tirsdag 18. desember 2007

Budsjettdebatt i kommunestyret

I morgen, onsdag 19. desember, skal kommunestyret vedta budsjettet for 2008. Jeg tror det blir triste vedtak, en trist debatt. Høyre har markert seg svært lite i budsjettprosessen. Bortsett fra Maritas innspill har ikke Høyre fremmet et eneste konkret forslag. Kommunen skal gjennomgå den administrative organiseringen, noe som blir vedtatt i morgen. Det er et gammelt høyreforslag. Omtrent det eneste gode forslaget Høyre har fremmet i kommunestyret siden begynnelsen av 90-tallet når vi snakker om effektivisering av Nordkapp kommunes drift.

Innstillingen fra formannskapet blir ikke vedtatt, uten at en inndekning er på plass. I tillegg klarer ikke Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet å følge opp egen avtale. Det var forventet, men likevel dypt skuffende.

Jeg har en bønn til høyrepolitikerne. Stå for høyrepolitikk, skill dere ut. Som Høyres Hovedorganisasjon skisserer: Dersom Høyre ikke fører høyrepolitikk, kunne vi stilt fellesliste til kommunevalget og latt det være med det.

Dersom Høyre ikke er Høyre i kommunestyret, er vitsen borte med en egen Høyre-forening, legger jeg til for egen regning.

Alle som er imot eiendomskatten vil bli skuffet. Høyre og Fremskrittspartiet går inn for å øke denne skatten i Nordkapp. Jeg lurer litt på hva Per Kristian Foss og Siv Jensen mener om det?

Ingen kommentarer: