onsdag 19. desember 2007

Kommunestyrerepresentanter sov!

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet kommer ikke til å gi positive svar på henvendelser og søknader som Nordkapp kommune mottar. Det ble klart da kommunestyret vedtok Alkoholpolitiske retningslinjer. Dagens praksis følges, og det betyr at skjenketiden forblir til klokken 02:00, mens Alkoholloven faktisk åpner for skjenking til klokken 03:00.

Dagens vedtak betyr at kommunestyret kommer til å si nei dersom Corner, Nøden Pub, Bryggerie` eller noen andre søker om skjenking til klokken 03:00. Det er brudd på avtalen som Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har inngått. I avtalen står det at Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som kommunen kan gjøre noe med, skal endres. Denne ja-holdningen gjelder ikke for skjenkebevillinger fordi kommunestyret i dag vedtok en restriktiv linje i forhold til muligheten som ligger i Alkoholloven. Det er flaut, ettersom deler av Høyre og hele Fremskrittspartiet ønsker å markedsføre Nordkapp som en JA-kommune. Kommunestyrerepresentantene sov da denne saken ble behandlet av kommunestyret.

Det er for så vidt bemerkelseverdig at Høyre vil liberalisere mulighetene for å skjenke ute, uten å gjøre noe med skjenketiden inne. Dårlig jobb av Høyre og Fremskrittspartiet i kommunestyret. Arbeiderpartiet er nok relativt fornøyd, ettersom det partiet alltid har vært tilhengere av en restriktiv skjenkepolitikk, noe som henger igjen fra Eli Skille sin tid som aktiv politiker i Nordkapp.

Ingen kommentarer: