fredag 28. september 2007

Regjeringen kan ødelegge lokaldemokratiet

Jeg er spent, kanskje mer spent enn andre, på hva regjeringen kommer med når det gjelder å øke kvinneandelen i kommunestyrene. Jeg mener det skal være en soleklar rett for medlemmene i Nordkapp Høyre å gjøre de nominasjonene de mener er best for partiet. Nordkapp Høyre skal legge føringer på hvem som skal representere partiet i kommunestyret, uten innblanding fra Åslaug Haga, regjeringen eller Stortinget.

På landsbasis er kvinneandelen i de nye kommunestyrene 37,4 prosent. Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng i forhold til forrige periode. Ifølge Liberaleren sier kommunal og regionalministeren at hun vil vurdere å innføre krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg. Hvis trusselen blir reell, vil medlemmene i partiorganisasjonene miste eiendomsretten til egen partiorganisasjonen. Statlige krav i de forskjellige nominasjonsprosessene, gjennom for eksempel å endre valgloven, vil bety mindre demokrati.

Radio Nordkapp meldte at menn ble kumulert inn i kommunestyrene i Finnmark. Dette vil irritere statsråd Åslaug Haga, men jeg synes det er helt greit. Vi har de politikerne vi fortjener ettersom det er velgerne som har det siste ordet i valget. Sånn bør det forbli også i fremtiden.

Ingen kommentarer: