mandag 31. januar 2011

Danser med dødenJeg har i mange år trodd at jeg danset med døden. Dansen er visst ikke så tett likevel. Snus er ikke så farlig som mange byråkrater og politikere tror.

Dagens gladnyhet på dagbladet.no.

Politikerne har gjort mye for å bekjempe nus, riktig nok uten hell. Snusen har aldersgrense, snusen er avgiftsbelagt og snusboksene skal være i skjul på utsalgsstedene. Likevel er det stor vekst i salget av snus.

Jeg skal være den første til å innrømme at snus sikkert ikke er sunt, men hvert enkelt menneske bør ha lov til å skade egen kropp. Å regulere bort dumskap har aldri vært spesielt vellykket.

lørdag 29. januar 2011

Fantastisk service

Jeg har mange venner som skrøt uhemmet av dramaserien Borgen som gikk på NRK. Jeg ba Trine på Storkiosken om å ta inn serien. Jeg har også lyst å se episodene. Mens jeg kikket på et forferdelig dårlig Manchester United-lag i ettermiddag, kom Trine innom med beholderen som inneholder alle episodene i sesong én. Det betyr en natt med dansk politikk i DVD-spilleren. Takk til Trine for fantastisk service!

fredag 28. januar 2011

Politikk i Enebakk enig med Nordkapp Høyre

Politikk i Enebakk skriver om kultur i en bloggpost som har tittelen Gruppemøte. I bloggposten skriver John-Arne Nyland om hva han mener politikerne bør prioritere i kulturpolitikken. Hans tanker er helt i tråd med det Nordkapp Høyre, altså undertegnede og gruppen, gjorde i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode.

Under min ledelse prioriterte Nordkapp Høyre kun barn og ungdommer i kulturmidlertildelingene. Gjennom mange forslag vridde vi politikken. I forskriftene står det nå at barn og ungdommer prioriteres. I tillegg fikk vi tilslutning for noen tusenlapper ekstra til de unge på bekostning av lag og foreninger for voksne. Når kommunen skal subsidiere et tilbud, er det greit at subsidiene går til barn og ungdommer.

Nordkapp Høyre har ikke vært like konsekvente i inneværende periode. Jeg antar at Høyres medlem i avdelingsstyret har tatt for lett på oppgaven.

Nyland mener også at balansen mellom kultur og idrett bør justeres, til idrettens fordel. Er det noe jeg skammer meg over fra arbeidet i forrige periode, er det at vi aldri fremmet konkrete forslag på dette. Tanken ble lansert, men aldri fulgt opp med konkrete forslag i budsjettarbeidet.

Jeg er ikke tilhenger av kulturstøtte. Som den demokraten jeg er, følger jeg både partiprogrammet og flertallet i fraksjonen. Høyre er for skattefinansierte overføringer til kultur- og idrettssektoren.

Vi blåser korpset en lang marsj

En fantastisk bloggpost på NHO bloggen.

Vi mister mer enn noen aner når det offentlige spiser seg inn i frivillig sektor. Nei; vi bør ikke avfinne oss med det!

For noen uker siden hadde jeg en debatt med en HT&IF-leder om kommunen bør inn i idretten eller ikke. Selv om jeg og lederen har to helt forskjellige ståsteder, er vi helt enige om at spillerommet for aktørene i frivillig sektor bør være så stort som overhode mulig. Frivillig sektor er for viktig til å overlate aktiviteten til politikerne.

I kulturkommunen Nordkapp er dette en veldig, veldig viktig debatt.

Skryt til regjeringen

Regjeringen ønsker å endre valgloven, en lovendring jeg setter stor pris på.

Personer som blir satt opp på en valgliste mot sin vilje, skal slippe å stå på valglisten.

I dagens lovverk har alle borgerne plikt til å stille til valg. Det er strenge regler for å få fritak, selv de utspekulerte bruker smutthullene som er i dagens lov. Lovendringen, som helt sikkert blir vedtatt, har ingen ulemper. Det er på tide å gi den rødgrønne regjeringen litt skryt!

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no.

Beredskapsløsningen fungerte ikke!

Torsdag mistet Skarsvåg kontakten med omverden. Fasttelefon, mobiltelefon og internett falt helt eller delvis ut før strømmen forsvant i bygda.

Jeg kjenner faktisk en mann, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, som lå med store smerter i mange timer i går. Lurer litt på om denne mannen er klar over at kommunen egentlig har beredskap for dette, en beredskap som slett ikke fungerte under uværet som var på torsdag.

Jeg har funnet frem en nyhet fra Radio Nordkapp, en nyhet fra 2006:
”--Det er meningen at Teknisk sektor skal kjøre ut satellittelefonen til den bygda som mister telefonforbindelsen. På den måten kan innbyggerne ringe hvis det oppstår en alvorlig situasjon, sier ordfører i Nordkapp, Ulf Syversen.
Teknisk sektor i Nordkapp kommune har satt i drift en satellittelefon. Denne telefonen skal brukes i de områdene hvor det ikke er mobildekning eller hvor fasttelefonnettet har brutt sammen.

Det var etter stormen Narve at Gjesvær var 4 døgn uten samband på fasttelefon, internett og mobiltelefon. Dermed ble det avdekket sårbarhet ved brann, ulykker og sykdom.

En annen reserveløsning for fiskerne er å gå om bord i båten for å ”rope på Vardø Radio” hvis de vil ha kontakt med omverden”.

Nyheten er illustrert med bilde av daværende ordfører, Ulf Syversen. Planen om beredskap er tydeligvis laget, men den blir ikke fulgt opp i praksis.

Prøver på nytt på mandag

Forhåpentligvis, for SVs skyld, var det elendig vær som var årsaken til labert oppmøte på Corner torsdag kveld. Dårlig oppmøte har medført at SV har utsatt årsmøtet til førstkommende mandag.

Været kan ingen gjøre noe med. Er det labert oppmøte på grunn av manglende interesse, er det et problem for SV. Dårlig organisasjon er det mulig å gjøre noe med, men det kreves hardt arbeid og politiske visjoner. Også Nordkapp SV var med på det enstemmige budsjettvedtaket for 2011. Enstemmighet, minimalt med ideologiske debatter og manglende visjoner betyr døden for den politiske interessen i Nordkapp.

torsdag 27. januar 2011

Viktig konferanse for høyrepolitikerne

Meldingen kom på e-post fra Høyre i dag. E-posten er så god at jeg legger den ut på bloggen, slik at de lokale heltene får tipset. Konferansen kan lære Nordkapp Høyre om politisk arbeid. Jeg minner om at budsjettet for 2011 ble enstemmig vedtatt.

“•Finnes det ingen muligheter for å spare penger i kommunen uten at det skal gå utover brukerne?
•Hvordan i all verden skal vi greie å unngå å innføre eiendomsskatt ?
•Hvordan kan vi skape rom for å redusere eiendomsskatten?
•Hvordan få mer igjen for pengene?
•Hvordan skal vi greie å skape en kvalitativt bedre skole?
•Hvordan få en bedre kvalitet i omsorgen uten at kostnadene eksploderer?

Da er dette konferansen for deg!”

Påmelding skjer på e-post. Mer informasjon om konferansen på Høyres nettsider.

Werner v Sputnik

Har du sett Werner danse som Sputnik? Nei vel. Tenk tanken, den er ganske morsom!

Årsaken til dagens lykke er antall påmeldinger til sommerens høydepunkt på Magerøya, Man U Fotballskole – Nordkapp.

En flott vekst i Alta Høyre

Å satse på organisasjonen og konkurranse mellom kandidater og politikk er lønnsomt. For fire år siden var det kun noen få personer på nominasjonsmøtet til Alta Høyre. På møtet i går, møtte over 40 personer opp. Fra å være død i inneværende periode, har Alta Høyre blitt en levende partiorganisasjon med alle fordelene dette gir.

Dette er mulig i Nordkapp også, men da må partimedlemmene ta organisasjonsarbeidet og politikken på alvor.

Alle lokalsamfunn fortjener oppegående høyreparti. Det er faktisk viktig for utviklingen!

For øvrig har Alta Høyre nådd hundre medlemmer, en flott vekst i medlemstallet. Altaposten skriver om gårsdagens nominasjonsmøte.

Mer makt til bygdelagene

Venstre driver politikk i dagens utgave av Finnmarksposten, og vil ha mer makt til bygdelagene i kommunen. Forslaget hører hjemme i kommunestyret og dagens oppslag er et bevis på at Venstre er viktig og at det er mulig å drive politikk i Nordkapp.

Forslaget har flere ulemper; bygdelagene har i dag stor frihet, selv om jeg vil betegne lagene som rådgivende organ uten makt. Dersom kommunestyret skal flytte makt, noe som kan være fornuftig, må det følge med penger. Er det noe Nordkapp kommune har lite av, er det penger. Til tross for store økonomiske problem gjennom mange år, har fantasien vært liten blant politikerne for å effektivisere driften. Venstre er et godt alternativ, men partiet har ikke tradisjoner for å bruke lite skattefinansierte penger i folkevalgte organ. Venstre er et utgiftsparti på Stortinget, i fylkestinget og i kommunestyret.

Mer makt til bygdelagene er en sak som bør utredes, men det er først og fremst en budsjettsak. Uten penger kan ikke bygdelagene få mer frihet eller ansvar. Det hadde vært spennende å se om Venstre fant større plass på budsjettet til bygdelagene. Svaret får vi ikke før Nordkapp Venstre er representert i kommunestyret!

Forslag i mediene kan gi partiet større oppslutning i form av medlemmer og sympatisører. Mediene er viktig for politikerne, men forslag må fremmes i folkevalgte organ for å ha verdi. Det er politikerne som fatter vedtakene og derfor er det viktig med Venstre-representasjon i kommunestyret. I dag tyder mye på at Kim Sandberg & co ikke stiller liste ved høstens kommunevalg.

onsdag 26. januar 2011

Omtalt på Nettavisen

Nordkapp Bompengeselskap er omtalt på Nettavisen, en gladsak som betyr mye for mange innbyggere.

Liberaleren har hatt flere artikler om bompenger. Én av artiklene er det Bent Johan Mosfjell som har skrevet.

Høyrefolk mot DLD

Facebook-gruppa Høyrefolk mot DLD er i drift.

Venstre

Det har vært kjent en stund at Nordkapp Venstre ikke stiller liste ved kommunevalget; Synd! Borgerne i Nordkapp fortjener et liberalt parti!

For noen dager siden snakket vi politikk under lunsjen på Corner. Overraskende mange rundt bordet sympatiserte med Venstre, og kunne stemt på partiet dersom Kim Sandberg & co stiller liste. Jeg har forståelse for at partiet ikke stiller liste. Å være som mange andre, uten å bidra spesielt mye i det politiske spillet, er bare tull. Det er allerede for mange som deltar på møter for kaffe og kaker.

Jeg er litt misunnelig på Alta som har et Venstre-alternativ med Trine Noodt som toppkandidat. Venstre er langt fra perfekt, men partiet setter viktige prinsipp høyt og det er særdeles prisverdig i kommunepolitikken. Så blir det opptil venstrepolitikerne å omgjøre prinsipp til realpolitikk i kommunestyret.

Jeg tror en Venstre-liste i Nordkapp kunne tatt stemmer fra Høyre og FrP. Venstre vil aldri bli et stort parti i Nordkapp, men det er viktig med en liberal stemme fra kommunestyrets talerstol. Kanskje er Sandberg & co klar i 2015?

Symbolhandlinger?

Karasjok kommune har innført en hilseordning. Jeg har ingen sterke følelser for eller mot ordningen, men det skal bli spennende å se en eventuell evaluering. Å ”tvinge” personer til å hilse på hverandre virker ikke spesielt forlokkende.

For mer om hilseordningen, les Kommunal Rapport.

tirsdag 25. januar 2011

Regjeringen vil avfolke Finnmark

VG skriver om regjeringens skandaleforslag om 18-årsgrense for bruk av solarium. Dersom forslaget blir vedtatt, er det et godt forsøk på å avfolke Finnmark.

Vi bor i et område med flere måneder med mørketid, fra 20. november til 20. januar ifølge sjefen min. I denne perioden er solarium ett av få alternativ for ungdommer og voksne til å få sol på kroppen. Mange benytter seg av solarium, men de aller fleste gjør det med måte. Menneskene er ikke dumme, selv om regjeringen tydeligvis tror mange har redusert hjernekapasitet.

For mye solarium kan helt sikkert være usunt for mange mennesker, men de fleste er i stand til å sette grenser uten hjelp fra politikerne. Et samfunn uten frihet og ansvar, er et samfunn uten gnist.

Det er umulig å forby alt som er farlig. Det er også umulig å forby dumskap. Vi har dessverre en regjering som tror forbud og reguleringer løser problemene.

Og logikken er???

Det er ikke en fleip fra Jan Erik Fåne, men han påpeker fakta:
Du kan havne i fengsel, men ikke ha sex
Du kan ha sex, men ikke ta en røyk etterpå
Du kan sitte på Stortinget, men ikke sole deg
Du er myndig, men får ikke lov å kjøpe snus.

Les hele bloggposten.

Fy f… jeg er lei forbudssamfunnet.

Full kommunal råderett

Det er kommunene som bør bestemme scooterpolitikken, ikke staten gjennom fylkesmannembete. I Nordkapp har det opp igjennom årene vært mange debatter om scooterløyper. Heldigvis har fornuften rådet og kommunen har endelig fått løyper.

Noen løyper er åpnet for ferdsel, ifølge Radio Nordkapp.

mandag 24. januar 2011

Trafikkstatistikk for 2010

Nordkapp Bompengeselskap har lagt ut statistikken for 2010. En flott service og faktisk noen hyggelige tall.

Er du nysgjerrig, besøk nettstedet til Nordkapp Bompengeselskap.

søndag 23. januar 2011

DLD i Høyres sentralstyre

Heidi Nordby Lunde skriver om datalagringsdirektivet og om Høyres sentralstyremøte som er i morgen. En veldig god bloggpost!

La meg sitere fra Høyres program for inneværende periode:

“9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre:

•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

Hva er poenget med å vurdere å grunnlovsfeste personvernet, hvis DLD blir innført? Hva er vitsen med å styrke Datatilsynet når tilsynets advarsler i forbindelse med DLD blir oversett? Høyre har et seriøst problem dersom partiet går inn for DLD.

En spesiell hilsen til Frank Bakke Jensen, stortingsrepresentant for Finnmark Høyre. Han er egentlig imot DLD, men danser etter valsen som Erna Solberg spiller. Merkelig!

En hyggelig bloggpost

Jeg fant, jeg fant! Familien Stavseth har skrevet en veldig hyggelig bloggpost om The Liverpool Way Fotballskole som ble arrangert i Honningsvåg i juni 2010. Da jeg leste bloggposten gikk tankene tilbake til arrangementet som vi hadde i fjor sommer.

Amazing, ikke sant Odd Johnsen?

Det blir ny fotballskole i sommer!

lørdag 22. januar 2011

Liverpool-dag i Premier League

Det er 35 minutt igjen til en ny Liverpool-kamp i Premier League. Som vanlig er min tro sterk; i dag blir det seier til king Kenny på hjemmebanen til Wolves. Jeg har UB på kampen. Jeg har også satset penger på Everton-seier i hjemmekampen mot West Ham. Jeg forventer fortjeneste i dag, selv om ingen ting er sikkert i fotball.

I mitt neste liv, dersom det er et liv etter døden, skal jeg ikke være Liverpool-supporter. Vi har det ganske tøft for tiden!

Londal imponerer meg

Jeg har tidligere skrytt av Raymond Londal, lederen i Alta Høyre. Vi er uenige i mange politiske spørsmål, men fyttirakkern for en flott høyreleder han er. Han har sterke meninger i viktige saker og han er åpen for debatt. Han sender ut e-poster i hytt og pine og dersom han leder Alta Høyre så godt som jeg har inntrykk av, er han fantastisk lokallagsleder for Høyre.

Jeg håper langt flere enn meg legger merke til jobben han gjør. Jeg har tenkt tanken før og gjør det igjen i natt; Raymond Londal bør ha toppverv i Finnmark Høyre, gjerne ledervervet i fylkeslaget. Han fremstår som en A-lagsspiller sammenlignet med lilleputten Anne Karin Olli som i dag er fylkeslagets leder.

Dyktige personer bør inneha toppverv i Finnmark Høyre. Raymond Londal virker som en fantastisk lagspiller. Det siste utspillet, som er omtalt på Liberaleren, et ett av flere eksempler i 2011. Vi har ikke en gang passert januar. Veldig, veldig bra. Raymond, stå på!

fredag 21. januar 2011

Statsstøtte for 2011

Flere av partiene i Nordkapp har dårlig drift. Denne listen bekrefter påstanden.

På tide med en endelig avklaring

Styret i Nordnorsk Filmsenter vil flytte senteret til Tromsø, et gammelt krav som kom da jeg var aktiv kommunepolitiker i Nordkapp.

Det er i stor grad distriktshensyn som er årsaken til at Nordnorsk Filmsenter ligger i Honningsvåg, ikke kulturpolitiske argument. Det er på tide med en avklaring i denne saken, en avklaring som eierne må følge opp.

Det ligger i kortene at Nordnorsk Filmsenter blir å flytte fra Honningsvåg. Dersom det skjer, bør Nordkapp kommune trekke seg helt ut av senteret. Det er tull å bruke penger fra kommunebudsjettet dersom gevinsten er nær null.

Diskusjonene om politikerne bør bruke skattefinansierte penger på film, er også interessant. Det er en debatt for mange politikere, både i Nordkapp kommunestyret, fylkestinget og på Stortinget.

Debatt om rusomsorgen i Tromsø

Det er venstrepolitiker Jonas Stein Eilertsen som fremmet forslaget som fikk tilslutning. Helse- og omsorgskomiteen i Tromsø støtter tanken om et prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

Veldig, veldig, veldig bra!

Les mer på Liberaleren.

torsdag 20. januar 2011

Ny spillpolitikk? Ja takk!

Mine lesere vet at jeg vil ha en ny spillpolitikk, og foreslo dette i det siste møtet i Nordkapp idrettsråd. Jeg vil ha en ny politikk slik at vi får et åpent marked med sunn konkurranse mellom forskjellige tilbydere. FrP er heldigvis enig og stortingsrepresentant Øyvind Korsberg uttaler seg om dette på partiets nettsted.

I Nordkapp er det veldig mange borgere som bruker andre selskap enn Norsk Tipping.

En rask karriere

Tidligere i denne perioden, sentral i Kystpartiet Nordkapp. Nå engasjert i Senterpartiet og blir belønnet med listeplassering hos Finnmark Senterparti. Nominasjonskomiteen har foreslått Rolf Arne Nicolaisen på 6. plass.

Finnmark Senterparti har nominasjonsmøte og årsmøte i Honningsvåg 11. og 12. februar.

Hurra for SV

”SV er klare til kamp”, er overskriften i dagens utgave av Finnmarksposten. Lokalavisen har intervjuet partileder Torger Samuelsen og nestleder Liv Harriet Johansen. Jeg jubler for oppslaget. Et godt SV-lag vil stimulere de andre partiene til å skjerpe seg. Også i politikk må det være konkurranse mellom organisasjonene og om de politiske løsningene.

SVs problem, et problem de andre partiene også har, er at SV har vært med på mange av vedtakene i Nordkapp i denne valgperioden. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig. Det er useriøst å kritisere en politikk partiet har stemt for. Til SVs fordel må det legges til at partiet faktisk har fremmet en del forslag og Nordkapp formannskap og Nordkapp kommunestyre er så røde som det er mulig å bli i dette rødgrønne landet.

Et godt SV-lag, gjerne med SU, skal i teorien gi Høyre og FrP et løft. Eller; Høyre- og fremskrittspartipolitikerne må først innse at det er konkurranse mellom partiene. Dersom Lars Helge og Renate innser dette, vil det gi lokallagene et løft.

Hurra for SV, men ikke for den ufyselige politikken SV fronter i Nordkapp kommunestyret. En politikk det i stor grad er bred enighet om.

onsdag 19. januar 2011

Liberalere i Høyre

De som leser denne bloggen kan fort få forståelse for at det ikke finnes liberale personer i Høyre. Det gjør faktisk det og Sør-Trøndelag Unge Høyre er et godt eksempel. Litt stolt over vedtaket som er gjort i RBK-land.

Flest påmelding fra Nordkapp til fotballskolen

Av femten påmeldinger til Man U Fotballskole – Nordkapp er tretten av påmeldingene fra Nordkapp.

--I fjor slet vi lokalt og fikk mange påmeldinger utenfra. Kanskje er trenden noe annerledes i år, sier Bjørn Magne Solvik i komiteen som jobber med Nordkapp Fotballfestival.

Postadressen på de påmeldte er så langt i år Honningsvåg, Langesund og Vadsø.

Solvik kan fortelle at invitasjoner både lokalt og til klubbene i Finnmark blir sendt ut om noen dager.

Les mer om Man U Fotballskole – trykk her.

(Artikkel fra htif.no)

tirsdag 18. januar 2011

Mer åpenhet i kommunene

Det vil bli mer åpenhet i kommunesektoren etter at lovendringene trer i kraft 1. juli 2011.

Det vil for eksempel ikke være mulig å lukke formannskapsmøtet når politikerne gjør innstillinger i årsbudsjettet i forkant av kommunestyrets behandling. Det gir borgerne større muligheter til å påvirke politiske prioriteringer i forbindelse med bruk av skattefinansierte penger.

Det er også tydeliggjort når et folkevalgt organ kan lukke møtet. Kommunal- og regionaldepartementet skriver om lovendringene på regjeringen.no.

Stor åpenhet i kommunal sektor er en fordel for borgerne!

Jeg var vel én av de første politikerne i Norge som krevde åpne møter med annonsering for møter i folkevalgte organer. Mye positivt har skjedd siden 1991.

Mer trening, ja takk!

Jeg har de siste årene overvært flere diskusjoner om trening i HT & IF. På møter har flere tatt til ordet for at klubben skal være forsiktig med for mye treninger for barn og ungdommer. I hver eneste diskusjon har jeg vært enig med Ole Dyrstad, sportslig leder i fotballgruppa og nestleder i Finnmark Idrettskrets, som påpeker at dagens ungdommer trener mindre enn det som var vanlig før.

Noen timer med trening hver uke, riktig nok helt frivillig, kan umulig være skadelig for folkehelsen. Mer aktivitet og mindre internett, er kun en fordel etter min mening. Når ungdommer trener fire timer i uken, er det altfor lite til å ha diskusjoner om belastningen treningene gir.

Jeg tror mange av mine lesere vil bli overrasket over diskusjonene i HT & IF. Noen foreldrer/foresatte tar kontakt når barna trener tre timer fotball/håndball i uken, fordi de mener tre timer er for mye. Tre timer i uken for en ung tenåring er lite, i alle fall hvis han/hun skal bli en god spiller.

Jeg registrer at topptrenere, ifølge VG, deler det synet fotballgruppas styre har praktisert de siste årene. Istedenfor å klage på antall treningstimer som ligger på et forsvarlig nivå, bør foreldrer/foresatte prioritere andre ting i barns oppvekst, fra skoleinnsats til nettkultur og rusholdninger.

Denne konferansen burde vært for Nordkapp

Dersom politikere skal få mer velferd ut av hver skattefinansierte krone, er konkurranseutsetting en nødvendighet.

Det er NHO Service som denne uken skal skolere høyrepolitikerne i konkurranseutsetting, altså skattefinansierte varer og tjenester utført av private aktører. Høyrepolitikerne må få mer ut av krone for å være troverdige i blant annet eiendomsskattspørsmålet i kommunesektoren, og derfor er det på sin plass med skolering av lokalpolitiske toppkandidater.

I Nordkapp er det ikke stor forskjell mellom Høyre og de andre partiene. Årsaken er at Høyre ikke har prioritert slike saker og det er synd. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Les mer på siste.no.

Hva er konkurranseutsetting?
At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.

I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.

Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.

Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.

Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Konkurranseutsetting kommer til å bli en viktig sak i høstens valgkamp.

Hva er privatisering?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.

Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Nei til å stryke kandidater

22. november i år meldte jeg at det ikke blir lov å stryke kandidater ved valget i 2011. Jeg har nå skrevet om saken på Liberaleren.

Det var Høyre som fremmet forslaget på Stortinget. Det var Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet som sørget for at forslaget ble nedstemt.

Kanonfest

Nordkapp Premier League Supporter´s er den eneste foreningen jeg kjenner som har årsfest fra tidlig om formiddagen til langt ut på kvelden. Det lukter Black Russian lang vei.

Det er lenge siden jeg har vært på foreningens årsfest og i år frister tilbudet Alex & co har sendt ut. I tillegg har jeg lyst å skjelle ut Stig Erling, Geir Magne, Eileen, Mads Stian og andre Utd-supportere. Dem heier rett og slett på feil lag!

Påmeldingsfristen er torsdag 3. februar. Medlemmene må ta kontakt med Alex!

Nordkapp Premier League Supporter´s er faktisk en unik klubb. Det er sjelden at supportere fra mange lag kan samles i en klubb, til tross for diverse uenigheter.

mandag 17. januar 2011

Full kontroll

Fotballgjengen har full kontroll over Nordkapp Fotballfestival og Man U Fotballskole – Nordkapp. Når det er så god kontroll som vi har for tiden, blir jeg skeptisk. Alt skal jo ikke gå på skinner?

Regjeringen.com

Hvor havner du hvis du skriver inn adressen www.regjeringen.com i nettleseren? Jo, hos Frp.no. Søtt!

Det offisielle nettstedet til regjeringen er www.regjeringen.no.

Amnesty forklarer

Hvorfor er Maria Amelie en Amnesty-sak?

Amnestys flyktning- og asylekspert, Beate Ekeløve-Slydal, svarer på spørsmål om hvorfor Amnesty engasjerer seg. Forklaringen er publisert på Amnesty.no.

Svein Dragnes, ordfører i Vadsø, er én av dem som har reagert på engasjementet fra Amnesty, ifølge NRK. Nå får ordføreren svar!

Også på min Facebook-profil har jeg merket at en del har reagert på denne saken. Jeg synes forklaringen til Amnesty er veldig, veldig god.

De små gleder

Da er det 48 minutt igjen til vi starter et styremøte i Nordkapp Fotballfestival, altså utvalget som står bak organiseringen av Man U Fotballskole som fotballgruppa arrangerer.

Egentlig burde jeg være litt frustrert. Jeg bør egentlig fremme forslag på hvordan vi kan øke salget av plasser; for salget har vært dårlig siden vi åpnet i november. Jeg er litt bekymret, ikke mye bare litt. Samtidig er det jo litt artig at Man Utd ikke er storpopulær i Nordkapp. Som Liverpool-supporter nyter jeg at festivalkomiteen sliter litt. Liverpool er best og ferdig med det.

Nå tror jeg fotballskolen blir fullbooket, fordi det er et fantastisk tilbud til barn og ungdommer i Nord-Norge. Likevel; små gleder kan være gode gleder!

Les mer om fotballskolen.

Motstanderne har ikke resignert!

NTB-meldingen om at Høyres DLD-motstanderne har resignert, stemmer ikke. Heldigvis! I formiddag sendte Torbjørn Røe Isaksen ut følgende melding på Twitter:
”Ser i avisen at bla undertegnede har 'gitt opp' kampen mot #dld. Det har jeg ikke registrert”.

Jeg minner om personvern i Høyres program for perioden 2009 – 2013:
“9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre:
•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

DLD-innspurt: Where have you gone, Torbjørn Isaksen?

Liberaleren med en sterk bønn til Torbjørn Røe Isaksen & co i forbindelse med datalagringsdirektivet. I valgkampen kalte Frank Bakke Jensen direktivet et hån mot personvernet. Jeg forventer at han følger opp i Høyres stortingsgruppe, for datalagringsdirektivet er et skikkelig hån mot borgerne i Norge.

I Nordkapp har Høyre allerede mistet min stemme. Det samme vil Finnmark Høyre og Høyre gjøre om partiet følger AP i saken om datalagringsdirektivet.

Ideologi er viktig!

"--Det må være en ideologi i bunnen når en velger parti og standpunkt. Ideologien er viktig også i lokale saker, sier leder i Nordkapp SV, Torger Samuelsen til Radio Nordkapp i rekrutteringsdebatte".

Han har helt rett og han er én av dem som ofte har en ideologisk inngang i de politiske debattene. Kampen mot Rica, og næringslivets for øvrig, er en sosialistisk kamp i gammel SV-ånd. Torger har i denne valgperioden gjort sitt for å skape politiske avstander, uten stor lykke. Det er ikke hans feil!

Dersom ideologi ikke ligger til grunn, kan alle sammen stille på samme valgliste. Deretter blir det opp til borgerne å bruke kumulasjon, altså gi ekstrastemmer til de som ”fortjener” det. En motbydelig tanke fordi lokalpolitikken kun blir pragmatisme og ingen ideologi.

Per Tore Schjelderup er ett bevis på at ideologi er mangelvare i lokalpolitikken. Han var senterpartipolitiker og er nå nestleder i Nordkapp FrP. I forhold til partiprogrammene skal det være vanskelig å gjøre en slik overgang.

søndag 16. januar 2011

Fy flate for en ettermiddag

I dag har jeg tapt masse penger. Den offisielle kupongen gikk skeis. Før kampstart satset jeg ekstra penger på Liverpool. Det ble 2-2 mot Everton og jeg føler meg ekstremt blakk. Shitt, for en spennende og lite innbringende ettermiddag det har vært.

Det blir herved oddspause for undertegnede i noen dager.

Rekrutteringsdebatt i Radio Nordkapp

På fredag var det debatt om rekruttering til lokalpolitikken i Radio Nordkapp. Partilederne i Nordkapp deltok. Jeg har ikke hørt debatten spesielt nøye, fordi jeg tror jeg sitter på fasiten om hvorfor det er vanskelig å rekruttere personer til lokalpolitikk.

Det er flere momenter som spiller inn, alt fra dårlige organisasjoner til politisk innhold. Høyre har for eksempel brutt partiets vedtekter i mange år og Senterpartiet la organisasjonen på is. Det viktigste er likevel mangel på gode debatter. Når partiene i folkevalgte organ er enige i det aller meste og det er stort fravær av ideologiske debatter, er det naturlig at borgenes engasjement blir borte. Nordkapp kommune kan ikke drives som en velforening med koseprat rundt møtebordet dersom politikerne forventer økt engasjement.

I 2007 var valgoppslutningen i underkant av 60 prosent. Med så lav valgoppslutning blir det ekstra vanskelig å få engasjerte borgere til politisk arbeid. Partiene har et stort ansvar og det er på tide å skape avstand mellom partiene.

Lars Helge Jensen sa følgende til Radio Nordkapp i 2007:
“Nå er tiden inne for at flere engasjerer seg i lokalpolitikken. Ved å få inn unge friske folk i kommunepolitikken vil det bli mer interessant for alle samme. I dag er det alt for mange ”like politikere” i kommunestyret, sier gruppeleder for Høyre, Lars Helge Jensen, til Radio Nordkapp”.

Lars Helge Jensen har praktisert likhetslinjen. Først i Nordkapp Uavhengig Liste og deretter i Høyre. Jeg tror han hadde rett i 2007, men han har på fire år ikke løftet mange fingre for å få frem de politiske skillelinjene i Nordkapp.

Nyheten fra debatten i Radio Nordkapp er at Venstre ikke stiller liste ved kommunevalget. Synd, men forståelig. Det er bare tull å stille liste bare for å være tilstede. Partiene i Nordkapp er like nok uten Venstre-politikere i folkevalgte organ.

Drøm, kun en drøm

I natt, da jeg leverte inn dagens oddskupong hos Betsson, tippet jeg feil. Jeg skulle satse penger på Sunderland og Liverpool, men det ble Birmingham og Liverpool. Jeg anser innsatsen som uvettig, men jeg drømmer om en gevinst, altså overskudd, på over 5 000 kroner.

Ikke gjenta dette etter unge Solvik:
Birmingham – Aston Villa H
Liverpool – Everton H

Dersom konsentrasjonen er på topp, skal det være umulig å trykke på feil hjemmeseier. Det gikk nok litt for fort i svingene i natt for unge Solvik.

Det blir spennende timer fra klokken 13:00.

For øvrig er Betsson.com et flott selskap der betalingsforbudet overhode ikke er merkbart for kundene. Politikere som tror forbudslinjen virker, tror på en illusjon.

lørdag 15. januar 2011

Dagens innsats

Jeg har satset tusen på kroner på to engelske kamper i dag:
Man City – Wolves H
WBA – Blackpool H

Manchester City slår Wolverhampton. Litt lav odds, men jeg regner kampen som helt sikker. Man City er et topplag med fantastisk mange gode spillere. Wolves er et bunnlag, enkelt og greit.

West Bromwich har hatt elendige resultat de siste ukene, og har faktisk fem ligatap på rad. I de kampene jeg har sett laget, synes jeg kvaliteten er bedre enn det ligaplasseringen tilsier. Derfor gambler jeg på hjemmeseier. Blackpool har spilt over evne og flaks kan ikke vare over tid. Å velge hjemmeseier til 1.75 i odds er ikke spesielt smart, men jeg angrer ikke på valget.

Fortjeneste dersom jeg har flaks i dag, er over 1300 kroner.

fredag 14. januar 2011

Effektiv drift, ja takk!

En historie fra rådmannens gamle hjemby i Rogalands Avis. De som fortsatt forsvarer løsninger som Nordkapp har valgt, sløser med skattefinansierte penger.

Det er ufattelig at FrP og Høyre ikke presser på for å vri kursen gjennom forslag. Koseprat rundt bordet har ikke ført fram.

Ikke lov å kreve inn turistavgift

Trysil ønsker at turister skal bidra økonomisk i lokalsamfunnet, og vil innføre turistavgift.

I dag er det ikke adgang for kommunene å innføre egne avgifter slik Destinasjon Trysil ønsker. Mer penger til politikerne og byråkrater, i form av skatt, vil bidra til mer sløsing i offentlig sektor. I tillegg er det direkte urettferdig at turister skal finansiere tilbud de ikke benytter. Skatt er urettferdighet satt i system!

Ifølge Nationen har allerede Nærings- og handelsdepartementet mottatt en søknad fra Trysil om å få tillatelse til å kreve inn turistskatt, men turistskatt krever lovendring og ingen ting tyder på at det er politisk vilje på Stortinget til å imøtekomme ønsket fra Trysil kommune.

Skulle Trysil eller andre destinasjoner få tillatelse til å innføre turistskatt, vil andre kommune komme etter. Det er enkelt å ty til skatt som virkemiddel mot dårlig økonomi og den kommunale eiendomsskatten er bevis nok for påstanden.

I Nordkapp har det vært lignende debatter. Kommunestyret sluttet seg til et SV-forslag om å utrede muligheten for miljøskatt. Et håpløst vedtak fordi det ikke er lovhjemmel for en slik skatt. Nordkapp kommune bør ikke gå i bresjen for økt skatt fordi vi har turister.

Fotballgruppa eneste søker

Etter det jeg erfarer er fotballgruppa den eneste som har søkt om å få arrangere Nordkappfestivalen 2011. Bra og litt synd. Bra fordi fotballgruppa har vist at de kan lage gode festivaler. Synd, også på dette området bør det være konkurranse slik at skattefinansierte penger blir utnyttet på best mulig måte.

Nordkappfestivalen er et glimrende eksempel på konkurranseutsetting. Det er billigere og bedre enn om kommunen skulle gjøre det i egen regi. Det Nordkapp kommune gjør med Nordkappfestivalen, er veldig god høyrepolitikk. Det ble fremmet mange forslag før dagens organisering ble fast praksis, men ordningen har vært svært vellykket.

Jeg antar at fotballgruppa får tildelt ansvaret for Nordkappfestivalen 2011 om noen få dager fra Oppvekst og kultursektoren, Nordkapp kommune.

Annerledes

Det er viktig å skille seg ut for politikerne. Det beste er forskjeller i politikk, men også andre forskjeller kan telle. Jens Johan Hjort, Tromsø Høyres ordførerkandidat, synger ut valgtaler, ifølge Nordlys.

Jeg håper jeg slipper å høre Lars Helge Jensen synge, men jeg ser gjerne mange gode høyreforslag i folkevalgte organ.

Ny påmelding til fotballskolen

I dag kom den første påmeldingen i 2011 til Man U Fotballskole – Nordkapp, ifølge Werner Hansen. Det betyr at ganske mange har meldt seg på skolen ettersom deltakelse på skolen var en populær julegave i Nordkapp.

Nordkapp Fotballfestival, og dermed Man U Fotballskole, er et godt bevis på at det er mulig å arrangere store arrangement i Nordkapp uten kommunal innblanding eller bruk av skattefinansierte penger. Det er ikke enkelt, men det er mulig. Jo større kommunen er, desto mindre plass blir det for private aktører. Derfor vil jeg ha et systemskifte med mindre kommunal innblanding på mange felt.

torsdag 13. januar 2011

Raymond Robertsen har lagt på seg

Den eneste nyheten jeg fikk ut av dagens tema på NRK2, Finnmarksloven, var at tidligere stortingsrepresentant Raymond Robertsen (H) har lagt på seg. Han er ikke stor nok til å slutte seg til “Store Høyre” enda, men er bare noen titallskilo unna.

Jeg har lenge sett frem til filmen «Fjellfinnhua», laget av Guro Saniola Bjerk. Etter filmen er jeg usikker på hva jeg skal mene, bortsett fra at filmskaperen overdriver konfliktene i Finnmark. Alle i Finnmark har omtrent de samme rettighetene, selv om vi har Sametinget, Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Fundamentalister kan skape konflikter, men det er få av dem i Finnmark. I teorien kan Norge bli en islamsk stat, men det vil aldri skje i praksis. Det er mulig å konstruere konflikter og det gjør Guro Saniola Bjerk i filmen som ble sendt på NRK2 i kveld.

Jeg har ikke inntrykk av at Sametinget og Finnmarksloven har skapt økt nasjonalisme, noe også jeg fryktet. Det er kamp om ressurser og “alle” kjemper mot alle.

Jeg er, på liberalistisk grunnlag imot både Sametinget, Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Sametinget har laget en stat i staten, finansiert av skattefinansierte penger. Vi trenger mindre stat og mindre politisk styring, ikke mer. Sametinget og Finnmarkseiendommen har bidratt til økt politisk innblanding på mange felt. Politikere er vanlige mennesker og jeg tror ikke politikerne kan styre borgernes liv bedre enn det hver enkelt borger klarer selv.

Jeg er glad jeg sett filmen, men reprisen dropper jeg. Én gang er mer enn nok. Mine samiske venner forblir mine venner også i fremtiden.

Påtatt sjokk fra Marie Amelie

Liberaleren om Marie Amelie-saken. Artikkelen er skrevet av redaktør Per Aage Pleym Christensen.

Les også hva Høyre mener, gjennom utspillet Trond Helleland har på Dagbladet.no.

Nytt reklameforbud?

Ytringsfriheten betyr lite for organisasjonen Framtiden i våre hender. Nå fremmer organisasjonen forslag om reklameforbud på flyreiser. Du leste riktig; forbud mot å drive med reklamer for flyreiser.

Et håpløst forslag fordi Norge trenger mer ytringsfrihet, ikke mindre. Dessuten er det umulig å gjennomføre et forbud, blant annet på grunn av internasjonale medier og internett. Det er lov å bruke hodet før forbudsforslag fremmes.

Jeg håper ikke borgere i Nordkapp er tilsluttet Framtiden i våre hender. Fundamentalister!

Titler i SV

Jeg ser i dagens utgave av Finnmarksposten at Tore Fosse blir titulert som leder av Nordkapp SV. SV gjør ting raskt og ikke alt skjer etter lovverket (les Nordkapp-avgiften), men sist jeg sjekket var Torgeir Samuelsen partileder og Tore Fosse var gruppeleder i kommunestyret. Det er årsmøtet som velger styresammensetningen i SV. SVs vedtekter skiller seg ikke veldig mye ut fra vedtektene som andre parti har.

Artikkelen i Finnmarksposten er ett av mange bevis på at alt mediene melder, ikke automatisk er sant.

For øvrig har Nordkapp SV årsmøte torsdag 27. januar. Da kan Tore Fosse bli partileder dersom Torger Samuelsen er på valg. Om Fosse ønsker vervet, er klinkende likegyldig for undertegnede.

Møkkadag!

Noen dager er verre enn andre. Dagen i dag har vært grusom:
Liverpool tapte og Maria Amelie ble pågrepet.

At Liverpool tapte, har blitt dagligdags. Verre er det med den russiske kvinnen som har holdt foredrag på Lillehammer om sin tilværelse som papirløs i Norge. Etter foredraget ble hun arrestert av en hel hær med politibetjenter. Helt usmakelig!

I et annet land med en liberal politikk, ville Maria Amelie aldri blitt pågrepet på denne måten. Tvert imot hadde hun hatt tillatelse til å bli i landet.

Les hva Venstre mener om onsdagens store sak. Hurra for Venstre!

Ny dag i morgen og nye muligheter!

onsdag 12. januar 2011

En eksemplarisk menighet

Nordkapp menighet har i mange år vært eksemplarisk. Ingen store saker eller skandaler, selv om det helt sikkert har vært utfordringer på kontoret med jevne mellomrom.

Ulempen med en flott menighet er at det er vanskelig å få i gang en lokal debatt om et skille mellom stat og kirke.

Fordelen er en tolerant menighet med plass til alle, selv om mørkemannen Ulf Syversen (Ap) er representant i Nordkapp menighetsråd.

Dagbladet har et oppslag om Nordkapps rake motsetning, Aurland kommune. Nå trenger det ikke være Aurland kommune som organiserer galskapen. Det kan være bispedømmet i Bjørgvin. Uansett har presten fått beskjed om å gifte seg ellers ryker fast ansettelse. Kauringer!

I kristelig sammenheng er de konservative fundamentalister!

Dumt!

Det er umulig å forby dumskap, selv om politikerne hele tiden prøver på det. Vi gjør alle dumme handlinger med jevne mellomrom og dumheter er en del av livet. Jeg har selvsagt ikke monopol på å definere hva som er en dum handling. Det må hver enkelt borger selv avgjøre.

Jeg har akkurat gjort noe dumt. Jeg har satset penger på Liverpool-seier i bortekampen mot Blackpool. Dumheten kan koste meg tusen kroner. Skulle derimot Liverpool vinne, er overskuddet 992 kroner. Det blir en spennende kveld! YNWA.

Kommuner varsler skatt på næringseiendommer

17 prosent av landets kommuneledere varsler at deres kommune vil benytte den nye muligheten til å skrive ut skatt på næringseiendom, ifølge DN.no.

Fra før har hver fjerde kommune (112 av 430) skatt på næringseiendom.

Istedenfor eiendomsskatt bør kommunene effektivisere driften, både i form av grenser for politikk, konkurranseutsetting og privatisering.

I Nordkapp er det ingen av kommunestyrerepresentantene som har gjort forsøk, ifølge møtebøkene, på å bli kvitt eiendomsskatten. Høyre og FrP har programfestet motstand mot eiendomsskatt.

16. februar = en spennende dag

Nordkapps største og viktigste parti, dessverre, avholder nominasjonsmøte den 16. februar. Et spennende møte i Nordkapp Arbeiderparti, selv om Kristina Hansen får 1. plassen på listen. Etter det jeg erfarer har nominasjonskomiteen flere spennende personer på blokken, faktisk personer jeg kan stemme på.

Om jeg stemmer på Arbeiderpartiet? Tvilsomt! Men jeg kunne gjort det ettersom det ikke er forskjeller mellom de politiske partiene i Nordkapp.

tirsdag 11. januar 2011

Tøffe valg

Jeg har lett og lett etter gode oddsobjekt i dag, uten stor suksess. Jeg valgte to kamper, og har satset tusen kroner.

West Ham – Birmingham, under 2,5 mål.
Begge lag har scoret få mål. To defensive lag gir forhåpentligvis en kjedelig og målfattig kamp, selv om det er en ligacupkamp.

Huddersfield – Plymouth, H.
Huddersfield er i toppen i League One. Plymouth ligger på 14. plass, og sliter på bortebane. Jeg gambler litt, og satser på hjemmeseier. Jeg spiller selvsagt på et selskap norske myndigheter gjør det de kan for å hindre markedsadgang i Norge.

Hvis mine tips går inn, vinner jeg 1 505 kroner. En pen fortjeneste på en ellers kjedelig tirsdag kveld.

Honningsvåg-stoff? Ble lurt!

Twitter.com var det en melding om at det er godt å bo i verdens nordligste by. Wow, utbrøt jeg i kontorlandskapet. Endelig litt Honningsvåg-stoff på nettstedet flyttnordover.no? Jeg klikket meg inn på nyheten som utrolig nok handlet om Hammerfest. Bytittelen er misvisende både i Honningsvåg og i Hammerfest.

Nei, nei, nei; jeg legger ikke opp til bydebatt på denne bloggen. Bydebatten er én av de verste debattene som finnes for politikerne.

Overraskende liten økonomisk gevinst

En halvering av antall kommuner vil bare gi en innsparing på 4,2 milliarder kroner, viser nye tall fra SSB, tall som Kommunal Rapport refererer i dag.

Med bare 90 kommuner vil årlig innsparing være 6,3 milliarder, ifølge artikkelen på nettstedet til Kommunal Rapport.

Selv om den økonomiske gevinsten er liten, gir større kommuner sannsynligvis andre fordeler som større fagmiljø og dermed muligheter for bedre tjenester.

Grenser for politikk
Kommunalreformen i Danmark, som trådte i kraft 1. januar 2007, reduserte antall kommuner fra 270 til 98. Til tross for betydelig færre kommuner, økte tallet på administrative stillinger. Dette er en sak Liberaleren har omtalt tidligere.

Tallene fra Danmark og beregningen i Norge viser klart og tydelig at politikerne må sette grenser for politikk for å få en behagelig økonomisk gevinst. Det hjelper ikke stort med færre kommuner dersom dagens enhetsstat består.

Jeg forklarer hvorfor jeg er for kommunesammenslåinger.

AP – eneste alternativet?

–Vi skal vinne debattene i spiserommene og i kantina, slår partisekretær Raymond Johansen fast på eget nettsted.

Hvis ikke Arbeiderpartiet vinner frem i Nordkapp vil jeg bli svært overrasket. I Nordkapp er det ingen opposisjon til AP-politikken som har vært ført i inneværende periode. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Høyre- og fremskrittspartipolitikere som ikke frontet egen politikk i kommunestyret, bør holde munn på Corner, Nøden Pub og på spiserommene. Politikken blir vedtatt i folkevalgte organ og ikke rundt kaffebordet. Skal opposisjonen kritisere makten, må de for å være troverdig presentere et alternativ. Det har ikke skjedd i Nordkapp!

Den politiske enigheten i desember 2010 er ikke spesiell, men det er enkelt å vise til vedtakene ettersom de fleste husker hva kommunestyret gjorde for omtrent én måned siden.

Verdens lengste scene?Jeg fant faktisk videosnutter tatt opp under fjorårets ferie, fra moteshowet som var i Pattaya. Det var scene fra Walking Street til Pattaya Klang, altså i området der vi satt. Showet varte så lenge at Unge Solvik var i nokså godt humør da modellene takket for seg. Jeg skal ikke ha skylden for dårlige opptak. Det var andre som lånte kameraet jeg hadde med.

Mens modellene gikk, gikk og gikk, diskuterte vi skatter og avgifter. Etter showet i fjor skrev jeg denne bloggposten.

mandag 10. januar 2011

Utvider driftenErik Sørensen, Kystpartiets mann i Thailand, utvider driften. Nå også eksklusiv Leverpostei i sortimentet. Bildet hentet fra Geir Bakkalao på Facebook.com.

Jeg har hatt mange hyggelige samtaler med Sørensen. Jeg frykter at vi neste gang skal snakke om postei.

Johnny foreslått på 5. plass

Johnny Ingebrigtsen er Nordkapps mann i Finnmark SV ved fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen har foreslått han på 5. plass, ifølge Finnmark Dagblad.

Det er sikkert en skuffende plassering for Nordkapp SV. Ingebrigtsen var 2. kandidat for fire år siden, og ga i høst beskjed til nominasjonskomiteen at han ønsket en ny topplassering på listen til Finnmark SV.

Finnmark SV har nominasjonsmøte 5. og 6. februar og det er nominasjonsmøtet som vedtar den endelige listen.

Det som er litt merkelig er at nominasjonskomiteen ikke prioriterer en partileder. God nok som partileder, men ikke god nok som toppkandidat. Det er pussig, men det er heldigvis SVs problem.

Smått og rått

Små kommuner får mye skattefinansierte penger. Nordkapp kommune er én av kommunene der store overføringer fra staten har vært avgjørende for tjenestetilbudet.

Les mer i Kommunal Rapport.

Det er spennende hva som skjer den dagen pengesekken må strammes inn. Få er forberedt på et systemskifte med klare grenser for politikk.

søndag 9. januar 2011

Idrettsrådet vil bevare enerettsmodellen

I styremøtet i Nordkapp idrettsråd foreslo jeg at Nordkapp idrettsråd skulle gå imot enerettsmodellen som er innarbeidet i Idrettspolitisk handlingsplan. Jeg ønsker konkurranse i spillmarkedet med mange ulike aktører.

Forslaget ble ikke uventet nedstemt, men årsaken til at et flertall ønsker å bevare monopolet til Norsk Tipping er for meg uklart. Det ble ikke presentert mange gode argument, bortsett fra at overskuddet i Norsk Tipping gir betydelig med spillemidler. Også Grasrotandelen ble nevnt. Begge disse ordningene kan politikerne videreføre med konkurranse i markedet. Aktørene har selv bedt om konsesjoner der deler av overskuddet inngår i potten for spillemidler.

Jeg trodde flertallet i idrettsrådet forsvarte et statlig monopol for å begrense spillavhengighet, men det ble aldri nevnt i debatten. I seg selv et stort fremskritt for oss som ønsker en ny politikk.

Flertallet i Nordkapp idrettsråd er på linje med flertallet i norsk idrett. Enerettsmodellen blir bevart i dokumentet som blir vedtatt på Idrettstinget i mai. Jeg tror likevel Norsk Tippings monopol faller en gang inn i fremtiden.

Hvorfor fremme forslag når det likevel blir nedstemt?
Det er gjennom forslag det blir god debatt. Gode debatter gir som regel fremskritt. Debatten lærte meg mye, nemlig at lokale idrettstopper forsvarer Norsk Tipping utfra egoistiske grunner. De vil ha så mye penger til idrett som overhode mulig. Norsk Tipping som et sosialpolitisk virkemiddel ble aldri nevnt i debatten.

Man Utd – Liverpool

I dag er det fullt fokus på FA Cup-kampen mellom Man Utd – Liverpool. Egentlig bør jeg satse alle pengene på Utd-seier til 1.70 i odds, men jeg drømmer om borteseier. Dermed har jeg kun levert inn en kupong for å være med i dag. Det betyr ingen ting om jeg taper på oddsen, men vidunderlig er ordet jeg vil bruke dersom Liverpool vinner cupkampen.

Jeg har kun satset hundre kroner:
Man Utd – Liverpool: Uavgjort til pause.
Tottenham – Charlton: Over 2,5 mål.
Leicester – Man City: Borteseier.

Fotball er en flott idrett med masse, masse spenning. I dag er alle supporterne til Man Utd og Liverpool ekstra spente.

Du bør besøke Nøden Pub om du vil oppleve noe helt spesielt i ettermiddag. Uansett hva som skjer i kampen Man Utd – Liverpool vil det være en vanvittig stemning hos Nøden Pub.

YNWA

lørdag 8. januar 2011

En spennende ettermiddag

Dette er ikke et oddstips. Jeg er rett og slett usikker foran ettermiddagens cupkamper i England. Det er mange fine oppgjør, men på de såkalte sikre kampene er oddsen altfor lav. Det er ikke verdt risikoen. Årsak: Ingen ting er sikkert i fotball og sikre kamper er ikke så sikre som vi tror.

Jeg fant én kamp, men den er slett ikke sikker. Jeg har satset 3 000 kroner på Everton i borteoppgjøret mot Scunthorpe. Oddsen er 1.50. Skulle jeg få rett, blir fortjenesten 1 500 kroner.

Scunthorpe styrer mot nedrykk. De har én seier på hjemmebane i serien så langt denne sesongen. Everton har slitt i Premier League, men laget ligger på 8. plass. Laget har et større potensial, og viste det mot Tottenham. Jeg tror det er stor forskjell mellom lagene og satser dagens tusenlapper på borteseier.

Mitt spill er ikke spesielt sikkert og jeg anbefaler ingen andre å gjøre det jeg har gjort.

Noen dager er bedre enn andre

I dag kom nyheten om at Roy Hodgson har sluttet som manager i Liverpool, ifølge VG. Fantastisk flott nyhet, en nyhet som gir håp for alle oss som heier på laget fra Anfield. At Kenny Dalglish overtar er supert!

En hilsen til alle Liverpool-supporterne i Nordkapp og vi er fortsatt mange.

Jeg elsker livet og noen dager er livet helt fantastisk! YNWA

fredag 7. januar 2011

Fantastiske tilbakemeldinger!

Jeg har gitt valgkomiteen i idrettsrådet beskjed om at jeg trekker meg som leder på årsmøtet som er i midten av februar. Valget tok jeg i jula og offisielt ble medlemmene varslet i går. Årsaken er narkotikavedtaket som hovedstyret i HT & IF har fattet. Vedtaket har i utgangspunktet ingen verdi, ettersom det er årsmøtet som bestemmer styresammensetningen i foreningen. Ettersom jeg fortsatt skal jobbe for å legalisere narkotika, er det naturlig at jeg tar hovedstyrets vedtak til etterretning.

Etter at jeg ga valgkomiteen beskjed har det strømmet på med hyggelige tilbakemeldinger fra medlemmene. For å si det mildt blir jeg skrytt opp i skyene av Mads Stian Hansen, Ole Dyrstad og Werner Hansen. Det er veldig, veldig, veldig, veldig hyggelig å få slike tilbakemeldinger på jobben jeg har gjort i Nordkapp.

Takk skal dere ha *Litt rørt*

Politikerne kan ikke bestemme markedet

I helgen er det samling for programkomiteen i Finnmark Høyre. Toppene skal lage utkast til program for neste valgperiode. Ett av forslagene som ligger på bordet er jernbane i nord, et forslag jeg er helt imot.

Raymond Londal, leder i Alta Høyre, har i en e-post bedt om tilbakemeldinger på et jernbaneforslag. Raymond er en flott fyr fordi han hele tiden ber om tilbakemeldinger fra medlemmene. Jeg håper medlemmene i Alta Høyre/Finnmark Høyre gir han et klart svar; jernbane i Finnmark finansiert over skattefinansierte budsjett, er meningsløst.

Prisen på jernbane helt i nord vil være flere/mange milliarder kroner. Nyttekostnaden vil være lav. Samferdselsministeren har allerede varslet at hun vil utrede saken og forhåpentligvis vil utredningen vise at kostnadene er for store. Skattebetalerne fortjener ikke nok en regning, fordi politikerne tror det er et marked for et politisk monument.

For øvrig er jeg motstander av at partiprogrammet blir vedtatt etter at nominasjonen er foretatt. Vi kan nå risikere høyrepolitikere som går til valg på et program de selv er helt imot.

Idrettsrådet ønsker debatt om kulturmidlene

En kan mene hva en vil om kulturmidlene som Nordkapp kommune deler ut, men når kommunen deler ut 261 000 kroner er det helt feil at kun 41 prosent av summen går til idrett.

Avdelingsstyret bør ta en prinsipiell debatt om kulturmidlene. I tillegg bør dokumentet med retningslinjer for tildelingene rulleres. Jeg fikk, på vegne av Høyre, flertall for retningslinjer for mange år siden. Det er på tide politikerne ser på retningslinjene, slik at dårlige punkt kan endres/fjernes.

I går var det møte i Nordkapp idrettsråd. Vi fattet følgende vedtak:
”Nordkapp idrettsråd ønsker en høyere andel av kulturmidlene til idrett. Idretten får for lite i forhold til antall medlemmer og utgiftene knyttet opp mot aktivitetene. Idrettsrådet ber avdelingsstyret for Oppvekst og kultur ta debatten om kulturmidlene”.

Personlig er jeg ikke overbegeistret for kulturmidler, av prinsipielle årsaker. Jeg har som FrP-politiker på 90-tallet stemt imot alle tildelingene og jeg har som høyrepolitiker kun prioritert barn og ungdommer. Uansett hvilken hatt jeg bruker, mener jeg bestemt at dagens prioritering er urettferdig.

torsdag 6. januar 2011

Litt ettermiddagsspenning

Jeg var rimelig bestemt på at jeg skulle la oddsen ligge, helt frem til lørdag. Jeg har ombestemt meg. Jeg trenger litt spenning i ettermiddag mens jeg forbereder meg til møtet i Nordkapp idrettsråd.

Jeg har valgt to italienske kamper. Det er nesten en gave fra høyere makter:
Cagliari - AC Milan B
Roma - Catania H

Går kampene inn, blir 300 kroner til nesten tusen kroner.

Milan er serieleder, og har kun avgitt seks poeng på bortebane så langt denne sesongen. Det blir nok en jevn kamp, men jeg satser på borteseier.

Roma er i knallform, og har i ligaen kun tapt én av de fem siste kampene. Tapet kom mot Palermo 28. november.

Avspark klokken 15.

En anbefaling

Et litt enklere Norge

1. januar ble den kommunale konsesjonsordningen for omsetning av film opphevet.

Stortinget vedtok 14. juni 2010 å oppheve den kommunale konsesjonsordningen for videoomsetning. Lovendringene trådte i kraft 1. januar.

Begrunnelsen er at konsesjonsordningen for videoomsetning har mistet mye av sin betydning, både som kulturpolitisk instrument og som kontrollordning, ifølge regjeringen.no.

Allerede i 2006 foreslo Liberaleren å oppheve denne konsesjonsordningen. Jeg sendte et innspill til Fornyings – og administrasjonsdepartementet.

Dersom viljen er tilstede kan politikerne lage et enklere Norge. Én av mange konsesjonsordninger er nå opphevet.

Oppstart av historielaget

Engasjerte borgere skal igjen prøve å få liv i Nordkapp historielag. Lars Helge Jensen & co inviterer til møte på Nordkappmuseet førstkommende mandag klokken 18:00.

Historielaget var ei veldig aktiv forening, men de siste årene har det vært rimelig stille. Det ble prøvd å få liv i laget igjen i 2007 uten spesielt stort hell.

I år har Nordkapp kommune 150-årsjubileum. Nordkapp historielag har vært ei viktig forening i kommunen med utgivelse av publikasjoner og flotte arrangement.

Historielaget er et godt på bevis på at lag og foreninger i Nordkapp er ekstremt avhengige av ildsjeler som står på. Når enkeltpersoner trapper ned, kan aktiviteten falle i grus.

En fryktelig kveld

Det ble en grusom kveld. Det var med vilje jeg ikke la ut et oddstips. Jeg hadde en dårlig følelse foran kveldens kamper. Magefølelsen var riktig; jeg tapte på de tre kampene jeg hadde valgt. Jeg innså dette tidlig og spilte livebetting i pausen. Jeg satset på Everton-seier mot Tottenham. Lyntipset gikk inn og dermed ble det en gevinst, altså overskudd, på noen hundre kroner, selv om jeg røk på hovedkupongen. Jeg tar nå noen oddsfrie dager og satser ikke friske penger igjen før på lørdag.

Det verste med kvelden var ikke oddstapet. Det verste var at Blackburn knuste Liverpool 3-1. Jeg får vondt i hjertet når Liverpool taper og i det siste har det blitt mange tap. Kroppen føles mørbanket. I mitt neste liv skal jeg ikke være Liverpool-supporter. Det gjør rett og slett for vondt. Jeg er dårlig på selvpining. Nå håper jeg Roy Hodgson får sparken! Jeg er tilhengere av avtaler, men i Hodgsons avtale er det en klausul om han kan gå fra jobben mot en klekkelig kompensasjon. Det vil være årets handel å gi Roy Hodgson sparken!

En liten nattehilsen til Bengt-Åge som er ihuga Blackburn-supporter. Gratulerer med seieren mot for tiden Premier Leagues dårligste lag.

onsdag 5. januar 2011

Dæven han steiki......

Knut, den grusommeDenne garasjelåta er dagens ønskeplate fra Bjørn Jarle Røberg-Larsen til Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Tekst og musikk: Sigve Indregard.

Et annerledes og morsomt bidrag i en svært alvorlig debatt. Nei til DLD!

Foto av statsråden: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor.

Inkonsekvente Høyre

Høyre kommer med en liten innrømmelse; det er kanskje ikke mulig å fjerne narkotika.

Foruten innrømmelsen er det lite nytt i intervjuet med nestleder Bent Høie, et intervju som er publisert på hoyre.no.

Høyre snakker med flere tunger i ruspolitikken. Høyre har vært en pådriver for vinmonopolordningen, en ordning som sikrer en begrenset og kontrollert tilgjengelighet av sterke alkoholholdige drikkevarer. Politikerne har Vinmonopolet fordi det er én av måtene de kan bruke for å bekjempe illegal omsetning av alkohol. Tilgang på lovlige drikkevarer er vellykket på veldig mange måter. Derfor er det tverrpolitisk enighet om vinmonopolordningen på Stortinget.

På narkotikaområdet har Høyre inntatt et helt motsatt standpunkt. Narkotika skal bekjempes for enhver pris med økt satsing på politiet, og bruk straff. Denne medisinen har vi prøvd i flere tiår, uten stort hell. Høyre-politikerne lever ikke i samme virkelighet som mange av oss andre.

Økt skatt med AUF-politikk

AUF-leder Eskil Pedersen har flere skatteforslag, presentert i Dagens Næringsliv. Dersom ungdomspolitikeren får gehør i Arbeiderpartiet, vil mange borgere få økt skatt. Skattenivået bestemmer hvor omfattende staten skal være og AUF-lederen ønsker en betydelig større stat enn det vi har i dag. Det er skremmende!

Det er også svært betenkelig at Pedersen ønsker et samfunn der politikerne skal bestemme hva som er luksusforbruk og hva som er nødvendige forbruksvarer.

Noen av skatteforslagene presentert på DN.no.

Dersom AUF får bestemme vil det i fremtiden være tre spørsmål på min selvangivelse. Hva tjente du? Hva betalte du i skatt? Når kan vi hente resten? Et sånt samfunn er motbydelig!

Smart av SV

På en enkel måte markerer Nordkapp SV seg i mediene, skaper debatt og muligens setter eget merke på strekningen Hjellplassen til løkta.

Jeg trenger ikke å flagge om jeg er enig i innspillene som Radio Nordkapp omtaler i dag, men jeg registrerer et politisk utspill i forbindelse med skredsikringen på Nordvågveien. Altfor få politikere/parti fremmer utspill og forslag som synliggjør egen politikk. Jeg forventer at SV-politikerne følger opp brevet når saken er til politisk behandling.

Det er debatter og ulike forslag som skaper utvikling og fremskritt.

tirsdag 4. januar 2011

Quizlek

Nøden Quiz, en fantastisk aktivitet i regi av Uteliv i Nordkapp. I overkant av 70 deltakere deltar i seriespillet. Det blir arrangert to sesonger hvert år.

Med denne snutten sender jeg en hilsen til Høyres Karen Skjånes som elsker quiz og som gjør det godt i sporten.

Skrekk og gru

Politikerne i Hjelmeland kommune ble innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte, uten at møtet var offentliggjort eller at saksdokumentene var lagt ut til offentlig ettersyn.


På nettstedet offentlighet.no er det debatt om saken.

Det er etter mitt syn kritikkverdig at en kommune er engasjert i forretningsdrift. Hvis dette i tillegg blir gjort på en udemokratisk/lukket måte, er det ekstremt skummelt.

Retningslinjene om åpenhet kunne vært fulgt dersom formannskapet hadde brukt § 13 i kommuneloven, den såkalte hasteparagrafen. Det betyr et vanlig formannskapsmøte, et møte som behandler en kommunestyresak. Denne praksisen har Nordkapp benyttet. Sist like før jul.

Åpenhet er viktig. Jeg håper velgerne i 2011 prioriterer politikere som står for en åpenhetslinje.

Bønna-sangen på nettFor første gang i historien ligger Bønna-sangen som Per Gunnar Uttakleiv sang på Turnrevyen i 1991 på nett. Det er min nye datamaskin som er årsaken til publiseringen.

Jeg har fått mange revynummer om meg selv siden 1991, men jeg synes faktisk Bønna-sangen er ganske tøff. Per Gunnar var god som en ung Solvik for tjue år siden.

Jeg skal ikke gjøre dette som en vane, men måtte prøve ut ny programvare.

Jeg skal tjene penger på Eileen

Jeg er ikke så tøff som jeg var i går. Jeg bommet og tapte tusen kroner på oddsen. I dag har jeg bedt Utd-supporteren Eileen Welde Pettersen om hjelp, og hun kunne love at Man Utd vinner kveldens kamp mot Stoke. Dermed ble det en sikker H på kupongen.

Jeg tok dessverre én kamp til. Jeg har satset på Fulham-seier mot W.B.A. Jeg angrer, men gjort er gjort. 2.02 på kampen gir meg i alle fall en spennende kveld.

Blir det to hjemmeseirer i kveld, vil fortjenesten bli fin. Fotball er fotball og ballen er rundt. Jeg skal ikke bruke gevinsten opp på forhånd.

Oddsen gir meg rus og ethvert menneske er avhengig av en viss spenning i livet. Fotballtipping er det som pirrer meg, til regjeringens store fortvilelse.

Bilen er viktig for borgerne

Ser vi alle typer norske og utenlandske kjøretøyer under ett, tilbakela de til sammen 43,8 milliarder kilometer på norske veier i 2009. Denne samlede kjørelengden tilsvarer omtrent 150 turer fram og tilbake til sola, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Når politikere snakker om restriksjoner på bilbruk, er det inngrep som vil gå utover dagliglivet til svært mange borgere. Bilen er viktig for mange, enkelt og greit.

Om norsk politikk

Kristin Clemet, leder i Civita, skriver om de små forskjellene som er i norsk politikk. Innlegget er publisert på civita.no.

Civita-lederen tar for seg rikspolitikken. Undertegnede har i over tre år skrevet om politikken i Nordkapp. I Nordkapp er det ingen synlige forskjeller mellom partiene. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig.

mandag 3. januar 2011

Bedre enn banken

I dag spiller jeg på oddsen for å vinne. Jeg fant en kamp, en kamp som er en gave fra høyere makter. Jeg satser kun penger på ett oppgjør i dag og jeg forventer å vinne.

Det er Charlton som tar imot Swindom på The Valley. Hjemmeformen er bra, selv om det ble tap mot Walsall 12. desember. Charlton ligger på 3. plass i League One, altså det tredje nivået i England.

Swindon er et dårlig lag, og har ikke vunnet en bortekamp siden 20. november. Laget ligger på 18. plass i avdelingen. De har scoret mange mål, men slipper inn enda flere. Det bør bety hjemmeseier. Oddsen er 1.90 og det betyr en fortjeneste på 900 kroner. Småpent og bedre enn banken. Avspark klokken 18:05.

Utrolig at norske myndigheter gjør hva de kan for å hindre meg å leke. Heldigvis uten hell!

Oppdatert: Det ble tap og dermed tapte penger. Fotballen er rundt og det er halve sjarmen, selv om det er surt å tape penger.

Legaliser. Alt. Nå.

Fantastisk! Konservative Minerva går inn for å legalisere narkotika.

Artikkelen er skrevet av ansvarlig redaktør, Nils August Andresen.

Mine damer og herrer; denne artikkelen er historisk!

Oppdatert: Artikkelen er allerede omtalt på Nettavisen.

Lokalpolitikk på Liberaleren

I dag skriver Per Aage Pleym Christensen, Liberalerens redaktør, om lokalpolitikk på Liberaleren. Jeg anbefaler artikkelen Lokalvalget; hva med å ta den viktige debatten?

Ny mann vil nekte førstegangstjenesten

Ny mann vil nekte førstegangstjenesten

Redaksjonsmedlemmene i Liberaleren får med jevne mellomrom e-poster fra unge menn som ønsker å nekte vernepliktstjenesten. Når det kommer henvendelser, går mine tanker tilbake til den tiden jeg kjempet mot staten. Jeg sonet fengselsstraffer på til sammen syv måneder.

Den siste e-posten kom i dag tidlig. Det er en ung mann som er innkalt til tjeneste i januar. Mannen er motstander av verneplikt, og mener ethvert menneske skal ha rett til å takke ja eller nei til jobbtilbud.

Jeg skiller ikke mellom militær førstegangstjeneste og siviltjeneste. Begge ordningene er tvangsarbeid for staten. For å uttrykke det på en enkel måte; vi kaster bort enorme pengesummer på noe som ikke virker, noe tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har uttalt flere ganger.

Kampen mot verneplikten, er en kamp for økt frihet.

søndag 2. januar 2011

Ny spillpolitikk i idrettsrådet

Jeg har innkalt til nytt møte i Nordkapp idrettsråd, faktisk et møte der styret skal behandle flere tunge saker. Jeg håper medlemmene er godt forberedte.

Én av sakene er nytt idrettspolitisk dokument, et dokument som Idrettstinget skal vedta i mai 2011. Idrettsrådet har fått saken fordi dokumentet er på en høringsrunde i idrettsbevegelsen.

Det er faktisk mye å gripe fatt i, men jeg velger kun spillpolitikken. Jeg foreslår å fjerne enerettsmodellen, altså monopolet til Norsk Tipping. Jeg ønsker en modell med konkurranse basert på ideene som kampanjen Ansvarlig Spill har lansert for flere år siden.

Jeg tipper at forslaget mitt blir nedstemt, slik et lignende forslag ble nedstemt i fotballgruppa for ett år siden. Poenget med å fremme forslaget, er å liberalisere politikken på sikt. Det er slike forslag, slike debatter, som fører til en ny politikk. På en folkelig måte kan en godt si at det er slike forslag som sørger for at en ny kurs modnes hos beslutningstakerne.

Flere selskap har lenge kjempet for å erstatte spillmonopolet til Norsk Tipping med en lisensordning der de utenlandske nettspillselskapene får konkurrere på like vilkår med Norsk Tipping. Dette gjøres mot at de underlegger seg statlig kontroll og betaler en prosentvis andel av sitt overskudd til gode formål. Flere europeiske land har gått for løsningen som skisseres og det uten mange ulemper.

Spiller for å delta, ikke for å vinne

Etter fine gevinster den første dagen i 2011, spiller jeg kun for å være med i dag. Innsatsen er 136 kroner. Det betyr lite om jeg vinner eller taper. 136 kroner er en lav innsats.

Jeg har uavgjort til pause mellom Chelsea – Aston Villa. Jeg tror egentlig på Chelsea-seier, men oddsen var altfor lav. Derfor håper jeg på en jevn kamp de første 45 minuttene.

Jeg satser også på Wigan-seier mot Newcastle. Wigan er i bra form, fire kamper på rad uten tap. Jeg tror det blir en jevn kamp som kan ende med hjemmeseier.

Forhåpentligvis blir 136 kroner tryllet om til over 800 kroner. Dersom det ikke skjer, er det ingen katastrofe. I dag spiller jeg for å delta, ikke for å vinne.

Maradona

I natt sendte Canal + Drama en dokumentar om Maradona. Jeg må innrømme at mannen fasinerer meg. Han var en fantastisk fotballspiller. Han gjorde ting med ballen som ingen gjør etter han. Jeg digget Maradona da jeg var en ung gutt. Jeg gjør det fortsatt. Dokumentaren ga meg frysninger nedover ryggen.

Det har vært godt kjent i mange år at Maradona er venstrevridd, altså en sosialist. Det som er ukjent, i alle fall for undertegnede, er hvor ille rød han er. I dokumentaren kom det frem at han forgudet Castro og mente diktatoren var den eneste ærlige politikeren i verden. Dette er tull! Regimet på Cuba har vært en katastrofe for borgerne. Mange sitter i fengsel på grunn av mangel på ytringsfrihet. En genial fotballspiller, men fullstendig bak mål når det gjelder politiske visjoner.

Du bør benytte muligheten dersom du får sjansen til å se den spanske dokumentaren. Snutten fra YouTube.com er hentet fra filmen.

lørdag 1. januar 2011

Spill 2 i 2011

Jeg gamblet og vant. Nå satser jeg store deler av gevinsten på Arsenal-seier i bortekampen mot Birmingham. Jeg tror laget som Robert Wilhelmsen og Asle Heramb heier på, er bedre enn kjedelige Birmingham. Odds på 1.62 er mer enn nok for meg.

Skulle Arsenal vinne har 2011 startet på en perfekt måte. Eller perfekt og perfekt; Man Utd vant jo, men alt kan ikke gå som planlagt. :-)

Årets første innsats

Jeg har satt de første pengene i 2011 på to engelske kamper. I Norge er det betalingsforbud fra norske finansinstitusjoner til spilleselskap uten konsesjon i Norge, men forbudet har vært mislykket. Vi som liker gambling kan spille som før. Forbudet trådte i kraft 1. juni 2010.

Jeg misliker formyndere og den norske spillpolitikken er formynderi av verste sort. Nok om det, nok om det. Livet går sin gang. Dumskap kan politikerne aldri forby på en vellykket måte. Å spille bort for mye penger er dumt.

Jeg har satset på West Ham-seier mot Wolverhampton. West Ham har tre kamper på rad uten tap. Sist jeg så laget på TV, spilte de godt. Jeg er nokså sikker på at det blir hjemmeseier; eller jeg tror på hjemmeseier.

I den neste kampen spiller jeg med hjertet og ikke med hode. Jeg tror Liverpool slår Bolton, til tross for at Bolton er et bedre lag for tiden. Jeg tror Liverpool vil hevne forrige rundes tap. Oddsen på 1,73 ble for fristende.

Hvis Liverpool vinner, er jeg fornøyd. Skulle i tillegg West Ham vinne, kan jeg juble over en fortjeneste på noen tusen kroner. Det er avspark klokken 16:00.