torsdag 30. september 2010

Nordkapp Fotballfestival 2011

Manchester United fotballskole i Nordkapp fra fredag 24. juni til søndag 26. juni 2011. Sett kryss på kalenderen for et fantastisk arrangement i Nordkapp.

Fy flate, vi skal gjenta suksessen fra i år. Amazing!

Mobbing i kommunestyret

Den kommunestyrerepresentanten som klarer å sitte helt rolig når det kommer løgn fra en politisk motstander fra talerstolen, er umenneskelig eller veldig uengasjert.

Det har vært debatt om å mobbe politikerkollegaer i kommunestyret i Åmli, ifølge NRK.no. Et interessant oppslag fordi det helt sikkert gjelder mange andre kommuner i Norge.

Ordfører Tellef Olstad mener det er en mobbekultur i kommunestyret. Det er umulig å si om påstanden er korrekt. Det er ikke lett å definere hva som er å mobbe i en folkevalgt forsamling.

Det må være lov for politikere å reagere når det kommer urimelige påstander fra politiske motstandere. Den beste reaksjonen er replikk eller å tegne seg på talerlisten, men det er forsåtelig dersom løgn gir hånelige smil og hoderisting.

De som bruker talerstolen bør være godt forberedt, konkret og kort. Gode forberedelser og kunnskap gir som regel gode debatter. Det er ikke alle kommunestyrerepresentantene som forbereder seg like godt. De som er utforberedt, bør holde seg unna talerstolen.

Jeg synes faktisk Kristina Hansen er god på talerstolen når hun har et manus. Da er hun som regel prinsipiell og ofte langt ute på venstresiden. Jeg glemmer aldri innlegget hun holdt i debatten om direktevalg av ordfører, en sak som ble behandlet i forrige periode. Da fikk hun frem forskjellene mellom fløyene i norsk politikk. Slike innlegg skulle det vært langt flere av i kommunestyret. Så får heller politikerne ta spørrerundene og synsingen i avdelingsstyrene og formannskapet.

Den nye rådmannen er høyremann

Jeg har tatt kontakt med venner i Stavanger som mener Nordkapp kommunestyre har gjort en god ansettelse. Åsleik Rannestad får perfekte skussmål fra mine liberale venner.

Han er smart, virker ordentlig, og er systematisk. Han stiller de rette spørsmålene i økonomiske og tekniske saker, noe Nordkapp trenger. Vi er tross alt en ROBEK-kommune og politikerne vingler voldsomt i økonomisaker.

Åsleik Rannestad har i inneværende periode meldt overgang fra KrF til Høyre, noe som er gledelig. Vi trenger flere høyretanker i Nordkapp, selv om han er administrativ leder og ikke politiker.

Dette var gode nyheter. Takk til mine liberale venner i Stavanger!

Les mer om hva Nordkapps nye rådmann mener

Nordkapp kommune har ansatt en rådmann som er uenig med meg politisk. Heldigvis! Vi har fått en rådmann som kan være prinsipiell. Heldigvis! Vi har fått en rådmann som har vært KrF-politiker. Uheldigvis!

Jeg misliker Kristelig Folkeparti svært sterkt, men det er mange hyggeligere personer i partiet.

Les mer hva den nye rådmannen mener om politikk på Verdidebatt.

Åsleik Rannestad, velkommen til Nordkapp kommune. Du kommer til et annerledes system enn du er vant med.

Lindkvist bør bruke SV i Nordkapp-saken

Knut Bjørn Lindkvist, en tidligere profilert SV-politiker i Nordkapp, ønsker at billettinntektene fra Nordkapp-platået skal komme Nordkapp kommune til gode. Hvis han virkelig mener dette, bør han bruke regjeringsmakten som SV har. For om tre år kan det være for sent.

Utspillet, som egentlig er et gammelt utspill som Torger Samuelsen har frontet de siste årene, blir fremmet i Finnmark Dagblad.

Det er tvilsomt om dagens lovverk tillatter Rica å gi noe som helst til Nordkapp kommune fra inngangspengene.

Friluftslovens § 14 sier:
Ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for at eier eller bruker etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Det kan settes vilkår for slikt løyve.

Loven er etter min mening klinkende klar.

Nordkapp-saken har vært behandlet i Miljødepartementet og departementet har ikke grepet inn. Det betyr at ordningen og tallene fra Rica på Nordkapp-platået, er godkjent av myndighetene. De som er uenige, må sørge for å endre lovverket. SV er i regjering, og har politisk makt.

Jeg er av den mening at Nordkapp kommune har nok penger, faktisk mye mer enn sammenlignbare kommuner sør i landet. At vi har politikere som har foretatt dårlige prioriteringer, er ikke regjeringen, lovverket eller Ricas feil. Vi får plassere skylden der den hører hjemme og det er på rådhuset i Honningsvåg.

onsdag 29. september 2010

Ordførervalg i Tromsø

Jeg har på nettstedet til Nordlys stemt på Jonas Eilertsen (V) som ønsket ordfører i Tromsø kommune.

Nord-Norges viktigste by trenger en liberal mann som fronter byen og de nordlige områdene i Norge. At han i dag ble kalt for en liberalist og markedsfundamentalist, er ingen ulempe.

Tromsø har etter min mening vært vannstyrt de siste årene. Jonas Eilertsen vil være en frisk bris i en by som trenger en sterk liberal stemme.

Les mer om den flotte Venstre-politikeren på bloggen Jonas Stein Eilertsen.

Møkklei nye skattekrav

Inga Marte Thorkildsen, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget, skriver varmt om en ny skatt på egen blogg.

SV er det partiet på Stortinget som snakker varmest om skatter og avgifter. SV er et lite parti, men innflytelsen i økonomisk politikk har vært stor. Skattenivået øker og borgerne mister muligheten til å styre egne penger.

Denne gangen er det finansskatten som Thorkildsen fronter.

Hvis SV har for lite penger til alle tiltakene partiet vil at staten skal gjennomføre, må SV-politikerne bli flinkere til å prioritere innenfor kjente rammer. Alt kan ikke og bør ikke bli skattlagt av politikerne. Det er også en grense på hvor høyt skattenivået kan bli før det går utover verdiskapningen. Inga Marte Thorkildsen og hennes gruppe på Stortinget, bør bli flinkere til å foreta tøffe prioriteringer istedenfor hele tiden mase om økt skattenivå. Skatt er en byrde, en stor byrde, enkelt og greit.

Jeg har problem med å forklare hvor lei jeg er politikere som presser de offentlige utgiftene oppover, slik at behovet for nye skatter og avgifter er tilstede. Verst av alle; SV-politikerne.

tirsdag 28. september 2010

Har lyst å dokumentere urettferdigheter

Etter samtaler med idrettspersoner i kveld, har jeg lyst å fremme en sak i Nordkapp idrettsråd, et råd jeg leder, der vi dokumenterer den urettferdige kulturpolitikken som er i Nordkapp kommune. For å få dette til, må dessverre forskjellige kulturuttrykk settes opp mot hverandre. Idrett må bli satt opp mot film, musikk og kulturskole. Regnestykket vil vise at idrett kommer svært dårlig ut, et idrettsmiljø som er kjempeviktig for lokalsamfunnet fordi oppslutningen er stor.

Kommunestyret har ikke gjort det enklere å være tillitsmann i idrettsorganisasjoner, med å gjøre Nordkapp Filmfestival til en offisiell kommunal virksomhet. Nordkapp Filmfestival, altså Nordkapp kommune, skal konkurrere med private aktører om sponsormidler. Fysj og fy!

Jeg er glad fotballgruppa har årsmøtet 22. oktober. Denne konkurransen vil ikke jeg være med på.

For eller mot DLD?

Neste meningsmåling er et personvernspørsmål, en sak vi på Liberaleren har brukt mye tid på det siste året.

Er du for eller mot datalagringsdirektivet?

Det eneste partiet på Stortinget som er for, er Arbeiderpartiet. Høyre er nok i tvil, selv om jeg har problem med å forklare hva Høyre mener. De andre stortingspartiene er klare motstandere av direktivet. Hva mener du?

Meningsmålingen ligger oppe til høyre på bloggen.

Det er for øvrig hyggelig at mine lesere er motstandere av eiendomsskatt.

En elendig filmfestivaldebatt

Det er merkelig at Nordkapp kommune i det hele tatt går rundt med de politikerne vi har. Debatten om filmfestivalen som pågår i kommunestyret, er forferdelig. Det kunne ha vært en god debatt som fikk frem skillelinjene mellom partiene, men rot, mangel på ideologisk skolering og dårlige kunnskaper om dagens organisering, ødela debatten.

Det har de siste årene vært bred politisk enighet i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, om å sette bort Nordkappfestivalen. Det har kommunen gjort av hensyn til kapasitet i oppvekstsektoren og av økonomiske årsaker. Nordkapp kommune har av økonomiske årsaker lagt ned skoler, men den samme kommunen kommer til å opprette filmfestivalen som en kommunal virksomhet. Det er helt sprøtt, fullstendig ulogisk.

Nå er jeg én av dem som mener filmfestivalen alltid har vært en kommunal virksomhet, uten at politikerne har vedtatt dette. De som gidder å lese virksomhetsplanene fra forrige periode i Oppvekst- og kultursektoren, vil se at jeg har rett.

Kommunestyret burde sagt nei til modellen som kommer til å bli vedtatt, fordi offentlig sektor ikke skal drive som næringsaktør når det er politikerne som lager rammene for næringsvirksomhet. Rollesammenblandingen betyr gode konkurransevilkår for skattefinansierte aktører, noe som gir privat næringsliv enorme utfordringer.

Det er pause i kommunestyret, men signalene fra talerstolen er at filmfestivalen på et eller annet tidspunkt forblir en kommunal virksomhet, vedtatt av politikerne.

mandag 27. september 2010

Raskt, sinnssykt raskt

Da har det vært møte i Nordkapp idrettsråd, et utvalg jeg leder. I dag var det møte med tre saker på sakslisten, blant annet tildeling av LAM-midlene 2010.

Møtet ble hevet etter fem minutt. Gode forberedelser og disiplin gir resultat i form av en vanvittig effektivitet.

Takk til rådets medlemmer.

LAM-vedtaket ligger på nettstedet til HT & IF.

Mer debatt om skjenketider

Det er ikke dokumentert at redusert skjenketid gir mindre vold, ifølge TV2.no.

Regjeringens håpløse forslag møter motbør. Måtte formynderne tape denne saken!

Dersom regjeringens forslag om innstramning av skjenketiden til klokken 02:00 blir vedtatt, vil det være umulig å få en drink på Corner på julebordene etter klokken 02:00. Det betyr sannsynligvis flere og lengre privatfester, noe som ikke er spesielt gunstig i forhold til problematikken med konsum og vold.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

Mamma, se her!

Hvis du skal ha en mulighet til å komme på lista til Nordkapp Arbeiderparti ved neste års kommunevalg, må du invitere Ole H Jenssen, Mona Johnsen og Lars Simonsen, på kaffe. Det er denne trioen som utgjør nominasjonskomiteen til Nordkapp Arbeiderparti.

Det er, kort fortalt, nominasjonskomiteen som legger løpet for nominasjonsprosessen. Komiteen fremmer forslag på valgliste, men det er nominasjonsmøtet som gjør de endelige valgene.

Mamma, jeg håper ikke du er én av kandidatene til Nordkapp Arbeiderparti. Kommunen trenger kandidater som står plantet lengre til høyre enn det du kan skryte av. Økte driftsutgifter er ikke løsningen for Nordkapp som fortsatt er en ROBEK-kommune.

søndag 26. september 2010

Dette blir spennende og jevnt

Fristen for påmelding til høstens bedriftsfotball i Nordkapp Flerbrukshall har gått ut. Åtte lag har meldt på seg på. Det kommer til å bli jevnt og spennende. Det blir en kvalitetsmessig veldig god fotballturnering.

Påmeldte lag:
Nordkapp Premier League Supporter`s
Elektro Team
Repvåg Kraftlag
Nordkapp brannvesen
Nordkapp maritime fagskole og videregående skole
Veolia
Avinor
Gamstens lag

lørdag 25. september 2010

Ny fotballfestival i 2011

Jeg legger ut en artikkel som i utgangspunktet er skrevet for htif.no.

Alex Eliassen har på vegne av fotballgruppa inngått en avtale med Arthur Albiston om å arrangere en fotballskole med legender fra Man United.

--Datoene er ikke fastsatt, men det blir sommeren 2011. Vi har fortsatt noen praktiske detaljer som skal på plass før vi starter salget av plasser. Jeg håper salget kommer i gang i begynnelsen av november, sier Alex Eliassen, som dermed har med seg gode nyheter til fotballgruppa etter den siste turen til England.

Arthur Albiston kommer til Magerøya sommeren 2011 sammen med tidligere Man United-spillere og én eller to trenere fra akademiet til Man United. Det blir fotballskole i Nordkapp Flerbrukshall og på Honningsvåg stadion. Skolen har plass til 100 barn og ungdommer i alderen 8 – 15 år.

Styrevedtak
Bjørn Magne Solvik, nestleder i fotballgruppa, kan dermed bekrefte at arbeidet med å gjøre styrevedtaket til en realitet, er i gang. Styret i fotballgruppa fattet følgende vedtak 3. august 2010:
Styret i fotballgruppa ber Alex Eliassen fremforhandle en avtale med Arthur Albiston om Man Utd-skole i Nordkapp, samt en keeperskole sommeren 2011. Avtalen skal være gjort innen november 2010. Styret skal nedsette et utvalg som skal jobbe etter samme mal som ble gjort i forbindelse med Nordkapp Fotballfestival og The Liverpool Way Fotballskole.

--Vi vil på det neste styremøtet nedsette et utvalg som skal jobbe med arrangementet. Jeg ser for meg en fotballfestival slik vi hadde sommeren 2010. Vi fikk fantastiske tilbakemeldinger etter sommerens arrangement. Fotballskolen og fotballfestivalen i 2011 skal bli bedre, sier Bjørn Magne Solvik.

Bjørn Magne Solvik regner med at utvalget vil bestå av representanter fra fotballgruppa, Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League Supporter`s.

Må ha støtte
Bjørn Magne Solvik er klinkende klar på at arrangementet er et økonomisk løft for fotballgruppa.

--Vi trenger sponsorer til prosjektet, og må spille på lag med næringslivet. Jeg håper bedriftene stiller opp på samme måte som de gjorde i sommer. Det er helt avgjørende for at prosjektet skal komme i mål økonomisk. Vi har ikke, slik som andre festivaler, sugerør ned i en skattefinansiert kasse, sier Solvik.

Fantastiske tilbakemeldinger
Fotballgruppa og Uteliv i Nordkapp arrangerte The Liverpool Way Fotballskole og Nordkapp Fotballfestival, i juni 2010. Evalueringen av arrangementet viser at fotballskolen og festivalen var en gigantisk suksess. Det var fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne.

--Vi arrangerte Norges beste fotballskole i sommer. Vi skal gjøre det samme i 2011, sier Solvik, som nå kaller Honningsvåg for Nord-Norges fotballskolehovedstad.

fredag 24. september 2010

Unge Venstre sier ja til alkoholreklame

Unge Venstre ønsker økt ytringsfrihet, og vil tillate reklame for alkohol i Norge.

Unge Venstre ønsker begrensninger i tråd med gjeldende regelverk i EU. Det er flott å registrere politikere som ønsker at aktørene i alkoholbransjen skal få markedsføre egne produkter.

Dagens forbud gir redusert ytringsfrihet for mange ulike aktører, fra bloggere til fotballklubber.

Da fotballgruppa og Uteliv i Nordkapp jobbet med showkampen som ble arrangert under Nordkapp Fotballfestival, brukte vi mye tid på å unngå lovbrudd. Liverpool hadde drakter med Carlsberg-merket og draktene er ulovlig på sportsarrangement i Norge. Det ble kjøpt inn drakter kjemisk fri for reklamer. Nokså unødvendig, fordi Carlsberg-logoen allerede er godt synlig på blant annet utenlandske TV-kanaler og på internett.

Norske formyndere, også kalt sosialdemokrater, gjør livet vanskelig for alle og enhver.

Snart tid for en gladnyhet

Jeg tror det om kort tid kommer en god nyhet for alle som liker fotball og for alle som setter pris på Nordkapp Fotballfestival. Sommeren 2011 ser spennende ut!

Følg med på htif.no.

En usmakelig tradisjon

Personer som tror på islam ville fått problem i Bjerkheim kommune. I denne kommunen er det et kristent bordværs før spisepausene i kommunestyret.

Det var AP-representanten Magne Vaule som ville avskaffe tradisjonen. Argumentet var at kommunestyret bør ha en religionsnøytral møteform. Vaule har utvilsomt et godt poeng. Det er galskap at forslaget ble nedstemt mot fire stemmer. Det var 13 representanter som stemte for å videreføre tradisjonen, ifølge TV2.no.

Staten og kommunene må ha en målsetning om å være religionsnøytral. Human-Etisk Forbund er én av aktørene som bør se nærmere på de ulike tradisjonene i kommunesektoren.

Dersom jeg hadde vært representant i et kommunestyre med kristent bordværs, hadde jeg forlatt forsamlingen i protest. Likebehandling mellom ulike religioner er viktig!

Valget 2011

De komplette listeforslagene til valget i 2011, skal være klare senest 31. mars 2011. Det betyr at partiene snart må komme i gang med nominasjonsprosessen.

Det blir spennende å se hvilken lister borgerne i Nordkapp får velge mellom ved neste års kommunevalg.

Mitt tips på lister:
Ap
SV
FrP
Venstre


Stiller kanskje:
Høyre
Kystpartiet


Hvis mitt tips går inn, er Senterpartiet ute av lokalpolitikken i Nordkapp, uten at det blir et stort savn.

Den norske valgordningen i hovedtrekk.

Skryt til Nordkapp-politikerne

Slike saker har det ikke vært mange av i Nordkapp i moderne tid. Heldigvis for det! På egen eiendom bør bedriftene få ha stor frihet, enkelt og greit.

Fy flate; æ glæde mæ!

Jeg bestemte meg tidlig for at nå er det slutt. Allerede før julen i 2009 ga jeg beskjed til personer i systemet at jeg ikke kom til å ta gjenvalg. Min valgperiode i fotballgruppa er snart over. Om under én måned skal jeg stå på sidelinja, og vil følge fotballmiljøet fra tribuneplass.

Da jeg og Odd Johnsen ble valgt som henholdsvis nestleder og leder på et ekstraordinært årsmøte i 2008, var det fordi gruppa slet med å rekruttere personer til viktige posisjoner. Jeg hadde ikke spesielt lyst til å bruke masse tid på fotball, men takket etter samtaler med Johnsen ja til nok en periode i den største foreningen i Nordkapp. Det har siden det årsmøtet vært en fantastisk reise. Vi har gjort utrolig mye. Vi har fått på plass en god organisasjon og en rekke planer, samt store arrangement som nordkappfestivaler og Nordkapp Fotballfestival. Omsetningen i foreningen har økt mye. I år vil fotballgruppa være millionbutikk og det er veldig mange år siden vi kan skryte av en lignende omsetning.

Mange personer har jobbet fantastisk godt. Det har vært et teamarbeid, et team som har bevist at god planlegging er alfa omega i en stor organisasjon.

Alt er ikke perfekt, men jeg skal bruke ikke bruke mye tid på å kritisere arbeidet vi har utført. Vi har gjort enorme fremskritt, og bør glede oss over fremskrittene.

22. oktober er det årsmøte. Når den dagen er over, skal jeg ta meg en fest. Den festen fortjener jeg og det blir én Black Russian på Odd Johnsen.

Hvis det er noe som irriterer meg og som gjør meg glad for at det snart er slutt, er det høylytt krangel i enkelte lag og om enkelte prosjekt. Jeg elsker diskusjoner og meningsutvekslinger, og mener debatter skaper fremskritt. For gode debatter må det være spilleregler og disse demokratiske reglene er det ikke alle som følger. Romjulsturneringen 2009 er ett hint.

Før årsmøtet har jeg mange arbeidsoppgaver som skal utføres, men jeg trøster meg med én ting; det er bare én måned igjen før det er over for min del.

En god frivillig sektor er viktig for lokalsamfunnet. Fotballgruppa gjør sitt for at det er godt å bo i Nordkapp.

torsdag 23. september 2010

Kommunen får anmodning fra direktoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber Nordkapp kommune ta imot 10 flyktninger i 2011. Direktoratet har sendt ut anmodinger til 287 kommuner om å ta imot 5300 flyktninger.

Nordkapp kommune fikk samme forespørsel i 2009. Ettersom vi bor i en internasjonal kommune, bør kommunepolitikerne si ja til anmodningen.

Se kommuneoversikt over anmodinger i 2011.

Ulike syn på Thatcher

Mange, eller de aller fleste på høyresiden, satte pris på arbeidet som Margaret Thatcher gjorde som politiker, er dama som pesten for sosialistiske politikere.

Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant for SV, har blogget om eksstatsministeren. Liberaleren har et annet syn, og viser det gjennom artikkelen Historiske Thatcher.

SV-politikerne skal ha ros for én ting; de får frem politiske forskjeller.

onsdag 22. september 2010

Tirpitz

I dag er det 67 år siden «Tirpitz», et tysk slagskip, ble skadd av britiske dvergundervannsbåter i Kåfjord, slik at det ikke lenger var kampdyktig.

«Tirpitz» ble etter hvert viktig for Nordkapp kommune. Litt av den fantastiske historien er publisert på nettstedet til Nordkappmuseet.

Én av de flotteste formiddagene jeg har hatt på kafferommet til Radio Nordkapp, var da Odd Holmgren var på besøk for mange år siden. Vi snakket om «Tirpitz» og jeg ble sittende i flere timer å høre på gammelordføreren.

Trening til quizrunden

Jeg fikk være tilstede da det dårligste av de dårlige trente til quizrunden som Nøden Pub starter på torsdag. Det er mange høyresympatisører på laget, et lag som er mer opptatt av det sosiale enn selve konkurransen.

Det var trening i dag mellom klokken 12:00 – 13:00 på Corner.

12:00 Marita ønsker velkommen.
12:03 Marita prater fortsatt.
12:05 Marita bestiller mat fra det ypperlige kjøkkenet til Corner. Synd hun liker dyrefor.
12:06 Idar Magne; kyss.
12:07 Asle ber laget skjerpe seg, og snakker om Tottenham - Arsenal, en kamp Arsenal vant.
12:08 Marita leser vitser som Unn-Inger har sendt på sms.
12:09 Hele laget flirer. Idar Magne må tisse.
12:10 Marita får maten, en bestilling som tok nøyaktig fem minutt.
12:11 Marita spiser og resten av laget sikler.
12:14 Odd-Arne Nilsen får tilbud om å kjøpe båt på mobiltelefon. Han takket ja.
12:15 Idar Magne snakker om den gangen han var full i Pattaya.
12:17 Marita spiser fortsatt.
12:18 Asle gir laget innføring i avhørsteknikk og tror dette blir viktig i quizpremieren.
12:20 Marita spiser fortsatt.
12:22 Marita spør resten av laget om hun har lagt på seg?
12:23 Laget svarer ja på spørsmålet.
12:25 Idar Magne; kyss.
12:27 Asle spør; Hvem vant mellom Tottenham – Arsenal?
12:28 Laget tenker seg om.
12:30 Marita svarer; uavgjort?
12:31 Asle takker for seg og går tilbake på jobb.
12:33 Idar Magne vil ha drøftelser om når han skal på ferie igjen.
12:35 Laget kommer med mange forslag på feriedatoer.
12:36 Idar Magne fastsetter feriedatoen til en gang i januar.
12:37 Treningen nærmer seg slutten.
12:38 Marita takker de som kom for oppmøtet. De som ikke var tilstede gikk glipp av avslutningstalen.
12:47 Treningen avsluttet.

En vakker dag

Blå himmel, solskinn, 10-12 varmegrader og vindstille. Det har vært en amazing dag i Nordkapp. Søringer, dere går glipp av noe! :-)

Nordkapp.tv.

tirsdag 21. september 2010

Sympatiserer med Erlend Wiborg (FrP)

Moss kommune seiler mot mange millioner kroner i underskudd i 2010, ifølge Moss Avis. Politikerne er bekymret. Likevel er det et fåtall som vil sette grenser for politikk. Hvorfor er det slik?

FrP-politiker Erlend Wiborg lar frustrasjonen få utløp på egen blogg.

Jeg har selv vært i den situasjonen som Wiborg er i nå, altså kommet med advarsel om for høyt økonomisk forbruk. Jeg har fremmet hundrevis av forslag som kan medføre forbedringer av kommuneøkonomien, sist i forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Det er ekstremt frustrerende at politikerkollegaer ikke innser galskapen. For Nordkapps del endte det med registrering i ROBEK.

Det er helt greit at politikerkollegaene er uenige i forslagene som blir fremmet, men å kritisere forslag uten å fremme egne alternativer er useriøst. Resultatet blir sannsynligvis en bunnskrapt kommunekasse, noe Nordkapp kommune opplever.

Erlend Wiborg har min sympati.

Fortsatt en maktkamp

Skattefinansiert forsvarspersonell bedriver fortsatt en maktkamp i nord. Barents Observer er én av få som omtaler en hendelse som jeg misliker.

Drømmer om fred og frihandel er gode grunner til at jeg karakteriserer meg som en liberalist.

Eiendomsskatt?

Jeg setter i gang en ny meningsmåling ettersom FrP og Høyre gjorde det godt i den forrige meningsmålingen som ble gjennomført på bloggen. FrP ble størst. Høyre ble en klar nummer to.

Denne gangen spør jeg leserne om ja eller nei til eiendomsskatt.

Høyre og FrP er motstandere av denne skatten, men partiene har i kommunestyret stemt for eiendomsskatt. FrP har riktig nok i noen av budsjettvedtakene stemt imot også, men de har brukt inntektene skatten gir til driften av Nordkapp kommune. Inkonsekvent ja, men det er lissom FrP i et nøtteskall.

Meningsmålingen ligger oppe til høyre på siden.

Kommunestyrerepresentantene kan på en enkel måte kutte eller fjerne eiendomsskatten i Nordkapp, men da må de samme representantene kutte tilsvarende på utgiftssiden i Nordkapp kommune.

mandag 20. september 2010

Filmfestivalen til kommunestyret

Nordkapp Filmfestival 2010 er over. Nok en gang har festivalen vært en stor suksess. Det er bra!

På det neste møtet i kommunestyret, er det en egen sak om organiseringen av Nordkapp Filmfestival. Jeg må innrømme at jeg ikke liker rådmannens innstilling, først og fremst fordi jeg setter grenser for politikk. Jeg tror det er en fordel med en helt uavhengig organisasjon. I tillegg skal ikke Nordkapp Filmfestival ha konkurransefortrinn sammenlignet med private aktører. Med en kommunal filmfestival vil Nordkapp kommune være i direkte konkurranse med private aktører på for eksempel film, mat og drikke. Det gir usunn konkurranse!

Nordkapp kommune har fått en filmfestival uten ordentlige politiske vedtak. Det startet med en idé som avdelingsstyret for Oppvekst og kultur ble orientert om for en del år siden. Nå er det en festival som får betydelig økonomisk støtte av Nordkapp kommune. En kommunal virksomhet vil belaste trange kommunebudsjett ytterligere.

Høyre har aldri gått imot økonomisk støtte til filmfestivalen, men i min tid i folkevalgte verv fokuserte vi på like konkurransevilkår med andre aktører. Hvorfor skal filmfestivalen få en naturlig plass i kommunens virksomhet når for eksempel forballfestivalen ikke har det? Hvorfor skal filmfolkene få større støtte hos kommunen enn det HT & IF har? Det er mulig å stille mange slike gode spørsmål.

Hurra for Nordkapp Filmfestival, hurra for fotballfestivalen, hurra for Nordkappfestivalen og hurra for HT & IF. La aktørene som gjør det godt å leve i Nordkapp være selvstendige organisasjoner som konkurrerer om oppslutningen. Det er konkurranse mellom private organisasjoner som må og skal skape vekst i Nordkapp!

Ny politisk kurs gir resultat, ikke færre kommuner

Det er debatt om kommunestrukturen. Debatten er viktig, men færre kommuner gir ikke automatisk en mer effektiv kommunesektor.

Arne Hjeltnes, sentralstyremedlem i Høyre, roser Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, for utspillet om færre kommuner, et utspill som Arbeiderpartiet har lagt ut på nett. I Dagsavisen skriver Hjeltnes, at Norge er et lite land med mye struktur. Overskriften på innlegget er «Bra, Helga!».

Skal kommunesektoren effektiviseres i form av færre kommuner, må politikerne ta et oppgjør med enhetsstaten. Det hjelper ikke med få kommuner dersom rikspolitikerne skal bestemme fra A til Å i kommunesektoren.

Danmark
Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger.

Ifølge rapporten fra CEPOS, en rapport Liberaleren har omtalt, ble det 8 500 flere byråkrater etter at reformen trådte i kraft. Det betyr færre kommuner, men dyrere drift fordi det administrative apparatet ble større i mange kommuner.

Skal det være en hensikt med færre kommuner, må det medføre en effektiviseringsgevinst. For å få gevinsten må politikerne si adjø til enhetsstaten.

fredag 17. september 2010

Parlamentarisme i Finnmark fylkeskommune?

Svein T Marthinsen skal holde foredrag i Finnmark fylkeskommune om parlamentarisme. Det er spennende at noen fylkespolitikere tenker på et nytt styresystem. Jeg ser flere fordeler med parlamentarisme, selv om ordningen kan medføre økte økonomiske utgifter for fylkeskommunen.

I januar i fjor skrev jeg om parlamentarisme på min egen blogg. Jeg mener det samme i dag som jeg mente den gang.

Ting tar tid

Det er kommunestyremøte i Nordkapp, tirsdag 28. september.

I forrige valgperiode maste Høyre, altså jeg og Lars Helge Jensen, jevnt og trutt om at Nordkapp Filmfestival måtte få en organisasjonsmodell slik at filmfestivalen ikke ble en festival i regi av Nordkapp kommune. Til min forbauselse ser jeg at saken er på sakslisten til dette møtet. Ting tar tid, for å uttrykke det på en mild måte.

Forbudet mot kjøp av sex har vært mislykket

En trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at forbudet mot kjøp av sex ville bli et mislykket forbud.

Liberaleren vet at statlige reguleringer ikke fungerer og reguleringene har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Menneskene tilpasser seg begrensninger, og de fleste av oss gjør mye for å omgå begrensninger vedtatt av politikerne.

VG har de siste dagene hatt flere oppslag om den mislykkede sexkjøploven som de rødgrønne partiene og KrF fikk vedtatt på Stortinget. Forbudet har virket siden 1. januar 2009 og konklusjonen er klar for de aller fleste; forbudet har vært mislykket.

Liberaleren var klinkende klar før stortingspolitikerne fattet vedtaket: Forbudet vil ikke fungere og vi fikk rett.

KrF og FrP har i VG slaktet den rødgrønne prostitusjonspolitikken. FrP gjør det med rette, men KrF-politikerne bør holde kjeft. KrF støttet forbudstanken, som er det viktigste virkemidlet i den den rødgrønne prostitusjonspolitikken.

Før vedtaket ble fattet på Stortinget tok Liberaleren kontakt med liberalister i Sverige. De fortalte det vi fryktet, nemlig at forbudet har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Loven, som svenskene hadde erfaringer med før 1. januar 2009, har vært En lov til ingen nytte.

Jeg ble skjelt ut i Nordkapp etter at jeg i aviser advarte mot forbudet. Nå vet vi hvem som hadde rett; det var unge Solvik det. :-)

torsdag 16. september 2010

Nytt nettsted

Det er altfor få av idrettslagene i Nordkapp som er på nett, men én av klubbene som har forstått betydningen av økt tilgjengelighet er Nordkapp Innebandy Klubb. Webmaster er Frank-Ole Andersen.

Velkommen på nett!

Ordskifte om narkotikapolitikk

I dag har undertegnede og stortingsrepresentant for Høyre, André Oktay Dahl, hatt et ordskifte på Twitter.com om narkotika. Jeg er uenig i forbudslinjen og nulltoleransen som Høyre ønsker. Jeg er ikke uenig med Høyre fordi jeg ønsker at borgerne skal ruse seg ihjel, men fordi forbudslinjen skaper økt kriminalitet og dermed voldsomme problem i samfunnet.

Det er umulig å føre en politikk som hindrer narkotikaomsetning. Det eneste politikerne, også politikerne i Høyre, kan gjøre, er å regulere hvor stort det illegale markedet skal være. En restriktiv politikk medfører et stort svart marked slik det er i dag. En liberal politikk med liberalisering, eller en form for liberalisering der forbudslinjen ikke er helt absolutt, ville ha begrenset det illegale markedet. Ingen av løsningene ville ha medført stopp i omsetningen, men en ny linje med hvit omsetning ville ha gitt politikerne større kontroll med omsetningen og påvirkningsmuligheter på rammevilkårene for aktørene som opererer i dette markedet.

Vinmonopolet er den tverrpolitiske løsningen på kontroll av alkoholholdige drikker. Det er et skrikende behov for lignende utsalg av narkotiske stoffer.

Drømmen om et fritt marked forblir en drøm, men narkotikapolitikken er i bevegelse og en liberalisering er ikke langt unna.

onsdag 15. september 2010

Problemet med prinsesse Märtha Louise, er arverekkefølgen

Kronprinsen har i dag, ifølge VG, sagt mye pent om prinsesse Märtha Louise. Jeg har ikke funnet seriøse medieoppslag der fremtredende politikere, skribenter, journalister eller professorer, kritiserer Märtha Louise som person. Kritikken rettes mot monarkiet og mot at prinsessen er tronearving, nummer 4 i arverekkefølgen.

Det er problematisk at personer som arver makt og som blir finansiert av skattefinansierte budsjett, har meninger og holdninger som kolliderer med det mange borgere mener. Det har til nå vært liten debatt om dette, fordi representantene i kongehuset stort sett har meninger og holdninger som faller i smak hos befolkningen. Sånn sett er det berikende for ordskiftet at Märtha Louise skiller seg ut.

Det er mange i Norge som tror på merkelige ting, fra å tro på gud til å tro på grønne vesener fra andre planeter. Gode fantasier blir akseptert uten et høyt støynivå. Å tro er rett og slett en frihet. Märtha Louise ville hatt denne friheten, uten massiv kritikk, dersom hun ikke var nummer 4 i arverekkefølgen.

For øvrig hadde jeg debatt i hjemmet om kongehuset. Familien er, av en eller annen merkelig grunn, fortsatt tilfreds med medlemmene i kongefamilien.

Boken til Foss

«Innenfra» er en bok jeg skal lese. Boken er skrevet av Per Kristian Foss.

Foss ble leder av Unge Høyre kun ett år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge. Det er faktisk utrolig at også homofili har vært ulovlig.

Jeg er mest spent på det Foss skriver om perioden som finansminister, og om han skriver noe om dialogen med KrF i samarbeidsregjeringen som ble ledet av Kjell Magne Bondevik.

Dagbladet.no er det mer om dagens bokutgivelse.

Skål!

Da går jeg på Corner om noen minutt. Jeg tror jeg skal skeie ut i lunsjen i dag med noe annet enn kakao. Jeg er glad, jeg er glad fordi vi endelig har opplevd en personvernseier.

Etter mye mas om datalagringsdirektivet, er det fantastisk flott at samferdselsministeren er imot kroppsskanning på flyplassene. Kampen mot terror må aldri gå på bekostning av personvernet.

Jeg skal skeie ut på Corner med et stort glass med juice.

KrF er de intolerantes parti

Flertallet av KrF-ordførerne velger rødgrønt, ifølge VG.

Dette er ikke overraskende. Mange KrF-politikere er sosialdemokrater med en sterk tro på gud. KrF er de intolerantes parti. KrF-politikerne presser utgiftene oppover i offentlige budsjett. Disiplene til Dagfinn Høybråten er i tillegg glade i reguleringer.

Da KrF var representert i Nordkapp kommunestyret, stemte partiet konsekvent sammen med Arbeiderpartiet i alle sakene bortsett fra alkoholrelaterte saker. Mens AP kunne gå inn for skjenkebevillinger, var KrF alltid imot. Dette var det eneste skillet mellom Nordkapp Ap og Nordkapp KrF i kommunestyret.

Jeg fulgte valgperiodene fra 1987 – 1995 svært godt. Etter 1995 har det ikke vært KrF-liste i Nordkapp kommune. Det er helt greit og få velgere savner de intolerantes parti.

KrF døde i Nordkapp. Måtte det samme skje på landsbasis!

tirsdag 14. september 2010

Dette er den rødgrønne modellen

Usolidarisk, pervers, urettferdig og inneffektiv. Jens har doblet gjelden med 100 milliarder kroner, ifølge Dagbladet.no.

Jeg har lyst å minne leserne om at sosialdemokrater styrer både Norge og Nordkapp, men lar vær. Jeg etterlyser grenser for politikk!

Jeg la nei forbud mot alkohol, og er stolt av det

Jeg er én av de mest i liberale i landet når det gjelder rusmidler. Jeg ønsker et helt fritt marked, uten politiske reguleringer. Jeg har sikkert skrevet flere hundre artikler om alkohol og narkotika.

Min frihetstenking betyr ikke at jeg ønsker flatfyll og overdosedødsfall. Jeg mener det skal være grenser, men det er enkeltmennesket, familien, lag, foreningen, organisasjonen og bedriften, som skal sette grensene. Vi, eller de aller fleste av oss, er i stand til å styre på eget område.

I dag fikk jeg en henvendelse fra en trener i fotballgruppa, som ønsket å gi spillerne champagne dersom det ble seier i den neste kampen. Spillerne, som er under 18 år, skulle ikke drikke av flasken, men sprute på hverandre slik vi ofte ser vinnende idrettsutøvere gjøre på fjernsynet. Jeg sa ja, hvis det var champagne uten alkohol. Ifølge treneren er det vanskelig å få tak i slik drikke. Dermed ble mitt svar nei.

De som er uenige i mitt standpunkt eller min sjefsavgjørelse, kan melde seg ut av klubben. Medlemskapet i HT & IF er helt frivillig og det er fullt mulig å etablere en fotballklubb som ikke har en restriktiv holdning til alkohol. Alternativet er å ta opp kampen mot mitt syn, for eksempel på årsmøtet gjennom valg av styrerepresentanter.

Jeg har ingen ting imot alkohol eller rusmidler, men mener idrett, ungdommer og alkohol er en dårlig kombinasjon. Mine grenser vil bestå, kanskje til og med bli forsterket, dersom det var et helt fritt marked på rusmidler. Vi, altså HT & IF, vet best, og trenger ikke politikerne til å skissere rammene for oss.

For øvrig skal det bli greit med årsmøte i fotballgruppa. Min tid nærmer seg slutten og dermed trenger jeg ikke å tenke på slike saker som jeg har brukt tid på i dag.

Høstens konkurranse

Det er igjen klart for quiz hos Nøden Pub. Konkurransen som Marita Melbø Nilsen trener til, nærmer seg med stormskritt.

Da jeg var innom Corner i dag, leste Melsbø Nilsen på temaene geografi, politikk og pornografi. Hun ønsker å være godt forberedt til høstens konkurranse som starter torsdag 23. september. Hun er vanligvis med på et lag som gjør det svært dårlig i konkurransen, men denne gangen har hun høye målsetninger.

--Jeg skal slå Ulf Syversen, sier Marita i en kort kommentar.

Fra fleip til fakta; quiz hos Nøden Pub er ekstremt populært. Quizvert Sten Marvin Olsen har skapt et unikt produkt. Mellom 70 – 80 mennesker møter opp på torsdager, og det er norgesrekord målt opp mot innbyggertall.

På quizkveldene hos Nøden Pub møtes mange forskjellige personer, fra leger og direktører til skoleelever. Det er utrolig flott at Nøden Pub har skapt arrangement med fokus på kunnskap og sosialt samvær.

Lykke til med høstens quizsesong!

Tror det blir kongedebatt i hjemmet i dag

Facebook-gruppen Norge som Republikk er inne i en god periode.

Tilslutningen til gruppen øker og temperaturen på meningsutveklingen er rimelig høy. De aller fleste reagerer på utspillet til Märtha Louise, som er nummer fire i arverekkefølgen, om at hun kan snakke med de døde.

Ifølge en undersøkelse som Infact har gjort for VG, ønsker én av tre at Märtha Louise sier fra seg prinsessetittelen.

Det beste kortet for oss som er republikanere, er for tiden Märtha Louise og hennes mann. Antallet republikanere i befolkningen er stigende og Märtha Louise har uten tvil en del av æren.

Jeg er oppdratt i en familie som setter kongehuset svært høyt. Mi gamle mor, som for øvrig er sosialdemokrat og medlem av Nordkapp Ap, forguder kongen og dronningen. I dag må jeg utfordre gamla til debatt. Også hun må bli påvirket av støynivået rundt Märtha Louise?

mandag 13. september 2010

Trekantsex?

Jeg hadde en mulighet jeg aldri får igjen. Etter at Asle hadde vært på besøk på kontoret, logget jeg på Facebook. Eller jeg slapp å logge inn. Asle var allerede pålogget med sin profil på min maskin. Jeg ble kjempepaff da bildet av Asle dukket opp på min skjerm. Jeg hadde jo forventet min Facebook-vegg, ikke Asles vegg.

Jeg skrev en kort melding på veggen til Asle, og logget av. Nå føler jeg litt anger. Jeg burde skrevet en legendarisk profilmelding som aldri hadde blitt glemt i Nordkapp-samfunnet. Trekantsex, eller noe i den duren, er bare ett av stikkordene jeg tenker på nå.

Asle, vær glad jeg er ganske snill.

For dere som ikke kjenner Nordkapp-samfunnet godt, kan jeg fortelle at Asle Heramb er en god venn. Han er fotballtrener, Arsenal-supporter og jobber i politiet.

søndag 12. september 2010

Hva ville du stemt dersom det var valg i dag?

Det er ett år igjen til kommune- og fylkestingsvalget. Dersom det var valg i dag, hva ville du ha stemt?

Meningsmålingen ligger oppe til høyre på siden.

Jeg er usikker på om alle disse alternativene stiller liste ved neste års kommunevalg. Senterpartiet i Nordkapp virker dødt og Høyre har ikke gjennomført et gyldig årsmøte. Kystpartiet, ja hva var nå det igjen?

Ap
FrP
Høyre
SV
Senterpartiet
Venstre
Kystpartiet

Ett år til valget

Om nøyaktig ett år er det kommune- og fylkestingsvalg. Det er ett år igjen til vi skal velge nye politikere.

Det siste året blir spesielt for politikerne i Nordkapp. Det er kun 10 ordentlige måneder igjen før perioden er over. Det betyr at budsjettet som blir vedtatt i desember, er det siste budsjettet for politikerne i denne valgperioden.

Mange politikere har også tanker om både programarbeid og nominasjon.

Hva som skjer i Høyre er høyst usikkert. Nordkapp Høyre bryter en rekke retningslinjer, vedtatt av partiet sentralt og bør egentlig ikke stille til valg høsten 2011. Nordkapp Høyre har blant annet ikke gjennomført et gyldig årsmøte.

Hvis en forventer at borgerne skal følge lover og regler, er det useriøst å bryte reglementet som er vedtatt i partiet.

Nordingan mot søringan på TV3

I årets Robinsonekspedisjonen på TV3 er det nordingan mot søringan. Genialt, fordi to ulike kulturer møtes til kamp på TV. Jeg heier på nordingan. Måtte dem slå de jævla søringan langt ned i støvlan.

Om drikke:
Nordingan: Kan vi tel helvete få ei pils?
Søringan: Har du juice?

Om mat:
Nordingan: Æ gjer no helvete. Gje mæ buljo.
Søringan: Indrefilet?

Om bannskap:
Nordingan: Hevetes, forbanna kuk. Din jævla kukpung.
Søringan: Hold munn!

Robinsonekspedisjonen på TV3 på søndager fra klokken 20.00. En artig premiere!

lørdag 11. september 2010

NRK er den bedriften i Norge med sikrest inntekt

På grunn av lisenssystemet har NRK sikre og forutsigbare inntekter. Det eneste som er usikkert i NRK, er sponsorinntektene og inntektene fra salg av NRK-produkter. Disse inntektene utgjør, etter min mening, en liten del av NRKs budsjett.

TV2, VG, Dagbladet, Nettavisen, Radio Nordkapp, Finnmark Dagblad og andre mediebedrifter, lever langt mer usikkert fordi skattebetalerne ikke bidrar med overføringer to ganger i året. TV2 må for eksempel sørge for inntjening gjennom programtilbudet. Det problemet har ikke NRK. I år er TV-skatten på 2 334,96 kroner. Alle med fjernsynsmottaker må betale skatten.

I dag tok Pia Beathe Pedersen et oppgjør med NRK, og sa opp på direkten. Hun var ansatt gjennom vikariat, noe som er nokså vanlig i mange mediebedrifter. Det som er merkelig er at NRK bruker mange midlertidige ansatte, til tross for at bedriften har sikre inntekter og vet nøyaktig hva den daglige driften innebærer hver eneste dag.

VG.no forsvarer andre NRK-kjendiser egen bedrift. Arne Scheie kaller NRK for fantastisk. Forskjellen på han og Pia Beathe Pedersen, er at Scheie har en forutsigbar arbeidshverdag gjennom et sikkert arbeidsforhold. Det hadde ikke Pia Beathe Pedersen.

Den mest kjente personen fra Nordkapp som kan sammenlignes med Pia Beathe Pedersen, er Øyvind Bye Skille. Han jobber i NRK, uten at jobben er spesielt sikker.

Mange politikere kritiserer bedrifter som har midlertidige ansatte. Statens eget medieselskap er kanskje verst? Hos politikerne er det forskjell på liv og lære.

Folkehelsearbeid uten skattefinansiert tilskudd

Fotballgruppa gjentar suksessen fra i vår, og starter en ny bedriftsserie i fotball. Turneringen som ble arrangert i første halvdel av 2010 var en gigantisk suksess. Over hundre personer som er bosatt i Nordkapp deltok. Mange av dem har ikke drevet med fysisk aktivitet på år og dager.

Jeg håper og tror turneringen som blir arrangert denne høsten, blir like morsom som den første turneringen var.

Fotballgruppa er beviset på at det er mulig å gjennomføre prosjekter uten at kommunen bidrar økonomisk. Som en aktiv bidragsyter i gruppa de siste årene, tar jeg litt av æren.

Psssss… Jeg kan ikke garantere at turneringen er helt gratis. Skader kan oppstå og da bidrar skattebetalerne med sykepenger for de som får en lengre sykemelding. Dessverre er det risikoer i all fysisk aktivitet, også i bedriftsfotball.

Sjekk bedriftsfotballsiden på htif.no.

I vår var det Nordkapp maritime fagskole og videregående skole som vant turneringen. Jeg håper Ole Dyrstad & co blir utfordret denne gangen, selv om turneringen først og fremst skal være artig og sosial.

fredag 10. september 2010

Blir bedre å bo i nord?

På tide med en gjennomgang av tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, ifølge Regjeringen.no.

Ordningene i tiltakssonen er urettferdig og det gir ulike konkurransevilkår. Som liberalist ønsker jeg så lav skatt som overhode mulig, og takker derfor ja til betingelsene som mange i Nord-Norge nyter godt av.

Gunstig for oss i Finnmark og Nord-Troms, men en skrekkelig fordi ”søringer” betaler for at det blant annet skal bo folk i Nordkapp.

Lavere skatt bør være et mål for hele Norge, ikke bare for innbyggere i den nordligste delen av landet.

torsdag 9. september 2010

Disse politikerne krever mye av borgerne

Jeg synes gavebråket i regjeringen er en bagatell, også den siste gaven til Magnhild Meltveit Kleppa som VG behørig dekker i nettutgaven.

Det som er problematisk, er at disse politikerne krever at vanlige borgere oppgir det meste på selvangivelsen. Fra større gaver til telefongodtgjørelser. På Stortinget og i regjeringen er det langt mellom liv og lære.

Gavebråket i Oslo bør også være tankekors for lokale politikere som mottar forskjellige, men beskjedne gaver.

Røykere, pass på!

Barn blir drept i trafikken, men vi forbyr ikke biler.
Barn får alvorlige skader på idrettsbanen, men vi forbyr ikke fotball.
Barn dør i togulykker, men vi forbyr ikke tog.
Barn blir drept på fødestuen, men vi forbyr ikke fødsler.

Hvorfor i helv…. skal vi forby røyk i private hjem?

I egen leilighet eller eget hus, må det være eieren som bestemmer om det skal være tillatt å røyke eller ikke. Reguleringer som forhindrer denne friheten er et overgrep av verste sort.

onsdag 8. september 2010

Sosialdemokratene kjører landet i grøfta

Skattetrykket kan bli 12 prosent høyere. Dersom det skjer vil mange borgere miste mye frihet og valgmuligheter.

Det går frem av generasjonsregnskapsberegninger, basert på tall fra 2009, som professorene Alf Erling Risa og Erling Vårdal ved Universitetet i Bergen har gjennomført sammen med professorene Bernd Raffelhüschen og Christian Hagist ved Universitetet i Freiburg i Tyskland, skriver DN.no.

Alternativet til skatteøkninger er å omorganisere i offentlig sektor eller å kutte skattefinansierte tjenester. Begge alternativene er å foretrekke fremfor å skattlegge borgerne i større grad enn det som allerede er tilfellet.

Politikerne, og det gjelder alle som er valgt inn på Stortinget, er dårlige til å kutte offentlige utgifter. Fremskrittspartipolitikerne var best i 2009, og la frem forslag til nettokutt på til sammen 22,7 milliarder kroner i statsbudsjettforslaget for 2010. 22,7 milliarder kroner er en liten sum satt opp mot utfordringene som politikerne har de neste årene.

Rikspolitikerne er i ferd med å havne i løypa til Nordkapp kommune, nemlig å bruke altfor mye penger. Politikerne presses av velgerne som uten tvil må tro at statlige penger kommer fra himmelen. Resultatet er et gigantisk forbruk som kveler livslysten hos borgere som ønsker handlingsfrihet over egne penger. Den dagen det blir ulønnsomt å jobbe, vil politikerne få et gigantisk problem. Store skatteøkninger vil gi en mindre kake som flere må dele.

Alkohol på ”Turn”

Peter Andre Jensen er én av kongene på Twitter. Han har i dag frontet forbud på alkohol, og bruker et skrekkeksempel for å forsvare sitt syn.

Jeg er én av dem som ønsker en liberal alkoholpolitikk. Jo mer liberal, desto bedre. Jeg er én av dem som mener vi aldri blir kvitt rusmidler, fordi politikerne ikke kan regulere borgernes behov. Menneskene tilpasser seg begrensningen og vi, eller et stort flertall av oss, omgår regelverket for å få oppnå det vi ønsker. Alkohol, narkotika og gambling, er tre konkrete eksempel på at påstanden er korrekt.

Forutsetningene for mitt syn er eiendomsrettigheter og at borgerne vil ruse seg uansett hva politikerne vedtar.

Jeg tror Peter Andre Jensen ønsker et totalforbud. Det er kun cirka 15 prosent av alkoholholdige drikker som blir konsumert på plasser med skjenkebevilling. Det betyr 85 prosent på andre arenaer.

På ”Turn” har det i mange tiår vært arrangert fester. Mest kjent er revyene i Honningsvåg. På de fleste av festene har det ikke vært skjenkebevillinger. Det betyr at folk drakk mye hjemme og brakte med seg drikkevarer til arrangementene. På denne tiden var det mye fyll, fryktelig mye fyll, i det kommunale samfunnshuset. Det var alkohol i ukontrollerte former.

For noen år siden gikk kommunen, HT & IF og Honningsvåg Musikkforening sammen, og arrangørene fikk ambulerende skjenkebevilling på samfunnshuset. Det er fortsatt mengder med alkoholholdige drikkevarer på arrangementene, men langt bedre enn i gode gamle dager. Ingen vil tilbake til den ukontrollerte tiden, fordi ordningen med skjenkebevilling fungerer optimalt. Ikke en gang de restriktive av de restriktive mener det gamle systemet er bedre enn dagens ordning. Alkohol i ordnede former fungerer godt. Forbudet mot alkohol på ”Turn” var totalt mislykket og ingen ønsker seg tilbake til tiårene fra 50-tallet til 90-tallet.

Motargumentet til Jensen og andre formyndere kan være et totalforbud og dermed vil det ikke bli ukontrollert eller kontrollert drikking. Jeg finner ikke ett eneste eksempel på at totalforbudet fungerer. Borgerne tilpasser seg begrensningene, enkelt og greit.

OL på Lillehammer var mitt eneste OL

Jeg jubler fordi idrettspresident Tove Paule ønsker norsk OL-pause. Det betyr at politikerne ikke skal motta søknader om skattefinansiert støtte fra norske OL-selskap. Skal et OL være gjennomførbart i Norge, må staten bidra økonomisk. Jeg håper miljøet i Tromsø nå tar en lang, lang, lang OL-pause.

Mange politikere er enige om at den norske velferdsstatsmodellen vil bli for kostbar i fremtiden. Derfor fremmet Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, et forslag om økt skatt fra år 2017. Betydelige skatteøkninger og en gigantisk idrettsfest er ikke hånd i hanske. Våte drømmer om olympiske leker i Norge i overskuelig fremtid, forblir drømmer. Det er helt greit for meg. Jeg ønsker ikke OL i Norge og jeg misliker nasjonalismen som olympiske leker skaper. OL på Lillehammer, der deler av min familie bor, var mer enn nok for meg.

-Æ e fette lei dæ


I morgen når jeg går på jobb, vil det omtrent være tomt hos Skotøymagasinet. Ho Ann legger ned butikken. Jeg tror jeg kommer til å se ekstra på vinduene til Skotøymagasinet når jeg går på jobb i morgen tidlig. Ho Ann har gitt meg sko så lenge jeg kan huske.

Det er spesielt to episoder jeg husker godt. Som ung FrP-politiker var jeg og ho Ann værfast i Hammerfest. Vi satt på flyplassen i to døgn. Mellom slagene på Hammerfest lufthavn, ble vi innlosjert hos Rica. Der drakk vi whisky, mye whisky. Det ble to artige døgn i et forferdelig vær.

Den andre episoden var på butikken, helt nede i byen. Jeg har alltid vært litt sær når det gjelder sko. Jeg tror det tok tid før ho Ann skjønte det. Ho mente nok at jeg var vanskelig, mens jeg egentlig ønsket sko som ikke var klumpete.

-Hei Ann. Har du sko til mæ, sa jeg.
-Æ vet ikke. E du blakk, var svaret.

Jeg gikk i butikken, kikket på flere par. Hun så nok at jeg var skeptisk. Det var vanskelig å finne sko som var på størrelse med de gode, gamle seilerskoene.

-No e æ fette lei dæ. Prøv dem hær. Dem passe perfekt. Dessuten skal du få dem for 400. Dem koste 500, sa ho før jeg bekreftet avtalen.

Hvem slipper unna med ”No e æ fette lei dæ” i servicebransjen? Jo, ho Ann. Det betyr at hun kan sitt fag og kundene elsker den direkte kontakten.

Ann, jeg kommer nok til å savne deg.

(Foto: Radio Nordkapp)

tirsdag 7. september 2010

Godt Hjeltnes-innlegg

Jeg har i ettermiddag hygget meg med innlegget som Arne Hjeltnes holdt på kommunalkonferansen som Høyre arrangerte i helgen. Et fantastisk flott innlegg med alvor og humor. Arne Hjeltnes viser at Høyre-politikere kan når dem vil.

Mye av budskapet i innlegget handler om privat eiendomsrett. Den retten er viktigere enn mye annet og eiendomsretten står rimelig svakt i Norge fordi sosialdemokratiet er sterkt.

Krever makspris i kulturskolen

Når kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag får overlevert rapporten fra kulturskoleutvalget, mottar hun er krav om makspris i kulturskolen.

Det som har lekket ut fra rapporten, tyder på at kulturskoleutvalget krever en makspris på 2 000 kroner for ett barn i en allerede skattefinansiert kulturskole.

Å sette en pris på en vare/tjeneste uten å ta hensyn til produksjonskostnadene og etterspørselen er å ødelegge prismekanismen i markedet. Det får en rekke utilsiktede virkninger, som igjen kan gi nye rom for ytterligere politiske reguleringer.

Makspris har dessverre blitt det nye magiske ordet blant politikere og byråkrater.

Makspris gir redusert handlingsprogram for Nordkapp-politikere som ønsker en selvfinansierende kulturskole.

mandag 6. september 2010

Jubel i FrP…forståelig nok

Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, får æren for at Carl I Hagen gjør comeback.

Tidligere i sommer kom partisekretæren med et utspill om økt skatt på grunn av fremtidens eldrebølge. Utspillet har irritert Carl I Hagen som er Fremskrittspartiets eldregeneral.

Nå blir Carl I Hagen nominert av eget parti. Deretter er det valgkamp, valgdag og politiske samtaler mellom de politiske partiene i Oslo. Hvis vinden blåser FrPs vei, blir Hagen ordfører.

I Fremskrittspartiet er det jubel. Siv Jensen kaller dette dagens gode nyhet, ifølge en melding hun har sendt ut på Twitter.

Liberalister er delte i synet på et Hagen-comeback. Jan Arild Snoen mener, ifølge Twitter, at Hagen ikke passer i ordførerrollen, og har små sjanser til å bli valgt. Jan Erik Fåne, tidligere stortingsrepresentant for FrP, tror Hagen vil bli en ypperlig Oslo-ordfører.

Snoen og Fåne er begge medlemmer i Høyre.

Hagen-comebacket vil uansett hva en mener, sette en ekstra spiss på valgkampen foran neste års kommunevalg.

Jeg skulle gjerne hatt Carl I Hagen som ordfører, fordi han kan forretningsorden fra A til Å. Det kan ingen av de lokale heltene i Nordkapp skryte av.

Viktig Ap-møte

De som vil påvirke fremtiden i Nordkapp kommune og som er medlem av Arbeiderpartiet, bør gå på medlemsmøtet i Arbeiderpartiet. Et møte som er på messa til Teknisk sektor, tirsdag klokken 18:00.

Partiet skal nemlig velge nominasjonskomité. Det er nominasjonskomiteen som i stor grad trekker opp rammene for hvordan kommunevalglisten skal se ut.

Dersom jeg hadde vært medlem av Arbeiderpartiet, ville jeg møtt på tirsdagens møte. Det er uten tvil et viktig møte!

Jeg hadde kjempet for liberale kandidater i nominasjonskomiteen, pluss kandidater som er ryddige.

lørdag 4. september 2010

De trefftallene, de trefftallene

Jeg hadde før en blogg som ble kalt Biffsnadder. Det var en blogg med mye humor, litt politikk og selvironi. Jeg var dumt, og målte trefftallene. Da bloggen ble lagt ned hadde jeg nesten to tusen besøkende hver dag. Jeg ble skremt av de høye tallene, og la ned Biffsnadder.

Jeg lovet meg selv om aldri å sjekke trefftall igjen på egen blogg. Det er rett og slett skremmende å vite hvor mange som følger med på det som blir skrevet.

På bloggen jeg har i dag, har jeg ikke installert et system som måler trafikken. Det har vært deilig å være uvitende om trefftallene. Nå er systemet jeg bruker oppdatert og én av de nye tjenestene i systemet er en trafikkmåler. Jeg var dum, og besøkte trafikkmåleren. Dagens blogg er ikke like populær som det Biffsnadder var, men mange blogginnlegg har hatt fryktelig mange lesere. Skremmende mange følger mine tanker om kommunepolitikk.

Jeg legger ikke ned bloggen, fordi den skal vare hele valgperioden. Nordlys: Valgperioden 2007 – 2011 vil bestå til høsten 2011.

fredag 3. september 2010

Hater ordet orientering

Jeg hater ordet orientering. Det betyr liksom ingen ting, bortsett fra at saken, synspunktene og meningene, er registrert. De som godtar ordet orientering, er omtrent likegyldige.

Ordet etterretning er mye bedre. Det betyr at menneskene tar innover seg saken, synspunktene og meningene. Alle som tar innover seg noe, har sterkere følelser enn de som bare lar seg orientere.

Allerede i punkt 1 i vedtaket om datalagringsdirektivet, skjønte jeg at medlemmene i Høyres sentralstyre var feige. De brukte ordet orientering. F… jeg hater det ordet.

Punkt 1 hadde betydd noe om vedtaket var: Sentralstyret tar oppsummeringen av partihøring 3/2010 til etterretning. Sentralstyret brukte dessverre ordet orientering. Dermed kan ikke Høyre-toppene med troverdighet snakke om personvern igjen.

Erna Solberg vant i dagens sentralstyremøte.

Utenkelig med miljøpoliti i Nordkapp

Vil ha kommunalt miljøpoliti. Latterlig!

Heldigvis skal administrasjonen utrede saken. Det er allerede et strengt regelverk som regulerer forurensning. Et eget miljøpoliti i en kommune med store økonomiske utfordringer, er utenkelig.

Jeg er ikke overrasket over SV som fremmet forslaget. Det er faktisk en god strategi å fremme egne forslag og egne saker, men jeg er sjokkert over at blant annet Høyre og FrP støtter tanken. Formannskapet er en koseklubb, dessverre. Jeg vil ha mer politikk i formannskapet, mye mer politikk som viser skillelinjene mellom partiene.

torsdag 2. september 2010

Flere gode filmer

Jeg har sett på hovedprogrammet til Nordkapp Filmfestival. Jeg fikk tenning på «Armadillo», en dansk dokumentarfilm fra krigen i Afghanistan.

Det er ikke mange dager siden jeg skrev en artikkel om denne filmen.

Jeg trodde det ville ta tid før filmen ble vist i Nordkapp, men den 18. september går Solvik på kino.

onsdag 1. september 2010

Fantastisk bra FpU-utspill

Dette gjør meg kåt.

Jada. Jeg vet jeg er sær, men jeg har sans for politikere som fronter et samfunnssyn som gir betydelig mer frihet og mer ansvar for hver enkelt borger. Et samfunn med null skatt er et rettferdig samfunn.

Jeg tror faktisk dagens FpU-politikere er tøffere enn det vi var på 90-tallet. Vi hadde foredrag om å fjerne inntektsskatten, men vi fremmet så vidt jeg kjenner til aldri forslaget.

Jeg er så blid på FpU nå, at det kommer til å gå uker før jeg skjeller ut Ove Vanebo & co.

Utmeldt 16. mai 1994. Angrer litt på det nå. :-)