torsdag 20. september 2007

Farvel!

Det er umulig å forestille seg tiltakene som kommunal- og regionalminister Åslaug Haga kan komme til å foreslå, men krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg kan bety slutten for Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet i Nordkapp.

Regjeringen mener for få kvinner er valgt inn i kommunestyrene i perioden 2007 til 2011. Kommunal- og regionalminister vurderer å innføre krav, blant annet å kvotere kvinner inn på listene for i det hele tatt å få lov til å stille til valg. Slike krav kan bety slutten for aktiviteten i Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet.

I Nordkapp kommunestyre vil det i perioden være 10 kvinnelige representanter av et kommunestyre på 25 representanter. Det er langt unna regjeringens målsetning. Dårligere blir kvinneandelen hvis en ser på partienes lister. Høyre hadde 8 kvinner av totalt 28 kandidater. (Det er to kandidater på denne Høyre-listen som ikke stilte til valg). Fremskrittspartiet hadde 3 kvinner blant sine 10 kandidater. Kystpartiet hadde også 3 kvinnelige kandidater på sin liste.

Endringer av valgloven, slik regjeringen truer med, kan bety slutten for flere av partiene i Nordkapp. Det hadde vært hyggelig om Arne Basso ikke ble innvalgt i kommunestyret, men det er velgerne i Nordkapp eller medlemmene i Kystpartiet som bør kaste han, ikke Åslaug Haga gjennom krav til kjønnsbalanse på listeforslagene.

Mer om saken hos Liberaleren.

Ingen kommentarer: