søndag 30. november 2008

Jeg elsker Turnrevyen

Jeg elsker Turnrevyen og har alltid gjort det. Jeg har ikke et godt svar på hvorfor jeg digger revygjengen, men det er ikke fordi jeg har vært med eller vært omtalt i mange av revyene. Det kan være fordi min bestefar og min onkel var med, riktignok for så mange år siden at jeg aldri fikk oppleve dem på scenen.

Jeg har intervjuet revysjefene i Turnrevyen 2008. Det ble en veldig hyggelig samtale mellom fire personer som elsker revy.

Roger enig med Høyre og FrP

Roger Hansen er på linje med Høyre og FrP når det gjelder Smith-utvalget. Hvis noen vet svaret på hvorfor denne skarsvågingen havnet i Arbeiderpartiet, ring meg.

Ettersom Lars Helge Jensen kan være en sentral høyremann, da kan jaggu meg Roger Hansen også være det. :)

Går i foreldrenes fotspor

De sentrale høyrepersonene i Nordkapp gir barna god oppdragelse. Det skal Odd-Arne Nilsen og Marita Melsbø Nilsen ha all ære for. Barna, altså Hanne og Magnus, har i ung alder lagt planer for eiendomsutviklingen i Nordkapp. Bidraget av byens diskotek ble levert til pepperkakebyen på den offisielle åpningen som var torsdag 27. november.

Med slike barn, ser til og med jeg positiv på framtiden i Nordkapp.
(Foto: Radio Nordkapp)

torsdag 27. november 2008

Politikk i Enebakk

Politikk i Enebakk kan sikkert virke som en kjedelig overskrift, men det er navnet på bloggen som lederen i Enebakk Høyre driver. Det er flott å følge politikere gjennom blogger. Leserne får innblikk i prosesser, tanker og forskjellige saker.

Jeg synes bloggposten fra styremøtet 26. november var hyggelig lesning. Nordkapp Høyre bør ha andre lokalforeninger som forbilder, og Enebakk Høyre er en god kandidat for Marita & co. Dessuten hadde det vært tøft med en høyreblogg i Nordkapp. Unge Solvik trenger konkurranse!

Konkurranse er sunt året rundt.

Budsjettet for 2009

Jeg har laget en meningsmåling om budsjettet for 2009 i Nordkapp kommune. Jeg har lyst å skjelle ut et spesielt parti for å være uansvarlig, men jeg lar vær. Isteden lurer jeg på hva mine lesere mener.

På kommunens nettsted er budsjettdokumentet lagt ut. Det samme er formannskapets innstilling.

Hva synes du om formannskapets innstilling på kommunebudsjettet?

Elendig!
Veldig bra!
Et skritt i riktig retning
For sosialdemokratisk

Meningsmålingen ligger til høyre (selvfølgelig) på bloggen.

Nattsamtale med Thailand

Klokken nærmer seg 07:00 i Thailand, og jeg har snakket med en venninne om bråket som norske aviser, NRK og TV2 melder om. Foreløpig er det kun en bitteliten del av Bangkok som rammes av store demonstrasjoner. I Pattaya er alt som normalt.

Min venninne sa at hun fikk informasjoner fra venner i Bangkok. I tillegg var det innslag på TV om demonstrasjonene, først og fremst på utenlandske stasjoner. Hun la til at hun tippet Kongen velsignet opptøyene, ettersom det hadde vært stille fra kongehuset de siste dagene.

Thaksin Shinawatra sitter ikke i sjefsstolen lengre, men det er hans nasjonalistiske venner som har makten. Denne gjengen er imot eiendomsrettigheter, er rasister og aksepterer ikke avtalefriheten. Jeg har ikke noe imot nyvalg eller en ny regjering. Den eneste frykten er at gjengen vinner neste ved neste korsvei, også kalt valg.

Jada Idar, jeg skulle hilse. Du er velkommen i romjula. :)

onsdag 26. november 2008

Nordkapp kunne hatt moské

Ifølge NRK vil det bli bygget arktisk moské i Tromsø.

Jeg er misunnelig, fordi verdens nordligste moské kunne vært i Nordkapp. Tidlig på 90-tallet fikk Nordkapp en søknad fra en organisasjon som ville bygge en moské nært Skarsvåg-krysset. Saken ble behandlet av kommunestyret. Alle partiene stemte imot søknaden, bortsett fra Fremskrittspartiet som jeg representerte.

Bygningen skulle finansieres av en privat aktør. Ikke èn eneste skattekrone skulle brukes. Likevel sa kommunestyret nei, i frykt for muslimer ifølge innlegget som KrF-representanten holdt i kommunestyret da søknaden ble behandlet.

Hans Arvid Hansen gjorde en god jobb som ordfører i Nordkapp, men moskésaken er en skamplett på hans politiske CV.

I perioden 1991 – 1995 var Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Nordkapp Uavhengige Liste, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti representert i kommunestyret.

Useriøst av SV?

Ja, jeg tror forslaget er lite gjennomtenkt. Jeg er likevel ikke sikker. Derfor har jeg kontaktet skatteeksperter i Høyre som ser på forslaget fra SV om at kommunen kan kreve inn ekstra skatt fra Rica Eiendom AS og ANS Nordkapp 1990 basert på omsetning. SV ønsker altså en ekstra skatt opp på alle skattene som i dag gjelder. Er det noe vi har nok av, er det skatter.

Lov om eiendomsskatt til kommunene, skisserer ikke slike muligheter som Torger Samuelsen har foreslått.

Høyre er imot eiendomsskatt, og har argumentert for dette synet i mange år. Jeg bruker å kalle eiendomsskatt for husleie på eget hus, og husleie på eget hus er både galt og ulogisk.

Negativ til Smith-utvalget?

Da bør du stemme Høyre eller Fremskrittspartiet neste høst. I et intervju med FiskeribladetFiskaren sier Tobjørn Hansen fra Høyre, at Kystfiskeutvalgets anbefalinger kan man kan skyte en hvit pil etter hvis Høyre og Fremskrittspartiet får flertall i Stortinget etter valget neste høst. Det er en veldig god grunn til å stemme Høyre eller FrP.

Tirsdag ble denne omstridte utredningen behandlet av kommunestyret i Nordkapp. Heldigvis gikk Høyre og Fremskrittspartiet imot de omstridte prinsippene i utredningen. Arbeiderpartiet og SV viste sine sanne ansikter med å bryte eiendomsrettigheter for å gi særrettigheter til enkelte grupper som i denne saken er finnmarkingene.

Kystfiskeutvalgets anbefalinger strider mot eiendomsrettprinsippet som skal være viktig for mange på høyresiden. Fiskerne som har en viss eiendomsrett til fisken, riktig nok gjennom mange ulike reguleringer, vil miste rettigheter fordi Smith-utvalget ønsker å gi kvoter til alle i Finnmark. Dersom Smith-utvalget blir gjeldende politikk, skal utvalgte personer gi eierandeler til mange personer som har jobbet med andre ting enn å fiske, for eksempel banksjefen i Sparebanken, Tore Roger på Favehjørnet og Per Gunnar på Rimi. Redusert eiendomsprinsipp vil svekke forvaltningen, og det vil gå utover andre fiskere i resten av landet. Smith-utvalget kommer med politikk, ikke mer fisk.

Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag sier det på denne måten i en avisartikkel:
Fiskerne i Finnmark har alltid vist storsinn. De har aldri bedt om særfordeler på bekostning av kolleger fra andre deler av landet. Jeg håper vi også denne gangen gjør det samme, og står sammen om våre rettigheter. Jeg anmoder fiskerne om å slutte rekkene bak Fiskarlaget. Jeg mener det er svært urimelig å gjøre det som Smith-utvalget har gjort, nemlig å framlegge et dokument der en spør befolkningen om de vil ha gratis kvote eller ikke. Dette høres forlokkende ut og mange vil nok gi dette tilbudet en uforbeholden aksept. Men utvalgets forslag om endre på sentrale etablerte forvaltningsprinsipper, vil i lang tid framover skape stor usikkerhet for de som allerede er etablert i næringa”.

Nilsen, du fikk i alle fall støtte i Nordkapp kommunestyre. Støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Eiendomsrettighetene til fisken har fiskerne. De har eiendomsrettigheter fordi de har benyttet ressursene. Det blir helt galt at staten, gjennom et nytt organ og utvalgte personer, nå skal dele ut ressursen til alle. Det er prinsipielt betenkelig og det er usolidarisk ovenfor en hel yrkesgruppe.

Fakta om Kystfiskeutvalget:
-Det blir fastslått som et prinsipp at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk.

-Denne retten til fiske gjelder for alle folkegrupper.

-Retten omfatter en rett til å fiske til eget forbruk.

-Dernest en rett til å kunne begynne som fisker i næring; og videre en rett som yrkesfisker til å fiske en mengde som gir økonomisk grunnlag for en husholdning, enten som levevei eller i kombinasjon.

-Dette er en rett som den enkelte fisker har overfor fiskerimyndighetene, og som ikke krever at fiskeren kjøper en kvote.

-Retten innebærer at utvalget besvarer spørsmålet om minimumskvote positivt. Minimumskvoten gjelder ikke bare for fartøy under ti meter, men for alle fiskere bosatt i Finnmark.

-I fjordene er det en særlig rett til fiske for folk som er bosatt ved den enkelte fjord, i loven kalt fjordretten.

-Et regionalt styringsorgan kan etter en nærmere vurdering åpne for at fiske også kan utøves av andre.

-Utenfor fjordene har fiskere bosatt utenfor Finnmark rett til fiske på lik linje med finnmarksfiskere.

-Det blir etablert et regionalt styringsorgan, i loven kalt Finnmark fiskeriforvaltning, der Finnmark fylkesting og Sametinget hver velger tre medlemmer til styret.


Det Liberale Folkepartiet har også skrevet om utvalget, med en liberalistisk vri.

tirsdag 25. november 2008

Jeg ville stemt på VamPus

Dersom jeg hadde vært medlem i Oslo Høyre, ville jeg stemt VamPus inn høyt oppe på listen. Nei jeg hadde ikke stemt på henne fordi hun er god til å drikke øl/vin. Nei jeg hadde ikke stemt på henne fordi vi er enige i veldig mange saker. Nei jeg hadde ikke stemt på henne fordi VamPus, som egentlig heter Heidi Nordby Lunde, er kvinne. Jeg vil ha Heidi på Stortinget fordi hun er dyktig.

Heidi Nordby Lunde ville blitt et friskt pust på Stortinget. Hun er en annerledes høyrepolitiker med klar tale, samtidig som hun står på partiets program. Når hun taper et slag, gir hun seg og følger lojalt opp vedtak. Det er viktig med noen som tør å kjempe, som tør å utfordre det eksisterende i viktige saker. Uten diskusjoner, uten nye ideer, er sjansene for utvikling rimelig små. Jeg er en av de som mener Høyre må utvikle seg, og det er betydelig rom for utvikling i Høyres kommunikasjon med velgerne og innenfor konservatismen.

Når var den siste gangen du hørte en sentral høyrepolitiker lansere en ny ide, noe nytt og revolusjonerende? Noen vil ha et svar på spørsmålet. Jeg vil anta Kristin Clemet blir nevnt, men foruten henne er det tynt i rekkene. Jeg tror det er Høyre og landets store problem. Alle partiene har gått i sine bokser, og ingen stikker nesen ut for å trekke frisk luft. Derfor har vi fått et formyndersamfunn der enkeltmennesket styres fra vogge til grav. Når Høyre ikke tør å tenke nytt, da blir det useriøst å be Jens Stoltenberg gjøre det.

Jeg tror ikke Heidi kan revolusjonere hele Høyre som stortingsrepresentant, men det vil bli en ny stemme i nasjonalforsamlingen. En stemme Norge ikke har hørt på en god del år.

At hun i tillegg er festlig, folkelig og livlig bør kun være et pluss. Bloggen VamPus er et godt bevis på at hun er litt annerledes enn det vi vanligvis forbinder med Stortinget.

Denne bloggposten ble ikke skrevet fordi jeg vil bli invitert på pepperkaker og gløgg. Så lenge Nordby Lunde ikke kan by Black russian, er en tur til Oslo rimelig utenkelig for unge Solvik.

SV er for privatskoler

I dag ble en høringsuttalelse om Nordkapp Montessoriskole behandlet av kommunestyret. Eller behandlet og behandlet. Saken ble sendt videre, fordi kommunestyret var direkte uforberedt til å vedta en høringsuttalelse.

Det som var fascinerende med behandlingen er at mange SV-politikere var på talerstolen for å forsvare en privatskole. Til vanlig hater SV privatskoler som pesten, men ikke i Nordkapp. I Nordkapp er SV en stor eller kanskje en større tilhenger av et privat alternativ enn det Høyre er. Et tankekors, både for Høyre og SV.

Ja til Nordkapp Montessoriskole, ja til konkurranse på utdanningsfeltet. Et friere skolevalg vil bety mye for kvaliteten på opplæringen. Dessuten betyr det tapte inntekter for kommunen. En vinn-vinn-situasjon for oss som ønsker et systemskifte i kommunen.

Litt mer om Høyres politikk på dette området.

Marita, glem forslaget!

Jeg har flere ganger det siste året bedt Marita Melsbø Nilsen fremme forslag om retningslinjer for kommunestyret. Hovedgrunnen er enkel: Jeg synes kommunestyrerepresentantene virket uforberedt. Det er mangel på system, selv om enigheten mellom medlemmene er rørende stor. Jeg tror jeg har gått så langt i mine samtaler med Marita, at jeg har sagt jeg skal skrive Høyres forslag til retningslinjer.

Jeg trekker tilbake forslaget med umiddelbar virkning. Årsaken er at Eidskog kommune holder på med sine retningslinjer og dokumentet inneholder punkt jeg har vanskeligheter med, blant annet at kommunestyrerepresentantene skal håndhilse på hverandre før møtene starter.

Ingen bør tvinges til å hilse på noen. Jeg vet om kommunestyrerepresentanter som ikke vil håndhilse på meg, og det er en soleklar rett disse personene skal ha, selv om dem er valgt inn i kommunestyret.

Forøvrig har retningslinjer for politikerne vært en mangelvare i Nordkapp i mange, mange år. Hvis retningslinjene finnes, må det være et dokument som er veldig gammelt. Uorganisert kaos er bedre enn hilsetvang!

En hyggelig telefon

Om ettermiddagen misliker jeg telefoner. Jeg går igjennom en rekke blogger og nettaviser på denne tiden av døgnet. Når telefonen ringer, og det gjør den altfor ofte, kommer det noen nordnorske gloser før jeg sier; hallo.

I dag var det en hyggelig kvinnestemme som svarte i den andre enden. Hun spurte om jeg ville kjøpe en julekortpakke, til inntekt for hjertesykebarn som skal ligge på Universitetsykehuset i Tromsø i julen.

Jeg smeltet og takket ja. Jeg bryr meg ikke om at en del av pengene jeg gir bort, forsvinner i provisjon og administrasjon. Hjelp til hjertesykebarn bidrar jeg gjerne med. Julekortene er ikke viktige, men jeg håper mitt bidrag betyr noe for barn som har det vanskelig.

Årets Handelsbedrift i Nordkapp

Da har Radio Nordkapp lagt ut Årets Handelsbedrift i Nordkapp, et program der nettbrukerne kan stemme på mange forskjellige bedrifter. Kåringen er det Nordea Honningsvåg som står bak.

Jeg skal avgi noen stemmer i programmet for hver gang jeg handler julegaver. Det er en tradisjon. Som regel får jeg kjempeservice hos butikkene, noe som vises på poengsummene jeg gir bort.

Delta i avstemningen av Årets Handelsbedrift du også!

Bra, Dan!

Dan Wasa fra SV gjorde det Bjørn Magne Solvik ville gjort dersom Solvik var kommunestyrerepresentant. Wasa fikk et elendig svar fra ordføreren, men ordføreren proklamerte at møtetidene vil bli revidert fordi noen politikere mente kveldsmøter var en ulempe.

Innlegg i kommunestyret

Dersom jeg var kommunestyrerepresentant, ville jeg tatt ordet til forretningsorden i møtet tirsdag 25. november med følgende innlegg:

Ordfører, til forretningsorden.
Jeg registrerer at dette kommunestyremøtet er på dagtid. Jeg har også registrert at noen av avdelingsstyremøtene har vært avholdt på dagtid. Kommunestyrevedtaket fra i fjor var rimelig klart. Alle møtene, bortsett fra formannskapet og budsjettmøtene i kommunestyret, skulle avholdes på kveldstid.

Hva er årsaken til at ordføreren og andre avdelingsstyreledere bryter et kommunestyrevedtak fra sent på året i fjor?

Hvis ordføreren mener møtene bør avholdes på dagtid, foreslår undertegnede at hun fremmer saken på nytt. Hvis det ikke skjer, forutsetter jeg møter på kveldene igjen.

For Høyre er møter på kveldstid en god gammel sak i Nordkapp. Det gir like vilkår mellom ansatte i privat sektor og for eksempel lærere. I tillegg er det en viktig symbolsk handling. Kommunestyret ønsker kutt i driften, og ber de ansatte om forståelse for dette. Da er det naturlig at også politikerne tar sin del av byrden.

mandag 24. november 2008

Litt stil ja

En kan si mye rart om medlemmene i Nordkapp Høyre, men noen av dem har stil. Her ser dere styremedlem Odd-Arne Nilsen, sikkert foran et møte i Nordkapp Høyre. :)

En artig historie fra gamle dager

Jeg har gått igjennom gamle dokument. Minnene brakte meg tilbake til et møte tidlig på 90-tallet. Det var øldebatt i det som var Hovedutvalget for helse og sosial. Det var stort sett bevillingssaker som skulle behandles. Det var på forhånd kjent at jeg ville liberalisere alkoholpolitikken så mye som alkoholloven tillot det. For øvrig var Høyre en motstander i alkoholpolitikken, ettersom Fremskrittspartiet var mye, mye mer liberal enn Høyre.

I hovedutvalget fremmet jeg forslag, forslag som gikk videre til kommunestyret. Det ble tidlig klart at det var amper stemning på møtet. Jeg fremmet forslag, administrasjonen kjempet imot og de andre politikerne holdt kjeft fordi dem var enige med administrasjonen. Etter en liten time med kjemping mellom administrasjonen og Fremskrittspartiet, drakk jeg opp colaen min. Jeg pakket stresskofferten. De andre kikket rart på meg, før helse- og sosialsjefen spurte hvor jeg skulle. Jeg sa ifra at dette gidder jeg ikke. Jeg kom med en lekse om at administrasjonen skal lage utredninger, komme med saksopplysninger når noen politikere ba om det. I tillegg skal byråkratene iverksette politiske vedtok, noe som var uaktuelt i forhold til akkurat dette møtet, ettersom sakene gikk videre til kommunestyret. Jeg redegjorde for at jeg var politiker, og lite interesserte i en debatt med administrasjonen om skjenkepolitikken.

Bjørn-Atle Hansen, som var helse- og sosialsjef på denne tiden, ba meg vente noen minutt. Han tok byråkratene med på et kontor. Der var de i noen minutt. Da de kom ut, lovet de på å tro og ære å ikke delta mer i den politiske debatten. Etter dette møtet startet liberaliseringen av skjenkepolitikken. Alkoholpolitikken ble ikke perfekt, men betydelig bedre enn den var i årene før perioden 1991 – 1995. Liberaliseringen kom fordi noen strakk strikken. Dessverre er det slutt med at noen utfordrer gjeldende politikk, både i alkoholspørsmål og andre saker, for eksempel økonomisk politikk.

Moralen i denne historien?
Politikerne må være politikere. Politikerne må stake ut den politiske kursen. Administrasjonen er et godt verktøy, men det er ikke administrasjonen som er valgt av folket. Administrasjonen skal utrede, veilede og iverksette vedtak. For øvrig skal rådmannens stab holde kjeft, for å forklare det enkelt.

Å fremme forslag, å ytre sine meninger er en av rollene politikerne har. Jeg ønsker meg politikere som tar rollen på alvor. Forhåpentligvis kommer de politiske skillelinjene som er i kommunestyret snart til syne. Høyresiden sitter på fasiten for positiv utvikling, i alt fra alkoholpolitikk til økonomisk politikk. Det er på tide dagens høyre- og fremskrittspartipolitikere bruker fasiten.

søndag 23. november 2008

Elendig oppslutning for HT & IF!

Nei, nei, nei, nei. Dette var dårlig. Kun 169. plass i kåringen ”klubben i mitt hjerte”. Det er nesten som om vi kan avholde neste årsmøte i en telefonboks.

Medlemmene i foreningen bør bidra i langt større grad enn det som har vært vanlig på Magerøya. Det er viktig med litt engasjement for HT & IF.

Den nye lederen

i Nordkapp og Porsanger Havn IKS heter….. Neida jeg skal ikke røpe navnet, men Nordkapp Høyre er ferdig med partibehandlingen av IKS-saken som faktisk ble en stor sak etter at Bjørn Ronald Olsen trakk seg.

Det er godt å registrere at vedtaket var enstemmig. Medlemmene i Nordkapp Høyre vet hva et IKS er, og det er godt å registrere etter meningsutvekslingen som har vært i partiet de siste dagene.

I næringspolitikk er Høyre betydelig bedre enn Arbeiderpartiet. Når ordføreren skal diskutere næringspolitikk med høyremedlemmene, blir det nesten om Honningsvåg skal møte Rosenborg på fotballbanen. Rosenborg vinner 30-0, og i dette eksemplet er det Høyre som er laget fra Trondheim.

Odd Arne, hva er klokka?

Odd Arne Hansen, forhåpentligvis en potensiell høyrevelger ved neste års stortingsvalg, kan svare på spørsmålet om hva klokken er. Hansen vant nemlig James Bonds Omega Seamaster M300 Quartzur til en verdi av kr.12.350,- på James Bond-gallaen som ble arrangert i Honningsvåg på lørdag.

Jeg er misunnelig, men misunnelig på en god måte.

lørdag 22. november 2008

Bellis stemte på Lille Pusekatt

Min homofile katt på 11 kilo er veldig liberal og liker rock. Når det gjelder musikk er det homsen som er sjef i huset. Et stort mjau, nusselige øyner og kloremerket på musmatta indikerte at Bellis ville gi en stemme til Moillrock på mufistar.no. Ønsket til katta ble innfridd.

Bellis, skru ned musikken! Jeg skal sove!

fredag 21. november 2008

De gode nyhetene strømmer på

De positive meldingene tikker inn. Sist, men ikke minst: Erna Solberg er favoritt til å bli Norges nye statsminister. Fortsetter det slik kommer jeg til å bli full i helga. :)

Ap-mann prioriterer Solvik

Jeg skal ikke fortelle hva saken gjelder eller mitt ønske, men for ett minutt siden fikk jeg beskjeden fra Ap-mannen. Der stod det: Helt i orden, du er førsteprioritert.

Kampen mot skatter, avgifter og offentlig inngrep, et gammelt Anders Lange- slagord, har ikke svekket meg noe særlig i Ap-kretser. Det verste er at Ap-mannen er enig med meg. Synd han ikke forteller dette offentlig. Fortsatt god fredag. Noen beskjeder er bedre enn andre. Det innrømmer jeg. *glise*

Arbeiderpartikjempe uten ski

Stål Abrahamsen, en av dem jeg bruker å ha heftige diskusjoner med, har mistet skiene på strekningen Porsangergata – Gjesvær-krysset. Hvis mine lesere har funnet et par Åsnes-ski, ta kontakt med han Stål.

Jeg håper virkelig at noen finner skiene til han Stål. Jeg vil heller ha han på tur i naturen enn på den politiske arenaen. Han er en av dem som bruker å vinne diskusjoner mot undertegnede.

Kjerringa er gal

Jeg bør ikke skrive om henne på bloggen, fordi jeg blir så forbanna. Hun fortjener ikke at også jeg bruker energi på henne. Alle som kjenner ”oss” vet hvorfor jeg skriver kjerringa er gal. De samme personene forstår også hvorfor jeg er forbanna.

Jeg sa det til han millioner av ganger. Det er ditt liv og du bestemmer, men hun utnytter deg. Gjør det slutt! Han fulgte hjertet og ikke hodet. Han jobbet, jobbet, jobbet, sov, hadde sex og jobbet. Resultatet ble en god inntekt, tre barn og ufatterlig mange problem med kjerringa som han heldigvis har forlatt. Ja han gjorde dumme valg, men det gjør vi alle en gang i blant. Det største problemet er ekskjerringa.

Mitt ankepunkt, og derfor kom jeg med rådet, er at kjerringa utnyttet han økonomisk. Hun har nesten aldri jobbet. Eller jo; jobben hennes har vært å føde barn, og der har hun vært knallgod. Hun utnyttet han økonomisk og da det ikke var mer penger å hente, tok forholdet slutt. Da kunne hun leve på skattefinansierte ordninger som det kryr av i sosialdemokratiske Norge. Før, altså alle dagene før den i dag, var jeg forbanna på ordningene og ikke på kjerringa. Jeg har alltid ment at det er systemet en skal ta, og ikke alle som utnytter systemet. Nå er jeg så møkklei hele kjerringa at har jeg lyst å ta henne. Lyst å legge min vekt på henne å klemme ho flat. Hun lever på mine skattepenger, og hun har planlagt det. Jeg, vi og oss må betale for at hun kan holde et helvete med personer som står meg svært nær. Det er sosialdemokrati, men det er jævla urettferdig.

Jeg har levd, uten å nå kokepunktet i mange år. I dag etter at jeg fikk en melding, eksploderte jeg. Jeg har tidligere ment at hun kun var kynisk. Nå har jeg forandret mening. Hun har gått fra kynisk til rape gal på min skala. Hun lyver, og lyvingen tar aldri slutt. Hun lyver til advokater og til barneverntjenesten. Hun går i jakker til folk, kun for å fjerne gode bevis. Hun gjør alt hun kan for å beholde inntekten sin, altså sine barn. Når foreldre ikke tenker på barna, men kun på seg selv bør noen bjeller ringe. Det er ufatterlig at kjerringa får holde på med det samme spillet år etter år, mens den mannlige parten sliter med å få endene til å møtes på grunn av en kamp der reglene for kamphanene er ulike.

torsdag 20. november 2008

Ros til Dørum og Dahl

I dag vedtok Odelstinget et nytt forbud. Denne gangen et forbud mot kjøp av sex, for å forklare regjeringens forslag veldig enkelt. Jeg hørte debatten fordi Liberaleren skulle ha ut en sak i kveld. I saken har vi intervjuet en kvinne som har noen partnere, og hun har dem helt frivillig.

Jeg vil gi ros til Odd Einar Dørum (Venstre) og André Oktay Dahl (Høyre). Innleggene til venstre- og høyrerepresentanten var veldig gode.

Det er nesten utrolig at det finnes stortingsrepresentanter som tror et internasjonalt forbud vil ta knekket på etterspørselen. Narkotika er et eksempel på at den teorien ikke fungerer i praksis. Politikerne kan ikke vedta behovet eller ønskene til innbyggerne.

Formyndere!

Sosialdemokrater i Nordkapp, ikke les denne artikkelen fra NRK. Jeg ønsker ikke forbud på snus og tobakk i arbeidstiden for kommunalt ansatte.

Hvis det finnes politikere i Bodø som er som meg, har disse et praktisk problem. Jeg har alltid brukt snus under møtene, og den praksisen ville jeg videreført selv om Kristina Hansen skulle ønske et totalforbud i arbeidstiden.

Det er farlig å leve, man kommer til å dø av det.

Høyres leder med gave til Solvik

Hvis jeg hadde likt flotte kvinner og Marita Melsbø Nilsen fremdeles var ledig på markedet (markedet er et godt høyreord), ville vi vært et par. Eller jeg innbiller meg dette. Jeg har nemlig fått en gave fra lederen i Nordkapp Høyre. Hun aner ikke hvor mye jeg setter pris på gaven.

Min kortholder er veldig utslitt. Hva gjør Marita? Jo, hun trår til med en ny kortholder. Hun gir meg U-hjelp, helt frivillig. Også det i god Høyre-ånd. Takk for gaven, Marita. Jeg setter voldsom stor pris på den!

Hva er IKS?

Det er debatt om Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Noen politikere, både fra Arbeiderpartiet og Høyre, tror kommunetoppene kan blande seg inn i den daglige driften i selskapet.

Jeg har en mistanke om at Bjørn Ronald Olsen (Høyre) har trukket seg som styreleder på grunn av politisk innblanding. Derfor skrev jeg boksekampen.

Jeg har funnet et dokument som enkelt beskriver hva et IKS er. Dokumentet er så lett leselig at til og med formannskapet i Nordkapp forstår innholdet.

Jeg siterer noen få setninger:
Et IKS utgjør et selvstendig rettsobjekt som er rettslig og økonomisk avskilt fra deltakerkommunene. De har sin egen formue og inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser.

Selskapets øverste myndighet er representantskapet, eller Havnerådet i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Dette er eierorganet hvor eierskapet utøves. Hver enkelt deltaker kan IKKE utøve eiermyndighet direkte ovenfor selskapets styre eller administrasjon.

Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet, eller Havnerådet i det omtalte selskapet, treffe vedtak som binder styret, og kan også omgjøre vedtak som styret har gjort.

Jeg bruker den kommunale guden, altså KS, som sannhetsvitne. Dokumentet kan ikke misforstås!

onsdag 19. november 2008

Dæven, det var gøy!

I dag har jeg vært på medlemsmøte i Nordkapp Høyre. Det var sykt artig. Det er så lenge siden jeg har deltatt på et møte i Høyre. Det er snart 18 måneder siden jeg deltok på et politisk møte, og det var i regi av Nordkapp kommune i et avdelingsstyre.

Politikk er fantastisk gøy. Det er pussig at jeg frivillig har forlatt den politiske arenaen. Eller kanskje ikke. Jeg husker selvfølgelig alle de kjedelige stundene med mediaomtaler, møteforberedelser og ikke minst bli utskjelt. Jeg angrer ikke på dagens medlemsmøte. Det var deilig å få en god opplevelse igjen.

Hva vi behandlet?
Tja, det skal ikke jeg røpe. Jeg kan likevel innrømme at det var høy temperatur. Fordelen med Høyre er at vi kan være uenige i saker, likevel sette pris på hverandre som personer. Eller de fleste kan dette, men ikke deler av organisasjonen i Østfold Høyre.

Glad jeg deltok i dag, og det blir sikkert lenge til neste gang. Jeg tror jeg vil ta vare på det gode minnet.

Barack Obama – en god høyremann

Mange sosialdemokrater heiet på Barack Obama i det amerikanske presidentvalget, men de samme sosialdemokratene hater Høyre som pesten i Norge. Merkelig, ikke sant? For Barack Obama er faktisk en god høyremann!

Les Civita-notatet som er utarbeidet av Jan Arild Snoen. Der fikk Ole Håvard Olsen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, noe å tenke på.

Partikjempen har bursdag

Odd-Arne Nilsen, sliteren i Nordkapp Høyre, har bursdag i dag. Gratulerer så masse med dagen!

Han Odd-Arne har vært en partikjempe i mange år. Han har vært styremedlem i mange perioder. Alltid jobbet trofast, men uten store politiske ambisjoner. Han kjemper aldri om verv, selv om han kanskje bør gjøre det i fremtiden?

Politisk er han en typisk høyrepolitiker. Står på partiprogrammet, kanskje i større grad enn mange de andre i lokalforening. Jeg kaller han ofte for røde Nilsen fordi det er stor forskjell på oss i viktige politiske spørsmål. Likevel har vi samarbeidet veldig godt, også i forrige periode da han var vararepresentant i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.

Min bursdagsgave til Nilsen har ikke stor verdi, men jeg gir han en stemme i nettmålingen om Hvem som skal bli leder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Gratulerer med dagen, ditt kapitalistsvin!

Jeg tror faktisk ikke det hadde vært et Høyre-lag i Nordkapp uten innsatsen til familien Nilsen.

Viktig, viktig, viktig

Organisasjoner som driver lokal aktivitet må benytte sjansen til å melde seg inn i Frivillighetsregisteret. Det er mulig å registrere seg i Frivillighetsregisteret fra 2. desember 2008.

Grasrotandelen er en ny ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Med dagens spillenivå, betyr det 500 millioner til de frivillige lokallagene i Norge. Ordningen innføres fra 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009, under forutsetning av at Stortinget slutter seg til ordningen, ifølge Kultur- og kirkedepartementet.

Ordningen kommer til å bli vedtatt. Derfor er det viktig at aktører i Nordkapp registrerer seg.

Grasrotandelen er faktisk en god ide, selv om ordningen er med på å styrke Norsk Tipping. Til tross for at Høyre har vært med på å støtte opp om Norsk Tipping og spillmonopolet er jeg motstander av monopolordningen. Når vi først har et statlig spillselskap som har monopol, er det naturlig å spre pengene nedover i systemet. Derfor er Grasrotandelen en god ide som Trond Giske skal ha mye av æren for.

Ifølge beregninger Radio Nordkapp har foretatt, ville ordningen medført at 300 000 kroner ble fordelt lokalt i Nordkapp dersom den gjaldt for første halvår 2008. Det sier litt om viktigheten med å melde seg inn i Frivillighetsregisteret.

tirsdag 18. november 2008

Sosialdemokrater på radioen

Honningsvåg Supporterklubb har offentliggjort listen for programlederne til sendingene som klubben organiserer. Første kveldssending går på lufta fredag klokken 22:00.

Vet ikke om det er synd i meg eller om det er synd i programlederne, men listen inneholder sosialdemokrater som ønsker et høyt skattetrykk og en stor offentlig sektor.

Fredag 21. november: Nordkapp Filmfestival.
(Tore Fosse blir sikkert programleder og han er en ganske hyggelig sosialist :) )

Fredag 28. november: Turnrevyen.
(Vet faktisk ikke. Hvis Magnus Nilsen er programleder, vil det være ett høyremedlem i studio – hurra)

Fredag 5. desember: Knut Krupa Karlsen og Asbjørn Pedersen.
(Begge er/ har vært tilknyttet Nordkapp Arbeiderparti)

Fredag 12. desember: Repvåg Kraftlag-gjengen.
(Tor Egil Markussen, en av programlederne, er gammel fagforeningspamp)

Fredag 19. desember: Linda Hanssen, Lars Simonsen og Roger Hansen.
(Lars Simonsen og Roger Hansen er gamle partifolk som har representert eller representerer Ap i kommunestyret)

En skrekkelig rød liste, er min konklusjon. Men artig kommer det uansett til å bli. Hør på Radio Nordkapp, hver fredag fra klokken 22:00.

Moen fikk meg til å smile

Det er ikke så ofte jeg smiler når jeg leser innlegg eller artikler, men jeg smilte masse da jeg leste innlegget Ole Martin Moen har skrevet om prostitusjon. Eller han skriver om frisører, men han får det til å låte rimelig likt.

Innlegget til Moen er publisert hos FriTanke.no.

Høyre er imot forbudet på sexkjøp som dessverre kommer til å bli vedtatt.

Raymond som Knut Erik

Raymond Elde kan snart kalle seg filmskaper. En gang i blant legger lokalradiostasjonen ut video på nettstedet www.radionordkapp.no. Video er tøft, men det er fryktelig mye arbeid.

Denne gangen filmet Raymond Elde overrekkelsen av 1 million kroner fra Repvåg Kraftlag til HT & IF Allianse.

Ove Håvard, bra!

Nordkapp Arbeiderparti har innkalt til medlemsmøte i dag, slik at rådmannen skal slippe å skrive et nytt brev til kommunens største parti. Det betyr at Arbeiderpartiets formannskapsrepresentanter kan møte forberedt når formannskapet gjør sine innstillinger til kommunestyret når det gjelder budsjettet for 2009. Jeg roser Nordkapp Arbeiderparti fordi partiet denne gangen er på forskudd i prosessen, og ikke på etterskudd slik tilfellet var i forbindelse med møtet 16. oktober.

Rådmannen skrev ikke direkte at han ga skryt til Høyre og Fremskrittspartiet, men det var det han mente. Disse to partiene har opptrådt best av alle partiene som er representert i formannskapet i forbindelse med høstens budsjettprosess.

Georg Apenes ekskludert – trodde det var en fleip

Jeg fikk en e-post i kveld om at Georg Apenes var ekskludert fra Fredrikstad Høyre. Jeg skrev tilbake ”Go morn”. Jeg trodde det var en spøk, helt til jeg besøkte VG Nett i kveld. Med stor overskrift stod artikkelen om at Datatilsynets leder var ekskludert fra Fredrikstad Høyre.

Jeg kjenner ikke til alle uttalelsene Apenes har kommet med i forbindelse med nominasjonen, men som medlem av Høyre har han lov til å ha en mening. Han har også lov å fortelle hva han mener offentlig, selv om språkbruken ikke er i tråd med det Østfold Høyre mener er et parlamentarisk språk. Høyremedlemmene må få ha ytringsfrihet i eget parti.

Nei, jeg er ikke redd for å bli ekskludert fra Nordkapp Høyre. Til det er partiorganisasjonen altfor dårlig. Først må styret ha et ordentlig møte, så må det fremmes forslag og tilslutt må det være votering. Alt dette er omtrent fremmedord for personene i styre og stell i Nordkapp Høyre.

mandag 17. november 2008

Solvik med meningsmåling

Jeg føler meg nesten som et geni. Jeg har laget meningsmåling på bloggen. Det er første gang jeg presenterer et slikt tilbud til leserne, men det ble jo stilig.

Utgangspunktet for målingen er boksekampen om Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Ettersom Bjørn Ronald representerer Høyre er det Nordkapp Høyre som skal plukke ut personen som skal bekle ledervervet. Jeg har min favoritt, og har allerede gitt muntlig beskjed om det. Hvem er din favoritt? Stem, stem, stem…

Nettmålingen ligger helt til høyre (selvfølgelig) på førstesiden.

Sosialistisk katt?

I dag får min liberale og homofile katt husarrest. Han har banket opp en juniorkatt på 7 kilo. Jeg må prøve å forklare katta at vold er siste utvei, også mot sosialistiske katter.

Jeg håper så inderlig at det ikke var Tore Fosses katt som var på besøk i Turngata. Jeg og Fosse skal ha sending i lag på fredag. Jeg ønsker ikke at temaet skal være katter.

Ap i Ap

Da jeg vokste opp fikk jeg alltid høre at Nordkapp Arbeiderparti stod sterkt i Finnmark Arbeiderparti. Nordkapp Arbeiderparti har mye makt, var ordene den nærmeste familien brukte da vi diskuterte politikk.

Det er mulig det var slik i gamle dager, men den tiden er forbi. Jeg må lete langt nede på listen for å finne en representant fra Nordkapp på stortingsvalgslisten til Finnmark Arbeiderparti. Tone Lise Nilsen er på 9. plass, og det er veldig, veldig, veldig langt unna Stortinget.

Om jeg beklager dette?
Nei, overhode ikke. Det er ikke mitt problem at partifolkene i Nordkapp ikke er flinke nok eller ikke har politiske ambisjoner.

Tone Lise vant forresten den interne dragkampen mellom Nordkapp Ap og Nordkapp Høyre. Marita Melsbø Nilsen havnet på 10. plass på Høyres liste.

Boksekampen om havna

Runde 1: Bjørn Ronald Olsen går hardt ut, og argumenterer med at han er styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS, og har støtte i styret.

Runde 2: Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp, mener havna er hennes, ettersom hun var styreleder i Nordkapp Havn KF i forrige periode.

Runde 3: Bjørn Ronald rister på hodet, og forventer støtte av varaordfører Lars Helge Jensen, som merkelig nok er medlem av Nordkapp Høyre.

Runde 4: Lars Helge ser på Bjørn Ronald, men han blinker til Kristina.

Runde 5: Bjørn Ronald blir forbanna.

Runde 6: Kristina og Lars Helge nevner et strategidokument.

Runde 7: Hææææ, roper Bjørn Ronald. Strategidokument?

Runde 8: Bjørn Ronald får et kutt over øyet.

Runde 9: Kuttmann Marita kommer til. Gir Bjørn Ronald noen trøstende ord.

Runde 10: Bjørn Ronald kaster hanskene, og er ferdig som styreleder i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Mer om denne saken i Radio Nordkapp i ettermiddag. Min boksekamp er nok ikke helt sann, men det er nærmere sannheten enn den offisielle forklaringen som media har fått.

Jeg synes det er synd at Bjørn Ronald har trukket seg som styreleder. Hvis jeg skal komme med noen råd til den politiske ledelsen i Nordkapp kommune, må det være å følge spillereglene. Lov om interkommunale selskap er klar, og ordføreren i Nordkapp har mye makt, men i hovedsak som en del av representantskapet i selskapet. For øvrig er det bemerkelsesverdig at Lars Helge Jensen er kraftig på kollisjonskurs med personer som har sørget for at han har posisjonen som varaordfører i Nordkapp.

Noen har jobbet for profesjonelle styrer i selskap som Nordkapp kommune eier. Tanken er dessverre håpløs fordi den politiske ledelsen ikke vil at styrene skal få jobbe selvstendig.

fredag 14. november 2008

Solvik på Høyre-liste

Høyre.no har publisert en uautorisert liste over blåbloggere. Dette er bloggere med et politisk grunnsyn til høyre i norsk politikk (konservatisme / liberalisme) som skriver jevnlige kommentarer om norsk og internasjonal politikk. Bjørn Magne Solvik, dæsken det er jo meg, står på listen.

Listen inneholder så mange gode bloggere. Jeg leser mange av dem jevnlig. Det kommer jeg til å fortsette med. Høyres politikk er ikke perfekt, men i partiet er det mange gode bloggere.

Solvik får kritikk

Jeg får kritikk fra personer i Nordkapp Høyre som mener jeg drar det vel langt når jeg mener at det er uheldig at staten/kommunene er aktør innen konkurranseutsatte område, fordi staten også er regulator og premissgiver for konkurransen.

Noen i høyrebevegelsen deler mitt syn, men ikke så mange. Derfor klarer ikke Høyre å gå inn for store skatte- og avgiftslettelser. Derfor ønsker ikke Høyre fri konkurranse på absolutt alle felt. Jeg beklager dette, fordi modellen som er skissert i Liberaleren gjennom mange, mange artikler er rettferdighet i praksis. Jeg må forresten legge til at det er forskjell på konservatisme og liberalisme. Jeg er en liberalist, og er stolt av det.

I forrige periode foreslo Nordkapp Høyre en omorganisering av biblioteket i Nordkapp. Vi holdt oss til lovverket, men vi ønsket at biblioteket skulle låne ut færre ting, for å styrke næringslivet. Vi ønsket rett og slett likere konkurransevilkår. Bibliotekforslaget fikk enstemmig oppslutning i partiet. Vi fremmet ikke forslaget fordi det er gøy å rasere Nordkapp folkebibliotek. Nei, vi fremmet forslagene fordi det er urettferdig at Nordkapp kommune låner ut skattefinansierte bøker, filmer og musikk i direkte konkurranse med private aktører. Bibliotektenkingen kan dras til alle andre felt, selv om folkebiblioteket er beskyttet i lovverket gjennom lov om folkebibliotek.

Jeg skrev om bibliotekforslaget for Liberaleren da forslaget ble fremmet i Nordkapp. Jeg anbefaler alle som er uenige i mitt syn om å lese artikkelen.

Fy flate, jeg er flink!

I dag har vi utviklet en ny internettreklame. Den ble jævla tøff, helt nydelig. Jeg er kjempestolt av meg selv og mine samarbeidspartnere i selskapet Visto AS. Jeg glemmer problemene vi hadde og alle banneordene jeg kom med da alle feilmeldingene kom i forbindelse med publiseringen.

Den nye internettreklamen er for Farvehjørnet, og reklamen kan sees på forsiden på www.radionordkapp.no.

Løsningen er genial fordi vi har videreutviklet et vedlikeholdssystem. Det ble ikke så enkelt som jeg først tenkte, men likevel enkel nok til at selv bestemor kan drive reklame for Farvehjørnet.

torsdag 13. november 2008

Finnmarksposten med ny kurs

Lokalavisen har brukt hallprosjektet som en skyteskive. Werner Hansen har skrevet leserinnlegg mot avisen, og det har vært debatt i lokalradioen. Konklusjonen har vært at avisens ansatte ikke har kunnskaper nok om prosjektet.

Hva gjør Randi Elvebakken & co som mottrekk?
Jo, engasjerer prosjektleder Per Ivar Pettersen. Smart trekk både av Finnmarksposten, av Nordkapp kommune og HT & IF Allianse.

Per Ivar sist sett: Med kamera.

Katta – endelig fornøyd

Bellus, min homofile katt på 11 kilo, er ikke så fornøyd med meg. Katta er frustrert over bloggen min. Som en liberaler, mener Bellus at jeg er altfor konservativ i blogginnleggene. Det får jeg som regel vite om natta, da Bellus klorer seg fest i låret med et stort, litt sint MJAAAUUU.

I kveld var katta endelig fornøyd. Hun likte tannlegeinnlegget. Endelig strålte øynene som en sol.

Solvik på åpent møte

Da er det under èn time igjen til jeg åpner et åpent møte i regi av idrettsrådet. Det blir et spennende møte, fordi HT & IF Allianse inviterer til samarbeid i Nordkapp Flerbrukshall.

Det er kun en ulempe med dagens møte. Det kan komme forslag på prosjekt som er tenkt skattefinansiert, altså med kommunal deltakelse. Nordkapp kommune har lite penger og stor gjeld. Det bør være investeringsstopp langt inn i fremtiden, slik at politikerne får kontroll på utgiftene. Til tross for dette ankepunktet kribler det litt i min store kropp. Jeg gleder meg faktisk til møtet.

Skattefinansiert tannlege? Nei takk!

Jeg er faktisk et prakteksempel på at tannhelsetjenesten ikke bør være skattefinansiert, slik som blant annet SV foreslår.

Jeg har i dag vært hos tannlegen. Det er vondt, det er dyrt, men jeg bør selv betale regningen og ikke overlate mine synder til andre gjennom skatter og avgifter.

Jeg var nok for sløv med tannhygienen da jeg var ung. Jeg slapp billig unna fordi skattebetalerne betalte regningen. I dag, som godt voksen, får jeg svi for mine synder. Hvis SV får igjennom deler eller hele sitt forslag, må andre borgere betale for min dumhet. Det kalles sosialdemokrati eller utjevning, men det er urettferdighet satt i system. Hvorfor skal en person med prikkfrie tenner betale for meg, gjennom skatter og avgifter, fordi jeg har slurvet med tannpussen som ung? Jeg håper mine lesere blir svar skyldig!

Skattefinansierte ordninger bør avvikles. Vi bør ikke etablere nye ordninger. Rett og slett fordi det er urettferdig.

onsdag 12. november 2008

Tom Steve, morsom han

Etter kampen i Donald Duck-cupen på onsdag var Tom Steve Paulsen, en av Nordkapps mest kjente Tottenham-supportere, høyt oppe.

--Vi skulle spilt mot Liverpool i hver kamp, sa han.

Det er etter slike kommentarer en får mistanke om at en person har vært i rom med altfor mye nymaling.

Denne mannen liker ikke Høyre

Ettersom Høyre har nulltoleranse mot narkotika, er ikke Arild Knutsen spesielt populær i partiet. Men se debatten fra I Kveld. Argumentene som Knutsen bruker om legalisering av cannabis har mange Høyre-politikere brukt om alkohol.

Jeg har for øvrig kalt Knutsen for en helt på bloggen min. Den betegnelsen står fast.

Skoleporten

Jeg har lyst å sjekke de resultatene som er lagt ut for en del av elevene i Nordkapp kommune, men trafikken er så stor at nettstedet har ramlet sammen.

Når datafolkene får kontroll over situasjonene, vil oversikten være tilgjengelig på skoleporten.no.

Når offentlig sektor blander rollene,

blir det ulike konkurransevilkår. Jeg og andre liberalister mener at offentlig sektor ikke skal drive som aktør i næringslivet når man samtidig er den som legger rammene for næringsvirksomhet, og påser at regler følges - og straffer brudd på reglene. Høyre er i utgangspunktet enig i en slik linje i prinsipielle debatter, men klarer så altfor sjeldent å følge opp linjen i praktisk politikk.

Siste skrekkeksemplet fra Nordkapp er samarbeidet mellom Nordkapp kino og Uteliv i Nordkapp. Det er vel og bra for aktiviteten i lokalsamfunnet at en skattefinansiert aktør samarbeider med et privat selskap, men det er en katastrofe eller blodig urettferdig for aktører som er utelatt fra samarbeidet.

Nå synes jeg ikke spesielt synd på Bryggerie`, fordi ledelsen i bedriften er gode sosialdemokrater som ønsker en stor offentlig sektor som på mange felt skal være en aktør i næringsvirksomhet. Rettferdig er det uansett ikke.

tirsdag 11. november 2008

Lite julegavetips til Marita og Renate

Et lite julegavetips til lederne i Høyre og Fremskrittspartiet. Kjøp bokpakken som Jan Arild Snoen selger. Pakken er så god at det er dumt å gi bøkene bort i julegaver, men hvis fru Nilsen og Fru Olsen kjøper mer enn èn pakke hver, er dette den beste julegaven en kan gi andre personer.

Mer om årets julegave på Liberaleren. Spre det glade budskapet!

Uforglemmelige alkoholdebatter

Jeg glemmer aldri alkoholdebattene kommunestyret hadde på 90-tallet. Det var jeg mot resten. Til og med Høyre var enige med Bjørn-Atle Hanse og Eli Skille. Lars Helge Jensen representerte forresten Nordkapp Uavhengige Liste på denne tiden.

Min påstand og Fremskrittspartiets forslag gikk ut på at en liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk. Hansen og Skille mente det motsatte. Derfor er det med stor glede jeg linker videre til artikkelen i Fedrelandsvennen.

Mine kritikere vil hevde debattene vi hadde i kommunestyret i stor grad dreide seg om konsum. Det er for så vidt riktig, men når folk drikker på privatfester betyr det økt konsum i forhold til øl, vin og brennevin på etablerte bedrifter som søker om bevillinger.

mandag 10. november 2008

Sprekk!

I dag presenterte rådmannen regnskapstallene for prosjektet Honningsvåg skole. Sprekken er på 24 millioner kroner. Det er et høyt tall, både i rene kroner, men også målt i prosenter i forhold til hva renoveringen skulle koste da kommunestyret i sin tid fattet vedtaket.

I offentlig sektor blir det ofte kostnadssprekker på byggeprosjekt. Honningsvåg skole er bare ett av mange eksempel. Hvorfor? Ikke så godt å si, men sannsynligvis fordi ingen har et eierforhold ettersom det er skattebetalerne som betaler kostnadene.

Det er litt sprøtt å tenke på at kommunestyret vedtok utbygging av Honningsvåg skole, uten en reell debatt. Det har heller ikke vært stor debatt fra prosessen startet til regnskapstallene nå foreligger. Ingen interpellasjoner er fremmet i kommunestyret, til tross for at kommunerepresentantene de siste årene ikke har mottatt informasjon om prosjektet.

Jeg regner med at Radio Nordkapp vil dekke denne saken i dagens ettermiddagssending.

For øvrig er sprekken godt nytt for rådmannen. Sprekken vil medføre et forslag om et større låneopptak, slik at Nordkapp kommune kan innfri driftskreditten i tråd lovverket.

lørdag 8. november 2008

Solvik, du må navngi stortingsrepresentanten

Det var beskjeden som kom på e-post i kveld. Nei, jeg må ikke gjøre noe som helst. Jeg har ikke tenkt å komme med verken navnet eller partitilhørigheten, selv om dette er kjent etter at VG publiserte slarvet.

Politikeren har ikke gjort noe ulovlig, dersom slarvet skulle medføre riktighet. Han er heller ikke for kriminalisering, et forslag fra regjeringen. Forslaget kommer dessverre til å bli vedtatt.

Hadde politikeren levd i strid med hva han prediker for andre i slike saker, ville jeg vurdert outing. Det er ikke tilfellet i denne saken. Outing betyr å avsløre noe om en person, mot personens vilje.

Jeg forsvarer frivillige avtaler mellom personer. For meg er det klinkende likegyldig hva parter gjør avtaler om. Jeg synes ikke sex er verre enn rusmidler.

Jeg synes en del personer bør være forsiktig med kritikk av denne politikeren. Det kryr av eksempel der politikere har levd i strid med hva dem prediker for andre. Stikkord: Thailand.

Klubben i ditt hjerte

Gjør det jeg gjorde, avgi stemme i konkurransen Klubben i ditt hjerte.

Kristinas kjæreste på festen

Bønna, slutt å flørt med den gutten. Han har kjæreste og hun heter Kristina, var kommandoen jeg mottok fra ett av de mange medlemmene i Nordkapp Høyre.

Kristina, sa jeg. Kristina Hansen, ordføreren?

Gutten ble så sint at han gikk fra festen. Min konklusjon er selvfølgelig at Kristina Hansen ikke er spesielt populær hos gutter i begynnelsen av 20-årene. :)

Nei, Senterpartiet

I natt var jeg på fest. Eller det var mannfolket mitt, Marita Melsbø Nilsen, som drog meg med inn. Skjenket opp vin og inviterte meg til diskusjon med en av kommunens profilerte senterpartipolitikere. Det ble debatt om Senterpartiet.

Påstanden var at Senterpartiet hadde vært et politisk alternativ i Nordkapp. Eller; hadde alle fulgt den politiske linjen til Senterpartiet, ville kommunens situasjon vært betydelig bedre.

Påstanden er kun sprøyt, verken mer eller mindre. Senterpartiet har ikke vært et politisk alternativ i kommunestyret. Partiet har knapt fremmet et forslag de siste fem årene. Representantene har stemt sammen med SV noen ganger i sakene om skolestrukturen, men det er ikke Senterpartiet som har fremmet forslagene.

Senterpartipolitikere må gjerne ha sterke meninger, men meningene er verdiløse hvis dem ikke blir fremført gjennom forslag der beslutningene tas. Kommunestyret er en passende arena for å komme med senterpartiforslag.

fredag 7. november 2008

Lei skatt?

Er du som meg, og dermed lei et høyt skattetrykk? Da går du imot slike forslag.

Er du Ap-mann som Per Ivar Pettersen, og glad i skatter og avgifter? Da støtter du Sylvia Brustad.

Odd-Arne med fire jobber

Ettersom Odd-Arne Nilsen, en aktiv høyremann og et kapitalistsvin, går inn i perioden med fire jobber, da er det snart jul igjen.

Nilsen, som er leder av HHI, har fått lagt ut foreningens juleaktiviteter på Radio Nordkapps nettsted.

PS: kapitalistsvin er en hedersbetegnelse.

torsdag 6. november 2008

Bli kvitt bygget

Nordvågen Samfunnshusforening ønsker å overta Nordvågen samfunnshus. Når kommunen skal selge noe, er det viktig at alle aktørene får konkurrere om å bli kjøper. Foruten det prinsipielle med like konkurransevilkår, er det bare å juble for Nordvågen Samfunnshusforening.

Politikerne skal sette grenser for politikk. Det betyr grenser for hvilke eiendommer som skal være skattefinansiert. La private aktører overta samfunnshuset, ikke bare i Nordvågen, men i hele kommunen.

Private aktører er stort sett en bedre eier enn det kommunen kan være. Rett og slett fordi private aktører har et eierforhold til bygningene.

onsdag 5. november 2008

Forhandlinger mellom AP-mann og Høyre-mann

Per Ivar Pettersen: Hva er det du vil?
Bønna: E, e, e. Har du det bra?
Per Ivar Pettersen: Ja! Hva er det du vil?
Bønna: Du vet, revybilletter?
Per Ivar Pettersen: Revybilletter? Betaler du din skatt med glede?
Bønna: Nei!
Per Ivar Pettersen: Galt svar. Betaler du din skatt med glede?
Bønna: Tja….
Per Ivar Pettersen: (Litt irritert). Betaler du din skatt med glede?
Bønna: (Ser ned i gulvet og visker) Ja.
Per Ivar Pettersen: Hvor mange billetter skal du ha?

Mer om årets turnrevy på nettstedet til HT & IF.

tirsdag 4. november 2008

Nå er det presidentkamp

Jeg har jobbet med fotball i hele kveld. Det var styremøte i fotballgruppa, jeg har sluttført møteboken, sendt ut en pressemelding og sendt ut mange brev.

Nå er det Black russian, TV og amerikansk valg. Hvis jeg sover lenge i morgen, gir jeg på sosialdemokratisk vis John McCain og Barack Hussein Obama skylden. Ansvar for egen handling har jeg ikke sansen for i kveld.

Jeg tror på en spennende natt!

Tilbakeviser påstander fra Finnmarksposten

Ingen av dem jeg kjenner har invitert Randi Elvebakken på kaffe, slik jeg foreslo, men flere tilbakeviser hintene som Finnmarksposten har gitt leserne de siste uken.

Kristina Hansen var klar og tydelig i går. Ole Dyrstad er like klar i dag. Jeg har også forstått at Werner Hansen, leder av HT & IF, har sendt Finnmarksposten et leserinnlegg. Innlegget kommer forhåpentligvis på trykk i torsdagens utgave av FP.

Eilertsen, snøen er hvit

Den yngste av Eilertsen-søstrene trodde meg tydeligvis ikke da jeg fortalte at det var snø og vinter i Honningsvåg. Derfor fyrte hun løs et spørsmål, om snøen var hvit?

Ja Siri, den er hvit. Alt du har hørt om global oppvarmning er tull, i alle fall målt fra Honningsvåg november 2008.

Er det rart jeg drømmer om fjæra, øl, sol, katoyer og mye annet rart. Vinter 4. november er altfor tidlig etter min smak.

mandag 3. november 2008

To gode handlinger

I kveld har jeg gjort to gode handlinger.

Nummer 1: Jeg har laget et nytt sponsorbrev på vegne av fotballgruppa. Brevet består av informasjon til bedrifter som har tegnet en sponsoravtale med fotballgruppa. Det er litt gøy å lage brevene vi sender ut hver måned.

Nummer 2: Jeg har på vegne av Liberaleren overført penger til Unge Venstre. Rett og slett fordi vi ønsker å bidra til den liberale veien.

søndag 2. november 2008

Marita Melsbø Nilsen er stortingskandidat

Fru Melsbø Nilsen slipper å møte på Stortinget, dersom Høyre får en representant valgt fra Finnmark. Hun har fått en plassering langt nede på listen.

Finnmark Høyres stortingsvalgliste:
1. Frank Bakke Jensen, 43 år, selvstendig næringsdrivende, Båtsfjord
2. Anne Karin Olli, 43 år, helsesøster, Måsøy
3. Eskil Olaussen, 18 år, elev, Vadsø
4. Marit Ellen Inga Bals, 29 år, spesialsykepleier, Kautokeino
5. Herold Paulsen, 55 år, administrerende direktør, Hammerfest
6. Sandra Asmyr, 27 år, økonomi- og personalmedarbeider, Måsøy
7. Einar Alexandersen, 56 år, anleggsbas, Alta
8. Unn B. Guttormsen, 44 år, hjelpepleier, Berlevåg
9. Jon Arild Josefsen, 63 år, pensjonist, Vardø
10. Marita Nilsen, 35 år, selvstendig næringsdrivende, Nordkapp
11. Kåre Karlstad, 70 år, selvstendig næringdrivende, Gamvik

Det var nominasjonsmøte i Høyre i helgen.