lørdag 31. januar 2009

Organisasjonsplanen er ferdig – tid for Black Russian

Jeg lovet styremedlemmer i Nordkapp Høyre å lage en organisasjonsplan. Jeg trodde jeg skulle bruke flere uker på arbeidet. Planen er ferdig, og det var fort gjort.

Hvis planen blir vedtatt og godkjent av overordnet organ i Høyre, vil det bety mange hundre prosent forbedring av organisasjonen til Nordkapp Høyre. Hvis tillitsmannsapparatet følger planen slavisk, vil Nordkapp Høyre ha den beste organisasjonen i Nordkapp kommune. Ingen av partiene er i nærheten av et slikt system på arbeidet som forslaget til organisasjonsplan legger opp til.

Dokumentet er sendt Marita Melsbø Nilsen. Jeg håper på styrebehandling. Deretter godkjenning hos overordnet organ i Høyre før endelig vedtak på årsmøtet i mars. Grunnen til en litt rotete vei, er at dokumentet ikke er helt i tråd med Normallover for lokalforeninger og kommunestyregrupper.

Nå er jeg ganske fornøyd med meg selv. Tid for litt fotball og en ørliten Black Russian.

Fikk besøk av Tore Fosse

Det er noen få år siden, men jeg tenker på hendelsen med stor glede. Jeg tror det er mitt stolteste øyeblikk som medlem av Nordkapp Høyre. La meg gjøre det klart med en gang; det har vært noen hyggelige øyeblikk i Høyre.

I forrige periode ble Høyres gruppe i Oppvekst og kultur organisert som en fraksjon, det betyr at det faste medlemmet og varamedlemmene møttes foran avdelingsstyremøtene. Der gikk vi, kort fortalt, gjennom sakslisten, skrev forslag og planla ulike utspill i media, enten i form av leserinnlegg eller pressemeldinger. Ettersom jeg har blitt sjenert på mine gamle dager, var media et nedprioritert område på møtene. I gruppen ble det diskutert politikk. Vi var ikke alltid enige, men det forslaget som fikk flertall i gruppen ble fremmet i avdelingsstyret. Forslaget var Høyres syn og Høyres politikk basert på programmet Høyre hadde gått til valg på.

I ett av møtene ble målene til Nordkapp-skolen behandlet. Høyres fraksjon ønsket å tone ned kultur, mot en sterkere satsing på realfagene. Vi laget forslag, og 1. varamedlem Odd-Arne Nilsen møtte i avdelingsstyret for Høyre.

Møtet startet. Jeg brukte snus, drakk brus og laget reklamer for bedrifter i Nordkapp. På slutten av dagen kom Tore Fosse innom kontoret. Han skjelte meg ut for Høyres syn på kultur. Han var akkurat ferdig på møtet. Han fortalte meg at han synes vi var noen tosker som stod bak forslaget som Odd-Arne Nilsen hadde fremmet i møtet. Jeg sa nei, nei, nei og spurte hvordan voteringen gikk. Forslaget vårt ble nedstemt, men det hadde vært en livlig debatt mellom politikerne.

Jeg avsluttet samtalen med Tore med følgende spørsmål:
Var det ikke artig med en ordentlig, ideologisk diskusjon i avdelingsstyret?

--Det var kjempeartig, sa Tore, som innrømmet at det var dette som var politikk.

Jeg husket møtet, vårt forslag og samtalen med Tore, da jeg så nyheten om filmfestivalen som Honningsvåg skole arrangerer. Hadde Høyres syn vunnet frem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, er det ikke sikkert denne festivalen hadde vært i livet. Det kunne medført enda større engasjement i frivillig sektor og garantert økt fokus på realfagene i Nordkapp-skolen.

Marita på TV

TV Nord har intervjuet Marita Melsbø Nilsen, lederen i Nordkapp Høyre. Innslaget ligger cirka 10 minutt ut i sendingen.

Jeg elsker det hun sier om at Høyre skal vri politikken til høyre. Det er jaggu meg på tide!

Jeg kan stoppe blod

Det er populært med alternativ medisin for tiden. VamPus har skrevet om det og Liberaleren har skrevet om englene til prinsessen, en sak som går i samme bane. Jeg kan endelig avsløre at jeg kan stoppe blod, på lik linje med kirkerådsleder Egil Borch i Porsanger.

På hverdagene står jeg opp klokken 08:45. Ofte starter jeg dagen med å barbere meg. Ettersom jeg er trøtt, skjer det ofte at jeg er uheldig med barberingen. Jeg skjærer meg og blodet fosser fra mitt liberale ansikt. Hva gjør jeg? Jo jeg bannes, jeg skjeller ut min homofile katt på 11 kilo og jeg tar litt toalettpapir. Jeg klemmer toalettpapiret mot såret i 50 sekunder og vips; blodet stopper!

Jeg tror ikke naturen har utstyr meg med hellige hender og jeg tror ikke på gud eller Buddha. Likevel stopper jeg blod og det har sin logiske forklarting, nemlig at toalettpapiret i en kort periode er som plaster på mitt store, liberale ansikt.

Hvis jeg hadde vært utstyr med overnaturlige evner, ville jeg brukt evnene til reduksjon av skattetrykket, avviklet verneplikten og fjernet landegrenser. Snåsamannen, kan du sørge for at eiendomsskatten avvikles i Nordkapp?

fredag 30. januar 2009

Nordkapp – et eksempel på at regjeringen bommer

Regjeringen har fremmet noen forslag som skal øke valgoppslutningen. Hensikten er god, men det er ikke sikkert forslagene treffer. Årsakene er erfaringene fra Nordkapp der politikerne reduserte tilgjengeligheten til valglokalet, og oppslutningen økte noe. Fortsatt er oppslutningen altfor lav.

I 2003 var det valg på søndag og mandag i Nordkapp. I 2007 var det valg kun på mandag. Ifølge Radio Nordkapp var oppslutningen 58,6 prosent i 2007, altså noen prosent høyere enn fire år før. Det er ingen automatikk i at økt tilgjengelig gir høyere konsum.

Problemet ligger i likheten mellom partiene. Er du forbannet på Arbeiderpartiet, da stemmer du ikke på Høyre eller SV fordi det er nyanser som skiller partiene i kommunestyret og formannskapet. Misliker du politikken til Kristina, er det små sjanser for at du liker det Lars Helge eller det Tore gjør i Nordkapp kommune. Rett og slett fordi kommunestyret i Nordkapp stemmer likt i altfor mange saker.

Det som skilte Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre i budsjettet for 2009 er, kort fortalt, Skarsvåg skole og to stillinger i Helse- og sosialsektoren. Det innbyr ikke til stort engasjement og økt valgdeltakelse.

Dette er dama mi

Denne dama, altså Marita Melsbø Nilsen, har jeg forsvart som gull den siste tiden. Jeg angrer ikke! Det var jeg som overtalte Marita til å bli leder av lokalforeningen for noen år siden. Jeg angrer ikke! Jeg har for lengst bedt Marita om å bli med på ferie. Det angrer jeg litt på.

Marita Melsbø Nilsen, er et stjerneskudd Nordkapp Høyre bør ta godt vare på. Hun kan nå veldig langt, hvis hun selv vil. Hun kan med litt flaks bli ordfører i Nordkapp. Det hadde ikke vært meg imot, for å si det mildt.

Høyre trenger politikere som brenner for sakene!

Dagens sitat kommer fra en SV-politiker

--Finansuroen har ført til at velgerne flykter fra de borgerlige og over til det trygge rødgrønne. Det sier styreleder i Nordkapp SV, Torger Samuelsen.

Det trygge rødgrønne? Torger Samuelsen, du fleiper nå?
Arbeidsledigheten øker!
Regjeringen har laget en krisepakke uten skattelettelser.
Rødgrønne politikere tror på alt fra Snåsamannen til at bønn kan stoppe blødning.
I rødgrønt har det vært mye bråk.
Regjeringen vil innføre straff for religionskritikk.

Det er ikke sikkert det hadde vært mye bedre med en annen farge på regjeringen, men dagens regjering er ikke det trygge for borgerne i Norge.

torsdag 29. januar 2009

Høyre – best i Nordkapp!

Det har vært en god dag for Nordkapp Høyre. Arbeidet med å gjøre Høyre til kommunens best drevne parti starter i morgen. Det var et godt vedtak på medlemsmøtet, det var en hyggelig samtale mellom medlemmene etter møtet og jeg har snakket med leder Marita Melsbø Nilsen på telefon i kveld.

Jeg skal ikke ha verv i partiet, men jeg skal lage en organisasjonsplan som partiet forhåpentligvis vedtar på årsmøtet i mars. Jeg skal også lage forslag til en virksomhetsplan som partiet skal følge i perioden 2009 – 2010. Er det noe jeg er god på, er det organisasjonsbygging og planprosesser. Det skal bli godt å starte på dokumentene og det skal bli deilig å bli ferdig om noen uker.

Kristina Hansen, Tore Fosse, Ole Håvard Olsen, Ronny Andersen og Werner Hansen, i 2011 vil dere bli spist levende. :)

Jeg må minne om sist jeg laget lignende dokument for Nordkapp Høyre, fikk partiet over 30 prosent oppslutning i valg og doblet kommunestyregruppen. Det er mulig å planlegge seg til suksess og det gjorde vi i 1999.

Nå tar jeg bloggpause i noen timer. Jeg er nødt, ellers kommer jeg til å drømme om kommunestyrerepresentanter. Så vondt vil jeg ikke ha det i natt.

Høyre bryter avtalen med Nordkapp Arbeiderparti

Nordkapp Høyre har i dag brutt avtalen som partiet har inngått med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Bruddet har ingen synlige konsekvenser, bortsett fra at partiet igjen står friere i forhold til å gjennomføre høyrepolitikk. For meg, som ønsker konkurranseutsetting og privatiseringer, er dagens vedtak hyggelig. I tillegg var avtalen latterlig, ettersom den ikke ble fulgt av partene.

Jeg minner om definisjonene på privatisering og konkurranseutsetting.

Pressemeldingen fra Høyre:
Nordkapp Høyre trekker seg fra avtalen som ble inngått mellom Nordkapp Høyre/FrP/AP i forkant av konstitueringen i Kommunestyret i 2007. Partiet vil fortsatt videreføre samarbeidet med Nordkapp Fremskrittsparti i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret, basert på partienes program.

Bakgrunnen for beslutningen er at Nordkapp Arbeiderparti gjentatte ganger har gått bort fra sentrale punkter i samarbeidsavtalen, både når det gjelder Nordkapp Kommunes økonomi, forutsetninger om et forutsigbart samarbeid, politiske målsetninger, samt partienes valgtekniske samarbeid.

Nordkapp Kommune har fortsatt store økonomiske utfordringer. Dette har ikke Nordkapp Arbeiderparti erkjent gjennom å unngå å gjennomføre de nødvendige grepene for å få til et forutsigbart samarbeid Nordkapp Høyre og FrP, i samsvar med avtalens grunnprinsipper og føringer. Nordkapp Arbeiderparti har også brutt avtalens punkt om valgteknisk samarbeid, ettersom Nordkapp Høyres kandidat til styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS ikke fikk støtte fra Nordkapp Arbeiderparti ved valget i Havnerådet.

For Nordkapp Høyre

Marita Melsbø Nilsen

Styreleder

Nytt spørsmål: Gi heder og ære til FrP

Avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er død. Både FrP og Høyre har brutt avtalen. Jeg gir FrP æren, ettersom partiet til Renate fattet vedtaket først.

Avtalebruddet er en lykke for Nordkapp-samfunnet. Endelig kan partiene igjen konkurrere om politiske løsninger. Konkurranse er sunt, også i Nordkapp kommunestyre.

Nettmålingen er slik den neste uken:

Si hva du mener direkte til Nordkapp FrP i forbindelse med deres vedtak om å bryte avtalen.

Takk, FrP
Renate, vi skal gifte oss
Modig
Ryddig og ærlig
Det var på tide
Godt!
Genialt!
Nå vil jeg ha FrP-politikk

Jeg skulle gjerne gitt samme oppmerksomhet til Høyre, men Maritas parti var èn dag for sent med vedtaket.

Kristina fikk bank hos mine lesere

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, fikk bank hos leserne på denne bloggen. Jeg synes for så vidt det er ok ettersom Hansen gjorde det hun kunne for at Bjørn Ronald Olsen ikke ble valgt som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, et klart brudd på avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Spørsmålet var:
Hva skulle Høyre ha gjort, dersom kommunevalget hadde vært 21. januar 2009. Avtale med hvem?
Kristina, aldri! – 35 %
Tore er rød, men han er ærlig – 10 %
Ingen avtale overhode – 2 %
Høyre burde ikke stilt til valg – 10 %
Kun et valgteknisk samarbeid med Ap – 13 %
Kun samarbeid med FrP – 10 %
Aldri mer samarbeid med Ap – 16 %

Hva jeg svarte på spørsmålet? Jo, kun et valgteknisk samarbeid med Ap.

Det er ikke sikkert Kristina er klar over det, men jeg ønsket henne som ordfører i Nordkapp. Basert på styrkeforholdene i kommunestyret. I den hektiske prosessen etter valget, tok jeg kontakt med en gammel arbeiderpartikjempe for å sikre at Høyre og Arbeiderpartiet inngikk et samarbeid. Jeg ønsket riktig nok kun et valgteknisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Dessverre ble det også en politisk avtale. Jeg har, til tross for at Kristina Hansen behandler Høyre dårlig, det samme standpunktet i dag.

Solviks gate i Thailand

Ettersom jeg har bestilt ferietur i dag, linker jeg til en video på YouTube.com fra den gaten hvor hotellet ligger. Jeg har bodd der de siste årene.

Gata er livlig. Mange barer og kjempeparty 14 timer i døgnet. Deilig å komme hjem om morgen, og dermed avslutte med en Black Russian på barene som ligger ved hotellet.

Liberal, ja jeg er det! Jeg prøver fortsatt å få lederen i Nordkapp Høyre med på årets ferie. Jeg har omdøpt det til studietur.

Humor på Liberaleren

Det er ikke så ofte Liberaleren latterliggjør politikerne, selv om vi ofte er dypt uenige i politiske vedtak. I dag har jeg skrevet en kort artikkel som havnet under kategorien ”Humor”.

Det var en fornøyelse å sette spørsmålstegn med Saera Khan (Ap), Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og Olav Gunnar Ballo (SV).

Det skal ikke være ulovlig å tro, men hvorfor skal Ballos tro på bønner påvirke borgernes liv? Politikernes tro på det overnaturlige er en god grunn til å redusere statens størrelse.

Stortingsvalget er 14. september – stem på et parti som ønsker en redusert stat, stem gjerne på Høyre.

Nordkapp får ikke ny ordfører

Noen personer, som ikke kan være spesielt smarte, skremmer med konsekvensene av bruddet som Fremskrittspartiet har vedtatt. Jeg har skrevet det før, men gjentar det gjerne. Kveldens vedtak i Fremskrittspartiet får ikke konsekvenser, i forhold til konstitueringen som kommunestyret gjorde høsten 2007.

Ordføreren forblir ordfører, varaordføreren forblir varaordfører og det blir ingen endringer i formannskapet eller avdelingsstyrene.

De som fortsatt tror på julenissen, kan studere kommuneloven eller Lov om kommuner og fylkeskommuner som loven også blir kalt av noen. Kapital 2: De kommunale og fylkeskommunale organer, anbefales!

Jeg er skremt over kunnskapsnivået til en del fremtredende personer i kommunen. Dette bør nesten være barnlærdom!

Glasset er tomt, og unge Solvik hopper til køys.

onsdag 28. januar 2009

Fremskrittspartiet bryter samarbeidet med Arbeiderpartiet

Nordkapp Fremskrittsparti har med kveldens vedtak bevist at partiet tenker på kommunens innbyggere. Nordkapp FrP bryter avtalen som ble inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Kveldens vedtak får ingen synlige konsekvenser, bortsett fra at Arbeiderpartiet og Kristina Hansen er svekket i kommunestyret. Det betyr igjen at Havnerådets leder, altså Kristina Hansen, ikke kan opptre som havneråd uten formelle vedtak i Havnerådet. Hun må nå følge Lov om interkommunale selskaper, noe som er en fordel for Nordkapp kommune. Jeg sender gratulasjoner til Renate & co. Voksent gjort!

Dagens vedtak hos FrP bør gi styret i Nordkapp Høyre en flau smak i munnen. Nykommerne opptrer tøffere enn de gamle ringrevene klarte. Det bør være flaut!

Pressemeldingen fra Nordkapp FrP
Styret i Nordkapp Fremskrittsparti vedtok på styremøte den 28. januar 2009 å bryte
avtalen som ble inngått med Arbeiderpartiet foran konstitueringen av kommunestyret
i 2007. Styret vil videreføre samarbeidet med Nordkapp Høyre i avdelingsstyrene,
formannskapet og kommunestyret, basert på partienes program.

Nordkapp Fremskrittsparti er skuffet over at Nordkapp Arbeiderparti ikke har fulgt
sentrale punkter i avtalen, både politiske punkter og avtalen om valgteknisk
samarbeid.

Nordkapp Arbeiderparti har ikke tatt innover seg at driften av Nordkapp kommune må
effektiviseres og harde prioriteringer må gjennomføres, punkt 2 i avtalen. Nordkapp
Arbeiderparti har heller ikke etablert et styringssystem som gjør det mulig å føre en
forutsigbar politikk, punkt 4 i avtalen.
Nordkapp Fremskrittsparti reagerer også på at Bjørn Ronald Olsen ikke ble gjenvalgt
som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, i tråd med den valgteknisk
avtalen mellom partiene.

Bruddet med Arbeiderpartiet har få konsekvenser når det gjelder valg av verv i
Nordkapp kommune. Fremskrittspartipolitikerne beholder vervene ut valgperioden.
Arbeiderpartiet kan ikke regne med å få støtte for sine kandidater ved valg i
inneværende periode, for eksempel valg av representantskapsmedlemmer i Repvåg
Kraftlag AL.

Vedtaket i Nordkapp Fremskrittsparti betyr at Nordkapp FrP ikke lengre er bundet av
avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Vårt parti står friere i
alle spørsmålene, og kan føre fremskrittspartipolitikk til det beste for innbyggerne i
Nordkapp.

Styret i Nordkapp FrP

Spørsmål fra Jonas, 15 år

Hei Bjørn Magne. Hvorfor er ikke du politiker for Høyre?

Jeg har sendt svaret på e-post til Jonas, en gutt jeg ikke kjenner. Svaret går kort og godt på at jeg er opptatt av ideologi, og det er vanskelig å kombinere liberalisme med verv i Nordkapp Høyre. Jeg gjorde det i forrige periode. Det gikk ganske bra, men det var et ork. Jeg deltok på tre møter i året i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Til tross for laber møteaktivitet, var jeg Nordkapps mest aktive politiker målt i antall forslag i et folkevalgt organ. Alt som ble foreslått var gjennomgått i partiet på en eller annen måte.

I forrige periode fikk jeg en del mediaoppmerksomhet på artikler som ble skrevet for Liberaleren, men koblet opp mot Høyre. Det var slitsomt både for meg og lokalforeningen. Derfor valgte jeg Liberaleren fremfor Høyre, og det var et godt valg.

Hurra for Finnmark Høyre

Finnmark Høyre har oppdatert nettstedet. Faktisk med en god sak som er viktig for fylket. At det i tillegg er en frihetssak, er kun en fordel.

16. desember klaget jeg på Finnmark Høyre. Hvis Johnny fortsetter å oppdatere nettstedet, blir det lenge til neste gang jeg klager på administrasjonen i Vadsø.

Cindy skinner som en sol

Cindy Gaare skinner for tiden som en sol på Bryggerie`. Hun er ikke bare god på å servere brus, mikse Black Russian, servere øl, lage lunsj osv. Hun er jaggu meg en raser på å lage dikt. Sjekk soldiktet unge, lovende Gaare har lagt ut på nettstedet til Bryggerie`.

Bildet hentet fra nettstedet til Bryggerie`. Det er Bengt Ove som har æren av å smile sammen med Cindy Grieg.

PS Cindy, gode diktere bør stemme Høyre. :)

Ap-tilhørighet på lensmannskontoret

Det er en dårlig skjult nyhet at flere på Nordkapp lensmannskontor har sterk tilhørighet i sosialdemokratiske parti. Tro om Øystein Mathisen, mannen til Ap-Kari, er like positiv til Arbeiderpartiet etter dagens møte mellom Storberget og Johannessen?

Nei, nei, nei. Jeg kommer ikke med et svar på spørsmålet eller en konklusjon. Jeg tenker bare høyt om Arbeiderpartiet og alle de falske flaggene som dagens regjering seiler under.

Ny regjering? Stem på Høyre i september!

Dumme, dumme politikere

Vadsø kommune strammet inn skjenkepolitikken. Konsekvensene er flere privatfester, mer drikking i ukontrollerte former, mer vold og mer sexpress. Dumme, dumme politikere!

Mer i Liberaleren.

Jeg må innrømme at jeg tenkte på Eli Skille (Ap) da jeg skrev denne saken i Liberaleren. Hadde det vært opp til henne og argumentene hun brukte i kommunestyret, er en liberal alkoholpolitikk det samme som Svarte dauen. Erfaringene fra Vadsø tyder på det motsatte.

Petter med blogg

Petter Krogstad, Everton-supporter og et sosialistsvin, har fått seg blogg. Jeg anbefaler bloggen for mine lesere. Jeg skulle ønske flere med tilknytning til Nordkapp-samfunnet hadde en blogg med et politisk innhold. Når Kristina og Lars Helge ikke vil diskutere politikk med hverandre, bør vi andre benytte sjansen.

Besøk Petter Krogstad.

Fælt

Hva er en dårlig start på dagen?

Jo, gå på jobb med stor jakke og hansker. Komme på kontoret. Sjekke innboksen der Fred Gjøran Einvik skriver ”Patong Beach. Sol og 28 grader e helt OK”.

Jeg er misunnelig og innrømmer det, men jeg er misunnelig på en god og positiv måte.

Bønna, du er stygg

Jeg har nettopp sjekket innboksen for siste gang i kveld. Black Russian var i glasset, og jeg ante fred og ingen fare. Helt til ”Bønna, du er stygg” ramlet inn i Microsoft Outlook. Jeg bannet og regner med det var noen lesere av Liberaleren som reagerte på noe. Jeg får nemlig ofte post fra personer som hater at jeg forsvarer full ytringsfrihet og fulle eiendomsrettigheter. Jeg tok en liten slurk av glasset, før jeg åpnet e-posten.

E-posten var sendt av en gammel kjenning. Mannen mente jeg var stygg mot Kristina Hansen, ordføreren i Nordkapp. Jeg pustet lettet ut. Jeg fikk først et inntrykk av at personen mente jeg var stygg. Det er jo bortimot umulig. Feit og lite hår ja, men stygg? :)

Nei min kompis. Jeg er ikke stygg mot Kristina Hansen. Ingen ting av det jeg har skrevet er en forbrytelse mot Kristina Hansen. Ja jeg er irritert på henne, men jeg er irritert fordi hun bryter en avtale som i utgangspunktet ikke er altfor god for Høyre og Fremskrittspartiet. Kristina bør ta vare på høyre- og fremskrittspartipolitikere som venner, men hun gjorde det motsatte da hun gikk imot at Bjørn Ronald Olsen skulle få lede Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Tore Fosse hadde vært ordfører om ikke Kristina Hansen hadde fått støtte av Høyre og FrP. Dessuten forsvarer jeg, i denne saken, kun vedtak fra møter jeg har vært på i regi av Høyre.

Kompis, jeg har ingen verv i Høyre og trenger ikke å tenke taktisk i forhold til egen posisjon. Lokalpolitikk er jeg i utgangspunktet ferdig med, helt til nominasjonsprosessen i 2011. Da gjør jeg en ny vurdering, slik jeg gjør foran hvert valg. For øvrig er det å skrive i bloggen morsommere enn å sitte i kommunestyret. I kommunestyret er det ingen som kaller deg stygg, men det er det mulig å oppleve via internett. Fascinerende!

Kompis, som Høyre-mann bør du respektere ytringsfriheten. Også når det kommer ytringer som du er dypt uenig i.

Konsekvenser av brudd?

Hvilke konsekvenser har det om Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet bryter avtalen som partiene har inngått?

I Nordkapp er det mange som ringer til hverandre med det spørsmålet i kveld.

Konsekvenser? Ingen. Nordkapp styrer etter formannskapsmodellen. Det betyr at de fleste valgene ble gjort i forbindelse med konstitueringen av kommunestyret. Ordfører Kristina Hansen forblir ordfører, Lars Helge Jensen forblir varaordfører og leder av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester. Renate K Olsen vil representere Fremskrittspartiet i formannskapet i de neste årene osv.

Et brudd har kun konsekvenser for nye valg. Det betyr valg av representantskapsmedlemmer i Repvåg Kraftlag AL eller nye medlemmer i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, når Kristina Hansen går lei av Erling Walsøe. Et brudd vil medføre at Høyre ikke kan forlange styreledervervet i havna, et verv partiet allerede har mistet.

Politisk har et brudd lite å si ettersom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ikke har fulgt den politiske avtalen som ble underskrevet 10. oktober 2007.

Dersom Nordkapp hadde parlamentarisme som styringssystem, ville et brudd sannsynligvis fått konsekvenser i Nordkapp. Mitt tips er at SV hadde fått større innflytelse, men det blir kun spekulasjoner. Nordkapp Fremskrittsparti ba kommunestyret utrede parlamentarisme tidlig på 90-tallet. Forslaget ble nedstemt. Nå kan SV angre på at partiet stemte imot mitt forslag som var sabla godt, men litt dyrt. :)

tirsdag 27. januar 2009

Styret utsatte avgjørelsen

Av en eller annen merkelig grunn utsatte styret avgjørelsen om å bryte samarbeidet som ble inngått med Arbeiderpartiet for litt over ett år siden. Den politiske delen av avtalen er overhode ikke overholdt. Ulempen med denne delen, er at Høyre og Fremskrittspartiet kun har vært litt bedre enn Arbeiderpartiet. I politiske spørsmål har det kun vært nyanser som har skilt partiene i kommunestyret i denne perioden. Når jeg mener at Høyre og Fremskrittspartiet har vært litt bedre enn Arbeiderpartiet, går det på antall kuttforslag som er fremmet i kommunestyret.

De som tviler på mine påstander, bør lese avtalen og sammenligne den med vedtakene fra avdelingsstyret, formannskapet og kommunestyret.

I det valgtekniske samarbeidet har Arbeiderpartiet brutt avtalen. Havnerådet utnevnte Erling Walsøe som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, mens medlemsmøtet i Nordkapp Høyre ønsket Bjørn Ronald Olsen. Det taler ikke til Arbeiderpartiets fordel at Høyres gruppeleder jobbet på tvers av vedtak som partiet har fattet. Ordfører Kristina Hansen er leder av Havnerådet. Hun var svært delaktig i Arbeiderpartiets delegasjon da avtalen mellom de tre partiene ble underskrevet.

Forhåpentligvis bryter medlemsmøtet samarbeidet i torsdagens møte. Det er på tide å avslutte denne farsen som kun er med på å øke politikerforakten.

På årsmøtet i Nordkapp Høyre bør medlemmene i partiet ta en diskusjon om fremtiden. Slik som driften er i dag, er Nordkapp Høyre helt overflødig i Nordkapp kommune. Det er synd. I en kommune der svært få setter grenser for politikk, bør det være stor plass for en høyreforening.

FrP har sjansen til å bryte samarbeidet før Høyre gjør det. Nordkapp FrP bør benytte sjansen. Carl I Hagen ville vært flau dersom han visste hvordan det politiske systemet fungerer i Nordkapp. Er det noe Hagen er god på, er det formaliteter.

Artig i Ap

Arbeiderpartipolitiker ringte spåtelefoner for mange, mange tusen kroner. Helseministeren har fått hjelp av Snåsamannen. Men finanskrisen kom som en bombe på arbeiderpartipolitikerne? Artig i Ap ja.

Unge Venstre fyller 100 år

Det er bare tilfeldigheter som er årsaken til at jeg er medlem av Høyre. Jeg kunne vært medlem av Unge Venstre og Venstre, dersom det hadde vært et Venstre-lag i kommunen etter Bolkesjø-landsmøtet i 1994.

Det ble Høyre og jeg angrer ikke på det. Selv om det ble Høyre, følger jeg ganske godt med på det som skjer i Unge Venstre og Venstre. I dag fyller Unge Venstre 100 år. Min venn Per Aage Pleym Christensen, har skrevet om jubileet i Liberaleren.

Til alle i Unge Venstre, gratulerer med dagen!

SV er først

Når det gjelder årsmøte, er SV det første partiet som gjennomfører et årsmøte i Nordkapp i 2009. Det skjer på Corner, torsdag 29. januar.

Tro om Knut Ellingsen skal dit?

(Foto: Corner.no)

mandag 26. januar 2009

Jeg er forelsket i Jack Bauer

Nå starter serien 24 igjen, og jeg gleder meg som et lite barn.

Når kveldens episode går på TV2, er jeg på jobb, Jeg er hjemme igjen klokken 23. Da skrur jeg av telefonen, skjenker meg selv en Black Russian og lener meg tilbake i stolen. Jeg skal kose meg med 24. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24 er i gang igjen. Hipp, hipp hurra!

Nei til straff for religionskritikk

Hei leser, er du med på Facebook.com?
Hvis ja, meld deg inn i gruppen Nei til straff for religionskritikk!

Mer om gruppen på Liberaleren.

Ordføreren har innkalt til møte

Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp, har innkalt til et møte på kontoret i morgen ettermiddag. Det er, etter det jeg forstår, lederne i Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet som har fått innkallelsen.

Marita Melsbø Nilsen og Renate Olsen, henholdsvis lederen i Høyre og formannen i Fremskrittspartiet, bør være i eksplosiv form på møtet. Duoen bør gjøre oppmerksom på at ordførerens oppførsel med å bryte avtalen mellom partiene er uakseptabel, og vil få konsekvenser for samarbeidet som ble inngått for litt over ett år siden.

Huff, nesten dumt jeg ikke er leder i Nordkapp Høyre. :)

Husker du Farmen-Mikkel?

Hvis ja, så bra! Mikkel er Høyre-mann. Nils H. Henriksen, den gamle fotballkjempen fra Kautokeino, har lov til å være stolt. Jeg er enig med den fotballelskende Høyre-lederen; stem Mikkel inn i Sametinget!

Skuffende

Regjeringen har i dag offentliggjort krisepakken til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Pakken er dårlig. Eller den er direkte elendig. Hvorfor regjeringen ikke benytter seg av skattelettelser i større grad, er merkelig.

Nordkapp får nesten 3 millioner kroner. Over 2 millioner er øremerket vedlikehold, mens litt over 700 000 kroner er frie inntekter.

Les mer kritikk av krisepakken på Hoyre.no.

Marita med leserinnlegg

Det er ikke så ofte Høyre-politikere i Nordkapp markerer seg i media. Unntaket er Lars Helge Jensen. Derfor er det ekstra gledelig at lederen av lokalforeningen, Marita Melsbø Nilsen, har sendt et leserinnlegg.

Innlegget er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp. Ja takk, mer av dette!

søndag 25. januar 2009

Marita har innkalt til styremøte

Leder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen, har innkalt til styremøte førstkommende tirsdag. Jeg antar at styret skal vurdere situasjonen etter at ordføreren overså vedtaket som medlemsmøtet i Nordkapp Høyre fattet, 21. januar 2009.

Jeg har sendt et brev til styret:
Jeg har fått med meg vedtaket fra Havnerådet, der ordføreren i Nordkapp bryter samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Nordkapp Høyre skal ha ledervervet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Medlemsmøtet i Høyre innstilte enstemmig Bjørn Ronald Olsen til vervet så sent som 21. januar 2009. Nordkapp Høyre ble overkjørt av ledende politikere i Nordkapp Ap, som Høyre har gjort en forpliktende avtale med.

Jeg ber styret bryte avtalen som ble inngått foran konstitueringen i kommunestyret i 2007. Dersom styret slutter seg til forslaget, må Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og media få beskjed om vedtaket.

Med vennlig hilsen
Bjørn Magne Solvik


Brevet ble sendt etter at Havnerådet valgte en annen leder enn den personen Nordkapp Høyre ønsket i posisjonen.

Effektivisering – og det fungerer

Mange av oss som er tilknyttet Høyre er så smarte at det er skummelt. Nå har jeg, riktig nok i samarbeid med Ap-Hansen, utviklet en løsning som sørger for at gruppestyrene i HT & IF kan booke klubbrommet via internett. Det betyr en effektivisering som medfører at en god del personer sparer tid.

Mer igjen av tiden – det er Høyre det! Nordkapp kommune hadde vært en rik kommune om kommunestyrerepresentantene ønsket å effektivisere driften til Nordkapp kommune.

Nattens sitat

Renate K Olsen, formann i Nordkapp Fremskrittsparti, får æren for nattens utsagn. Gullkornet kom i en samtale på Facebook.com.

”Ulf, men det e jo ikke alle som får orgasme når dem betale skatten sin”.

Fremskrittspartipolitikere gjør mye rart, men gullkorn er en spesialitet i Siv Jensens parti.

Mosfjell har bursdag

Bent Johan Mosfjell, en mann jeg forguder og initiativtaker til Liberaleren, har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen!

Da jeg satt i fengsel, ringte jeg to ganger i måneden til Mosfjell. Han ga meg innputt slik at jeg overlevde oppholdene i Vadsø Kretsfengsel. Er evig takknemlig for det han gjorde for meg i en relativ tung tid.

Bent Johan, gratulerer med dagen!

lørdag 24. januar 2009

Drømte om Tone Lise Nilsen

Jeg tror jeg trenger ferie snart. Jeg skulle bare ta meg et lite femminutt på øyet. Jeg sovnet. Langt inne i drømmeverden kom Tone Lise Nilsen på scenen. Hun gikk frem til talerstolen og holdt et flammende innlegg om viktigheten av samarbeidet med Høyre. Hun mente at når partiet først hadde solgt sin sjel, var avtalen viktig med de fordelene og ulempene den gir. Hun skjøt mot egen ordfører som satt gråtende ved et bord, mens Bjørn Ronald Olsen og Marita Melsbø Nilsen var blant dem som stod ved scenen og jublet. Lars Helge Jensen trøstet Kristina Hansen, mens Odd-Arne Nilsen skjenket øl og vin til fiskekjøperen og hans våpendrager. Jeg så også Ulf Syversen og Magne Johansen, men husker ikke rollene den duoen hadde på møtet. Kanskje var de der som logebrødre?

Da Tone Lise skiftet evne i talen, våknet jeg. Kanskje like greit. Hun begynte med skatter, avgifter og en hel haug med forbud som hun ville innføre. Talen var i utgangspunktet fin og inkluderende, men da hun endret temaet ble den dramatisk for oss som tror på liberalistisk ideologi med tro på eiendomsrettigheter og personlig frihet.

Jeg våknet, helt svett. Fysj! Jeg var usikker på hvor jeg var og når det var. Jeg var lettet da klokken viste 21:20, lørdag 24. januar. Det kan bli en fin kveld, selv om begynnelsen lignet på et mareritt. Det er ikke så morsomt å få Kristina Hansen zoomet inn i hjernebarken når unge Solvik ligger godt innpakket i egen dyne.

Ivar Sagen er 60 år

I dag fyller Ivar Sagen, en hyggelig mann, 60 år. Ivar er administrerende sekretær i Finnmark Fiskarlag. Ivar, gratulerer så mye med dagen!

Jeg har aldri spurt han Ivar om hvilket parti han sympatiserer med, men jeg tror han er venstremann. Han er liberal på mange felt, men ikke konsekvent liberal. Da passer Venstre bra.

Han har fått boken Da mennesket skapte verden. Han fikk ikke boken i 60-årsgave. Han fikk boken fordi han er en hyggelig kar som jeg kjenner som åpen og tolerant.

Stortingsvenner, send meg e-poster

Jeg får av og til hyggelige e-poster fra kjenninger på Stortinget. Noen av forsendelsene er morsomme og jeg ønsker fortsatt e-poster fra stortingsrepresentanter som jeg kjenner.

Det er VG som skriver om en Ap-representant som sendte mail med nakne kvinner fra Stortinget. Sigvald Oppebøen Hansen, er èn av flere som bryter regelverket der det heter at «All bruk av internett skal skje på en ansvarsfull måte, slik at Stortingets omdømme ikke blir skadelidende».

Jeg får også mange morsomme e-poster fra byråkrater i Nordkapp kommune. Jeg håper heller ikke disse får sjokk av oppslaget i VG. Jeg vil fortsatt ha humor på e-post.

Jeg har forresten fått få forsendelser med nakne damer, men det kan kanskje være fordi mange av mine venner liker menn? *Tenke høyt*

fredag 23. januar 2009

Leserspørsmål: Hva er galt med Erling Walsøe?

Jeg har fått et spørsmål fra en leser, en mann fra Nordvågen, som ønsker å være anonym. Spørsmålet er: Hva er galt med Erling Walsøe som leder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS?

Svar: Ingen verdens ting. Erling Walsøe blir en god leder. Han er tøffere enn det Bjørn Ronald Olsen er. Hvis ordføreren mislikte Olsen, har hun skaffet seg en hard nøtt med Erling Walsøe som styreleder i havneseselskapet.

Årsaken til bloggpostene og bråket i Nordkapp Høyre, er at det er Nordkapp Høyre som skal ha vervet som styreleder i havna. Det ble avklart i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. At Lars Helge Jensen, gruppeleder for Høyre, lanserte Walsøe som kandidat, til tross for gamle vedtak i partiet, er et problem for Jensen som sannsynligvis er inne i sin siste kommunestyreperiode. Det er i alle fall mitt tips. Og som regel får jeg rett.

Høyres gamle kongstanke var et styre som ikke består av politikere. Den tanken er god, men alle politikerne må skyves ut, ikke bare de fra Høyre.

Nordkapp

Jeg elsker Magerøya og jeg har sett reklamefilmen som Destinasjon 71° Nord har laget, mange ganger. Den er så utrolig vakker.

Filmen er lagt ut på nettstedet til Destinasjon 71° Nord og på YouTube.com.

Hva fikk Høyre ut av avtalen med Ap?

Foran konstitueringen høsten 2007, gjorde Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet en avtale om politiske spørsmål og om verv. Avtalen er helt uten verdi, men hva har Høyre fått ut av samarbeidet? Det er dette samarbeidet som er årsaken til at Kristina Hansen er ordfører.

I den politiske avtalen ligger det en del høyrepolitikken, men store deler av avtalen har ikke vært fulgt. Avtalen har ikke gitt Nordkapp Høyre noe som helst. Den politiske delen av avtalen er helt verdiløs.

Avtalen om verv er vanskelig å gi en eksakt konklusjon om. Først og fremst fordi Høyre ikke automatisk har krav på ett mandat i syvmannsutvalgene dersom partiet hadde blitt stående alene da kommunestyret konstituerte seg. Uten en avtale kunne Lars Helge Jensen vært uten fast plass i formannskapet, Marita kunne vært uten en fast plass i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur og Høyre uten representant i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester.

Det Høyre har fått gjennom avtalen om fordeling av verv, er varaordføreren. Høyre har også fått lederen i avdelingsstyret Helse, omsorg og sosiale tjenester. Dette vervet hadde partiet fint klart seg uten. Partiet skulle også hatt lederen for Nordkapp og Porsanger Havn IKS, men har nå mistet dette vervet.

Det vi har i dag, cirka 15 måneder etter at avtalen ble underskrevet, er varaordføreren og leder av Helse, omsorg og sosiale tjenester. Det er veldig dårlig utbetaling når en tenker på hva Arbeiderpartiet fikk for avtalen med Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg glemmer med vilje at Marita er nestleder i oppvekststyret, fordi det å være nestleder betyr svært lite. Jeg tenker heller ikke på FrP, fordi deres utbetaling var elendig fra dag 1.

Høyre har blitt rundlurt av Nordkapp Arbeiderparti, kun fordi Lars Helge Jensen skulle bli varaordfører. Jeg får en flau smak i munnen av spillet.

Varaordførervervet er et verv som nesten er uten verdi, eller det er en nokså sikker sommerjobb.

Jeg var i utgangspunktet ikke motstander av at Kristina skulle bli ordfører, men jeg ønsket et valgteknisk samarbeid fordi jeg tidlig så at brudd på den politiske avtalen ikke fikk negative følger for de som brøt avtalen. Jeg tok spørsmålet om med Marita Melsbø Nilsen for 15 måneder siden, uten at noe stort skjedde. Kristina ble ordfører, Lars Helge ble varaordfører og Nordkapp fikk en politisk avtale som er helt uten verdi.

Liberaleren i 10 år

Liberaleren fyller 10 år i år. Tenk 10 år! Tiden har gått fort. Jeg må, før jeg legger meg, lese e-poster fra redaktøren der han planlegger jubileet. Pleym på skjermen og Black Russian i glasset. En ganske god kombinasjon, synes jeg.

torsdag 22. januar 2009

E-post fra FrP-medlemmer

Jeg har fått hyggelige e-poster fra noen av medlemmene i Nordkapp Fremskrittsparti. De er overrasket over Arbeiderpartiet og skuffet over Kristina Hansen.

--Det var jo vi som fikk Kristina valgt som ordfører, også gjør hun dette mot oss? Det skriver en person i e-post til meg i kveld.

Jeg har bedt partimedlemmene om å ta saken opp med Renate, slik at også FrP bryter avtalen som partiet har med Arbeiderpartiet.

Hvorfor skal Høyre og FrP være snill, når Arbeiderpartiet gir blaffen i samarbeidet og avtalen? Det er faktisk et veldig godt spørsmål!

Jeg har forresten ikke snakket med yndlingspolitikeren min, Marita Melsbø Nilsen som er leder i Nordkapp Høyre. Jeg vil tro at hun er så sint at hun ikke orker samtaler med unge Solvik i dag. Kanskje like greit det.

Et nytt valg

Tenk deg at kommunevalget var i går. Arbeiderpartiet fikk 9 representer i kommunestyret, SV fikk 8, Høyre og FrP fikk 3 representanter hver og Senterpartiet ble representert med 2 mandater i kommunestyret.

Ville du sørget for at Kristina Hansen ble ordfører på samme måte som i dag. Eller hadde det vært lurere for Høyre og FrP å støtte SVs Tore Fosse? Kanskje Høyre og FrP bør unngå en avtale med de røde?

Svar på meningsmålingen som ligger til høyre på siden. Ja jeg er irritert fordi Arbeiderpartiet helt bevisst driter i vedtak som Nordkapp Høyre har gjort.

Hva skulle Høyre ha gjort, dersom kommunevalget hadde vært 21. januar 2009. Avtale med hvem?

Kristina, aldri!
Tore er rød, men han er ærlig
Ingen avtale overhode
Høyre burde ikke stilt til valg
Kun et valgteknisk samarbeid med Ap
Kun samarbeid med FrP
Aldri mer samarbeid med Ap

Skjerpe seg, et mildt uttrykk

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier til NRK at partiene må skjerpe seg foran lokalvalget i 2011. Skjerpe seg er et mildt uttrykk. Partiene i Nordkapp har en lang vei å gå, hvis politikerne i det hele skal ha troverdighet igjen ved kommunevalget i 2011.

Mange som styrer mitt liv i Nordkapp gjennom vedtak, er idioter. Dagens møte i Havnerådet er et godt eksempel på hvorfor politikerforakten er stor.

Jeg skal begynne å bruke Kristina Hansen som eksempel på liberalisme, hvorfor jeg vil flytte makt fra offentlig sektor til borgerne.

Nordkapp Arbeiderparti mister ordføreren,

dersom Kristina Hansen dør eller flytter. Nåværende ordfører, altså Kristina Hansen, og dagens arbeiderpartistyre er det verste, det mest kyniske og falskeste, Nordkapp har hatt i alle fall siden 1991. Dagens kommunestyregrupper i Høyre og Fremskrittspartiet kommer i denne perioden ikke til å stemme på en arbeiderpartiordfører en gang til. Årsak: Kristina Hansen og Nordkapp Arbeiderparti.

Hans Arvid Hansen og Nordkapp Arbeiderparti inngikk avtale med et radikalt FrP i 1991. Det var aldri problem med avtalen. Begge parter opprettholdt forpliktelsene som var inngått i forbindelse med valg.

Bernt-Aksel Jensen og Nordkapp Arbeiderparti inngikk en avtale med et moderat Høyre i 1999. Det var aldri noe problem med avtalen. Partene opptrådte eksemplarisk i forhold til det valgtekniske samarbeidet.

Kristina Hansen og Nordkapp Arbeiderparti inngikk avtale med Høyre og Fremskrittspartiet i 2007. Avtalen er brutt på mange punkt. Det verste tilfellet var i dag, der Havnerådet, et råd Kristina Hansen leder, gikk på tvers av et enstemmig vedtak fra Nordkapp Høyre.

Jeg kjenner ei grusom dame som jeg mener er blant de verste som er å finne i hele verden. Hun bryter avtaler, hun lyver og hun gjør ikke opp forpliktelsene. Kristina Hansen minner om denne dama. Det å bli satt i bås med denne dama, vil være et mareritt for de fleste. Kanskje kan Kristina snart våkne?

Jeg sender nå, som betalende medlem i Høyre, et brev til styret i Nordkapp Høyre. Jeg ber styret bryte samarbeidet med Nordkapp Arbeiderparti. Personer som med overlegg bryter forpliktende avtaler, bør ikke Høyre samarbeide med.

Avslutningsvis vil jeg minne om at Kristina Hansen er ordfører på grunn av Høyre og Fremskrittspartiet. Disse to partiene sikret posisjonene som Arbeiderpartiet har i dag. Dette er takken! For en møkkaverden vi lever i.

Følg trafikken til Magerøya

Nordkapp Bompengeselskap har oppdatert sitt nettsted. Statistikken for 2008 er lagt ut på nettstedet. Dessverre viser oversikten betydelig nedgang på flere av kategoriene som Nordkapp Bompengeselskap fører statistikk over.

Naturlig nok gir jeg Arbeiderpartiet skylden for nedgangen. :) En rødgrønn forbudslinje trekker ikke så mange turister som en liberal linje ville gjort.

Werner Hansen – en gigant i HT & IF

Werner Hansen er den personen i HT & IF jeg har mest kontakt med. Stort sett snakker vi på telefonen, men vi kan også møtes for konjakk og tullprat. Nå er det dessverre klart at sosialdemokratiske Hansen, som også har vært høyresympatisør og medlem av Nordkapp Uavhengige Liste, ikke stiller til gjenvalg som styreleder i HT & IF. Jeg synes det er synd!

Da Hansen ble valgt for to år siden, hadde jeg og han kjempediskusjoner. Jeg har ikke tenkt å komme inn på fighten mellom oss, fordi det skal være en sak mellom Solvik og Hansen. Selv om det var hete diskusjoner, har det ikke vært problematisk mellom oss etter at vi ble enige om at vi var uenige.

Selv om det er enorm forskjell på Solvik og Hansen i politiske spørsmål, er vi helt enige om hvordan HT & IF bør drives. Når jeg føler behov for å snakke med noen om fotballgruppa, ringer jeg gjerne han Werner. Jeg kan ikke huske sist vi var uenige om viktige spørsmål i foreningen. Jeg er kanskje for opptatt av formaliteter, men som medlem av Høyre, et lov og orden parti, er formaliteter gode kjøreregler.

Selv om Hansen går av som leder, håper jeg han fortsetter sin innsats i HT & IF. Det blir ofte sagt at ingen personer er uerstattelige. Jeg tror faktisk det er vanskelig å erstatte Werner Hansen i HT & IF. Han har gjort en fantastisk jobb, både som ansatt og i tillitsmannsapparatet. Han har gjort en formidabel innsats i hele foreningen, fra revy til aktiv idrett. Han har gjort en innsats gjennom mange, mange år.

Werner, tusen takk for et fantastisk bidrag!

onsdag 21. januar 2009

Solvik og Melsbø Nilsen på ferie ilag

Jeg planlegger ferietur sammen med lederen i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen. Turen er ikke i boks. Vi må først bestikke Odd-Arne Nilsen, så må vi finne barnevakt. Også må partiet på skinner før vi drar.

Èn som har hørt om reiseplanene, spurte selvfølgelig Marita om barna skulle være med til badebyen i Thailand.

--Vi tar vel ikke fisk med oss til Lofoten, var svaret til den lokale høyrelederen.

Marita er både søt og morsom. Det skal hun ha!

Bjørn Ronald Olsen – ny leder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Bjørn Ronald Olsen kommer til å bli valgt som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Det er Havnerådet som skal foreta valget, men Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet samarbeidet i konstitueringen. Høyre skal, i henhold til en avtale mellom partiene, ha dette vervet.

Bjørn Ronald Olsen har siden han trakk seg som leder, hatt full oppbakking fra et stort flertall i partiet. I dag gjorde medlemsmøtet et vedtak som ikke kan misforstås, selv ikke for sosialdemokratiske politikere. Medlemmene forfattet også et brev som Kristina Hansen og andre personer får på e-post i løpet av kvelden.

Det var god stemning på møtet og godt oppmøte. Det eneste som minnet om sosialdemokrati på møtet, var at partileder Marita Melsbø Nilsen delte ut kaffe som andre personer har betalt.

Vedtaket:
Nordkapp Høyre velger Bjørn Ronald Olsen som partiets kandidat til ledervervet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.
Medlemsmøtet forventer at ordføreren og varaordføreren i Nordkapp, følger opp avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i forbindelse med konstitueringen i Nordkapp.
Nordkapp Høyre forventer at styret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, styrer selskapet i tråd med lovverk og retningslinjer som er vedtatt.

Nytt møte om havna!

Jeg er innkalt på medlemsmøte i Nordkapp Høyre i morgen, eller i dag ettersom klokken nærmer seg 01:00. Nok en gang skal lokalforeningen diskutere Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Jeg kommer til å gå på møtet, fordi jeg er nysgjerrig på hvorfor partiets vedtak ikke er fulgt opp.

Høyre har, både gjennom styret og medlemsmøtet, bestemt hvem som skal lede det interkommunale selskapet. Høyre skal ha denne posisjonen, i henhold til avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet gjorde i forbindelse med konstitueringen. Lokalforeningen har for lenge siden bestemt hvem Havnerådet, unnskyld jeg mente supperådet, skal velge som leder. Det skal bli spennende å høre hvorfor supperådet, som ledes av ordfører Kristina Hansen, ikke har valgt personen som Nordkapp Høyre har innstilt til denne posisjonen.

Hvordan skal høyrepolitikere kunne styre en kommune når sentrale personer ikke er dyktige nok til å styre en lokalforening? Jeg undrer og er småirritert.

tirsdag 20. januar 2009

Liselottes gullunger


Dette var før lovfestet rett til kulturskole, før SFO, før ”obligatorisk” barnehage, før røykeloven…. Rett og slett en flott tid.

Noen ulemper var det nok også tidlig på 80-tallet. Det var en streng åpningstidslov og forbud mot lokalradiostasjoner, men pytt pytt. :))

Det er Trond Egil Nørstad som har lagt ut bilder av 1b på Facebook.com.

Informasjon fra Høyre til bloggerne

Høyre har sendt ut en melding om regjeringsalternativene. Bloggere har allerede fått uttalelsene fra Høyre. Ettersom jeg ønsker at flest mulig skal besøke Høyres nettsted, vil jeg ikke legge ut meldingen. Jeg ber mine lesere besøke Hoyre.no i løpet av kvelden. Meldingen vil stå i nyhetsbrevet som Erna skal sende ut om noen timer.

For øvrig er det kjempehyggelig at bloggere ”tilknyttet” Høyre, får informasjon fra partiet så tidlig som mulig. *Et anerkjennende nikk til Høyres Hovedorganisasjon*

Ja til ny regjering og et annerledes Norge!

For få ideologiske debatter

Høyres Lars Helge Jensens drømmesetning, er at prinsippene og ideologi ikke teller mye i lokalpolitikk. Mine lesere er heldigvis uenige. Det er for få ideologiske debatter i kommunepolitikken, ifølge den siste lesermålingen på bloggen.

Jeg kan i denne perioden ikke huske et godt ideologisk innlegg fra kommunestyrets talerstol. I forrige periode var det kun noen få gode innlegg, blant annet Kristina Hansen da hun redegjorde for hvorfor Arbeiderpartiet ikke ønsket direktevalg av ordfører. I innlegget fikk hun frem skillelinjene mellom partiene.

Jeg må legge til at det ikke finnes et fasitsvar på hva som er et godt innlegg.

I Nordkapp kommunestyre kan det umulig bli mindre ideologi enn det er i dag. Lars Helge Jensen har dessverre rett; prinsippene og ideologi teller ikke og har ikke gjort det på mange, mange år. Det er kanskje grunnen til at meste har gått galt?

På den siste nettmålingen spurte jeg følgende spørsmål:
Hvorfor klarer ikke partiene å engasjere borgerne? 42 prosent av leserne mente det er for få ideologiske debatter. 23 prosent mente politikk er for tidskrevende.

Takk for svarene. Jeg er fornøyd med at mange av mine lesere er opptatt av ideologi.

Ja til et annerledes Norge

Det er sørgelig at Høyre har valg sin allianse for en ny regjering. Skulle alliansen vinne frem, noe som er nokså usannsynlig, vil det i stor grad bety samme politikk som i dag. Jeg vil ha en ny regjering slik at vi får et annerledes Norge, et Norge med mer frihet og flere valgmuligheter.

Jeg husker perioden da Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre styrte kontorene i regjeringskvartalet. Det var noen fryktelige år, selv om Samarbeidsregjeringen ga milliarder av kroner i skattelettelser. Politikken som Bondevik, Petersen/Solberg og Sponheim førte i perioden 2001 – 2005, lignet på politikken som dagens regjering fører. Det var mye forbud og reguleringer. Unntaket er skattelettelser og Friskoleloven. Det var også gledelig at Samarbeidsregjeringen liberaliserte åpningstidsloven.

For å minne på sprellene fra Samarbeidsregjeringen, kan det være på sin plass å påpeke at røykeloven ble vedtatt, kampen mot gambling skjøt fart, vi fikk kjønnskvotering i styrene og Bioteknologiloven ble vedtatt, for å nevne noen saker som beviser at Samarbeidsregjeringen ikke tok eiendomsrettigheter på alvor.

Jeg skulle ønske Erna Solberg sa klart og tydelig ifra at det blir en ikke-sosiallistisk regjering etter valget i september. Om så en regjering som kun består av FrP og Høyre. Et slikt signal ville garantert gitt Høyre og FrP økt oppslutning. Det er kun et pluss om økt Høyre-oppslutning gir lavere oppslutning for Kristelig Folkeparti.

En ikke-sosialistisk regjering bør ha en målsetning om å endre Norge. Den målsetningen mangler flere av partiene som Høyre tydeligvis har plukket ut i sin allianse.

Jeg er ikke supertilhenger av Siv Jensens drøm om en større stat, men nå ønsker jeg en regjering som har visjoner for Norge, ikke bare statsråder som administrerer den grusomme velferdsstaten.

mandag 19. januar 2009

Lysglimt i flere kanaler

Lysglimt er et tøft etternavn. Det passer nesten til alt: Lysglimt hos Unge Høyre, for en gangs skyld :). Eller Et lysglimt.

Det er gøy å skrive om Hans Jørgen Lysglimt. Bruk etternavnet hans i overskriften og saken får en dimensjon ekstra.

Hans Jørgen Lysglimt er forresten en dyktig kar. Det er en fornøyelse å følge Farmann på You.tube.com.

søndag 18. januar 2009

Fylkesordfører savner en kritisk presse

Fylkesordfører Runar Sjåstad, som representerer Arbeiderpartiet, savner kritiske journalister. Savnet er på sin plass, og det er Runar Sjåstad og andre røde politikere som tjener på at mange journalister er ukritiske.

Det er gjort mange undersøkelser som viser at journalister tilhører sosialdemokratiske parti. Det er en av hovedgrunnene til at omtrent alle går i flokk. Få journalister stiller kritiske spørsmål, eller det jeg vil kalle for naturlige spørsmål i mange saker. Partitilhørighet er en naturlig årsak.

Det er også tette bånd mellom journalister og politikere. Journalister får gaver fra det offentlige, alt fra pressestøtte til middager etter møter. De tette båndene spiller inn. Få personer vil sparke krok på nære venner. Sånn blir det mellom journalister og politikere, når båndene er så tette.

I Finnmark har det vært partiledere som har holdt årsmøtetaler fullstendig kanon på talerstolen. Hendelsene har blitt dysset ned av journalister, på grunn av partitilhørighet og vennskap.

Per Sandberg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, fikk et helv… kjør, fordi han hadde drukket alkohol da han holdt et innlegg i Stortinget. Hadde Sandberg tilhørt Arbeiderpartiet, ville saken fått mye mindre dekning i norske aviser, er min enkle påstand.

fredag 16. januar 2009

VamPus, snart på Stortinget

Heidi Nordby Lunde kan bli stortingsrepresentant i neste periode. Høyre må riktig nok gjøre et godt valg i Oslo. Høyre må også inn i regjeringskontorene, men verken et godt valg eller en regjering der Høyre deltar er umulig. Det er velgerne som bestemmer.

Heidi Nordby Lunde er innstilt på 6. plass av nominasjonskomiteen. Det er bedre enn jeg trodde resultatet ville bli, ettersom min yndlingssøring havnet på 10.plass i uravstemningen. Ja til Heidi på tinget!

Oslo Høyre har nominasjonsmøte, 23. februar 2009. Godt valg – stem på Heidi!

Hvorfor gidder jeg å bry meg om nominasjonen i Oslo?
Fordi jeg ønsker dyktige personer på Stortinget. Selv om Heidi skulle bli valgt inn fra Oslo, vil også borgerne i Finnmark tjene på en politiker som jobber etter et frihetsideal basert på Høyres program.

Disse skal drikke mye øl i årene som kommer

Dette er nemlig det nye styret i Finnmark FpU. Denne gjengen kommer til å få det artig. Tiden i Fremskrittspartiet var morsom, men slitsom. Er det noen politikere som er gode på øl, er det de unge FrP-politikerne. Det var der jeg lærte å drikke en halvliter på 3,9 sekund. Jeg skal ikke nevne at Tor Mikkel Wara var min læremester i øldrikking.

Arne Lumme, fra venstre på øverste rekke i bildet, klarer du å slå den rekorden?

Det er for øvrig skuffende at Nordkapp ikke er representert i styret i Finnmark FpU. Der har Renate & co en jobb å gjøre de neste årene med å rekruttere ungdommer til FrP-laget i Nordkapp.

(Foto: Finnmark FrP)

Hopperne med reklame for Betsson

De som skal følge hopprennet fra Polen i helgen, vil se at hopperne driver reklame for tippeselskapet Betsson. Tenk; i Norge er slik reklame ulovlig, fordi vi har begrenset ytringsfrihet i landet som Jens Stoltenberg styrer sammen med Kristin Halvorsen og hun senterpartidama.

Se godt på hopperne. Jeg tror ikke du tar skade av å se reklame for Betsson? Helt OK i Polen, men svært ulovlig i merkelige Norge.

Holst på sitt beste

Rådmann i Nordkapp, Gunnar Frank Holst, stemmer Høyre. Det er en påstand jeg ikke kan bevise, men vil bruke to sitat fra nettstedet til Radio Nordkapp som dokumentasjon på påstanden. Nå er det ikke uvanlig at folk i administrasjonen er sympatisører av Høyre. Det er naturlig, ettersom kommuneadministrasjonen er opptatt av økonomi. Borgerlig er nesten likelydende med god økonomistyring. Jaja det finnes Høyre-politikere som ikke er så opptatt av økonomi, men disse er heldigvis i mindretall.

Tilbake til Holst. Nordkapp kommune har lagt ut sensitive opplysninger om èn elev. Slike feil skal ikke forekomme, men Holst beklager, eller han legger seg helt flat, slik gode Høyre-politikere bør gjøre når vi har gjort noe galt. Holst har i tillegg følgende utsagn på nettstedet som lokalradioen driver:
Det skjer ofte at en er overforsiktig og skjermer opplysninger som etter loven er offentlige og det er heller ikke bra.

Det betyr at Gunnar Frank Holst både er opptatt av personvern og åpenhet i forvaltningen. Det er Høyres mann det!

Les hva Høyre mener om personvern. Personvern er viktig, og Høyre tar heldigvis personvernet på alvor.

Å slutte, det er lett

Jeg kjenner mange som sliter med å slutte med røyk og snus. Jeg har nå vært snusfri siden 2. januar. Det er kjempelett. Det er faktisk helt uproblematisk å ikke bruke de vanlige dosene med snus.

Jeg var storforbruker av General i mange, mange år. Jeg brukte over èn boks hver dag. På dagtid brukte jeg porsjonssnus, og på ettermiddag- og kveldstid ekte varer. Derfor var jeg litt spent på om dette ville bli vanskelig. Det har gått overraskende lett.

Jeg er litt stolt. Det er skjønt å vite at jeg gjennom snusstoppen bidrar til at Kristin Halvorsen får inn litt mindre avgiftspenger. På dette området gjør jeg mitt ytterste for at Halvorsen skal få mindre penger å bruke på U-hjelp, landbruksstøtte, pressestøtte og mange andre skattefinansierte ordninger som vi har i Norge. Jo mindre penger Kristin Halvorsen rår over, jo friere blir velferdssamfunnet. Et fritt samfunn er et godt samfunn!

Jeg begynner igjen til høsten dersom det blir regjeringsskifte. Et regjeringsskifte kan bety lavere tobakksavgift.

torsdag 15. januar 2009

Værrapport fra Pattaya

Melding fra en kompis i Pattaya som naturlig nok stemmer Høyre på grunn av partiets satsing på skoler og lavere skatter.

Sitat: Ikke kom! Det er kaldt som f… Kun 19 grader.

Jeg er bra god på å planlegge feriene. Når jeg drar dit, vil det være nærmere 40 grader og kjempekaldt øl i flasker. *Drømme seg vekk*

Mindre og mindre frihet

Helsedirektoratet vil heve aldersgrensen på kjøp av tobakksvarer og begrense tilgjengeligheten kraftig. Det er like før jeg begynner å snuse igjen i protest mot direktoratet og Den Norske Legeforening.

Når du skal stemme senere i år, bør du velge et parti som ivaretar borgernes frihet på en god måte.

onsdag 14. januar 2009

Kjempenyhet for fotballmiljøet

Det litt høyreorienterte styret i fotballgruppa får penger og skryt av Norges Fotballforbund. En kjempemorsom nyhet som er omtalt på nettstedet til HT & IF og på fotball.no.

Hardt arbeid gir som regel gode resultater. Unge Solvik skal feire med en Black Russian etter at arbeidsdagen er avsluttet.

Gratulasjoner til spillere, trenere, styret, sportslig utvalg og HT & IF Allianse. En takk til Helmer i kretsen også.

Gi meg èn god grunn

til at Nordkapp kommune skal bruke folkehelsemidler til å støtte en konsert på kinoen. Tildelingen beviser min påstand om at aktører i offentlig sektor ikke bør være en aktør i konkurranseutsatt område, fordi det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Det finnes ikke mange logiske argument for denne tildelingen.

Folkehelseprosjektet skal jeg ikke uttale meg om. Det er vedtatt, og kommunestyret var enstemmig da Nordkapp kommune sluttet seg til prosjektet. Grenser for politikk er fremmedord for den borgerlige blokken i kommunestyret.

Har du registrert din organisasjon?

Werner Hansen har registrert Honningsvåg Turn & Idrettsforening i Frivillighetsregisteret. Har du sørget for at din organisasjon har meldt seg inn i registeret?

Det er viktig å gjøre dette. Organisasjoner som er med i Frivillighetsregisteret, kan få penger av personer som bruker spillene til Norsk Tipping i ordningen som heter Grasrotandelen. I Nordkapp kan ordningen bety 600 000 kroner til lag, foreninger og organisasjoner dersom kundene registrerer en lokal organisasjon på spillekortet.

Jeg håper HT & IF blir den største mottakeren av Grasrotandelen i Nordkapp. HT & IF bør få konkurranse av andre lag og foreninger som trenger penger.

Mer om saken i Liberaleren.

Mye rart i familien

Alt mulig skal en slite med. Jeg ser at min gamle mor har blitt supporter av Jens Stoltenberg på Facebook. Jeg som trodde hun skulle bli fornuftig på sine gamle dager. Så galt er det mulig å ta.

”Muttern”, skjerp deg!

tirsdag 13. januar 2009

Noe kjent?

Tor Mikkel Wara, en gammel kjenning, hadde det beste utsagnet i 2008.

”Politikere blir ofte tillagt strategiske og taktiske vurderinger som er altfor avanserte i forhold til den politiske hverdagen. I min tid som politiker var det først når jeg leste avisen at jeg skjønte hvor smarte vi hadde vært”.Tor Mikkel Wara i Samtiden. 08/09.03.08.

Kristina Hansen, kjenner du deg igjen?

Til krig for ordførervervet

Ettersom er det diskusjoner om demonstrasjonene i Oslo og hærverket i landets hovedstad, synes jeg det er greit å linke til lokalradioens dekning av demonstrasjonen i Nordkapp. Sosialistene i Nordkapp har tross alt folkeskikk.

60 personer fra Nordkapp SV, Nordkapp Arbeiderparti, Utdanningsforbundet og kirken deltok. Det er en gladmelding! Hvis dette er alt de røde kan mobilisere i Nordkapp, kan det bli et spennende kommunevalg i 2011. Drømmen min om å bli ordfører er kanskje mer reell enn jeg trodde. :)

Politiattester kan bli en sovepute

Politiattester i idrettsorganisasjoner kan bli en sovepose for lederne. Jeg er imot, fordi det er ingen selvfølge at trenere med politiattester er bedre enn det var da trenerne slapp å vise vandelsattest i idrettslagene. Attestene kan bli en sovepute, og det er en farlig vei å gå.

Debatten om politiattester har vært fraværende i idrettslaget jeg er medlem av. Det er et vedtak fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som medlemsorganisasjonene må følge. De som ikke følger vedtaket kan bli ekskludert.

Dette er nok et eksempel på en sak der toppene trer vedtak nedover hodet på oss som er på et lavere plan. Arbeidsmengden for personer som jobber i idrettslag begynner å bli stor, og saken med politiattester gjør ikke situasjonen enklere for tillitsmannsapparatet.

Sjansene for overgrep i HT & IF er ikke mindre i dag, selv om organisasjonen har pålagt hver trener å fremvise en politiattest.

Denne saken gjorde meg i tvil om jeg skulle ta gjenvalg i fotballgruppa til HT & IF. Jeg sa ja, men ved neste korsvei kan svaret bli nei. Jeg er lei overstyring fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Invitere Civita til Nordkapp?

Bør partiene ha monopol? Det er ett av mange spørsmål som Civita har stilt den siste tiden. Ettersom det står dårlig til med de politiske partiene i Nordkapp, kan det være en god ide å invitere foredragsholder fra Civita for å sparke litt liv i den politiske debatten på Magerøya.

Arbeiderpartiet har møter, men veldig få deltar. Høyre har av og til møter, men strukturen er dårlig og det samme er oppslutningen. Senterpartiet har lagt partiet på is. Fremskrittspartiet sliter også med å engasjere medlemmene. SV vet jeg lite om, fordi mye av det som skjer i Nordkapp SV forblir hemmelig. Eller kanskje det ikke skjer så mye i partiet der Torger er gud?

Min tanke om å invitere demokratiforkjempere til Nordkapp, blir etter min mening bedre og bedre. En Black Russian til, og jeg sender selv en e-post til Kristin Clemet.

På nettmålingen som ligger til høyre (selvfølgelig) har jeg stilt følgende spørsmål: Hvorfor klarer ikke partiene å engasjere borgerne?

Politikk er kjedelig.
Politikk er for tidskrevende.
Partistrukturen er feil.
Kommunepolitikk er pyton.
For få ideologiske debatter.
For mange prinsipielle debatter.
Politikk har blitt for komplisert.
Staten gir kommunene lite frihet.
Jeg er engasjert.
Solvik, du tar feil. Engasjementet er godt.

mandag 12. januar 2009

Trine, hjelp!

Et lite nødrop til høyredama Trine Pettersen, som også driver storkiosken.

Jeg har lyst å se filmen ”W.”, altså filmen om George W. Bush. Jeg regner med, eller nei; jeg forventer at storkiosken tar inn denne filmen. Når det er gjort, bør konservative Trine Pettersen ringe meg. Jeg har begynt å drømme om George W. Bush, og jeg tror ikke marerittene forsvinner før jeg får se filmen som Oliver Stone har laget.

Tannlegebesøk betyr en grusom dag

I dag har jeg hatt en grusom dag. Derfor har jeg postet få bloggposter. Jeg har vært hos tannlegen, og jeg hater tannleger mer enn jeg misliker sosialdemokratiske politikere. Tannleger kan være grusomme!

Jeg overlevde timen, og koser meg nå med en Black Russian. Når alt kommer til alt, gikk det ganske bra i dag. Jeg hadde en tysk tannlege som ga meg masse bedøvelse. Hun sang, hun sang faktisk ganske fint. Dyrt var det heller ikke. Alle med tannlegeskrekk, besøk den nye tannlegen som er kommet til Nordkapp. Når jeg skryter av en tannlege, da er legen svært dyktig.

søndag 11. januar 2009

Gode tall for Edelh Ingebrigtsen

Edelh Ingebrigtsen har offentliggjort besøkstallene for Nordkapp kino. Det er hyggelige tall for kinosjefen, og sånn blir det når det offentlige, kommunene/staten, er aktør innenfor konkurranseutsatte område. Rett og slett fordi politikerne gjennom offentlig sektor også er regulator og premissgiver for konkurransen. Offentlige aktører eller skattefinansierte etater, kan gi seg selv fordeler fordi man har flere hatter på. Kommunale kinoer er ett av flere moment som ødelegger for et fritt marked på film.

I Høyre er det delte meninger om skattefinansiert kinodrift. Jeg er nok i mindretall, fordi jeg vil privatisere for enhver pris. I Nordkapp har det vært debatt om kinoen i mange år, men Nordkapp Høyre har aldri fremmet forslag på privatisering. Vi liberalister har lojalt fulgt flertallet i partiet.

Et gammelt oppslag fra NRK.no om kinodrift.
Et litt nyere oppslag fra nettstedet til Fredrikstad Høyre.

Dattera til Kari Lene med blogg

Ina Helene Olsen, dattera til AP-politikeren Kari Lene Olsen, har fått blogg. Jeg hadde ikke lyst å besøke bloggen til Ina, fordi jeg tenkte hun kopierte mammaen med arbeiderpartipropaganda på hver eneste mulighet. Er det noe jeg er lei, er det personer som tar til ordet for økt skattetrykk og flere reguleringer. Rett og slett fordi det gir mindre frihet og dermed færre valgmuligheter for borgerne.

Jeg tok feil. Så langt jeg kan se, er Inas blogg, Hjertebarn, kjemisk fri for sosialdemokratisk propaganda. Det betyr at det er håp for unge, lovende Ina Helene.

Besøk Hjertebarn du også!

Nå begynner det å bli en del Nordkapp-blogger. Kanskje på tide å lage en kategori for oss fra Honningsvåg, byen ved Nordkapp.

Johnsen og Solvik i arbeid

Mens andre borgere på Magerøya er på Gammelstøyten eller på andre fester, jobbet Odd Johnsen og unge Solvik med fotball. Ikke så mye som en drink mens duoen gikk igjennom styresakene som styret skal behandle 20. januar.

Ildsjeler, det er Johnsen og Solvik det!

lørdag 10. januar 2009

Mine lesere er fornuftige

Jeg har lesere som deler de tankene jeg har for Nordkappfestivalen. Jeg har lesere som er enige med Høyre der vi ønsker å sette Nordkappfestivalen ut til private aktører. Husk; når kommunen kan drive kultur gjennom private aktører, kan vi også la private aktører drive med viktige tjenester som skole og helse.

I nettmålingen spurte jeg følgende spørsmål:
Bør Nordkapp kommune overlate festivalarrangementet til private aktører? 17 svarte ja, ingen svarte nei. Kun en person krysset av på punktet ”Legg ned festivalen”. Resultatet på denne målingen er skryt til Nordkapp Høyres kulturpolitikk!

Jeg minner om Liberalerens artikkel om noen definisjoner på privatisering, konkurranseutsetting og anbud.

Selvpining

Jeg er glad jeg har helse som en idrettsmann. Denne ettermiddagen har vært grusom. Det var like før jeg begynte å snuse igjen, til tross for at jeg hater skatter og avgifter.

Jeg satset nok litt for mye penger på engelsk fotball i dag. Everton – Hull var grei skuring. Arsenal – Bolton var derimot et mareritt. Jeg hadde Arsenal på kupongen, men London-laget spilte grusomt dårlig. Det hjalp med noen nordnorske gloser og en liten Black Russian, for 6 minutt før slutt scoret Bendtner. Nå gjenstår kun Stoke – Liverpool. Jeg frykter det verste, men jeg regner med at Liverpool står igjen som vinnerlaget når dommeren blåser av etter 90 spilte minutt. Får jeg rett, kommer det inn noen tusen kroner på spillekontoen min. Det betyr at jeg er klar for storsatsing på morgendagens toppkamp som er mellom Manchester United – Chelsea.

fredag 9. januar 2009

Solvik på Nettby – en fake profil

Det er nesten for utrolig til å være sant. Av milliarder av kjekke menn i verden, velger en person å bruke et gammelt bilde av unge Solvik på en tjeneste som heter Nettby. I valget mellom Bjørn Magne Solvik, Tom Cruise, Sylvester Stallone og Thomas Salamonsen, velger personen ut bildet av Bjørn Magne Solvik i profilen.

Jeg har registrert meg på Nettby for å be redaksjonen fjerne bildet. Jeg ser at signaturen heier på Start. Det er en stor fornærmelse for meg som er en stor Rosenborg-tilhenger. Jeg legger også ut bildet som personen har brukt, fordi Nettby krever bevis for at den store, litt tjukke mannen med skjegg, er meg.

Takk til Bjørn Dahle for tipset om Nettby-profilen som bruker et Solvik-bilde.

For øvrig har jeg skrevet om Død Snø i dag på Liberaleren. Gå på kino! Denne filmen er ikke skattefinansiert!

Så fornøyd atte

Av og til kommer det noen gullkorn fra Utd-tilhengerne. Jeg er så fornøyd med denne reklamen. Det er ordentlig artig å jobbe sammen med Farvehjørnet-folkene. Løp og kjøp.

torsdag 8. januar 2009

Slått i hodet med hammeren

Yndlingsservitøren min og en kommende Høyre-stjerne, tror jeg, er avstandsforelsket i Jo Nesbø.

Det føles som om noen slår meg i hodet med hammeren. Det gjør vondt. Hvis jeg i tillegg oppdager et nytt forslag om et eller annet forbud, vil denne dagen bli katastrofal.

For øvrig anbefaler jeg Maikens blogg. Artig å lese om det hun driver med i Tromsø.

Bloggere selger sex

*Bannes på nordnorsk* Jeg ble avslørt av P4.

For en dag!

Klokken nærmer seg 01:00. Jeg skal snart ta kveld. Det har vært en lang dag med mye jobb og et fryktelig dårlig vær. Jeg har brukt lue i dag, for første gang siden 1985. Jeg har lueskrekk. Jeg hadde Honningsvåg styggeste lue som barn.

Èn Black Russian, også er det natt. Isen mot leppene. Kaluha som overvinner kampen mot vodka i et vått basketak. Sammen blir det mørke og det blanke som fløte. Skål og god natt.

onsdag 7. januar 2009

”Randi” har en fantastisk stemme

Jeg kjenner ikke ”Randi”, men har snakket med henne to ganger på telefonen. Begge gangene har jeg gjort korte intervju for Liberaleren angående forbudet på kjøp av sex, en lov som begynte å gjelde fra 1. januar 2009. Vår siste samtale hadde vi sent i går kveld. Hun har foreløpig ikke merket forbudet som Stortinget har vedtatt.

Til tross for uværet som traff Magerøya i dag, har jeg tenkt på stemmen som jeg har valgt å kalle ”Randi”. Fyttirakkern for en sexy stemme hun har. Hun underbygger det jeg har påstått i mange år, nemlig at folk fra østlandet høres mye bedre ut enn det vi i nord gjør. Vår dialekt er kald og spiss i kantene. Dialekten inneholder mye bannskap eller ord som søringer regner som banneord. Østlendinger har en glatt, litt lay-back tone i språket. Jeg kan ikke noe for at jeg liker lyden av personer fra Østlandet.

Hører du en dame med en annerledes, men flott dialekt i radioreklamer i nord de neste dagene, kan det være jeg som leier stemmen til ”Randi”.

Tor Steve fyller 50 år

Høyremannen Tor Steve Jensen fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye med dagen.

Håper markeringen av dagen blir fin, til tross for et møkkavær på Magerøya.

tirsdag 6. januar 2009

Parlamentarisme?

Jeg var tidlig ute med tanker om å innføre parlamentarisme i Nordkapp. Tidlig på 90-tallet ba Fremskrittspartiet om en utredning på dette styresystemet i Nordkapp kommunestyre. Forslaget ble nedstemt, og debatten har vært død i snart 20 år.

Dersom forslaget om en utredning hadde fått flertall, er det ikke sikkert Nordkapp hadde innført parlamentarisme som styringssystem. Det er en kostbar ordning sammenlignet med formannskapsmodellen som kommunen styrer etter i dag. En ny modell hadde, etter min mening, styrket politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten.

Med parlamentarisme, ville kommunestyret hatt sanksjonsmuligheter mot brudd på den politiske avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet inngikk foran konstitueringen. Avtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på, og formannskapsmodellen gir Høyre og Fremskrittspartiet små muligheter til å påvirke den politiske kursen. Med parlamentarisme må byrådet fratre hvis et flertall av de folkevalgte uttrykker mistillit til rådet. Jeg er ikke sikker på at dagens ledelse har kommunestyrets tillit basert på den politiske avtalen og surret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Regnestykket: 2 høyrerepresentanter, 3 Frp-representanter og 8 SV-representanter. Det er en gruppering på 13 av kommunestyrets 25 representanter. Grunnen til at jeg kun regner 2 høyrerepresentanter, er at gruppeleder Lars Helge Jensen samarbeider godt med ordfører Kristina Hansen.

Ikke alle er like positiv til parlamentarisme i kommunesektoren som det jeg er. Hans Petter Saxi er negativ, og han argumenterer godt for sitt syn i en artikkel i Forskning.no.

Oslo kommune har styresystemet jeg ønsket innført i Nordkapp på 90-tallet.

Oj, en forglemmelse

Jeg ble så opptatt av Heidi Nordby Lunde. Derfor glemte jeg møtet jeg skulle vært på i kveld klokken 18. Jaja, sorry Ole Dyrstad. Jeg er skyldig deg en tjeneste.

Blogg er fint. Jeg slipper å sende e-post med en beklagelse. :) Eller; jeg er over Ole på rangstigen. Det er han som skal beklage at han la møtet til klokken 18. *ro, ro til fiskeskjær….*

VamPus med støtte fra Enebakk til Nordkapp

Jeg vil ha Heidi Nordby Lunde på Stortinget. Hun er en flott høyrerepresentant. Hvis hun ikke vinner frem i Oslo, skal jeg oppfordre henne til å søke rådmannsstillingen i Nordkapp. Når Gunnar Frank Holst går av, bør vi få en rådmann som kan modernisere organisasjonen i samarbeid med politikerne. Kristina Hansen har ikke klart jobben. Lars Helge har ikke gjort jobben, og de siste dagene, riktig nok med en Black Russian i blodet, er jeg i tvil om Marita Melsbø Nilsen klarer jobben?

Nok om rådmannsjobben i Nordkapp. Denne bloggposten skriver jeg fordi Heidi har stor støtte. Jeg er stor, godt over hundre kilo, og bor i byen ved Nordkapp. Hun har også støtte av John-Arne Nyland, den legendariske høyremannen i Enebakk. Støtte i Nordkapp og i Enebakk! Det er ikke verst for en grünerløkkværing med over 60 par sko.

Yes, Heidi på Stortinget! Heidi, en moderne og urban versjon av Erling Norvik.

OL-deltakere fra Nordkapp

Dersom poker blir en OL-gren, er jeg overbevist om at noen personer fra Nordkapp kommer til å representere Norge under Olympiske Leker.

Treningene er godt i gang, både i Nordvågen og i Honningsvåg.

Blått Nytt År

I går ønsket Høyre et Blått Nytt År til mange personer som blogger. Arrangementet var en suksess. Det var til og med godt med øl etter møtet, er rapporten som Solvik har fått fra deltakere. Fysj og fy, er øl godt? :)

Høyre er med dette arrangementet historisk. Ingen politiske parti i Norge har tidligere invitert bloggere til et møte med partiets ledelse. Gratulasjoner sendes fra Nord-Norge til partiet Høyre og til bloggerne som deltok på Blått Nytt År.

mandag 5. januar 2009

Høyrevelgerne Geir Magne og Jørgen

Klokken nærmer seg 19:30. Kaffen er satt på. Kaken er kjøpt inn. Duoen Geir Magne og Jørgen setter seg godt til rette i sofaen. De ser hverandre i øynene, og smiler lurt.

--Det skal bli godt, sier Geir Magne.
--Åååå ja, svarer Jørgen.

De smiler søtt til hverandre. Plutselig strømmer kjenningsmelodien ut fra høytalerne på TVen.

--Ååååå så godt, hyler dem begge i kor.

En ny sesong med Hotell Cæsar er i gang på TV2. Gud hjelpe oss som skal tilbringe lunsjen sammen med duoen på Bryggerie` de neste ukene.

Typisk!

Forbud er et vanlig virkemiddel for mange politikere. Nå vil Svalbard forby plastposer, med god hjelp av Erik Solheim. At Statens forurensningstilsyn har funnet ut at plastposer ikke er et stort miljøproblem, betyr lite for formynderne. Typisk!

Neste gang det er valg, håper jeg du tenker deg om før du stemmer på personer og et parti.

Vant over 2 millioner kroner

En kjent mann fra Honningsvåg har vunnet over 2 millioner kroner i fotballtipping hos Norsk Tipping. Jeg vet hvem mannen er. Han er kjempehyggelig. Jeg skal ikke røpe mer. Mitt beste tips er: Lytt til radio.

Å vinne millioner av kroner på tippekupongen er godt gjort. En skal tippe bra dårlig for at det skal være mulig. :)

Kanskje det er på tide å levere inn en tippekupong igjen? Nei, jeg liker Expekt.com bedre enn det statlige selskapet Norsk Tipping.

Jensen fikk Fair Play-pris

Fair Play-prisen er delt ut og det er gøy å registrere at prisen gikk til Ole Elmer Jensen, sønnen til Lars Helge Jensen.

Fotballgruppa har i 2008 satt fokus på gode holdninger og fair play. Det er et viktig arbeid, ettersom Honningsvåg, fortjent eller ufortjent, har et stygt rykte i deler av Finnmark.

Ros til fotballgruppa for initiativet. Andre bør gripe fatt i den samme problemstillingen. Mobbing og dårlige holdninger finnes fortsatt, selv om Nordkapp kommune for lengst har sluttet seg til et program som skal motvirke dette.

Som liberalist skal jeg være forsiktig med å komme med en fasit på hva som er gode holdninger, men frihetsbegrepet og eiendomsrettigheter er sentrale moment for meg.

Mer om Margareth Thatcher

I kveld, søndag 4. januar, viste NRK ”Margareth Thatchers vei mot makten”. En morsom film om en flott dame.

På Liberaleren, er det publisert noen artikler om Margareth Thatcher:
.. Og Maggie kom
Historiske Thatcher
Thatcher best!
Thatcherismens sølvjubileum - da jeg møtte Lady Thatcher

søndag 4. januar 2009

Markussen * 2 på blogg

Maiken Markussen, dattera til Tor Egil, er ikke naken, men hun er på blogg. Artig! Eivind Markussen, HV-soldat av rang og gjerne naken, har også egen blogg. Minst like artig! Velkommen til dere begge. Husk, stem Høyre!

Jeg oppdaterer listen med blogger som jeg liker. Barna til fagforeningspampen må med på listen.

Alta-innbyggeren Kita,

og det markerer Altaposten. Pappaen hennes, han John Edvard, viste gjennom sangtekster sin anger på at han flyttet. Kita viser overhode ingen anger. Det er stor forskjell på far og datter.

Jeg som hadde tenkt å sende julekort til Kita med følgende tekst: Jeg savner deg! Jeg er glad jeg ikke gjorde det. Når hun ikke savner oss, hvorfor skal jeg savne henne? Alta-pøbel!

Alta har fått en ny sosialdemokrat. Vi har heldigvis èn person mindre som stemmer Arbeiderpartiet. Små gleder er viktig. :)

lørdag 3. januar 2009

På hau i havet

Om en halv time starter revyfilmen som Knut Erik Jensen har laget fra Magerøya. Filmen vises på NRK2. Jeg gleder meg. I denne sammenhengen er det faktisk koselig å se på SVs leder, Torger Samuelsen, som er en ypperlig revyartist. Revymiljøet på Magerøya er høyrepolitikk i praksis.

Filmen er også en god anledning til å teste et fotoprogram.

Dette fungerte jo riktig så bra. :)

Å drikke seg pen

Jeg prøvde i romjula å drikke meg pen. Jeg inntok noen øl, èn flaske konjakk, 12 Black Russian og èn dunk med rødvin som ble anbefalt av Merethe. Hva skjedde? Jo, fikk jeg langt hår. Spesiell pen ble jeg ikke.

Konklusjon: Mengder med alkohol kan gi bra hårvekst. :)

Fotballgruppa vil arrangere Nordkappfestivalen

I god Høyre-ånd, ønsker fotballgruppa å arrangere Nordkappfestivalen i 2009.

I forrige periode fikk Nordkapp Høyre tilslutning for å flytte festivalen fra den kommunale organisasjonen og ut til private aktører. Det fungerte godt, helt til festivalen havnet tilbake hos Nordkapp kommune. Det har også fungert, men det er langt billigere å la private aktører drive arrangementet. Lønnskostnader i regi av Nordkapp kommune, blir et fremmedord dersom private aktører får arrangementet.

Jeg har vært festivalgeneral. Fotballgruppa har èn gang tidligere hatt hovedansvaret for festivaluken. Det var et fruktbart samarbeid mellom kommunen og fotballgruppa som faktisk ga en god festival. Jeg husker til og med at jeg fikk en rose fra Bjørnar Pettersen, en gammel arbeiderpartimann, gjennom Finnmarksposten fordi han var så fornøyd med arrangementet.

Familiens nyeste medlem

Til Venstre på bildet er familiens nyeste medlem. En liten gutt som heter Jonas. Til høyre, sosialdemokraten Stein Karlsen.

Jeg har litt tro på lille Jonas. Av en eller annen merkelig grunn har jeg på følelsen at Jonas kommer til å nekte verneplikttjenesten, være for å legalisere narkotika, ønsker redusert skatt, oppheve monarkiet, skille stat og kirke og vil jobbe for en friere innvandringspolitikk. Denne gutten blir nok onkel Bs lille yndling.

Solvik som konditor

Ettersom jeg ofte blir beskyldt for å ikke bidra i familien, slo jeg på stortromma 1. juledag. Jeg laget marsipankaken som familien spiste som hester etter at Jonas var døpt. For så vidt ergerlig at den mørke guttungen slutter seg til kristendommen, men jeg trøster meg med at han ikke gjorde det frivillig.

Tilbake til kaken som smakte fortreffelig. Høyres hus bør bestille kake hos meg etter valgseieren i september.

Kakebunn
200 g mykt smør/marg.
2 1/2 dl sukker
4 egg
skall og saft av 1/2 sitron
1 dl matfløte
3 dl hvetemel
1/2 dl maisennamel eller potetmel
1 1/2 ts bakepulver


Bunnen stekes i 33 minutt i 175 graders varme.


Fyll
1 1/2 dl bringebærsyltetøy
4-5 dl kremfløte
4 bananer
En liten dose Kaluha og vodka, også kjent som Black Russian.

Pynt
300 g marsipan for å kjevle ut til marsipanlokk.
Litt blå og grønn marsipan for å lage marspipanroser.
Melisdryss


Skjenke deg selv èn Black Russian, og kaken kan serveres til stormende applaus fra forsamlingen.