torsdag 22. november 2007

Ulovlig å gå på kino i Nordkapp?

Det er på tide kommunestyret i Nordkapp, for så vidt også andre kommuner ettersom vedtektene stort sett er vedtatt etter samme mal, går igjennom politivedtektene for kommunen. Verre eksempel på den totalitære stat og inkonsekvens praksis er det vanskelig å finne. Dagens politivedtekter er en skam for et sivilisert samfunn!

I politivedtektene for Nordkapp, vedtatt av kommunestyret, er det mange merkelige paragrafer, men den verste er muligens at barn under 14 år kan bli vist hjem hvis de møter politiet etter klokken 20.00. For sommerhalvåret er tidspunktet for “husarresten” satt til klokken 22.00.

Hvor lenge et barn er ute og hva et barn gjør i uteområdet, har politikerne og politiet veldig lite med så fremst ingen eiendomsrettigheter blir krenket. Det er rett og slett foreldre og foresatte som må sette begrensningene, ikke kommunepolitikerne gjennom politivedtektene.

Søndag 18. november viste Nordkapp kino, den kommunale kinoen, filmen Stardust. Filmen gikk klokken 21:00. Aldersgrensen var satt til 11 år. Hvis jeg skal ta politivedtektene på alvor, var mange av kinogjengerne ulovlig på denne filmen ettersom barn under 14 år ikke skal være ute etter klokken 20:00. Noen vil hevde dette eksemplet er søkt, men jeg mener det beskriver den politiske inkonsekvensen på en veldig god måte. Politivedtektene er moden for en revidering!

Jeg har skrevet et brev til Nordkapp Høyre om denne saken, og jeg forventer at Lars Helge Jensen, Bjørn Ronald Olsen og Marita Melsbø Nilsen griper fatt i saken. Ingen er tjent med et lovverk som de fleste av oss rister på hode av. Ingen er tjent med en stat der politiet faktisk kan gripe inn ovenfor barn som er ute leker mens Viggo Johansen underholder TV-seerne i Redaksjon EN.

Politivedtektene for Nordkapp kommune.

Ingen kommentarer: