torsdag 28. januar 2010

Litt misunnelig på Porsanger

Jeg er litt misunnelig på Porsanger som har et Høyre-parti som fungerer på en tilfredsstillende måte. Partiet har avholdt årsmøte og fikk valgt et godt styre.

Også Nordkapp fortjener et Høyre-parti og god høyrepolitikk. Dessverre er det mye som taler for at Høyres tid i Nordkapp er over. Lokalforeningen sliter, og avbrøt årsmøtet som ble avholdt i november. Lite eller ingen ting har skjedd i partiorganisasjonen etter 6. november 2009.

RIP Nordkapp Høyre?

onsdag 27. januar 2010

Krise for mange organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet minner om at barn og ungdommer under 15 år ikke har lov til å selge lodd.

Du leste riktig; barn og ungdommer under 15 år har ikke lov å selge lodd, ifølge forskrift til lov om lotterier § 6 nr 7.

Aldersgrensen begrenser friheten til ungdommer som er aktive i idrett- og kulturlivet. Selv om mange er unge, er de i stand til å bestemme om de vil selge lodd eller ikke. Reguleringen gir aktørene i kulturlivet redusert mulighet til å tjene penger, penger som i stor grad blir brukt på aktiviteter for barn og ungdommer. Uten at idrettslag har inntekter, vil aktiviteten stoppe opp. Lotteri er en stor inntekt for mange organisasjoner i idrett- og kulturlivet.

Formyndere!

Sør-Odal i grøfta

Politikerne i Sør-Odal er verre på økonomi enn det politikerne i Nordkapp er. Felles for begge kommunene er at momskompensasjon ble pløyd inn i driften, og dermed unngikk politikerne kutt i driften. I hvert i de periodene momskompensasjonen kom. Det svir jo i ettertid, men det er en annen sak.

I Nordkapp ble momskompensasjon for utbygging av Honningsvåg skole puttet inn i driften. I Sør-Odal har politikerne, ifølge Kommunal Rapport, brukt 44 millioner kroner i momskompensasjon til drift. Det gir kommunestyret i Sør-Odal enorme utfordringer!

At kommuner bruker momskompensasjon til drift, er det samme som å lånefinansiere driften. Det er dumt, ulogisk og det svir i ettertid. Det er rett og slett galskap!

tirsdag 26. januar 2010

Mange kommuner sliter med mye gjeld

Nordkapp kommune har altfor mye gjeld i forhold til innbyggertallet, men det er mange kommuner som lever på forskudd. Først og fremt på grunn av ulike investeringer.

Kommunens gjeld økte med 22 milliarder kroner i fjor, ifølge TV2. Tallet skremmer kanskje ikke så mye, men mange kommunepolitikere kommer til å merke dette når rentenivået stiger. Vi har rekordlav rente, og den kommer ikke til å forbli like lav i all evighet.

Kommunesektoren trenger mer høyrepolitikk!

mandag 25. januar 2010

Nå får klubbene tilbud

For næringslivet i Nordkapp er det bra at fotballgruppa nå går ut med tilbud til klubber i Finnmark om The Liverpool Way Fotballskole. Deltakere fra andre plasser enn Nordkapp, vil gi økt omsetning for næringslivet.

Jeg håper lokalbefolkningen melder seg på arrangementet så fort som mulig. Jeg ønsker at lokale barn og ungdommer skal få delta på dette helt unike arrangementet, en fotballskole som kommer til å bli et minne for livet.

Omstilling i Forsvaret

Regjeringen skryter uhemmet av omstillingsprosessen som Forsvaret har vært gjennom de siste årene.

Det er utarbeidet en rapport av omstillingen for perioden 2005 – 2008. Dokumentet kan beskrives som en lang skryteliste.

I 2010 skal Forsvare bruke nesten 35 milliarder kroner. Det er mye penger som borgerne må betale i form av skatter og avgifter. I tillegg er det ingen som har gjort noe vesentlig for å bli kvitt vernepliktsordningen. Effektivitet kommer ofte ved spesialisering, altså å få jobbe med noe en liker eller kan. Å kommandere mange ut for å gjøre omtrent det samme, er en formidabel sløsing med skattefinansierte penger. Vernepliktsordningen er en hemsko for et effektivt og godt forsvar.

Jeg antar de som jobber på fjellet i Nordkapp er enige med meg, selv om dem ikke tør å si det høyt?

søndag 24. januar 2010

Per Ivar gjennomgikk prosjektet

I går var det offisiell åpning av Nordkapp Flerbrukshall. Det var artig, og spesielt interessant var gjennomgangen Per Ivar Pettersen hadde om prosjektet.

Jeg har tidligere nevnt at Nordkapp Høyre programfestet prosjektet ved valget i 1999. Grunnen til at jeg husker det godt, er at jeg ledet programarbeidet. 99-programmet til Høyre er det mest detaljerte programmet ett parti har gått til valg på i Nordkapp. Også programmet i 2003 var detaljert, men av en eller annen grunn er det 99-programmet jeg har forelsket meg i.

Gjennomgangen som Pettersen hadde i går, viser at flerbrukshallgjengen har jobbet målbevist i mange, mange år. Jeg har glemt mange av prosessene, også vedtak jeg har stemt for. Det var hyggelig å få påminnelsen om alt Per Ivar og mange andre har gjort for saken.

Jeg tror jeg skal ta initiativ til et åpent møte der Per Ivar får holde foredraget for alle som har lyst å høre. Han var god i går, og flere fortjener å høre historien bak hallprosjektet.

lørdag 23. januar 2010

Feirer med Black Russian

Da er Nordkapp Flerbrukshall offisielt åpnet, og jeg feirer begivenheten med en ørliten Black Russian. Fy flate jeg er stolt av ildsjelene i HT & IF og næringslivet i Nordkapp. Ingen nevnt, ingen glemt!

Det var også flott å registrere at fotballkretsen har lagt merke til alt det positive som skjer i fotballgruppa for tiden. Mange gjør en ekstremt god jobb. Jeg trekker frem Odd Johnsen, Ole Dyrstad og alle trenerne.

fredag 22. januar 2010

Hvorfor flytte hjem?

Liv Hilde Olsen skrev på Facebook.com at hun vurderte å flytte hjem igjen. En veldig koselig melding, fordi det er viktig at det kommer personer til Magerøya om dette samfunnet skal overleve i fremtiden.

Om hun flytter hjem er fortsatt rimelig uklart, men det er positivt at hun vurderer det.

Ti opplagte fordeler med Nordkapp:
-Det er lavere skatt og avgifter, fordi Nordkapp ligger i Tiltakssonen. Lavere skatter betyr mer frihet over egne penger.

-Det er et fantastisk rikt kulturliv. HT & IF er én av mange aktører som beriker fritiden til barn, ungdommer og voksne i kommunen.

-Det er nært til alt, fra skole til barnehager. Togkaos og kollektivtransport er omtrent fremmedord på øya, selv om vi har småplasser rundt Honningsvåg.

-Det er trygt og godt for småbarnsfamilier, fordi alle kjenner alle. Noe som forresten også gir noen utfordringer.

-Det er mange skattefinansierte tjenester, en fordel for mange sosialdemokrater. For egen del, kunne dette vært et argument for å flytte fra Magerøya.

-Det er rimelig å bo i kommunen. En bolig i Oslo eller Tromsø koster nesten like mye som halve Storgata koster i Honningsvåg.

-Nøden Pub!

-Næringslivet i kommunen. Heldigvis ikke for mange kjedebutikker, noe som kan gi økt mangfold.

-Romjula!

-Et internasjonalt miljø, spesielt om sommeren med mange, mange turister.

Fluen på veggen….

I dag skal jeg gjerne ha vært flua på veggen i formannskapet, som har et lukket møte om rådmannsjobben. Er litt spent på hva som lekker ut etter møtet.

Jeg har ingen anelse om hva som skjer. Jeg har lyst å komme med et tips, men lar vær.

NEI-siden vant

Et flertall av mine lesere trodde ikke det skulle bli en flerbrukshall da Høyre programfestet saken i 1999. Kanskje ikke så rart, ettersom politikerne altfor ofte lover altfor mye.

På spørsmålet ”Trodde du det skulle bli en hall da Høyre programfestet det i 1999”, svarte 85 prosent nei mens 15 prosent svarte ja.

Hallen er bygget og det er offisiell åpning på lørdag klokken 13:00.

torsdag 21. januar 2010

Elektronisk valg i 2011

Kommunal- og regionaldepartementet har bestemt at 11 kommuner får prøve ordningen med elektronisk valg i 2011.

Departementet har plukket ut 10 kommuner og en bydel i Oslo som får være med på prøveordningen. Det betyr at velgerne i Bodø, Bremanger, Drammen, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Tynset, Vefsn og Ålesund, får muligheten til å avgi stemmer via internett.

56 kommuner ble invitert til å være med på forsøksordningen. Det var 35 kommuner som søkte, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Hurra
Den rødgrønne regjeringen fortjener sterk kritikk på mange saker, men på valg holder Jens Stoltenberg & co på å gjennomføre en norsk revolusjon. I 2011 blir det prøveordninger med stemmerett for 16-åringer og elektronisk valg.

Jeg har i mange år vært for elektronisk stemmegivning, selv om også jeg ser betenkeligheter med ordningen. Hemmelig valg er et prinsipp som regjeringen må videreføre, selv om velgerne avgir stemmer via internett.

Jeg gleder meg til å stemme Høyre, uten å besøke valglokalet.

onsdag 20. januar 2010

Liberale muslimer

For de som ikke vet det, det finnes liberale muslimer. Nettverket LIM kan bli et veldig viktig nettverk!

En jobb jeg er skeptisk til

Jeg gjør for tiden en jobb jeg er rimelig skeptisk til. Jeg gjør den på vegne av fotballgruppa i HT & IF. Hele tillitsmannsapparatet skal registreres i portalen www.fiks.fotball.no. Jeg er skeptisk til registreringer, men det går foreløpig bra fordi jeg kun registrerer et minimum av opplysninger. I tillegg er dette frivillig. Det betyr at de jeg registrerer skal være enig i registreringen. Personvern er viktig!

Hadde alle vært like skeptiske til ulike register som det jeg er, ville personvernet hatt gode kår i Norge. For liberalister er personvern viktig!

Klokken er halv to, og jeg jobber fortsatt med fotball. Det er på tide jeg får meg et liv!

tirsdag 19. januar 2010

Hockeypulver er fremdeles i salg

Og hurra for det! Mer i Liberaleren.

Også i Nordkapp er det utsalgssteder som ikke har gjemt bort alt av imitasjoner av tobakksprodukter, og det er bra. Det er positivt at det finnes borgere som gir blaffen i det mange vil omtale som tøvete reguleringer.

mandag 18. januar 2010

En illusjon

Et tobakksfritt samfunn er kun en illusjon.

Steinar Krokstad, leder ved Hunt forskningssenter, mener det er realistisk å forby røyking i Norge. Jada; et forbud er mulig, men det betyr ikke et tobakksfritt samfunn.

Kriminelle miljø vil tjene på et forbud. Tobakk vil bli like ettertraktet som narkotika er i dag. Forbudet på narkotika er en mislykket politikk.

Den godeste Krokstad har lansert drømmen på Adressa.no.

I dagens sosialdemokrati er det de usunne som subsidierer de sunne. Skulle vi, mot formodning, få et tobakksfritt samfunn og tobakk ikke blir erstattet med andre usunne ting, vil offentlige kostnader øke dramatisk fordi gjennomsnittsalderen vil øke merkbart. Økte offentlige kostnader betyr økt skatt.

fredag 15. januar 2010

FrP holdt ord

Fremskrittspartirepresentantene var de eneste som stemte for skjenkebevilling til Hooters da Stavanger formannskap behandlet søknaden på torsdag.

Det betyr at det brenner et rødt lys for Hooters i Stavanger. De aller fleste som selger mat må ha skjenkebevilling for å overleve i et marked med tøff konkurranse.

Politikerne som stemte imot søknaden, brukte argument om at søknaden kom fra en aktør som ligger utenfor skjenkeringen. En vanvittig argumentasjon, fordi det tar sekunder å gå fra denne plassen og inn i skjenkeringen.

Gjennom bevillingspolitikken kan politikerne regulere konkurransen. Derfor er liberalister, og særlig Liberaleren, imot alle konsesjonsordningene som politikerne har vedtatt for å hindre fri konkurranse.

Les også Ja til Hooters!

Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen er vedtatt kun for å opprettholde fylkeskommunen som et kostbart forvaltningsnivå i Norge. Fylkeskommunen skryter av nye oppgaver i Radio Nordkapp, men fylkeskommunale oppgaver kunne med fordelt vært overlatt til kommunene og private aktører. Det ville vært effektivisering i praksis og bedre bruk av skattefinansierte penger.

Høyre vil heldigvis legge ned fylkeskommunen, og det bør være en av grunnene til at velgerne bør stemme på Høyre.

Raymond i Danmarks Radio

Radio Nordkapp har i dag hatt besøk av en dansk journalist og en dansk fotograf fra Danmarks Radio. De danske gjestene skal lage et innslag om Radio Nordkapp, et innslag som vil bli sendt i utenriksdelen til Danmark Radio. Raymond Elde, side om side med Obama i dansk TV.

Radio Nordkapp ble valgt som tema fordi det er unikt at et så lite lokalsamfunn har en egen radiostasjon. Raymond snakket mer enn villig om radioens rolle som kulturformidler og nyhetsaktør. Danskene var spesielt imponert av radio strømlaus.

Befolkningen i Nordkapp tar Radio Nordkapp som noe helt naturlig. I Europa blir radioen regnet som helt unik.

Vakkert!

Fy flate, så utrolig vakkert. Teksten er ok, festen blir skjønn, men bildet er nydelig.

Nordkapp Høyre var det første partiet som programfestet en flerbrukshall. Det skjedde ved valget i 1999. Nå er hallen en realitet, og det viser at det nytter. Hallen er i stor grad blitt til i privat regi.

Meningsmåling:
Trodde du det skulle bli en hall da Høyre programfestet det i 1999? Svar ja eller nei. Meningsmålingen ligger oppe til høyre.

torsdag 14. januar 2010

Symbolpolitikk!

Formannskapet har vedtatt en uttalelse om fiskebruket i Skarsvåg. Uttalelsen er verdiløs, fordi lokalpolitikerne ikke bestemmer hvem som skal være aktører i fiskerinæringen. Formannskapsmedlemmene har litt påvirkningskraft gjennom å bruke fiskerifondet, men påvirkningskraften er minimal.

Uttalelsen er vedtatt fordi politikerne ønsker å vise velgerne at de bryr seg, men i realiteten betyr uttalelsen svært lite.

Jeg ønsker et system der politikerne holder seg unna næringsvirksomhet. Det er ikke god høyrepolitikk, men det er prinsipielt riktig å likebehandle alle næringsaktørene. Likebehandling er kun mulig å oppnå om politikerne holder fingrene unna fatet.

Tippesjefen er imot spillmonopolet

Det er flott at Lars Sponheim fortsatt er imot at Norsk Tipping skal ha monopol på det norske markedet. Les mer på Dagbladet.no.

Ukulturen i Norsk Tipping bør være et godt argument for å avvikle monopolet. Den første store debatten blir på fotballens forbundsting i mars måned.

Jeg tvilte på Sponheim da han ble styreleder i Norsk Tipping. Frykter var ubegrunnet, ifølge dagens oppslag i Dagbladet.

Styret i fotballgruppa skulle hatt debatt om spillpolitikken i gårsdagens møte, men jeg foreslo en utsettelse av saken. Nye muligheter på neste styremøte.

tirsdag 12. januar 2010

Hvorfor?

Det er vanskelig å forstå hvorfor politiet ønsker skjenkestopp klokken 01:00.

Det ligger an til endringer av alkoholloven, med skjenkestopp klokken 02:00. I dag har kommunepolitikerne lov til å gi skjenkebevillinger til klokken 03:00.

Politimesteren i Vestfold ønsker skjenkestopp klokken 01:00. Du leste riktig; klokken 01:00, ifølge NRK.no.

Hvorfor vil politiet stramme inn alkoholloven? Er det fordi politibetjentene ønsker flere privatfester, mer fyll og dermed mer jobb som igjen gir økte lønnsutbetalinger?

Et liten del av alkoholen blir konsumert på skjenkestedene. Det er vanskelig å få nøyaktige tall, men cirka 15 prosent blir nevnt av fagfolk og av representanter i bransjen. Hvis 15 prosent er et korrekt tall, betyr det 85 prosent alkohol på andre plasser enn de som har fått tillatelser hos kommunene. Dette er tillatelser som gir alkoholinntak i svært kontrollerte former, fordi næringslivsaktørene må følge et svært strengt regelverk. Hvis politiet virkelig ønsker mindre bråk, slik Benedicte Bjørnland hevder, bør politiet jobbe for skjenking i kontrollerte former og det er lettest å oppnå hos aktører som i dag blir definert som skjenkested.

I Vadsø strammet politikerne inn skjenketiden, og det ga flere privatfester. Reduserte skjenketider i Bamle, ga mer vold.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk. Flere bør drikke dram på utestedene fremfor å sitte hjemme å supe.

Meld på deltakere!Hjemmesider - trykk her.

Vinter-OL i 2026

La Nordkapp arrangere vinter-OL i 2026. Like sannsynlig som om Bergen skal få denne idrettsfesten til mange, mange milliarder kroner.

Også høyrepolitikere røyker sokkene sine med jevne mellomrom.

mandag 11. januar 2010

11.0 prosent sykefravær i Nordkapp

Det er debatt om sykefraværet og sykelønnsordningen i Norge. Debatten vil pågå i mange år, fordi ordningen koster ekstremt mye penger.

TV2 har offentliggjort sykefraværet for norske kommuner. Sykefraværet i Nordkapp er 11,0 prosent.

Evenes kommune i Nordland topper listen med et sykefravær på 16,9 prosent. Åseral kommune i Vest-Agder har lavest sykefravær, med 2,6 prosent.

Rekordtidlig?

Tirsdag er det et spennende møte. Fotballgruppa har invitert festivalarrangører til møte på klubbrommet, klokken 18:00.

Møtet blir spennende, fordi dette blir det første signalet på om kulturaktørene i Nordkapp har begynt å tenke på Nordkappfestivalen. Det må være mange år siden planleggingsarbeidet for Nordkappfestivalen starter så tidlig som nettopp i år.

lørdag 9. januar 2010

Høyremedlem med flaks?

Asle Heramb, politibetjent og medlem av Høyre, er nå på Emirates Stadium og ser kampen mellom Arsenal – Everton. Mens veldig mange kamper i England er avlyst denne helgen, spiller Arsenal som planlagt. Flaks eller beregning av høyremedlemmet Asle? Jeg satser på iskald beregning.

torsdag 7. januar 2010

Middels likestilling i Nordkapp

Statistisk sentralbyrå kommer hvert år med en indeks på likestilling mellom kvinner og menn i de forskjellige kommunene. Den er basert på 12 indikatorer som hver gir en skår på mellom 0 og 1.

Nordkapp havner på listen over middels, med en poengsom på 0,674. Ettersom jeg er motstander av politiske reguleringer og politisk vedtatt likestilling, er det helt greit at Nordkapp skårer middels på denne statistikken.

Det er Vadsø som kommer best ut på indeksen. Fulgt av Oslo, Oppegård, Nesseby, Ås og Tromsø.

onsdag 6. januar 2010

Ensomt!

Da har jeg og leder Odd Johnsen, gjort ferdig saksforberedelsene til neste styremøte i fotballgruppa. Det er en ensom jobb og det kan være kjedelig, men det er viktig at noen gjør denne jobben på en grundig måte.

Det er viktig med god dokumentasjon for at styret skal kunne fatte gode vedtak. Til møtet, som blir i neste uke, vil det bli sendt ut 9 A4-sider med tekst.

Den mest spennende saken, etter min mening, er gjennomgangen av saker til fotballkretstinget og forbundstinget. Det er Ole Dyrstad som er fotballgruppas delegat, men styret skal gå igjennom brennhete saker som spesielt forbundstinget skal behandle. Monopolet til Norsk Tipping kommer opp på forbundstinget, og jeg kommer til å fremme forslag i styret om at vår delegat skal støtte forslag om å oppheve det statlige spillmonopolet.

Jeg mener monopolordningen svekker norsk idrett, til tross for store spillemidler. I tillegg tror jeg på en ideologi som gir hver enkelt borger frihet til å bruke egne penger slik borgeren ønsker. Gjennom det statlige monopolet prøver mange politikere å hindre at borgerne bruker egne penger på andre spillselskap enn Norsk Tipping. Stalin hadde jublet for den norske spillpolitikken, men den er proteksjonistisk og gir lite frihet for borgerne og næringslivet.

Jeg har skrevet mye om spillpolitikk på nettstedet Liberaleren.

Om jeg får flertall for mitt forslag i styret, er usikkert. Det er også usikkert om forbundstinget vil bryte med den sosialdemokratiske spillpolitikken. Men det er viktig å fremme forslag, for å vri politikken til høyre. Der har kommunestyregruppene til Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittspartiet masse å lære av meg.

- Jeg er Kurt Westergaard

Les Liberalerens artikkel, skrevet av redaktør Per Aage Pleym Christensen.

tirsdag 5. januar 2010

- Jeg er Kurt Westergaard

Snoen på sitt beste, og da er han god.

Savner Idar Magne

Jeg savner Idar Magne litt. I løpet av det siste døgnet har han ringt to ganger. Én gang i går kveld og én gang i dag, for noen få minutt siden. Jeg vet hvor artig han og kompisene har det i smilets land.

Jeg benytter anledningen til å hilse til alle kjente fra han Idar Magne. Han har det bra, og det er varmt og godt på stranda.

Søk en spennende jobb!

Søringer bør søke jobben, en jobb som gir stor utfordring og lavere skatt fordi Nordkapp kommune er en del av Tiltakssonen.

Tiltakssonen er ikke spesielt rettferdig, men det er gunstig å få beholde mer av egne penger enn det borgerne i sør får lov til av norske politikere.

mandag 4. januar 2010

Fest

Dere som er invitert på denne festen, fortjener virkelig innbydelsen. Det er som Dyrstad så klart og tydelig sier: Uten dugnadsinnsatsen fra de som har bygget hallen, ville flerbrukshallen kun vært en illusjon og ikke en realitet som i dag.

Ikke fest med måte; dere fortjener hver dråpe!

Norges befolkning på kollisjonskurs med politikerne i Nordkapp

Et stort flertall av befolkningen mener det er riktig at private aktører får konkurrere om å utføre kommunale tjenester.

Konkurranseutsetting av tjenester er fornuftig, fordi politikerne får mer igjen for hver krone gjennom å bruke konkurranseutsetting som et virkemiddel.

59 prosent av Norges befolkning mener det er riktig at private firmaer får konkurrere om å utføre kommunale tjenester. Dette viser en spørreundersøkelse Synovate Norge har utført for NHO. Bare 26 prosent mener slik konkurranse er galt, mens 15 prosent ikke har noen mening om spørsmålet.

I Nordkapp er kommunestyrets flertall imot konkurranseutsetting. Kristina Hansen, Torger Samuelsen, Tore Fosse & co ønsker å bruke mer penger enn nødvendig, for å skjerme personer som i dag er ansatt i Nordkapp kommune. Fornuftig nok fordi det gir oppslutning ved valg, men svært ufornuftig når det gjelder å få mest mulig ut av hver krone.

Et meningsløst forbud

Tobakksvarene skal nå være skjult på utsalgsstedene. Et meningsløst forbud som seks av ti nordmenn støtter.

Jeg besøkte noen utsalgssteder i Honningsvåg i dag. Alle fulgte den nye loven og holdt tobakksvarene godt skjult for kunder og gjester. Istedenfor synlige tobakkspakker var godsakene gjemt i skap som var godt merket med tobakk. Den reduserte reklameeffekten er minimal. Det eneste politikerne har oppnådd er reduserte eiendomsrettigheter og økte kostnader for aktørene i bransjen.

Dette forbudet kan karakteriseres som totalt meningsløst. At seks av ti borgere støtter forbudet, ifølge Helsedirektoratet.no, sier litt om hvor dumme mange borgere har blitt. Troen på forbud har blitt ekstrem stor!

søndag 3. januar 2010

Kampen mot Katrine Vollen

Det er en litt lang historie, men for å gjøre den kort har jeg og Katrine Vollen et lite veddemål. Veddemålet kan du følge på nett på bloggen Kampen mot Katrine Vollen.

Allerede etter første bloggpost føler jeg meg overtrent.

Ettersom treningen er overskuddsarbeid, vil aktiviteten ikke bli omtalt på andre nettsted av undertegnede.

Nå tjener du penger til staten

I dag er det den 3. januar. Det betyr at du må jobbe i mange måneder før du begynner å tjene penger til deg selv, og ikke til staten.

I 2007 var skattefridagen så sent som 21. juli. Ingen ting tyder på at det rødgrønne flertallet har flyttet mye på dagen.

Nytt år betyr nye muligheter, men det betyr også mer skatt for å finansiere mer eller mindre gode skattefinansierte ordninger.

Skatt er tyveri!

Bloggfinale

Svein Tore Marthinsen er i gang med finalerundene i kåringen av Norges beste politiske blogg 2010.

Det vil frem til mars være tre omganger. I januar vil de ti bloggene som får færrest stemmer ramle ut av konkurransen. Sju vil ryke ut i februar, og de tre bloggene som overlever de to første finalerundene vil kjempe om seieren i mars måned.

Det er flere veldig gode blogger som er med i finalen. Som skribent i Liberaleren, vil jeg først og fremst fremheve redaktør Per Aage Pleym Christensen. Han får tøff konkurranse, blant annet fra Kristin Clemet, Knut Johannessen, Heidi Nordby Lunde, Paul Chaffey, Onar Åm, Are Slettan og Jan Arild Snoen.

Bli med på å bestemme Norges beste politiske blogg! Delta i avstemningen hos Svein Tore Marthinsen!

Les intervjuet med Svein Tore Marthinsen, et intervju som Liberaleren publiserte i juli 2009.