søndag 9. desember 2007

Våkn opp!

Kommunestyret skal den 19. desember behandle Alkoholpolitiske retningslinjer for Nordkapp kommune. Hvis kommunestyret ikke er våken, vil det bli vanskelig eller umulig å opprettholde punktet i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, nemlig Nordkapp kommune skal være en JA-kommune. I dette ligger at kommunen raskt skal gi positive svar på alle henvendelser, med mindre lover og forskrifter hindrer det. Åpenbart unødige begrensninger for næringsliv og innbyggere som~ kommunen kan gjøre noe med, skal endres. I tillegg ønsker partene at kommunen i mye sterkere grad opptrer som døråpner mot Fylkeskommunen og ulike Departementer, slik at lønnsomme prosjekter kan etableres og få maksima1 politisk støtte. Jeg tolker avtalen slik at kommunestyret skal være positiv til søknader, så fremst lovverket tillater det. Dette gjelder også skjenkebevillinger!

I dagens retningslinjer, vedtatt i forrige kommunestyreperiode, er det en rekke begrensninger, både på skjenketid og på andre punkt, blant annet uteservering. Hvis ikke retningslinjene endres, vil det bli umulig for kommunestyret å gi positive svar på henvendelser, slik avtalen skisserer. Søknader om retten til å skjenke til klokken 03:00 må for eksempel avslås hvis ikke kommunestyret endrer dagens retningslinjer.

Alkoholloven, vedtatt av Stortinget, er streng, men kommunene har et viss handlingsrom. Kommunestyret i Nordkapp bør være så liberal som overhode mulig, noe som er i tråd med den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Saken har allerede vært behandlet av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester. Innstillingen derfra er ikke god nok, og kommunestyret bør overprøve avdelingsstyret.

Jeg avslutter med å linke til en artikkel i Liberaleren. Artikkelen er fra årets valgkamp der Høyre og Fremskrittspartiet gikk offensiv ut gjennom et liberalt skjenkeløfte. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

Ingen kommentarer: