torsdag 28. februar 2008

Skryt III

Jeg avslutter dagen med å skryte av meg selv. I morgen, fredag 29. februar, drar jeg på ferie. Jeg har allerede pakket. Det er kjempeimponerende.

Jeg skal kun benytte ferien til å drikke øl, men jeg har lovt å skrive litt på Liberaleren. Det betyr at bloggen vil bli oppdatert med jevne mellomrom. Jeg kommer også til å oppdatere litt nettreklame de neste ukene. Kundene er viktig, uansett om det er ferie eller ikke. Jeg skal kose meg de neste ukene, og jeg skal ha en liberal ferie.

Skryt II i dag

Jeg må fortsette å skryte, siden jeg var så godt i gang. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole fortjener skryt for seremonien i dag. Den var virkelig flott, og en verdig markering av noe som skal være positivt for Nordkapp og for Finnmark. Når jeg sier flott, er det min mening. Som liberalist mener jeg at folks meninger vil variere. Det jeg liker, kan andre mislike osv. Jeg koste meg i hvert fall under dagens show.

Jeg var ikke på åpningen av simulatoren, men jeg fulgte sendingen på internett. Det var en fornøyelse.

Ikke tør jeg prøve det nye utstyret heller. Jeg er redd for å bli så sjøvant, at gamla må komme ned til meg, hive vann på vinduet mitt slik jeg skal få sove om natta. De som ikke har det problemet, bør benytte mulighetene som nå ligger på den videregående skolen i Honningsvåg.

Skryt til Torger


Jeg vil skryte av SVs Torger Samuelsen. Ikke på grunn av politikken han fører, sammen med resten av kommunestyret i Nordkapp. Nei, han skal få skryt fordi han bruker interpellasjon, spørsmål til ordføreren relativt ofte. Jeg tror han så langt i perioden har levert inn 3 spørsmål. Det er mer enn Høyre har klart å produsere på ett tiår.

Kommuneloven §34-2 åpner for spørsmål på saker som ikke står på sakskartet. Jeg synes reglementet til kommunestyret i Ski kommune forklarer interpellasjon på en god måte, og hvordan ordningen kan organiseres. Se §17. SV og Torger Samuelsen har forstått hvordan de kan markere partiet gjennom enkle virkemiddel. De får markert sin politikk, uten at kommunen endrer kurs. Nordkapps kurs vil SV helt sikkert ikke endre spesielt mye, ettersom kommunestyret, formannskapet og avdelingsstyrene fører en politikk som SV i stor grader liker. En større kommunal sektor enn det vi har i dag er omtrent umulig å få. Jeg kunne tenke meg at flere enn Torger Samuelsen benytter mulighetene som interpellasjoner gir.

Hvis jeg hadde vært kommunestyrerepresentant i dag, ville jeg ha sendt inn følgende interpellasjon til Kristina Hansen:
Mener ordføreren, i likhet med undertegnede, at politivedtektene for Nordkapp er utgått på dato, og kunne ordføreren tenke seg å ta et initiativ til å endre politivedtektene?

Et eksempel på en interpellasjon fra Torger.

(Foto: Radionordkapp.no)

onsdag 27. februar 2008

Høyre må skjerpe seg!

Jeg har lyst å skjelle ut Nordkapp Høyres kommunestyrerepresentanter. Jeg skal prøve å la vær. Det kan hende jeg møter opp på årsmøtet for et politisk og organisatorisk oppgjør. I så fall skal det bli en god debatt med ordentlig parlamentarisk språk. Derfor må jeg holde lystene for meg selv.

Jeg holdt på å ramle av stolen da kommunestyret i Nordkapp debatterte en driftskreditt på 20 millioner kroner. Et felles medlemsmøte i Høyre og Fremskrittspartiet hadde behandlet saken, og vedtok enstemmig forslag som partiene skulle fremme i kommunestyret. Svært få av forslagene skulle realitetsbehandles av kommunestyret. Utredningsforslagene som partiene skulle fremme var, etter det jeg forstår, utformet slik at ordføreren ikke kunne nekte voteringer. Jeg har sett forslagene, og det var mye god Høyre og Frp politikk i dokumentet. Det var tanker om privatisering og konkurranseutsetting, en nødvendig forutsetning for at kommunen skal få kontroll over den økonomiske situasjonen, uten at det går utover tjenestetilbudet spesielt mye.

Kommunestyremøtet startet. Jeg satt med en Coca-Cola og en stor pose sjokolade. Da Høyres Bjørn Ronald Olsen fremmet utsettingsforslaget, fikk jeg sjokk. Olsen, Jensen, Melsbø Nilsen og FrP-gruppen må og skal vite at et utsetningsforslag setter en stopper for annen debatt og stopper muligheter for å fremme andre forslag på den aktuelle saken. Utsettingsforslaget ble vedtatt, og i tråd med lovverket kunne ordfører Kristina Hansen gå videre til neste sak. En taktisk bommert og direkte uklokt. Den økonomiske situasjonen til kommunen blir ikke bedre av slik opptreden. Slik opptrer ikke politikere i et kommunestyre, slik skal ikke høyrepolitikere opptre.

Et annet poeng som er mer alvorlig, hvis det er mulig, er at Høyre gjennom forslaget om å utsette saken ignorerte vedtak som er fattet av medlemsmøtet der kommunestyregruppen var med på behandlingen. Medlemsmøtet fattet en beslutning om å fremme forslagene. Så vidt jeg vet vedtok ikke medlemmene i Høyre og Fremskrittspartiet at saken skulle utsettes. Å gå på tvers av interne beslutninger i partiet er elendig organisasjonskultur. Det er så kritikkverdig at medlemmene i Høyre bør stille mistillitsforslag til gruppelederen dersom Olsen fremmet forslaget med Jensens velsignelse. Så vidt jeg kjenner til er det få høyreforeninger i hele Norge som har opptrådt så klønete som Nordkapp Høyre gjorde i kommunestyret på tirsdag 26. februar. Norgesrekord på dette området er lite å skryte av. Det er rett og slett udemokratisk.

Det finnes ledende høyrepolitikere i Nordkapp som mener det er dumt av politikere å fremme utredningsforslag. Jeg har vanskeligheter med å ta slike holdninger på alvor. Å fremme forslag, å være med på vedtak er arbeidsordre til rådmannen og administrasjonen. Det er en av måtene politikerne kan sette saker på sakskartet, og dermed få til en politisk kursendring. Hvis administrasjonen skal utrede saker, må et organ eller ordføreren ta en slik beslutning. Ingen privatpersoner, ingen kommunestyrerepresentanter kan kreve utredninger uten å støtte seg på et vedtak. Det er den viktigste grunnen til min frustrasjon etter kommunestyremøtet. Høyre og FrP hadde en unik mulighet til fokus på borgerlig politikk i Nordkapp, i tråd med partiprogrammene, men Høyre ødela muligheten.

Enkeltpersoner kan få utredninger eller ta opp saker gjennom innbyggerinitiativ som trådde i kraft i 2003. Det er en rekke begrensninger i innbyggerinitiativet. Ordningen har ikke blitt benyttet i Nordkapp.

Kommunestyremøtet tirsdag 26. februar viser et enormt behov for organisasjonsbygging, organisasjonskultur og politisk skolering i Nordkapp Høyre. Det er ikke rart kommunen går i grøfta, når politikere ikke en gang klarer å styre eget parti på en tilfredsstillende måte. Nordkapp Høyre må skjerpe seg!

fredag 22. februar 2008

Kvinner kan, kvinner vil!

Hadde den borgerlige blokken bestått av bare kvinner, kunne Nordkapp kommune vært et eldorado. Jeg overdriver litt, fordi jeg er hellig overbevist om at kvinner ikke er bedre politikere enn menn og omvendt. Likevel må jeg skryte av Marita Melsbø Nilsen, Nordkapp Høyre, og Renate Olsen, Nordkapp Fremskrittsparti, som i dag har offentliggjort forslagene som partiene fremmer i kommunestyret på tirsdag.

Det er et skritt i riktig retning og det er en kursendring i forhold til det Nordkapp Høyre har gjort i kommunestyret de siste 12 årene.

Å fremme forslag er en nødvendighet. Det er vedtakene rådmannen forholder seg til. For å få det vedtaket som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker, må partiene fremme forslag. I økonomisk politikk kan en ikke forvente at Arbeiderpartiet eller SV skal fremme forslagene på vegne av Høyre eller på vegne av FrP.

Utredningsforslag må fremmes av politikerne. Et moment er at eventuelle vedtak blir arbeidsordre, men gjennom å stemme for et forslag signaliserer også politikerne at de er villige til å ta skrittet med privatisering og konkurranseutsetting. Ingen andre enn et politisk flertall kan kreve at rådmannen utreder spørsmål. Det må et vedtak til. Unntaket er innbyggerinitiativ som er skissert i kommunelovens §6a. Innbyggerinitiativet er siden det ble innført i 2003 ikke blitt benyttet i Nordkapp.

Vel blåst Marita og Renate. Jeg håper dere ser at politikk kan være sabla artig hvis dere benytter de ulike mulighetene som dere har. Dere kommer, uansett vedtak, til å vri den politiske kursen i Nordkapp til høyre. Det er bra, og det trengs.

Alkoholreklame!

Hadde denne reklame vært på et norsk nettsted, ville Sosial- og helsedirektoratet reagert umiddelbart. Så dårlig kår har ytringsfriheten i Norge. Ja, reklame er en ytring på samme måte som et leserinnlegg eller et bilde.

Jeg skal ikke skryte av ytringsfriheten i Thailand, for den er ikke spesiell stor. Likevel får min gode og gamle venn, som driver bar i Pattaya, muligheter til å drive reklame for trekning for trofaste bargjester. Omtalen Kåres Partybar har på eget nettsted, ville gitt sanksjoner i Norge. Litt forskjell på dette og det våre lokale puber markedsfører.

Hvis jeg omtalte Kåre som en gammel venn, overdrev jeg litt. Han var med på FrP-oppgjøret på Bolkesjø i 1994. Selvsagt var han Carl Ivar sin lille koseklump. Det får han høre fra meg hver gang jeg har sjansen. Jeg har kommet over sjokket. Jeg trives i baren til Kåre og jeg trives i Kåres selskap. Han er blitt riktig så klok på sine gamle dager. Gamle ørn!

Det store spørsmålet

Kommunestyret kommer i møtet 26. februar til å åpne en driftskreditt, eller det vi ofte kaller for kassakreditt. Det er få alternativ ettersom kommunen trenger kontanter. Sannsynligvis setter kommunestyret grensen på 20 millioner kroner, i tråd med avtalen ordfører Kristina Hansen allerede har gjort med banken Nordea.

Det store spørsmålet er hvordan Nordkapp kommune skal betale tilbake kreditten innen fristen? Nå kommer ikke alle de 20 millionene til å bli brukt, men det er en viss fare for at kommunen kan komme til å bruke mellom 8 og 10 millioner av driftskreditten. Formannskapet har allerede behandlet saken og administrasjonen redegjør godt for behovet.

Kommunelovens §50 regulerer kommunens muligheter til å oppta lån, også driftskreditt. I punkt 7b står det: Kommunens eller fylkeskommunens likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter nr. 5, skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Når kommunestyret eller fylkestinget vedtar at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den maksimale periode for inndekning av underskuddet. Det betyr at driftkreditten normalt skal være gjort opp når årsregnskapet fastsettes. Den datoen vil komme raskt for politikerne.

Jeg forventer at noen våkne kommunestyrerepresentanter spør om det finnes en plan for å overholde punkt 7b i Kommuneloven? Det naturlige oppfølgingsspørsmålet vil være, hvis det ikke finnes en plan, hva skjer den dagen Nordkapp kommune ikke klarer å gjøre opp driftskreditten slik som kommuneloven krever? Er statlig administrasjon eller ROBEK-listen det neste?

Dersom kommunestyret opptar en driftskreditt, bør kommunestyret være klar over at den skal gjøres opp, relativt raskt. Kommunens ledelse bør ha en plan, hvis ikke ser dette veldig mørkt ut med tanke på kommunalt selvstyre i Nordkapp.

For øvrig lever jeg fortsatt på medlemsmøtet som Nordkapp Høyre og Nordkapp FrP avholdt på onsdag.

torsdag 21. februar 2008

Orgasme!

I går var det medlemsmøte i Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti. Jeg var ikke på møtet, men har fått referat i dag. Jeg blir kåt av å tenke på forslagene som Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å fremme i kommunestyret.

Dokumentet er et klart brudd med den sosialdemokratiske kursen Nordkapp Høyre har hatt de siste årene. Det er i tråd med Høyres program og Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipprogram. Det er konkurranseutsetting og privatisering over en lav sko. Jeg minner om definisjonene på konkurranseutsetting og privatisering.

Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittspartiet har tatt innover seg kommunens vanskelige situasjon. Nå kommer forslagene som følger opp alle festtalene fra Høyre de siste årene. Nå kommer forslagene som tar administrasjonens advarsler på alvor. Ulempen er at mange av forslagene ikke skal realitetsbehandles på kommunestyremøtet 26. februar. Jeg vil anta det er flere grunner til dette, nemlig mer kjøtt på beinet for å ivareta lovligheten av omorganiseringen og skape et politisk flertall i kommunestyret. En annen viktig grunn er at ordfører ikke kan nekte utredningsforslag på saken om kommunens likviditet, fordi storparten av dette ikke skal avgjøres på akkurat dette møtet. Sakene vil komme tilbake til politisk behandling senere i år. På den måten starter Høyre og Fremskrittspartiet budsjettprosessen for 2009 rekordtidlig.

Jeg vil gi ros til Marita Melsbø Nilsen, Nordkapp Høyres leder, og Renate Olsen, formann i Nordkapp Fremskrittsparti, for å prøve å dra politikken til høyre, for å prøve å få kontroll på kommunens økonomi. Forslagene som fremmes er ikke spesielt radikale, men det er god Høyre og FrP politikk. Synd prosessen starter nå. Den burde vært i gang for lenge siden.

Jeg håper selvsagt å kunne bringe forslagene på min blogg, men da må jeg godsnakke litt med Høyre for å få vedtakene. Fru Nilsen er dessverre ikke så glad i meg for tiden. Det blir ikke spesielt enkelt å smiske seg til å få møtereferatet skriftlig. Oppfordringen er herved gitt!

onsdag 20. februar 2008

Betalt medlemskontingenten

Jeg har akkurat betalt medlemskontingenten i Nordkapp Høyre. Burde ha gjort det for lenge siden, men Høyre sender alltid ut kontingenten sammen med et blad. Jeg åpner aldri bladet, og dermed forblir medlemskontingenten ubetalt til jeg setter penger inn på Nordkapp Høyres konto. Effektiviseringstiltaket til Høyre er smart, men for litt late sympatisører går forsendelsen ofte i søpla uten at giroen blir benyttet.

Det var en spesiell grunn til at kontingenten ble betalt i dag. Jeg har lyst å dra på medlemsmøtet. Der skal Høyre- og Frp-politikerne diskutere kommuneøkonomi. Hvis partiene ikke kommer med konkrete forslag går Nordkapp sakte, men sikkert mot ROBEK-listen. Jeg er hellig overbevist om at det er Høyre som må dra kommunen til høyre. Hvis ikke Høyre går i front, kan en ikke forvente at Arbeiderpartiet skal foreta de fornuftige grepene. Derfor håper jeg på et godt møte i kveld, med eller uten min deltakelse.

Høyremann bryter eiendomsrettigheter

Radio Nordkapp har et oppslag der radioen kan fortelle at Strandalen Hyttelag har skrevet brev til Fylkesmannen i Finnmark. Hyttelaget klager på forsøpling av hyttefeltet.

Søppelet kommer visstnok fra en hytteeier som ikke har satt opp hytta. Derfor flyr byggematerial og isolasjon rundt i Strandalen.

Jeg tror jeg kjenner forholdene i hyttefeltet godt og er mine antakelser rett, er det en høyremann som forsøpler hyttefeltet. Når ikke høyrefolk klarer å ta eiendomsrettighetene på alvor, blir det vanskelig å overbevise sosialister om at den private eiendomsretten skal være hellig. Kaktus til denne høyremannen som var kandidat for Nordkapp Høyre ved fjorårets kommunevalg.

For så vidt er denne høyremannen en svært hyggelig kar. Jeg har virkelig sans for han, til tross for forsøpling av et hyttefelt.

hoyre.no er det mer om partiets syn på eiendomsrett. Jeg vil legge til at eiendomsrettigheter er mer hellig for meg enn det som er tilfellet for Høyre, men det er en annen debatt.

tirsdag 19. februar 2008

Telefonsamtale med Cuba

--Hei Bønna, vi har det bra, sier gjengen fra Honningsvåg som akkurat nå ferierer på Cuba.

På spørsmål fra meg om de har merket at Fidel Castro har gått av som president er svaret negativt.

--Nei, nei. Vi har ikke merket noe. Det er varmt og det er billig å kjøpe rom. Vi har late dager med eller uten styring fra Casto, sier gjengen som har noen uker igjen av ferien på Cuba.

Jeg håper gjengen fra Honningsvåg får en fortsatt fin ferie, men jeg håper også at befolkningen på Cuba går en bedre fremtid i møte. Parade.com har de siste årene kåret de verste diktatorene, og Castro er på listen.

Frihet finnes knapt på Cuba. I 2004 publiserte Liberaleren kommentaren Cuba – sosialisme eller død. Artikkelen er like aktuell i dag.

mandag 18. februar 2008

Derfor hater jeg sosialdemokratiet

Dette er et eksempel på hvorfor jeg hater sosialdemokratiet. Av en eller annen grunn ønsker sosialdemokratiske politikere å styre våre liv så mye som mulig. Av en eller annen grunn har sosialdemokratiske politikere svært totalitære holdninger, til tross for at mange sosialdemokratiske politikere tar avstand fra totalitære styresett.

Barneomsorg er et privat ansvar. Hvordan kan sosialdemokratiske politikere som Inger Anne Dokken, Tone Lise Nilsen, Ulf Syversen, Marianne Aasen Agdestein og Jens Stoltenberg vite hva som er best for barna? Politikerne er helt vanlige personer som gjør gode og dårlig valg og beslutninger. Politikerne er ikke supermenneske. Derfor blir det galt å flytte makt fra private aktører til offentlig sektor. Det blir galt å flytte frihet og ansvar fra enkeltmenneske til en gigantisk offentlig sektor som kun ønsker å forme oss alle som sosialdemokrater.

Det som er bra for Tone Lise Nilsens barn trenger ikke nødvendigvis å være bra for mitt eventuelle barn. Ja til mangfold, ja til valgfrihet, ja til personlig frihet og ja til personlig ansvar. Jeg vil ha naturgitte rettigheter.

fredag 15. februar 2008

Kristina Hansen bør prioritere matematikk

Hvis politikerne virkelig skal bruke skattefinansierte penger på kurs, burde finnmarkspolitikerne prioritert matematikk. Så dårlig er den økonomiske styringen i mange av kommunene i Finnmark, inkludert Nordkapp kommune.

Overskriften i Altaposten var Yes, we want to learn English!. Jeg trodde lokalavisen skriv om et revynummer, men det var fra en debatt, fra et forslag der medlemmene i Vest-Finnmark Regionråd bestemte at medlemmene i rådet skal gå på kurs for å lære engelsk bedre.

Økonomisk er denne saken en bagatell. Et engelsk kurs for ordførere og rådmenn i en del finnmarkskommuner trenger ikke å bety de store kostnadene, men hva blir det neste som skattebetalerne skal betale for kommunetoppene? Grensene for hva en politiker skal holde på med utvider seg hele tiden. Toppen er foreløpig nådd med et interkommunalt språkkurs for politikere og byråkrater.

Jeg ønsker at ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, skal bruke sin energi på å få orden i kommuneøkonomien. Hun burde prioritere bort alt det andre de neste månedene.

Det er mulig en del personer i Vest-Finnmark Regionråd har for dårlige kunnskaper i engelsk språk. Hva med private investeringer for egen kunnskap?

Vest-Finnmark Regionråd består av kommunene Alta, Kvalsund, Måsøy, Loppa, Hammerfest, Nordkapp og Hasvik.

torsdag 14. februar 2008

Legg ned barneombudet

Slik debatten i Norge raser, skulle en tro Barneombudet var blant Norges viktigste organ. Det er ikke tilfellet. Barneombudet betyr like lite for barn som idrettsråd betyr for idrettsbevegelsen. Null og niks. Det er rart at ingen, absolutt ingen, benytter debatten rundt Manuela Ramin-Osmundsen til å komme med forslag om å legge ned Barneombudet. En nedleggelse ville ikke gitt noen negative ringvirkninger, bortsett fra en litt mindre stat. Noe jeg anser for å være en fordel.

Barneomburdet skriver selv om Barneombudet:
Barneombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker eller omstøte vedtak i forvaltningen. Barneombudet kan ikke behandle henvendelser om konkrete enkeltkonflikter mellom et barn og dets foresatte, mellom foresatte innbyrdes om utøvelse av foreldreansvar og lignende saker. I slike tilfeller skal saken avvises fra Barneombudet. Barneombudet kan ikke uttale seg om lovligheten av et forhold når spørsmålet enten er avgjort av domstolene eller saken er brakt inn for domstolene til avgjørelse. Ombudet kan likevel kritisere den faktiske og rettslige tilstand som domstolenes avgjørelse eller Sivilombudsmannen uttalelse avdekker.

Nei, det er ikke god Høyre-politikk å foreslå nedleggelse av Barneombudet. Likevel er jeg overbevist at også høyrepolitikere skjønner at hvis Norge ikke hadde et barneombud, ville andre, helt uavhengige aktører, opptrådt som vaktbikkje for barns rettigheter.

Nordkapp følger trenden

Det er flere kvinnelige ordførere i Norge i denne perioden, sammenlignet med forrige periode. Nordkapp kommune og Porsanger kommune er to av de 24 kommunene som sørget for økning på statistikken som Likestillings- og diskrimineringsombudet følger med argusøyne.

Det er i dag 97 kommuner som har en kvinnelig ordfører. Jeg er fornøyd med økningen. Det viser at kvinner kan nå frem i forbindelse med konstituering, uten at vi trenger flere kvoteringsregler enn de som allerede finnes. Aller helst skulle kvotering ha vært et fremmedord. Ja, jeg er imot kvotering. Jeg er ikke imot kvinnelige politikere, men mener de skal konkurrere om vervene på lik linje med menn. I konkurransen vil den beste vinne, men jeg vil ikke definere hva som er best. Det vil variere fra kommune til kommune, fra parti til parti og fra utvalg til utvalg.

onsdag 13. februar 2008

Medlemsmøte i Høyre?

Denne filmen kunne vært tatt opp fra et medlemsmøtet i Høyre. En skyteglad gjeng som prøver å treffe både politiske tilhengere og motstandere.

Morsomt er det at den flotte, deilige, nydelige Kim Even Lyder vinner.

Se filmen.

tirsdag 12. februar 2008

ROBEK-listen nesten?

Jeg trodde aldri jeg skulle fronte statlig administrasjon for Nordkapp kommune, men slik situasjonen er i dag kan det være en av utveiene. Nordkapp på ROBEK-listen kan tvinge frem høyrepolitikk, gode fornuftige løsninger for å få orden i økonomien. Det er også mange ulemper, blant annet redusert selvstyre, men kommunens handlingsrom er i dag sterkt begrenset. Kommunepolitikerne, inkludert oss i Høyre, har gjort en forferdelig dårlig jobb i mange år. Statlig administrasjon for Nordkapp kan sammenlignes med at Kjell Inge Røkke må ha sosialhjelp. Fullstendig ulogisk, men kanskje en bedre løsning enn en kommune som famler i mørket.

Jeg har ikke spesielt stor tro på at kommunestyret klarer å spare 6 millioner kroner, slik Arbeiderpartiet uttrykte det i dag gjennom Radio Nordkapp. Hvordan skal kommunestyret klare å gjøre store innsparingen 26. februar 2008, når de samme politikerne ikke klarte det den 19. desember 2007? Ingen av politikerne har sett lyset på noen få måneder? Ingen viktige omorganiseringen er gjort siden budsjettmøtet.

Det er faktisk en kommunal plikt, ikke bare en rett, å søke statlig hjelp når økonomien er på bristepunktet. I kommunelovens §56 står det blant annet:
Når en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes departementet. I praksis betyr dette ROBEK-listen for Nordkapp, en liste som er nevnt på mange forskjellige samlinger de siste årene, uten at kommunepolitikerne har foretatt nødvendige grep. Den økonomiske situasjonen i kommunen er ikke helt forbigående. Kommunen har brukt momskompensasjon i driften. Når den ble mindre, ble lån brukt. Når det er vanskelig å låne, skal vi bruke kassakreditt. Når kassakreditten er brukt opp, vil det ikke være penger igjen til driften og statlig administrasjon vil være helt nødvendig. Uten vilje til omstilling i kommunestyret 26. februar, foreslår jeg at kommunestyret benytter kommunelovens §56.

Jeg håper kommunestyret finner en annen løsning. Jeg håper på en storstilt omorganisering gjennom privatisering og konkurranseutsetting, men jeg tror ikke politikerne har løsningen. Ingen kom med kruttet for under 2 måneder siden. Jeg tror ikke kommunestyret har funnet nye laddegrep siden budsjettmøtet 19. desember 2007.

mandag 11. februar 2008

Erna, jeg er enig med deg

Høyres kommunepolitikere skal vise hvordan den rødgrønne regjeringen svikter kommune-Norge, og dermed bidra til et regjeringsskifte i 2009, sa Erna Solberg på en konferanse for partiets ledende kommunalpolitikere i dag, ifølge hoyre.no.

Jeg håper langt flere enn meg ser at Nordkapp Høyre har mye å gå på. Frem forslag, frem forslag og frem forslag basert på Høyres program.

Advarsel!

Flere politikere mener administrasjonen ikke har vært sterk og klar i med opplysninger i forbindelse med den økonomiske situasjonen i kommunen. Sist ute med en slik melding var Arne Basso, noe jeg omtalte 6. februar.

På tirsdag skal formannskapet behandle en sak om å åpne en kassakreditt for å forbedre kommunens likviditet. I sakspapirene kommer det klart og tydelig frem at kommunens økonomi er skakkjørt. Dersom politikerne gidder å lese sakspapirene, vil de få med seg den kritiske situasjonen Nordkapp er havnet i, rent økonomisk.

Radio Nordkapp har i dag offentliggjort et regnestykke i forbindelse med åpning av en kassakreditt. Jeg tror Raymond Elde har vært forsiktig i sine antakelser. Det er en komplisert sak å beskrive på en enkel måte, men jeg mener bestemt at det kommunale forbruket har vært større enn det som kommer frem i radioens artikkel. Mer lånte penger som skulle gå til investeringer er brukt til drift. Når arbeidet blir sluttført, og kommunen mottar regninger, blir en enda større del av kassakreditten brukt. Det vil gi kommunen store problem med å gjøre opp kassakreditten ved årsskiftet. Vi er inne i en vond sirkel. Jeg beklaget budsjettvedtaket i kommunestyret i desember. Nå håper jeg mine lesere forstår hvorfor.

Ja til høyrepolitikk, ordentlig høyrepolitikk som Nordkapp dessverre ikke har sett snurten.

søndag 10. februar 2008

Favoritter

Mens normale personer er ute og drikker øl, drikker konjakk, drikker Black russian, røyker hasj eller har sosial omgang, har jeg oppdatert favorittlister på bloggen min. Jeg har lagt til de nettstedene, de hjemmesidene, de bloggene jeg er innom med jevne mellomrom. Noen av sidene besøker jeg på grunn av jobben. Noen får besøk av meg på grunn av arbeidet i Liberaleren. Noen besøker jeg rett og slett fordi det er innmari hyggelig. Jeg regner med at listene vil bli endret, men kan ikke love noe. Jaja, sånn går no dagan.

Jeg har med vilje utelatt mine fotballsider. Det er for å ikke lage unødvendig dårlig stemning. Noen hensyn må man ta når man prøver å få en politisk karriere. :)

lørdag 9. februar 2008

Raymond på Stortinget?


Kan Raymond Robertsen igjen representere Finnmark Høyre på Stortinget?

Ja, hvis det var opptil meg hadde han blitt nominert på 1. plass på Høyres liste. Jeg vet ikke om han er interessert, men jeg vil anta at et politisk dyr som Raymond ville ha vanskeligheter med å takke nei dersom han hadde betydelig oppslutning i Finnmark Høyre. Oppslutning bør han faktisk ha. Han er Finnmark Høyres beste politiker. Han er godt skolert, han har erfaring og han er arbeidsom.

Jeg ledet nominasjonskomiteen da Robertsen ble nominert på 1. plass for første gang. Det var i 2001. Jeg deltok aktivt i valgkampen samme år da Robertsen ble valgt som stortingsrepresentant. Vi hadde et fruktbart samarbeid i perioden 2001-2005. Robertsen ble nominert på nytt igjen i 2005, men mistet stortingsplassen til Vera Lysklætt. Det ble dramatiske uker. Heldigvis hadde jeg ingen ting med valgkampen å gjøre. For så vidt greit for mitt hjerte. Det var nok en veldig spennende periode. I 2009 får Finnmark Høyre nye sjanser, og Raymond Robertsen bør være en aktuell kandidat for førsteplassen.

Finnmark Høyre har startet prosessen. Det kommer til å bli spennende. Jeg er faktisk spent, selv om jeg ikke kommer til å engasjere meg spesielt mye. Jeg håper Finnmark Høyre nominerer en politiker som er opptatt av de store linjene, en politiker som prioriterer valgfrihet for borgerne. Hvis fylkespartiet ønsker en slik politiker på topp, er Raymond Robertsen den beste, selv om heller ikke han er perfekt ut fra mitt ideologiske ståsted.

Min homofile katt ville overlevd


Huskatter ville vært blant dyrene i verden som klarte seg aller best uten menneskene. Dette tankeeksperimentet er grunnlaget for den kritikerroste suksessboken The World Without Us – kåret til beste faktabok i 2007 av Time Magazine, skriver Aftenposten.

Konklusjonen er ikke overraskende for en som eier en homofil katt på 11 kilo. Jeg lurer av og til på om jeg er et forstyrrende element i Bellis liv. Trøsten får være at Bellis er liberal, svært liberal.

PS: Bildet er forminsket mange ganger.

Ordførerens hjørne


Ordførerens hjørne på nettstedet til Nordkapp kommune.

Ojda, der var det tomt. Kristina Hansen skal være glad hun ikke mottar godtgjørelse ut fra aktiviteten på Ordførerens hjørne. Da hadde hun vært rimelig blakk. Hun har bare bekledd vervet som ordfører i nesten fire måneder. Det er kanskje for kort tid til at ordføreren kan dele sine tanker med borgerne?

(Foto: http://www.radionordkapp.no/)

fredag 8. februar 2008

SV ber som vanlig om mer penger

Årsmøtet i Nordkapp SV krever at regjeringen styrker kommunesektoren med mer penger. Årsmøtet sier ingen ting om når SV-politikerne vil være fornøyd med de statlige overføringene til blant annet Nordkapp kommune. I flere måneder har regjeringen skrytt på regjeringen.no av den statlige satsingen på kommunesektoren. Skryteartikkelen er fjernet fra forsiden. Kanskje har også Jens Stoltenberg innsett at det er vanskelig å innfri valgløftene som regjeringspartiene kom med foran forrige stortingsvalg?

Hvis Stortinget hadde lyttet til Nordkapp SV, vil Nordkapp kommune kunne få litt mer i rammeoverføring. Det jeg kaller for litt mer er vanskelig å fastslå i kroner og ører, men la oss si at sentrale myndigheter slår på stortromma og gir Nordkapp 2 millioner kroner mer i årlige rammeoverføringer. Oj, det var mye, men det kan jo skje hvis gud opprinnelig er SV-sympatisør?

2 millioner er for lite i ekstra overføringer med dagens driftsnivå. Kommunen er dimensjonert for langt flere innbyggere enn det som er innbyggertallet i Nordkapp i dag. Derfor vil kravet fra SV ikke bedre situasjonen. Økte overføringer kan være med på å utsette problemene, men det er ingen god løsning. Økte overføringer betyr at kommunestyret utsetter en radikal omstilling, som burde vært foretatt for lenge siden.

Nordkapp kommune kan komme ut av den vanskelig situasjonen, men det er politikerne i Nordkapp som må gjøre jobben. Det kan bli smertefull og det kan ta tid. Det er likevel nødvendig å starte prosessen med å neddimensjonere Nordkapp kommune.

torsdag 7. februar 2008

VamPus med sterk kritikk av Høyre

Høyredama Heidi Nordby Lunde, godt kjent som bloggeren VamPus, kommer med sterk kritikk av Høyre i Sokolova-saken. En av Høyres stortingsrepresentanter deltok torsdag i debatt om saken på Tabloid på TV2. Der proklamerte stortingsrepresentanten med stolthet at Høyre støtter utkastelsen av Nadejda Sokolova. Det var flaut å se debatten, og Nordby Lunde setter ord på Høyres manglende politikk. Les VamPus. Liberaleren har skrevet om saken i artikkelen Den magiske formelen.

Høyre kan av og til være pyton. I kveld var det ille å være sympatisør av partiet Høyre. Tenk om Ashok Kumar Gupta, rent hypotetisk, skulle utvises fordi han brøt en eller annen paragraf i regelverket, på linje med det Nadejda Sokolova blir beskyldt for. Hvis noe sånt hadde skjedd på 80- eller 90-tallet, håper jeg virkelig at Nordkapp-samfunnet hadde reagert.

Kyss


Jeg vil benytte anledningen til å sende en hilsen til alle kjente fra han Idar som akkurat nå er på ferie i Thailand. Der han har han vært lenge, og han er allerede begynt å grue seg til hjemturen. Som vanlig snakket vi sammen og samtalen dreide seg om typiske thailandsting som skatter, avgifter og offentlige inngrep. Ettersom vi er nokså enige, jeg og Idar, sender jeg en hilsen til alle kjente fra den ferierende bussjåføren som er glad i kyss, klapp og klem.
*kyss*

Takk, Idar.

Svar fra Ballo

Jeg orienterte mine lesere om at jeg hadde sendt brev til stortingsrepresentantene fra Finnmark angående EUs datalagringsdirektiv.

Jeg har bedt representantene bidra til at EUs datalagringsdirektiv ikke blir en del av norsk lov. Jeg brukte den samme teksten som Liberaleren brukte ovenfor stortingsrepresentantene i Akershus.

Olav Gunnar Ballo, SV, har svart på henvendelsen, og jeg er svært fornøyd med svaret fra Ballo.

--Enig! Dette skal vi stå sammen om, skrev Olav Gunnar Ballo i e-posten.

Jeg har ikke fulgt opp med tilleggsspørsmål. Ballo er helt på linje med oss som er motstandere av datalagringsdirektivet. For øvrig var det deilig å få et kort og presist svar fra en politiker.

Støtt kampanjen mot datalagringsdirektivet du også!

onsdag 6. februar 2008

Brev til stortingsrepresentantene

Det er ikke lokalpolitikk, men det er viktig. Det berører oss alle. Derfor har jeg, gjennom Liberaleren, engasjert meg i kampen mot datalagringsdirektivet.

Jeg har i dag sendt brev til stortingsrepresentantene fra Finnmark. Brevet er likelydende med det som Per Aage Pleym Christensen sendte til stortingsrepresentantene som representerer velgerne i Akershus. Vi håper selvfølgelig at de aller fleste støtter kampanjen mot datalagringsdirektivet.

Jeg er spent på svarene fra stortingsrepresentantene. Jeg frykter et generelt vissvass svar, men håper finnmarksrepresentantene har inntatt en klar holdning mot direktivet. Hvis det er tilfellet, kan faktisk Norge stå imot presset mot dette direktivet som reduserer personvernet kraftig.

Politikere har sovet på møtene

Arne Basso, uavhengig representant i kommunestyret, har bedt ordføreren innkalle til ekstraordinært kommunestyre. Først og fremst vil Basso diskutere rådmannssaken, noe som i utgangspunktet virker fornuftig. Det er likevel greit å minne Basso om at det skal være kommunestyremøte 26. februar. Det er vanskelig å få til et ekstraordinært møte før det ordinære møtet som skal være om knappe tre uker. Hvis det skulle gå, vil det kun være snakk om noen få dager. De dagene kan Basso vente. For øvrig blir kommunestyret sannsynligvis lukket på en eventuell rådmannssak den 26. februar, ettersom dette er en personal sak. Det er greit. Så slipper kommunen rettslige etterspill på grunn av politikernes bruk av talerstolen. For øvrig er det lovverket som krever et lukket møte på personal sak, ikke undertegnede. Måtte bare få med det.

Arne Basso skriver følgende i brevet til ordføreren:
Ut fra det jeg erfarer er det total mangel på informasjon fra administrasjonen i økonomiske spørsmål.

Dette er en utrolig frekk påstand. Er det noe administrasjonen og høyrepolitikere har gjort i Nordkapp, blant annet undertegnede i forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur, er det å komme med advarsler om den økonomiske situasjonen. Arne Basso, det er en av grunnene til alle forslagene jeg fremmet, blant annet forslaget om endringer av skolemønsteret.

De som ikke har fått med seg administrasjonens advarsler om den økonomiske situasjonen, må ha sovet, sovet godt med bruk av sterke sovemedisiner. Advarslene kom da Bjørn-Atle Hansen var rådmann, og advarslene kom med Arnhild Ramseng som administrativ leder av Nordkapp kommune. For å bevise det, lenker jeg til to artikler på nettstedet til Radio Nordkapp:
Må få færre på lønn
Må ta opp kassakredittlån

Kommunens administrasjon har gjort jobben sin, de har informert og kommet med advarsler, både i media, i saksdokument og muntlig i møtene. At vi har udugelige politikere, eller sosialdemokratiske politikere, er ikke rådmannens eller administrasjonens feil.

tirsdag 5. februar 2008

Historien om Nadejda Sokolova

Liberalerens artikkel Den magiske formelen, skrevet av Per Aage Pleym Christensen, har gitt en del leserreaksjoner på Liberaleren. Deriblant en link til historien om Nadejda Sokolova på iNorden. Den er sterk og jeg anbefaler alle om å lese den.

mandag 4. februar 2008

Pøbler!

Nå vet jeg hvorfor Tore Roger Andreassen, Per Roar Nilsen, Stig Erling Kristiansen, Knut Krupa Karlsen og mange andre sosialdemokrater i lokalsamfunnet ikke har respekt for den private eiendomsretten. Forklaringen er ganske enkel: De heier på Manchester United, pøbellaget nummer 1 i England.

I 2006/2007-sesongen ble 1418 personer arrestert i forbindelse med fotballkamper i den øverste divisjonen i England. Verstingen var Manchester Uniteds supportere, med Chelsea like bak. NRK gir deg pøbeltabellen.

Liverpool, mitt lag, laget over alle lag, ligger midt på tabellen. Det betyr at for få liberalister heier på Liverpool. Vi med respekt for eiendomsrett og andres liv, bør styrke vår stilling i Liverpool, ikke sant Bent Johan og Kjetil? For øvrig er vel Fulham laget til ekte høyrepolitikere. Omtrent ingen bråkmakere heier på Fulham, og det er i tråd med lov og orden partiet Høyre.

fredag 1. februar 2008

Konjakk, snus, filosofering og fotball

Det er fredag. Jeg har akkurat lest en artikkel Lene Johansen har skrevet på minerva. Det har vært en fin kveld, helt til jeg kom over oppslaget hos VG, som viser til at forskere har funnet ut at å se fotball er farlig, veldig farlig. Spennende fotballkamper øker sjansene for akutte hjerteproblem. Gudbevaremegvel, jeg lever farlig. Jeg elsker fotball, jeg liker god mat, jeg drikker gjerne alkohol og forguder snus. Hvis jeg blir 60-70 år, vil forskerne sikkert regne meg som en medisinsk sensasjon.

Hvis fotball er farlig, må det meste være skummelt for liv og helse. Jeg har alltid sagt at å leve er farlig, man kommer til å dø. Derfor har jeg ikke bekymret meg over ting som narkotika, alkohol, gambling eller global oppvarming. Jeg har holdninger om at å leve farlig, eller misbruk, er en del av menneskets natur. Vi som bor på denne planeten gjør dumme ting med jevne mellomrom. Vi gjør en del dumme ting uansett hvilket forbud politikerne vedtar.

Hvis forskere har funnet ut at fotball er farlig, frykter jeg fremtiden. Politikerne har en uvane med å vedta forbud mot det som er farlig. Tenk om det kommer forbud mot fotballkamper eller mot ekstraomganger og straffesparkkonkurranser i verdensmesterskap? At folk velger å se kamper helt frivillig, kan bli uvesentlig for politikerne. For dem er forbudstanken det viktigste. Et liv uten fotball, vil være et fattig liv for meg. Jeg dør gjerne under en Liverpool-kamp, helst etter at Steven Gerrard har scoret det avgjørende målet mot Inter i Champions League 2008. Noen dødstanker kan faktisk være spennende. Å dø etter at Gerrard avgjør en viktig Champions League-kamp. Fasinerende!

Hvis det kommer forbud mot fotball, vil det bli en rekke andre voteringer i Stortinget. For mye vann er farlig. For mye Coca-Cola er farlig. For mye trening er farlig. Å kjøre bil kan være farlig. Å jobbe kan, i noen tilfeller, være dødsfarlig. Å føde kan være farlig…..Glasset er tomt. Jeg avslutter nå. Kanskje like greit for hjertet mitt. For også dette er farlig for meg.

Tillitt?


Arnhild Ramseng slutter som rådmann i Nordkapp. Dessverre vil ingen bekrefte hvorfor. Dermed forblir det masse spekulasjoner i lokalsamfunnet. Åpenhet bør være et nøkkelord i Nordkapp, men det nøkkelordet brukes visst bare i festtaler.

Etter det jeg kjenner til, er sakens kjerne tillitt mellom formannskapet og den avgåtte rådmannen. Manglende tillitt fra formannskapet kan være årsaken til at Ramseng har forlatt sin stilling.

La det være klinkende klart: Det er ikke administrasjonen, altså rådmannen, sektorsjefene, økonomisjefen, som er årsaken til kommunens økonomiske problem. Administrasjonen har utredet, kommet med advarsler og så langt jeg kan se det iverksatt politiske vedtak. Det er udyktige politikere, lite skolerte politikere som har ansvaret for det kommunale rotet. Politikerne har brukt mye mer penger enn det kommunen har. Politikerne har ikke klart å sette grenser for politikk. Det er årsaken til at Nordkapp, ironisk nok, kan se stupet.

Takk for jobben, Arnhild Ramseng. Måtte høyere makter, hvis de finnes, være med den neste som blir ansatt som rådmann i Nordkapp kommune.

(Bildet hentet fra http://www.radionordkapp.no/)