søndag 30. september 2007

Sosialist reagerer på eiendomsskatten

Anne Gerd Paulsen er medlem av SV, men reagerer på politikernes skattekåthet. Paulsen frykter at hun tvinges til å flytte på grunn av økning av eiendomsskatten. Den samme frykten vil jeg anta at mange i Nordkapp har.

Liberaleren har tidligere meldt at medlemsmøtet i Alta Arbeiderparti ønsker mer eiendomsskatt i kommunen. I dag har Alta kommune omtrent 27 millioner kroner i året i inntekter på eiendomsskatten. Når medlemmene i Arbeiderpartiet har fått viljen sin, vil inntektene øke til omtrent 40 millioner kroner. Eiendomsskatten er frivillig for kommunene. Staten lar kommunene bestemme innenfor visse rammer. Dessverre velger flere og flere kommuner å ty til økt skatt for å finansiere offentlig forbruk. Nordkapp kommune har dessverre ikke vært et unntak.

Anne Gerd Paulsen, som bor i Alta, liker dårlig at det er sosialistene i Alta som går i front for å utvide eiendomsskattegrensene, og dermed også å øke satsene. Selv har hun mangeårig medlemskap i SV, og regner seg selv som sosialist. Ifølge Altaposten mener hun at eiendomsskatten kolliderer med SV og Arbeiderpartiets sosialpolitikk. Skatten rammer mange som tjener dårlig.

Dilemmaet for Anne Gerd Paulsen, som regner seg som sosialist, er at hun er imot eiendomsskatt, men ønsker betydelig offentlig forbruk. Hun vil at Alta kommune skal drive alt fra fritidsklubber til næringsarbeid. Så stort offentlig engasjement betyr at borgerne må betale regningen i form av skatter og avgifter. Innbyggerne i Alta er ikke et unntak. Skal skatter reduseres, må offentlig sektor redusere sine utgifter, verken mer eller mindre. Den dagen Paulsen går i front for store kutt i Alta kommune sitt budsjett, kan hun med troverdighet ytre sin motstand mot eiendomsskatt. Hun må endre sitt sosialistiske grunnsyn for å bli troverdig i kampen mot eiendomsskatt.

Personer godt planet på høyresiden på den såkalte skalaen, som ikke forsvarer en gigantisk kommunal sektor, kan med god samvittighet skrive under oppropet mot eiendomsskatt.

Ingen kommentarer: