mandag 8. oktober 2007

Skansen tar feil

I utgangspunktet bør en stole på administrasjonen, og jeg synes faktisk rådmannen og staben kom med gode råd til politikerne i budsjettprosessen foran vedtakene for 2007. At politikerne kviet seg til å innse realitetene er et problem som kommunen kommer til å slite med i mange år. Det er ikke en gang sikkert at det blir bedre ettersom kommunestyret er minst like rødt som før, altså som inneværende periode som nærmer seg slutten.

Nei, jeg fritar ikke Høyre for feilene som er gjort. Høyre har kommet med mye glupt, men dessverre er ikke mange av tankene fulgt opp med konkrete forslag. Dermed har ikke velgerne fått et reelt alternativ til dagens sosialdemokratiske politikk.

Jeg er ingen rakettforsker, men det er enkelt å være uenig med økonomisjef i Nordkapp kommune, Arnt Egil Skansen. Han mener omstillingsbehovet i kommunen er rundt 10 millioner kroner i 2008-budsjettet, ifølge Radio Nordkapp. Det er et for lavt tall. I 2007 budsjetterte kommunestyret med et overskudd på 3,5 millioner kroner. Det kommer til å bli et underskudd på minst 4 millioner. Det betyr at kommunen allerede i dag bruker over 7 millioner kroner mer enn planlagt. I tillegg kommer økninger i lønninger i forhold til det som er planlagt og pensjonskostnadene som vil bli høyere enn det kommunestyret tok høyde for i juni. Det er også fare for flere renteøkninger og større fraflytting, noe som forverrer kommuneøkonomien. Skal kommunen i tillegg ha et budsjettert overskudd, som Høyre, Frp og Arbeiderpartiet håper, viser kjapp hoderegning at kommunestyret må omstille for mellom 15 og 20 millioner kroner. Sosialdemokratiske politikere er ikke i stand til å ta slike kutt fordi sosialdemokratiet ikke klarer å sette grenser for hva kommunen skal drive med, og hva som er oppgaver for andre aktører.

Den ellers dyktige Skansen kan få rett dersom overskuddskravet senkes og kommunen bruker momsrefusjon i driften, for å gi to konkrete virkemiddel som gjør jobben enklere både for administrasjonen og politikerne. Dette er en dårlig medisin som kun gjør pasienten sykere. Nordkapp kommune har prøvd lignende oppskrift, faktisk i hele inneværende periode, uten spesielt stort hell.

Nordkapp kommunes budsjett er på vel 200 millioner kroner. Vel 70 prosent av pengene går til lønninger. Kommunen har en gjeld på godt over 200 millioner kroner. Jobben er, for å uttrykke det forsiktig, svært vanskelig.

Ingen kommentarer: