onsdag 24. oktober 2007

Høyremann i arbeiderpartidrakt?

Tidligere var det var vanskelig å få posisjoner i Arbeiderpartiet. Det var stort sett gamle ringrever som fikk de gjeveste vervene. En måtte ha noen år på baken, og måtte kjenne de rette partistrategene for å få tunge politiske verv. Dette har nok endret seg noe de siste årene.

Nyvalgt kommunestyremedlem Ronny Andersen er ny leder av avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester. Ronny er utvilsomt kvalifisert til vervet, ettersom han har jobbet som Teknisk sjef hos Rica Magerøya i en årrekke. At han også har vært innom Høyre, riktig nok på en vag måte, på sin vei til å bli partitopp i Arbeiderpartiet, er utvilsomt også en fordel. Valget av Andersen viser likevel at tiden er endret og at de gamle strategene i Arbeiderpartiet må være borte. For oss som liker prinsipielle debatter er nok ikke valget av det beste, men den debatten kan vi ta når Andersen legger frem forslag til avgifter på kommunale tjenester.

Ingen kommentarer: