tirsdag 25. september 2007

Kursendring – ja takk!

Det er mange som reagerer når jeg tar til ordet for store kutt i Nordkapp kommune. Det er også mange i Høyre som mener jeg er for ekstrem. Jeg synes tallene som økonomisjef Arnt Egil Skansen presenterte for kommunestyret i dag taler for seg selv.

Kommunen har til nå et underskudd på 3,9 millioner kroner i 2007. Det kan fort bli fire millioner før året er omme. Det betyr at kommunen, dermed også politikerne, bruker mer penger enn det kommunen har. Situasjonen blir ikke bedre når kommunestyret i utgangspunktet budsjetterte med det jeg vil kalle for et overskudd eller mindre forbruk på godt over 3 millioner kroner. 2007 er ikke spesielt, men også i år får Nordkapp kommune en reell sprekk på mange millioner kroner.

Kursendring? Ja takk!

Hvordan nesten 30 prosent av befolkningen kunne finne på å stemme SV med en slik utvikling, er et gigantisk under på linje med da Jesus visstnok, ifølge bibelen, skulle ha gått på vannet.

Ingen kommentarer: