tirsdag 13. september 2011

mandag 12. september 2011

Noen tanker om Nordkapp-valget

I den nestsiste bloggposten skal jeg skrive om tankene jeg har rundt kommunestyrevalget i Nordkapp. Arbeiderpartiet ble valgets vinner. Høyre gjorde et greit valg. SV og FrP gikk kraftig tilbake. Venstre og Senterpartiet blir ikke representert i kommunestyret i den kommende perioden.

Arbeiderpartiet:
42,2 prosent, en fremgang på 10,2. Det gir ni kommunestyrerepresentanter i et kommunestyre som den neste perioden skal bestå av 19 representanter.
Et formidabelt resultat og helt fortjent. Arbeiderpartiet møter svært liten konkurranse i politikk og organisasjon, og er kommunens ledende parti.

Jeg håper Hans Arvid Hansen har fått mange personstemmer. Nordkapp kommune trenger han i formannskapet!

Høyre:
21,7 prosent, en fremgang på 8,1. Det gir fire kommunestyrerepresentanter. Tenk den oppslutningen det kunne vært om Høyre var et alternativ til Arbeiderpartiet i folkevalgte organ. Alt lå til rette for Høyre i dette valget på grunn av partiets oppslutning nasjonalt. Dessverre er utbytte i Nordkapp bare passe godt. Det er Nordkapp Høyres egen feil! Jeg ber tillitsmannsapparatet i Nordkapp Høyre se på andre kommuner i Finnmark, blant annet Alta, Hammerfest og Porsanger der Høyre driver organisasjonen godt. Alle lokalsamfunn trenger konkurranse om politikk og det er Høyre som må være Arbeiderpartiets konkurrent!

SV:
23,7 prosent, en tilbakegang på 5,8. Det gir fem kommunestyrerepresentanter.
Helt naturlig. SV gjorde et sykt godt valg for fire år siden på grunn av Tore Fosses popularitet.

FrP:
7,0 prosent, en tilbakegang på 6,1. Det gir én kommunestyrerepresentant.
FrP har vært ekstremt dårlig i inneværende periode, og har stemt sammen med Arbeiderpartiet og Høyre i veldig mange saker. Det er ikke FrP-politikk som blir gjennomført i Nordkapp kommunestyre. Jeg kjenner personer som har blitt ekskludert fra partiet på grunn av mindre ting. Renate Olsen & co kan takke seg selv. Ikke fikk de drahjelp fra nasjonalt hold i denne valgkampen. FrP må fronte fremskrittspartipolitikk!

Senterpartiet:
2,4 prosent, en tilbakegang på 5,2. Gir ingen kommunestyrerepresentanter.
Helt fortjent. Senterpartiet har omtrent ikke vært tilstede i inneværende periode. Ved oppmøte har SP-representantene vært helt like resten av kommunestyret. Dersom senterpartifolkene er opptatte av politikk, hvorfor melder de seg ikke inn i et etablert parti? For eksempel Arbeiderpartiet/SV som de i stor grad stemmer sammen med i løpet av en valgperiode.

Venstre:
2,9 prosent, en fremgang på 2,9 ettersom Venstre ikke stilte liste i Nordkapp i 2007. Venstre blir ikke representert i kommunestyret.
Kim Sandberg har i valgkampen vist at han er dyktig. Det er synd for den politiske debatten at han ikke kom inn i kommunestyret. Nordkapp hadde fortjent politikere som tenker annerledes enn den store grå massen. Politikk er fordeling av byrder og goder, men det handler også om ulike løsninger. Venstre kunne gitt Nordkapp helt nye tanker. At Venstres forsøk i Nordkapp ble mislykket, gjør meg kun trist.

Oppslutningen:
Valgoppslutningen på 59 prosent bør gi alle politikerne et tankekors. Så lenge alle er helt like, er det vanskelig for velgerne å finne sitt parti. Så lenge valgprogrammene ikke stemmer overens med det partiene gjør i kommunestyret, blir det skapt politikerforakt. Den lave oppslutningen bør være problematisk for alle partiene i Nordkapp.

Arbeiderpartiets er valgets vinner i Nordkapp

Tallene fra Valg.no for kommunestyrevalget i Nordkapp er klare. Arbeiderpartiet er valgets vinner i Nordkapp, slik jeg har spådd. Høyre gjør også et greit valg, men det er et blodrødt kommunestyre uten at det spiller stor rolle ettersom partiene i Nordkapp er identiske i praktisk politikk.

Venstre kom ikke inn. Det er trist!!!

Sjekk Valg.no.

Ordførerens hjørne

Mange ordførere har fått en del av kommunens nettsted som de kan bruke til å markedsføre seg selv, politikken som de fronter og kommunen.

Noen ordførere er flinke til å skrive jevnlig på kommunens nettsted, mens andre bruker ordførerens hjørne relativt sjelden. I dag var det store oppslag, blant annet på Nordlys.no, om at ordføreren i Torsken kommune, Fred Ove Flakstad, bruker sitt hjørne til å drive valgkamp.

Har ordføreren egne sider på kommunens nettsted, bør det være tillatt å oppdatere sidene. Det blir først problematisk den dagen ordføreren skal redigere nettstedet, altså overta redaktøransvaret for kommunen på nett. Det kan gi opposisjonen, kommunens ansatte og innbyggerne en politisk propagandamaskin som kun jobber for deler av kommunestyret. Det er ikke en ordfører verdig.

Fred Ove Flakstad har ikke vært aktiv på kommunens nettsted, men han har publisert poster siden 2007. Han burde bruke ordførerens hjørne langt mer enn han har gjort.

Opposisjonspolitikere som er imot at ordføreren skal ha egen tumleplass på nett, bør ta dette opp på en formell måte. Gjerne i formannskapet. Inntil det skjer, er det mer enn greit at ordføreren fyller ordførerens hjørne på internett.

Vår ordfører hadde ordførerens hjørne på kommunens nettsted da hun startet i vervet for fire år siden. Ettersom hun sjelden skrev noe, ble denne vignetten tatt bort fra nettstedet. Jeg skulle gjerne sett Kristina dele tankene hun har med leserne av kommunens nettsted.

Fornøyd med meg selv

Selv om jeg er kritisk til mange av partiene og mange politikere, har jeg jobbet godt og gitt dem gode tilbud på reklamer i valgkampen. Jeg har hatt Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og SV som kunder i valgkampen. Jeg tror alle jeg har gjort avtaler med, er fornøyd med servicen som er gitt.

I neste kommunevalgkamp, altså i 2015, er det forhåpentligvis et nytt flertall på Stortinget. Jeg håper et eventuelt nytt flertall åpner for politisk TV-reklame. Det er fullstendig meningsløst at politikerne kan kjøpe reklameplass på radio og på internett, men ikke på TV. Det gir ekstremt ulike konkurranseforhold mellom aktører som er avhengige av reklamepenger. Politisk vedtatt forskjellsbehandling er like kvalmende som melk utgått på dato.

Knall på kultur, elendig på skole

Nordkapp kommune er Norges 222. beste kommune på rangeringen som NRK har foretatt. Vi får knallkarakterer på kultur, passe på barnehager og rimelig dårlig på resten.

Husk: Det har i inneværende periode vært tverrpolitisk enighet om politikken på områdene. Marita Melbø Nilsen prøvde å få en temadag om skole i kommunestyret i begynnelsen av perioden, men forslaget ble dårlig mottatt.

Nå er det mulig å rive noen av tallene i undersøkelsen i stykker, men det er uten tvil rom for ekstreme forbedringer i Nordkapp på mange felt.

Politikere på mattekurs

Fylkesmannen i Nordland vil gi politikerne opplæring i mattematikk. Kurset burde vært unødvendig, men ROBEK-tallene viser at mange lokalpolitikere ikke tar økonomiske spørsmål spesielt alvorlig.

Roar Kvitvik hos Fylkesmannen i Nordland mener, ifølge NRK.no, at politikerne mangler god skolering.

--Vi skal nå ut i kommunene og presentere en veileder i kommunal økonomi for folkevalgte. Mange kommuner står overfor tøffe prioriteringer. Derfor er det svært viktig at politikerne tar grep, sier Roar Kvitvik.

Over tid er det ingen som kan bruke mer penger enn de har. Kommuner som er på ROBEK-listen har hatt økonomisk overforbruk. Politikerne har ikke tatt nødvendige grep.

Det er i skrivende stund 50 kommuner på Register om betinget godkjenning og kontroll. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for å registrere kommuner som har rot i økonomien.

Det finnes flere medisiner for å rydde opp i økonomisk kaos, men den beste kuren er trolig at politikerne setter grenser for politikk. Det betyr å redusere offentlig sektor og overlate oppgaver til private aktører.

På listen som departementet offentliggjorde 5. september, er Nordkapp endelig ute av ROBEK. Det er flaut at vår kommune har vært en ROBEK-kommune.

Politikk er fantastisk artig

Jeg har akkurat lest igjennom Twitter.com. Det er mange politikere som er ekstremt spente på valgresultatet. For de fleste kommuner kan valgresultatet bety eiendomsskatt, eller lavere eiendomsskatt. Det kan bety konkurranseutsettelse av tjenester og privatisering av småoppgaver i kommunesektoren, blant annet kino. Det kan bety økt fokus på skole eller åremål på sektorsjefer. Det er kun fantasien som setter grenser for hva politikerne kan gripe fatt i. Budsjettvedtakene legger rammen for mye av arbeidet som politikerne skal utføre i kommunesektoren.

Jeg skjønner godt at mange er spente på valgresultatet. Politikk er fantastisk morsomt og lærerikt. Jeg håper Høyre-foreninger som har nedlagt stor innsats de siste fire årene får betalt for arbeidet. Jeg tenker spesielt på Alta, Hammerfest og Porsanger Høyre som jeg har fulgt litt denne valgperioden.

Selv om jeg er svært skeptisk til sosialdemokrater, helt uavhengig av partitilhørigheter, er det mange hyggelige mennesker som driver med politikk. Eller; politikere er helt vanlige mennesker som har fått tilslutning gjennom valg. Vanlige mennesker er stort sett hyggelige. Jeg er ikke spesielt glad i politikeren Lars-Helge Jensen (H), men han er en trivelig mann som er opptatt av lokalsamfunnet. Jeg synes FrPs Renate Olsen har gjort en grusomt dårlig jobb de siste fire årene, men hun er en flott dame med god humor. Jeg synes Werner Hansen (Ap) er en grei kar, men han har vært med på å kjøre kommunens økonomi i grøfta gjennom å bruke mer penger enn kommunen har.

De som blir valg i Nordkapp, i Hammerfest, i Alta, i Trondheim og i Oslo, har alle muligheter til å gjøre livet bedre for mange borgere. For meg er det viktig med engasjement og jeg setter ekstra stor pris på om engasjementet blir brukt til å flytte makt fra politiske organ og over til borgerne. Det betyr i realiteten en mindre kommunal sektor. En kommune som driver med alt fra A til Å gir minimalt med spillerom for private aktører.

Jeg tror ikke en politiker eller en kommune kan bli best på alle områdene. Å prioritere er viktig, altså velge ut noen satsingsområder. Jeg synes økonomi er det viktigste området, for uten god økonomi er det vanskelig å redusere eiendomsskatten. Uten penger er det vanskelig å satse på skole, på helse og på omsorg. Jeg håper politikerne som blir valgt på mandag brenner for å sette grenser for politikk. Uten klare grenser vil kommunene og staten vokse oss over hodet. Nordkapp er et eksempel på en kommune som driver med alt, og det er ikke penger nok til alle oppgavene som politikerne prioriterer.

Mitt beste minne fra politikken er fra perioden 2003 – 2007. Jeg var Høyres medlem i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Foran hvert møte samlet jeg alle varamedlemmene. Vi gikk igjennom sakskartet og bestemte oss for standpunkt og hvilke forslag vi skulle fremme i sakene. I én av sakene, fremmet Odd-Arne Nilsen et forslag i avdelingsstyret om å styrke basisfagene i skolen på bekostning av kultur. Jeg husker ikke ordlyden i forslaget, men jeg husker hva som skjedde etter at møtet var over. Tore Fosse (SV) kom innom meg på kontoret. Han var rystet over forslaget som Nilsen fremmet på vegne av Høyres fraksjon, men han sa at dette var den artigste debatten han hadde vært med i på svært lenge. Sterke fronter og politiske uenigheter er kun et gode, slik jeg ser det. Det er derfor vi har ulike politiske partier.

Politikere som setter seg inn i sakene og tar med partiorganisasjonen i beslutningsprosessen, vil få fire fantastiske år. Lite er så morsomt som politikk når målsetningen med arbeidet er klart. Politikere som åpner konvoluttene på møtene og som møter opp for kaffe og kaker, vil få det tøft. Slike politikere mangler det viktigste, nemlig engasjement. Uten et sterkt engasjement er det vanskelig å gjøre en god jobb.

Jeg ønsker alle et godt valg. Jeg har allerede valgt ut kommuner og politikere jeg skal følge ekstra godt på valgkvelden.

søndag 11. september 2011

Lars-Helge kan forbli varaordfører

Like etter at valgresultatet er klart i Nordkapp, vil Nordkapp Arbeiderparti ha et styremøte. På dette møtet vil de første strategiene for valgteknisk samarbeid bli vedtatt. Ja, det blir valgteknisk samarbeid, ikke politisk samarbeid fordi samarbeidet med Høyre og FrP i inneværende periode har vært en total fiasko. Det er faktisk utrolig at Høyre og FrP lot seg lure av Arbeiderpartiet. Det sier mye om hva verv betyr for personene i Nordkapp-politikken. De hadde fått de samme vervene med valgteknisk samarbeid.

Nordkapp Arbeiderparti kommer til å gjøre et godt valg. Rett og slett fordi det mangler gode alternativ. Selv om valgresultatet blir godt, er det lite trolig at partiet får rent flertall. Dermed må partiet samarbeide med andre når kommunestyret blir konstituert.

Av de tre siste periodene, har Arbeiderpartiet samarbeidet én gang med Høyre, én gang med SV og én gang med Høyre/FrP. I perioden 1999 – 2003 var det valgteknisk samarbeid som sørget for at Arbeiderpartiet og Høyre fikk henholdsvis ordfører og varaordfører. I perioden 2003 – 2007 var det samarbeid mellom Arbeiderpartiet og SV. Ulf Syversen ble ordfører, mens Tore Fosse ble varaordfører. I inneværende periode er samarbeidet godt kjent. Kristina Hansen er ordfører og Lars-Helge Jensen er varaordfører.

Jeg tror Arbeiderpartiet gjør et godt valg i Nordkapp og jeg tror Høyre gjør det greit. Sammen vil disse to få flertall i et kommunestyre som i neste valgperiode skal bestå av 19 representanter. Ettersom Arbeiderpartiet ser på Lars-Helge Jensen som en god sosialdemokrat og en politiker som ikke fronter Høyre-politikk i veldig stor grad, tipper jeg at Arbeiderpartiet tar kontakt med Høyre. Jensen har vært varaordfører i to av de tre siste periodene, uten at han har gjort mye som har krasjet med det Arbeiderpartiet eller det ordføreren står for.

Da Tore Fosse var varaordfører, i perioden 2003 – 2007, ble Fosse ekstremt populær og sørget for et sykt godt SV-resultat for inneværende periode. Jeg tror ikke Arbeiderpartiet ønsker seg en slik situasjon igjen. Dermed får Høyre et tilbud som Lars-Helge Jensen ikke vil avslå. Får Arbeiderpartiet rent flertall, vil partiet unngå valgteknisk samarbeid og Ole Håvard Olsen blir varaordfører og gruppeleder for partiet i kommunestyret.

Personlig bryr jeg meg ikke om det politiske spillet i forbindelse med konstitueringen. Jeg er opptatt av politikk, ikke verv, og jeg håper de ikke-sosialistiske partiene fronter nye løsninger som gir fremskritt i lokalsamfunnet. Troen er ikke sterk, men håpet er tilstede.

Uansett samtaler om valgteknisk samarbeid, håper jeg avtalene blir inngått raskt. Budsjettarbeidet for 2012 er viktig og politikerne bør bruke tid på dette arbeidet og ikke på politisk spill om posisjoner.

Pleym sliter også

Per Aage Pleym Christensen, redaktør i Liberaleren og medlem av Venstre, sliter foran årets kommunevalg. Les artikkelen.

Mosfjell stemmer DLF

Bent Johan Mosfjell, min medskribent på Liberaleren, kommer i år til å stemme Det Liberale Folkepartiet. Begrunnelsen er publisert på Liberaleren.

DLF stiller kun liste i Oslo denne gangen.

Jeg tror jeg dropper årets valg fordi ingen av partiene i Nordkapp har vist vilje til en annerledes kurs. Nordkapp Høyre og Nordkapp FrP er omtrent helt identiske med Nordkapp AP. Jeg er ingen sosialdemokrat og jeg tror ikke på sosialdemokratiet. Det er ikke mye jeg forventer av de såkalte ikke-sosialistiske partiene, men de har overhode ikke innfridd!

lørdag 10. september 2011

Arbeiderpartiet jobber hardt for valgseieren

Ingen av partiene i Nordkapp er i nærheten av å ha den organisasjonen Arbeiderpartiet har i kommunen. Nordkapp Ap er flere divisjoner over konkurrentene. Det sier egentlig mest om de andre, ikke så mye om Arbeiderpartiet. Likevel skal Kristina Hansen & co ha ros for innsatsen som de legger ned for å vinne valget i Nordkapp.

I dag har AP gjennomført døraksjon, og delte ut roser til innbyggerne i Nordkapp. Også jeg fikk tilbud om en rose, men takket pent og pyntelig nei. Jeg synes sosialdemokratisk politikk er ille, men jeg liker ikke sosialdemokratisk politikk helt uavhengig av politikerne som fronter en slik kurs. Det betyr at jeg også ville takket nei om Nordkapp Høyre eller Nordkapp FrP tilbydde meg rose to dager før kommunevalget.

Selv om jeg misliker sosialdemokratiet, er det lett å skryte av organisasjonen til Nordkapp Arbeiderparti. Dere er de beste, enkelt og greit.

Nordkapp-saken omtalt

Adgangspengene de besøkende betaler på Nordkapp-platået har nok en gang fått omtale i riksmediene. Min artikkel for Liberaleren i sommer.

Den beste valgvaken

fredag 9. september 2011

Til Jonas Eilertsen

Jeg og Jonas Eilertsen, toppkandidaten til Tromsø Venstre, har hatt ordvekslinger på Twitter.com etter bloggposten Tidligere Høyre-politiker stemmer Venstre. I bloggposten skriver jeg at min partitilhørighet gjør at jeg sliter med å skifte parti, selv om jeg har stor sympati med Venstre. God Høyre-politikk, eller god borgerlig politikk, er å ha orden i økonomien.

Venstre er det partiet i Nordkapp som har lansert gode løsninger i valgkampen. Venstre er det partiet som har den kandidaten som ligger nærmest liberalisme. Selv om Kim Sandberg er sosialliberal, lover også han langt mer enn han kan holde. Svømmebasseng-saken er ett eksempel.

Det å fronte svømmebassengsaken i valgkampen er på grensen til bedrageri og flere enn Venstre fronter denne saken. Nordkapp har en gjeldsgrad på 102,1. Vi må ta ned driften, blant annet for å tilfredsstille lovverket om den såkalte kassakreditten. I tillegg vil politikerne måtte prioritere helse- og sosialsektoren de neste årene. Dersom politikerne ikke kan trylle, er svømmebassengsaken kun valgflesk. Useriøse valgløfter gjør at jeg holder meg unna Venstre og nytt svømmebasseng i nåværende situasjon, er utenkelig.

Nå er det i teorien mulig å bygge nytt svømmebasseng i Nordkapp. Det er også mulig å drive et basseng, men det krever fullstendig omprioritering av ressursene. Jeg tviler på om noen av politikerne er i stand til en fullstendig snuoperasjon i økonomisk politikk i Nordkapp. Heller ikke Venstre og derfor holder jeg meg unna partiet.

La meg legge til; jeg håper Venstre gjør et godt valg og Nordkapp trenger liberale politikere og konkurranse om politikk.

379. plass

På rangeringen Norges beste kommune, i regi av Dagbladet, ligger Nordkapp på 379. plass. Det er katastrofalt dårlig, selv om det er mulig å angripe noen av tallene i undersøkelsen. Vi gjør det dårlig og det er tverrpolitisk enighet om at Nordkapp skal være dårlig i norsk sammenheng.

Enighet eller samarbeidslinjen har vært en katastrofe for lokalsamfunnet. Det bør være et tankekors for spesielt Nordkapp Høyre og Nordkapp FrP. Mangel på en alternativ kurs er et dårlig signal. Hvordan skal vi forbedre oss når ingen kommer med nye løsninger? Det må være konkurranse om de politiske løsningene!

Posisjoner?

Politikk vil alltid være viktigere enn posisjoner. Mange Nordkapp-politikere kan uten tvil se på det som skjer i Oslo i forbindelse med at Nordkapp kommunestyre skal konstitueres. Det var egentlig et spark til veldig mange i lokalsamfunnet.

Kolliderte med en tankbåt

Fylkesvaraordfører Ann Solveig Sørensen kolliderte i dag med en tankbåt i Honningsvåg. Heldigvis ingen personskader. Les historien på Nordkapp Arbeiderpartis Facebook-gruppe.

Jeg håper partiene, altså Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Venstre, fortsetter å bruke sosiale medier etter at valget er over. De andre partiene er fullstendig bortkomne på arenaen sosiale medier.

Mange har forhåndsstemt

Ut fra forhåndsstemmetallene kommer valgoppslutningen til å bli bedre i år enn for fire år siden.

Kommunal- og regionaldepartementet melder at 463 000 personer har forhåndsstemt. Av disse er det cirka 24 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via internett. Den siste uken kom det inn 210 000 forhåndsstemmer, ifølge departementet.

Ved valget i 2007 forhåndsstemte 374 000 personer. Fire år før var det 249 000 som forhåndsstemte.

Valgoppslutningen ved kommunestyrevalget i 2007 var 61,2 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Flere valganalytikere har i valgkampen ment at Arbeiderpartiet tjener på høy valgoppslutning. Det betyr en ekstremt spennende mandag for mange kandidater i de største byene, blant annet Oslo.

Jeg har ikke de siste tallene for Nordkapp.

Forelsket i Laila?

Finnmark Høyres fylkesordførerkandidat blir omtrent sjekket opp av en beundrer på nettmøtet som Finnmark Dagblad arrangerte i dag.

Tidligere Høyre-politiker stemmer Venstre

Jeg har i dag snakket med en person som har hatt mange fremtredende verv for Nordkapp Høyre. Ettersom det er hemmelig valg vil jeg ikke røpe personens navn. Den tidligere Høyre-politikeren stemmer i år Venstre, og har allerede forhåndsstemt.

Jeg spurte om det ikke var vanskelig å skifte parti?

Personen sa nei. Det var ifølge personen viktig å følge hjertet. Årets valgkamp har vist at Kim Sandberg & co har frontet bedre høyrepolitikk enn det Nordkapp Høyre har gjort på lenge.

Jeg forstår godt personen jeg snakket med, men tror ikke jeg kan velge det samme. Høyre er mitt parti og når jeg er sterkt uenig med Nordkapp Høyre, er det enklere å avstå fra å stemme. Det kan godt hende at jeg igjen betaler kontingenten den dagen Høyre blir opptatt av egen politikk og viktige prinsipper i Høyres program.

Jeg har lite stygt å si om Venstre. Det er et flott liberalt parti med mange liberalister som medlemmer. Redaktøren i Liberaleren er blant annet medlem av Venstre. Kim Sandberg har mange standpunkt som er svært nært liberalisme. Nordkapp kommunestyre trenger liberalister!

Jeg håper på et godt Venstre-valg i Nordkapp, men jeg tror ikke jeg er klar til å skifte parti igjen. Det har skjedd én gang før, og partistifte er ikke noe jeg gjør med glede.

En ordentlig Høyre-politiker

I dag har jeg intervjuet Stefan Heggelund, listekandidat for Høyre i Oslo. Jeg rødmer på tanken om forskjellene mellom det Nordkapp Høyre har gjort og det Heggelund står for. Slike Høyre-politikere trenger alle lokalsamfunn!

Les hele intervjuet.

Dette var siste person ut i serien Kandidaten 2011. Det har vært en fornøyelse å intervjue kandidater som setter borgerne i sentrum.

torsdag 8. september 2011

En perfekt politiker for Nordkapp

Slike politikere burde vært representert i Nordkapp kommunestyret. Det hadde gitt en helt annen politisk debatt og politikken hadde sakte, men sikkert blitt presset til høyre. Borgerne hadde vunnet!

Økning i antall forhåndsstemmer

Det ligger an til økning i antall forhåndsstemmer i Nordkapp. I dag tidlig klokken 09:00 var det kommet inn 314 stemmer. Ifølge Radio Nordkapp kom det inn 274 forhåndsstemmer i Nordkapp for fire år siden.

Jeg vil ikke gi politikerne æren for økt interesse. Bortsett fra Nordkapp Venstre har det vært en valgkamp uten motsetninger.

Det har heller ikke vært store skillelinjer i praktisk politikk i inneværende periode. I Nordkapp er ”alle” sosialdemokrater!

Terroraksjonen i Oslo og på Utøya kan være årsaken til litt flere forhåndsstemmer. I tillegg har Nordkapp kommune i år utvidet muligheten til å avgi stemme, blant annet på Rimi og Rema 1000. Det har vært positivt for forhåndsstemmetallet.

onsdag 7. september 2011

En valgkamp nesten kjemisk fri for motsetninger

TV-kanalene har begynt å drive reklame for partilederdebattene som er i helgen. Det betyr at valgkampen nærmer seg slutten. I Nordkapp har det vært en valgkamp nesten kjemisk fri for motsetninger. Det skal være teoretisk umulig i et demokrati der seks ulike partier stiller til valg. Det er helt utrolig at det er mulig!

Nå kan det fortsatt komme noen bomber i morgendagens Finnmarksposten, i radioens sendinger på torsdag og fredag og i Finnmark Dagblad torsdag, fredag og lørdag. Jeg må innrømme at jeg tviler på at noen stridsspørsmål dukker opp helt på tampen av valgkampen. I Nordkapp er det i stor grad tverrpolitisk enighet og lokalsamfunnet består, i alle fall av dem som er på valg, i stor grad av sosialdemokrater. Sørgelig!

Et hederlig unntak er Nordkapp Venstre som i brev til Fagforbundet forteller at de ønsker konkurranseutsetting og privatiseringer. Høyre og FrP besvarte aldri henvendelsen fra Fagforbundet Nordkapp.

Ulf Syversen har kjørt en gimmick med Arbeiderpartiet – mer enn musikk. Et skudd mot Nordkapp SV. Morsomt ja, men ikke en berikelse for debatten.

Nordkapp SV har frontet Nordkapp-saken, altså mer penger til kommunen fra Nordkapp-platået. SVs store problem er at det er bred politisk enighet om dette sosialistiske standpunktet. Høyre, Arbeiderpartiet og FrP, ønsker mer penger i kommunekassen for å finansiere kommunale tilbud. De burde sagt at kommunen har penger nok, men må bruke mindre penger enn det vi gjør. Forskjellene som er mellom partiene på dette området, er retorikken.

Det har vært ordvekslinger mellom Kjellbjørg Mathiesen og Lars-Helge Jensen i Finnmarksposten om Nordkapp Reiseliv, ett leserinnlegg hver. Ikke akkurat mye politikk i innleggene.

Det er tragisk med så stor enighet i en valgkamp. Hvordan skal velgerne klare å skille mellom partiene? På de aller fleste områder blir konkurranse trukket frem som noe positivt, fra konkurranse i luftfart til konkurranse om å selge brød. Konkurranse må det også være om politiske løsninger. I denne valgkampen har politikerne, etter min mening, bevist at de er enige, men de kjemper om posisjoner, status og godtgjørelser. Borgerne i lokalsamfunnet er taperne!

Heikkis kommunequiz

Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV, har på egen blogg laget en kommunequiz. Morsomt, selv om quizen er SV-reklame.

Nordkapp er nevnt i ett av spørsmålene. Jeg bommet på to av spørsmålene.

Intervju med Sandbergs partivenn

I dag har Liberaleren intervjuet Jonas Eilertsen i Tromsø, Kim Sandbergs partikamerat. Slike politikere trenger alle lokalsamfunn. Forhåpentligvis gir Eilertsen så gode svar at Nordkapp Venstre kan få noen ekstra stemmer.

Jeg savner Hans Arvid Hansen

I dag hadde jeg min første politiske diskusjon med Hans Arvid Hansen siden 90-tallet. Vi har et spesielt forhold. Han har vært læreren min, jeg valgte han som ordfører da kommunestyret ble konstituert i 1991 og han var fortvilet over alle forslagene som jeg fremmet på vegne av Fremskrittspartiet på 90-tallet. Nå mener jeg fortsatt at mange av forslagene var gode og på mange områder har Nordkapp gått veien, riktig nok altfor mange år for sent.

I dag hadde vi før første gang noe som minnet om en politisk diskusjon. Det var sykt deilig. Kroppen dirret av glede etterpå; ikke fordi hans synspunkter var blitt mindre sosialdemokratiske, men fordi vi er enige om at det er på tide med skillelinjer igjen. Jeg mener det er de ikke-sosialistiske partiene som må fronte egen politikk for å få skillelinjer, ettersom de røde i stor grad har det slik de vil med en gigantisk og ineffektiv offentlig sektor. Hansen er selvfølgelig uenig i at Nordkapp kommune er ineffektiv, men det er derfor vi har to helt forskjellige ideologiske ståsted.

Etter diskusjonen med Hansen møtte jeg Inger Anne Dokken. Hun så nok at jeg var oppspilt; jeg holdt på å klemme henne med mine godt over hundre kilo på kroppen.

Da jeg var politisk aktiv håpet jeg Arbeiderpartiets veteraner skulle forsvinne fra politikken. Etter for eksempel skjenkedebatter, moskesøknaden, bysaken, pengediskusjonene og kommunale avgifter var jeg ikke overbegeistret for Eli Skille, Hans Arvid Hansen, Bjørnar Pettersen og Bjørn-Atle Hansen. Jeg mente de drog kommunen inn i fremtiden baklengs. I dag, etter at alle har vært borte i mange år fra politisk arbeid, er jeg den første til å innrømme at jeg savner dem, jeg savner hele gjengen. Jeg savner diskusjonene, forslagene og voteringene. Jeg savner følelsen av nederlag etter møter. Den følelsen kan ikke dagens politikere ha ettersom de fleste vedtak er enstemmige. Alle bør smake på politiske nederlag. Alle bør oppleve å fremme forslag som får politiske konkurrenter ordentlig forbanna.

Jeg håper alle som stemmer Arbeiderpartiet i år gir ekstrastemmer til de gamle ringrevene, Hans Arvid Hansen og Bjørnar Pettersen. Jeg håper personer som stemmer på andre parti, gir Hans Arvid Hansen slengere.

Et godt personlig valg for Hans Arvid Hansen vil gi Arbeiderpartiet mandat til å plassere han i formannskapet. Det vil gi mer struktur på det politiske arbeidet, alt fra økte skillelinjer mellom partiene til å rullere ulike planverk som ligger i kommunale skuffer som dagens politiske ledelse ikke har fulgt opp. Hans Arvid Hansen og den gamle garden er så sosialdemokratisk, er så godt skolerte at fremtredende posisjoner kan gi Nordkapp vind i seilene. Skal Nordkapp-samfunnet opp i 2. divisjon, må det være adeccoligakvalitet på politikerne. De gamle ringrevene kan gi oss den kvaliteten.

Tenk; jeg savner Hans Arvid Hansen.

tirsdag 6. september 2011

Arbeiderpartiet vant skolevalget

Arbeiderpartiet er naturlig nok det største partiet ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole.

Høyre gjør det greit, men går kraftig tilbake sammenlignet med 2007-valget. FrP gjør det bra, noe som jeg synes er gledelig ettersom Renate har lovet at FrP skal fremme egen politikk i neste periode. Vi trenger større skillelinjer mellom partiene. Når jeg skriver bra er det sammenlignet med resultatet for fire år siden.

Venstre har en flott fremgang. Hurra! Det er godt å registrere at alternative løsninger gir resultat i form av økt oppslutning.

Tenk hvor store FrP og Høyre kunne vært om de frontet egen politikk? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

Valgoppslutningen er 76 prosent. LOSA-elevene er ikke med i dette resultatet.

Valgresultatet 2011 – kommune- og fylkestingsvalg:


Nå er det offisielle valgresultatet offentliggjort av NSD og Utdanningsdirektoratet. Forskjellen på dette resultatet og det ovenfor, er at LOSA-elevene er med. LOSA-elevene bor i helt andre samfunn enn Nordkapp-samfunnet med de fordelene og ulempene det gir i valg av parti og politikere. Dersom du trykker på bildet, vil du se tabellen mye, mye bedre.


Valgresultatet 2009 – stortingsvalg:


Valgresultat 2007 – kommune- og fylkestingsvalg:

Nesten like viktig som Danmark – Norge

Ganske tøft av Ap

Selv om jeg sjeldent skriver noe pent om sosialdemokratiet på denne bloggen, blir den jevnt og trutt lenket opp mot Nordkapp Arbeiderparti på Facebook.com. Det er tøft av et parti som står så langt fra meg som det er mulig i lokalpolitikk.

For øvrig er Nordkapp Arbeiderparti, sammen med Venstre, det partiet som bruker sosiale medier mest i Nordkapp-samfunnet i forbindelse med valget 2011.

Dårlig av finnmarkskommuner

Av 25 kommuner som mangler postjournaler på nett, er fem av kommunene i Finnmark. Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg har foretatt undersøkelser i kommunesektoren. Kommunal rapport har mer om saken.

Nordkapp er ikke én av kommunene som mangler postjournal på nett.

Programmet på nett

Nordkapp Høyres program er publisert på nett. Dette var mine ord da jeg kikket igjennom programmet den første gangen.

Fortsatt ROBEK for Nordkapp

Selv om Fylkesmannen i Finnmark har gitt beskjed til Kommunal- og regionaldepartementet om at Nordkapp skal ut av ROBEK, står vi fortsatt på listen i artikkelen som Aftenposten publiserte mandag kveld.

ROBEK er flaut. Nordkapp havnet der til tross for klare advarsler fra rådmannen over flere år. Vi havnet på listen fordi det var tverrpolitisk enighet om den økonomiske politikken da Honningsvåg skole ble bygget ut. Istedenfor å bruke momskompensasjonen i prosjektet, ble pengene puttet inn i driften. I praksis lånefinansierte Nordkapp kommune driften i flere år. Kunstig tilførsel av penger utsatte grep politikerne måtte ta. Da jeg påpekte dette i avdelingsstyret, blåste de andre politikerne av advarslene.

Høyre skal ha ros for å advare fra talerstolen i kommunestyret og formannskapet/avdelingsstyremøtene, men det ble fremmet få konkrete forslag det ble votert over. De første ordentlige kuttforslagene var å omlegge skolestrukturen og forslaget kom fra medlemmer i et eget utvalg som gikk igjennom skolene og undertegnede i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Forslag ble fremmet flere ganger før vedtaket ble fattet. Bare et veldig godt bevis på at det nytter å fremme gode forslag.

Selv om vi forhåpentligvis skal eller er ute ROBEK, er økonomien til kommunen langt fra friskmeldt. Derfor er det frustrerende at det er tverrpolitisk enighet. All historie viser at det er de såkalte ikke-sosialistiske partiene som må fronte økonomi for å få Arbeiderpartiet med på laget i fornuftig økonomisk politikk. Lignende eksempler som i perioden 2003 – 2007 hadde vi i 1991 – 1995 da ungdomsskoletrinnet i Nordvågen ble lagt ned. Da var det først og fremst undertegnede og APs Hans Arvid Hansen som frontet saken politisk.

Det er tøft å gjøre fornuftige grep i lokalsamfunnet, men ingen, absolutt ingen, kan bruke mer penger over tid enn pengemengden som er til rådighet. I Nordkapp er forbruket svært høyt og det er tverrpolitisk enighet om forbruket.

Valgprogrammene til flere av partiene inneholder flere store utgifter for kommunen. Blant annet nytt svømmebasseng, en sak Høyre har hatt på programmet siden 1999. Så lenge driften ikke blir effektivisert eller tilbud blir kuttet, er nytt svømmebasseng kun valgflesk fra politikerne som stiller til valg på mandag.

Fantastisk nyhet fra Nordkapp havn

Det går mot en fantastisk turistsesong i 2012. 100 cruiseskip er innmeldt til Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Det er en betydelig økning sammenlignet med årets sesong. Hver gang et cruiseskip ankommer Nordkapp betyr det ringvirkninger for det lokale næringsliv.

mandag 5. september 2011

I love you

Det er så ærlig, så sjarmerende at det er søtt. Jeg lar meg sjarmere av Nordkapp Venstre og jeg innrømmer det. Siste innlegget på Venstres nettsted er sukkersøtt.

Nå må jeg vel legge til; dersom Venstre hadde vært i kommunestyret i fire år og ikke fremmet forslag i tråd med tankene som er lansert, ville jeg nok vært småirritert på Kim Sandberg også. Inntil videre er han kun søt.

Kim Sandbergs kompiser får rekordoppslutning

Det er kun en meningsmåling, men Eid Venstre får en oppslutning på 41,4 prosent på en meningsmåling som Nordfakta har utført for Fjordabladet.

I Nordkapp er det Venstre som har markert seg med frihet og valgmuligheter i valgkampen. Høyre og FrP har ikke innfridd i inneværende periode og har stort sett vært ideologiløs så langt i kampen om velgerne. Eller; når Høyre og FrP er omtrent helt identiske med Ap, er det vanskelig å markere seg på noe som helst med troverdighet.

Kan Eid Venstre, kan også Nordkapp Venstre. Jeg tviler på en oppslutning på over 40 prosent, men et par liberale kommunestyrerepresentanter hadde vært sunt for Nordkapp-samfunnet.

Eksempel på løgn fra en politiker

Saken er egentlig fra Oslo, men det er et godt eksempel på en politiker som lyver så mye at jeg blir helt matt. Spill i valgkampen er artig, men spill ærlig!

Lei av tomme løfter?

Veldig morsom reklame fra Østfold Høyre er publisert på YouTube.com. Denne filmen kunne ikke Nordkapp Høyre frontet.

Skolevalg i Nordkapp

For de som er spente på skolevalgresultatene i Nordkapp, kan jeg fortelle at valget først går av stabelen i morgen. I morgen ettermiddag vil Nordkapp maritime fagskole og videregående publisere resultatene. Jeg vil anta at resultatene kommer nokså tidlig på denne bloggen ettersom jeg har gjort avtale med skolen.

Jeg er litt spent på resultatene, ettersom skolevalget i år er gjennomført uten den tradisjonelle showdebatten.

Skolevalgresultatene gir kun en pekepinne på det ordentlige valgresultatet. Stor fremgang, eller gigantisk fremgang i skolevalget, kan antyde et godt valgresultat. Det samme gjelder for tilbakegang.

Færre rådhus kan gi redusert eiendomsskatt

NyAnalyse har for andre gang publisert et byråkratibarometer.

Barometeret viser et stort potensial for lavere utgifter til administrasjon i norske kommuner. NyAnalyse mener kommunestørrelse er en viktig indikator for at en kommune gjør det godt i barometeret. Kommunesammenslåinger kan frigjøre penger på kommunebudsjettene til bedre tjenester over tid.

Barometeret finner store forskjeller i administrasjonsbyrde i kommuner med omtrent samme innbyggertall. Det viser at lærdom fra de som styrer godt i en region må benyttes til å bidra i andre kommuner.

I pressemeldingen skriver NyAnalyse at færre rådhus gir flere sykehjem. Det er for så vidt korrekt, selv om kun fantasien setter grenser på hva politikerne kan bruke effektiviseringsgevinster til. Redusert eiendomsskatt er å foretrekke fremfor å bygge nye kommunale institusjoner.

Om Nordkapps plass på listen.

Økt byråkrati i Nordkapp

Nordkapp har gått fra 276. plass til 293. plass på byråkratibarometeret til NyAnalyse.

I pressemeldingen skriver NyAnalyse at færre rådhus gir flere sykehjem. Det er for så vidt riktig, men da er det en automatisk konklusjon om at politikerne skal bruke gevinsten ved å effektivisere til sykehjem. Det er mulig å bruke en effektiviseringsgevinst til alt fra å redusere eiendomskatten til økte overføringer til skole eller kultur. Kun fantasien setter begrensninger på hva politikerne kan bruke en effektiviseringsgevinst til. Jeg foretrekker redusert eiendomsskatt.

For å få en effektiviseringsgevinst må noen politikere fremme konkrete og gode forslag i budsjettsammenheng, og kommunestyret må vedta forslagene, noe som sier meg at det vil gå en stund før Nordkapp klatrer på byråkratibarometeret til NyAnalyse.

søndag 4. september 2011

Kommunebørsen

Dagbladet har publisert tall i et tilbud som nettredaksjonen har kalt kommunebørsen. Nordkapp gjør det veldig dårlig på mange av områdene som er innmeldt. Det er ikke alle undersøkelsene som viser realitetene, men likevel er det interessant å sammenligne ulike kommuner.

Ser en bort fra en privat barnehage i Gjesvær og litt rengjøring av boliger, er det i stor grad kommunen som leverer skattefinansierte tjenester i vårt lokalsamfunn. Kommunen er inne fra A til Å og det uten stor debatt. Det bør være et tankekors for absolutt alle som er opptatt av lokalsamfunnet.

FrP-sangen

FrP har en veldig fin sang. Litt motivasjon til fremskrittspartipolitikerne foran den siste uken med valgkamp.

Mine kandidater

Jeg kommer nok ikke til å stemme i år. Først og fremst fordi jeg er skuffet over Høyres innsats. Jeg klarer ikke å skille partiene fra hverandre på grunn av mange enstemmige vedtak. Jeg kommer likevel med anbefalinger på kandidater som kan gjøre en god jobb i Nordkapp kommunestyre. Kanskje kan anbefalinger føre til kumuleringer?

Arbeiderpartiet:
2. kandidat Ole Håvard Olsen: Sosialdemokrat på sin hals, spesielt på fest. Han forstår det politiske spillet og har ikke noe imot større skillelinjer mellom partiene, selv om han ofte fremhever hvor glad han er for den politiske enigheten i Nordkapp.

6. kandidat Werner Hansen: Idrettens mann. Den politikeren som i inneværende periode fremmet forslag, et forslag som ble vedtatt, om at idretten skulle få likere vilkår sammenlignet med andre kulturuttrykk.

9. kandidat Geir Stian Høyen: Er veldig opptatt av pengebruk, at kommunestyret ikke bruker mer penger enn de har. Hadde alle tenkt som han, ville Nordkapp kommune aldri havnet i ROBEK.

10. kandidat Hans Arvid Hansen: Jeg er fryktelig uenig med gammelordføreren, men han viste som ordfører at han kan gjøre en god jobb. Ja, det er mulig å mene at noen gjør en god jobb selv om personen står for noe helt annet enn det som hadde vært ideelt.

14. kandidat Ulf Syversen: Jeg har alltid hatt sansen for Syversen, selv om han ofte har påvirket mine politiske motstandere til å stemme imot forslag jeg har fremmet i folkevalgte organ. Jeg har hørt historier om SMS-meldinger til og fra arbeiderpartipolitikere under avdelingsstyremøter. Syversen er svært kunnskapsrik!

22. kandidat Kari Lene Olsen: For hennes engasjement. Hun møter ikke opp på møter for kaffe og kaker.

Høyre:
3. kandidat Idar Jensen: En ordentlig Høyre-mann som er svært dyktig. Hadde han ønsket ville han for lenge siden fått fremskutt posisjon i Høyre.

5. kandidat Børge Brattli: Hardt arbeidende og setter seg inn i sakene, men skulle gjerne sett Brattli fremme flere forslag i folkevalgte organ. Han har tross alt hatt folkevalgte verv for Høyre i flere perioder.

8. kandidat Asbjørn Jensen: En ordentlig Høyre-mann på godt og vondt. Ville uten tvil kumulert han dersom jeg stemte i år.

19. kandidat Terje Nilsen: En kandidat fra Høyres glansperiode i Nordkapp. Fra tiden da jeg var i Fremskrittspartiet. Vi er veldig enige i organisasjonsbygging og nokså enige politisk.

SV:
1.kandidat Tore Fosse: En veldig hyggelig kar som er kjemperød og opptatt av kultur. Han er den som kom til meg etter et møte i avdelingsstyret i Oppvekst og kultur og fortalte hvor artig politikk var etter at Odd-Arne Nilsen hadde fremmet gode Høyre-forslag for å få en bedre skole i perioden 2003 – 2007. Fosse var helt imot forslaget til Nilsen og sørget for at forslaget ble nedstemt. Han er en politiker som får frem skillelinjene i politikken dersom de såkalte høyrepartiene fronter egen politikk. Nei, håper ikke Fosse blir ordfører selv om jeg synes han er en god kandidat for SV.

3. kandidat Torger Samuelsen: Én av politikerne som faktisk fremmer forslag. At en del av forslagene faktisk blir vedtatt er ikke hans feil, men dårlig forberedelser av politiske motstander. Samuelsen er blodrød!

Senterpartiet:
Ingen! Jeg håper partiet ramler ut av kommunestyret. Det SP har gjort siden de ble valgt inn på 90-tallet kan vi skrive på et sigarettpapir med stor tusj.

Venstre:
1.kandidat Kim Sandberg: Dersom jeg faktisk stemmer i år, noe som er usannsynlig, er Kim Sandberg årsaken. Han er veldig liberal, på kanten til å være en klassisk liberalist. Han har gjort en imponerende valgkamp for Venstre. Dersom Venstre faktisk følger opp det de har hevdet i valgkampen, vil Nordkapp-innbyggerne for første gang på lenge få se et parti som er i opposisjon til den store grå sosialdemokratiske massen som dagens kommunestyre består av.

De som stemmer Venstre i år, må kumulere Sandberg ettersom partiets nominasjonsmøte har satt alle kandidatene helt likt. Uten kumuleringer til Sandberg, kan Venstre komme inn med en annen kandidat. Det ville vært trist!

Fremskrittspartiet:
1.kandidat Renate K. Olsen: Kun fordi Olsen har lovet at Fremskrittspartiet i neste periode skal fremme forslag i tråd med FrPs program. I inneværende periode har partiet vært grusomt dårlig.

3. kandidat John Grøtta: Grøtta er en gammel Høyre-mann som jeg vet deler mange av mine standpunkt. Hadde jeg stemt FrP ville han fått ekstrastemme.

lørdag 3. september 2011

Dugnaden er ikke som før

Det mener fotballmannen Svein Ole Sandvik, ifølge Finnmark Dagblad. Han har rett, samtidig som det blir utført utrolig mye dugnadsarbeid i mange lokalsamfunn. Ulempen er at mange av de samme personene går igjen og små lokalsamfunn er ekstremt avhengig av nøkkelpersoner.

Nordkapp er et glimrende eksempel på at dugnadsånden fortsatt lever, men Nordkapp er også et samfunn som er avhengig av nøkkelpersoner. Når sentrale personer trekker seg ut av lag, foreninger og aktiviteter, blir det et tomrom som er vanskelig å fylle for en kommune med 3 200 innbyggere.

Jeg mener bestemt og for meg er det ideologisk, at det offentlige er det store problemet. Rommet for frivillig arbeid har blitt mye mindre fordi offentlig sektor har blitt for stor. Offentlige aktiviteter fortrenger aktiviteter i regi av aktører i frivillig sektor.

Skattefinansiert engasjement på de aller fleste områder har endret borgernes mentalitet. Tidligere var det borgerne som gjennom frivillige sammenslutninger måtte skape aktiviteter. Nå er det mange som lener seg tilbake fordi kommunen ordner saken.

Dersom ungdommer ville ha et tilbud da jeg vokste opp, startet ungdommene tilbudet uten kontakt med kommunale byråkrater. Nå går ungdommens henvendelser til kommunen. En farlig utvikling som på sikt tar livet av dugnadsånden og frivillig sektor.

fredag 2. september 2011

Arbeiderpartiet – mer enn musikk

Arbeiderpartiet - mer enn musikk! Det er mottoet Ulf Syversen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, bruker i valgkampen. Mottoet er brukt i leserinnlegg og på partiets Facebook-gruppe. Det er et godt motto og det stemmer.

Det som er Arbeiderpartiets svakhet, sammen med Høyre, FrP og Senterpartiet som stort sett er enige med Ap, er at kultureliten har fått økt makt i inneværende periode. I forrige periode gikk antall byråkrater i kultursektoren ned, og jeg tar gjerne æren for det ettersom jeg ledet Høyres oppvekst- og kulturfraksjon. Nå, fire år etterpå, registrerer jeg konsulenter i hytt og pine i ulike medieoppslag fra kultursektoren. I tillegg har kommunen i inneværende periode kjøpt seg en filmfestival, et vedtak som Arbeiderpartiet sikret flertall for i kommunestyret.

For ordens skyld; SV er et viktig parti for kultureliten i Nordkapp.

Kultur er viktig, men stor plass til politisk vedtatt kultur betyr mindre spillerom for private aktører som tross alt er bærebjelken i lokalsamfunnet. Min oppfordring til Ulf Syversen og Arbeiderpartiet er å ta en prinsipiell debatt om kulturpolitikk. Forhåpentligvis kan partiet lande på et standpunkt der AP-politikerne ønsker å sette grenser for politikk!

Kandidaten 2011

Vi har laget egen kategori for personene som deltar i serien Kandidaten 2011 på Liberaleren. Vil du lese hva politikere som ønsker en bedre og mer effektiv kommunal sektor mener, besøk Liberaleren.

Dette er politikere som tenker helt annerledes enn det vi er vante til fra Nordkapp kommunestyre.

Valgkampens viktigste løfte

--Nå har vi lært. Jeg lover at vi skal være mye mer aktiv med egne forslag i neste periode, sier FrPs Renate Olsen til Radio Nordkapp.

Det er så viktig for den politiske debatten, for engasjementet i lokalsamfunnet at høyrepartiene kjemper for en ny kurs i Nordkapp kommune. Veldig mye av FrPs politikk vil, dersom forslagene fremmes, bli nedstemt i kommunestyret, formannskapet og avdelingsstyrene. Debatter vil likevel på sikt dra både det politiske miljøet og innbyggerne til høyre. I tillegg blir det klare skillelinjer mellom FrP og de andre dersom Nordkapp FrP fremmer forslag basert på FrP-politikk. Skal høyrepartiene øke oppslutningen ved valget i 2015, må de stå for en alternativ politisk kurs. At partiene fronter egen politikk i folkevalgte organ er kun en vinn-vinn situasjon.

De røggrønne partiene har flertallet på Stortinget. Selv om forslagene har minimale muligheter for å bli vedtatt, fremmer FrP mange forslag i nasjonalforsamlingen. Det er gjennom forslag Fremskrittspartiet kan vise hva som er FrP-politikk. Den tankegangen må Renate Olsen & co også følge i Nordkapp.

Takk Renate, du har kommet med valgkampens viktigste løfte.

Solvik som sosialdemokrat

Dersom jeg hadde fremtredende rolle i SV eller Arbeiderpartiet, måtte gud forby, ville jeg ha gått igjennom Nordkapp kommunes budsjettvedtak, gjerne fra 1999 og frem til vedtakene som ble fattet før jul i fjor. I en slik gjennomgang vil en finne at Høyre i veldig stor grad har vært på linje med Arbeiderpartiet og SV i økonomiske spørsmål. I en del av årene har vedtakene vært enstemmige, til tross for at kommunen lånefinansierte driften gjennom momskompensasjonen som kommunen fikk i prosjektet Honningsvåg skole.

Ifølge Radio Nordkapp gir Høyres Lars-Helge Jensen Arbeiderpartiet og SV skylden for kommunens økonomi. Den påstanden blir ikke tilbakevist før noen ser på budsjettene som Nordkapp kommunestyre har vedtatt. Budsjettet for 2011 var for eksempel enstemmig vedtatt.

Det er artig med politisk spill, men spill redelig.

Partiledere med taler på nett

Partilederne i de største partiene taler på nettstedet Ordflyt.no. En fin tjeneste for alle som ikke orker eller ikke kan lese brosyrene som partiene gir ut.

Ordflyt er en gratis tjeneste for streaming og nedlastning av lydbøker ála Wimp og Spotify.

Nordkapp FrP er ikke enestående

Jeg har jo trukket frem FrP-politikere som fronter FrP-politikk, blant annet i serien Kandidaten 2011 som Liberaleren har denne valgkampen. Jeg har jo også skjelt ut Nordkapp FrP for ikke å gjøre jobben i inneværende periode. Enstemmige vedtak irriterer meg noe djevelsk ettersom det er seks representanter fra Høyre/FrP i et blodrødt kommunestyre.

Nå har Rune K. Nikolaisen skrevet en bloggpost om FrP-laget i sin kommune. Nordkapp FrP er ikke det eneste laget i FrP-familien som har gjort en elendig jobb. Les bloggposten!

torsdag 1. september 2011

Nettselskap og valget

Det er flere nettselskap som tilbyr veddemål i forbindelse med valget 2011.

Selv om noen selskap har prioritert det norske valget i objektene som tilbys kundene, er det relativt få valgmuligheter for personer som liker å sette penger på veddemål. Det går i stor grad på hvem som blir ordfører/byrådsleder pluss valgoppslutning og oppslutning for utvalgte parti. Liberaleren har i dag sett på menyen til Betsson.com og Betsafe.com.

Norge har forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse. Forbudet hindrer ikke norske borgere som ønsker litt ekstra spenning i forbindelse med valget 2011. At en politisk regulering er mislykket, er godt å registrere.

Jeg fant ikke spesielle veddemål for lokalvalget i Nordkapp.

Ideologitesten

Jeg har tatt ideologitesten som Nettavisen har, og ble anbefalt Fremskrittspartiet som Nettavisen kaller et liberalistisk parti.

Valgting

Nordkapp kommune har offentliggjort åpningstidene på valgtingene, som har åpent mandag 12. september. Sjekk åpningstidene på nettstedet til Radio Nordkapp.

Ny styreleder

Ulf Syversen ny styreleder i Helse Finnmark.

Synes synd på FrPerne

Renate Olsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, har levert valgprogrammet for kommende valgperiode til meg. Det er ganske stor sprik mellom deler av det som står i programmet og det Fremskrittspartiet har gjort i kommunestyret i inneværende periode. Jeg synes litt synd i fremskrittspartipolitikerne lokalt, og har ikke tenkt å kritisere mer enn det jeg allerede har gjort.

Valgprogrammet er partiets kontrakt med velgerne. Når en borger stemmer på et parti, for eksempel Fremskrittspartiet, forventer de fleste oppegående mennesker at partiet fronter den politikken partiet har gått til valg på. For Fremskrittspartiet betyr det å være motstandere av dobbel beskatning, noe blant annet eiendomsskatten innebærer for innbyggerne i Nordkapp. Det med å være imot dobbel beskatning er ikke mine ord, men hentet fra Nordkapp Fremskrittspartis partiprogram for kommende periode.

Jeg håper fortsatt en del borgere stemmer på Fremskrittspartiet mandag 12. september, men jeg ønsker meg et FrP som fronter fremskrittspartipolitikk og ikke et parti som er et haleheng til Arbeiderpartiet og Høyre. FrP-velgerne fortjener fremskrittspartipolitikk i Nordkapp kommunestyre.

Mange stemte på lørdag

Det var 60 personer som forhåndsstemte på Rimi og Rema 1000 da Nordkapp kommune mottok forhåndsstemmer på butikkene på lørdag.

Det er cirka 190 som har forhåndsstemt i Nordkapp. Nye muligheter for å stemme på butikker er det førstkommende lørdag.

Det er historisk at Nordkapp kommune, ved valgstyret, åpner for stemmegivning på butikker i Nordkapp.

Arbeiderpartisaker viktigst i Fp

Jeg har akkurat bladd gjennom Finnmarksposten, lokalavisa for Nordkapp. De to viktigste sakene i avisa er det Arbeiderpartiet som står bak.

To jenter ønsket å etablere AUF-lag i Nordkapp. Selv om jeg misliker sosialdemokratiet svært sterkt, er det viktig med ungdomsorganisasjoner. Det er gjennom ungdomsorganisasjonene politiske engasjerte mennesker får god skolering i organisasjonsdrift og ideologi. Alle som kjenner det politiske livet i Nordkapp, vet at den ideologiske tenkingen stort sett er fraværende. Organisasjonene til flere av partiene fungerer også svært dårlig. Eller; noen av partiene har ikke organisasjoner ettersom det er klare brudd med landsmøtevedtatte vedtekter. Flott at personer i Nordkapp ønsker å danne AUF!

Sak nummer to er et leserinnlegg fra Ulf Syversen, leder i Nordkapp Arbeiderparti. I leserinnlegget peker han på hvor viktig det er å ha en partiorganisasjon og at Arbeiderpartiets organisasjon i Nordkapp er den beste. Han overdriver ikke; på organisasjon er AP gode, men ikke umulig å slå. I partiene, foruten Nordkapp Arbeiderparti, blir organisasjonsarbeidet nedprioritert. Helt gal prioritering. Det å være politiker uten å ha en organisasjon i ryggen, er det samme som å være fotballspiller uten å ha tilgang på fotballbane.

Det siste leserinnlegget jeg leste, er fra Rudolf Davidsen. Min beskjed er enkel; uten idealister vil Nordkapp-samfunnet ramle sammen! Rudolf, ikke gi deg!

Kommunen, en stor aktør på sponsormarkedet

Nordkapp kommune har etter hvert blitt en stor aktør på sponsormarkedet, uten at dette har engasjert politikerne i nevneverdig grad. Dersom kommunen tar mye av sponsorpotten, vil det bli mindre til aktører i frivillig sektor. Lokalsamfunnet er helt avhengig av lag, organisasjoner og foreninger. Uten støtte fra næringslivet, vil mange kulturorganisasjoner slite økonomisk.

Nordkapp ungdomsråd ønsker sponsorer til et demokratiprosjekt, ifølge Radio Nordkapp. Nordkapp Filmfestival, som offisielt har blitt en kommunal virksomhet, har allerede mange sponsorer.

Kommunens inntekter er i stor grad rammeoverføringer fra staten, kommunale avgifter, egenbetalinger og eiendomsskatt. Disse inntektene bør være nok for politikere og byråkrater. Kommunen bør ikke være en aktør på sponsormarkedet, og bør slett ikke konkurrere mot private aktører.