fredag 7. desember 2007

Edelh har rett

Det er sjeldent en opplever at folk som er ansatt i Nordkapp kommune virkelig fyrer løs mot vedtakene som politikerne har fattet. Edelh Ingebrigtsen er virkelig frisk i Finnmark Dagblads oppslag Døden for kulturtilbudet i Nordkapp.

La meg starte med at jeg støtter Edelh sin rett til å fyre løs mot politikerne. Jeg oppfatter henne ikke som illojal. Hun er innbygger av Nordkapp, hun er mor og må få lov til å mene det hun gjør. Så lenge hun ikke saboterer politiske vedtak i jobbsammenheng, noe hun aldri har gjort, må ytringsfriheten gjelde også for henne. Det er viktig med debatt, og ansettelsesforholdet til Nordkapp kommune bør ikke hindre Edelh Ingebrigtsen til å delta i debatten. Noen høyrepolitikere i Nordkapp vil være uenig med meg i dette, men disse høyrepolitikerne kan ikke sette ytringsfriheten spesielt høyt.

Så til poenget hennes. Formannskapets innstilling vil svekke den skattefinansierte kulturen i Nordkapp. Jeg er faktisk enig med kulturbyråkraten i den påstanden, men jeg ser ikke problemet. Politikerne skal sette grenser for kommunens virksomhet. Det har politikerne i Nordkapp vært altfor dårlig til å gjøre. Derfor bor vi i en veldig blakk kommune. Formannskapet har i sin innstilling ikke satt grenser for politikk, men kommet med symbolske og noen urealistiske kuttforslag. Hadde jeg fått viljen min, uten at det er god høyrepolitikk, ville jeg satt klare grenser for politikk. Kommunen skal ikke drive med noe som kan drives i privat regi. Høyre møter dessverre ikke denne målsetningen på halvveien en gang, og det kan jeg kritisere Høyre for.

Edelh Ingebrigtsen går igjennom noen av kuttforslagene, blant annet Nordkapp kino. Hun reagerer på at politikerne ønsker å redusere underskuddet kraftig. Forståelig nok. At Nordkapp kommune skal drive en kino med et underskudd på kun 40 000 kroner i året er urealistisk. Derfor burde formannskapet, med Høyre i spissen, gått inn for privatisering av kinoen. Med privatisering mener jeg at kommunen ikke skal ha ansvar for verken å finansiere eller produsere tjenesten og heller ikke ha noe ansvar for at tjenesten i det hele tatt blir produsert. De som ønsker kino skal både betale for den og finne noen som vil vise kinoforestillinger. Kanskje ikke så enkelt i Nordkapp på grunn av sterk konkurranse, men borgerne blir ikke fri for filmer selv om vi ikke har en kino.

Hvorfor vil jeg ha privatisering?
Svaret er enkelt. Jeg mener det er uheldig at offentlig sektor er en aktør gjennom eierskap når det er staten, gjennom politikerne, som vedtar lovene og pålegger skattene. Det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Det er heller ikke heldig at en som leier ut eller selger filmer må betale skatt for å finansiere en konkurrent, som Nordkapp kino og andre kommunale kinoer helt klart er.

Edelh Ingebrigtsen raser også over forslaget om å legge ned ungdomsklubbene. Dessverre vil politikerne i formannskapet videreføre dette tiltaket i 2008, men legge ned klubben i Honningsvåg på sikt. Jeg har allerede skrevet om dette i Ungdommens snuoperasjon.

Jeg tror Edelh Ingebrigtsen har misforstått innstillingen om Nordkapp kulturskole. Politikerne skal riktig nok kutte 250 000 kroner, men det er ikke vedtatt en omorganisering av kulturskolen. Høyre har ikke fått støtte for sitt forslag. Det betyr at kulturskolen ikke blir så god eller så billig som den burde ha vært. Jeg forventer at Nordkapp Høyre står på videre for å få gjennomført forslaget til Marita Melsbø Nilsen.

Kommunestyret har sitt budsjettmøte den 19. desember.

Ingen kommentarer: