torsdag 31. juli 2008

Intervju med Vanebo

Jeg har gjort et kort intervju med Ove Vanebo, formann i Fremskrittspartiets Ungdom. Han og 130 andre FpU`ere møtes til sommerleir på Tanum Strand.

Mer i Liberaleren.

Muslimene i vest

Norge bekjemper forskjeller med velferdsordninger og skattesystem. USA har tradisjon for det motsatte, men tallene viser at det er bedre å være muslim i USA enn i Norge. Les innlegget til Aslak Nore i Aftenposten. Et godt innlegg som igjen avslører sosialdemokratiet.

onsdag 30. juli 2008

Nordkapp Senterparti bryter partiets lover

Styret i Nordkapp Senterparti har sendt et brev til medlemmene. I brevet skriver styret at lokallaget tar en pause. Dette er brudd med flere av partiets lover som er vedtatt av landsmøtet i Senterpartiet.

Jeg er som en liberalist opptatt av eiendomsretten. Det betyr at partiene skal få styre seg selv, uten innblanding fra andre. Jeg stusser likevel når senterpartipolitikere vil bestemme over andre borgere gjennom lovverket, uten at vedtektene står høyt i kurs i eget parti.

Å legge Nordkapp Senterparti på is er brudd på flere av paragrafene, blant annet §4b. I den paragrafen står det følgende:
Medlemmer av Senterpartiet har rett til å gjøre sitt syn gjeldende i organisasjonsmessige og politiske spørsmål gjennom medlems- og årsmøter, møter til behandling av partiets stortings-, fylkestings-, og kommunevalgprogram, og partimøter til votering/forhåndsnominering over kandidater til fylkestings- og stortingsvalglister og valg av nominasjonspersoner.

Så lenge styret ikke virker, er det umulig for medlemmene å delta på de ulike møtene i partiet. Så lenge styret ikke fungerer, vil det ikke bli innkalt til noen samlinger i Nordkapp Senterparti.

Senterpartiet vil ikke bli et savn, men brevet fra styret var underlig. Hvis partiet hadde fulgt egne vedtekter, hadde sosialisten Per Tore Schjelderup ikke blitt medlem av FrP?

Senterpartiet legger driften på is

Nordkapp Senterparti legger driften på is, og har gjennom et brev informert medlemmene om dette, noe Per Tore Schjelderup kom inn på i Radio Nordkapp i går.

At Senterpartiet legger driften på is har ingen konsekvenser. Det Senterpartiet har gjort i Nordkapp kan skrives på et sigarettpapir med stor tusj.

I utgangspunktet har styrevedtaket ingen konsekvenser for kommunestyret. Personer som er valgt, er i henhold til valgloven valgt uavhengig om partiorganisasjonen fungerer.

Senterpartiet legger driften på is, men ingen vil merke noe, bortsett fra Fremskrittspartiet der sosialisten Per Tore Schjelderup vil være aktiv de neste årene.

tirsdag 29. juli 2008

Vi prioriterer forskjellig….

Når jeg hører intervjuet med Roger Hansen i Radio Nordkapp, forstår jeg hvor langt jeg står fra sosialdemokratiet. Mens han vil avdekke hva kandidatene mener om subsidier til Hurtigruten, ønsker jeg å vite om partiene går inn for skatte- og avgiftslettelser, om de er for EU, holdninger til statskirken og monarkiet, verneplikt osv. For sosialdemokrater er det de små, nære ting som betyr noe. Derfor har vi fått en voldsom stat som må finansieres med høye skatter som tas direkte fra borgerne.

Å videreføre subsidier til Hurtigruten er en dårlig idé. Det betyr en urettferdig finansiering fordi subsidiene medfører skatter og avgifter for borgerne. En som er imot Hurtigruten, skal ikke tvinges til å betale skatt for å finansiere ønsket til Roger Hansen. Subsidier gir også vanskelige forhold for konkurrenter som vil på banen i denne delen av privat sektor.

Dessverre har det vært bred enighet om subsidier til Hurtigruten, også Høyre er et subsidieringsparti.

mandag 28. juli 2008

Som en jojo

Per Tore Schjelderup, tidligere ordførerkandidat for Senterpartiet og listekandidat ved valget i fjor, har meldt seg ut av Senterpartiet og inn i Fremskrittspartiet.

Det er en sjokkerende og uventet melding. Jeg håper mine lesere ikke får hjertestans, men innmeldingen er bekreftet av mine gode kontakter intern i Fremskrittspartiet.

Jeg kunne skrevet mye om Per Tore Schjelderup, men lar vær. Hvorfor han skiftet parti er usikkert, men normalt er det et stort sprang fra sosialistisk senterparti (ss) og til Fremskrittspartiet. Schjelderup vil nok forsvare seg med at det er lokalpolitikk, og i lokalpolitikken er avstanden mellom partiene liten, altfor liten etter min smak.

Per Tore Schjelderup i Fremskrittspartiet, tro om vi nærmer oss 3. verdenskrig snart?

Katoy?

Har vi en hvit, sexy katoy her?
*smiler*

Trykk på start, pilen.

Gledelig!

Nordkapp kommune offentliggjør satsene for Nordkapp kulturskole på kommunens hjemmesider.

Økningen i brukerbetalingen er gledelig, og det medfører at brukerne betaler en større del av kostnadene for kulturskolen. Økt brukerbetaling medfører større rettferdighet, men fortsatt er tilbudet subsidiert av skattebetalerne i stor skala. Urettferdigheten vil ikke bli borte før tilbudet privatiseres, og ettersom kulturskolen er et lovbestemt tilbud er det vanskelig å få kommunepolitikerne med på store omorganiseringer.

Høyre er og har alltid vært et kulturskolevennlig parti. Alt kan ikke være perfekt i Høyre heller. :))

søndag 27. juli 2008

Minarki

--Minarki er anarki med en viss kontroll, men minimalt med styring og bortimot ubegrensa individuell frihet. Som Kardemomme-loven, den eneste politiske retningen som funker, sier Mina Hadija til kjendis.no. Da er det bare å surfe innom Mina på internett.

Erland Johansen, da er vår heltinne endelig på plass på internett!

lørdag 26. juli 2008

Fotball og politikk

Jeg har, på vegne av Liberaleren, bedt toppene i Norges Fotballforbund om å gå av.

Våre folk kan ikke ta sertifikat

Jeg har fått en e-post fra en av de mange småsjefene i Rica. Konklusjonen er at mange av Ricas ansatte ikke kan et sertifikat slik som Lars Helge Jensen foreslår.

I e-posten påpekes det at Rica har et par hundre ansatte i sommersesongen. Mange kommer til Magerøya for å jobbe, kommer i juni og reiser igjen i august. Avsenderen hevder at svensker og andre arbeidstakere umulig kan gjennomgå en detaljert opplæring, slik Jensen ønsker, ifølge Finnmark Dagblad.

Jeg har sendt et svar. I korte trekk går svaret ut på at kommunen eller paraplyorganisasjoner ikke har myndighet, ifølge norsk lov, til å sette nye, strenge krav for en virksomhet. Har en restaurant serveringsbevilling og skjenkebevilling, kan restauranten servere mat og drikke til sine gjester. Norge er full av regler og retningslinjer som bedriftene må følge. De som følger dagens lover kan drive sin virksomhet eller jobbe med turister i Nordkapp, helt uavhengig av hva Lars Helge Jensen mener.

Det er ikke aktuelt for Høyre å gå inn for nye, strenge påbud for næringslivet. Høyre jobber for et enklere Norge, ikke det motsatte slik en kan få inntrykk av gjennom å lese intervjuet med varaordføreren.

Personlig har jeg sans for at bedriftene øker sin kompetanse, men jeg mener det ikke finnes et fasitsvar på hva som er god service. Den avgjørelsen må ligge lokalt, hos hver enkelt bedrift og hos hver enkelt bedriftsleder/bedriftseier.

Svensker er velkommen til Nordkapp for å jobbe også neste år!

fredag 25. juli 2008

Dagens mest morsomme samtale

Jeg har akkurat snakket med representanter fra Manglerud Star på telefon. Jeg gratulerte klubben med seieren mot staten, den viktigste seieren til norsk idrett på mange år. Jeg ringte på vegne av Liberaleren, ikke på vegne av fotballgruppa der jeg er nestleder.

Jeg fikk beskjed at Manglerud Star igjen ville spille med Ansvarligspill.org på draktene. Klubben vil også sette inn knappen for Ansvarligspill.org på sitt nettsted. For en deilig seier, for en nydelig dag.

Det er fortsatt mye igjen. Norsk spillpolitikk er ikke reformert, men dette var et skritt i riktig retning.

Sertifikat for politikere?

Det spørsmålet fikk jeg fra en leser som leste ”Har det klikka for Jensen?”.

Nei, vi får våre politikere utpekt gjennom valg. Vi har de politikerne vi fortjener. Valgloven bør endres på en rekke punkt, men vi bør ikke innføre sertifikat for politikere. Vi bør, jeg inkluderer alle ikke-sosialistiske politikere, jobbe for et enklere samfunn der alle får mer frihet, og da er nye sertifikatordninger svært dårlige løsninger.

FrP fører ikke FrP-politikk

Svein Rune Pettersen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, mener kritikerne av et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har tatt feil. Han viser til det første året av denne perioden i kommunestyret.

Pettersen ”glemmer” å nevne at Fremskrittspartiet ikke har ført FrP-politikk i Nordkapp. Med unntak av noen få fellesforslag med Høyre, har ikke FrP fremmet et eneste konkret forslag i kommunestyret eller formannskapet. Ikke rart Svein Rune skryter av sine konkurrenter.

I boken ”Ærlig talt” skriver Carl I Hagen mye om hvordan Frp-politikerne skal være. En av de tingene jeg bet meg merke i, er at den gamle formannen mener at en FrP`er en FrP`er uansett hvor i landet han/hun bor. Det skal ikke være store meningsforskjeller mellom FrP`erne, og på dette området er Hagen god. Nordkapp FrP sin opptreden i kommunestyret, viser at det er enorme forskjeller innad i Fremskrittspartiet. I Nordkapp er FrP det samme som Nordkapp Arbeiderparti og Nordkapp Høyre. Carl I Hagen ville blitt sint om han visste hvordan situasjonen er i lokalpartiet Renate Olsen leder.

torsdag 24. juli 2008

Har det klikka for Jensen?

Jeg ante fred og ingen fare. Plutselig kom det inn en e-post i innboksen med spørsmålet: Har det klikka for Lars Helge?

Jeg svarte selvfølgelig nei, med oppfølgingsspørsmålet: Hvordan det? Jeg fikk et lynkjapt svar: Les Finnmark Dagblad på nett.

Jo, avsenderen har kanskje rett. Dette oppslaget var Høyres Lars Helge Jensen uheldig med. Det er ikke mulig å gjennomføre en ordning med sertifikat for reiselivsfolk i praksis, og ikke er det høyrepolitikk. Det eneste Nordkapp kommune kan få til er en ordning der kommunen eller andre anbefaler spesielle bedrifter som driver etter en tenkt mal, en anbefalingsordning. Det er uansett prinsipielle betenkeligheter med en fastsatt mal, nemlig; hvem skal ha fasiten for at en bedrift skal få godkjent ”stempel”?

Mangfold og konkurranse skal være stikkordene i Høyres politikk. De stikkordene har Jensen tydeligvis glemt.

FrP vil gjøre urettferdigheten større

Ville du blitt sint om Joker fikk selge vin og brennevin, uten at Rema 1000 og Rimi fikk den samme muligheten?

Jeg hadde blitt flyforbanna, fordi det ville vært en enorm forskjellsbehandling. Butikkene konkurrerer om kundene, men det har Fremskrittspartiet tydeligvis glemt.

Mer om saken hos Liberaleren.

Et dårlig forslag fra Svein Rune

Svein Rune Pettersen, næringsaktør og Ap-politiker, har lansert forslag om et eget reiselivsdepartement.

Forslaget er dårlig. Et nytt departement betyr mer politikk i noe markedet bør styre.

Pettersen bruker Nordkapp kommune som eksempel på hvorfor Norge bør få et reiselivsdepartement.

Han sier følgende til Radio Nordkapp.
--Det er bare å se på den jobben Nordkapp har med å nå frem med kravet om ny cruiseskipskai i Honningsvåg. Saken involverer flere departement uten at noen tar styringen.

Hvis Pettersen får viljen sin, vil det bli enda et departement som blir involvert i saken uten at noen tar styrting.

onsdag 23. juli 2008

Kristina ror

Når jeg leser leserinnlegget som Kristina Hansen har skrevet tenker jeg på sangen ”Ro, ro til fiskeskjær”.

Formannskapet viste mistillit til den forrige rådmannen, helt uten en god begrunnelse etter min mening. Jeg vet sentrale politikere og personer i kommunen er uenig med meg, men jeg legger til grunn at vi har et svakt formannskap, et dårlig kommunestyre, ikke en dårlig administrasjon som jeg mener har gjort jobben sin over mange år. Resultatet av voteringen i januar/februar er at kommunen sliter med å finne ny rådmann, bruker penger på en ansettelse, har fått mer eiendom i form av boligen til Ramseng og prosessen med å omstille kommunen er ikke kommet mange centimeter lengre. Ikke rart Kristina Hansen ror så godt hun kan.

Mange turister bryter alkoholloven

Mange turister og en del av lokalbefolkningen bryter alkoholloven. Det er det liten tvil om.

På de få godværsdagene vi har hatt i år, har det vært turister i parken. Når solen skinner og det er blå himmel, er det mange som drikker øl i hjerte av Honningsvåg. Helt rimelig, mener jeg. Helt urimelig, ifølge § 8-9 i alkoholloven.

Jonas Eilertsen, Venstre-politiker i Tromsø, ønsker at samfunnet skal tillate alkohol i blant annet parker. Hvis han skal få det som han vil, må stortingspolitikerne liberalisere alkoholloven. Ja til liberaliseringen, rett og slett fordi dagens forbud er urimelig og det blir ikke håndhevet av politiet, noe parken i Honningsvåg er et godt bevis på når solen er på sitt varmeste.

SV er imot en liberalisering, noe som kommer godt frem i kommentaren Bodil Chr. Erichsen har skrevet i Aftenposten.

tirsdag 22. juli 2008

Enig – Ap-politikere sprer rasistiske holdninger

I dag har det vært en debatt i NRK om at Ap sprer rastiske eller fremmedfiendtlige holdninger om innvandring. Det er Mali Steiro Tronsmoen, leder av SU, som kommer med påstanden.

Jeg er enig med Steiro Tronsmoen. De som tar sjansen på å diskutere innvandring med mange av medlemmene i Nordkapp Arbeiderparti, vil oppdage at det er mye grums i argumentasjonen. Eller la meg si det slik: Et lite mindretall i partiet er på linje med tidligere partileder og medlem, Inger Anne Dokken. Hun er verdiliberal og human. Den linjen er det ikke mange i Nordkapp Arbeiderparti som følger.

Ole Håvard Olsen, som er partileder, bør ta initiativ til en bred debatt om temaet i partiet. Han og andre i ledelsen vil bli overrasket over hvor lite kunnskap Ap-politikere har om innvandring, asyl- og flyktningpolitikken.

Liberaleren har mer om en liberal innvandringspolitikk.

Èn FrPer mindre

Andre Grøtta og familien flytter fra Nordkapp i løpet av høsten. Det betyr i alle fall èn FrPer mindre i kommunen. Familien har kjøpt hus lengre sør i landet og forlater vel Honningsvåg i august/september?

Andre Grøtta er 1. varamedlem til kommunestyret for Nordkapp Fremskrittsparti. Han har ikke gjort seg spesielt bemerket i kommunepolitikken, men har møtt på en del av møtene.

Ho Renate mister èn FrPer og jeg mister frisøren min. Vi har lov å være litt irritert begge to. :)

mandag 21. juli 2008

Mangel på arbeidsoppgaver?

Tro om Fylkesmannen i Finnmark har lite å drive med om dagene? Nå har landbruksavdelingen kartlagt hvor mange hester det er i fylket. Jeg må minne om at Fylkesmannen er en statlig instans og finansieres gjennom skatter og avgifter.

Brev fra Tone Lise

Til (navngitte personer som er medlem av HT & IF)

Jeg kan meddele HT & IF at Arbeiderpartiet, gjennom Nordkapp kommunes budsjett, har bevilget 60 000 kroner til HT & IF i kulturstøtte. Arbeiderpartiet synes det er viktig å satse på idrett, på barn og ungdommer. Derfor har Arbeiderpartiet vedtatt denne satsingen på idrett. Vi sørget også for ny flerbrukshall, en historisk satsing i Nordkapp.

Med vennlig hilsen
Tone Lise Nilsen
Nordkapp Arbeiderparti


Dette var et tenkt brev fra Tone Lise Nilsen, leder av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Nilsen er også en sentral arbeiderpartipolitiker.

Grunnen til at jeg trekker frem et slikt usmakelig eksempel er at Arbeiderpartiet har sendt et brev til rundt 100 000 minstepensjonister med informasjon om økning i pensjonen etter årets pensjonsoppgjør. Brevet til pensjonistene er signert av partileder og statsminister, Jens Stoltenberg som ”glemmer” å skrive at pensjonsoppgjøret er et forhandlingsresultat mellom staten og pensjonistorganisasjonene som alle partiene på Stortinget har stilt seg bak. Arbeiderpartiet bruker dermed statsapparatet som partikasse for å få oppslutning for partiet.

De lokale arbeiderpartipolitikerne opptrer redelig i de fleste saker, men den samme betegnelsen kan ikke brukes om Ap sentralt. Å bruke pensjonsoppgjøret i personlige brev, uten å nevne samarbeidspartnerne, er skittent spill.

Erling Lae snakker om eiendomsskatt

Erling Lae, nestleder og byrådsleder i Oslo, fokuserte på eiendomsskatt i fjorårets valgkamp. Videosnutten er lagt ut på You Tube. Jeg anbefaler snutten for alle, også lokale Høyre-helter som ikke har stemt imot eiendomsskatt i Nordkapp.

lørdag 19. juli 2008

Slekta!

Dette er en del av slekta, og et hyggelig betjentskap. Historien bak er morsom. Jeg og ”bruttern” dro til Thailand for ett og et halvt år siden. Ettersom han ikke liker katoyer fant han seg dame. Kjærlighet ved første blikk, eller noe sånt. Noen måneder etterpå var hun i Norge. Hun ble gravid. I dag er ”bruttern” og Oh gift, har fått barn og Norge er hennes nye hjemland.

Hun har bodd i Norge i noen måneder. Hun sier at hun har fått flere skjema og papir fra myndighetene på denne korte tiden enn det hun mottok i Thailand på 27 år. Oh er et eksempel på en byråkratisk stat, en vanskelig stat som må finansieres gjennom skatter og avgifter. Jeg tror ”bruttern” forstår hva jeg mener når jeg ønsker å sette grenser for politikk. Det gjorde han ikke i like stor grad før han traff damen som nå er blitt hans kone.

fredag 18. juli 2008

Reklame for jobb

Jeg skal lage reklame for Uteliv i Nordkapp. Det er ledige stillinger på Corner, Nøden Pub og Z. Jeg holder på med stikkordene for stillingsannonsen, og foreløpig har jeg følgende på papiret:
-Jobbe for en høyrevennlig bedrift?
-Tjene gode penger?
-Lyst til å se rompa til Marita hver eneste dag?
-Mange saklige og noen usaklige diskusjoner?
-Spennende jobb!

Resultatet av tenkingen kommer helt sikkert i Radio Nordkapps ettermiddagssending i dag.

Vegard Ulvang og OL

Vegard Ulvang driver reklame for OL i Tromsø. Gjennom leserinnlegg forklarer han hvor viktig det er med en skattefinansiert milliardfest i Tromsø.

Jeg er uenig med den gamle skikongen. Jeg liker idrett, men ønsker ikke at staten skal garantere for èn eneste krone til dette arrangementet.

Et skattefinansiert OL, gjennom statsgaranti, betyr at politikerne gjør økonomiske prioriteringer på vegne av folk flest. Penger blir inndratt gjennom skatter og avgifter og gitt til et idrettsarrangement, selv om det helt sikkert er skatteytere som verken støtter idretten eller den plassen som får arrangere Olympiske Leker. Det er en politikk som reduserer både personlig frihet og valgmuligheter for mange borgere.

Et politisk vedtatt idrettsarrangement som er skattefinansiert er også med på å gi svært ulike konkurranseforhold, både mellom personer, mellom bedrifter og mellom kommuner. Et OL i Tromsø vil koste skattebetalerne mange milliarder kroner. Det betyr at borgerne og private bedrifter må bidra med store pengebeløp til Tromsø-regionen for et arrangement som svekker egen satsing på viktige felt som anlegg, samferdsel, næring og innbyggere for å nevne fire eksempel. En fordel for Tromsø vil bety en ulempe for blant annet Oslo og Nordkapp. Det er ulogisk at idrettsbevegelsen og politikerne legger opp til en kurs som medfører så skjeve konkurranseforhold mellom byer som kjemper om de samme ressursene.

torsdag 17. juli 2008

Ølpriser engasjerer,

til og med turistene som besøker Nordkapp reagerer på ølprisene. Det er ikke min påstand, men et utsagn fra daglig leder hos Rimi Honningsvåg, Per Gunnar Uttakleiv.


Det blir høye avgifter på alkohol når politikerne bruker avgifter for å finansiere en gigantisk offentlig sektor. Politikerne vil ikke bare dempe etterspørselen, men ølkjøperne skal finansiere skoler, barnehager, kultur og andre skattefinansierte tilbud.

Kanskje de Rimi-ansatte skal tenke seg om neste gang stemmeseddelen skal brukes?

onsdag 16. juli 2008

Dagens overskrift!

Den beste overskriften i dag er det Liberaleren som har.
Klipp håret og få deg en jobb!

tirsdag 15. juli 2008

Tja….

Jeg er veldig for interkommunalt samarbeid, Samarbeid mellom kommuner er kun positivt. Derfor synes jeg brevet fra Hammerfest kommune til Nordkapp og Porsanger er hyggelig. Hammerfestingene ønsker et formalisert samarbeid på kinodriften.

I brevet står det blant annet:
--Vi har vedtatt at administrasjonen skal utrede mulig samarbeid mellom kinoene i Hammerfest, Nordkapp og Porsanger. I den sammenheng ønsker vi en avklaring fra deres kommune og eventuelle interesse for å se nærmere på organisering av kinodrift, skriver Hammerfest kommune i sitt brev til Nordkapp og Porsanger.

--Hammerfest kommune har i mange år hatt et uformalisert samarbeid med kinoene i Nordkapp og Porsanger, blant annet omkring programmering. I perioder hvor Hammerfest ikke har hatt kinosjef, så kjøper de programmeringstjenesten av kinoene i Nordkapp og Porsanger, står det videre i brevet.

Det er en ulempe med forslaget for oss som ønsker å privatisere kinoen. Dersom kommunene inngår et formalisert samarbeid, vil det bli vanskeligere å overlate driften til private i form av full privatisering. Det er likevel ingen ting som tyder på at det er politisk flertall for privatisering. Forslaget har ikke vært på bordet på mange år i Nordkapp, selv om tanken har blitt lansert. Fremskrittspartiet har heller ikke tatt opp hansken så langt i denne perioden.

fredag 11. juli 2008

Bryllup

Da er min bror gift. Det skjedde for vel ett minutt siden. Jeg gratulerer brudeparet så mye med dagen.

Endelig har vi fått innslag av en annen kultur i familien. Det trengte vi for å uttrykke det mildt.

Hvorfor drikker James Bond?

Psykolog Kjell Dalan ved Finnmarksklinikken har ofte undret seg over at alle spør seg hvorfor Jeppe drikker, mens ingen spør hvorfor James Bond drikker.

Jeg svarer gjerne på spørsmålet til Kjell Dalan. James Bond drikker fordi det står i manuset til hver eneste James Bond-film. :)

torsdag 10. juli 2008

Uforståelig innblanding i Ricas drift

Rica har valgt ny leverandør av blant annet øl i Nordkapp. Politikerne raser og Finnmark Dagblad hauser opp saken.

Ettersom jeg satt ved siden av Helge da bildet ble tatt, ja jeg er han med månen, må jeg kommentere at jeg ikke drakk Mack-øl på Z denne kvelden. Jeg konsumerte Black Russian, og det produserer verken Mack eller Ringnes.

I oppslaget er det mange påstander. Påstandene må kommenteres av noen som aksepterer den private eiendomsretten, retten til selv å bestemme hva som skal selges.

Ordfører Kristina Hansen kommer med følgende påstand:
--Rica bør revurdere hele saken. Det går ikke an å ha et skjenkested på Nordkapp uten Mack.
Selvfølgelig er det mulig å skjenke øl, uten at det er Macks produkter gjestene får i glassene. Bryggerie` er et eksempel på at hun tar feil, grovt feil.

Hansen flesker til med litt mer:
--Rica er avhengig av goodwill og godt omdømme i lokalbefolkningen. Det kan bli et problem for dem om de ikke opptrer i takt med folkemeningen. Jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å vurdere saken på nytt.
Den vurderingen bør Rica få ta, uten innblanding fra politikerne. Har Rica tatt et galt valg, vil omsetningen gå ned i Nordkapp. Sannsynligvis vil Asbjørn Haldorsen prøve å bli kunde av Mack igjen hvis det skulle skje.

Høyre-politikeren Lars Helge Jensens kommentar er bedre enn ordførerens:
--Rica står naturligvis fritt til å velge ut i fra bedriftsøkonomiske grunner. Men dette var beklagelig. Mack er et typisk nordnorsk produkt. Når Rica ikke lenger vil satse på det, har det en negativ signaleffekt.
Jensen burde slått et slag for eiendomsrettighetene. Det er rett og slett Rica som må få bestemme hva de skal servere gjestene.

Kapitalisten og høyremannen Odd-Arne Nilsen har følgende kommentar:
--Jeg ble syk da jeg leste om saken i Finnmark Dagblad. For meg er det ufattelig at Rica går til et slikt skritt. De sier at de vil bygge opp nordnorske merkevarer. Nå gjør de det stikk motsatte. Den lokale Rica-direktøren har en dobbeltmoral som bør få konsekvenser.
Odd-Arne Nilsen har ikke vært syk de siste døgnene. Han overdriver veldig. Dessuten lurer jeg på hvordan han ville reagert om ordføreren, varaordføreren og konkurrentene gikk ut med kritikk dersom han valgte bort Mack på Nøden, Corner og Z? Kjerringa hans, Marita Melbø Nilsen, bør lære bort noen hemmeligheter om eiendomsrettigheter til husets herre.

Avslutningsvis i artikkelen kommer Helge Brynjulfsen, han på bildet, med følgende kraftsalve:
--Dette er galskap av Rica. Noe mer nordnorsk enn Mack og Nordkapp får du ikke. Det blir helt feil å dra inn noe fra sør.
Denne kommentaren fortjener ikke å bli kommentert. Helge er fortsatt i rus etter at Manchester United vant ligaen i England.

Dommer på fylla

Jeg håper Rune Mathisen, Tom Ørjan Vian, Vegard Andersen og de andre som dømmer for HT & IF gjør det bedre enn denne dommeren.

Dommeren støtter forsvaret – han ble kanon!

onsdag 9. juli 2008

Nordkapp som eksempel

I dag har vi brukt Nordkapp kommune som eksempel på Liberaleren. Bruk av momsrefusjon til drift er snart over. Det er synd sentrale myndigheter må gripe inn, istedenfor at galskapen stoppes lokalt.

mandag 7. juli 2008

Er du lykkelig?

Tro hvor lykkelig folk i Nordkapp er i forhold til resten av landet? Jeg tipper….Eller jeg vet ikke hva jeg skal tippe. Det eneste jeg kan slå fast er at vi ikke har stor økonomisk vekst. Vi har heller ikke veldig mye valgfrihet i viktige tjenester, ettersom kommunen er den største leverandøren. Nordkapp kommune tilbyr alt fra skoletjenester til kinotilbud.

Undersøkelsen som Ronald Inglehart har laget viser at økonomisk vekst og høy grad av frihet har stor innvirkning på opplevelsen av lykke. Rangeringen viser at danskene er lykkeligst. Norge er på 19. plass.

Agurktid!

Dagens oppslag i NRK er et godt bevis på at det er agurktid. Små saker eller ikke-saker blir slått stort opp. Hvor er søplet som NRK henviser til?

Kommunen holder på å bygge et nytt vann- og avløpssystem. Det er grunnen til at det ser rotete ut i sentrum, men det er forskjell på gravearbeid og søppel. Kanskje NRK bør ta seg en tur til Honningsvåg?

Heldigvis tilbakeviser Jon Arne Johansen problemet. Honningsvåg ser ikke ut som en søppelplass, tvert imot. Ros til aksjonen Ren sommerby som jobbet som helter i juni måned.

Liberaleren har vi skrevet om søppel, riktig nok litt mer generelt enn agurksaken til NRK Troms og Finnmark.

PS: Lurer på når agurksaken om avgiften på Nordkapp-platået kommer i sommer?

søndag 6. juli 2008

Noe felles med Ulf

Jeg og Ulf Syversen har i hvert fall en ting felles: Tour de France. Fyyy for en spennende konkurranse.

De neste ukene må planlegges godt. Det er vanskelig å få tv-tittingen til å gå opp med alle de andre gjøremålene som skal gjøres.

fredag 4. juli 2008

Veldig liberal, men….

Jeg er veldig liberal, ekstrem liberal vil noen si. Også jeg har noen grenser. Les oppslaget på htif.no.

Ytringsfriheten skal være vid, men det er den private eiendomsretten som skal sette begrensningene. På HT & IFs nettsted er det HT & IF som bestemmer. Dersom HT & IF ikke ønsker porno på hjemmesidene, er det foreningen sin soleklare rett å gjøre tiltak som setter en stopper for de uønskede bildene som ble lagt igjen på HT & IFs område.

Jævla synd

Det er synd at Nordkapp Montessoriskole i Nordvågen ikke får tillatelse til å drive skole i skoleåret 2008-2009. Ifølge Radio Nordkapp ble søknaden sendt for sent til Utdanningsdirektoratet.

Mange av dem som jobber for en privatskole i Nordvågen kan takke seg selv. Dagens regjering er imot private skoler, og det betyr lite fleksibilitet i forbindelse med tidsfrister og sånn. Hadde det vært fri etableringsrett og konkurranse om elevene, ville mange nordvåginger fått gått i skole hos Dan Wasa & co også neste år. Å være skeptisk eller imot private skoler, er ris til egen bak for nordvågingene.

Jeg håpet Nordkapp Montessoriskole skulle bli realisert, men fryktet at skolen ikke fikk godkjennelse. Dessverre får jeg ofte rett, og denne gangen går avslaget utover foreldrer og foresatte som mister en soleklar rett til å foreta valg av skole for sine håpefulle.

TV2 kommer

I dag er det en stor dag for Nordkapp. Jeg tror, uten at jeg kan bevise det, at det blir satt rekord i antall besøkende på Nordkapp-platået og på Magerøya.

Ifølge cruiseskiplisten skal seks skip anløpe Magerøya i dag. Fem i Honningsvåg og ett skip drar til Skarsvåg. Det betyr vel 10 000 passasjerer/mannskap som kommer i land. Det er et fantastisk tall for en relativ liten kommune.

Dagen blir heldigvis markert av media. Radio Nordkapp var først ute. Deretter kom NRK. I kveld kommer TV2 til Magerøya for å filme turistrekorden. Synd været er for jævlig, men jeg antar at turister fra langt varmere land ikke kommer til Nordkapp for å få mange varmegrader og steikende sol.

Passer som hånd i hanske

Gratulasjoner til mange av mine venner og kjente med dagen, i dag 4. juli.

Hva passer vel bedre enn denne Elvis-klassikeren på dagen i dag? *Åååå fikk frysninger av å høre sangen*

Takk til Kjetil for linken til www.youtube.com.

torsdag 3. juli 2008

14,7 prosent?

Jeg tror ikke det finnes 14,7 prosent liberalister i Norge i dag. Mange er nok liberale i en del spørsmål, men ikke konsekvent nok til at jeg vil kalle dem liberalister. Du må nesten hete Martin Kolberg for å tro at Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti.

Se tallene i målingen som Norsk Gallup har gjort for Civita. Mer om saken på Liberaleren.

Tenk deg 14,7 prosent liberalister i Nordkapp. *drømme* Du verden for en herlig kommune Nordkapp ville vært.