fredag 14. desember 2007

En konservativ lokalpolitikk?

Det er ikke kommunen som har fått tildelt et sett innbyggerne som den eier. Nei, det er innbyggerne som eier kommunen! Det er ikke mine ord. Det var slik Frank Jenssen innledet sitt innlegg om arbeidet for å lage en ideologisk plattform for lokalsamfunnet, ifølge Høyre sitt nettsted.

Jeg skal prøve å gå igjennom noen hovedpunkt for gode saker for Høyre, og sammenligner punktene med det Nordkapp Høyre har gjort de siste 8 årene. Ettersom Nordkapp Høyre ikke har en organisasjon som fungerer tiltrekkelig, vil det positive som kommer frem i sammenligningen kun være Lars Helge Jensens fortjeneste. Skylden, dersom sammenligningene ikke strekker til, må Jensen dele med noen få andre.

Noen verdier som konservative, etter Høyres mening, skal legge vekt på:
· at hvert enkelt menneske har like stor verdi, og den verdien er uendelig
· at de fellesskap hver enkelt av oss er en del av, er byggestenene i samfunnet – for fellesskap er noe markant mer enn offentlig sektor
· at hver enkelt har ansvar for seg selv og for de rundt oss, og at vi både kan og må få lov til å ta ansvar
· at vi skal ha frihet til å utfolde oss og leve det livet vi ønsker, fordi Høyre har tillit til folk – vi tror på frihet under ansvar
· og så tror vi på den enkeltes initiativ og skaperkraft – verden går ikke fremover på grunn av politiske vedtak, men fordi enkeltmennesker går foran og skaper noe nytt

Tja hva skal jeg skrive? Til og med liberalister kan slutte seg til deler av dette. Punktene er så generelle at det er vanskelig å si at Nordkapp Høyre ikke har jobbet etter dette i ganske mange år. Samtidig er det faktisk rart at Høyre i Nordkapp har forsvart en gigantisk kommunal sektor som direkte kolliderer med flere av disse målsetningene. Jeg vil faktisk tro at også en del Arbeiderparti-politikerne kan slutte seg til punktene.

Noen hevder at det er bare praktisk samarbeid i kommunepolitikken, men da ville vi jo ikke merke forskjell på om kommunene ble styrt av Høyrefolk eller andre. Da kunne vi bare stilt fellesliste til kommunevalget og latt det være med det. Men det gjør vi jo ikke, fordi det er forskjeller – også i lokalpolitikken.
Jeg er veldig enig med påstanden fra Høyre, men dette er et område Nordkapp Høyre ikke har fulgt opp de siste årene. Unntaket var i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode. Det er få forslag Høyre har fremmet. I forrige periode ble 90 prosent av vedtakene fattet enstemmig i formannskapet. Ser en bort fra litt mediaomtale, ville ikke Nordkapp-samfunnet ha merket hvis det ikke var en Høyre-forening i kommunen.

I arbeidet har vi hatt et ønske om å være ett av mange bidrag til å re-vitalisere idé-debatten i Høyre; debatten som ikke bare synliggjør hva vi mener, men også hvorfor Høyre mener det vi gjør.
Nordkapp Høyre har ikke bidratt til en idé-debatt. Det har hendt at Høyre har kritisert Arbeiderpartiet, men ofte uten å fremme alternative løsninger og ofte gjennom å stemme sammen med Arbeiderpartiet i folkevalgte organ.

Høyres fellesskap er noe mer enn å betale skatten sin og si at ”dett var dett, nå får noen andre ta over resten”. For den gode følelsen vi får av å bidra med noe selv, gjør oss til mer ansvarsfulle og mer omsorgsfulle medmennesker – og det er sånt som bygger sterke lokalsamfunn.
På dette punktet er Nordkapp Høyre bra, uten at partiet skal ha æren. De som er aktive i partiet, engasjerer seg også i andre organisasjoner eller aktører, alt fra skytterlaget til næringsliv. Viktig, viktig, viktig og bra for Nordkapp! Dessverre er dugnadsånden kraftig redusert, men det er ikke kommunepolitikerne sitt ansvar.

Det er på tide vi avslører dette sosialdemokratiske forskjells-Norge, hvor du har valgfrihet bare hvis du har penger, og heller får gjennomslag for Høyres ideer om like muligheter til trygghet, god hjelp og muligheten til å bestemme over eget liv – uavhengig av størrelsen på lommeboka di.
Ettersom Nordkapp Høyre har ført sosialdemokratisk politikk, gjennom å være enig med Arbeiderpartiet i 90 prosent av sakene, vil jeg påstå at Høyre i Nordkapp ikke har avslørt sosialdemokratiske forskjells-Norge.

Å gi mennesker praksisplass, utdanning eller arbeid er altså ikke en debatt forbeholdt sosionomer eller sosialister. Det er en debatt for Høyrefolk med bankende hjerte for sine medmennesker, for alle som ser at sløsing med menneskelige ressurser er noe av det verste et samfunn gjør.
Et samfunn som gir mennesker nye muligheter og en ny sjanse, det er et samfunn der Høyres ideer har slått rot og fått gjennomslag.

Høyre har ikke vært på kollisjonskurs med dette i Nordkapp. Alle får sine sjanser, ofte betalt gjennom kommunale budsjett. Hvis jeg skal ta selvkritikk er det at min hovedsak i forrige periode var å legge om skolestrukturen. Det kunne vært tonet ned, men den økonomiske situasjonen i kommunen er årsaken til at Høyre faktisk har fokusert på skolemønsteret. Der har partiet skilt seg ut, der har partiet vært konsekvent.

Når venstresiden rir sine ideologiske kjepphester og roper på monopol, skal Høyre invitere med både kommunalt ansatte, private og frivillige for å spørre hva de kan bidra med for å skape bedre tjenester og tryggere lokalsamfunn.
Jeg kommer ikke på slike innspill fra Høyre de siste årene, bortsett fra nylig, nemlig kulturskoletilbudet til Marita. Fryktelig ergerlig at Høyre har spilt spillet på sosialistenes premisser.

Noen vil sikkert hevde Høyre har prøvd å sette ut festivalene til private, men uten å fremme konkrete forslag på dette, foruten om Nordkappfestivalen da.

Høyre fikk i forrige periode til konkurranseutsetting på en bitte liten del av helse – og sosialsektoren. Den suksessen viser at sosialistisk ideologi ikke er spesielt vellykket i Nordkapp.
Det er dette vi kaller samarbeidsløsninger. Og samarbeidsløsninger er viktig, fordi det utløser kreativitet og nye måter å gjøre ting på. Det handler i praksis også om å la private og andre få lov til å legge inn tilbud på å yte tjenester, og ikke beskytte kommunen mot å bli sammenlignet med andre.

Nettopp, og hvor har Nordkapp Høyre vært?

Likevel er det slik at det viktigste bidraget til en god skole, eldreomsorg eller barnevern, det er at vi har dyktige og motiverte ansatte i kommunene, som sammen med dyktige ledere får lov til å gjøre jobben sin.
Også på dette punktet har Høyre vært like gode som de andre. Alle ansatte har blitt tatt godt vare på, kanskje for godt? Ingen baktanker med spørsmålstegnet, men må kommunen virkelig ha lønnsutgifter som tar 70 prosent av budsjettet?

Punktene til god Høyre-politikk er hentet fra utspillet En konservativ lokalpolitikk. Jeg håper flere enn meg ser at Nordkapp Høyre har mye å gå på. Når Lars Helge Jensen i formannskapet og kommunestyret har stemt sammen med Ulf Syversen og Inger Anne Dokken, eller stemmer sammen med Kristina Hansen, er det ikke god konservativ lokalpolitikk.

Ingen kommentarer: