onsdag 31. august 2011

Lover milliardkutt i skjemaveldet

Regjeringen har tidligere lovet kutt i skjemaveldet uten at mye har skjedd.

Samtidig har regjeringen sørget for unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper, en vellykket ordning som gjør det enklere for en del næringsaktører.

I dag har næringsminister Trond Giske lovet forenklinger for ti milliarder kroner, ifølge NHO.no.

Lovpålagt rapportering koster norske bedrifter mellom 50 og 60 milliarder kroner hvert år. Det er en høy sum og beskriver et gjennomregulert samfunn.

Det å kutte i skjemaveldet er enkelt, men det krever politisk vilje. Mer frihet for borgerne og bedriftene er medisinen. Konsekvensen er en annerledes stat som ikke kan være beskyttende på alle felt.

Dansk valgomat

Det er valgomater også i Danmark foran årets folketingsvalg. Jyllands-Posten har publisert Valgkompasset.

Jeg ble anbefalt Venstre på denne valgomaten. Les mer danske Venstre, det liberale partiet i Danmark, på Wikipedia.

Nordkapp – helt i toppen

Nordkapp kommune gjør det bra, faktisk veldig bra, på en nettundersøkelse som IKT-Norge gjennomførte i sommer. Samtidig som Nordkapp gjør det bra sammenlignet med mange andre kommuner på nett, blir kommune-Norge slaktet. Norske kommuner tar ikke sine innbyggere på alvor når det gjelder å forenkle hverdagen, ifølge IKT-Norge.

Å bli god i norsk sammenheng er mulig dersom viljen er tilstede. Jeg håper denne undersøkelsen smitter politikere og byråkrater til å bli bedre på andre områder, blant annet skole og kommunale skatter og avgifter.

Se hele undersøkelsen.

Voldsomme endringer på ett år?

Ingen logiske argument tyder på at kortere skjenketider gir mindre bråk eller fyll. Tvert imot vil alkoholkonsumet øke fordi det blir flere hjemmefester dersom politikerne strammer inn skjenkepolitikken.

Det blir anslått at cirka 15 prosent av alkoholen blir konsumert hos aktører som har skjenkebevillinger. Det er mystisk at en stor del av alkoholdebatten handler om skjenketider og om aktørene i utelivsbransjen. Dersom festgjestene var lengre hos aktører som tross alt serverer alkohol i kontrollerte former, må resultatet bli redusert konsum, mindre fyll og dermed mindre vold.

NRK har de siste dagene frontet en sak om at reduserte skjenketider gir mindre vold. Det er spesielt FrPs Per Sandberg, leder i Justiskomiteen på Stortinget, som har blitt kjørt i saken.

For vel ett år siden gjennomførte Aftenposten en lignende undersøkelse. Den viste at det ikke ble mindre vold med kortere skjenketider. På ett år er altså tallene snudd helt på hodet? Meget tvilsomt!

Alkoholpolitikken handler først og fremst om eiendomsrettigheter, rettigheter til å selge lovlige varer og retten til å innta lovlige drikkevarer. De som leker bajas må tas helt uavhengig av promillen i blodet.

Jeg skriver slik som tyskeren Joachim Wels så godt ordla seg i 2008.

--Politikerne burde utvidet skjenketiden til klokken fire eller fem. Da hadde folk fått velge sitt eget tempo på drikkingen.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

tirsdag 30. august 2011

Spennende skolevalg på grunn av 22. juli

Selv om de offisielle skolevalgdagene er 5. og 6. september, er det noen skoler som gjennomfører skolevalg i perioden 29. august til 2. september. De første resultatene viser stor fremgang for Arbeiderpartiet. I Kirkenes fikk Ap en oppslutning på 36,5 prosent, ifølge AUF.no.

Skolene må senest rapportere valgresultatet inn 6. september klokken 17.00. Jeg venter i spenning.

Nettmøte med Jonny

Johnny Ingebrigtsen fra Nordkapp er gjesten til Finnmark Dagblad på torsdag når avisen arrangerer nettmøte med SV-politikeren.

Et godt Høyre-program

Da har jeg sett Nordkapp Høyres program for neste valgperiode. Jeg bryr meg ikke om hvordan programmet er laget eller vedtatt, men programmet er bra. Det er mye god Høyre-politikk i programmet, et program som er god medisin for Nordkapp kommune. Det har sjeldent vært noe galt med Nordkapp Høyres program, men problemet er at de folkevalgte politikerne altfor sjeldent fremmer forslag og voterer i tråd med programmet.

Hvorfor Høyre så sjeldent fremmer forslag, har jeg ikke noe godt svar på. Latskap er det ikke, fordi mange av Høyre-politikerne møter opp i folkevalgte møter. Når de først er tilstede, er det forbanna dumt at de ikke fremmer politikk i tråd med programmet som er kontrakten med velgerne.

Jeg har fått vedlegget som PFD-dokument og får det dermed ikke publisert programmet på bloggen. Dersom noen sender programmet i et format jeg kan kopiere, vil jeg legge ut hele programmet på bloggen min. Programmet er godt og i god Høyre-tradisjon med de svakheter og fordeler det gir.

Så til noen poster:
Generell tekst:
“Nordkapp Høyre skal ha som hovedmålsetning å få kontroll på Nordkapp kommunes økonomi, samt tilrettelegge for vekst og økning i folketallet”.

Det betyr prioriteringer i budsjettarbeidet. Høyre må si nei til noe i kommunalt regi. Mange kommunebudsjett, også i inneværende periode, har Høyre stemt sammen Arbeiderpartiet og de andre partiene. Kommunen har vært i ROBEK uten at Høyre har fremmet gode alternative budsjett.

En god skole:
I programmet skriver Høyre blant annet ”Prioritere utstyr og læringsmateriell” og “Løfte lærernes kompetanse gjennom styrket etter- og videreutdanning”.

Gode punkt som gir en bedre skole, men økt satsing koster penger. Nok et argument for at Høyre må gjøre en grundig jobb i budsjettarbeidet. Uten å endre dagens drift, blir det vanskelig å finne penger til dette. Prioritering, prioritering, prioritering. Det er også andre økte utgifter under skole, blant annet elevhjem som sentrale fylkespolitikere mener er en kommunal oppgave.

Kultur:
Under punktet Kultur skriver Høyre blant annet “Å styrke fokuset på festivaler ved å skille dette ut fra kommunal virksomhet”. God Høyre-politikk, men så sent som i oktober 2010 støttet Nordkapp Høyre en kommunal filmfestival, selv om partiet foreslo å skille ut den kommersielle driften. Blant annet salg av alkohol. Det må være et totalt skille mellom kommunen og festivaler. I et totalt skille legger jeg at Nordkapp kommune overhode ikke skal drive festivaler, men kan i Høyres tradisjoner støtte opp om arrangementene økonomisk. En mindre kommune betyr større rom for private aktører!

Høyre ønsker også å legge til rette for ny svømmehall i kulturkapitelet. Et rundt punkt som kan være ren valgflesk. Det som er helt sikkert er at med dagens gjeld og uten kraftige prioriteringer, kan Nordkapp umulig låne mange titallsmillioner kroner til ny svømmehall i overskuelig fremtid. Ny svømmehall betyr også nye driftskostnader som politikerne må dekke inn.

Helse- og omsorgskapitelet er veldig generelt, men innehar noen konkrete punkt. Oppfordringen er egentlig bare å fremme forslag, samt sørge for at hver krone blir brukt så effektivt som mulig.

Næringspolitikk, fiskeri og reiseliv er veldig generelt i programmet med et ønske om at kommunen skal bidra. Det er festtaler med ord som mange i lokalsamfunnet vil like.

På Trygge lokalsamfunn, og miljø og energi er tekstene hentet fra sentralt hold. Pene ord uten ordentlig innhold i lokalpolitikken. Et tips kunne være at Høyre jobbet for å rullere de kommunale politivedtektene, vedtekter som ikke er rullert siden begynnelsen av 90-tallet. Likevel er punktene i tråd med Høyres tradisjoner. Det er også viktig for Nordkapp maritime fagskole og videregående skole at også Nordkapp Høyre vil at skolen skal være en sentral aktør innenfor miljø og sikkerhet. Sannsynligvis har Nordkapp Høyre støtte for dette i fylkespartiet, ettersom fylkestinget er et viktig talerør ovenfor sentrale myndigheter.

I kapitelet Ja-kommune vil Høyre aldri kunne konkurrere med FrP om FrP fronter fremskrittspartipolitikk. Men begge partiene må fremme forslag og det har vært en mangelvare. Programmet gjelder for neste valgperiode og for fremtiden er det jo alltid håp, blir det sagt.

På Samferdsel og infrastruktur mener Høyre at den nye Skarsbergtunnelen skal finansieres av det offentlige, altså fullfinansiert av skattebetalerne. Populært nok og i tråd med Finnmark Høyres bane for samferdselspolitikken. Det hadde vært langt tøffere å kreve bompengefinansiering, noe som ville skutt fart i prosjektet dersom et forslag ble fremmet og vedtatt i Nordkapp kommunestyre.

Skatter og avgifter: “Å redusere eiendomsskatten, samt øremerke inntektene fra denne til ny infrastruktur. (For eksempel svømmehall)”. Valgflesk! Høyre har siden eiendomsskatten ble innført aldri foreslått kutt i skatten. Det er mulig å kutte skatten og dermed de kommunale inntektene. For å få dette til må politikerne kutte utgifter og det er vanskelig å få til ved å støtte Arbeiderpartiet og SV i budsjettprosessen. Å redusere eiendomsskatten eller bruke skattepengene til andre ting enn drift krever politiske prioriteringer. Nordkapp Høyre har til nå ikke tatt disse prioriteringene.

Jeg tar vare på programmet slik at jeg om fire år kan se hva Høyre har prøvd å innfri i perioden 2011 – 2015. Jeg er ikke stor forlangende; jeg krever kun gode forslag!

Mer konkurranse mellom politikerne

Rolf-Arne Nicolaisen, Senterpartiets førstekandidat i Nordkapp, fremstår som samarbeidets mann i Radio Nordkapp. Er det noe Nordkapp-politikken ikke trenger mer av er det samarbeid. De aller fleste vedtak i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret har vært enstemmige. I kun ett budsjett har de såkalte høyrepartiene, altså Høyre og FrP, skilt seg ut fra resten av kommunestyret i økonomisk politikk. Da kuttet Høyre tre millioner kroner mer enn resten av kommunestyret. Høyres forslag fikk støtte fra FrPs gruppe i kommunestyret og to av Høyres representanter. Den tredje stemte kun for deler av forslaget. Det var Marita Melsbø Nilsen som hadde ansvaret for Høyres budsjettarbeid for 2009, altså et arbeid som ble utført høsten 2008. Tre millioner kroner i forskjell er som nyanse å regne målt opp mot et kommunebudsjett.

Alle, inkludert Senterpartiet ved oppmøte, har ført en uansvarlig økonomisk politikk, noe ROBEK beviser på en god måte. Den eneste saken der Senterpartiet har skilt seg ut, riktig nok i forrige periode, var i debatten om skolemønsteret. Dersom SV og Senterpartiet hadde fått flertall for å beholde skoler, ville kommunens økonomi vært betydelig verre enn den allerede er.

Vi trenger mindre samarbeid, flere forslag og mer konkurranse mellom Nordkapp-politikerne. Det er valgmuligheter mellom flere ulike alternativ som gir mer demokrati, og mer demokrati kan gi fremskritt i Nordkapp.

Nordkappfestivalen 2012

Nordkappfestivalen 2012 blir arrangert i tidsrommet lørdag 9. juni til søndag 17. juni.

Jeg håper Nordkapp kommune viderefører praksisen med privat driver av Nordkappfestivalen, altså konkurranseutsetting i praksis. De siste festivalene har vært fantastiske. Alternativet er en festival i kommunal regi, noe som betyr økte kostnader for kommunen.

En debatt om Nordkappfestivalen bør være skattefinansiert hadde også vært bra, men det er Fremskrittspartiet som må dra i gang den debatten. Ingen av de sosialdemokratiske partiene i Nordkapp, fra SV på venstreside til Høyre/FrP på den såkalte høyresiden, vil privatisere Nordkappfestivalen.

Nordmenn dominerer i England

Det er nordmenn som dominerer når det gjelder fotballturer til England og av de norske er det mange Nordkapp-innbyggere som reiser til England. Artikkel er publisert på nettstedet til Uteliv i Nordkapp.

SEK kunne juble, men….

Stig Erling Kristiansen, også kjent som signaturen SEK på denne bloggen, kunne juble etter søndagens kamp mot Arsenal. Men tippe, det kan han ikke.

mandag 29. august 2011

Venstre gjør en fantastisk innsats

Jeg må innrømme at jeg ikke har spesielt tro på vanlig stand. Grunnen til at jeg har deltatt på stand, er at det har vært tradisjoner for at politikerne viser seg frem på den gode gamle måten. Andre virkemidler er langt viktigere for å få oppslutning ved valg.

Nordkapp Venstre skal ha ros. Som kommunens eneste parti, har Venstre planer om å besøke alle bygdene i kommunen før valget. Partiet er godt i gang med ruten og tirsdag er det Nordvågen som får besøk. Kim Sandberg & co legger ned fabelaktig arbeid for å bli representert i kommunestyret i neste periode.

Nordkapp Venstre offentliggjør besøkene i distriktene blant annet på Facebook-siden.

FrP-duo helt ærlige i radioreklame

Kandidatgrilling

Finnmark Dagblad arrangerer kandidatgrilling hos Nøden Pub førstkommende onsdag fra klokken 19:00 – 21:00.

Se video fra et lignende møte i Hammerfest.

Jeg synes ikke grilling av politikere er spesielt gode ord, men å stille konkrete spørsmål om hva de skal gjøre i kommende periode og hvorfor de ikke har gjort det de lovet i 2007, er lov.

Talentløst

Tidligere i august ble det kjent at mange av partiene i Nordkapp ikke hadde besvart spørsmålene fra Fagforbundet Nordkapp. Nå, mandag 29. august, er det kun Fremskrittspartiet og Høyre som ikke har besvart spørsmålene.

Det er, for å uttrykke det mildt, elendig av FrP og Høyre. Hvor vanskelig kan det være å svare på noen spørsmål, faktisk spørsmål der Fagforbundet legger opp til politisk debatt?

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Venstre har besvart spørsmålene. Jeg har sett mange av svarene og kun Venstre imponerer meg i dokumentene som er sendt Fagforbundet Nordkapp. Politikere som setter grenser for politikk og som ønsker konkurranse, fortjener ros. Venstre legger opp til en slik politikk.

lørdag 27. august 2011

Dagbladets valgomat

Da har Dagbladet endelig publisert sin valgomat, et program jeg har forstått at Dagbladet har slitt litt med. En flott valgomat der jeg spesielt likte starten med valg av ideologier. Dagbladets anbefaling til meg er Høyre og Venstre.

Dagens deiligste bilde


Raymond på YouTube.com

En forferdelig ballkunstner, kanskje den dårligste jeg har sett i år. Likevel en morsom video fra Hammerfest Høyre på Youtube.com. Morsomt å se Raymond drive valgkamp igjen.

PS: Tror det skal mer til en fotballhall for at Hammerfest skal bli gode i fotball, ikke sant Odd Martinsen? :-)


fredag 26. august 2011

Fornuftig advarsel fra Sanner

Høyres Jan Tore Sanner advarer mot den høye gjelden som mange kommuner har, og påpeker samtidig at Høyre-politikere er best i klassen når det gjelder ansvarlighet i den økonomiske politikken.

Nordkapp har veldig mye gjeld og i vår kommune er det ingen skille mellom partiene. Gjelden vi har, bør i alle fall dempe debatten om et skattefinansiert svømmebasseng i årene som kommer.

Politikerne må snakke om skole!!!

Nordkapp kommune gjør det dårlig i rangeringer om skole. Jeg har allerede skrevet om Dagbladets kommunebarometer som gir elendig karakter til Nordkapp-skolen sammenlignet med andre kommuner.

Nå har NRK offentliggjort en ny undersøkelse om skole pluss tillegg. Vi er nummer 407 av 430 kommuner. Det er dårlig og det er nesten helt på bunnen! Ikke alle rangeringer er like troverdige og merkelige tall blir lagt inn i ulike undersøkelser. Likevel vet alle som driver med politikk hvor liten plass skole får i avdelingsstyret, formannskapet og kommunestyret. Signalene fra undersøkelsene må politikerne ta på alvor. Vi må snakke mye, mye mer om skole.

I går skrøt jeg litt av Høyre og skolen. Dersom en ser bort fra Maritas korte periode i lokalpolitikken, er det også på dette området veldig små forskjeller mellom partiene og politikerne. Debatten har i store deler av perioden vært helt fraværende blant politikerne. Skole må ta større plass i de politiske diskusjonene. Det holder ikke at lærere og skoleledere diskuterer heftig. Det bør være politiske diskusjoner om skolen og gjerne diskusjoner med et høyt lydnivå.

I forhold til skole har jeg litt dårlig samvittighet. Jeg var i forrige periode altfor opptatt av skolemønsteret og økonomi da jeg var politiker. Istedenfor kun å fokusere på kutt, burde jeg fremmet flere forslag i eget parti og i avdelingsstyret som ga debatter om innholdet i Nordkapp-skolen. Odd-Arne Nilsen, mitt varamedlem, fremmet forslag om innhold i skolen i avdelingsstyremøter, men vi burde nok stått på mye hardere på enn vi gjorde.

Nok en FrP-anbefaling

Valgomaten til Aftenposten anbefaler meg Fremskrittspartiet med 65,3 prosent og Høyre 56,5 prosent. En morsom valgomat, selv om det på noen spørsmål er litt få svaralternativ for oss som setter klare grenser for politikk. Valgomaten anbefales!

93 forhåndsstemmer i Nordkapp

Til i dag klokken 13:40 var det kommet inn 93 forhåndsstemmer i Nordkapp. For fire år siden, ifølge Radio Nordkapp, kom det inn 274 forhåndsstemmer. Ettersom det er lav valgdeltakelse i Nordkapp, har forhåndsstemmene betydelig innvirkning på sluttresultatet. Partier som er sløve i valgkampen og som kommer sent i gang, kan gå glipp av en del forhåndstemmer.

På landsbasis er det nå kommet inn 147 200 forhåndsstemmer. Cirka 10 000 av disse er fra velgere i forsøkskommunene som har elektronisk stemmegivning.

Kandidaten 2011

Kim Sandberg er dagens kandidat i serien som Liberaleren har denne valgkampen. Sandberg er utvilsomt blant Nordkapps mest liberale kandidater foran årets valg. Svarene hans viser at han ikke er en konsekvent liberalist, noe som ikke er uventet. Venstre er ikke et liberalistisk parti!

Jeg må likevel innrømme at det var artig å lage intervju med en lokal kandidat.

torsdag 25. august 2011

Dette skylder kommunene

Nordkapp gjør det dårlig i norsk sammenheng og er i gjeldsgrad absolutt verst i Finnmark. Sjekk kommunen og de andre kommunene på TV2.no.

Hadde Nordkapp kommune vært et land, ville det vært minimale forskjeller på det vi og det Hellas gjør. I Nordkapp har det av en eller annen merkelig grunn vært tverrpolitisk enighet om den økonomiske politikken.

God blåblogger – kommunepolitikk

Jeg vil anbefale mine venner i Nordkapp Høyre om å lese bloggen til Regina Alexandroya, ordførerkandidat for Bardu Høyre. En interessant blogg, men viktigst av alt er at hun også skriver om forslag som Bardu Høyre har fremmet i kommunestyret. Det er altså mulig for Høyre-representanter å fremme mange forslag og det hintet bør Nordkapp Høyre ta.

Jeg håper Regina Alexandroya fortsetter med å blogge i neste valgperiode. Det er gøy å møte politikere som viser skillelinjer mellom partiene. Lykke til Bardu Høyre!

Gratulerer med dagen

I dag fyller faktisk Høyre 127 år.

Forskjell på organisasjonene

Da Laila Davidsen, Finnmark Høyres fylkesordførerkandidat, besøkte Nordkapp, ble hun fulgt av partileder og ordførerkandidat Lars-Helge Jensen.

I dag da Runar Sjåstad, Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat, besøkte Nordkapp, ble han fulgt av en rekke partimedlemmer og tillitsmenn. Jeg tror de hadde klart å fylle et fotballag og vel så det. Arbeiderpartiets politikk er ikke spesielt god, selv om hele kommunestyret deler de sosialdemokratiske tankene, men AP skal ha ros for én ting: Partiet har den desidert mest velfungerende organisasjonen blant alle partiene i Nordkapp.

QuizDan

Dan Børge Akerø forteller om det nye programmet QuizDan.

Et Honningsvåg-lag er blant de lagene som er kvalifisert til konkurransen. Les hele artikkelen på NRK.no.

Det verste på lenge

Det verste initiativet som er tatt på veldig lenge, er det fylkespolitikere i Nordland som har tatt. En del politikere ønsker at fylkeskommuner skal kjøpe Widerøe. Forslaget er så dårlig at jeg sliter med å ordlegge meg.

Når det gjelder næringspolitikk, bør politikerne tenke på ett prinsipp; nemlig så like konkurranseforhold som overhode mulig. Staten, fylkeskommuner og kommuner bør ikke være aktør i et marked fordi det er politikerne som er regulator og premissgiver for konkurransen. Når rollene blandes får offentlige aktører ofte gode rammevilkår sammenlignet med private aktører.

Mange politikere på ikke-sosialistisk side vet om dette prinsippet og tenker ofte på det når politikk blir utformet. Likevel blir prinsippet glemt med jevne mellomrom når vedtak blir fattet. I Widerøe-saken er dette prinsippet svært, svært viktig.

Sosialdemokrater er ofte helt uten prinsipp i næringspolitikk.

Høyre og skolen

I dag hadde Nordkapp Høyre en flott annonse i Finnmarkposten med fokus på skole. Dessverre ble leserne bedt om å besøk Hoyre.no/skole, som er den sentrale Høyre-siden for kunnskap i skolen. Det hadde vært langt mer interessant å se det lokale valgprogrammet som Høyre går til valg på i Nordkapp.

På skole har faktisk Høyre-politikerne noe å være stolte av i Nordkapp. Da Marita Melsbø Nilsen var aktiv, altså før hun fikk innvilget fritak denne perioden, fremmet Høyre noen konkrete forslag. Blant annet tema dag om skolen. Saken startet i styret og Marita tok den videre til kommunestyret. Forslaget ble dessverre nedsablet av det røde flertallet. Merkelig ettersom Nordkapp kommune er de verste på området skole i Dagbladets kommunebarometer, et barometer jeg skrev om i juli.

Skole er det absolutt viktigste politikerne driver på med. At Høyre fokuserer på dette og kan vise til konkrete forslag, bør partiet bygge videre på. Jeg må legge til at skolesaker nok ble noe nedtunet i partiet etter at Marita Melsbø Nilsen forlot politikken.

Mange innbyggere er positive til innvandring

Tre av fire finnmarkinger er positive til innvandring, viser en måling utført for NRK. Tallene er hyggelige og mange av de nye innbyggerne i landets nordligste fylke bidrar på en fantastisk måte i lokalsamfunnene.

Det er kun ett av partiene lokalt som denne valgkampen skriver utfyllende om innvandringspolitikken, og spesielt asyl – og flyktningpolitikken. Det er Nordkapp Venstre. Jeg synes ikke Venstre-forslaget er spesielt godt, men det er et innspill i en debatt som bør engasjere langt flere enn den gjør.

onsdag 24. august 2011

Telefonterror til ei god venninneJeg må legge til at i gjengen fleiper vi mye med hverandre og dette kan være en god fleip.

Ny valgtest gir FrP-anbefaling

Valgtesten som ABC Nyheter har, anbefaler meg FrP med 75 prosent og Høyre med 73 prosent. En helt OK test, selv om jeg synes noen av spørsmålene er idiotiske. Jeg ønsker for eksempel billigere tannhelsetjenester, men ikke på bekostning av skattebetalerne. Full privatisering og liberalisering av regelverket kan gi billigere tjenester på dette området.

Nå begynner jeg å bli smålei valgtestene, men valgtestene er som snus; bare må, bare må ta dem.

PS: For øvrig ser det ut som om denne testen er lik den som Framtida.no har på nett.

Dyrt i Nordkapp

Nordkapp kommune er den 302. dyreste kommunen i landet når det gjelder de kommunale avgiftene og eiendomsskatt, viser undersøkelser som NRK har gjort sammen med Kommunal Rapport.

Sola kommune er billigst og innehar førsteplassen. Nordreisa er dyrest og ligger sist på listen på 399. plass.

302 plass er ikke spesielt imponerende og forbedringspotensialet er stort. I Nordkapp har det vært bred enighet om skatte- og avgiftspolitikken i inneværende periode.

Nok et eksempel på FrP-politikk

Milevis unna det Nordkapp FrP har gjort i inneværende periode. Nok et eksempel på god FrP-politikk på Liberaleren i dagens intervju med Morten Myksvoll.

Det er nesten så en kan lure hva de lokale fremskrittspartipolitikerne har gjort på møter i snart fire år. Møtt opp for kaffe og kaker?

tirsdag 23. august 2011

Fylkesordførerkandidat på besøk

I dag er Finnmark Høyres fylkesordførerkandidat, Laila Davidsen, i Honningsvåg. Hun har fått omvisning på Magerøya av Lars Helge Jensen.

Renate; les og lær!

Fremskrittspartiets ordførerkandidat og kommunestyrerepresentant for Nordkapp Frp, Renate Olsen, se og lær. Liberaleren har publisert intervju med Erlend Wiborg, en fremskrittspartipolitiker på godt og vondt.

Det er ekstrem forskjell på det Renate har gjort de siste fire årene og det Erlend Wiborg står for.

Eiendomsskattdebatt også i Tromsø

Ettersom det er skatte- og avgiftsnivået som bestemmer hvor omfattende offentlig sektor skal være, er det naturlig at eiendomsskatt er en viktig sak i mange kommuner.

Kommunal Rapport utarbeidet tidligere i sommer en rapport som viser at 307 kommuner har inntekter fra eiendomsskatt. Det ble tatt inn 7,1 milliarder kroner av kommunene på grunn av denne skatten i 2010. Det har gitt politikerne betydelige muligheter til å utvide kommunal virksomhet.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være og i dag er offentlig sektor altfor stor. Debatt om eiendomsskatt er helt naturlig i et kommunevalg.

Se til Tromsø
Til tross for dårlig økonomi i Tromsø kommune, gjennomfører Høyre og FrP et hardkjør mot den kommunale skatten.

--Vi skal sette kommunen på rehabilitering for å bli kvitt eiendomsskatten, sier Høyres Øyvind Hilmarsen til TV2.no.

Det er mulig; det er kun å prioritere.

I Nordkapp har ingen av partiene fremmet konkrete forslag med tanke på å redusere eller bli kvitt eiendomsskatten.

AP-kandidat stemmer Venstre

Les historien på Liberaleren. Nok et bevis på at mange slurver i forbindelse med nominasjonen.

Hvorfor Venstre?

Nordkapp Venstre har besvart spørsmålet med to innlegg, innlegg én og innlegg to. Jeg må innrømme at Venstre er forlokkende eller Kim Sandberg er forlokkende, men jeg vet at det er ulemper også med Venstre.

Det er morsomt at Venstre har større visjoner for Nordkapp kommune enn partiene som har vært i kommunestyret i flere tiår. Venstre presenterer også konkrete forslag og det er en mangelvare blant partiene og politikerne i Nordkapp. Mangel på forslag irriterer meg i stor grad. Alle kan ikke være enige hele tiden? For øvrig er jeg ikke begeistret for Venstres svømmehallstandpunkt. Dersom det ikke blir en fullstendig kursendring i økonomisk politikk, vil det ikke bli svømmehall i perioden 2011 – 2015. Nå vet jeg at Kim Sandberg & co ønsker å effektivisere driften gjennom å konkurranseutsette tjenester og på sikt kan slike forslag sørge for troverdige budsjettforslag fra det liberale partiet.

Det vil være flaut for de ikke-sosialistiske partiene i neste valgperiode om det er Venstre som fronter en alternativ politikk til sosialdemokratiet.

mandag 22. august 2011

Valgflesk fra Nordkapp Senterparti

Nordkapp Senterparti har oppdatert Velgerguiden på portalen til TV2. For meg er teksten fullstendig latterlig.

Senterpartiet har knapt nok vært tilstede i inneværende periode. Eller partiet la partiorganisasjonen på is i juli 2008. Ved deltakelse har Senterpartiet vært nøyaktig like gode eller dårlige som resten av kommunestyret. Det har vært et parti som knapt nok har fremmet forslag i inneværende periode. Jeg har ikke registrert et eneste Senterparti-forslag fra 2007.

På Velgerguiden fremstår Nordkapp Senterparti som et hardt arbeidende og seriøst politisk parti. Det er enkelt og greit en vits.

Sist jeg husker aktivitet i Nordkapp Senterpartiet, var i debatten om skolestrukturen i perioden 2003 - 2007. Senterpartiet gikk imot skolenedleggelser og var dermed imot vedtak som har vært med på å rette opp en elendig kommuneøkonomi. Økonomien er fortsatt dårlig, men med skoler i Nordvågen og Kamøyvær ville økonomien vært grusomt dårlig.

De som stemmer på Senterpartiet stemmer på kandidater som ikke har visjoner for Nordkapp kommune. De stemmer på et parti som har gjort svært lite for Nordkapp-samfunnet. De som er uenig bør lese protokollene fra møtene i Nordkapp kommune.

Jevnt på Facebook.com

Det er jevnt mellom de politiske partiene på Facebook.com. Eller jevnt i toppen og jevnt i bunnen.

Nordkapp Senterparti og Nordkapp SV har ikke Facebook-side/Facebook-gruppe. I alle fall er det vanskelig å få frem disse to partiene gjennom søk.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Venstre har henholdsvis elleve og åtte personer på hvert sitt Facebook-område. Nordkapp FrP og Nordkapp Arbeiderparti er størst med 53 personer tilknyttet profilen og gruppen.

Jeg må legge til at Nordkapp Venstre har hjemmesider, et nettsted som faktisk over lang tid har blitt oppdatert. Det gir jeg en stor pluss for!

Hjertesukk fra Arbeiderpartiet

Ulf Syversen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, har lagt ut følgende melding på partiets Facebook-side:
”Er det noen som har registrert at noen andre partier i Nordkapp enn Nordkapp Arbeiderparti har et vedtatt partiprogram for 2011-2015? Det er ganske vanskelig å debattere med partier som ikke har en forpliktende mening om hvilke mål de har for de kommende fire årene”.

De av partiene som har et program, bør snart vise det de går til valg på. Forhåpentligvis er programmene laget på en god og demokratisk måte ettersom dette er politikernes kontrakt med velgerne. Det er flaut at politiske motstander, mediene og andre må etterlyse valgprogrammene.

Oppdatert 22.08.11 kl 15:15:
Kim Sandberg, leder i Nordkapp Venstre, har allerede besvart hjertesukket.

Ingen bør stemme ved tvang

Det er ikke en plikt å avgi stemme ved valg og slik bør det forbli.

Flertallet i regjeringens integreringsutvalg mener tanken om stemmeplikt er interessant og utvalgets flertall ønsker at spørsmålet utredes.

Valgkamp betyr i tillegg til kamp om stemmer, også refleksjoner om demokratiet. Det organet som går lengst i nye tanker er regjeringens integreringsutvalg, som signaliserer stemmeplikt i Norge. Spørsmålet må behandles, samt få tilslutning på Stortinget før valgtvang blir en realitet i Norge.

I kapitelet Demokrati og deltakelse: formelle og uformelle integreringsarenaer, på nettstedet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skriver utvalgets flertall følgende:
”Stemmeplikt reiser viktige prinsipielle, demokratiske spørsmål. Argumentet for stemmeplikt er at det ikke bare er en rett, men også en plikt, å delta i valg. I tillegg kan det sørge for at alle deler av befolkningen deltar i valg, slik at grupper som ellers kan bli svakt representert, gjør seg gjeldende. Dette kan igjen øke politisk legitimitet. Legitimitet er en grunnleggende forutsetning for demokratisk politisk styring. Det skal være mulig å stemme blankt og ordningen inneholder vanligvis milde sanksjoner. Motargumentet er at det ligger en klar motsetning i å gjøre et fritt valg obligatorisk og det å kreve at enkelte individer bruker sine rettigheter. Utvalgets flertall mener at stemmeplikt ved valg er en interessant ordning, særlig i en kontekst med økende mangfold og at det derfor bør utredes videre”.

Les hele utredningen som ble lagt frem i juni i år.

Motbydelig tanke
Valgtvang er en motbydelig tanke. Stemmerett bør være en rett til å avstå fra å avgi stemme.

Borgere som ønsker et helt nytt system, gjerne basert på det Liberaleren skriver om, vil ved tvang bli tvunget til å stemme på politikere som fronter en politisk kurs som en ikke støtter. Tvang til å stemme mot egen overbevisning, vil skape mer hat mot politikerne.

Valgoppslutningen ved kommunevalg i Nordkapp er cirka 60 prosent. Det betyr at fire av ti ikke finner sitt parti, sannsynligvis fordi partiene er for like. Å tvinge disse til å stemme på noe de egentlig er imot, er motbydelig. Debatten om stemmeplikt bør gravlegges!

Om borgerne sitter hjemme eller stemmer blankt, er det faktisk å foretrekke at de sitter hjemme dersom det er eget ønske.

lørdag 20. august 2011

Oddstips

Jeg har spilt så dårlig i det siste, at jeg burde hatt forbud mot å besøke Betsson.com. Jeg prøver igjen, riktig nok med en behagelig sum i dag. Ingen katastrofe om jeg taper nok en gang.

Jeg har plukket ut tre kamper:
Sunderland – Newcastle H
Hjemme er Sunderland gode og laget er godt. 2:30 i odds fristet.

Arsenal – Liverpool B
Det kommer til å bli en jevn og spennende kamp. Liverpool er gode i år. Laget tenker ikke på europacupkamper, noe Arsenal gjør. 2.90 i odds er godt betalt.

FC Køln - 1. FC Kaiserslautern H
Det er meningsløst å velge dette objektet, men jeg tror det snur for Ståle Solbakken i kveld. Hvis ikke, ligger han tynt han i Tyskland. FC Kaiserslautern er ikke et godt lag.

17.68 i odds. Altfor høyt, men fortjenesten blir god dersom jeg har litt flaks i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Høyre-politiker om eiendomsskatt

Jeg kan ikke for det, men jeg er glad i politikere som vil fjerne eiendomsskatten. Rune Meier er én av dem. Han skriver om eiendomsskatt på bloggen sin.

Lignende bloggspotter burde Lars Helge Jensen (Høyre) og Renate Olsen (FrP) også skrevet denne valgkampen, men Høyre og FrP har ikke hatt en alternativ økonomisk politikk i forhold til AP. Dermed må jeg digge høyrepolitikere som ikke bor i kommunen. Synd!

Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig i kommunestyret.

Tar selvkritikk

Thorbjørn Jungård, tredjekandidat for Finnmark Arbeiderparti, var ufin på Facebook.com. Nå tar han selvkritikk, ifølge Altaposten.no.

Lite er bedre enn politikere som innrømmer sine feil. Politikerne er vanlige mennesker, altså ikke supermenn eller superkvinner, og det er én av grunnene til at liberalister vil at hver enkelt borger skal få bestemme så mye som mulig i eget liv.

fredag 19. august 2011

Carl I. Hagen vs. Libe Rieber-Mohn

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, har laget en quiz. Han skriver mer om quizen på egen blogg.

Quizen er spesielt beregnet på dem som lurer på hvem som har den strengeste asyl- og innvandringspolitikken av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Carl I. Hagen og Libe Rieber-Mohn er begge frontpersoner i årets Oslo-valgkamp.

Kamp mellom de store

I dag klokken 19:00 er det, ifølge Kjell Andreassen, den første seriesluttspillkampen på Honningsvåg stadion. Det er guttekamp mellom HT & IF og Alta IF.

Vårt guttelag har så langt i serien gjort det bra. I Altaturneringen ble det tap i finalen mot Kirkenes IF.

HT & IF er gode på aldersbestemt fotball og gjør det bra med flere lag. Det har riktig nok blitt få kretsmesterskap, selv om klubben er på høyde med de beste i fylket. Kanskje kan guttelaget sørge for kretsmesterskapet til Honningsvåg i år?

Jeg tror jeg skal se kampen. Kommer du også?

Valg 2011

Informasjon i forbindelse med valget.

Ikke alle i Ap er som Stoltenberg

Thorbjørn Jungård er tredjekandidat for Finnmark Arbeiderparti. Han er ufin på Facebook.com.

Finnmark Dagblad var oppmerksom da Jungård oppdaterte Facebook-veggen på torsdag. Ap-kandidaten drar den politiske debatten ned i søla med kommentaren «Ikke alle tidligere medlemmer av Fremskrittspartiet har sprengt Oslo sentrum i lufta men alle som har gjort det i år har vært medlemmer av Fremskrittspartiet».

Meningen bak oppdateringen er å koble Anders Behring Breivik til Fremskrittspartiet, en kobling partiledelsen i Arbeiderpartiet prisverdig nok ikke har brukt selv om Breivik har vært medlem av FpU.

Den som er tredjekandidat for Finnmark Arbeiderparti er en sentral politiker. En sentral fylkespolitiker i landets største parti, har en visse forventninger til i forhold til ordbruk. Thorbjørn Jungård strøk med glans.

torsdag 18. august 2011

Dårlig økonomi har gitt vekst i folketallet

Jeg bruker å fleipe med at desto mindre penger politikerne har å rutte med, jo mindre skade kan dem gjøre. Fleipen er på tur til å bli alvor. Nordkapp kommune har vekst i folketallet, til tross for blant annet endring av skolemønsteret – en endring SV og Senterpartiet var kraftig imot.

De siste årene har det også vært ekstremt trykk i frivillig sektor med god drift i fotballgruppa og festivaler, skolekorpsjubileum og svømmeklubbjubileum. Nordkapp Flerbrukshall har også blitt bygget. Alt dette vil jeg anta slår positivt ut for lokalsamfunnet. Folketallsutviklingen er i alle fall positiv, ifølge tallene fra Statisk sentralbyrå.

Tenk den utviklingen det kunne vært om private aktører fikk større plass i lokalsamfunnet. Skal private få større rom, må politikerne sette grenser for politikk. I realiteten etterlyser jeg en kurs med mindre skattefinansiert styrting.

Ny vri i Nordkapp

I år blir det muligheter til å forhåndsstemme hos Rimi Honningsvåg og hos Rema 1000. Politikerne, altså valgstyret, prøver virkelig å rette på den dårlige valgoppslutningen i Nordkapp gjennom å øke tilgjengeligheten. Bra!

Etter det jeg vet, er det første gangen det blir mulig å avgi stemmer på butikker i Honningsvåg/Storbukt. Det blir ikke enklere å skille partiene fra hverandre politisk, men det blir enklere å delta på valget.

På nettstedet til Radio Nordkapp er det publisert informasjon om forhåndsstemmegivningen.

- Tore er min mann

Tore Fosse er Kristin Halvorsens mann, ifølge Finnmarksposten.

Tore Fosse er ordførerkandidat for Nordkapp SV. Kristin Halvorsen er partileder i SV. Det skulle knapt bare mangle at partilederen trekker frem den lokale ordførerkandidaten. Alt annet ville vært en stor nyhet.

Om Tore Fosse blir ordfører eller om SV kommer inn med en enda større gruppe i kommunestyret, har lite å si for innbyggerne i Nordkapp. Nordkapp kommune er allerede så rød som det er mulig å bli og det er tverrpolitisk enighet om rødfargen.

Ser en bort fra noen håpløse forslag fra SV i inneværende periode, har SV i stor grad vært på linje med FrP, Høyre og Arbeiderpartiet i kommunestyret og formannskapet. Det er et håpløst forslag å vurdere å budsjettere med millioner av kroner fra Rica i budsjettsammenheng, uten at Rica må betale pengene til kommunen.

Jensen med godt innlegg

Jeg har smilt i skjegget i dag. Lars Helge Jensen (Høyre) har et godt leserinnlegg i Finnmarksposten, et svar til Kjellbjørg Mathiesen som kritiserte Høyre i Nordkapp Reiseliv-saken. Mathiesen stilte Jensen et konkret spørsmål og hun får et fantastisk svar ettersom han refererer fra samlingsprotokollen fra selskapets generalforsamling.

Ordvekslinger og forslag har jeg stor sans for. Les innlegget i dagens FP. Overskriften er ”Arbeiderpartiet og reiseliv”.

Så kunne jeg kommentert hva jeg mener om at Nordkapp kommune, gjennom havneselskapet, er en betydelig eier i næringslivet med de ulempene dette medfører. Jeg lar vær og oppfordrer heller leserne mine til å kikke på leserinnlegget som Lars Helge Jensen har sendt lokalavisen.

Det måtte valgkamp til før det kom morsomme leserinnlegg i spaltene til Finnmarksposten. :-)

onsdag 17. august 2011

Ny alkoholpolitikk, for den private eiendomsretten

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, bruker lokalvalgkampen til å slå et slag for en ny alkoholpolitikk.

På egen blogg skisserer Rotevatn et system med betydelig mer makt til lokalpolitikerne. Han gir også noen eksempler dagens alkoholpolitikk med Vinmonopolet som spydspiss, skaper for både borgere og private aktører som ønsker å selge alkoholprodukter. Et godt budskap, men alkoholloven gjelder uansett hvilket valgresultat det blir mandag 12. september.

Loven gir kommunene frihet til å bestemme salg- og skjenkepolitikken innenfor visse rammer. Det er lokalpolitikerne som bestemmer om det skal være skjenking til klokken 01:00, 02:00 eller 03:00. Det er lokalpolitikerne som bestemmer om butikker skal få selge øl. Det er ikke lokalpolitikerne som bestemmer avgiftsnivået eller om Vinmonopolet skal bestå.

Venstrepolitikerne og andre som er på valg bør si klart ifra om de ønsker en restriktiv eller liberal politikk innenfor dagens rammer. Borgerne bør ikke stemme på politikere og parti som taler varmt for korte salgs- og skjenketider. En liberal alkoholpolitikk er nemlig en god alkoholpolitikk. Rotevatn har dessverre partikamerater som fronter en restriktiv alkoholpolitikk.

Ja til ny politikk
Jeg er for en helt ny alkoholpolitikk, men ønsker å flytte makt fra politikerne til borgerne og ikke bare fra Stortinget til kommunestyrene. Hver enkelt aktør bør på egen eiendom få bestemme vilkårene for salg og skjenking av alkohol, som tross alt er lovlige varer. Et friere marked vil gi mange fordeler, men det er viktigst at den private eiendomsretten blir styrket.

Ja til en ny alkoholpolitikk, men politikken bør være ny. Det holder ikke å flytte saken fra noen politikere over til andre politikere. En helhetlig debatt bør komme foran stortingsvalget i 2013. Den har dessverre ikke fotfeste i dagens lovverk foran årets kommune- og fylkestingsvalg.

Jeg har opplevd Nordkapp-politikerne på sitt verste i alkoholpolitikken. Tidlig på 90-tallet, da Hans Arvid Hansen var ordfører, Eli Skille ledet Helse og sosialstyret og Lars Helge Jensen var en del av Nordkapp Uavhengige Liste, var det trynefaktoren som bestemte alkoholpolitikken i kommunestyret. Heldigvis innså flertallet galskapen og kommunen er i dag nokså liberal i salg- og skjenkesakene. Liberale holdninger kommer ikke av seg selv. Vi må jobbe for det hver eneste dag!

Nordkapp Venstre på Twitter.com

Det lokale partiet som er best på internett, Nordkapp Venstre, har nå registrert seg på Twitter.com. Nå skal det ikke mye til å bli best i Nordkapp blant de politiske partiene, på nett, men, men…

Nordkapp Venstre har også hjemmesider, faktisk hjemmesider som blir oppdatert.

Personlig håper jeg internettsatsingen til Venstre ikke bare er en valgkampjippo, men at partiet fortsetter nettaktiviteten uansett valgresultat.

Nært familiemedlem til FrP

Det ligger an til heftige diskusjoner i familien de neste ukene. Et nært familiemedlem har meldt seg inn i Fremskrittspartiet. Jeg er usikker på årsaken, men familiemedlemmer har skrytt av medlemskapet i flere dager og ble innkalt på medlemsmøte i partiet like etter innmeldingen.

Jeg tror nok ikke familiemedlemmet blir så aktivt, at det blir aktuelt med møter og dermed politikkutforming.

Jeg skjønner at det finnes mennesker som sympatiserer med Fremskrittspartiet. FrP er det partiet s på Stortinget som fronter mest frihet for mange av oss gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Partiet er for å fjerne en hel haug med regler som begrenser eiendomsrettigheter. Det er positivt og bør være forlokkende for frihetsvennlige mennesker.

Det er likevel uforståelig for meg at personer i Nordkapp-samfunnet melder seg inn i Nordkapp FrP. Renate & co bør straffes for jobben som er gjort i inneværende periode og innmelding som støttemedlem er ikke å straffe et lokallag som stort sett fortjener ris, ikke ros. Nordkapp FrP har vært udugelig de siste fire årene og partiet har ikke i stor grad frontet fremskrittspartipolitikk. At partiet har vært et haleheng til Nordkapp Høyre er ikke formildende.

Det ligger an til kraftige diskusjoner om lokalpolitikk i familien de neste ukene.

Å være FrP-politiker i Nordkapp kan være sykt artig og det vet jeg alt om, men forutsetningen er å fremme fremskrittspartipolitikk.

E-valg 2011-prosjektet

Fantastisk oppslutning om det elektroniske valget i Sandnes kommune.

tirsdag 16. august 2011

Fy flate så vakkert

Kristin Halvorsen har i kveld tatt et bilde på turen fra Repvåg til Magerøya. Bildet har hun publisert på Facebook.com. Jeg tror vi som bor her oppe, av og til glemmer hvor usannsynlig vakkert det er i Finnmark.

Kompliment til Nordkapp Venstre

Audun Rødningsby, rådgiver i stortingsgruppa til Venstre, har på Twitter sendt ut følgende melding: Liker Nordkapp Venstre.

Venstre-rådgiveren lenker til siden der Nordkapp Venstre har besvart spørsmålene fra Fagforbundet Nordkapp.

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, kaller Kim Sandberg for dagens helt. Artig for liberale Sandberg!

At Nordkapp Venstre, et helt nytt lokallag med veldig få personer, gjør seg bemerket på Stortinget er bra. Det er ikke så mange andre av de ikke-sosialistiske partiene i kommunestyret som kan skryte av det samme.

Elendig av partiene i Nordkapp

Partiorganisasjonene i Nordkapp fungerer så dårlig at jeg blir nervøs bare av tanken. At vi, altså borgerne, gjennom tvang overlater makt til late politikerne er skremmende.

Fagforbundet Nordkapp har, sammen med andre avdelinger av Fagforbundet, sendt en rekke spørsmål til partiene. Viktige spørsmål som fortjener svar, selv om Fagforbundet ikke vil like alle svarene. Da fristen gikk ut 12. august var det kun Nordkapp Venstre som hadde bevart spørsmålene fra Fagforbundet Nordkapp. At kun Venstre tar seg bryet med å svare på spørsmålene, er skremmende.

Fagforbundet kommer nå til å purre på FrP, Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. Det gjør Marith Bakkevoll & co helt rett i!

Les svarene Nordkapp Venstre har gitt til Fagforbundet Nordkapp.

Søtt om eiendomsskatt

Jeg synes det er søtt at Høyre og FrP profilerer seg på motstanden mot eiendomsskatt. Det er naturlig ettersom begge partiene har programfestet motstand mot denne skatten. Eiendomsskatt er kun en byrde og forsinker prosessen med å effektivisere den kommunale driften.

Årsaken til at jeg synes det er søtt at partiene profilerer denne saken, er at eiendomsskattsaken viser hvor røde Høyre og FrP er i Nordkapp. Budsjettvedtakene i hele denne perioden viser at Høyre og FrP har støttet eiendomsskatten i Nordkapp.

Forhåndsstemmer

Det er vanskelig å fastslå kraftig økning i valgoppslutningen etter de første dagene med mulighet til å forhåndsstemme.

Ifølge en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet, hadde cirka 31 500 stemt den første uken i den ordinære forhåndsstemmeperioden. Av disse er det 3 104 som har forhåndsstemt elektronisk via internett i forsøkskommunene.

Departementet vil i ukene fremover mot valget offentliggjøre tall for mottatte forhåndsstemmer hver fredag ettermiddag.

Det er altfor tidlig i spekulere i valgoppslutningen ut fra de første tallene som er offentliggjort, men ingen ting tyder på kraftig økning i valgoppslutningen til dette kommune- og fylkestingsvalget.

I Nordkapp hadde 19 personer forhåndsstemt i den omtale perioden. For fire år siden var det over 270 forhåndsstemmer.

En hilsen til Mosfjell

Bent Johan Mosfjell, en av skribentene i Liberaleren, har en konge; Elvis Presley. Det er i dag 34 år siden kongen døde. Jeg sender en hilsen med sangen ”In the Ghetto” på Youtube.com.

De som vil vite mer om Presley, får informasjon blant annet på Wikipedia.

Ros til SV

Jeg har sett programmet Nordkapp SV har laget når SV-leder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen kommer til Magerøya, onsdag 17. august. Det er et flott program! Nordkapp SV har utviltsomt brukt tid til å planlegge besøket.

Det blir besøk på Nordkapp maritime fagskole og videregående skole med spesielt fokus på simulatoren og fiskebåten. Halvorsen skal også besøke Kystverket, Nordkapp-platået, Gjesværstappan og Cape Fish. Borgerne får møte kunnskapsministeren ved Nordea klokken 15.

Dersom finværet holder seg i 36 timer til, vil Kristin Halvorsen få uforglemmelige opplevelser på Magerøya.

mandag 15. august 2011

10 liberale prinsipper

Det er en fantastisk liste med friheter Venstre presenterer. Jeg blir ordentlig rørt. :-)

Kampanje mot eiendomsskatt

Bergen FrP har lansert omfattende sider mot eiendomsskatt på Facebook.com.

På sidene er det alt fra informasjon om eiendomsskatten til kalkulator som viser hva skatten koster deg som borger. Kamp mot eiendomsskatt er en kamp for økt frihet. Eiendomsskatt gir politikerne økt makt.

I fjor ble det på landsbasis betalt inn over syv milliarder kroner i eiendomsskatt. Eiendomsskatt er for mange borgere husleie på eget bygg.

I Nordkapp har FrP ingen ting å skryte av når det gjelder kampen mot eiendomsskatten. Dessverre!

Meningsmåling: Valg 2011

I Nordkapp stiller følgende partier liste ved valget 2011: FrP, Høyre, Venstre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV.

Meningsmåling:
Hvilket parti skal du stemme på?

Meningsmålingen ligger til høyre. Ettersom denne bloggen blir nedlagt etter valgdagen, er dette min siste meningsmåling. Siste måling, men helt klart den mest spennende.

En tøff valgomat fra NRK

Valgomaten som NRK har lansert er tøff. Den er tøff fordi NRK har lagt inn lokale spørsmål som mange velgere i hvert lokalsamfunn er opptatte av. De lokale spørsmålene for Nordkapp er blant annet eiendomsskatt, ny svømmehall og mer av platåpengene til kommunen.

En morsom partitest.

Det NRK pent og pyntelig glemmer er at kommunens økonomi ikke tillater ny svømmehall i overskuelig fremtid. Det er mulig å prioritere denne saken i budsjettarbeidet, men i kommunestyret er manglende prioriteringer et tverrpolitisk problem.

Festeavtalen på Nordkapp-platået går ikke ut før i 2018. Det og dagens lovverk begrenser hvor mye av dagens Nordkapp-avgift som kan tilfalle kommunen. NRK har heller ikke fått med seg at Høyre og FrP er enige med Arbeiderpartiet i økonomisk politikk. De såkalte ikke-sosialistiske partiene har dessverre ikke frontet eiendomsskattsaken,

Mitt resultat ble 77 prosent Høyre og 65 prosent FrP.

En morsom test. Den anbefales!

Fair play-prisen henger høyt

Guttelaget tapte finalen i Altaturneringen. Tapte på verst tenkelig måte, nemlig straffesparkkonkurranse. Likevel fikk laget med en pris hjem til Honningsvåg, Fair play-prisen. Denne prisen henger høyt!

Når jeg tenker tilbake noen år i tid, hadde Honningsvåg Turn & idrettsforening et seriøst problem med holdningene til en del spillere. Det var mye bannskap og ufint spill. Styret behandlet på denne tiden mange saker som ikke er spesielt hyggelige for tillitsmannsapparatet. Det ble bestemt at holdningene i klubben måtte forbedres og gode holdninger og fair play er ord som går igjen i møterommet og på treninger. Trenerne og sportslig utvalg har gjort en formidabel jobb de siste årene med å forbedre holdningene i klubben.

Sakte, men sikkert har HT & IF blitt én av de beste i klassen. Derfor er det ekstremt hyggelig at guttelaget og klubben tar hjem Fair play-prisen til Honningsvåg. Fair play er viktigere enn førsteplass og medaljer.

Enig med FrP

75 prosent enig med FrP og 69 prosent enig med Høyre i partitesten til Framtida.no. Jeg synes dette er den beste testen jeg har tatt i forbindelse med valget 2011.

Eiendomsskatt

I gjennomsnitt betaler innbyggere i Høyre-kommuner i snitt 500 kroner i eiendomsskatt, mens Ap-kommuner tar i snitt inn 2200 kroner, ifølge Hoyre.no.

Eiendomsskattspørsmålet er ett av spørsmålene som skiller partiene i en del kommuner. Det er viktig å få frem skillelinjene.

500 kroner i snitt er 500 kroner for mye. Høyre- og fremskrittspartipolitikere bør fronte en politikk uten eiendomsskatt!

I Nordkapp er det ingen forskjeller mellom partiene når det gjelder eiendomsskatt. Høyre og FrP har i budsjettforslagene støttet Arbeiderpartiets skattekåthet.

Fantastisk

Ei helg med fotball er over. Mye bannskap, tapte penger og merkelige resultat. Men dæsken hvor godt det er med Premier League igjen. Idretten over all idrett. Takk til TV2 som gir oss galskapen, riktig nok for en billig penge.
YNWA

lørdag 13. august 2011

Endelig i gang

Da er fotballsesongen endelig i gang med oppstart i Premier League. Ligafotballen ruller også i andre land. Det er ekstremt med spennende objekt på oddsen i dag. Utrolig mange kamper og dermed mange valgmuligheter.

Jeg har satset betydelig beløp, ifølge noen, på én kamp: Doncaster - West Ham B til 1,85 hos Betsson. Vinner laget til Odd-Erling Vollan drar jeg inn en hyggelig gevinst i dag.

Jeg har også en hundrekroning på åtte kamper. Denne går ikke inn, men jeg er med. Denne hundrekroningen er satset kun for spenningens skyld.

Valgkampen startet i dag. Premier League startet i dag. For en lørdag dette blir!

Valgkamp for forskjellenes skyld

I dag startet valgkampen. De aller fleste er enige om at det er viktig å få frem forskjellene mellom partiene. I norsk politikk er det små forskjeller mellom de politiske alternativene og i Nordkapp er forskjellene knapt nok synlige.

Jeg er spent på hvordan Høyre og Fremskrittspartiet i Nordkapp skal profilere seg i årets valgkamp, etter at partiene har vært enige med Arbeiderpartiet i hele valgperioden. Den største forskjellen mellom partiene i økonomisk politikk var det da Marita og Bjørn Ronald hadde ansvaret for Høyres budsjettarbeid. Da skilte det cirka 3 millioner kroner mellom Høyre/FrP og Arbeiderpartiet. 3 millioner kroner er veldig, veldig lite målt opp mot et kommunebudsjett. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Partiene bør i valgkampen synliggjøre politikken for den neste valgperioden, men valgkampen skal også speile det partiene har gjort i inneværende periode. Høyre og FrP får definitivt et problem med å speile innsatsen for de siste fire årene.

fredag 12. august 2011

Jeg tipper Premier League

Det kommer til å bli en sinnssyk, helt vill sesong i Premier League. Det er umulig å vite hvordan det ender til slutt. Derfor er det hjertet som kommer med tabelltipset, ikke hodet.

Avspark lørdag 13. august.
1 Liverpool
Jeg drømmer om ligatittel i år. King Kenny gjør meg kåt.
2 Man City
Et ekstremt godt lag til millioner av kroner.
3 Chelsea
Mest fordi jeg liker Åse Merethe. Dessuten har Chelsea den mest spennende manageren foruten King Kenny.
4 Arsenal
Er bestandig i toppen, så også i år.
5 Sunderland
En råsjanse, men Sunderland har etter hvert fått et godt lag. Gode på hjemmebane.
6 Tottenham
Mest fordi Fredrik Helgesen ikke skal bli for nedbrutt.
7 Manchester United
Jeg drømmer om at Utd gjør en dårlig sesong. Jeg er dessverre ikke sanndrømt.
8 Fulham
John Arne Riise.
9 Newcastle
Sterke på hjemmebane med et fantastisk flott publikum.
10 Stoke
Stoke er Stoke. Rævafotball, men det gir dessverre en del poeng.
11 Blackburn
Mange tipper Blackburn langt nede. Jeg tror laget er bedre enn resultatene viser i pre-season.
12 WBA
Roy Hodgson, gjør gråstein til gull og gull til gråstein.
13 QPR
Eieren har sinnssykt med penger og kan kjøpe seg til suksess dersom klubben sliter i neste overgangsvindu.
14 Everton
Kan gjøre det godt eller dårlig. Jeg tipper dårlig.
15 Wigan
Har noen gode spiller, og har erfaring med bunnstrider noe som gir laget en fordel i kampen mot nedrykk.
16 Wolverhampton
Gode på hjemmebane mot gode lag. Likevel blir det ikke suksess av noen gode kamper.
17 Aston Villa
Draktene ligner på draktene til West Ham som rykket ned i fjor. Draktene er en forbannelse. Derfor blir det bunnkamp på Villa i år.
18 Bolton
Jeg misliker Bolton!
19 Norwich
Vet absolutt ingen ting om laget. Tror aldri jeg har brukt penger på en Norwich-kamp. Jeg har likevel på følelsen at laget vil kjempe i bunnen.
20 Swansea
Ikke gode nok for Premier League.

Personer som stiller til valg i Nordkapp i høst, bør ikke kopiere dette tabelltipset. :-)

19 personer har forhåndsstemt i Nordkapp

19 personer har forhåndsstemt i Nordkapp i perioden fra onsdag 10. august til fredag 12. august klokken 11:00. Det er umulig å sammenligne tallet med den samme perioden i 2007.

Det er først og fremst skoleelever og studenter, som reiser bort, som hittil har forhåndsstemt.

Ifølge tall fra Radio Nordkapp var det 274 forhåndsstemmer i 2007. Tallene viser også at valgoppslutningen i Nordkapp er elendig.Boikott vanskeliggjør evalueringen

Dersom velgerne følger oppfordringen fra Frank Aarebrot vil forsøksordningen bli mislykket.

Velgere i ti kommuner kan i år stemme elektronisk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Frank Aarebrot er imot E-valg 2011-prosjektet og ber, ifølge NRK.no, velgerne om å boikotte elektronisk stemmegivning.

Dersom få borgere bruker muligheten til å stemme elektronisk, vil det bli vanskelig å evaluere ordningen på en god måte. Jeg er for elektronisk stemmegivning og har skrevet en del om det på Liberaleren. Vi ser frem til å lese evalueringsrapporten.

Det er Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn, og Ålesund skal delta i forsøk med elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Nordkapp burde vært én av forsøkskommunene fordi vi har tradisjoner for svært lav valgdeltakelse.

Vil du erstatte Magnus?

Ja, han lar seg erstatte. Jeg gjentar; ja, han lar seg erstatte. Så digg!

Magnus Nilsen skal slutte i Avinor. Han skal bli politi igjen. Ronny Andersen skriver på Facebook.com at de søker etter lufthavnbetjent i Honningsvåg. På nettstedet til Avinor er stillingen ikke publisert, i alle fall ikke under ledige stillinger. Men følg med, følg med. Du kan erstatte Magnus Nilsen dersom du søker på lufthavnbetjentstillingen.

Da Runar Elde ble lensmann ble det kriminalitet igjen i Nordkapp. Jeg tør ikke tenke på hva som skjer når Magnus begynner på stasjonen. Kanskje narkotikabeslag?

Magnus Nilsen er forresten listekandidat for Nordkapp Høyre. Vil du ha en kjekk høyrerepresentant med litt mage i kommunestyret, bør du vurdere Høyre og personlig stemme på Magnus Nilsen. :-)

torsdag 11. august 2011

Bloggtiden nærmer seg slutten


Snart er det valg og når valget er over, vil denne bloggen bli avsluttet. I fire år har jeg fulgt kommunepolitikken pluss litt annet på Nordlys – valgperioden 2007 – 2011.

Fire år med blogg har gått raskt, mye raskere enn å være politiker. Årsaken til det er kanskje at jeg har sluppet alle møtene, sluppet forberedelsene og sluppet å lage forslag som skal presenteres i eget parti og i folkevalgte organ. Gubbevaremævell jeg har fremmet min del av forslag gjennom årenes løp, men har aldri fulgt en valgperiode gjennom en blogg. Eller; jeg har jo snart gjort det, om i underkant av én måned.

Jeg har allerede begynt å tenke på hva jeg skal gjøre etter valget på internett. Jeg tror konklusjonen blir ingenting. Jeg har i alle fall ikke lyst på en ny blogg.

Det har ikke vært spesielt tidskrevende å lage denne bloggen. Jeg har fulgt nyhetsbildet og brukt overskuddsstoff fra Liberaleren, med lokale vinklinger. I tillegg har det vært en del andre emner med spesielt fokus på fotball som jeg bruker en del tid på.

Før jeg sier hadet, er det nesten én måned med valgkamp å skrive om. Når jeg vet hva Ap, SV, Høyre og FrP har gjort i inneværende periode i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret, kan det bli en artig valgkamp. I alle fall for undertegnede. Nåde Høyre og FrP om dem kommer med løfter om lavere eiendomsskatt eller å privatisere kommunale tjenester. :-)

Ny blogg

Møt FrPeren Kristian Norheim i hans egen blogg.

Humoristen Morten Sand

Husker du Morten Sand? Ja, han som var journalist i Finnmarksposten og Finnmark Dagblad for mange kilo siden. Han spiller humorist på Facebook.com.

Han skriver:
“Nyhet: Nå viser det seg at det ikke var askelaget fra Island som stoppet flytrafikken. En fersk rapport viser at de tunge støvskyene kom fra Liverpool - som pusset støv fra premieskapet”.

Det er ligastart på lørdag. Det skal bli godt å rekke tunge til mister Sand som er en fanatisk Chelsea-supporter.

onsdag 10. august 2011

FrP er størst

Fremskrittspartiet er størst og Høyre er nest størst i Finnmark på nettstedet Partitesten.no, en valgtest jeg skrev om i går.

Jeg tviler på at Partitesten.no speiler valgresultatet på en god måte. Det er likevel hyggelig for opposisjonen å lede på ulike målinger og tester i tiden frem mot valget. Det gjør valgkvelden ekstra spennende.

Spennende kandidat

I dag går søknadsfristen ut for oppvekst og kultursjefstillingen i Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har foreløpig ikke offentliggjort søkerlisten, men jeg vet at listen inneholder i alle fall ett spennende navn.

Selv om jeg er et fordømt kapitalistsvin, høyresympatisør og liberalist, har jeg lyst på denne sosialdemokraten som oppvekst og kultursjef i Nordkapp. Jeg tror han passer perfekt til jobben!

Tove Hunnålvatn har gjort en fenomenal jobb som sjef med vanskelige rammevilkår. Mannen jeg tenker på, som jeg ikke ønsker å avsløre, kan videreføre arbeidet til nåværende ledelse.

At han ikke er en del av kommunens kulturelite er slett ikke en ulempe.

tirsdag 9. august 2011

Kommunevalget 2011

Partitesten.no er lansert. Jeg holder i skrivende øyeblikk på å gå igjennom nettstedet. Liberalerens redaktør kommer til å skrive en artikkel om testene. Foreløpig lar vi oss ikke imponere over partitesten.no.

Jeg fikk FrP på test én, Høyre på test to og Frp på test tre. Alternativet var Høyre der jeg fikk FrP og FrP der jeg fikk Høyre. Alternativene var rimelig jevne for mitt vedkommende i de variantene som er lansert.

For liberalister er dette dårlige tester med få svaralternativ. Det er også mange spørsmål som ikke omhandler lokalpolitikk i testene.

Et sånt samfunn vil vi ikke ha

Personer som er villige til å dø og som jobber i det skjulte, slik som Anders Behring Breivik, kan gjøre stor skade og det bør vi dessverre godta i en liberal rettsstat.

Det er advokat Arild Humlen som på Aftenposten.no kritiserer PST for dårlig overvåking av Breivik og hans meningsfeller.

Dersom politiet skal sikre seg mot slike terroraksjoner, noe som i seg selv er umulig, vil det bli ekstrem overvåking av borgerne. I et slikt scenario vil datalagringsdirektivet bli regnet som en bagatell og alle husker debatten direktivet skapte i Norge.

Den liberale rettsstaten vil ikke tåle omfattende overvåking av alle som blant annet benytter seg av ytringsfriheten.

mandag 8. august 2011

Oddstips

Det har vært få oddstips på bloggen i det siste. Jeg har ikke hatt spillepause, tvert imot. Jeg har spilt hardt og det har gått relativt bra de siste ukene. Noen tap ja, men gevinstene har vært større enn tapene. Det har blitt så fine overskudd at jeg to ganger den siste uken har overført penger fra spillekontoen over til bankkontoen. Norske politikere har vedtatt forbud, men pengeoverføringene går greit som bare det.

Jeg er sikker på en ny gevinst i kveld. Jeg har satt penger på H i kampen Start – Haugesund. Betsson gir 2,15 og det er en gave fra høyere makter.

Selv om jeg elsker Rosenborg har jeg alltid hatt sans for Start. Jeg tror det er fordi jeg har beundret Svein Matta Mathisen. Dersom Start skal unngå nedrykk må det snu. Det snur i kveld og jeg kommer til å tjene penger på snuoperasjonen. :-)

Oppdaterting: Snart pause og Haugesund leder 0-4. Start spiller som et 5. divisjonslag. Møkkakamp!

Hurra – Nordkapp er ute av ROBEK

Kommunen burde aldri vært i ROBEK, register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, fordi vi får store overføringer fra staten per innbygger sammenlignet med mange andre kommuner. Når økonomistyrtingen har vært elendig og vi havnet på svartelisten, er det gledelig at vi nå er ute av registeret.

Kommunal Rapport og Fylkesmannen i Finnmark skriver om den gledelige meldingen.

Nordkapp er ute av ROBEK, men det betyr ikke at jobben er gjort for politikerne. Kun fantasien setter grenser for å effektivisere driften og undersøkelser viser at kommunens resultater på viktige områder er elendige.

fredag 5. august 2011

Fjordmans vendepunkt kom da egyptiske naboer feiret på 11/9

Det skriver VG Nett.

Det er sikkert korrekt at Fjordman ble rabiat på denne tiden, men det var langt fra alle muslimer som feiret 11/9-terroren. De fleste muslimer er hyggelige mennesker som klarer å skille mellom rett og galt. Å drepe mennesker er ugreit for de aller fleste, helt uavhengig av kultur og religion. Det er de rabiate som tolker skriftene i verste mening.

Da terroren nådde Norge 22. juli var det mange etniske nordmenn som tidlig på ettermiddagen ga muslimer skylden. Ufyselige påstander kom fra kristne, etniske nordmenn som sannsynligvis stemmer på sosialdemokratiske parti.. At noen kristne oppførte seg som idioter må ikke ramme alle som tror på bibelen eller som stemmer på sosialdemokratiske parti. Vi må ta den eller de som gjør galt og ikke forpester grupper av befolkningen.

Det vil i overskuelig framtid være sameksistens på tvers av kulturer, språk, religioner, hudfarge osv. Vi kan bidra til sameksistensen på en positiv måte eller vi kan gi blaffen. Jeg foretrekker at unike mennesker bidrar i fellesskap.

Jeg er stolt av mitt lokalmiljø. Jeg vet at mange Nordkapp-borgere er skeptiske til det flerkulturelle samfunnet, men til tross for dette har Nordkapp-samfunnet tatt imot innvandrere, flyktninger og asylsøkere på en eksemplarisk måte. De med en annerledes hudfarge og religion har blitt fargeklatter som har beriket lokalsamfunnet på mange områder, fra idrett til mat og kultur.

Fem år siden sommerbykåringen

Det er i dag nøyaktig fem år siden Honningsvåg ble kåret som sommerby av lytterne til NRK P1.

Honningsvåg er uansett mening i bysaken en veldig liten by. Vi har minimalt med sol og sommer. Likevel slo lokalpatriotene knockout på alle byene i Norge. Det sier litt om den fanatiske patriotismen som er i Honningsvåg.

Jeg engasjerte meg ikke mye i spørsmålet. Først og fremst fordi sommeren er så dårlig her i nord, at jeg sliter med betegnelsen ”Honningsvåg som sommerby”. Sommer er for meg litt mer enn åtte grader og tåke. Det var likevel en sabla hyggelig fest i sentrum den kvelden det ble klart at Honningsvåg vant konkurransen. Øl og Black Russian i flytende kanner og politikere som vanligvis ønsker en restriktiv alkoholpolitikk, ga blaffen i lover og regler.

Jeg lurer på om NRK regner denne kåringen som en fiasko? Jeg kan ikke huske at Reiseradioen har gjentatt kåringen etter at Honningsvåg ble kåret som sommerby 5. august 2006.

Det var forresten sommerbykåringen som ga SV et fantastisk valg for fire år siden. Uten spesielt god eller ny politikk, kom partiet inn med åtte kommunestyrerepresentanter. Tore Fosse, som frontet sommerbysaken, ble valgets vinner. Det sier igjen mye om patriotismen i lokalsamfunnet, en patriotisme som ikke utelukkende er bare positiv.

onsdag 3. august 2011

Teit, fryktelig teit

Nettstedet Drikkeglede.no ser forferdelig ut på grunn av sladden på bildene. Det er ikke Bryggeri- og drikkevareforeningens feil, men Helsedirektoratet som følger opp et grusomt dårlig lovverk.

Sladd på illustrasjonsbilder av alkohol hører ikke hjemme i Norge i 2011. Produktinformasjon og reklame er en naturlig del av ytringsfriheten.

Bryggeri- og drikkevareforeningen fikk frist til 1. august med å fjerne bilder av øl på nettstedet Drikkegled.no. Fristen er overholdt og sladden på bildene fremstår som komplett idioti.

tirsdag 2. august 2011

Redaktør vil utsette valget, helt utenkelig

Det er Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen, som mener valget burde vært utsatt. Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, noe som er helt utenkelig, ville det vært politisk unntakstilstand i overskuelig framtid. Norge trenger mer demokrati og flere debatter. Ny valgdato på grunn av terroraksjonene i Oslo og på Utøya, er å sette demokratiet på vent.

Gunnar Stavrums forslag er det samme som å ønske fint vær og 30 plussgrader hver eneste dag på Svalbard. Mulig i fantasien, men umulig i virkelighetens verden.

Valgloven er klinkende klar: Det skal være valg i september måned og det skal være valg i år.

I teorien kan Kongen i statsråd utsette valget til mandag 26. september, men å utsette valgdagen med 14 dager forebygger ikke det Gunnar Stavrum tar opp i kommentaren.

Partiene har i fellesskap kommet frem til en minnelig ordning for valgkampen som starter lørdag 13. august. Den avtalen bør stå ved lag. Borgerne fortjener en god valgkamp med tydelige skillelinjer mellom partiene.

mandag 1. august 2011

Valgkampstart lørdag 13. august

Generalsekretærene i de største partiene har i dag bestemt at valgkampen starter lørdag 13. august klokken 12:00.

Generalsekretærene oppfordrer lokalpartiene til å koordinere med hverandre om formen på valgkampåpningen i de forskjellige kommunene. I de største byene vil det bli store arrangement, mens i små kommuner vil borgerne knapt nok merke at partiene åpner årets valgkamp.

Det er også planlagt standsaktiviteter, valgkampboder, husbesøk og utdeling av materiell fra lørdag 13. august.

Generalsekretærene er enige om at til tross for terroraksjonene er det viktig at partiene får frem de politiske skillelinjene mellom partiene. Godt er det!

Fortsatt overforbruk i mange kommuner

Det er 52 kommuner som er i ROBEK.

ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, har blitt oppdatert i sommer av Kommunal- og regionaldepartementet. Fortsatt er det mange av landets kommuner som sliter økonomisk, og er i registeret.

De siste kommunene som kom inn i registeret, ifølge departementet, er Sør Odal og Vestre Toten, mens Fitjar og Nome kom seg ut av registeret denne sommeren.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Kommuner som er i ROBEK har kommunepolitikere som bruker for mye skattefinansierte penger.

PS: Nordkapp er fortsatt i registeret.