lørdag 31. oktober 2009

Styret i fotballgruppa

Det nye styret i fotballgruppa til Honningsvåg Turn & Idrettsforening. Det har ikke blitt færre Høyre-medlemmer eller Høyre-sympatisører i styret, og det synes jeg er bra.

En tøff tid

Det blir tøffe uker. Jeg må holde meg inne med de sosialdemokratiske grisene som har ødelagt samfunnet med høye skatter, mange lover og regler, og ikke minst kjørt kommuneøkonomien i grøfta. HT & IF har valgt revyutvalget og det er denne gjengen som skal fordele billettene til Turnrevyen 2009.

Jeg må skrive huskelapp til meg selv: Bønna, ingen diskusjoner med Werner, Per Ivar, Mads Stian eller dronninga Gøril de neste ukene.

Eller f… heller. Det er viktigere med diskusjoner fremfor revybilletter.

fredag 30. oktober 2009

I idrettens tjeneste

Denne helgen kommer kun til å gå med til idrett. I perioder er jeg lei, og jeg er inne i en slik periode nå. Jeg gleder meg ikke akkurat til i dag og i morgen. Men så skjer det plutselig noe positivt og futtet er tilbake igjen.

Det er årsmøte på klubbrommet om to timer. I morgen skal fotballgruppa selge øl og vin på ”Turn”. Dessuten har jeg etterarbeid med årsmøtet, og jeg skal jobbe med fotballskolen The Liverpool Way. La det bli mandag fort som f….

torsdag 29. oktober 2009

Skarp kommentar fra Enebakk

John-Arne Nyland, en høyretopp i Enebakk, skriver om kommuneøkonomi på bloggen sin. Han kaller meg Nordkapps beste blogger og bruker en slengbemerking mot Lars Helge Jensen.

Det skulle vært flere slike høyrepolitikere, i Nordkapp.

Les bloggposten!

Jeg og John-Arne er uenige om mye. Han er en typisk høyrepolitiker. Jeg er langt, langt mer liberal. Likevel er vi opptatte av at valgte politikere skal følge partiprogrammet, og vi er begge opptatt av Høyres organisasjon. Det er synd vi bor på hver vår kant av landet.

Jeg skjønner ikke hallelujastemningen

I dag var det kommunestyremøte. Mange av representantene var ekstremt positive fra talerstolen, og mente kommunen var på riktig kurs. Ja, kommunen er på riktig kurs. Det er langt, langt igjen. Kursen er riktig fordi kommunestyrets flertall, med Høyre i spissen, har endret skolemønsteret, en endring mange av representantene fortsatt er imot selv om det har gitt gode resultat.

Werner Hansen var så positiv at han tok en Lars Helge fra talerstolen, nemlig å snakke om nytt svømmebasseng i Honningsvåg.

Nordkapp kommune ligger på Norges-toppen med mest gjeld pr. innbygger. Kommunen har i underkant av 250 millioner kroner i gjeld, og gjelden bør være mellom 80 og 100 millioner kroner. Selvsagt kan Nordkapp kommune bygge et nytt svømmeanlegg, men da må driften endres radikalt. Ingen i kommunestyret har viljen til massiv privatisering og konkurranseutsetting.

Jeg må også pent og pyntelig minne om at kommunen kom i ROBEK 15. august i år. Det er rart at det var hallelujastemning fra talerstolen kun måneder etter denne registreringen. Å være i ROBEK er flaut, kjempeflaut!

Fokus på kommuneøkonomi i TV2

Nettstedet til TV2 fokuserer på den økonomiske situasjonen i kommunene. Situasjonen er mørk, til tross for at den rødgrønne regjeringen skryter av ekstra penger til kommunesektoren.

Hovedproblemet er at veldig mange politikere ikke klarer å sette grenser for politikk. Når kommunene skal styre med alt fra A til Å, må det gå galt.

onsdag 28. oktober 2009

109 saker, fordelt på 16 møter

Det har vært et aktivt år i fotballgruppa med mange møter. Styret har for eksempel behandlet 109 saker.

Jeg har, på vegne av fotballgruppa, lagt ut dokumentene til årsmøtet som er på fredag.

Useriøst!

--Det er alvorlig at vi har stor gjeld, men vi har fortsatt viktige tiltak som vi bør gjennomføre. Ny svømmehall kan være et tiltak som vi bør ta oss råd til, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp.

Jeg har problem med å ta uttalelsen alvorlig, selv om den kommer fra en høyrepolitiker. Nå må politikerne få kontroll på kommuneøkonomien, og det har vi ikke selv om vi får et småkommunetilskudd som jeg for lengst har omdøpt til et katastrofetilskudd.

Driften må stå i stil med innbyggertallet og politikerne må sette grenser for politikk. Foruten det må gjelden ned. Når rentene øker, vil Nordkapp kommunestyre slite voldsomt. Tiden er ikke inne for å diskutere ny svømmehall til 50 – 60 millioner kroner.

Skulle politikerne få kontroll på kommuneøkonomien, er det nok av tiltak som kommunestyret bør prioritere på investeringsbudsjettet. Alt fra renovering av idrettshallen til renovering av Skarsvåg skole. Hvis ikke noe blir gjort med idrettshallen, vil bygget om noen år bli en vedlikeholdsbombe på flere titalls millioner kroner.

Definisjonen av borgerlig er kontroll med offentlige utgifter. Lars Helge Jensen bryter denne tradisjonen med å innby til en debatt om en ny svømmehall i dagens økonomiske situasjon.

Stig Erling Kristiansen foran mål?

Stig Erling Kristiansen, ser det slik ut når du er i scoringsposisjon?

Jeg var bare nødt. Jeg venter på en e-post fra mannen som har spilt for Honningsvåg, som er Man Utd-supporter og som sitter i hovedstyret til Honningsvåg Turn & Idrettsforening. Jeg morer meg veldig over videosnutten. Derfor er ikke ventetiden så ille, selv om jeg håper e-posten kommer snart. Ellers kan jeg finne frem flere videosnutter som jeg linker opp mot Kristiansen.

Fantastisk støtte

Kampanjeorganisasjonen Stopp datalagringsdirektivet har fått en fantastisk støtte det første døgnet. Listen med personer som støtter saken er lang og imponerende. Bli med du også!

tirsdag 27. oktober 2009

Stifter “Stopp Datalagringsdirektivet” 03.november

En sak som ble publisert på Liberaleren i formiddag.

03.november kl. 1800 skal innsatsen og motstanden mot datalagringsdirektivet samordnes og koordineres. Dette skjer på et åpent møte hos Fritt Ord i Oslo. Det er “Borgerinitiativet mot EUs datalagringsdirektiv” som har tatt initiativ.

Grupperingen som i sommer lanserte bloggstafetten, og som dagen før Soria Moria II-forhandlingene oppfordret regjeringspartiene til å si et endelig nei til at datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov, har tatt konsekvensen av at kampen om datalagringsdirektivet er inne i sin avsluttende fase.
Om én uke lanseres “Stopp Datalagringsdirektivet” som skal være “en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov.”

Stopp DLD er “åpent for tilslutning for enkeltpersoner som støtter formålet i § 1. Tilslutning skjer skriftlig/elektronisk.” Du kan melde deg inn via nettsiden.
Kampanjeorganisasjonen har en oppfatning om hva som skal være rettstilstanden hvis direktivet ikke innføres: “3.Stopp Datalagringsdirektivet vil arbeide for at kriminalitetsbekjempelse i Norge fortsatt skal skje med basis i rettsstatens prinsipper; at man er å anse som uskyldig inntil dom foreligger, at man har rett til å bli gjort kjent med anklagene mot seg, bevisene for anklagene, og hvem som anklager, at man har rett til å få forsvare seg i åpen rett mot anklagene.”
Arbeidsgruppen bak lanseringen har utarbeidet logo, skaffet nettside, og allerede fått mange personer til å slutte seg til. Merk at lederne for stortingspartienes ungdomsorganisasjoner er med, med unntak av AUF-leder Martin Henriksen.

Programmet for møtet 03.november ser slik ut:
Velkommen
Innledning: Hvorfor er DLD problematisk? (15 min)
v/Jon Wessel-Aas, NRKs advokat og styremedlem i Den internasjonale
juristkommisjons norske avdeling
Politiske appeller (a 5 min)
- Bård Vegard Solhjell, stortingsrepresentant og nestleder i SV
- Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre
- Per Sandberg, stortingsrepresentant og nestleder i FrP
- Knut Arild Hareide, stortingsrepresentant for KrF
- Trine Skei Grande, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre
- Avventer svar fra Ap og SP
Pause
Stiftelsesmøte
- Valg av vedtekter
- Valg av styre
Avslutning

Disse har tilsluttet seg:
Anine Kierulf, advokat og stipendiat ved juridisk fakultet ved UIO (Oslo)
Jon Wessel-Aas, NRKs advokat og styremedlem i Den internasjonale
juristkommisjons norske avdeling (Oslo)
Ida Jackson – Virrvarr, blogger (Oslo)
Thor Bjarne Bore, tidl. sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og aktiv blogger (Rogaland)
Berit Svendsen, leder i Dataforeningen (Oslo)
Torgeir Waterhouse, prosjektleder i IKT-Norge (Oslo)
Steinulf Tungesvik, tidl. statssekretær i samferdselsdepartementet (Oslo)
Kristin Clemet, leder i Civita (Oslo)
Jørund Berg Leknes, tidl. politisk rådgiver i Fornyings- og admnistrasjonsdepartemenet (Sør-Trøndelag)
Heming Olaussen, leder i Nei til EU (Vestfold)
Erlend Sand, leder av Europeisk Ungdom (Oslo)
Jakob Utgård (Oslo)
Svenn-Arne Dragly, leder av FriBit (Oslo)
Anne Solsvik, leder av Unge Venstre (Aust-Agder)
Christina Ramsøy, leder av Senterungdommen (Nord-Trøndelag)
Mali Steiro Tronsmoen, leder av SU (Oslo)
Henrik Asheim, leder av Unge Høyre (Oslo)
Kjell Ingolf Ropsad, leder av KrFU (Aust-Agder)
Ove Vanebo, leder av FpU (Oslo)
Simon Eriksen Valvik (Vest-Agder)
Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for Venstre (Oslo)
Tord Lien, stortingsrepresentant for FrP (Sør-Trøndelag)
Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre (Telemark)
Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet (Hordaland)
Knut Johannessen – Vox Populi, blogger (Oslo)
Per Aage Pleym Christensen, redaktør for Liberaleren (Akershus)
Hallstein Bjercke, nestleder i Civita (Oslo)
Carl Christian Grøndahl, statsviter og blogger (Hordaland)
Lars-Henrik Paarup Michelsen, blogger (Hordaland)
Hilde Widerøe Wibe, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia (Oslo)
Martin Bekkelund, blogger og utviklingsleder ved Friprogsenteret (Oslo)
Aslak Sira Myre, leder for Litteraturhuset (Oslo)
Ida Aalen, blogger og student (Sør-Trøndelag)
Jenny Klinge, stortingsrepresentant for SP (Møre og Romsdal)
Hallgeir H. Langeland, Stortingsrepresentant SV (Rogaland)
Bjørn Magne Solvik, blogger (Finnmark)
Joakim Hammerlin, forfatter av Terrorindustrien (Oslo)
Guro Fjellanger, tidl. miljøvernminister (Oslo)
Arne Hjorth Johansen – Hjorthen, blogger (Sogn og Fjordane)
Linn Beate Kaald Thoresen, blogger (Oslo)
Liv-Marit Davidsen, blogger (Akershus)
Håkon Wium Lie (Oslo)
Geir Pollestad, stortingsrepresentant for SP (Rogaland)
Bjørn Stærk, blogger (Oslo)
Snorre S. Valen, stortingsrepresentant for SV
Aksel Hagen, stortingsrepresentant for SV

mandag 26. oktober 2009

U-kultur med nettmagasin

Elevene har medieverksted under festivalen U-kultur. Nettmagasinet er i drift.

Artig, men ikke liv eller død

Hvorfor skriver du ikke noe om Liverpool-kampen, har jeg fått spørsmål om på e-post.

Rett og slett fordi jeg er en snill person som ikke liker å gni salt i såret på de som har det vondt. Liverpool vant og det var viktig. Det er igjen litt spenning i Premier League.

Ingen ting blir så fort historie som en fotballkamp. Kun få dager til neste kamp for Liverpool. YNWA.

90 år siden siste Høyre-ordfører

I dag er det en gledens dag for borgerne i Odda. I èn måned fremover har kommunen en ordfører fra Høyre. Det er, for å uttrykke det mildt, lenge siden sist.

Sexloven har ikke virket

Vi som var motstandere av kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, kan smile. Loven er en fiasko, noe NRK avdekket i helgen.

Jeg er ikke overrasket. Jeg vet at lover og forbud ikke fungerer. Tvert imot har politiske inngrep mot personlig frihet en rekke bivirkninger. Menneskene tilpasser seg begrensningene og de som ønsker å få behovet dekket, omgår begrensningene.

FrP krever en helhetlig personvernpolitikk

Fremskrittspartiet har vedtatt en god resolusjon om personvern. Resolusjonen er publisert hos Liberaleren. Anbefales!

søndag 25. oktober 2009

Kjell og Per Ivar fikk hederstegn

Veldig, veldig, veldig fortjent! Gratulerer så mye. Les mer på nettstedet til HT & IF.

lørdag 24. oktober 2009

Årsfest i HT & IF

I kveld er det årsfest i HT & IF. Årsfest er egentlig en misvisende betegnelse ettersom det ofte går år og dager mellom disse festene. Jeg gleder meg uansett, og forventer at HT & IF gir hederstegnet til den kandidaten undertegnede og Odd Johnsen har foreslått.

Festen er på Corner i kveld klokken 20:00.

Siv fokuserte på personvern

I dag har jeg brukt deler av formiddagen til å se landsstyretalen som Siv Jensen holdt for landsstyret i FrP. Hun brukte deler av talen til fokus på personvern, og det gleder et liberalistisk hjerte. Ettersom Fremskrittspartiet er et stort parti i Nordkapp, kan flere av mine lesere ha gleden av å se talen.

Se hele talen på FrP TV. Personverndelen er fra 37:23 – 41:53 i talen som Jensen holdt lørdag formiddag.

fredag 23. oktober 2009

Multebærsangen

I dag har jeg nynnet på Multebærsangen. Min gamle lærer, Stig Hansen, har bursdag i dag og han fyller 50 år. Det han er mest kjent for, er Multebærsangen fra Turnrevyen på 80-tallet en gang.

Stig, gratulerer med dagen!

torsdag 22. oktober 2009

Forbruket i kommunesektoren er for høyt

Mange kommuner har brukt opp økningen i de frie inntektene som regjeringen har lagt inn i forslaget til statsbudsjett for 2010.

Det var hovedbudskapet fra KS i den åpne høringen om statsbudsjettet i Stortingets finanskomité i dag, ifølge Kommunal Rapport.

Det betyr at 2010 blir et tøft år for mange kommuner, til tross for enorme overføringer i skattefinansierte penger. Å pøse på med penger er en dårlig løsning, fordi effektiviseringsiveren forsvinner hos lokalpolitikerne. Masse skattefinansierte penger i kommunene, betyr lite privatisering og konkurranseutsetting. Kommunesektoren forblir ineffektiv!

Nordkapp kommune er et godt eksempel på ineffektiv drift. Det verste er at effektiviseringsiveren forblir liten, fordi vi i 2010 får småkommunetilskuddet.

- Kapitalisme skaper fred

En åpen økonomi og et fritt marked forebygger væpnede konflikter, fastslår professor Indra de Soysa, ifølge Forskning.no.

Ingen stor nyhet for liberalister, men forhåpentligvis får sosialdemokratene noe å tenke på. Et fritt marked er fredsskapende og solidaritet i praksis.

onsdag 21. oktober 2009

Melding på Facebook.com fra Kim Sandberg

Nordkapp Venstre starter opp igjen i november. Dersom noen andre innbyggere i byen lenger nord enn Hammerfest ønsker forandring i kommunen, så er det bare å ta kontakt. Nordkapp behøver et sentrumsparti med dragning mot høyre, som kan kjempe for bedriftene og enkeltindividene i kommunen. Oppstartsmøte og valg av styre er tenkt 19. eller 26. november. Ta kontakt om du ønsker å bli med, eller lurer på noe, er meldingen fra Kim Sandberg.

Da Sandberg var ung, pen og lovende, var han nesten like liberal som jeg er i dag. Nå er han bare pen og lovende, og han ønsker et Venstre-parti i Nordkapp. Jeg ønsker lykke til, og er enig om at Nordkapp-samfunnet trenger et liberalt parti som setter borgerne i sentrum.

Årets viktigste møte for fotballfolket

Fredag 30. oktober er det årsmøte i fotballgruppa. Selv om hovedårsmøtet skal godkjenne alle vedtakene til vinteren, er dette årets viktigste møte for spillerne og tillitsmannsapparatet i fotballgruppa.

Jeg mener fotballgruppa driver godt i dag. Det er absolutt rom for forbedringer på en del felt, men organisatorisk og sportslig er det store, store fremskritt. Jeg har det siste året gitt Ole Dyrstad og Odd Johnsen mye av æren og det er fortjent. Også mange, mange andre personer fortjener ros for jobben de gjør i gruppa.

Jeg er nok hodet bak organiseringen av arbeidet i gruppa, selv om alle vedtakene som går på organisasjonsmodellen har vært enstemmige i 2008 og 2009. Jeg forventer at vi fortsetter på den kursen vi har satt.

De som er uenige eller har sterke meninger om gruppa, må møte opp på årsmøtet som er 30. oktober klokken 19:00 på klubbrommet. Det hjelper ikke å klage, dersom meningene ikke kommer frem på møter. Årsmøtet er den viktigste arenaen i en organisasjon, og jeg forventer å se alle som på en eller annen måte er misfornøyde. De som ikke bruker eiendomsrettighetene i foreningen, kan ikke med troverdighet fremføre klager. Ja, det er medlemmene i HT & IF som eier fotballgruppa.

Hvorfor skriver jeg om årsmøtet? Jo, fordi jeg ønsker at medlemmene skal engasjere seg. Det er viktig å delta i debatten der vedtakene blir fattet.

For øvrig har jeg oppsummert arbeidet med årsmeldingen på en enkel måte på nettstedet til HT & IF.

tirsdag 20. oktober 2009

Skattelistene: Stopp snokingen!

I natt blir skattelistene for 2008 offentliggjort.

For meg er skattetall og annet som gjelder personlig økonomi, nettopp dét; en personlig sak. Derfor bør skattelistene ut av offentligheten. De er misvisende, oppmuntrer til kikkermentalitet, kriminalitet, misunnelse og forbruksvekst. Det er statens skyld, gjennom Skatteetaten, at offentligheten får et galt bilde av deg som borger.

Les mer i Liberaleren.

Jeg er glad jeg er medlem av et parti som ønsker et styrket personvern.

mandag 19. oktober 2009

Unødvendig!

Helse- og sosialkomiteen i Rælingen skal ha møte i kveld. Den eneste saken på sakslisten er godkjenning av protokollen fra forrige møte, ifølge Twitter-siden til høyrepolitikeren Stig Ove Voll.

Ett godt eksempel på å kaste bort skattefinansierte penger. Hvis saksmengden er like dårlig i Nordkapp, er det ikke rart Ronny Andersen (Ap) har få møter i avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.

Så fornøyd, så fornøyd

Av og til lager vi reklamer som gjør meg glad, reklamer som gir meg en god følelse. Den gode følelsen fikk jeg i dag, av banneren til Karl A. Hansen.

Årets første julereklame er publisert.

søndag 18. oktober 2009

Sjelden kost

Det er uvant at bøssebærere ikke kom under årets TV-aksjon, men det var ingen som samlet inn penger i Turngata. Jeg brukte telefonen og ringte 820 44110.

Care fortjener støtte, basert på frivillighet.

En restriktiv alkoholpolitikk skaper kriminalitet

I helgen var jeg ute, og det skikkelig artig. Frank Arne Olsen er god og de som ikke har sett ”Arne Franks Dagbok”, bør prøve å få med seg forestillingen.

Det som overrasker meg, er antall privatfester som er i Honningsvåg. Sett fra et edruskapsperspektiv, er privatfester et dårlig alternativ. Mye alkohol blir konsumert i ukontrollerte former. Det optimale er at folk nyter rus i kontrollerte former, og derfor ønsker jeg en så liberal alkoholpolitikk som overhode mulig. Jo mer penger som uteplassene omsetter, jo bedre, for å si det på en enkel måte.

Alkoholloven gir i dag kommunene mulighet til å gi skjenkebevillinger til klokken 03:00. I Nordkapp er det, med noen få unntak, skjenking til 02:00. Det gir mange privatfester, og på noen fester går det galt.

I større byer, blant annet Oslo, har politikerne valgt å ha skjenking til klokken 03:00. Denne praksisen tar nå slutt, fordi regjeringen har sendt på høring et forslag om å endre alkoholloven. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har flertallet i Stortinget, og regjeringen vil få vedtatt forslaget. Konsekvensene er mer drikking i ukontrollerte former, noe som betyr økt kriminalitet.

Formynderne har nok gode intensjoner, men erfaringer viser at staten ikke kan vedta en leggetid med hell. Helgens privatfester i Honningsvåg, er bevis nok for meg.

fredag 16. oktober 2009

Jeg støtter Manglerud Star Fotball

Manglerud Star Fotball vil legge frem et forslag om liberalisering av norsk pengespillpolitikk på fotballtinget i 2010, og håper at vi denne gangen slipper vreden fra pampene i idrettsnorge. Les mer i Liberaleren.

Fotballgruppa har i dag fått invitasjon til forbundstinget. Vi kommer til å sende en representant, og jeg ønsker at representanten skal stemme for å avvikle det norske spillmonopolet. Jeg vil jobbe lokalt for at fotballgruppa støtter Manglerud Star Fotball.

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk

Kortere skjenketid gir mer bråk, ifølge Liberaleren. Likevel vil regjeringen gjøre innstramninger i alkoholloven. Formyndere!

Når forslaget om kortere skjenketid går igjennom, vil det gå utover lokale aktører som av og til har skjenking til klokken 03:00. Det vil bli flere privatfester og dermed mer bråk.

torsdag 15. oktober 2009

Fantasien stopper meg

Jeg har heftige fantasier om dronninga, altså Gørill Johnsen som er leder av turngruppa. Jeg vet ikke om kroppen min tåler å høre henne synge. Derfor drar jeg ikke på blandakorkonserten som er tirsdag 20. oktober.

Som liberalist er det viktig å ta vare på egen helse.

16-åringer får ikke stemme i Nordkapp

Som tilhenger av stemmerett for 16-åringer, er jeg skuffet over at Nordkapp ikke får være med i forsøksordningen ved valget i 2011. Av 143 kommuner som meldte seg på, har Kommunal- og regionaldepartementet kun plukket ut 20 kommuner som får være med på forsøket.

I Finnmark er det Hammerfest og Kautokeino som kan tilby ungdommer stemmerett ved valget i 2011.

Les det jeg har skrevet om stemmerett for 16-åringer.

onsdag 14. oktober 2009

1 måned igjen til ”jul”

Hvis alt går som planlagt, vil den første kveldssendingen i Radio Nordkapp gå på lufta fredag 13. november. Vi jobber ut fra en plan om seks kveldssendinger i år, pluss sendingen lille julaften. Det betyr at ”julen” nærmer seg med stormskritt.

I løpet av noen dager vil vi begynne å sende reklamer for sendingene.

Jeg både gleder og gruer meg. Gleder meg, fordi det er sabla artig. Gruer meg, fordi det blir hektisk.

Hør på kveldssendingene fra fredag 13. november!

Verdiliberale Ann-Karin leder menighetsrådet

Anne-Karin Hyvärinen, SV-politiker og dermed nokså verdiliberal, ble valgt som leder av menighetsrådet, da rådet konstituerte seg selv. Jeg er godt fornøyd, fordi det er viktig å ha liberale personer i fremskutte posisjoner. Med Anne-Karin i lederrollen, trenger ikke kristne homofile å bekymre seg mye for de lokale forholdene i Nordkapp.

Gjesteskribent Marita Melsbø Nilsen

For første gang i historien slipper jeg til en gjesteskribent på bloggen min. Jeg gjør det fordi Marita ønsker fokus på Honningsvåg skole, og fordi jeg er enig med henne.

Marita Melsbø Nilsen er leder i Nordkapp Høyre. Hun svarer på et leserinnlegg som Inger Anne Dokken har på trykk i dagens utgave av Finnmark Dagblad.

Til Inger Anne Dokken – Høyre er opptatt av Honningsvåg skole

Inger Anne Dokken, lærer og tidligere arbeiderpartipolitiker, hadde et leserinnlegg på trykk, der hun prøver å latterliggjøre Høyre for en interpellasjon som vi fremmet i kommunestyret i høst. Hun har misforstått grovt.

I vår sendte styret i Nordkapp Høyre et brev til ordføreren, der vi ba ordføreren sette Honningsvåg skole opp som en temadag i kommunestyret. Vi ønsker fokus på innholdet i skolen, og ikke bare på de negative debattene om skolemønsteret.

Nordkapp Høyre har jobbet for en storskole i Honningsvåg. Vi har fått flertall for å flytte elever til Honningsvåg. Dermed har det blitt større klasser og mer utfordrende skolemiljø. Vi har også, sammen med resten av kommunestyret, vært for renoveringen av Honningsvåg skole.

Nå ønsker vi fokus på innholdet i skolen og på skolemiljøet. Det var aldri meningen at brevet styret sendte eller interpellasjonen som ble sendt til ordføreren, skulle være negativ. Vi ønsker respons på om kursen politikerne i Nordkapp har valgt på skolepolitikken, har vært riktig og hva vi kan gjøre bedre for at barn og ungdommer skal få optimale forhold for læring.

Inger Anne Dokken har vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har også hatt lederverv i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Hun har, så vidt jeg kjenner til, aldri opplevd en debatt i kommunestyret med fokus på skoleinnhold. Debatter om skolemønsteret og rammetimetall er ikke godt nok for Høyre, ettersom politikerne har gjort store endringer i skolesatsingen. Vårt ønske om en temadag bør være i tråd med arbeidet i Kvalitetsutvalget, et utvalg Inger Anne Dokken var en del av.

La oss fokusere på det positive i Nordkapp-skolen, og la oss gripe fatt i det som kan forbedres. Elevene fortjener vår oppmerksomhet!

Med vennlig hilsen
Marita Melsbø Nilsen
Leder, Nordkapp Høyre

tirsdag 13. oktober 2009

Første frikveld på lang tid

Jeg tror jeg har hatt min første frikveld i 2009, foruten ferien da. Det har vært helt fabelaktig. Jeg har sett på TV, brukt snus, hørt på musikk, lekt med katta, drukket godsaker (nei, ikke Black Russian) og hatt uforpliktende runde på nett for å sjekke nyheter.

Jeg tror batteriene er oppladet, og jeg ser frem til å legge meg om noen minutt.

Måtte den neste frikvelden komme før jeg aner det.

Penger til cruisekaia som offisielt heter fiskerikai

Alle er enige om at tilskuddet er til cruisekaia, og alle sentrale politikere ønsker å sikre at staten bidrar til cruisevekst i Nordkapp. Likevel er tilskuddet som kommunen får via statsbudsjettet, merket fiskerikai. Ved å bruke gale navn lurer staten for eksempel EU.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til å forlenge/utvide eksisterende fiskerikai i Honningsvåg, ifølge statsbudsjettforslaget. Kaia kan riktig nok bli brukt til fiskeriformål, men det er først og fremst en cruisekai. Regjeringen bør bruke korrekte betegnelser på de ulike støtteordninger, slik at det er mulig å få en reell oversikt over tiltak som gir ulike konkurransevilkår.

Det er vanskelig å få privatpersoner til å unngå å jukse, når staten er den største jukseren.

For øvrig er det bra for Nordkapp at cruisekaia blir større, selv om mye av finansieringen er skattefinansiert.

Finnmark Dagblad har en oversikt over skattefinansierte tilskudd til Finnmark.

Statsbudsjettforslaget gir ikke drahjelp for lokalpolitikerne

Nordkapp kommune får ikke mer penger til å drive skattefinansierte tjenester enn det som ble lovet kommuneproposisjonen før sommerferien. Det betyr at politikerne må og bør kutte kostnader i kommunebudsjettet for 2010.

158 millioner kroner skal kommunen få i skatt og rammeoverføringer i 2010, ifølge Radio Nordkapp. Jeg er glad for at vi ikke får drahjelp, fordi økte inntekter betyr enn ineffektiv kommune. Når politikerne får mer penger, stopper effektiviseringsprosessene opp.

Mange i kommunen jubler for småkommunetilskuddet som vi får i 2010. Over 10 millioner kroner er mye penger, men vi får tilskuddet fordi vi innbyggertallet er kraftig redusert. Småkommunetilskuddet er ikke en seier, men en tragedie fordi tilskuddet gis til kommuner som har sterk nedgang i folketallet. Det er et krisetilskudd!

PS: Jeg har holdt eiendomsskatt unna regnestykket, fordi målsetningen må være å følge høyrepolitikk og dermed avvikle denne skatten.

mandag 12. oktober 2009

Ronny viser frem skinka

Den legendariske Liverpool-supporteren, Ronny Ulriksen, viser frem skinka. Sånn skinke liker også undertegnede!

Forbud mot politisk reklame på nett?

Det kan bli resultatet om den norske regjeringen står fast på forbudslinjen mot politisk TV-reklame. Les mer i Liberaleren.

Forbud mot reklame er et stygt inngrep i ytringsfriheten. Forbudet krenker også andre friheter og eiendomsrettigheter.

I Nordkapp har velgerne blitt vante til politisk reklame, både gjennom radio og internett. La oss håpe partiene får beholde muligheten til å drive valgkamp.

Høyre er naturlig nok imot forbudet.

U-kultur

I morgen må alle i lokalsamfunnet høre på Radio Nordkapp. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole presenterer festivalen U-kultur.

Et fantastisk spennende arrangement, som helt sikkert koster skattefinansierte penger. Ettersom prosjektlederen er en hyggelig dame og rektoren er en flink mann, er det en glede å skrive om prosjektet.

fredag 9. oktober 2009

Sametinget – 20 år

I dag er det 20 år siden Sametinget ble åpnet. Hadde det vært opp til meg, ville Sametinget vært nedlagt. La meg gjøre oppmerksom på at å legge ned Sametinget ikke er god høyrepolitikk.

Fullstendig ufortjent

Å gi fredsprisen til Obama, er det samme som om min gamle mor skulle få Nordkapp kommunes kulturpris. Fullstendig ufortjent!

Etter dagens tildeling er fredsprisen helt utvannet. Jeg er i sjokk!

torsdag 8. oktober 2009

Soria Moria II: Nei og tja til datalagringsdirektivet

De som har fulgt med Liberaleren det siste året, vil se at vi er svært fokusert på datalagringsdirektivet. Nå har redaktøren i Liberaleren, gått igjennom Soria Moria II og funnet ut at konklusjonen til regjeringspartiene er nei og tja til datalagringsdirektivet.

Les artikkelen som er skrevet av Per Aage Pleym Christensen.

Hederstegnet i HT & IF

Da har undertegnede og Odd Johnsen, leder i fotballgruppa, foreslått en kandidat til hederstegnet i HT & IF.

Det er muligens flere gode kandidater, men vi har ikke funnet en person som fortjener hederstegnet mer enn den kandidaten vi har foreslått.

Ettersom prosessen, i sosialdemokratisk ånd, er hemmelig, skal jeg ikke røpe navnet på kandidaten som vi har foreslått skriftlig.

Jeg sprakk

Jeg har lovet meg selv å være i seng før klokken 01:00 på hverdagene. Det har gått bra i èn uke, men i natt sprakk jeg. Måtte skrive om skattelister på Liberaleren.

Nå er det snart natta, også for en litt trøtt liberalist i Nordkapp.

onsdag 7. oktober 2009

Kommuneøkonomi og samarbeid – en litt artig sak fra valgkampen

Jeg fant en litt artig sak på nettstedet til Radio Nordkapp. Det er Kristina Hansen som snakker om kommuneøkonomien og samarbeid med SV foran kommunevalget. Hun skrøt over at Arbeiderpartiet har sørget for at Nordkapp kommune ikke er på ROBEK-listen. I tillegg ønsket hun samarbeid med SV.

Nå er Nordkapp på ROBEK, og Kristina Hansen samarbeidet med Høyre og FrP for å bli ordfører, gjennom en politisk avtale som var vanvittig dårlig.

Hva sier ikke politikerne for å oppnå makt? Bedrifter blir straffet hardt for villedende markedsføring. Politikerne slipper unna det meste, noe Kristina Hansen har tjent grovt på.

Oppslaget hos Radio Nordkapp:
--Det er naturlig for Arbeiderpartiet å samarbeide med SV fordi det partiet ligger oss nærmest ideologisk, men problemet er at SV alltid har så mye penger, sier Nordkapp Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat, Kristina Hansen.

Etter valget for fire år siden inngikk Arbeiderpartiet og SV et valgteknisk og politisk samarbeid. Partiene skulle blant annet snakke sammen før viktige saker ble avgjort av kommunestyret.

--Begge parter kunne ha gjort mer for å bedre samarbeidet, sier Hansen.

--Jeg mener det var Arbeiderpartiet som tok ansvar da den økonomiske situasjonen i kommunen var alvorlig. Arbeiderpartiet hindret at Nordkapp havnet i ROBEK-registeret, sier Hansen.

tirsdag 6. oktober 2009

Fotballgruppa søker om Nordkappfestivalen

Jeg foreslo, som en god høyremann, at private aktører bør organisere Nordkappfestivalen, og fikk styret med på å søke om arrangementet for 2010.

HT & IF med nytt design

HT & IF har fått nytt design på nettstedet på htif.no. Det ble veldig bra. Er litt fornøyd med meg selv nå.

Ikke bare ser nettstedet bedre ut, men det er enklere å bruke for gruppene med noen funksjoner som jeg/Visto har jobbet en stund for å utvikle.

Besøk hjemmesidene til Honningsvåg Turn & Idrettsforening.

Nordkapp representert på Stortinget

Nordkapp er representert på Stortinget, i form av et bilde på Stortinget.no under presentasjonen av finnmarksrepresentantene. Det er Frode Kristiansen som har tatt bildet av Nordkapp-platået.

Kristina får invitasjon til å være med på oppropet

Å pumpe mer skattefinansierte penger inn i kommunesektoren, betyr at kommunene får fortsette med ineffektiv drift.

Det er ordfører i Moss, Paul-Erik Krogsvold (Ap), som vil lage et kommuneopprop med krav til regjeringen og Stortinget om en styrket kommuneøkonomi. Oppropet vil bli sendt til alle kommunene, skriver Moss Avis.

Uansett hvor mye skattefinansierte penger kommunene får, vil det være oppgaver som forblir uløste. Politikerne kan ikke bevilge seg ut av alle problemene. Kommunene må effektivisere driften, og to av virkemidlene er privatisering og konkurranseutsetting.

Sentrale myndigheter skal ikke ha hele skylden for svak kommuneøkonomi. Mange kommunepolitikere er dårlige til å prioritere mellom byrder og knappe goder. Elendige prioriteringer gir dårlig kommuneøkonomi. Samtidig har staten gitt kommunene dårlige arbeidsvilkår gjennom en voldsom sentralstyring.

Nordkapp kommune er et godt bevis på at økte statlige overføringer gir lite nytenking og ineffektiv drift. To stikkord: Kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter og rengjøring av kommunale bygg.

Konstant mistenkt?

Jeg ser at jeg hadde et leserinnlegg på trykk i Altaposten i går og Finnmark Dagblad i dag. Leserinnlegget er om datalagringsdirektivet, og overskriften er ”Konstant mistenkt”.

De som vil vite mer om datalagringsdirektivet, bør lese innlegget.

mandag 5. oktober 2009

Chelsea – Liverpool 2-0

Ronny Ulriksen, en fanatisk og flott Liverpool-supporter, byr på Farris etter søndagens tap.

Nytt kommunestyremøte

Onsdag 21. oktober klokken 10:00 er det nytt kommunestyremøte. Sakslisten så langt er lite spenstig. Bortsett fra gebyrregulativet, er sakslisten er stort gjesp.

søndag 4. oktober 2009

Årsmøte i Høyre

Torsdag 5. november klokken 19:00 er det årsmøte i Nordkapp Høyre. For første gang på mange år vil lokalforeningen følge normallovene som er vedtatt fra sentralt hold.

Det har vært et godt år for Nordkapp Høyre, og jeg skal ikke ta æren for den organisatoriske utviklingen ettersom de fleste av vedtakene har vært enstemmige. Likevel har nok styret hatt fordeler av at jeg har vært sekretær.

Vi har vedtatt og fulgt en virksomhetsplan slavisk. Vi har rullert organisasjonsplanen, en plan som skal være på sakskartet på årsmøtet. Vi har laget normallover for lokalforeninger som vedtas av årsmøtet. For første gang på mange år drives Nordkapp Høyre slik som andre velfungerende høyreforeninger, og det bør medlemmene feire på årsmøtet som er første torsdagen i november.

Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men Nordkapp Høyre har i 2009 tatt et stort skritt i riktig retning.

Jeg er på valg, og er faktisk usikker på om jeg ønsker gjenvalg. En annen mulighet er å stille som kandidat til ledervervet, rett og slett for å sikre at organisasjonen utvikler seg videre. Jeg skal ha svaret klart når jeg får en henvendelse fra valgkomiteen, og jeg regner med at de tar kontakt.

fredag 2. oktober 2009

En dag et stykke ut i fremtiden

Jeg fikk denne på e-post fra en god venn for noen minutt siden. Les historien du også!
Har dessverre ikke navnet på forfatteren.

Jens Stoltenberg er død og kommer til himmelen hvor han blir møtt av St. Peter. - St. Peter ser litt forlegen ut: Eh, ”velkommen” får han omsider sagt. ” - Takk”, sier Jens, ”jeg tenkte nok jeg ville ende her”. - Nja, sier St. Peter, ”du har jo i det store og hele oppført deg ganske anstendig så vi vil gjerne ha deg her. Men forstår du, det var litt konkurranse om å få deg, og faktisk var vi nødt til å inngå en liten avtale med djevelen.
- ”Avtale!”, utbrøt Jens, synlig rystet. - ”Det er ikke så ille”, sier St. Peter, ”men han mente han hadde de fleste av dine venner likevel. Så nå har vi avtalt at du får lov til å tilbringe et døgn i helvete og ett i himmelen. Så kan du selv velge hvor du vil være resten av evigheten etter det”.
Jens protesterte litt, men avtalen var allerede inngått. Så St. Peter viste ham veien til heisen, de tok farvel og på gjensyn om et døgn. Jens trykket på Helvete, kjørte heis i lang tid og endte foran en stor, sort port. Da han ringte på gikk døren øyeblikkelig opp og djevelen selv møtte ham. - ”Jens, gamle venn! Kom inn! Jens gikk inn og kikket rett på en gigantisk golfbane.. Mange av hans gamle politikervenner gikk rundt og spilte golf og pratet. Banen var perfekt. Det var varmt, overalt spratt det frem pene, lettkledde smådjeveler som serverte kjølige drinker. Jens spilte hele dagen og på kvelden hadde Lars Sponheim, som døde like før Jens, forberedt en gourmetmiddag med den beste vin og alt hva hjertet kunne begjære. Døgnet i Helvete gikk fort, og før Jens visste ordet av det kom en liten djevel og viste ham veien til heisen.
Da Jens kom inn i himmelen var han ettertenksom, men også der ble han tatt godt i mot. Han ble kledd i engleklær og fikk utlevert en harpe. Resten av dagen spaserte han fra sky til sky, hørte fuglene synge og spiste friske frukter. Senere fikk han løs mage av all frukten og ble kanskje litt lei av Kristin Halvorsen og Navarsete som satt på en sky ved siden av og harpejammet i fem timer i strekk.. Snart dukket St. Peter opp.
- ”Nå har du hatt ett døgn hvert sted”, sa erkeengelen. ”Har du gjort ditt valg?” - Hmm, sier Jens. ”Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle si det, men kanskje hører jeg tross alt til i helvete. Det er nok det beste stedet for meg”.
St. Peter var målløs og forsøkte å få Jens til å ombestemme seg, men han var fast bestemt. Enda en gang ble han fulgt til heisen, og de tok farvel. Også denne gangen lukket djevelen selv opp da Jens ringte på. Han ble lukket raskt inn. Jens så seg omkring i det svovelstinkende infernoet hvor hans gamle venner vred seg i smerte. Ingenting lignet det han hadde opplevd bare ett døgn tidligere.
- ”Men…” sier han, ”men, hvor er golfbanen? Og de kalde drinkene? Og de lettkledde ungdommene?” - Ah, sier djevelen. ”Du forstår, i går førte vi valgkamp. I dag har du stemt på oss!”

Festivalen ut til private– god høyrepolitikk!

Nordkapp kommune har endelig tatt til fornuftig og gjennomfører Høyres gamle kongstanke, nemlig å sette Nordkappfestivalen ut til private aktører.

I en annonse ber Nordkapp kommune lag, foreninger eller andre aktører, om å søke på hovedansvaret for Nordkappfestivalen 2010.

Nordkappfestivalen i privat regi er økonomisk gunstig for Nordkapp kommune. Jeg liker også at festivalen utlyses, fordi alle får muligheten til å konkurrere om arrangementet. Oppvekst- og kultursektoren er i denne saken en god talsmann for ypperlig høyrepolitikk som er mye velferd for relativt lite skattefinansierte penger.

Søknadsfristen er satt til 23. oktober.

Fotballgruppa har styremøte kommende tirsdag. Allerede tirsdag kveld kommer fotballgruppa til å sende et brev til kommunen der gruppa søker om festivalarrangementet, organisert på samme måte som i 2009.

torsdag 1. oktober 2009

Skolen skal ikke være lekeplass for dårlige lærere

Skole er det desidert viktigste politikerne driver på med i sosialdemokratiske Norge. Hvis skolen ikke fungerer, utdanner det norske samfunnet klienter, og mange klienter vil, i dagens sosialdemokrati, medføre at velferdsstaten bryter sammen.

Norsk skole er ikke god nok. Vi gjør det urovekkende dårlig på internasjonale undersøkelser. I tillegg mener seks av ti lærere i ungdomsskolen at dårlig utført arbeid over tid blir tolerert, ifølge Vårt Land.

Det kommer fram i undersøkelsen Teaching & Learning International Survey (Talis), som 2.500 norske lærere har svart på.

Vi kan ikke og skal ikke akseptere dårlig utført arbeid av lærerne. Elevene legger grunnlaget for voksenlivet i grunnskolen, og dårlige lærere gir elevene en dårlig start på voksenlivet.

Det er svært betenkelig at seks av ti lærere mener dårlig utført arbeid blir tolerert. Det er en advarsel som skoleeierne må ta alvorlig, og i Norge er det i stor grad kommunale grunnskoler. Det betyr blant annet store problem og utfordringer for Nordkapp kommune.

Trist

Da har jeg gjort de siste endringene på nettstedet og banneren til Bryggerie`. Det er trist, men vilkårene for private kulturformidlere er vanskelig fordi de konkurrerer mot aktører som driver for skattebetalernes regning. Bryggerie` og andre private aktører, konkurrerer med alle offentlige tilbud, fra Hålogaland Teater til NRK.

Til tross for at døren er stengt, har de gjort en imponerende jobb gjennom 11 år. Bryggerie` har vært best på underholdning, og denne uteplassen har vært kommunens viktigste leverandør av kultur. Imponerende, og jeg kommer til å savne Bryggerie`.

R I P