onsdag 19. desember 2007

Høyre og Frp kolliderer med egen politikk

I dag gikk kommunestyret inn for å øke eiendomskatten. Kommunestyret utvider også ordningen til å gjelde hele kommunen. Dette er i strid med partiprogrammene til blant annet Høyre og Fremskrittspartiet.

Leder i Finnmark Høyre, Robert Gærnæ, kaller eiendomsskatten for Rød-grønn rettferdighet er urettferdig. Fremskrittspartiet ga i valgkampen en garanti mot eiendomsskatt. Både signalene fra Høyre og Fremskrittspartiet er lite verdt når partienes representanter i Nordkapp er kåt på økt skatt.

I avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet står det at eiendomsskatten skal vurderes i budsjett- og økonomiplansammeheng. Avtalen skisserer også at eiendomsskatten primært skal avsettes til nærings- og fiskerifondet. Et grusomt punkt ettersom Høyre og spesielt Fremskrittspartiet burde avvikle hele eiendomsskattordningen. Forøvrig er avtalen mellom de tre partiene ikke verdt papiret den er skrevet på. Avtalen er helt verdiløs når den brytes på punkt etter punkt.

Ingen kommentarer: