onsdag 10. oktober 2007

Sløsing og tungvindt

Det er nesten irriterende å se oversikten over valg som kommunestyret skal foreta førstkommende tirsdag, den 16. oktober. En rekke av utvalgene bør nedlegges, i tråd med forslag som Høyre har fremmet gang på gang de siste årene. Høyre og Fremskrittspartiet burde brukt sin posisjon ovenfor Arbeiderpartiet til å kreve nedleggelse av en rekke utvalg, blant annet avdelingsstyrene. Det er kun underlig at Høyre har endret kurs i måten kommunen organiserer den politiske aktiviteten på.

Nedleggelse av avdelingsstyrene ville ha betydd noen hundre tusen kroner i innsparinger. Kommunen ville spart penger på vikarer, tapt arbeidsfortjeneste og redusert møtegodtgjørelse. Viktigst er likevel å hindre at rådmannen må gjøre dobbeltarbeid. I dag skal de aller fleste av sakene fra avdelingsstyrene videre til formannskapet eller formannskapet og kommunestyret. Først gjør avdelingsstyrene sine vedtak, også endrer toppene kursen og gjør nye vedtak i etasjen over, altså i formannskapet og i kommunestyret. Det er ulogisk, uøkonomisk, komisk og byråkratisk.

Politikere fra SV og Arbeiderpartiet vil helt sikkert hevde det har vært en effektivisering på dette området. I den nye perioden skal avdelingsstyrene bestå av fem representanter, og ikke syv som har vært vanlig. Denne endringen betyr bare smuler økonomisk og har ikke medført noen forenklinger i systemet. Den eneste forandringen er at fem politikere møter på møtene for å spise wienerbrød, istedenfor syv. Det er latterlig, frustrerende og veldig irriterende.

Igjen uttaler jeg meg på noe jeg skal ha peiling på. Jeg har nemlig vært kommunens mest aktive avdelingsstyrepolitiker de siste fire årene med mange titalls forslag på samvittigheten, fordelt på 10-12 møter i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.

Les mer om valgene hos Radio Nordkapp.

Ingen kommentarer: