoen skriver slem og Elin Ørjasæter kaller bloggposten for treffsikker.

Les den du også!

Mye penger, men veldig fattig

Kommunal Rapport har offentliggjort fattigdomslisten for kommunene i Norge. Eller fattigdomsliste er et galt navn; mange kommuner har fryktelig mye skattefinansierte penger, men gjør dårlige prioriteringer.

Listen viser at politikerne i Nordkapp har mye penger å drive kommunen for sammenlignet med mange andre kommuner. Likevel bor i vi i en kommune med bunnskrapt kommunekasse og vi er registrert i ROBEK. Denne listen er ikke et kompliment til politikerne i Nordkapp. Dessverre har det, bortsett fra i enkeltsaker blant annet skolemønsteret, vært bred politisk enighet om den økonomiske politikken. Det er eksempelvis ikke forskjeller mellom SV og Høyre/FrP. Budsjettet for 2011 ble også vedtatt enstemmig.

Vi har så mye penger i kommunen at med gode prioriteringer skal eiendomsskatten være unødvendig.

Listen bør gi politikerne i Nordkapp mareritt om natten! Nordkapp trenger ikke mer penger, vi trenger politikere som er flinkere til å prioritere.

Verdens fineste reiselivssjef?Du verden, for et nydelig bilde det er av reiselivssjefen i dagens utgave av Finnmarksposten. Åse Lill på kaia med hav, fjell og snø i bakgrunnen. Bildet er så pent at jeg ”glemte” selve artikkelen i dagens lokalavis.

Men nykaia kommer, såpass forsto jeg av teksten. :-)

Regjeringen ønsker mer åpenhet

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker større åpenhet, og har sendt på høring forslag som medfører at kommunene må åpne møter i kontrollutvalgene og de kommunale foretakene.

Forslagene med uttalelser fra kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete er publisert på Regjeringen.no.

Så lenge både kontrollutvalgene og foretakene er en del av kommunene, er det naturlig at organene blir behandlet på samme måte som de andre kommunale foraene. Det er heldigvis vanlig med stor åpenhet i folkevalgte organ. Det prinsippet bør politikerne videreutvikle og regjeringens forslag er et steg i riktig retning.

Stor åpenhet kan gi bedre kontroll i kommunesektoren. Dessuten er det greit at borgerne får se med egne øyner at politikere er vanlige mennesker uten supermann/superkvinne stemplet på brystet.

Høringsfristen er satt til 15. september.

Dersom forslagene blir vedtatt, og det blir de ettersom det er rødgrønt flertall på Stortinget, vil kommunene få en nok en utfordring med informasjon til innbyggerne. Det hjelper ikke med åpne møter dersom møtetidspunkt og møtested er hemmelig. Dårlig informasjon om åpne møter er allerede et stort problem i mange kommuner.

I Nordkapp er det kun møtene i kommunestyret som blir offentliggjort på en tilfredsstilende måte. Det betyr mange ”hemmelige” møter, selv om det skal være en stor grad av åpenhet.

onsdag 25. mai 2011

Oldboysen vant!

Dagens treningskamp mellom damelaget og oldboysen er slutt, en kamp jeg ikke ville hatt dersom jeg var trener. Oldboyslaget vant 6-2. Damelaget var forsterket med Adrian Klevstad og Robert Ellingsen, to spillere som spilte en hederlig kamp mot de gamle ulvene i HT & IF.

Det er forskjell mellom menn og kjerringer. Det er ikke min skyld, skyld på ”gud”. :-)

Slik er ikke Kristina Hansen

Ingen behøver å ta oppfordringen fra ordføreren til etterretning. Det er ikke ulovlig i Norge å klippe gress eller spille badminton i egen hage etter klokken 17:00.

Ordføreren i Elverum har kommet med en litt uvanlig oppfordring på kommunens nettsted:
”Oppfordringen er derfor at alle frivillig tar ansvar for felles bomiljø i perioden.
1.mai til 30. september etter kl 17,00 på fredager og lørdager
Hele søndager og offentlige fri - og helligdager”.

Heller ikke i politivedtektene for Elverum kommune, et dokument på Lovdata.no, gir dekning til ordfører Terje Røe (Ap).

Det er ikke unaturlig at borgerne viser hensyn, men en plass går grensen. Hva blir neste; oppfordring mot å ha vinduene oppe, fordi radio/TV-lyd strømmer ut av huset?

Uansett hvem som ”vinner” valget i Nordkapp i september, vil kommunen ikke få samme type ordfører som det Terje Røe er. Takk og pris for det!

Damelaget v oldboysen

Min påstand er at en treningskamp mellom damelaget og oldboyslaget er meningsløs. Herrespillerne skal være overlegne i forhold til kvinnespillerne. Jo eldre personene blir, uten at dem er steingamle, desto større er forskjellen. Hvis ikke oldboyslaget, som ikke består av steingamle spillere, vinner med mange mål, er det noe som er feil på laget som er blant Finnmarks beste.

Kampen er klokken 20:30 på Honningsvåg stadion.

Meningsmåling: Hvem vinner kampen? Meningsmålingen ligger på høyreside og vil bli tatt bort i løpet av kvelden.

tirsdag 24. mai 2011

Nedgang på polet

Økte avgifter ga stor nedgang i salget av brennevin på Vinmonopolet, uten at nordmenn drikker mindre sprit.

Det har blitt flere vinmonopolutsalg uten at dette har påvirket salget positivt. Det betyr at vi begraver påstanden om at økt tilgjengelighet automatisk gir økt konsum. Formyndere, dere har ett argument mindre i kampen mot alkohol!

I 2011 ble avgiftene på brennevin økt av Stortinget. Avgiftsøkningen har bidratt til at mange borgere kjøper brennevin hos andre aktører enn på Vinmonopolet. I beretningen for 1. tertial 2011, peker Vinmonopolet på økt grensehandel og rekord i antall flypassasjerer til utlandet, noe som gir høyt taxfree-salg.

Nedgangen i salget av brennevin var på 5,3 prosent i 1. tertial 2011. Det er veldig mange flasker det!

Høye alkoholavgifter gir økt grensehandel, hjemmebrenning og smugling, noe som svekker kontrollen med forbruket og innebærer tap av avgiftsinntekter. Det politiske flertallet på Stortinget har med økte avgifter på brennevin gjort seg selv en bjørnetjeneste.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk. For å bli liberal, gjerne veldig liberal, må politikerne holde fingrene unna flaskene.

Godkjente valglister

Nordkapp kommune har godkjent alle valglistene som ble levert inn i forkant av tidsfristen som var satt. Alle listene er publisert på Nordkapp kommunes nettsted.

Viktig møte i AP

Vondt tunger kan uten tvil påstå at mange politikere i Nordkapp driter i partiprogrammer. Jeg synes det er ekstremt viktig med partiprogram, og mener partiprogrammene er politikernes avtaler med velgerne.

Torsdag 26. mai er det medlemsmøte i Nordkapp Arbeiderparti. Det er et viktig møte ettersom det blir forhandlinger om programmet for perioden 2011 – 2015. Sosialdemokrater og medlemmer i AP som har sterke meninger om hvordan politikerne skal opptre de neste årene, bør delta på møtet. Det er programmet til Nordkapp Arbeiderparti som i utgangspunktet har skissert hvordan utviklingen i lokalsamfunnet skal være.

Jeg synes ikke programmet til Nordkapp Arbeiderparti har vært spesielt godt, men partiet skal ha skryt for at de jobber seriøst med politikk. Det komplementet er det ikke så mange parti i Nordkapp som fortjener.

Nordkapp er en ROBEK-kommune. Det betyr at Arbeiderpartiets program for de siste periodene har innholdt for mange utgifter målt opp mot inntektene kommunen får.

mandag 23. mai 2011

Mitt tips: Odd Magnar Brubæk

Anonym vil stå frem i morgen, ifølge VG.
Jeg tar igjen en råsjanse, og mener Odd Magnar Brubæk er den anonyme forfatteren.

torsdag 19. mai 2011

Marita Melsbø Cash

Jeg har lenge trodd at Marita Melsbø Nilsen var i slekt med Johnny Cash ettersom hun alltid går i mørke klær. Men, men; hun har faktisk andre plagg også. Sjekk dette bildet:


(Foto: Team Kraftbloggen)

Flyforbanna hvis jeg var Trine

Det er debatt om bibliotekene. Det er først og fremst FpU som denne gangen skal ha skryt for at debatten er i gang. På Twitter har FpUere sendt meldinger til Libe Rieber-Mohn om bibliotekene. Naturlig nok ønsker Fremskrittspartiets Ungdom å privatisere denne tjenesten.

I Nordkapp var det undertegnede som fikk debatt om bibliotektjenesten i forrige periode. På vegne av Høyre ønsket jeg en bibliotekplan. Planen ble heldigvis laget, men flertallet ønsket ikke redusert virksomhet slik som Høyre foreslo i avdelingsstyret. Idar Jensen fulgte opp forslagene i kommunestyret, men Høyre ble nedstemt.

Hadde jeg vært Trine Pettersen i dag, altså daglig leder på Storkiosken, ville jeg vært flyforbanna. Nordkapp bibliotek er i direkte konkurranse med kiosken. Forskjellen er at ho Trine må selge filmer, mens biblioteket låner ut filmene på skattebetalernes regning. Storkiosken hadde også musikk, men har naturlig droppet denne delen av virksomheten fordi det er umulig for en privat aktør å konkurrere med en aktør som har sugerør ned i en skattefinansiert kasse.

Bibliotekordningen er urettferdighet satt i system. Taperne er de private aktørene!

For øvrig er ikke bibliotekplanen revidert etter det jeg forstår. Der har administrasjonen og politikerne sviktet.

Les hva FpU mener, en artikkel på Dagbladet.no.

Utfordring til Lien og Asheim!

Bruk videohilsningene til nytenking, også i forhold til eget program og egen politikk.

Fremskrittspartiet, ved Tord Lien, og Unge Høyre, ved Henrik Asheim, sender hilsninger til hverandre på YouTube.com. Faktisk fascinerende, selv om det ikke kommer så mye ny skolepolitikk fra de to herrene.

I de neste episodene vil Liberaleren oppfordre de omtalte politikerne om å ta litt av i forhold til partiprogrammene. Kom med utfordringer der målsetningen er å skape større debatt, utfordringer som kan gi skolepolitikken en fullstendig kursendring. I de siste årene har SV kommet Høyre og FrP litt i møte i skolepolitikken. Det betyr at også på dette området er det en stor grad av enighet mellom partiene. For å være litt flåsete er det mulig å si at kun nyanser skiller partiene i skolepolitikken.

Noen utfordringer til Tord Lien og Henrik Asheim:
-Hvordan øke antall private skoler?
-Muligheter for å ta utbytte for private skoler?
-Større valgfrihet for elevene i valg av fag.
-Eliteskoler?
-Antall år i skolen for elevene?
-Desentraliserte forhandlinger mellom skoleeier og ansatte.

Dersom Tord Lien og Henrik Asheim tør å tenke nytt i skolepolitikken, vil jeg på vegne av Liberalere fortsette å dekke hilsningene som blir publisert på Youtube.com.

Tords hilsning til Henrik.

Henriks hilsning til Tord.

Kunnskap er det absolutt viktigste vi kan gi barn og ungdommer. De unge fortjener kun den beste organiseringen av dette tilbudet.

Tjukk, gammel og kontorrotter på fotballtreninger

Bjørn Magne Solvik har funnet frem fotballskoene, Per Ivar Pettersen har tatt på seg den altfor trange drakten og Geir Magne Riise har kjøpt seg leggskinn. Denne utrente gjengen skal på fotballtreninger de neste dagene.

--Nei, nei; vi skal ikke gjøre comeback, sier en smilende Per Ivar Pettersen. Vi skal kun på fotballtreninger for å informere spillerne om Man U Fotballskole – Nordkapp. Vi trenger flere påmeldinger og vi ønsker flere lokale spillere på den internasjonale fotballskolen, sier Per Ivar Pettersen.

Bjørn Magne Solvik kan fortelle at festivalkomiteen for Nordkapp Fotballfestival har bedt trenerne om å få lov til å informere om arrangementet.

--Vi vil komme på en del treninger de neste dagene. Det er viktig at fotballgruppas medlemmer deltar på fotballskolen. Jeg synes forresten at Per Ivar Pettersen ser strålende ut i den trange drakten, sier Solvik.

Geir Magne Riise er i skrivende stund fornøyd med arrangementet.

--Det aller meste har gått som planlagt. Nå er det kun litt over én måned igjen til det braker løs. Dette blir fantastisk bra, ifølge mannen med leggskinnene.

Informasjon om fotballskolen – trykk her!

tirsdag 17. mai 2011

En vanvittig prestasjon

I dag har Scandibar i badebyen, Thailand, vært åpen i 25 år. Erik Sørensen har drevet bar i Pattaya i 25 år. Det er en vanvittig prestasjon. Han startet baren på en tid der mye var uorganisert i badebyen. Det var få turister i forhold til i dag og infrastrukturen var sjarmerende for oss som dro til Thailand i ganske ung alder. Den store markeringen i baren er i morgen, fordi det er markering av buddha i dag og på denne buddha-dagen skal alle barene ha stengt. De som ikke har stengt, har minimal drift uten mye lys, uten masse alkohol og uten musikk. Erik og co tar den store festen i morgen.

Når jeg er i Pattaya sitter jeg mye i “scandi”. Formiddagene er på barkrakken med venner, øl og Black Russian. Det er rett og slett samlingspunktet for min omgangskrets i badebyen. I fjor da jeg ankom byen, dusjet jeg og tok på meg jesustøfler og shorts. Etterpå gikk turen til området rundt Soi 13. Da var “scandi” borte; baren var revet og alt var fysisk fjernet. Tårene kom og jeg lurte et øyeblikk på hva jeg skulle bruke ferien til. Heldigvis, etter noen minutt, fikk jeg vite at området skulle renoveres og “scandi” ville være på plass igjen om et par uker.

Jeg husker ikke mitt første møte med Scandibar, men jeg antar at det var tidlig på 90-tallet. Det jeg husker, er grisefester på lørdager og elendige toaletter. Det er faktisk ikke mulig å forklare hvor mye unge Solvik gruet seg til et toalettbesøk da Sørensen var ung. Han var faktisk ung ganske lenge med tanke på toalettene

Uten Erik Sørensen og Scandibar i Pattaya ville Soi 13 vært helt annerledes enn i dag. Thaierne kaller gata for Soi Norway. Det er et kompliment til sjef Sørensen.

Erik, gratulerer så mye med dagen. Jeg håper du nyter feiringen maksimalt. Det er så utrolig fortjent!

Stakkars unger

Jeg er én av dem som ikke feirer nasjonaldagen på en spesiell måte. Dårlig vær er ikke spesielt plagsomt for undertegnede, men da jeg våknet i dag gikk tankene til alle barna som skal bruke mye av dagen ute i fri luft. Det er et vanvittig dårlig vær, så dårlig vær at min homofile katt på elleve kilo nektet å forlate gangen. Det er vind, omtrent null grader og snø i lufta. Det må være deprimerende for alle som har tatt på seg finstasen.

Sørpå kan barn og voksne gå fornuftig kledd på 17. mai, i Nordkapp må barna bruke vinterjakker og varme sko. Deprimerende og synd.

Min markering i dag er å kikke på grunnloven, for den er faktisk verdt en markering og et glass rødvin. Flagg og taler om norsk selvgodhet kan jeg godt unnvære.

søndag 15. mai 2011

Økt fokus på frihet i FrP

Landsmøtet i FrP har fattet flere gode vedtak. Det jeg likte aller best er kravet til stortingsgruppa om mer fokus på skatte- og avgiftslettelser. Det er viktig å bruke skattepolitikken for å presse politikken til høyre. Eller sagt på en annen måte; når FrP hviler i skattespørsmål, da hviler også Høyre.

Mer om vedtaket, les Liberaleren.

FrP på glid?

Fremskrittspartiet kan, legg merke til ordet kan, gå til valg i 2013 på et forsvar uten verneplikt.

Mot to stemmer vedtok landsmøtet at ordningen med verneplikt må utredes og vurderes på nytt. Dette vil partiet gjøre foran prosessen med nytt partiprogram foran valget i 2013.

Et land uten verneplikt er et land med større frihet for borgerne! Som militærnekter må jeg innrømme at jeg er fornøyd med dagens vedtak på landsmøtet.

lørdag 14. mai 2011

Program for dagen

Jeg skal ikke delta i feiringen, men programmet for Nordkapp er tradisjonelt og godt. Programmet er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

fredag 13. mai 2011

En skam

Fremskrittspartiet har tre representanter i Nordkapp kommunestyre. I torsdagens møte var FrPs gruppe totalt fraværende, altså ingen FrP-representanter deltok på møtet. Dette er en skam!

Også de andre partiene sliter med oppmøtet, foruten Høyre som i går møtte med fulltallig gruppe. Verst i klassen er likevel Nordkapp FrP.

Det er ganske artig å følge partiets landsmøte. Det Nordkapp FrP har gjort av alt det delegatene snakker om fra talerstolen, kan skrives på et sigarettpapir med stor tusj.

Eidsheim har bursdag

Ingvard Eidsheim, som har vært superaktiv i Nordkapp Høyre, har bursdag i dag. Han fyller 85 år. Gratulerer så mye med dagen, Eidsheim.

torsdag 12. mai 2011

Fantastisk forslag

Nordland FrP har fremmet et fantastisk forslag som landsmøtet skal behandle i helgen. Hele forslaget er publisert på Politisk.no. Hurra for Nordland FrP.

FrP har landsmøtet denne helgen.

onsdag 11. mai 2011

Tips

Oslo Freedom Forum pågår for tiden. Liberaleren har publisert mange artikler fra arrangementet. Dagens tips fra Solvik som har startet oppladningen til cupkampene som har avspark klokken 18:00.

tirsdag 10. mai 2011

Frank Bakke Jensen rører konservative hjerter

Det er full trykk mot regjeringen, fordi regjeringen har gjort veterandagen til sin egen dag. I dag har det krydd av pressemeldinger fra opposisjonen. Felles for alle pressemeldingene har vært kritikk mot regjeringen og spesielt Jens Stoltenberg.

Finnmark Høyres stortingsrepresentant, Frank Bakke Jensen, er den som uttrykker seg sterkest gjennom innlegget Veteran og stolt av det.

Jeg skrev tidligere i dag følgende melding på Twitter: *Lurer litt på hva Kongen synes om debatten som pågår nå* Er ikke sikker på at det er så svarthvitt som det fremstilles.

Uansett hva som har skjedd, vil Bakke Jensens innlegg røre ved mange konservatives hjerter.

Dypt urettferdig!

Da har jeg levert et tilbud på reklame til et politisk parti i forbindelse med valgkampen. Som vanlig et veldig godt tilbud og en flott reklamekampanje. Jeg antar at partiet benytter seg av tilbudet. Tankekorset er at jeg kan selge reklame for internett og radio, mens reklamemakerne i TV-stasjonene blir hindret fordi politisk reklame på TV er ulovlig i Norge. Det er dypt urettferdig, og viser at ytringsfriheten ikke står så sterkt som det norske politikere sier i ulike festtaler.

Forbudet mot TV-reklame for politikk gir svært ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om de samme kundene. Bra for meg, men tragisk for en del av mine konkurrenter.

mandag 9. mai 2011

Når Liverpool vinner ligaen

Jeg er nysgjerrig, nysgjerrig på hvordan Man Utd-supporterne tar sesongen 2011/2012 når Liverpool vinner ligaen og dominerer i England med fantastisk spill og mange mål.

Vil Stig Erling forbli sammen med Randi? Kommer Krupa innom for kaffe? Spanderer Geir Magne fortsatt Black Russian? Er Per Roar i godt humør når jeg snakker med han på telefonen?

Englands beste lag er for tiden Liverpool. Laget har vært strålende etter at King Kenny overtok managerjobben. Utd-supporterne bør grue seg til neste sesong. Dette kommer til å bli fantastisk artig!

Skattefinansierte penger på TV-program

Politikerne bør sette grenser for politikk. Penger til TV-produksjon er ikke en naturlig kommunal oppgave.

Det er Måsøy kommune som betaler omtrent 300 000 kroner for produksjonen av ett program i TV2-serien «Jenter på hjul». I serien viser programlederne Hedda Kise og Charlotte Mohn frem deler av Norge.

Selv om Måsøy kommune er en liten kommune med omkring 1 250 innbyggere, er 300 000 kroner en liten del av kommunebudsjettet. Likevel blir noen hundre tusen kroner her og der fort betydelige beløp.

Det er betenkelig at borgere som er mot tiltaket må betale deler av regningen, ettersom tiltaket blir skattefinansiert. Det er vanskelig å forsvare tvangsfinansiering av politiske tiltak og et fint TV-program fra finnmarkskysten er ikke et sterkt argument for en økonomisk bevilgning i Måsøy kommune.

Vanlig
Det er dessverre vanlig at fylkeskommuner og kommuner betaler for TV-produksjoner. Østfold fylkeskommune støttet serien «Hvaler» som ble sendt på TV2. En rekke kommuner har bidratt økonomisk i NRKs satsing på Melodi Grand Prix.

fredag 6. mai 2011

Landsmøtet i Høyre

Liberalerens skribent Bent Johan Mosfjell har skrevet om hva delegatene på Høyres landsmøte snakket om under dag én. Lederen i Finnmark Høyre, Anne Karin Olli, får ikke mye skryt i artikkelen.

For øvrig bør artikkelen være et tankekors for mange politikere som bruker landsmøtets talerstol til pjatt.

Jeg er ellers rimelig grinete i kveld. Jeg tapte sinnssykt mye penger på oddsen! Det er deprimerende!

Er spent på høyrepolitikken i Nordkapp

Jeg er spent på hva landsmøtetalen Erna Solberg holdt, og Høyres valgkampsaker har å si for Høyres politikk i Nordkapp. I inneværende periode har Nordkapp Høyre ikke skilt seg ut i forhold til de andre partiene på nøkkelordene ”kunnskap i skolen” og ”kvalitet i omsorgen”. Foruten initiativet om privatskole i Nordvågen, en sak SV-personligheter har støttet veldig sterkt, har få politikere fronter valgfrihet i lokalsamfunnet.

Valgfrihet er et flott ord, men debatter som viser skillelinjene Erna Solberg snakket om i landsmøtetalen, er ikke synlig i Nordkapp. De aller fleste vedtakene i Nordkapp kommune er enstemmige. Arbeiderpartiet og SV er på linje med Høyre og FrP. Uenigheter, ja det er det som regel om fillesaker. Eller; det har vært en sak som har skilt Høyre og FrP fra de andre partiene i inneværende periode, rengjøring av kommunale bygg. Dessverre er det vanskelig å komme på flere slike saker.

En rød kommune som Nordkapp bør være et eldorado for Høyre- og fremskrittspartipolitikerne. I Oslo blir Erna Solberg regner som en sosialdemokrat. I vårt lokalsamfunn ville hun nesten vært en ekstreminst. Det bør være et tankekors for opposisjonen i Nordkapp.

torsdag 5. mai 2011

Nye favorittpolitikereDisse to er mine nye favorittpolitikere, i alle fall resten av denne uka. Les hvorfor.

Hvis FpU fortsetter i denne stilen får FrP snart et nytt medlem. :-)

En irritert leser

I ettermiddag fikk jeg telefon fra en irritert leser, en leser med innflytelse i Nordkapp kommune. Jeg holder navnet hemmelig, ettersom jeg liker engasjerte mennesker. Jeg synes det er fint at det finnes personer som lar seg engasjere i lokalsamfunnet. Det er dessverre altfor få av dem!

Personen likte ikke bloggposten Kultureliten med mye makt. Personen mente jeg blander hummer og kanari. Jeg er uenig!

Det er ingen tvil om at kulturprisutdelingen er flyttet. Det er heller ingen tvil om at jeg misliker flyttingen, fordi jeg mener prisen er en del av Nordkappfestivalen. Så kan vi være uenige om hvorfor utdelingen er flyttet. Jeg synes 150-årsjubileumet er en dårlig unnskyldning, et jubileum som virker utrolig dårlig planlagt. Vi planlegger våre quizfester, altså en kameratgjeng som fester, langt bedre enn Nordkapp kommune planlegger 150-årsjubileumet. Det bør si sitt!

Så endelig; kjernen i kritikken jeg mottok, nemlig at kultureliten har mye makt. En del av eliten er tilknyttet SV, noe som borgerne ser klart og tydelig i SVs markeringer i lokalsamfunnet. Mange av markeringssakene går i kultursektoren. Jeg kan tenke meg et sosialistisk parti som tenker bredere enn filmfestival, kulturskole, kino og kulturstøtte. Det mystiske i denne perioden er at det ikke har vært en opposisjon til SV i kulturspørsmål. Partiene har dessverre i stor grad vært enige, og slik bør det ikke være. Ja, jeg vet at ordfører Kristina Hansen har tatt til motmæle mot enkelte SVere i sosiale sammenkomster, men dette vises ikke i møtereferatene som er laget i løpet av valgperioden.

Fakta: Nordkapp kommune er en ROBEK-kommune. Nordkapp kommune har siden tidlig på 90-tallet satset mye på kultursektoren, fra musikkskole/kulturskole til kino.

Jeg skal komme med noen eksempler som viser makten kultureliten har i kommunen:
--Det aller meste av kulturmidlene går til kulturformål, altså ikke idrett, til tross for at sang og musikk har relativt få medlemmer og lave utgifter sammenlignet med andre uttrykk. Idrett kan være et eksempel på et annet uttrykk.

Jeg må legge til at avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i vår har fattet et vedtak som retter opp noe av skjevhetene, etter forslag fra Nordkapp idrettsråd. Et forslag jeg kom med like før jeg gikk av som leder tidligere i vinter.

--Betydelige investeringer på kinoen uten spesielt stor debatt. Da Nordkapp Flerbrukshall ble bygget, ble saken behandlet flere ganger og det var stor debatt. Jeg må legge til at Høyre og FrP ønsket å utsette 3D-investeringene til 2012.

--Nordkapp kommune kjøpte seg en filmfestival. Om denne saken kunne jeg skrevet mye, men jeg lar vær. Nordkapp kommune er en kommune som bør redusere utgiftene, men vi fikk 28. september 2010 en ny festival.

Det er ikke ulovlig å bruke politisk makt og kulturpersonlighetene i Nordkapp er flinke til å få politikerne på riktig side. Det gir et rikt offentlig kulturliv, men resultatet er vanskelig kommuneøkonomi og vanskelige arbeidsvilkår for private aktører.

Sett grenser for politikk! Det vil gi et rikere kulturliv!

Kulturelite med mye makt

Jeg må innrømme at jeg ikke vet hvem som drar i trådene, men kultureliten i Nordkapp har mye makt og en del politikere, spesielt fra SV, gir eliten innflytelse. Nei, nei; har ikke i tankene dagens FP-oppslag med Tore Fosse.

Denne eliten skal ha skryt; de bruker makten og drar fordeler av den. Nå er det bestemt at kulturprisutdelingen er flyttet. Prisen har alltid blitt delt ut under Nordkappfestivalen, men nå blir prisen delt ut i forkant av festivalen. Som en liberaler er jeg ikke spesielt opptatt av tradisjoner, men å dele ut kulturprisen på et festivalarrangement har vært en fin tradisjon som kommunen burde bevart.

I utgangspunktet bør festivalarrangøren få bestemme hvilket arrangement som skal få dele ut kulturprisen. Det var min oppfordring til politikerne i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.

Håpløse tobakksforslag

20-årsgrense for å kjøpe tobakk, samt bevillingsordning for salg av tobakksprodukter.

Helsedirektoratet holder på å sluttføre arbeidet med den nye tobakksforebyggende strategien, som visstnok skal presenteres i løpet av våren.

To av tiltakene er 20-årsgrense og bevillingsordning, ifølge VG.

Grensen på 20 år er galskap satt i system. Myndighetsalderen er 18 år, dermed basta. Dersom Helsedirektoratet får politisk tilslutning for forslaget, vil det være mulig å være stortingsrepresentant uten å kunne kjøpe tobakksprodukter. Fullstendig håpløst, formynderi!

Bevillingsordningen har vært drøftet tidligere, med to dårlige alternativ. Ett alternativ er å innføre en ordning der kommunene bestemmer hvem som får lov til å selge tobakk, mens den andre varianten innebærer å gi bevilgning til de stedene som i dag selger øl. Konsesjonsordninger er urettferdighet satt i system. Konsesjoner gir ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om de samme kundene.

Tenk deg Narvesen i Honningsvåg uten tobakk og snus i varesortimentet. Kampen mot tobakk har for lengst gått altfor langt. Formyndere!

onsdag 4. mai 2011

Fattigdom

Det er 149 fattige i Nordkapp, ifølge tall fra regjeringen som NRK presenterer.

I valgkampen i 2005 lovet SVs Kristin Halvorsen å avskaffe fattigdommen i Norge. Nå har SV vært i regjering i mange år. Det er naturlig nok fortsatt fattigdom i landet, ettersom politikerne ikke kan utligne alle forskjellene. Tro om hun er like tøff i dag som hun var i 2005?

Lover og lyver er gode stikkord for SV.

tirsdag 3. mai 2011

Debatt om Alta-økonomien

Det er debatt om økonomien i Alta kommune, altså den kommunen der Bjørn-Atle Hansen er rådmann, på Facebook-veggen til Høyres Arnt Ivar Pedersen. Jeg ble engasjert og sendte følgende innlegg:

“Arnt Ivar, det er viktig å ha en alternativ politikk. De som ikke har det, bør holde kjeft. Det blir useriøst å kritisere Arbeiderpartiet dersom representantene har stemt sammen med AP i viktige saker, blant annet budsjettet.

Det er ulempen med Nordkapp. Høyre og AP = samme greia fordi partiene er enige i økonomisk politikk. Jeg håper ikke det er likens i Alta.

Du nevner summer i investeringsbudsjettet. Alta har investert mye penger, for mye penger etter min smak. Likevel er driften det store problemet. Uten reduserte driftsutgifter, eller nye inntekter, vil ROBEK være det neste for Alta kommune”.

mandag 2. mai 2011

Melding til Bjørn Dahle

Det blir ikke proffboksing i Norge. Det er gledelig at KrF har snudd, men de rødgrønne formynderpartiene er fortsatt for et forbud. Les mer på Liberaleren.

Ishockey og pusk = en god kombinasjon

Jeg er ferdig med forslaget på en kandidat til Nordkapp kommunes kulturpris for 2011. Det ble veldig bra, så bra at jeg også har sendt forslaget til Finnmark fylkeskommune som har satt sin frist for fylkeskulturprisen til 5. mai.

Nå vet jeg ikke om kandidaten jeg foreslår vinner en pris, men de som skal slå vedkommende skal virkelig gjøre en fantastisk jobb for lokalsamfunnet.

Jeg hadde en takknemlig jobb; jeg foreslår en kandidat som virkelig er verdig en pris. Samtidig er det ishockey på TV og det gjorde faktisk skriveriene litt enklere. Jeg bannet, jublet, hoppet og danset, mens jeg skrev og argumenterte for kandidaten. Ishockey og pusk = en god kombinasjon!

Kulturprisen 2011

Jeg skal, eller jeg planlegger å bruke ettermiddagen, til å fremme forslag på en kandidat til kulturprisen for 2011. Det er en kandidat som gjør en ekstrem uegennyttig innsats i lokalsamfunnet. Jeg tror arbeidet kommer til å gå sakte; Norge leder 2-0 mot USA i ishockey.

Partiene er for like

Kåre Simensen (AP) oppfordret borgerne i Nordkapp til å bruke stemmeretten i talen som han holdt på ”Turn” i Honningsvåg.

Det er egentlig enklere sagt enn gjort, fordi partiene i Nordkapp er ekstremt like. Det er veldig små forskjeller mellom de politiske partiene i Nordkapp. De som misliker SV, vil også mislike FrP. De som er uenige med Arbeiderpartiet vil også være uenige med Høyre.

Nesten alle vedtakene i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret har vært enstemmige i de siste periodene. Det er vanskelig å se skillelinjene mellom partiene, noe som i utgangspunktet betyr elendig valgoppslutning i et samfunn med store utfordringer.

Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

I høstens valg er jeg usikker på om jeg skal bruke stemmeretten. Rett og slett fordi jeg ikke har lyst å stemme på et sosialdemokratisk parti.

søndag 1. mai 2011

Det glemte verset

I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
men ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet;
...vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov.

(3. vers i Internasjonalen)

Jeg skal bruke dagen på fotball. Liverpool spiller. Det samme gjør Arsenal og Man Utd. I tillegg er det første runde i den norske cupen.