torsdag 8. november 2007

Useriøst av SV

SV-leder Torger Samuelsen hevder i Finnmark Dagblad at Arbeiderpartiet svartmaler den økonomiske situasjonen i Nordkapp kommune.

Nei, Arbeiderpartiet gjør ikke det. Det beklagelige er at Arbeiderpartiet har innsett så altfor sent at noe må gjøres. I hele forrige periode har det blitt påpekt fra Høyre at situasjonen er alvorlig. Ingen har tatt påstandene til etterretning. Det samme var situasjonen på 90-tallet der jeg foreslo store endringer i kommunens organisasjon. Vi ble latterliggjort, men i dag er det vi som kan si: Hva var det vi sa?

For 2007 budsjetterte kommunestyret med et overskudd på 3,5 millioner kroner. Det kommer minst til å bli et underskudd på 4 millioner kroner. Det betyr at kommunen allerede bruker over 7 millioner kroner mer enn planlagt. I tillegg kommer økninger i lønninger i forhold til det som er planlagt og pensjonskostnadene som vil bli høyere enn det kommunestyret tok høyde for i juni. Vi har også befolkningsnedgang, noe som betyr redusert rammetilskudd. Dette er tall også SV må ta inn i sitt regnestykke. Hvis partiet ikke tar slike hensyn, blir det totalt useriøst. Det er renspikka populisme! Jeg blir kvalm av SVs-holdninger til økonomi.

Arbeiderpartiet svartmaler ikke. Partiet har kun innsett at Høyre hadde rett i sine spådommer. Ja, i hele forrige periode snakket jeg om kommuneøkonomi i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg fulgte opp med mange forslag. Dessverre var det bare Høyres representant som var klarsynt i økonomiske spørsmål.

Ingen kommentarer: